Forum: Energie » Waterstof » Pagina: 2 | Belegger.nl

Waterstof

329 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 ... 13 14 15 16 17 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
voda
0
Deel 3:

Thomas Bystry, projectmanager waterstof bij Shell in Hamburg, zegt dat er in 2019 honderd tankstations zullen zijn. 'Dit gebeurt onvoorwaardelijk', zegt hij bij een pompstation van Shell in Hamburg waar met een erg dure elektrolyse-installatie ter plekke waterstof wordt gemaakt. 'Die eerste honderd komen er ook als er geen enkele waterstofauto bijkomt en de exploitatie van de stations zwaar verliesgevend blijft. We dragen gezamenlijk het risico', zegt Bystry.

Het aantal waterstofpompen moet daarna worden opgevoerd tot vierhonderd in 2023. Maar of dat lukt, is afhankelijk van hoe de verkoop van brandstofcelauto's loopt. Van de € 350 mln die de eerste vierhonderd stations kosten, neemt de overheid de helft voor haar rekening. Voor een echt goede dekking in Duitsland zijn overigens duizend stations het minimum.

Shell is van plan 230 van de vierhonderd stations te bouwen en wordt daarmee marktleider in Duitsland. Waterstof betekent veel voor het Shell-concern. Maar of de rit een succes wordt, weet ook bij Shell niemand met zekerheid. Jörg Adolf, Shells hoofdeconoom in Hamburg en auteur van een lijvige waterstofnota die in maart verscheen, is echter optimistisch. In het coördinatiecentrum van Shell verwijst hij naar de toekomstvisie van Jules Verne, maar hij citeert ook Dieter Zetsche, de Daimler-topman. 'Zetsche zei al in 2011 dat waterstof de betere olie is.'

H2: autolanden gaan voorop
Diverse landen sleutelen aan plannen voor hun eigen waterstofeconomie. Maar er zijn er drie die een fikse voorsprong hebben. Naast Duitsland zijn dit Japan en de Verenigde Staten. De drie hebben gemeen dat zij een sterke auto-industrie hebben en al vroeg duurzame energie hoog op hun agenda plaatsten. In Duitsland raakte de energietransitie zes jaar geleden in een stroomversnelling vanwege de kernramp in Fukusjima: de Duitse nucleaire sector moest worden ontmanteld. Maar de politieke bodem was al twintig jaar eerder gelegd met een wetje waarvoor conservatieve Beierse boeren hadden geijverd, het Stromeinspeisungsgesetz.

Ook Japan ondersteunt al ruim twintig jaar emissievrije technologieën. Het land heeft door de hechte samenwerking met het bedrijfsleven inmiddels flinke stappen kunnen zetten. Honda presenteerde in 2008 zijn Clarity-brandstofcelmodel en Toyota volgde acht jaar later met de Mirai (Japans voor toekomst).

Japan heeft ook een duidelijk spoorboekje. Zo moeten de Olympische Zomerspelen van 2020 geheel op waterstof draaien. Rond 2025 mogen brandstofcelauto's niet meer duurder zijn dan hybride voertuigen.

Een probleem is wel dat Japan waterstof moet importeren. Windmolens zijn op de eilanden, die geregeld door tropische stormen wordt geteisterd, niet de ideale oplossing. Kawasaki Heavy Industries ontwerpt nu een tanker voor de aanvoer van vloeibaar waterstof uit Australië, waar veel bruinkool is en de zon overvloedig schijnt.

In de Verenigde Staten heeft eigenlijk alleen Californië een strakke duurzame agenda, hoewel de noordoostelijke staten ook beginnen warm te lopen voor groen rijden. Op de Californische wegen rijden intussen flinke aantallen elektrische auto's van Tesla en andere merken, en ook zo'n driehonderd waterstofwagens. De fabrikanten denken hier over drie jaar 'tienduizenden' brandstofcelvoertuigen te kunnen verkopen.

Het push-mechanisme werkt in Californië anders dan in Japan. De overheid heeft de producenten quota opgelegd: die moeten een minimumaantal emissievrije auto's verkopen. Slagen zij daar niet in, dan worden zij beboet. Die boetes worden verdeeld onder de bedrijven die hun quota wel halen.

Nederland komt pruttelend op gang
De Nederlandse politiek negeerde waterstof jarenlang, wat sommige energie-experts en ondernemers tot wanhoop dreef. Wel reden er hier en daar stadsbussen met brandstofcellen, maar in het Energieakkoord van 2013 werd waterstof slechts twee keer kort genoemd. Den Haag had geen visie en geen plan voor een centraal gecoördineerde aanpak.

Maar er is nu iets veranderd. In de Energieagenda van eind 2016 kwam waterstof ineens veertien keer voor. Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu hadden in het jaar daarvoor in stilte een nationaal waterstofpodium opgericht, het H2-Platform, voor overleg tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen. Het platform speurt naar nieuwe projecten, komt geregeld samen en heeft sinds mei een nieuwe voorzitter: voormalig ondernemer en Shell-manager Robert Dencher.

Het Rijk heeft nu ook een doel. In 2020 moeten er minimaal twintig volwaardige waterstoftankstations zijn. Nu zijn dat er twee, in Rhoon en Helmond. Maar het is nog niet duidelijk wie de uitrol betaalt en dat is voor Dencher reden voor bezorgdheid. 'Ambities zijn mooi, maar de realiteit is tot nog toe hardnekkig. Als het er in 2020 tien zijn, dan zou dat mooi zijn', zegt de platformvoorzitter. De pompmarkt lijkt te zullen worden gedomineerd door Pitpoint - dat in de lente in handen kwam van Total - en Shell, dat zijn oog voorlopig heeft laten vallen op Schiphol, Groningen en Rotterdam.

Ook buiten Den Haag zijn er nu initiatieven. Noord-Nederland presenteerde in april een uitgewerkt plan voor een regionale 'groene waterstofeconomie'. Drie maanden daarvoor had Rotterdam al een vergelijkbaar voornemen bekendgemaakt. VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer reist eind oktober met ondernemers en de Duits-Nederlandse Handelskamer naar München voor een rondetafelgesprek over waterstof en brandstofcellen met Duitse bedrijven en de Beierse werkgeversorganisatie.

In Arnhem, waar waterstof en elektrisch vervoer al veel langer op de agenda staan, is de afgelopen jaren een cluster gegroeid van bedrijven die met waterstof bezig zijn. De spil is gassenproducent Hygear, dat aardgas in waterstof omzet, een proces dat reforming heet.

voda
0
Deel 4

De optimistische wetenschapper

Ad van Wijk is hoogleraar toekomstige energiesystemen aan de TU Delft.

1. Worden auto's straks emissievrij met brandstofcellen of met accu’s?

'Het gehele vervoer wordt de komende decennia emissievrij. Overal komt een elektromotor in. De elektriciteit voor de elektromotor komt voor lichtere auto’s uit batterijen, maar voor de langere afstanden en zwaardere voertuigen, boten en treinen uit brandstofcellen. De belangrijkste reden is het grote verschil in energie-inhoud tussen batterijen en waterstof. Dit verschil bepaalt niet alleen het gewicht in het voertuig om de energie mee te nemen, maar ook de laad- of tanktijd en de infrastructuurkosten.'

2. Worden die duurzame brandstofprijzen concurrerend?

'Ja, mits ze uit duurzame bron en komen. In Nederland waait het niet hard genoeg en schijnt de zon te weinig, waardoor we niet lager uitkomen dan 6 eurocent per kilowattuur. Maar met dezelfde zonnecel in de Sahara zullen we straks voor 1 cent kunnen produceren. Van deze elektriciteit kunnen we via elektrolyse waterstof maken voor minder dan €1 per kilo, genoeg om 100 kilometer mee te rijden. Het waterstofgas vervoeren we per schip naar Nederland.'

3. Zijn de infrastructuurproblemen oplosbaar?

'Technisch zijn er geen obstakels, wel financieel. Waterstof tanken is vergelijkbaar met aardgas tanken: binnen 3 of 4 minuten is je tank weer vol. De waterstof kan eenvoudig per vrachtwagen naar het tankstation worden gebracht, daar is dus alleen de weg voor nodig, en die is er al. Er moet wel geld zijn om die tankstations te bouwen. Maar ook achter laadpunten moet een infrastructuur komen. Het elektriciteitsnet moet sterk worden uitgebreid en ook dat kost geld.'

4. Welke rol moet de overheid spelen?

'Als we willen overstappen op elektrisch vervoer, dan moet er een nationale infrastructuur zijn. Daarin moet de overheid de regie voeren. Duitsland is daarbij het lichtend voorbeeld: de overheid garandeert een nationaal netwerk van zowel laadpunten als waterstoftankstations in 2023. Tegen die tijd brengen de autofabrikanten hun waterstofauto’s op de markt en kan iedereen zo’n auto kopen en zonder problemen door heel Duitsland rijden.'

De sceptische econoom

Max Erich is sectoreconoom automotive bij ING Economisch Bureau.

1. Worden auto's straks emissievrij met brandstofcellen of met accu’s?
'Elektrische personenauto’s met batterijen zijn simpeler te ontwikkelen en te bouwen. Je hebt geen dure brandstofcel en waterstoftanks nodig. Het kostbaarste onderdeel, de batterij, daalt snel in prijs. Rond 2024 zullen de totale kosten van een compacte middenklasse-batterijauto met een bereik van 500 kilometer lager zijn dan van een vergelijkbare benzineauto. Bij brandstofcelauto’s is daar nu geen enkel zicht op. Voor zwaar langeafstandsvervoer zijn brandstofcellen wellicht een optie, maar voor personenauto’s niet.'

2. Worden de brandstofprijzen concurrerend?

'Ook hier winnen batterijen het door de eenvoud. Je gebruikt het elektriciteitsnetwerk of je eigen zonnepanelen om de batterij te laden. Die levert stroom aan de elektromotor. Er is weinig rendementsverlies en het is goedkoop. Waterstof moet je produceren en vervoeren en vervolgens moet de brandstofcel elektriciteit maken. Dat betekent rendementsverlies en hogere kosten. Met batterijen bespaar je als consument minstens € 5 per 100 km vergeleken met benzine, diesel of waterstof.'

3. Zijn de infrastructuurproblemen oplosbaar?

'Automobilisten rijden dagelijks gemiddeld 36 kilometer. Bij 500 kilometer bereik van een batterij volstaat dus twee of drie keer per maand laden. Een deel van de consumenten kan dit thuis of op kantoor doen, aangestuurd door ‘smart grids’ om vraag en aanbod te optimaliseren. Daarnaast verwacht ik een netwerk van snellaadstations, vergelijkbaar met brandstofstations. Dat vergt investeringen, maar lang niet zoveel als nodig voor waterstofstations en de bijbehorende productie en distributie.'

4. Welke rol moet de overheid spelen?

'Als je voor het zware vervoer zou kiezen voor brandstofcellen, dan vraagt dat stimulering en regie vanuit de overheid. In het geval van batterij-elektrische personenauto’s kunnen overheden zich tussen 2020 en 2025 terugtrekken. Die auto’s gaan straks zelf de concurrentie aan en nemen de markt in handen. Je ziet dat de auto-industrie omschakelt naar een batterij-elektrische toekomst. Het geringe aantal brandstofcelmodellen staat in schril contrast met de naderende stortvloed aan nieuwe batterijauto’s.'

Frank Gersdorf

fd.nl/morgen/1215083/wachten-op-water...
voda
0
AkzoNobel en Gasunie starten onderzoek naar productie groene waterstof
Waterstof kan worden gebruikt voor diverse doeleinden.

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel en Gasunie starten een onderzoek naar de mogelijkheden voor het omzetten van duurzame elektriciteit in groene waterstof. Dit maakte het verf- en chemiebedrijf uit Amsterdam dinsdag bekend.

Daartoe starten AkzoNobels Specialty Chemicals divisie en Gasunie New Energy een project op het Chemie Park Delfzijl.

De waterstof kan worden ingezet voor verduurzaming van de chemische industrie, energievoorziening en het aandrijven van voertuigen.

De bedrijven willen een installatie ontwikkelen die met behulp van een 20 megawatt waterelektrolyse-unit, de grootste in Europa, elektriciteit omzet in 3 kiloton groene waterstof per jaar. Dit is bijvoorbeeld voldoende om 300 waterstofbussen te laten rijden. Een definitief besluit over de bouw van de installatie wordt in 2019 verwacht.

De geplande faciliteit van 20 megawatt is een volgende stap in het verder opschalen van de elektrolysetechnologie. De tot nu toe grootste geplande elektrolyse-unit in Nederland heeft een capaciteit van 1 megawatt. Het doel is om uiteindelijk installaties te kunnen bouwen die op nog grotere schaal duurzame stroom converteren en opslaan in de vorm van waterstof.

Het project moet bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Het overgrote deel van de ruim 800.000 ton waterstof die de Nederlandse industrie per jaar gebruikt, wordt nu nog gemaakt met behulp van aardgas.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
voestalpine and its partners H2FUTURE to build the world’s largest industrial hydrogen pilot plant in Linz

The government of Upper Austria as the responsible EIA authority has recently authorized construction of the world’s largest pilot plant of its type for CO2-free production of hydrogen at the site in Linz. Together with five project partners, voestalpine is laying the foundations for further pioneering research into de-carbonizing the steel manufacturing process.

Construction is expected to start in the coming weeks. The pilot plant will be erected in a new building immediately adjacent to the voestalpine power plant at the site in Linz. The individual plant components are scheduled for delivery as early as this summer, and testing should commence before the year is over. The centerpiece of the new research facility will be the world’s largest PEM (proton exchange membrane) electrolyser, with a capacity of six megawatts and able to produce 1,200 m3 of hydrogen an hour. The electrolysis system developed by project partner Siemens will achieve a higher output efficiency than comparable systems to date. In a PEM electrolyser electrical energy—in this case electricity generated from renewable sources by project partner Verbund—is used to break down water into its constituent parts, hydrogen and oxygen. The aim of H2FUTURE is to test this next development step in PEM technology on an industrial scale, as well as to trial its use in the electricity balancing market.

Gaining official approval is the starting signal for building the new hydrogen electrolysis plant at the voestalpine premises in Linz. This will be the largest and most advanced plant of its type for generating "green", i.e. CO2-free, hydrogen. With EUR 18 million in EU funding, the project will conduct research which explores, amongst others, the potential use of hydrogen in the individual stages of steel production.

The long-term goal is to move away from coal and coke, via bridging technology based on natural gas (e.g. in the direct reduction plant in Texas), to use "green" hydrogen in the production process. Realistically, it will take around a couple of decades before these processes can be used on an industrial scale.

eder Wolfgang Eder, Chairman of the Management Board of voestalpine AG, said “In view of the EU’s 2030 climate and energy goals, both industry and utilities face enormous energy-related challenges which demand fundamental technological changes. For years voestalpine has been taking steps towards gradually de-carbonizing the steel production process. This hydrogen pilot plant is finally paving the way for research into true breakthrough technologies. Furthermore, a technological transformation can only take place when renewable energy is sufficiently available and at competitive prices.”

The H2FUTURE project consortium consists of voestalpine, VERBUND, and Siemens, as well as the Austrian Power Grid (APG), together with scientific partners K1-MET (Metallurgical Competence Center) and ECN (Energy research Centre of the Netherlands). The project is funded as part of the European Commission’s Horizon 2020 program (Joint Undertaking Fuel Cells and Hydrogen) through to 2021.

Source : Strategic Research Institute
voda
0
Japanse bedrijven richten waterstofconsortium op

Elf grote bedrijven in Japan, waaronder de autofabrikanten Toyota, Nissan en Honda, hebben maandag een consortium opgezet dat de uitbouw van het netwerk van waterstofpompstations in Japan moet ondersteunen.

Het samenwerkingsverband heet Japan H2 Mobility (JHyM) en wil de komende tien jaar tankstations bouwen, exploiteren en financieren, zo blijkt maandag uit een persbericht op onder meer de website van Toyota.

Het initiatief sluit aan op een twee jaar oud plan van de Japanse overheid, waarin is vastgelegd dat er in het begrotingsjaar 2020 160 waterstofstations in Japan moeten zijn. Die moeten waterstof kunnen leveren een zo'n 40.000 elektrische auto's met brandstofcellen, die waterstof kunnen omzetten in elektriciteit. JHyM wil in het jaar erop tachtig waterstofstations voor zijn rekening nemen.

Het consortium bestaat uit de drie autofabrikanten, een reeks energiebedrijven en Development Bank of Japan.
Lees ook
Wachten op waterstof

De samenwerking lijkt sterk op het waterstofinitiatief H2 Mobility van de Duitse auto- en energiesector, waaraan ook Shell deelneemt. Dit Duitse consortium is erop uit om in 2023 400 waterstofpompstations in Duitsland te hebben.

fd.nl/ondernemen/1244655/japanse-bedr...
voda
0
Are hydrogen powered trains the future of rail? - Whitlock

Image Source: worldsteel.org

By Robin Whitlock of worldsteel - Could this silent, sustainably powered, low-emission train be the first of a new wave of environmentally-friendly rail transport solutions? Alstom call their new Coradia iLint the ‘train of the future’. It certainly could be, given that it’s the world’s first passenger train powered by a hydrogen fuel cell, capable of almost noiseless traction with no emissions apart from water as steam. The Coradia iLint was first presented to the world at the Innotrans rail industry trade fair in 2016. It is the world’s first, and as yet, only, hydrogen fuel cell passenger train and Alstom believes it could initiate a new movement in the industry towards hydrogen-powered trains.

The overall design is based on Alstom’s successful Coradia Lint diesel train, available in single car or articulated two or three car units. High-strength stainless steel is used in the car shells as it is corrosion resistant and longer lasting than other materials. High-strength steel enables the use of thinner gauges and thus helps to reduce weight. High strength steel’s ability to deliver the required toughness at a lower weight means lower carbon emissions and improved fuel efficiency.

The train’s fuel cell sits on top of the roof of the vehicle, utilising gaseous hydrogen supplied from a mobile hydrogen filling station. This is pumped into a pressure tank, also situated on the roof, which feeds the fuel cell. The hydrogen is currently sourced from industry as a by-product, but Alstom hopes to produce hydrogen, via electrolysis, from wind power in the near future.

The electricity generated by the fuel cell provides the power for traction with only water emitted as steam. Excess electricity is stored in lithium ion batteries located beneath the vehicle. Next to the battery set is an auxiliary converter that supplies electricity to various on-board systems.

The iLint’s fuel cell only works when the vehicle is accelerating, powering down when it brakes, thereby saving hydrogen, and managed by the train’s smart energy management system and its flexible energy storage capacity.

The electricity generated by the fuel cell provides the power for traction with only water emitted as steam.

The train has a low-floor so its easy to access, and it generates little sound, thereby reducing noise nuisance for local communities. Given that the iLint can travel for up to 1,000 miles on a single tank of hydrogen, travelling at speeds of up to 140kph, Alstom believes it is ideal for non-electrified routes.

The iLint was designed by Alstom at the company’s Salzgitter site in Lower Saxony, Germany, with the traction system and brakes designed separately at two sites in France, at Tarbes and Ornans. The vehicle’s first successful test took place in March 2017 at Salzgitter, followed by further tests at Velim in the Czech Republic. It is now fully commissioned, with electrical and pneumatic systems tested and the vehicles battery, pressure tank and fuel cell certified by TÜV Süd.

The aim is for Coradia iLint to replace existing diesel multiple units, such as those currently operating between Bremervörde, Bremerhaven and Cuxhaven where 14 units will take over from December 2021, operated by Elbe-Weser-Verkehrsbetriebe (evb). A trial run on the evb network is due to commence in the Spring.

Safe, silent, and sustainably powered; the future of rail travel has arrived.

Source : Strategic Reseach Institute
Bijlage:
voda
0
IOC, Tata Motors to jointly develop hydrogen fuel cell technology

Indian Oil Corporation (IOC), the nation’s largest fuel retailer, and Tata Motors have started collaboration to jointly develop indigenous hydrogen fuel cell technology. IOC’s Director-Research & Development (R&D) S S V Ramakumar told ETEnergyWorld both the companies have initiated test trials on the demo hydrogen fuel cell powered bus which was launched last week.

A hydrogen fuel cell bus is an electric vehicle that uses compressed hydrogen to generate electricity which powers the drive motor for propulsion. The fuel cell generates electricity through an electro-chemical reaction, leaving only water and heat as by-products.

The demo hydrogen fuelled bus launched last week has been developed by Tata Motors where the Polymer Electrolyte Membrane (PEM) fuel cell was outsourced.

R Chidambaram, Principal Scientific Adviser to the Government of India, and board members of IOC flagged of the hydrogen fuel bus on Saturday, also marking the inauguration of IOC’s Fuel Cell laboratory at the company’s R&D facility at Faridabad in Haryana.

According the Ramakumar, IOC’s recently inaugurated Fuel Cell Laboratory at Faridabad in Haryana is also working on developing PEM fuel cell used for transport application apart from Solid Oxide Fuel Cell which can be used for stationary assets including telecom towers.

According to IOC, Tata Motors has requested the fuel retailer to collaborate on developing hydrogen fuel cell technology, providing hydrogen gas and production technology. Ramakumar informed IOC is already producing hydrogen gas and IOC’s R&D facility in Faridabad houses the country’s first hydrogen filling station.

Mr Ramakumar said that “In a span of a year, IOC will conduct various field trials. We need to assess the overall performance of the fuel cell, monitor emissions, engine performance and safety aspects of hydrogen storage. We are working on reducing the fuelling costs by storing and filling at high pressure. The purpose is to develop zero-emission transport.”

He said that hydrogen fuel cell is the most efficient solution for e-mobility and ambient air quality. He said that “Battery storage solutions for e-mobility have not matured to the desired extent yet. Also, if power used to charge e-batteries is produced through conventional methods then the whole process will be counter-productive. Hydrogen fuel cell technology is a good solution for e-mobility.”

Source : ET
Bijlage:
voda
0
Shell en Anglo American participeren in Arnhemse waterstofbedrijf Hyet

Shell en het Zuid-Afrikaanse Anglo American Platinum hebben een minderheidsbelang gekocht in Hyet Hydrogen, een bedrijf in Arnhem dat apparatuur ontwikkelt voor de zuivering en compressie van waterstof.

De omvang van deelneming en de overnameprijs willen de bedrijven niet bekendmaken. Oprichter Rombout Swanborn behoudt de meerderheid. Hyet is tien jaar oud en heeft met vijftien medewerkers een omzet van een paar miljoen euro.

Shell werkt aan een netwerk van waterstofpompstations en daarbij zijn compressoren voor waterstof onmisbaar. Anglo American Platinum is het grootste platinabedrijf in de wereld en onderdeel van het Brits-Zuid-Afrikaanse Anglo American. Platina is een belangrijk en kostbaar bestanddeel van waterstofcellen, waar waterstof wordt omgezet in elektriciteit en water.

Hyet is onderdeel van een cluster van waterstofbedrijfjes op een oud industrieterrein van AkzoNobel in Arnhem. Andere ondernemingen zijn HyMove, MTSA, Hygear en Nedstack, een bedrijf dat brandstofcellen bouwt. De bedrijven komen over twee weken voor het eerst bijeen om over gezamenlijke doelen te praten.

fd.nl/economie-politiek/1249987/shell...
voda
0
Australia launches first coal to hydrogen plant trial

Coal News - Published on Mon, 16 Apr 2018

SBS reported that brown coal from the Latrobe Valley in Victoria will be converted to liquid hydrogen and exported to Japan under a world-first trial backed by AUD 50 million in federal funding, the prime minister has announced. The project will be run from AGL’s Loy Yang power station and will take two years to get off the ground before the first shipments of hydrogen leave the port of Hastings.

Mr Andy Vesey chief of AGL told reporters at the launch that “Brown coal in the Latrobe Valley can keep the lights on in Tokyo.”

The announcement comes after months of sparring within the Coalition over energy policy, with a group of conservatives championed by former prime minister Tony Abbott pushing for direct investment in coal-fired power.

Earlier in the week, Mr Abbott himself rode through the Latrobe Valley on a charity bike ride.

Citing the government’s 30th straight opinion poll loss under Malcolm Turnbull’s leadership, the former PM called for investment in coal-fired power and a cut to immigration.

Prime Minister Mr Malcolm Turnbull insists he is committed to a “technology-agnostic” approach that does not favour renewables or fossil fuels.

Mr Turnbull said the “cutting-edge” hydrogen scheme in the Latrobe Valley would deliver the “energy of the future”, and promised the one-year export trial would create 400 local jobs.

The announcement saw Mr Turnbull and the AGL chief, Mr Vesey, united in a rare show of solidarity.

The pair have traded public barbs over the energy giant’s plan to shut down the Liddell power plant in NSW, with the government pushing the company to sell the plant to a Chinese firm to keep it running longer and reduce the risk of blackouts in coming years.

The Loy Yang generator, on the other hand, is slated to run through to 2048.

Mr Vesey said AGL wanted to “transition with care” to a “carbon-constrained” future.

The project is co-funded by the Australian and Japanese governments.

Mr Turnbull said the Japanese prime minister Shinzo Abe was “very excited” about the trial.

Japanese companies Kawasaki Heavy Industries, J-Power and the Iwatani Corporation are also invested.

Source : SBS
Bijlage:
voda
0
H2FUTURE starts construction on world largest hydrogen pilot facility

An EU-funded flagship project for a CO2-reduced energy future and the decarbonization of steel production is taking shape: at the voestalpine site in Linz, the H2FUTURE project consortium, consisting of voestalpine, Siemens, VERBUND, and Austrian Power Grid, together with the research partners K1-MET and ECN, officially gave the go-ahead for construction of the world’s largest pilot facility for the production of “green” hydrogen. With a capacity of 6 megawatts, this is the most effective and advanced plant of its type. The partners from industry and power generation will use this facility to research into future breakthrough technologies which are needed to meet global climate goals over the long-term. The plant is scheduled to be fully operational by spring 2019.

Reducing CO2 emissions by around 80% to 2050 is the central climate goal, and requires both energy suppliers and industry to prepare themselves and explore new pathways together. This is the role of the H2FUTURE research project. More than 600 billion cubic meters of hydrogen are used annually worldwide, more than 95 percent of which is produced via a CO2-intensive process. What will be the world’s largest and most advanced plant of its type for generating “green”, i.e. CO2-free hydrogen, will be built at the voestalpine premises in Linz. In future the EU-funded EUR 18 million project will be used to test the potential applications for green hydrogen in the various process stages of steel production, and integration into the power reserve markets for the power grid. For the industry, transport, and energy sectors, CO2-free hydrogen is an important source of energy for sector coupling and can significantly contribute to achieving the climate goals. The new plant is designed to be a technological milestone on the pathway to the energy transition, and thus to the gradual decarbonization of the steel industry.

After the launch of the project at the beginning of 2017, construction of the pilot facility at the voestalpine site in Linz has now accelerated. The foundations are in place and construction of the hall is currently underway. The core electrolysis components will be delivered during the summer, with the plant going live within a year. The start of the comprehensive two-year test program is planned for spring 2019.

The vision of the technology and capital goods group is to move away from coal and coke via bridging technologies based on natural gas, as is already the case at the direct reduction plant in Texas, and finally on to the greatest possible use of green hydrogen.

Siemens has developed what is currently the world’s largest PEM (proton exchange membrane) electrolyser module for the research facility in Linz. With a capacity of 6 megawatts, the plant will be able to produce 1,200 cubic meters of “green” hydrogen an hour. The goal is to achieve a record output efficiency of 80 percent in converting electricity into hydrogen. The hydrogen can be stored for use in a multitude of applications: as a raw material in the industry, as seen in Linz, but also as a fuel for mobility and as an energy carrier in electricity and gas supply. “Siemens’ DNA is clean energy: from generation and distribution to application. Efficient technologies are a key element in curbing climate change with its dramatic consequences,” Hesoun explains. Global demand for hydrogen will increase tenfold by 2050, to around 6 trillion cubic meters. Plants such as the one in Linz are the prerequisite for meeting this growing demand in an almost CO2-neutral manner.

Source : Strategic Research Institute
Bijlage:
voda
0
Lagerwey introduceert waterstofwindturbine
24 april 2018 Windenergie Courant

Lagerwey presenteert op de Hannover Messe de waterstofwindturbine.

De waterstofwindturbine is volgens het bedrijf een voorbeeld van hoe de integratie van verschillende duurzame technieken elkaar én het toekomstige duurzame energiesysteem versterken.

De Lagerwey waterstofwindturbine, met een vermogen van 4,8 megawatt, zal geschikt worden gemaakt om elektrolysetechnologie in te bouwen. Door de integratie van beide technieken kunnen er veel componenten weggelaten worden waardoor de waterstofproductie goedkoper, efficiënter en robuuster wordt. In 2019 moet de eerste waterstofmolen ter wereld een feit zijn.

Dat is de inzet van een samenwerkingsovereenkomst tussen duurzamewaterstofleverancier HYGRO, windturbinefabrikant Lagerwey en onderzoeksinstituut ECN. Lagerwey plaatst de eerste waterstofwindturbine in het windturbinetestveld van ECN in de Wieringermeer. De waterstofwindturbine komt in 2 varianten. Een variant die alle windenergie omzet in waterstof (voor industrieel gebruik) en een hybride variant die zowel groene stroom als waterstof kan leveren (voor lokaal gebruik).

Windenergie omzetten in waterstof lost volgens het bedrijf het probleem op van het fluctuerende aanbod van windenergie. Op winderige dagen wekt een windturbine meer energie op dan wellicht verbruikt wordt, deze wordt deels omgezet in waterstof en kan worden opgeslagen. Op windluwe dagen is er dan alsnog groene energie voorhanden. Met name voor transport is het overstappen op groene waterstof een belangrijke stap in de verdere verduurzaming van de sector.

windenergiecourant.nl/wetenschap/lage...
Bijlage:
voda
0
The world’s first hydrogen-powered trains launch in Germany

Learning English reported that the world’s first hydrogen-powered trains have begun running in Germany. They began carrying passengers Monday in Germany’s northern Lower Saxony state. The new trains will run 100-kilometer trips and can travel up to 140 kilometers an hour. A French railroad company called Alstom built the two trains. Teams in Germany and France cooperated on the project, which was supported by the German government. The new train model, called the Coradia iLint, signals the beginning of efforts in Germany and other nations to move away from pollution-producing diesel trains.

Hydrogen trains vs. diesel trains
The Coradia iLint is designed to run on non-electrified train lines with low levels of noise. It uses a process that combines hydrogen and oxygen to produce electrical power. If the system produces more energy than the train needs at that time, it can store the extra energy in batteries. The only emissions are water and steam.

A single tank of hydrogen can run a Coradia iLint train for about 1,000 kilometers. This is very similar to the distance a diesel-powered train can run on with a single tank.

Hydrogen-powered trains cost more than diesel trains to build. But Alstom officials say the operating costs are much lower. The company plans to provide another 14 Coradia iLint trains to Lower Saxony by 2021.

Source : Learning English
Bijlage:
voda
0
Eerste huizen verwarmd met waterstof komen in Rotterdam Rozenburg

In de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg start een proef om woningen te verwarmen met 100 procent waterstof. Dat hebben de bedrijven Bekaert Heating, Remeha, DNV GL, gemeente Rotterdam, woningstichting Ressort Wonen en netbeheerder Stedin afgesproken.

De proef is een primeur, want nog niet eerder zijn in Nederland huizen verwarmd met HR-ketels op pure waterstof. De betrokken partijen willen dit daarom samen met de bewoners in de praktijk gaan ervaren. Volgens de partners kan de technologie in dit project een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. Bij de verbranding van waterstofgas komt, in tegenstelling tot aardgas, geen CO2 vrij. De voorbereiding van de proef is dit najaar en gaat begin 2019 van start.

De proef met waterstof is een voortzetting op het bestaande Power2Gas-project in Rozenburg. Tot nu toe werd hier synthetisch aardgas geproduceerd voor de verwarming van een appartementencomplex van Ressort Wonen. Vanaf begin 2019 wordt lokaal waterstof geproduceerd met groene stroom en via een separaat gasnet van Stedin getransporteerd naar het ketelhuis van het appartementencomplex. Zowel een ketel van Bekaert Heating als van Remeha verwarmen vervolgens een deel van de woningen.

De toepassing van waterstof voor verwarming van huizen lijkt potentieel te hebben, maar moet nog wel verder onderzocht worden. Met de productie, distributie en het gebruik van waterstof is nog geen grootschalige ervaring opgedaan. Netbeheerders in Nederland pleiten er daarom voor om tot 2030 in te zetten op de ontwikkeling en het gebruik van waterstof in de industrie en op een aantal pilots. Om die reden heeft Stedin de specialisten van Bekaert Heating en Remeha gevraagd aan het Power2Gas project in Rozenburg mee te doen. DNV GL verzorgt de technische aspecten en veiligheid rondom het project.

groenecourant.nl/wetenschap/eerste-hu...
voda
1
‘Waterstof belangrijke impuls voor volledige CO2-neutrale warmtenetten’

Waterstof voor warmtenetten biedt perspectief en kan in gunstige situaties nu al een duurzame bijdrage leveren aan de energievoorziening. Dat geldt voor warmtenetten dicht bij de huidige waterstofleidingen, uitgaande van invoeding met ‘blauwe’ waterstof gemaakt uit methaan in combinatie met CO2-afvang en opslag. Dat blijkt uit een strategische studie van Berenschot in opdracht van Energie Beheer Nederland (EBN) en Gasterra.

Het gebruik van groene waterstof (gemaakt met wind- of zonnestroom) is volgens de onderzoekers vanaf 2030 rendabel wanneer deze voor de piekvraag wordt ingezet naast de hoofdbron (restwarmte of geothermie). In de studie is verkend wat het potentieel van waterstof is als duurzame bron voor warmtenetten.

Hierbij is uitgegaan van een voorzieningsmodel waarin waterstof op wijkniveau wordt omgezet in warmte. De waterstof komt dus niet in de woningen zelf, die zijn aangesloten op het warmtenet. Hierdoor kan worden voortgebouwd op reeds opgedane ervaringen rondom warmtenetten en waterstof op industriële schaal. De studie laat voor 4 verschillende typen collectieve warmtevoorzieningen zien wat de integrale kosten zijn voor het gebruik van waterstof als CO2-neutrale brandstof. De onderzochte casussen zijn: waterstof voor blokverwarming (casus 1); waterstofketel als primaire voeding voor een warmtenet (casus 2); geothermie-baseload gecombineerd met een waterstofpiekketel (casus 3); waterstof-WKK of brandstofcel gecombineerd met een waterstofpiekketel (casus 4).

De businesscases zijn uitgerekend voor CO2-vrije waterstof, dat is “blauwe” waterstof (uit aardgas met CO2-afvang) of “groene” waterstof (uit duurzame elektriciteit met elektrolyse). In alle situaties is uitgegaan van de huidige gasreferentie als criterium voor een businesscase, daarnaast is voor de lange termijn een grootschalige waterstofinfrastructuur aangenomen (als ombouw van het huidige hogedrukgasnet). Vanwege de noodzaak van een waterstofnet geeft de studie ook een schets van een gedeeltelijke ombouw van het huidige hoofdgasnet door een kickstart met blauwe waterstof, vooruitlopend op de later in te faseren groene waterstof. (foto: Alliander)


groenecourant.nl/wetenschap/waterstof...
voda
0
Fortescue and CSIRO enter partnership to develop and commercialise hydrogen technology

Fortescue Metals Group Founder and Chairman, Mr Andrew Forrest AO, joined the Chief Executive Officer of the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, Dr Larry Marshall, to announce a landmark partnership to capitalise on the economic opportunities associated with hydrogen and support the development of a competitive hydrogen industry in Australia.

The collaboration between Fortescue and CSIRO includes a five year agreement to fund and support select CSIRO technologies in the hydrogen space. The first of the agreements will focus on CSIRO’s metal membrane technology, which will make the transportation of hydrogen economically viable, enabling the benefits of the low emission fuel to be realised.

Fortescue Chairman, Andrew Forrest AO, said that “We are at the beginning of an energy revolution and Fortescue intends to be at the forefront of this once in a generation opportunity.” He said that “As a proud Australian company, we are excited to partner with CSIRO, our nation’s preeminent science and research body, to unlock the potential of hydrogen, the low emission fuel of the future. By combining CSIRO’s global leading research and development with Fortescue’s capability to rapidly develop new technologies, we will firmly establish our position in the global hydrogen industry.”

Mr Forrest said that “Importantly, we see potential for a significant export market in hydrogen and look forward to collaborating with third parties to ensure Australia’s leadership in the new energy economy.”

Chief Executive Officer, Ms Elizabeth Gaines, said that “Working with CSIRO to capitalise on the benefits of a low emission fuel such as hydrogen demonstrates Fortescue’s commitment to reduce our carbon footprint by ensuring security of supply of cost-effective energy for our operations.”

Ms Gaines said that “The agreement builds on Fortescue’s previous energy initiatives, including the conversion of the Solomon Power Station from diesel to gas generation and the development of the Fortescue River Gas Pipeline.”

Source : Strategic Research Institute
voda
0
Proposal to use hydrogen to decarbonise homes in northern England

The report “H21 North of England” published, sets out how 3.7 million homes and 40,000 businesses in the north of England, currently heated by natural gas, could be converted to hydrogen and made emission-free by 2034. The work has been led by Northern Gas Networks in partnership with Cadent and Equinor. The report has been presented to the UK authorities as a feasibility study to show it is technically viable to use natural gas converted to hydrogen to decarbonise the heating sector in the future.

The report said that clean hydrogen can be produced from natural gas using existing technology, at a self-powered 12-gw production facility with carbon capture technology. This would generate enough low carbon energy to heat 3,7 million homes and 40.000 business and industries in the north of England.

The solution suggests that the captured by-product of the process, CO2, can be stored safely in saline aquifers far below the seabed, such as those off the north east coast of England.

Executive vice president PAl Eitrheim in New Energy Solutions in Equinor that “Hydrogen could have a central role in the decarbonisation of the heating sector. As a major gas supplier to the UK for many decades and a global leader in CCS, the H21 NoE report recommendations fit well with our strategy of being a broad energy company dedicated to developing sustainable solutions for the low carbon future.”

Equinor has long experience in carbon capture and storage (CCS). In addition, Equinor could have a role in supplying the hydrogen, which includes hydrogen production from natural gas. The company has been supplying natural gas to the UK for 40 years, today meeting over 25% of UK demand.

“This work illustrates how natural gas and the gas infrastructure can be part of the solution also in a low carbon future, where natural gas becomes a destination fuel with zero emissions,“ says Eitrheim.

The report outlines that a new high-pressure transmission system designed with extra capacity to enable future supply for industry, power and transport, will be required to transport hydrogen to the local city grids. The hydrogen can also be safely stored until required, ensuring there is more than enough to meet demand during the coldest times of year.

The UK has committed to reducing its carbon emissions by 80% of 1990 levels by 2050. Currently, over 30% of emissions come from domestic heating and cooking.

The report proposes this could be done through a phased rollout which could see a further 12 million homes across the rest of the UK converted to hydrogen by 2050. The H21 North of England report finds that converting the UK’s entire gas grid to hydrogen has the ability to provide “deep decarbonisation” of heat, as well as transport and power generation, with minimal disruption to customers.

This has the combined potential to reduce carbon emissions by over 250 million tonnes a year by 2050.

Source : Strategic Research Institute
Pietjebel
0
Vandaag een voor mij nieuw begrip: de waterstofketel, van prof Ad van Wijk in: www.p-plus.nl/nl/nieuws/Van-Wijk-wate... Met de lopende discussies over de kosten van invoering van de warmtepomp in bestaande huizen is de waterstofketel een optie die zich zeer leent als opvolger van de bestaande CV-ketel in Nederland.
voda
0
New design makes liquefied hydrogen bunker vessels a reality

In response to the global ambition of reducing the environmental footprint from global ship transport, Moss Maritime, in cooperation with Equinor, Wilhelmsen and DNV-GL, has developed a design for a Liquefied Hydrogen (LH2) bunker vessel. The vessel design comes at a time when hydrogen is finally developing into a viable solution for the larger market.

The future large scale use of hydrogen in both maritime and land-based industry will require vessels tailored for transportation and bunkering of liquefied hydrogen. The project, sponsored by Innovation Norway, was launched with the objective to clarify challenges and find solutions for storage and handling of this demanding cargo and fuel on a vessel.“Moss Maritime has utilized its long-standing experience from design of Moss LNG carriers in the development of the LH2 bunker vessel, where liquefied hydrogen at a temperature of -253 °C will offer advantages over pressurized hydrogen gas in relation to transportation costs. We are ready to support the ship industry in implementing solutions for liquefied hydrogen for future projects”, says Tor Skogan, Vice President LNG of Moss Maritime.

The LH2 bunker vessel has cargo capacity of 9000 m³, with a cargo containment system designed to maximize insulation performance and meet the most stringent safety requirements. The vessel has been developed to provide liquefied hydrogen bunkering services to merchant ships, in addition to open sea transport.

“Equinor believes hydrogen may represent an attractive energy solution for the sectors that are hard to decarbonize and currently outside the scope of renewable solutions like batteries. Long haul maritime shipping is one of these and an important milestone has been passed by introducing a logistical solution for transport of liquefied hydrogen by the sea”, says Steinar Eikaas, VP for Low Carbon Solutions in Equinor.

Håkon Lenz, VP Europe and Americas of Wilhelmsen Ship Management, adds: “We see hydrogen as a possible fuel for the future. The commercial feasibility of such a vessel is depending on the overall hydrogen market development. Once market signals show that there is a need for big scale liquefied hydrogen, we and our partners are ready to take this design to the next level. By initiating and participating in this project we prepare ourselves for meeting the demand of our customers in the years to come, and Wilhelmsen will always seek opportunities in new technology to enable sustainable global trade”.

Source : Strategic Research Institute
Osho
0
FuelCell Energy (FCEL) - Flinke daling (tegenvallende cijfers).
Powercell Sweden AB (PCELL) - Flinke stijging achter de rug - Hou ik zelf in de gaten.
Ballard Power systems (BLDP) - Bezig aan een herstel.
Fortescue Metals Group Ltd (FMG) - Flinke stijging achter de rug.

Een aantal van deze bedrijven zijn eerder genoemd.

Met waterstof blijft de ketenefficiëntie volgens kenners is nog wat laag: Eerst stroom gebruiken om water te splitsen in zuurstof en waterstof om vervolgens waterstof verbranden om stroom te maken. In beide processen wordt veel energie verbruikt. De energierevolutie zal een combinatie worden van Batterijen, Fuel Cell en Olie.

Verder zal waterstof ook een (belangrijke) rol gaan spelen in de petrochemische industrie.

Twee Professoren Maarten Steinbuch (TU Eindhoven)
www.volkskrant.nl/economie/het-wordt-...

''.... volgens Maarten Steinbuch, hoogleraar in de autotechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven, wint uiteindelijk de batterij-auto ruimschoots van de waterstofauto. Volgens hem zijn de batterij-auto's tot drie keer efficiënter (en dus goedkoper in gebruik). Dat komt, zegt hij, omdat waterstof eerst moet worden gemaakt uit elektriciteit, en in de brandstofcel van de auto weer wordt omgezet in elektriciteit. Twee extra omzettingen dus, met extra verliezen.

Tot nu toe was het Toyota dat de toekomst zag in de waterstofauto. 'Maar zelfs Toyota heeft nu een serie batterij-auto's aangekondigd', zegt Steinbuch.''

Ad van Wijk (TU Delft) ziet waterstof wel asl duurzame oplossing:
www.zutphensekoerier.nl/nieuws/algeme...
profadvanwijk.com/waarom-waterstof-on...
329 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 ... 13 14 15 16 17 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 542,09 -4,81 -0,88% 23 aug
AMS25-24h 538,26 -3,83 -0,71% 23 aug
AMX 791,98 -5,41 -0,68% 23 aug
ASCX 954,01 0,00 0,00% 23 aug
BEL 20 3.479,20 -30,91 -0,88% 23 aug
BRX20-24h 3.451,10 -28,10 -0,81% 23 aug
Germany30^ 11.500,90 -246,14 -2,10% 13:16
Dutch15-index 15.342,73 -83,30 -0,54% 23 aug
Euro30-index 17.144,09 -145,08 -0,84% 23 aug
US30# 25.647,42 +21,42 +0,08% 23 aug
US500# 2.852,04 +2,10 +0,07% 23 aug
Nasd100# 7.484,78 +19,78 +0,27% 23 aug
Japan225# 20.165,66 -545,25 -2,63% 23 aug
New York WTI spot 56,22 +0,59 +1,06% 22 jul
Gold World Spo... 1.526,71 +28,41 +1,90% 23 aug
EUR/USD 1,1145 +0,0064 +0,58% 23 aug

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
ASR Nederland 31,590 +0,190 +0,61% 23 aug
KPN 2,734 +0,012 +0,44% 23 aug
IMCD 61,750 +0,250 +0,41% 23 aug
Dalers Laatst +/- % tijd
Aegon 3,435 -0,167 -4,64% 23 aug
ArcelorMittal 12,208 -0,280 -2,24% 23 aug
ING 8,412 -0,164 -1,91% 23 aug