Perpetuals, Steepeners « Terug naar discussie overzicht

Juridische Perikelen rond SNS-onteigening.

4.218 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... 207 208 209 210 211 » | Laatste
shaai
1
quote:

objectief schreef op 25 februari 2021 18:55:


[...]

Klopt, ik bedoel niet de laatste jaren maar vergeleken met de jaren 60/70.


lol, toen moest de hoekman ook eerst nog naar de ehhhh weet ik veel lopen. Of de hoekman stond op zijn plek denk ik. In Engeland had je jobbers etc.
Maar nog tot zeker 1998 moest de optieorder nog van de printer rollen in de hoek, en dan moest je maar hopen dat de floor trader niet net onderweg was. En als de order bij de floor trader was, moest die hem naar de desbetreffende crowd van market makers lopend brengen. Lol.

jaren 60/70 had je nog de impliciete kosten van frontrunning dat gewoon legaal was en werd gezien als een deel van de opbrengst voor de effectenhandelaar.

Toen je nog courtage voor een affaire betaalde (zonder dat dat onbetamelijk was, anders dan onbetamelijk veel)
Tony B
1
Vreemde vergelijking met de jaren 60-70 toen transacties per telefoon naar de hoekman gingen en een transactiefee van 2-3% doodnormaal was.

Als Binck meeging met de andere brokers in the rat race to the bottom kon ik dat ook nog volgen. Maar als je dat niet doet (introductie van forse service fee) en vervolgens je wel service gaat uitkleden, dan ga je vrees ik vroeg of laat toch een probleem krijgen. Maar we gaan nu wel erg off topic
DeZwarteRidder
1
quote:

midjj schreef op 27 februari 2021 13:11:


www.tweedekamer.nl/kamerstukken/briev...


35 532 Nationalisatie SNS REAAL

Nr. 89 Brief van de minister van Financiën

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 februari 2021

Op 11 februari 2021 heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam uitspraak gedaan in de procedure tot vaststelling van de omvang van de schadeloosstelling voortvloeiend uit de onteigening van SNS REAAL op 1 februari 2013.

In nauw overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) nationaliseerde de minister van Financiën op 1 februari 2013 SNS REAAL. Alle aandelen van SNS REAAL en alle achtergestelde schulden van SNS REAAL en SNS Bank werden daarbij onteigend. Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) hebben personen wiens effecten of vermogensbestanddelen zijn onteigend, recht op een schadeloosstelling.1 De Ondernemingskamer dient het bedrag van de schadeloosstelling vast te stellen.

De Ondernemingskamer heeft op 11 februari jl. de hoogte van de schadeloosstelling vastgesteld op 804,81 miljoen euro exclusief wettelijk rente per 1 februari 2013. Tegen dit oordeel van de Ondernemingskamer staat beroep in cassatie bij de Hoge Raad open. De uitspraak wordt op dit moment bestudeerd. De staat zal vervolgens besluiten over het al dan niet instellen van beroep in cassatie. Indien een procespartij beroep in cassatie aantekent, wordt de vaststelling en uitbetaling van de schadeloosstelling uitgesteld tot een definitieve uitspraak van de Hoge Raad.

De Ondernemingskamer heeft bepaald dat de staat de proceskosten van partijen moet dragen voor een bedrag van circa 6,2 miljoen euro en de kosten voor de door de Ondernemingskamer aangestelde deskundigen voor een bedrag van ca. 3,6 miljoen euro. De Ondernemingskamer heeft tevens bepaald dat deze kosten (voor zover nog niet gedaan) direct moeten worden betaald; een eventueel cassatieberoep schorst deze betalingsverplichting niet.

De vergoeding van de kosten voor de aangestelde deskundigen zijn grotendeels reeds eerder voldaan. De vergoeding voor de proceskosten en het resterende deel van de deskundigenkosten (samen circa 6 á 7 miljoen euro) vindt conform de uitspraak op korte termijn plaats. In de Financiënbegroting 2020 stond onder artikel 2 reeds 10 miljoen euro begroot voor mogelijk te betalen kosten. Doordat de uitspraak echter niet in 2020, maar in 2021 is gedaan zullen de feitelijke betalingen middels de 1e suppletoire begroting 2021 in de Financiënbegroting verwerkt worden.

De minister van Financiën,
W.B. Hoekstra
devil80
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 27 februari 2021 13:14:


[...]

35 532 Nationalisatie SNS REAAL

Nr. 89 Brief van de minister van Financiën

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 februari 2021

Op 11 februari 2021 heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam uitspraak gedaan in de procedure tot vaststelling van de omvang van de schadeloosstelling voortvloeiend uit de onteigening van SNS REAAL op 1 februari 2013.

In nauw overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) nationaliseerde de minister van Financiën op 1 februari 2013 SNS REAAL. Alle aandelen van SNS REAAL en alle achtergestelde schulden van SNS REAAL en SNS Bank werden daarbij onteigend. Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) hebben personen wiens effecten of vermogensbestanddelen zijn onteigend, recht op een schadeloosstelling.1 De Ondernemingskamer dient het bedrag van de schadeloosstelling vast te stellen.

De Ondernemingskamer heeft op 11 februari jl. de hoogte van de schadeloosstelling vastgesteld op 804,81 miljoen euro exclusief wettelijk rente per 1 februari 2013. Tegen dit oordeel van de Ondernemingskamer staat beroep in cassatie bij de Hoge Raad open. De uitspraak wordt op dit moment bestudeerd. De staat zal vervolgens besluiten over het al dan niet instellen van beroep in cassatie. Indien een procespartij beroep in cassatie aantekent, wordt de vaststelling en uitbetaling van de schadeloosstelling uitgesteld tot een definitieve uitspraak van de Hoge Raad.

De Ondernemingskamer heeft bepaald dat de staat de proceskosten van partijen moet dragen voor een bedrag van circa 6,2 miljoen euro en de kosten voor de door de Ondernemingskamer aangestelde deskundigen voor een bedrag van ca. 3,6 miljoen euro. De Ondernemingskamer heeft tevens bepaald dat deze kosten (voor zover nog niet gedaan) direct moeten worden betaald; een eventueel cassatieberoep schorst deze betalingsverplichting niet.

De vergoeding van de kosten voor de aangestelde deskundigen zijn grotendeels reeds eerder voldaan. De vergoeding voor de proceskosten en het resterende deel van de deskundigenkosten (samen circa 6 á 7 miljoen euro) vindt conform de uitspraak op korte termijn plaats. In de Financiënbegroting 2020 stond onder artikel 2 reeds 10 miljoen euro begroot voor mogelijk te betalen kosten. Doordat de uitspraak echter niet in 2020, maar in 2021 is gedaan zullen de feitelijke betalingen middels de 1e suppletoire begroting 2021 in de Financiënbegroting verwerkt worden.

De minister van Financiën,
W.B. Hoekstra


duidelijk thanks!
tot wanneer kunnen ze de uitspraak "bestuderen"
Tony B
0
VEB: ..........................hoeft de Staat dus pas na de cassatietermijn van drie maanden plus genoemde vier weken te betalen. Op zijn vroegst zal de uitkering dus pas na 8 juni 2021 plaatsvinden. Gaat de Staat (of andere partijen) in cassatie dan zal dat nog later zijn.
WJ-12
0
Of ik dat geld nu of over een paar maanden krijg maakt me niet. Ik hoop alleen niet op cassatie, want dat duurt niet alleen heel erg lang, ook de uitkomst is onzeker.
natrekker
0
quote:

midjj schreef op 27 februari 2021 13:11:


www.tweedekamer.nl/kamerstukken/briev...


Als ik die tweede kamer-brief lees krijg ik toch de indruk dat onze kamerleden vooral moeten denken dat die waardebepaling nog lang niet gedaan is.
Ook gezien de onevenredig hoge aandacht voor de proceskosten, wat in tweede-kamer beleving natuurlijk geen bedragen zijn waar iemand iets van gaat vinden.
Er wordt b.v. ook niet gesproken over hoe de € 800 mln begroot is of begroot gaat worden, kennelijk is dat voor de kamerleden zonder meer duidelijk (€ 0 in de begroting zegt de minister?).
Misschien goed dat iemand daar eens een kamervraag over stelt.
objectief
0
quote:

natrekker schreef op 28 februari 2021 23:03:


[...]

Als ik die tweede kamer-brief lees krijg ik toch de indruk dat onze kamerleden vooral moeten denken dat die waardebepaling nog lang niet gedaan is.Het onderwerp is voor de 2e kamerleden oh zo onbelangrijk, dat er niemand aandacht aan schenkt.
Door helse drukte van de corona vliegen de tientallen miljoenen in het rond en als het over vroeger gaat dan hebben ze te maken met mensenlevens in Sebrenica en de Oekraine. Deze zaak is een hamerstuk.
DeZwarteRidder
0
quote:

Tony B schreef op 27 februari 2021 19:20:


VEB: ..........................hoeft de Staat dus pas na de cassatietermijn van drie maanden plus genoemde vier weken te betalen. Op zijn vroegst zal de uitkering dus pas na 8 juni 2021 plaatsvinden. Gaat de Staat (of andere partijen) in cassatie dan zal dat nog later zijn.


Dus minstens een uitstel van ca 4 maanden; hoeveel gaat dit de Staat kosten aan wettelijke rente....???
Tony B
0
Er wordt op dit moment met (geleend) geld gesmeten alsof het nooit meer terug betaald hoeft te worden.

Als je in de rechtszaal 300 miljoen biedt, de rechter op 800 miljoen uitkomt en niemand in de hele procedure (ook de Staat niet) meer achter het 0 bedrag staat kun je moeilijk 0 volhouden.

Die 800 miljoen zal via de balans gaan, waar het nu als een nihil schuld staat. Het zijn geen uitgaven waar de financiële Tweede Kamer cie kennelijk van op de hoogte gebracht moet worden. Het glad strijken gaat waarschijnlijk via de balans en eigen vermogen. Dus hoeven er geen begrotingen aangepast te worden, en zo wel dan kan dat via de voorjaarsnota na de verkiezingen.

Ik vind persoonlijk de Kamerbrief van Wobke lastig tussen de regels door te duiden. De grote nadruk op de kosten kan ook uitgelegd worden als: hoe langer we doorgaan hoe duurder het wordt. Hoewel proces en deskundigen kosten in het niet zullen vallen met de oplopende rentekosten als men doorgaat (ook zo'n 16 miljoen per jaar)
Leefloon
1
quote:

natrekker schreef op 28 februari 2021 23:03:

Er wordt b.v. ook niet gesproken over hoe de € 800 mln begroot is of begroot gaat worden, kennelijk is dat voor de kamerleden zonder meer duidelijk (€ 0 in de begroting zegt de minister?).

Boetes of schadevergoedingen, vallende onder "mee- en tegenvallers", ga je niet in een begroting opnemen. Omdat je vermoedelijk fanatiek betwist dat je dat bedrag verschuldigd zou zijn, om zo niet alvast je eigen impliciete schuldbekentenis in je eigen begroting te zetten, en tevens om niet vrijwillig een taxatie van de schade volgens jezelf bekend te maken. Het is dus volkomen logisch en verstandig dat er niets van in een begroting staat, en komt het "boekhoudkundig" veel meer in de buurt van een "niet uit de balans blijkende (mogelijke) verplichting". Bovendien moet het bedrag betaald worden, en is het dan niet een bedrag uit een begroting dat een Kamer kan afkeuren of bijstellen.

Stel, de Staat zette toch €1.600 miljoen in de begroting. De tegenpartij kan dat vrij makkelijk duiden als een impliciete erkenning van schuld, een rechter kan dan gaan concluderen dat niet €800 miljoen maar €1.600 miljoen kennelijk een redelijk en verwacht schadebedrag is, en in het proces is het dan weinig overtuigend dat de advocaat van de Staat aan het pleiten is voor een schadevergoeding van €0.
p1woord
0
Leefloon ,de minister heeft toch al 300 milj geboden dus die word volgens mij absoluut uitgekeerd.Het geld wat ik te goed ben is in waarde al gehalveerd dus ik had eigenlijk het dubbele moeten ontvangen.Gelukkig komt de bakker nog langs.allemaal bedankt voor de interresante reacties
jrxs4all
0
quote:

Tony B schreef op 1 maart 2021 17:01:


Ik vind persoonlijk de Kamerbrief van Wobke lastig tussen de regels door te duiden. De grote nadruk op de kosten kan ook uitgelegd worden als: hoe langer we doorgaan hoe duurder het wordt. Hoewel proces en deskundigen kosten in het niet zullen vallen met de oplopende rentekosten als men doorgaat (ook zo'n 16 miljoen per jaar)


Doorgaan is veel duurder dan dat. Als de staat nu geld leent om te gaan betalen, dan krijgen ze geld toe op die lening. Bovendien missen ze nu de opbrengst van de VRH belasting.

Reken eerder op 25 miljoen per jaar.
Tony B
0
Dus moeten ze denken dat ze met een cassatie met vrij grote zekerheid meer dan 50 miljoen + opnieuw proceskosten kunnen besparen (2 jaar uitstel). Een groot deel van die lening zit (ook) bij institutionele beleggers (zie eisers lijst), die betalen geen VHR.
shaai
0
quote:

Tony B schreef op 2 maart 2021 11:21:


Dus moeten ze denken dat ze met een cassatie met vrij grote zekerheid meer dan 50 miljoen + opnieuw proceskosten kunnen besparen (2 jaar uitstel). Een groot deel van die lening zit (ook) bij institutionele beleggers (zie eisers lijst), die betalen geen VHR.


pfff, Tony, je denkt toch net dat de overheid rationeel omgaat met andermans geld?
Als zij voelen dat ze voor 50mln een beetje 'spite' naar beleggers of 'cover- ur-ass' kunnen kopen, dan doen ze dat graag.

Maar misschien na de verkiezingen is er wel een MinFin die dat dan even durft (durf tonen is ook wat waard)
Tony B
1
De zeer vermakelijke serie "Yes minister, No minister" ooit gezien?

Meestal ligt de macht bij de ambtenaren. Die blijven. Ministers komen en gaan.
DeZwarteRidder
0
Oud-topman bij landsadvocaat Pels Rijcken sluisde miljoenen weg
author avatar

Door Bart Mos
Updated Gisteren, 21:32
Gisteren, 21:05 in FINANCIEEL

Amsterdam - Voormalig topman Frank Oranje van landsadvocaat Pels Rijcken, het advocatenkantoor dat de Nederlandse Staat vertegenwoordigt in juridische procedures, heeft afgelopen jaren miljoenen van klanten achterovergedrukt.

Dit blijkt uit onderzoek van de fiscale opsporingsdienst FIOD en de ‘witwaspolitie’ van de Financial Intelligence Unit (FIU).
Beschamend

Het prestigieuze advocaten- en notariskantoor Pels Rijcken kwam dinsdag zelf met een verklaring over de miljoenenfraude die door hun toenmalige bestuursvoorzitter gepleegd is, en stelt daarin ‘geschokt te zijn door het gedrag van notaris Oranje’ en noemt het bovendien ‘beschamend’.

Afgelopen november pleegde Oranje zelfmoord, enkele weken nadat het Openbaar Ministerie gemeld had een strafrechtelijk onderzoek tegen hem in te stellen.

Miljoenen zoek

Een extern onderzoek dat Pels Rijcken liet uitvoeren door Deloitte Forensic & Dispute Services nadat de verdenkingen aan het licht kwamen, wees uit dat sprake was van fraude. Volgens het advocatenkantoor heeft de voormalige topman nooit uitleg heeft willen geven over zijn beweegredenen. Oranje zou in de afgelopen tien jaar grote bedragen ’in drie dossiers’ via omwegen van de derdengeldrekening van Pels Rijcken naar privérekeningen hebben gesluisd. Hij gebruikte hierbij een eigen stichting. Het advocatenkantoor meldt dat hij de overboekingen ’door geraffineerd frauduleus handelen, waaronder valse documenten, een regulier voorkomen gegeven waardoor dit bij kantoor en bij de rechthebbenden op de gelden onopgemerkt is gebleven’.

De verdwenen miljoenen zijn nog altijd zoek. Het tekort is door het advocatenkantoor aangezuiverd en zal binnenkort aan de gedupeerde klanten geretourneerd worden. De miljoenenfraude betekent een grote kras op het blazoen van Pels Rijcken, dat door zijn werkzaamheden als landsadvocaat boven alle twijfel verheven moet zijn.
Aangifte

In september werd het advocatenkantoor door het Openbaar Ministerie geïnformeerd over de fraudezaak. Oranje is toen direct de toegang tot het kantoor ontzegd. Ook werd hij door Pels Rijcken geschorst en is er door het kantoor aangifte tegen hem gedaan. Met de nabestaanden vindt momenteel overleg plaats over vergoeding van de door Pels Rijcken geleden schade.

Het Financieele Dagblad meldt dat justitieminister Ferd Grapperhaus in september door Pels Rijcken is ingelicht over het schandaal. Hij heeft vervolgens advocatenkantoor Houthoff gevraagd om de notariële werkzaamheden die Pels Rijcken voor het Rijk heeft uitgevoerd tegen het licht te houden. Daarbij zijn geen misstanden naar boven gekomen.
Leefloon
1
quote:

p1woord schreef op 2 maart 2021 08:50:

Leefloon ,de minister heeft toch al 300 milj geboden dus die word volgens mij absoluut uitgekeerd

Je bent er misschien niet van op de hoogte dat de Kamers over de begroting gaan, zodat je bij een onnodige opname van 300 miljoen euro in een begroting het onnodige risico loopt dat een Kamer die begroting, en dus betaling, kan blokkeren.

In Nederland eigenlijk hoofdzakelijk een theoretisch verhaal wanneer de Kamers niet teveel radicaliseren en/of polariseren, maar in de Verenigde Staten komt het weleens voor dat de regering moet stoppen met betalen door "politieke" onenigheid over een begroting.

En dus is het in Nederland een goede zaak, ook voor jou, dat jullie 300 miljoen euro, of welk juridisch uiteindelijk vastgesteld bedrag dan ook, niet in de Rijksbegroting zou staan, maar dat zoiets als een onvoorziene tegenvaller wordt verwerkt. En aldus wordt betaald. Dan loop je ook niet het risico dat een Kamer de begroting van een demissionaire regering blokkeert, omdat die Kamer over de begroting gaat.
4.218 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... 207 208 209 210 211 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 763,70 -14,56 -1,87% 21 jan
AMX 1.053,84 -22,64 -2,10% 21 jan
ASCX 1.389,79 -19,22 -1,36% 21 jan
BEL 20 4.148,79 -69,69 -1,65% 21 jan
Germany40^ 15.458,00 -454,33 -2,86% 21 jan
US30^ 34.273,63 0,00 0,00% 21 jan
US500^ 4.399,10 0,00 0,00% 21 jan
Nasd100^ 14.440,81 0,00 0,00% 21 jan
Japan225^ 27.247,27 0,00 0,00% 21 jan
WTI 84,79 0,00 0,00% 21 jan
Brent 87,71 0,00 0,00% 21 jan
EUR/USD 1,1342 0,0000 0,00% 22 jan
BTC/USD 34.914,9000 -1.507,0300 -4,14% 19:55
Gold spot 1.833,60 0,00 0,00% 21 jan
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
Heineken 99,700 -0,040 -0,04% 21 jan
UNILEVER PLC 43,965 -0,085 -0,19% 21 jan
KPN 2,820 -0,028 -0,98% 21 jan
Dalers Laatst +/- % tijd
ArcelorMittal 28,840 -2,280 -7,33% 21 jan
SIGNIFY NV 44,060 -2,330 -5,02% 21 jan
JUST EAT TAKEAWAY 46,705 -2,170 -4,44% 21 jan