Crucell « Terug naar discussie overzicht

Week 39 27 september t/m 1 oktober

19 Posts
Kelewan
6
Wishful thinking of niet… Vorige week sloot ik af met “Laten we het nieuws en de koers (waarin soms voorinformatie te lezen valt) de komende tijd toch nog volgen”, vrijdag ging de koers met toch behoorlijke omzet en een turbulente slotveiling in Amsterdam naar € 24,84, na dagen geparkeerd te hebben gestaan op € 24,40 a € 24,45. Bij een niet onaardige omzet van 1, 7 mio stuks. Hangt er dan toch nog iets in de lucht?

Inmiddels zijn er niet alleen aandeelhouders (van klein tot Van Herk, zie bijkoop en uitlating in de pers) met gemengde gevoelens bij het bod, maar ook genoeg ‘professionele’ geluiden die zeggen dat het bod eigenlijk een koopje is. Niet dat ik opeens de analisten ga geloven, is er al iemand uitgelachen om ABN AMRO’s advieswijziging van reduce (koersdoel € 14) tot sell? Zoals ieder weldenkend mens weet is alles wat gratis is te wantrouwen, maar daarom is het nog wel interessant: de gemengde geluiden van de analisten kunnen er op duiden dat er ook nog professionele belangen zijn die de animo voor een hogere prijs aan het peilen zijn, inderdaad wellicht weer wishful thinking.

Er is zoveel interessants geschreven en gezegd dat ik daar maar niet aan ga refereren, dan wordt deze opening echt te lang. Ik beperk me tot enerzijds Oudje te bedanken voor het openen van een draadje dat het crucellnieuws lang zal gaan overleven, over het zoeken naar een nieuw liefde (deed me trouwens denken aan “ik moet rennen door het vuur en door het water plassen tot bij een ander lief in enig ander land”) en anderzijds de opmerking van de echte Zoef die mij ook intrigeert: Mag J&J (nu) aandelen bijkopen gegeven de openbare informatie dat zij contractueel met Crucell is overeengekomen dit niet te doen?

Twee partijen mogen onderling uiteraard hun afspraken aanpassen, dat is waarom J&J wel een door Crucell ondersteund bod, maar geen vijandig bod mag doen,. NB ze worden bij een vijandig bod schadeplichtig aan een vennootschap waarvan ze als het bod slaagt toch 100% hebben gekregen… De vraag is echter niet of J&J met goedkeuring van Crucell meer aandelen mag kopen – zowel nu, als bij het officiële bod – maar of er nieuwe afspraken over zijn gemaakt: zo ja dan moet dat direct geopenbaard worden. In dat verlengde staan de geheime besprekingen met J&J in hun geheel op gespannen voet met het eerst openbaar melden dat zij geen uitbreiding zullen doen. Enfin, zo ver was ik met mijn gedachten, maar na Zoefs vraag kwam later ook zijn link naar een brief van de VEB en ik beveel die ieder van harte aan om zijn/haar eigen mening verder te vormen. NB de VEB stelt veel meer netelige kwesties aan de orde, echt sterk aanbevolen.

www.veb.net/content/Bestanden/pdf/201...Slot Amsterdam afgelopen week € 24,84, + € 0,43 / + 1,8 %, Slot NY $ 33,28, omgerekend € 24,67 (vorige week $ 31,95/€ 24,56)

Allen weer veel geluk, wijsheid en geduld toegewenst!
[verwijderd]
8
In de brief van de VEB wordt op pagina 5 gesproken over vrijheid in het biedproces. Hiermee bedoelt de VEB, dat in de voorwaarden voor gestanddoening van het bod de vrijheid van iedere aandeelhouder om al dan niet in te gaan op het bod aanzienlijk kan worden ingeperkt. Omdat lang niet iedereen daar ervaring mee heeft, zal ik het hier trachten uit te leggen. Maar bovendien geeft ons dat hier en nu de mogelijkheid tot actie. Ik doe daar dan ook een voorstel voor.

Uitleg. In de wet is sinds jaar en dag vastgelegd dat die aandeelhouder, die 95% of meer van de aandelen in bezit heeft, de andere aandeelhouders kan dwingen hun aandelen te verkopen. Een belangrijke overweging ligt inde afweging van de belangen van de kleine en de grootaandeelhouder. Nu kan een aandeelhouder die er bv wel 80% heeft maar nog geen 95% , proberen tot zoveel aandelen te krijgen door bv aandelen bij te kopen op de beurs. Maar hij kan ook andere middelen aanwenden vb een juridische fusie een verkoop van onderdelen, uitgifte van aandelen aan hemzelf. Immers met 80% kan hij iedere beslissing doordrukken in de aandeelhoudersvergadering. Bij die beslissing moet hij dan wel de belangen van de minderheidsaandeelhouders niet schaden, maar dat is een ruim begrip en meestal delf je het onderspit. Ook al omdat minderheidsaandeelhouders zeer verspreid kunnen zitten. Bij Versatel vs Tele 2 hadden de minderheidsaandeelhouders actief 20% gebundeld en toch moesten zij het loodje leggen, ondanks kostbare en langdurige processen.

Overnemende partijen weten dat ook en trachten gedaan te krijgen, dat in het overname contract, dat ondertekend wordt de RvB en de RvC als voorwaarde op te nemen, dat zij ook hun bod gestand mogen doen bij bv 80% en zelfs met toestemming van de Raad bij 65%. Zulk een voorwaarde houdt in, dat je als kleine aandeelhouder formeel wel het recht hebt om je aandelen niet aan te bieden, maar dan zit je met de negatieve gevolgen, je bent overgeleverd aan de belangen (en de grillen) van de grootaandeelhouder; met het pistool op je slaap mag je eigenlijk beslissen.

CRXL heeft zich in de afgelopen jaren weinig gelegen laten liggen aan de aandeelhouders. Management werd ruim voorzien van opties, die nu veel geld waard zijn, maar aandeelhouders moesten het alleen hebben van de waardestijging. En deze is met een bod van € 24,75 maar uiterst beperkt. De Raad van Commissarissen heeft op de AvA gezegd: een bod, dat ligt bij de fair value van CRXL moeten wij voorleggen aan onze aandeelhouders. Dat is een correcte opstelling, maar laat de aandeelhouders dan in vrijheid beslissen of zij aanbieden.

Tussen CRXL en J&J wordt nu onderhandeld over de contractvoorwaarden. Als wij dus invloed willen uitoefenen, moeten wij nu in actie komen. Ik stel voor dat je het IR-contactformulier op de site van CRXL invult met een tekst zoals bv: beslissingvrijheid voor de aandeelhouder voor het bod van J&J en stuurt ter attentie van de RvC. Een brief schrijven kan natuurlijk ook, maar houdt het kort en zakelijk. Je ongenoegen, indien dan nog nodig, kun je beter op de aandeelhoudersvergadering uiten.

Klagen op de aandeelhouders vergadering heeft geen effect meer. Handel NU!!!

Zoef
JAR51
0
Beste Zoef,

Is het wellicht geen betere optie om een concept brief voorzien van de juiste argumenten hier op de site te plaatsen?

Ik zou het wel willen doen, maar ik zie dat jij deze materie veel beter beheerst.
JAR51
8
Waar ik nog het meest mee zit is mijn onmacht en ik voel me gebruikt ofwel misbruikt.
Ik ben boos en zit met het gevoel dat we jaren zijn gepaaid met mooie beloften.
In kranten, presentaties en jaarvergaderingen zijn er beelden geschetst die naar mijn bescheiden mening totaal niet worden waargemaakt.
En nu ons willen afkopen met een appel en een ei en zelf de zakken meer dan overvol vullen.
Ik vind dit onbehoorlijk gedrag en zelfs meer dan dat.
Hearts23
0
quote:

JAR51 schreef:

Beste Zoef,

Is het wellicht geen betere optie om een concept brief voorzien van de juiste argumenten hier op de site te plaatsen?

Ik zou het wel willen doen, maar ik zie dat jij deze materie veel beter beheerst.
Lijkt me een hele goede suggestie, zou je zo vriendelijk willen zijn Zoef ? (maakt denk ik ook meer indruk van "gebundeld" verzet)
[verwijderd]
3
quote:

JAR51 schreef:

Beste Zoef,

Is het wellicht geen betere optie om een concept brief voorzien van de juiste argumenten hier op de site te plaatsen?

Ik zou het wel willen doen, maar ik zie dat jij deze materie veel beter beheerst.
Ik heb daar wel overgedacht, maar zou CRXL zelf honderden identieke brieven lezen.

Maar mijn posting ligt al bij IR Crxl

Als je het kort wilt houden kun je dus mailen:
"eens met zoef".

Zoef
Huppeldepepup
1
quote:

Kelewan schreef:

“ik moet rennen door het vuur en door het water plassen tot bij een ander lief in enig ander land”
Eerst maar eens de schimmel van je voeten wassen.
[verwijderd]
2
Email adres ir@crucell.com

Aan Raad van Commissarissen
en Raad van Bestuur

Geachte Heren,

Ik ben een LT aandeelhouder van uw bedrijf. ( 8 jaar)
Na jaren uw bedrijf gevolgd te hebben komt een bod in de richting van €24,75 mij erg mager over. Waarom CRXL verkopen? Het komt mij over als de kip met de gouden eieren slachten.

Afgelopen jaren is er de suggestie gewekt dat Crucell zelfstandig zou willen blijven, waar ik nog steeds voorstander van ben. Waarom bent u hier vanaf geweken?

Graag zou ik willen weten hoe u met J&J op een prijs van € 24,75 bent gekomen. Hoe zijn toekomstige winsten in dit bod verwerkt?

Ik wil benadrukken dat u in uw onderhandelingen met J&J de beslissingsvrijheid bij aandeelhouder houd.

Ik wens u veel wijsheid toe.

Met vriendelijke groet

SJC
0
www.nu.nl

Aardige brief van de VEB naar mijn idee!!!

Beleggers willen duidelijkheid van Crucell
Uitgegeven: 26 september 2010 15:52
Laatst gewijzigd: 26 september 2010 15:52

AMSTERDAM - Beleggers willen duidelijkheid over de voorgenomen overname van biotechbedrijf Crucell door farmaciegigant Johnson & Johnson (J&J).
Crucell moet met een betere onderbouwing komen van haar onmiddellijke omarming van de avances van J&J, zo meldde de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) zondag.

De VEB heeft het bestuur van Crucell een vragenbrief gestuurd waarin om meer duidelijkheid wordt gevraagd rond het indicatieve openingsbod van het Amerikaanse concern.

Ook wil de organisatie weten waarom het bod door bestuur en commissarissen van Crucell ''direct zo enthousiast is ontvangen''.

Marktkapitalisatie

Volgens de vereniging biedt het bod een aanzienlijke premie op de laatste beurskoers, maar is zij niet in overeenstemming met de eerdere toekomstprojecties van het management.

''Indien deze slechts voor de helft uit zouden komen en Crucell een van de leidende Europese biotechfirma's wordt, ligt een marktkapitalisatie van vele miljarden euro's voor de hand'', aldus de VEB.

© ANP
Kelewan
2
Beste Zoef,

Goed initiatief maar nog veel te lief. Ik zou eerder denken aan iets in de volgende strekking:

Geachte leden van de RvC en RvB,

Met bezorgdheid volgen – voor zover al mogelijk - vele aandeelhouders van Crucell de huidige besprekingen met J&J. Die bezorgdheid komt voort uit de radicale breuk met het eerder aangekondigde beleid van een zelfstandig Crucell, ik verwijs hierbij ook uitdrukkelijk naar de brief van VEB die u inmiddels heeft gekregen. Die bezorgdheid wordt nog vergroot doordat door uw eigen positie als optiehouders er tenminste een schijn van belangentegenstelling ontstaat. De aandeelhouders hebben de aandelen Crucell, dat pas net een relatief bescheiden winst maakt, juist aangehouden met het oog op de lange termijn potentie van het bedrijf, terwijl een optiehouder slechts een beperkte tijd heeft om een waardestijging van de aandelen te realiseren.

De bezorgdheid is ook ingegeven doordat in het verleden bij andere overnames met de biedende partijen bepalingen zijn overeengekomen om de gestanddoening van een bod te vereenvoudigen, ook als er aanmerkelijk minder dan 95% van de aandelen zouden worden aangemeld. Ten einde te voorkomen dat u zich niet tijdig in de risico’s voor uw persoonlijke positie bij deze onderhandeling verdiept, raad ik met klem ieder van u aan om zich tijdens de onderhandeling steeds het belang van alle aandeelhouders, ook die zonder tegenstrijdige belangen, voorop te stellen. Hoewel ik hoop dat het niet zover zal moeten komen acht ik het niet meer dan correct om u reeds nu, vooralsdan, persoonlijk aansprakelijk te houden indien aandeelhoudersbelangen worden geschonden als gevolg van een eventueel met J&J te bereiken onderhandelingsresultaat. Hiervan zal in ieder geval sprake zijn indien een bod gesteund wordt dat niet objectief voldoet aan de fair value van Crucell, rekening houdend met de perspectieven op termijn. Nadrukkelijk verwijs ik naar de eerder door Crucell met J&J gesloten en, in ieder geval voor wat betreft het verbod op vergroten van het belang door J&J, openbaar gemaakte overeenkomst. De huidige onderhandelingen staan hiermee op gespannen voet en reeds daarom zou het door u ondersteunen van het gestanddoen van een bod terwijl (substantieel) minder dan 95% van de aandeelhouders zijn of haar aandelen aanmeldt op zijn minst vraagtekens oproepen, met naar het zich laat aanzien alle (juridische) gevolgen van dien.

In afwachting van de uitkomst van de onderhandelingen vertrouw ik er op dat u notie van bovengemelde neemt en de vereiste kritische onafhankelijk rol tijdens de onderhandelingen met J&J en in het daarop mogelijk volgende biedproces in acht neemt – ook al zal u dat niet door J&J, naar het zich laat aanzien mogelijk uw toekomstige werkgever, in dank worden afgenomen.

Hoogachtend,

Kelewan
[verwijderd]
1
quote:

Kelewan schreef:

Beste Zoef,

Goed initiatief maar nog veel te lief. Ik zou eerder denken aan iets in de volgende strekking:

Geachte leden van de RvC en RvB,

Met bezorgdheid volgen – voor zover al mogelijk - vele aandeelhouders van Crucell de huidige besprekingen met J&J. Die bezorgdheid komt voort uit de radicale breuk met het eerder aangekondigde beleid van een zelfstandig Crucell, ik verwijs hierbij ook uitdrukkelijk naar de brief van VEB die u inmiddels heeft gekregen. Die bezorgdheid wordt nog vergroot doordat door uw eigen positie als optiehouders er tenminste een schijn van belangentegenstelling ontstaat. De aandeelhouders hebben de aandelen Crucell, dat pas net een relatief bescheiden winst maakt, juist aangehouden met het oog op de lange termijn potentie van het bedrijf, terwijl een optiehouder slechts een beperkte tijd heeft om een waardestijging van de aandelen te realiseren.

De bezorgdheid is ook ingegeven doordat in het verleden bij andere overnames met de biedende partijen bepalingen zijn overeengekomen om de gestanddoening van een bod te vereenvoudigen, ook als er aanmerkelijk minder dan 95% van de aandelen zouden worden aangemeld. Ten einde te voorkomen dat u zich niet tijdig in de risico’s voor uw persoonlijke positie bij deze onderhandeling verdiept, raad ik met klem ieder van u aan om zich tijdens de onderhandeling steeds het belang van alle aandeelhouders, ook die zonder tegenstrijdige belangen, voorop te stellen. Hoewel ik hoop dat het niet zover zal moeten komen acht ik het niet meer dan correct om u reeds nu, vooralsdan, persoonlijk aansprakelijk te houden indien aandeelhoudersbelangen worden geschonden als gevolg van een eventueel met J&J te bereiken onderhandelingsresultaat. Hiervan zal in ieder geval sprake zijn indien een bod gesteund wordt dat niet objectief voldoet aan de fair value van Crucell, rekening houdend met de perspectieven op termijn. Nadrukkelijk verwijs ik naar de eerder door Crucell met J&J gesloten en, in ieder geval voor wat betreft het verbod op vergroten van het belang door J&J, openbaar gemaakte overeenkomst. De huidige onderhandelingen staan hiermee op gespannen voet en reeds daarom zou het door u ondersteunen van het gestanddoen van een bod terwijl (substantieel) minder dan 95% van de aandeelhouders zijn of haar aandelen aanmeldt op zijn minst vraagtekens oproepen, met naar het zich laat aanzien alle (juridische) gevolgen van dien.

In afwachting van de uitkomst van de onderhandelingen vertrouw ik er op dat u notie van bovengemelde neemt en de vereiste kritische onafhankelijk rol tijdens de onderhandelingen met J&J en in het daarop mogelijk volgende biedproces in acht neemt – ook al zal u dat niet door J&J, naar het zich laat aanzien mogelijk uw toekomstige werkgever, in dank worden afgenomen.

Hoogachtend,

Kelewan

@Kelawan, ik hoop dat je deze brief ook gestuurd hebt aan CRXL. Hoe meer brieven van aandeelhouders daar voor het definitieve bod komen, hoe beter het is. Accepteert CRXL desalniettemin van J&J toch een bod met beperkende voorwaarden, dan hebben wij alle recht onze gram te spuien op de BAVA.

Als mijn intiatief leidt tot meer van dit soort brieven, ben ik tevreden.
Ik had mijn posting klaarstaan en mikte erop direct na jouw zoals altijd voortreffelijke weekopening te posten. Krijgt het de meeste aandacht.

Zoef
Kelewan
1
Dank je Zoef, mooie één tweetjes zo.

De brief wordt vandaag - doch niet noodzakelijk door mijzelf - verzonden, maar ik wacht even de reacties af dan kan ik die nog laten verwerken.
kers
1
flosz
1
Hearts23
1
Leuk he TA: gewoon je ogen (en oren ) sluiten en interpreteren maar (de grafiek liegt nooit toch :)

SmarTrend's Candlestick Scanner Detects Bearish Harami Pattern for Crucell NV (CRXL)

Written on Tue, 09/28/2010 - 8:12am
By Chip Brian
SmarTrend's candlestick pattern scanner has detected a bearish harami candle pattern for shares of Crucell NV (NASDAQ:CRXL).
Yesterday's real body is within the previous day's body and may imply that traders and investors believe that the recent uptrend may be nearing an end.
A move down today would confirm this trend reversal. Also, the narrower the red body yesterday, the more reliable the harami.
Yesterday, this company traded 115,464 shares, versus the previous day's total volume of 555,869. Decreased volume also is an indicator that the buying momentum may have subsided.
SmarTrend issued an Uptrend alert on shares of Crucell NV on September 15, 2010 at $20.44 per share (62% return since that call). This bearish candle pattern may point to a reversal of the previously called Uptrend.
19 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 1 jan 0001 00:00
Koers 0,000
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 0,000
Laag 0,000
Volume 0
Volume gemiddeld 0
Volume gisteren 0

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront