Waarde put-optie na einde notering SNS

79 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 | Laatste
griepje1
0
De kans dat de waarde van het aandeel vrijdag ochtend op 0 zou staan lijkt mij 0,0. Ik zou zeker verkocht hebben. zowel bij stijging als bij daling, en was niet van plan de aandelen mee het weekend in te nemen.
AliceC
0
beste Griepje1, EMCF bestaat nog maar sinds 2007. In 2008 kreeg het een nieuwe klant, Baikal, een zogenoemde dark pool waar anoniem aandelentransacties kunnen worden gedaan tegen afwijkende prijzen dan die op de beurzen.
Het probleem is dat de koers stilgezet is door Euronext en er geen handel meer mogelijk is. Het aandeel is opgehouden te bestaan.
Fair Value can be clearly distinguished from Market Value.
Maw. vanaf het moment dat de koers stilgezet is, heeft er een belangrijke beslissing plaatsgevonden. 1e is dit de market value van dat momentum en daarmee Fair Value in het algemeen.
In het grijze gebied waarin de ongrijpbare handel plaatsvind gelden andere regels (voor grote partijen), eerst zal er een afrekening plaatsvinden in het particuliere originele circuit waarin mijn inziens de sluitingskoers gehandhaafd blijft.

succes,
mvg
Alice
Jeweettoch
0
quote:

Jeroen Wt schreef op 5 februari 2013 20:30:


In de wet staat dat wanneer men onteigend men de waarde terug moet geven die het aandeel waard zou zijn geweest wanneer men niet onteigend had. Dus natuurlijk krijgt men gelijk wat betreft die onteigening. Maar om de waarde op 0 euro te zetten, is te weinig. Daarbij zal men een goede jurist ook hier de mazen in de wet op gaan zoeken. Wanneer het wat waard zou zijn geweest, na faissement? Of na de volgende handelsdag. En na faissement, kan het aandeel theoretisch wel een waarde van nul hebben, dat hebben idd wel meer aandelen, maar dat wil niet zeggen dat de beurswaarde hoger is. En de beurswaarde moet men vanuit gaan. Die kan nog gerust op 5 cent liggen, na 1 dag failliet te zijn gegaan. Wellicht nog wel 6 cent. Om daarna af te glijden naar 1 a 3 cent. Dan is dus de vraag wanneer, zou men welke waarde moeten pakken volgens de wet, elke cent is er immers 1.


Zonder inventie, zou SNS zijn omgevallen. In dat geval is aandeel dus 0 waard. Want zelfs achtergestelde obligatiehouders zijn hun geld kwijt. Dus de waarde van het eigen vermogen is zelfs negatief. Natuurlijk was het niet die vrijdag al 0 geweest. Maar Minfin heeft het niet zover kunnen laten komen, omdat er anders chaos zou ontstaan. Daarom denk ik dat Minfin een sterke case heeft dat het inderdaad 0 is. Maar als de rechter bepaalt dat het aandeel toch een paar cent waard moet zijn, dat zou betekenen dat de achtergestelde obligatiehouders 100% moeten terugkrijgen. Want aandeelhouders staan achteraan in de rij. Als zij uberhaupt iets krijgen, impliceert dat iedereen die voor de aandeelhouders in de rij staat, hun geld volledig terug hebben gekregen.
Chiddix
0
Wanneer de overheid goed wegkomt met SNS, zou men kunnen overwegen in later stadium alsnog de aandeelhouders en achtergestelde obligatieleningen schadeloos te stellen. Het gaat dan om een bedrag van 280 miljoen euro.
Maar volgens hun wet, behoeft men dat niet te doen.
Jeroen Wt
0
Je hebt het nu over de waarde waarvan je zegt 0, dat het aandeel in theoretische zin niets waard is. Maar dat was het de dag voor nationalisatie ook, toen was het theoretisch ook 0 waard, en geen 0.84 cent.

Maar je moet uitgaan en daar blijf ik bij hoe ik het interperteer van de beurswaarde. En die kan wel degelijk een aantal centen bedragen na faissement. En hoe ik het bekijk, moet je zelf kijken na 1 handelsdag en niet na 1 maand. Immers, als ik aandelen zou hebben en ze zouden sterk zakken, zou ik ze meteen verkopen en niet 1 maand wachten. De beurs werkt per dag, niet per maand. En de beurswaarde zou bij een faissement, nooit 0 geworden zijn, de aandelen blijven dan gewoon verhandelbaar op de beurs he! Dus als in de wet staat, wat de aandelen waard zijn dan neem ik aan dat het over beurswaarde gaat, en dan zal men toch tot een minimale vergoeding over moeten gaan. Of ze moeten voor de volgende keer de wet aanpassen.

Je moet het zo zien, stel holding a gaat failliet en heeft en beurswaarde van 84 cent. Na het uitgesproken faissement, waarin in de koers van 84 cent overname geruchten zaten, zakt het aandeel in 1 dag weg naar 6 cent. Dat is dan de waarde die ze naar mijn mening moeten vergoeden. Op termijn zal dit aandeel natuurlijk verder zakken, maar er staat volgens mij niet in de wet dat men moet kijken over 14 dagen of iets dergelijks. Dan nog zal het 1 a 4 cent waard zijn, omdat je van die mensen hebt die geld rondpompen in lege holdings. Dat is gewoon een feit. Dus het blijft iets waard. De achtergestelde obligaties van een dergelijke holding zullen niets waard worden. Maar goed, we zullen zien hoe het loopt.
Jeweettoch
0
quote:

Jeroen Wt schreef op 6 februari 2013 09:59:


Je hebt het nu over de waarde waarvan je zegt 0, dat het aandeel in theoretische zin niets waard is. Maar dat was het de dag voor nationalisatie ook, toen was het theoretisch ook 0 waard, en geen 0.84 cent.

Maar je moet uitgaan en daar blijf ik bij hoe ik het interperteer van de beurswaarde. En die kan wel degelijk een aantal centen bedragen na faissement. En hoe ik het bekijk, moet je zelf kijken na 1 handelsdag en niet na 1 maand. Immers, als ik aandelen zou hebben en ze zouden sterk zakken, zou ik ze meteen verkopen en niet 1 maand wachten. De beurs werkt per dag, niet per maand. En de beurswaarde zou bij een faissement, nooit 0 geworden zijn, de aandelen blijven dan gewoon verhandelbaar op de beurs he! Dus als in de wet staat, wat de aandelen waard zijn dan neem ik aan dat het over beurswaarde gaat, en dan zal men toch tot een minimale vergoeding over moeten gaan. Of ze moeten voor de volgende keer de wet aanpassen.

Je moet het zo zien, stel holding a gaat failliet en heeft en beurswaarde van 84 cent. Na het uitgesproken faissement, waarin in de koers van 84 cent overname geruchten zaten, zakt het aandeel in 1 dag weg naar 6 cent. Dat is dan de waarde die ze naar mijn mening moeten vergoeden. Op termijn zal dit aandeel natuurlijk verder zakken, maar er staat volgens mij niet in de wet dat men moet kijken over 14 dagen of iets dergelijks. Dan nog zal het 1 a 4 cent waard zijn, omdat je van die mensen hebt die geld rondpompen in lege holdings. Dat is gewoon een feit. Dus het blijft iets waard. De achtergestelde obligaties van een dergelijke holding zullen niets waard worden. Maar goed, we zullen zien hoe het loopt.


ik begrijp wat je zegt. maar deze redenering geldt niet voor banken. De staat kan SNS bank niet failliet laten gaan. Zonder ingrijpen zou de koers misschien rond de 80 cent zijn gebleven tot bekend making van de jaarcijfers op 14 feb. En wanneer dan blijkt dat SNS weer 1 of 1.5 mrd heeft moeten afboeken, dan kunnen ze technisch gezien nog wel going concern zijn, maar niemand zou meer geloven dat ze het kunnen redden. Iedereen trekt hun geld terug en komt sns in acute liquiditeitsproblemen en is een faillissement een feit. Als de Staat dan pas ingrijpt, is het al veel te laat en zou het de belastingbetaler nog meer geld kosten. Daarom lijkt het mij de interventie gerechtvaardigd en ook tegen de prijs van 0, omdat dit onvermijdelijk is geworden.
Jeroen Wt
0
Volgens juristen zijn de aandelen nog iets waard, vanwege de claims die op het aandeel zitten om mogelijk geld terug te krijgen.

Wat ik hier verder vertelde over de turbo long, die zijn allemaal hun geld kwijt, ook al brengt het aandeel 10 cent op. Shorters niet, wanneer er een laatste koers komt. Op zich wel vreemd, omdat dit aandeel ineens niet meer liquide is, en als een dergelijke turbo normaal was gezakt zoals dat op de beurs gaat er wel een restwaarde over was gebleven. Wellicht dat er daar nog schadeclaims over komen, maar ik geef ze geen kans. Het is natuurlijk wel vreemd, omdat je met een turbo belegd en het idee hebt dat je niet in een financieel niet liquide fonds belegt wanneer het in de amx staat. Tenzij ze het anders op gaan lossen, ik ben benieuwd.

Ja ik vindt onvermijdelijk juridisch wel een moeilijk woord hoor. Als je het namelijk hebt over 14 februari, als men dat al gehaald zou hebben, dat is het eerste wat aandeelhouders de rechter dan moeten wijs maken dan wil het niet zeggen dat het theoretisch niet mogelijk zou zijn geweest dat private partijen toch met een oplossing waren gekomen.

griepje1
0
Je kan nooit meer bewijzen dat er geen oplossing was gekomen. Ook niet dat er wel een andere zou zijn gekomen.
Jeweettoch
0
Als aandeelhouders een paar cent vergoed krijgen, zal dit ook implicaties hebben voor de waarde van achtergestelde obligaties. Ik ben benieuwd
nobullshitplease
0
ik heb nog steeds putopties SNS, zou er nog iets mee gaan gebeuren? Liepen in februari af.
Opgewekt
0
Verzoekschrift tot schadeloosstelling onteigende effecten en vermogensbestanddelen SNS
Amsterdam , 7-3-2013

Op 4 maart 2013 heeft de Minister van Financiën bij de Ondernemingskamer op de voet van artikel 6:10 lid 2 Wet op het financieel toezicht (Wft) een verzoekschrift ingediend. Dit verzoekschrift strekt tot vaststelling van de schadeloosstelling voor de bij besluit van de Minister van Financiën op 1 februari 2013 onteigende effecten en vermogensbestanddelen SNS REAAL N.V. en SNS Bank N.V. overeenkomstig het voordien door de Minister gedane aanbod.

Mondelinge behandeling
De mondelinge behandeling van het verzoek is bepaald op 22 april 2013 te 10.00 uur ter terechtzitting van de Ondernemingskamer in het Paleis van Justitie aan IJdok 20 te Amsterdam. Indien nodig, zal de zitting 23 april 2013 te 10.00 uur, dan wel op een ter terechtzitting te bepalen ander tijdstip worden voortgezet.

Verzoekschrift met bijlagen
De Ondernemingskamer heeft het verzoekschrift met de bijlagen geplaatst op haar website (www.rechtspraak.nl, zoekterm: Ondernemingskamer, “informatie SNS procedure”).

Procedure
De Ondernemingskamer heeft op haar website ook een algemene oproepingsbrief voor belanghebbenden in deze procedure geplaatst. In deze brief kunt u nadere details vinden van de wijze waarop deze procedure gevoerd zal worden. Meer (actuele) informatie over de voortgang van deze procedure zal telkens op deze website gepubliceerd worden.

Bijwonen mondelinge behandeling voor de pers
Pers wordt verzocht tijdig contact met de afdeling communicatie van het Gerechtshof Amsterdam op te nemen indien zij de mondelinge behandeling willen bijwonen.


Uitspraak
Na de mondelinge behandeling zal de Ondernemingskamer zo spoedig mogelijk haar beschikking op een openbare terechtzitting uitspreken. De datum van deze terechtzitting zal op de website van de Ondernemingskamer worden aangekondigd.

Hoogachtend,
mr. Anita J. van Wees
Secretaris van de Ondernemingskamer


Website van de Ondernemingskamer:
www.rechtspraak.nl/Organisatie/Gerech...

Opgewekt
0
Vaststelling van de schadeloosstelling SNS Reaal zal ca 23 april duidelijk zijn.
Deze zal bindend zijn en mogelijk voor derivaten gaan gelden, echter is bij derivaten ook nog spraken van Fair value. Mogelijk heeft dat andere consequenties. In het uiterste geval komt er een streep door alle uitstaande call en put opties/ overige derivaten.
Jeroen Wt
0
Wat ook wel leuk om te zien is met de turbo,s is dat abn ze gewoon op 0 euro heeft afgerekend allang en breed dus dat die mensen die short zaten al hun geld hebben. RBS doet het aan de hand van de ondernemerskamer.
En dat is wel slim van RBS, want of ik kan niet goed rekenen, of ze houden er meer geld aan over. Immers, de short zakt niet geheel naar 0, maar de turbo long komt wel door de 0.60 cent heen meteen, en die krijgen dus niets terug.. Per saldo winnen ze op dat truckje. Of ik zit verkeerd te rekenen, dan mogen mensen mij corriceren.

Dijsselbloem heeft al goed op zijn... gehad. Ik snap het ook niet, nu de obligatiehouders wel ongemoeid laten, maar de spaarders niet? Dat hadden ze bij SNS moeten doen, dat was toch ook een uitzonderlijke situatie? De aandeelhouders alles laten houden, en achtergestelde obligaties ook maar wel een heffing voor iedereen onder de ton van 3% er er boven van wat was het ook al weer 10 ofzo? Kijk het is logisch vanwege het zwart geld wat op de banken daar staat. Maar dan had men ook kunnen zeggen, daar heeft de aandeelhouder ook winst aan dus die betaald ook maar mee. Maar dat doen ze niet. Van de obligatiehouder ook achtergesteld zou ik wel zijn afgebleven op Cyprus. Lijkt me niet slim om daar ook aan te zitten.
Opgewekt
0
Jeroen, al mijn opties SNS drukken nog flink op marginverplichtingen bij de ABN-Amro. Niets staat op 0. Laatste brief van ABN Amro werd gesuggereerd dat de manier van afhandeling voer is voor advocaten.
Wat mij betreft wordt alles kwijtgescholden, scheelt weer een auto.
The Duck Master
0
Turbo's afrekenen op 0 is juist zeer nadelig voor de banken.
Alle shorts moeten ze dan het volledige financieringsnivo vergoeden.
Maar voor alle longs die op 0 eindigen pakken ze ze het hele verlies onder het financieringsnivo...
Toch zou alles afrekenen op 0 wel het meest fair zijn.
Jeroen Wt
0
Ik heb net gekeken, en ze staan nu niet meer op 0, maar op de stopdatum van de 31e! Maar dit is slim als ze het zo spelen: ABN had nog een turbo staan long van 0.72 maar deze was al stoploss op 24 januari. Laagste long turbo ABN. Dus met andere woorden, ABN Amro turbo,s sns heeft het meeste voordeel om ze tegen de koers van 31 januari af te rekenen, inplaats van de koers die er bij de ondernemingskamer uit komt. Er stond namelijk geen long turbo meer open op 31 jan.

RBS had echter nog een turbo staan van 0.6. Deze was op 31 januari nog niet stoploss. Dus RBS heeft daar geen baat bij, die heeft juist baat bij een berekening tegen een paar cent van de rechter. (Het liefst zelfs 40 cent, in dat geval krijgt Long ook niets) En wat ze dan doen is de prospectus erbij pakken, en daar staat dan in dat de uitgevende instelling dan een fair value mag bepalen op een bepaalde dag. Nu, eigenlijk, eigenlijk zou ook een rechter daarop een datum moeten zetten. Die zou moeten zeggen: alle turbo,s opties dienen op manier a dan wel b afgewerkt te worden. Want anders krijg je calculerende banken. Tenminste hoeft niet, kans maak je er natuurlijk wel groot mee.

Want, ik heb het vermoede (ik weet het nog niet zeker) dat het zo zal gaan. Op de Website van RBS staat wel te lezen dat ze wachten op een uitspraak van de ondernemingskamer voor de waarde van het aandeel. Dat pakt natuurlijk het beste uit voor ze. Liever iets meer dan nul, dan nul. En de long krijgt zo niets.
Opgewekt
0
De levering wordt volgens mij ook nog een probleem.
Ik had 10 call geschreven op 0,60 en 10 puts geschreven op 1.20 + nog wat losse call/put spreads. Heb geld al gereserveerd en wonden gelikt :)
RT2014
0
Volgens mij wordt de uitspraak van onderstaande rechtszaak gebruikt voor de bepaling van de koers sns reaal waarop de opties worden afgewikkeld.


AMSTERDAM (Dow Jones)--De Vereniging voor Effectenbezitters (VEB) richt het vizier op De Nederlandsche Bank (DNB) in de pogingen om alsnog een schadevergoeding te krijgen voor de onteigende aandelen van SNS Reaal (SR.AE), schrijft het Financieele Dagblad (FD) maandag.

Volgens de beleggersvereniging heeft de toezichthouder onzorgvuldig gehandeld en zijn handelwijze onvoldoende gemotiveerd.

Beleggers verweren zich maandag tijdens een zitting van de Ondernemingskamer tegen de beslissing van minister Jeroen Dijsselbloem van Financien om geen compensatie te bieden voor de onteigende aandelen en achtergestelde obligaties van SNS Reaal.

De bank en verzekeraar werd op 1 mei genationaliseerd om een faillissement te voorkomen, nadat miljardenverliezen waren geconstateerd in de vastgoedportefeuille.


Door Archie van Riemsdijk; Dow Jones Nieuwsdienst, +31-20-5715200 ; amsterdam@dowjones.com


(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2013 01:51 ET (05:51 GMT)

Copyright (c) 2013 Dow Jones & Company, Inc.


79 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 1 jan 0001 00:00
Koers 0,000
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 0,000
Laag 0,000
Volume 0
Volume gemiddeld 0
Volume gisteren 0