Perpetuals, Steepeners « Terug naar discussie overzicht

Juridische Perikelen rond SNS-onteigening.

4.333 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... 213 214 215 216 217 » | Laatste
7,25% Cur 05-15
1
quote:

7,25% Cur 05-15 schreef op 28 februari 2018 04:15:

[...]

...

Kan het zo zijn dat de achtergestelde obligatie houders van de holding eerste hun nominale bedrag vergoed krijgen en dat als er geld overblijft bij het faillissement afhandeling van de holding pas rente wordt vergoed op concurrente vorderingen van de bank (senior schulden) en/of rente wordt vergoed op achtergestelde vorderingen van de bank (Tier-1 en Tier-2)?

Van die rente claim kon 14% vergoed worden bij de faillissementen van de holding, dus 1,25 mrd was daarvoor beschikbaar.

De achtergestelde schulden van de holding waren 0,375 mrd. Als die eerder recht op geld hebben kunnen die in 2023 / 2024 ook voor 100% een vergoeding krijgen in 2024 en dus een vergoeding van 75% in 2013.
Ik kom even mijn gelijk halen betreffende de uitleg van het protest op het concept rapport.

75% Van 0,375 miljard is 281 miljoen, dus ongeveer de 285 miljoen vergoeding die is het definitieve rapport staat voor de achtergestelde obligatiehouders van de holding. De achtergestelde obligatie houders van de bank en de achtergestelde obligatiehouders van de holding krijgen in 2023 hun geld voor 100% terug, dus terug gerekend naar 2013 voor 75% plus wettelijke rente vanaf 2013.

De "14% vergoeding" van de rente na 2013 gaat hierdoor minimaal omlaag. Dat is alleen van belang voor de achtergestelde obligaties van de bank waarvoor ook nog een rente vergoeding zou worden betaald voor de periode vanaf 2013.
7,25% Cur 05-15
1
Op de site van de ondernemingskamer staat het definitieve rapport van de drie deskundigen.
7,25% Cur 05-15
1
blz 16 van het rapport van de deskundigen:

Deskundigen hebben ervan afgezien partijen dit rapport nogmaals in concept voor commentaar te doen toekomen, ook al wijkt het eindrapport in zoverre van het conceptrapport van 15 december 2017 af, dat met name aan de achtergestelde effecten en vermogensbestanddelen van SNSR een waarde wordt toegekend van € 282,4 mio, waar de waarde in het conceptrapport van 15 december 2017 werd ingeschat op nihil. De wijziging in de waardering is met name het gevolg van een (gewijzigde) inschatting van de juridische vraag of en in hoeverre de nà faillissementsdatum in het faillissement van SNS Bank vervallen 403 rente in het faillissement van SNSR zou kunnen zijn geverifieerd. Deskundigen hebben aangenomen dat alle belanghebbenden in de lopende procedure nog uitvoerig de gelegenheid zullen krijgen hun commentaar op dit met name juridische vraagstuk te geven.

De laatste zin geeft ook een beetje inzicht in hoe lang het nog gaat duren voordat de vergoeding wordt betaald. De deskundigen gaan ervan uit dat de staat nog uitvoering de gelegenheid krijgt hun commentaar te geven op de inhoud van dit definitieve rapport.
7,25% Cur 05-15
3
quote:

7,25% Cur 05-15 schreef op 7 maart 2018 02:47:

Faillissementswet, Artikel 128
Interesten, na de faillietverklaring lopende, kunnen niet geverifieerd worden, tenzij door pand of hypotheek gedekt. ...
blz 291 van het deskundigen rapport:
"Op grond van ontvangen commentaren en alle omstandigheden in acht genomen achten de deskundigen het nader overwegende niet onaannemelijk dat verificatie van deze rentevorderingen in het eerste faillissement van SNS Reaal in strijd zou zijn met art. 128 en 136 lid 1 Fw. alsmede met de paritas creditorum, zijnde één van de hoofdbeginselen van het faillissementsrecht, nu de rentevorderingen van de crediteuren van SNSR, vervallen ná faillissementsdatum, ook niet voor verificatie vatbaar zou zijn geweest."

Ik wist zelfs het artikel te noemen in het faillissementwet op basis waarvan het concept rapport aangepast moest gaan worden.
7,25% Cur 05-15
1
Vergoedingen volgens blz 256 en 257 van het definitief rapport omgerekend naar percentages op basis van de faillissement scenario:
- De 6,258% achtergestelde obligatie holding - 75% vergoeding
- De 8,45% achtergestelde obligatie holding - 75% vergoeding
- De 6,25% achtergestelde obligaties - 76,4% vergoeding
- De 6,625% achtergestelde obligaties - 76,4% vergoeding
- De 4% Floating Rate achtergestelde obligaties – 76% vergoeding
– De 11,25% achtergestelde obligaties SNS Bank - 75% vergoeding
- De 5,75% achtergestelde obligaties SNS Bank – 75% vergoeding
7,25% Cur 05-15
1
blz 300 rapportage:
deskundigen zijn van mening dat het niet aan hen is een keuze tussen beide scenario’s te maken, en wensen te volstaan met de conclusie dat beide beschreven scenario’s levensvatbare te verwachten toekomstperspectieven zijn, volgens de beschrijving in WFT artikel 6:9

Op basis van "no creditor worse off principle" zal de vergoeding volgens mij nooit minder kunnen zijn dan het faillissement scenario.
Tony B
0
quote:

7,25% Cur 05-15 schreef op 1 mei 2018 02:22:

[...]

Ik kom even mijn gelijk halen betreffende de uitleg van het protest op het concept rapport.

75% Van 0,375 miljard is 281 miljoen, dus ongeveer de 285 miljoen vergoeding die is het definitieve rapport staat voor de achtergestelde obligatiehouders van de holding. De achtergestelde obligatie houders van de bank en de achtergestelde obligatiehouders van de holding krijgen in 2023 hun geld voor 100% terug, dus terug gerekend naar 2013 voor 75% plus wettelijke rente vanaf 2013.

De "14% vergoeding" van de rente na 2013 gaat hierdoor minimaal omlaag. Dat is alleen van belang voor de achtergestelde obligaties van de bank waarvoor ook nog een rente vergoeding zou worden betaald voor de periode vanaf 2013.

Fred, mag ik jouw waardeloze stukjes overnemen (grijns)

Goed werk 7,25% Cur en dank voor deze toelichting. Daar hebben we meer aan dan het weinig onderbouwde geraaskal van een Dijsselbloem adapt.

Duidelijk moge zijn dat de hele kwestie weinig met goed bestuur maar meer met partij-politieke overmoed en bewijsdrang te maken had. Uiteindelijk blijft voor de 11,25% een leuk rendement over. Met dank aan Jeroen, welke met een bod van de beurskoers in 2013 de belasting betaler veel geld had kunnen besparen ipv met zijn stoere gedoe en blufpoker de belastingbetaler juist kosten te jagen.

Goedkoop blijkt wederom duurkoop en eerlijk duurt het langst.
zeurpietje
0
wat ik niet begrijp uit het rapport is dat de onderzoekers concluderen dat er geen bankrun zou komen want er waren genoeg liquide middelen. vlgs mij heeft geen enkele bank genoeg liquide middelen om al hun rekeninghouders uit te betalen. we zaten toendertijd ook in een periode dat alle banken elkaar wantrouwden en geen cent aan elkaar wilden lenen. ook de verkoop van onderdelen was toen zo goed als onmogelijk. ook het verlenen door DNB van noodkrediet lag toen heel gevoelig.
dhr Deijsselbloem en zijn ambtenaren hadden maar een hele korte tijd om een beslissing te nemen die ook nog politiek aanvaardbaar was, hadden zij geen toestemming van de 2e kamer nodig. De onderzoekers die dit rapport hebben geproduceerd(zal ook best heel moeilijk zijn geweest) hebben daar alle tijd voor kunnen nemen. Tijd die er toen niet was.
Hoe neem je in een dergelijk rapport de tijdgeest mee, is de conclusie dus niet gebaseerd op te veel aannames. We zullen het nooit helemaal weten.
Goed voor de obligatiehouders dat zij nog een gedeelte krijgen vergoed, maar ik denk dat het nog wel eens moeilijk aan het publiek uit te leggen is dat de schatkist achtergestelde obligaties gaat uitbetalen ook al is dit terecht. dat dit nog niet tot vragen heeft geleid in de pers komt waarschijnlijk omdat het grote publiek niet bekend is met het woord achtergesteld- of kapitaal obligatie en daarom voor verslaggevers niet interessant genoeg is. denk dat b.v. een mevr Lilian Marijnissen(democratisch gekozen dus ga nu niet schelden) zich hier nog wel eens over zou kunnen gaan opwinden.
nogmaals gefeliciteerd met de conclusie van het rapport voor de obligatiehouders(ik had ze niet meer, wel lange tijd gehad)
Tony B
0
yep, wsch 0,00. Bij een bankrun komt nooit 100% van de rekeninghouders opdraven. Zodra 5% (meestal ook deels kleine spaarders) gewoon hun geld hebben gekregen is die bankrun over. Die bankrun komt ook alleen maar als er negatieve verhalen over een bank komen. Niemand van het publiek legde een link tussen problemen bij Finance Property en de SNS bank. De bank zelf draaide ook prima.

Als je onvoldoende feiten hebt en je neemt dramatische beslissingen is het soms wijzer om even te wachten met beslissen. De problemen waren enerzijds al lang bekend, dus voldoende tijd om het scenario zoals nu door de deskundigen uitgewerkt, vooraf zelf op het ministerie uit te werken.Dat had ook al bij de wetsvoorbereiding gekund: als template. Anderzijds waren er zoals aangegeven geen acute liquiditeitsproblemen dus 1 maart was ook best gehaald.

Men heeft stoer geroepen en NU moet het geregeld zijn anders nemen wij het over. Maar men had zelf het huiswerk ook niet klaar. Wat te veel human emotion en partijpolitisch willen scoren, wat te weinig grondig juridisch accountants huiswerk gedaan.

Maar Dijsselbloem had zichzelf en de Staatskas achteraf veel ellende kunnen besparen door de beurskoers te bieden. Of gewoon te zeggen: ik heb geen idee wat de waarde is. Ik laat dat over aan de OK en doe tot die tijd voorzichtigheidshalve een bod van 0.00 of 1 (pro)cent.

Dáár toont zich Het verschil tussen een omhoog gevallen partijpolticus en een wijs Staatsman. Met dat laatste was ie nu ook spekkoper geweest.
DeZwarteRidder
0
p1woord
0
Als de minister toen had gezegd van sns is een systeembank en die gaat niet failliet daar zorgen wij wel voor ,dan was er nooit paniek uitgebroken en hadden wij mooie hoge rentes ontvangen die we nu niet gekregen hebben en dat is een strop geweest.Ik hoop dat ze nu snel tot uitbetaling komen want ik maak nu geweldige rendementen in onroerendgoed.ik ben helemaal uit alle aandelen enz gestapt en ga er nooit meer in
Tony B
0
Het Mario Draghi effect. Maar Dijsselbloempje zou zo nodig laten zien dat ie ballen had en die rijke plebejers wel zou laten betalen voor de redding van de bank.

Ik denk dat het beste was de bestuurders van de bank in geval van een deconfiture persoonlijk aansprakelijk te stellen in hun hele vermogen, pro rato van hun aandeel in die deconfiture (oud bestuurders. Worden ze gegarandeerd een stuk voorzichtiger als al hun geld op het spel staat ipv alleen dat van de aandeelhouders en derden..

Nu kost het de belasting betalers nog steeds geld. Andere financiers zijn bij een bank in problemen niet meer te vinden wegens dreigen onteigening op zijn Jeroens. Op die manier vuurt het wapen achterwaarts.
Tony B
1
@p1woord: totdat de rente stijgt en de onroerend goed markt implodeert. Dan zijn er ineens veel verkopers en weinig kopers. Heb je hetzelfde probleem. Elke 10-12 jaar weer 1978-1983, rond 1990-1992 en 2007-2015

Bezit geef zorgen and there is no such thing as a free lunch
p1woord
0
Tony, ik verhuur huizen met een rendement van 10% en de huizen zijn nog helemaal niet duur.ik koop ze met eigen geld en zo heb ik een geweldig maand inkomen elke maand weer dat is heel wat anders dan met aandelen enz
DeZwarteRidder
1
quote:

p1woord schreef op 1 mei 2018 17:18:

Tony, ik verhuur huizen met een rendement van 10% en de huizen zijn nog helemaal niet duur.ik koop ze met eigen geld en zo heb ik een geweldig maand inkomen elke maand weer dat is heel wat anders dan met aandelen enz
Je hebt zeker nog nooit gehoord van de Huurcommissie en van huurders die niet betalen of de boel uitwonen.
zeurpietje
1
quote:

franske 53 schreef op 1 mei 2018 12:22:

En wat krijgen de beleggers met aandelen nog terug 0.0 ???????
zolang de achtergestelde obligaties niet voor 100% kunnen worden terugbetaald krijgt de aandeelhouder niks. achtergestelde obligaties hebben n.l. voorrang boven de aandeelhouders.
p1woord
0
Ik heb een jonge compagnon die zeer deskundig is dus ik ben alleen belegger en hij koopt aan en verhuurt en handeld
Tony B
1
Een goed onroerend goed bedrijf kan zeker in deze markt goed geld maken.

Dividend rendementen op onroerend goed aandelen zijn ook veel beter dan obligaties. Koers is pas van belang als je die aandelen wilt verkopen. Net als onroerend goed :-)
4.333 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... 213 214 215 216 217 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 660,32 +24,39 +3,84% 24 jun
AMX 913,59 +16,10 +1,79% 24 jun
ASCX 1.302,22 +22,86 +1,79% 24 jun
BEL 20 3.685,55 +38,33 +1,05% 24 jun
Germany40^ 13.241,20 +123,07 +0,94% 24 jun
US30^ 31.431,21 0,00 0,00% 24 jun
US500^ 3.902,20 0,00 0,00% 24 jun
Nasd100^ 12.066,73 0,00 0,00% 24 jun
Japan225^ 26.872,56 0,00 0,00% 24 jun
WTI 107,65 +3,69 +3,55% 24 jun
Brent 108,96 +2,96 +2,79% 24 jun
EUR/USD 1,0556 +0,0034 +0,32% 24 jun
BTC/USD 21.470,87 +778,04 +3,76% 00:17
Gold spot 1.827,10 0,00 0,00% 24 jun
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer
AdvertentiePlus500
Begin nu met handelen > 77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
UMG 20,000 +1,700 +9,29% 24 jun
ADYEN NV 1.413,200 +84,000 +6,32% 24 jun
ASMI 246,900 +13,300 +5,69% 24 jun
Dalers Laatst +/- % tijd
ArcelorMittal 22,500 +0,205 +0,92% 24 jun
KPN 3,373 +0,039 +1,17% 24 jun
Heineken 89,040 +1,040 +1,18% 24 jun

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront