Perpetuals, Steepeners « Terug naar discussie overzicht

Juridische Perikelen rond SNS-onteigening.

4.441 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... 219 220 221 222 223 » | Laatste
spaarblobvis
0
quote:

objectief schreef op 24 juli 2021 11:50:

Waarom vraag je het niet aan henzelf, dat is de logische weg.
NB. Ik zou uit de email opmaken, dat je de stukken voor 68% kunt aanbieden.

Ik zal dat maandag zeker doen. Normaal gezien kan je via corporate actions ingaan op een bod, maar dat bod is nergens te zien, wat erg vreemd is.

Ik had al jaren niet meer omgezien naar deze waardeloze perp, dit draadje was dus een heuse verrassing. Ik veronderstel dat ik dus kan kiezen tussen nu verkopen aan 68% of verder afwachten met de hoop op meer maar met het risico op minder?
shaai
1
quote:

spaarblobvis schreef op 24 juli 2021 10:35:

Heb van saxo bank twee e-mails ontvangen.

Corporate action voor één van uw aandelen | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | Deadline: | XS0468954523

Als ik echter inlog bij Saxo is daar nergens iets van te bespeuren. Ik zie wel dat de waarde van de 11.25% Perp aan 68% staat.

Wat is de betekenis van die e-mail?

ik verwacht dat die 68% datgene is wat er nu nog op de beurs is te zien:
live.euronext.com/nl/product/bonds/XS...

CENTRAAL ORDERBOEK
# AANDELEN BIEDPRIJS VRAAGPRIJS AANDELEN #
68,00 7 000 1

7000 in de laat tegen 68% staat nog in het boek (al jaren lang, meen ik)
Marco 2019
0
Verslag van het onderzoek naar SNS gepubliceerd

Amsterdam, 27 juli 2021
[UPDATE 27-2-21, 17.00 uur: wegens een technisch probleem, is het verslag momenteel niet beschikbaar]

--------------------------------------------------------------------------

Het onderzoek dat in opdracht van de Ondernemingskamer is uitgevoerd naar het beleid en de gang van zaken van SNS Reaal en SNS Bank over de periode voorafgaand aan de nationalisatie op 1 februari 2013, is voltooid.

Het verslag van het onderzoek is vandaag gepubliceerd op de website van de Ondernemingskamer. De enquêteprocedure gaat een vervolg krijgen indien een partij binnen twee maanden de Ondernemingskamer verzoekt een oordeel te geven over hetgeen is onderzocht.
hedw
0
7000 in de laat tegen 68% staat nog in het boek (al jaren lang, meen ik)

Ineens sinds dit jaar. Maar hoe krijg je dit weg. Ik heb geen zin om op deze positie ook nog belasting te betalen
shaai
0
quote:

hedw schreef op 28 juli 2021 10:48:

7000 in de laat tegen 68% staat nog in het boek (al jaren lang, meen ik)

Ineens sinds dit jaar. Maar hoe krijg je dit weg. Ik heb geen zin om op deze positie ook nog belasting te betalen
schrijf / vraag ze alvast dat ze dit niet gebruiken (geen trade ook immers) bij jaaroverzicht, mocht het niet werken, dan kun je evt jaaroverzichten van andere banken erbij halen
DeZwarteRidder
0
quote:

shaai schreef op 24 juli 2021 15:29:

[...]
ik verwacht dat die 68% datgene is wat er nu nog op de beurs is te zien:
live.euronext.com/nl/product/bonds/XS...

CENTRAAL ORDERBOEK
# AANDELEN BIEDPRIJS VRAAGPRIJS AANDELEN #
68,00 7 000 1
7000 in de laat tegen 68% staat nog in het boek (al jaren lang, meen ik)
Een vraagprijs bepaalt niet de fiscale waarde.

Bij de Rabo staan de SNSsen op 5%.
shaai
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 28 juli 2021 11:58:

[...]

Een vraagprijs bepaalt niet de fiscale waarde.

Bij de Rabo staan de SNSsen op 5%.
eens, maar bij erg illiquide dingen moet je wel uitkijken hoe en wat in het scherm komt. Bij liquide is het meestal makkelijk, maar wat haalt het systeem uit de data if not, en is er een sanity check, of is die wegbezuinigd?
spaarblobvis
0
quote:

spaarblobvis schreef op 24 juli 2021 10:35:

Heb van saxo bank twee e-mails ontvangen.

Corporate action voor één van uw aandelen | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | Deadline: | XS0468954523

Heb naar Saxo gebeld voor meer uitleg. Blijkbaar zijn die corporate actions na het versturen al direct geannuleerd. Iemand is daar blijkbaar te snel geweest.

Gewoon terug afwachten dus.
neus
1
Na jarenlang onderzoek uiten onderzoekers in een lijvig rapport forse kritiek op de bestuurders en commissarissen van SNS Reaal in de periode voor nationalisatie op 1 februari 2013. Op het eerste gezicht ziet de VEB voldoende aanknopingspunten om aan te tonen dat sprake is van wanbeleid door bestuurders. De vereniging beraadt zich op eventuele vervolgstappen ter genoegdoening van gedupeerde effectenbezitters.

In het op 27 juli 2021 verschenen enquêterapport over SNS uiten de drie door de Ondernemingskamer benoemde onderzoekers forse kritiek op bestuurders en commissarissen van SNS. De onderzoekers zijn zeer kritisch op de gang van zaken rond de overname en integratie van Property Finance. "Onderzoekers twijfelen er niet aan dat, als Property Finance indertijd niet gekocht zou zijn, het niet tot nationalisatie gekomen zou zijn."

Onderzoekers sluiten niet uit dat, als alles bij Property Finance op orde was geweest, SNS Reaal c.s., evenals andere financiële instellingen, ook in de problemen zou kunnen zijn gekomen. Wel geven ze aan dat de problemen in dat geval wellicht minder groot geweest zouden zijn en het dus niet tot nationalisatie zou zijn gekomen.

Andere pijnpunten zijn wat onderzoekers betreft "de gebreken die bleken te kleven aan de interne controle en het beheersingsniveau bij Property Finance die tot verliezen hebben geleid; de welwillendheid bij Property Finance om kredieten te (blijven) verlenen aan financieel zwakke relaties, vaak in combinatie met hoge bevoorschottingspercentages, en de kredietdossiers die niet altijd op orde bleken. Maar ook de onjuiste berichtgeving in de jaarstukken van SNS Reaal vanwege het niet juist verwerken van de saldocompensatieproblematiek en de State Securities, alsmede het onthouden van koersgevoelige informatie aangaande de State Securities".

De State Securities betreffen de door de Staat op 11 december 2008 verworven obligaties van SNS Reaal. Volgens de onderzoekers zijn deze ten onrechte in de jaarrekening van SNS Reaal verwerkt als eigen vermogen (“Core Tier 1”). De onderzoekers stellen vast dat SNS Reaal inzake de classificatie van de State Securities onjuiste informatie aan de markt heeft verstrekt. Hierdoor kregen beleggers een verkeerde indruk van de solvabiliteit van SNS Reaal.

Ook inzake de saldocompensatieproblematiek speelde een vergelijkbaar probleem. In de publicaties van SNS Reaal over de solvabiliteit van haar verzekeringsdochter was geen rekening gehouden met (kort gezegd) de omstandigheid dat een interne vordering was verpand tot zekerheid van een andere interne vordering. Hierdoor was sprake van minder verliesabsorberend vermogen dan uit de jaarrekening van SNS Reaal bleek.

Vervolgstappen
De onderzoekers stellen in de nabeschouwing dat zij bij geen van de geïnterviewde oud bestuurders en commissarissen van SNS Reaal c.s. het idee hebben gehad dat de betreffende personen "niet integer gehandeld hebben en naar beste weten en kunnen hebben getracht om problemen aan te pakken."?

Niet-integer handelen is geen voorwaarde voor het predicaat wanbeleid of civielrechtelijke aansprakelijkheid.

De VEB meent na eerste lezing dat het enquêterapport voldoende aanknopingspunten bevat om de gang van zaken bij SNS Reaal voorafgaand aan de nationalisatie als wanbeleid te kwalificeren. De VEB zal na verdere bestudering van het enquêterapport besluiten welke stappen zij zal zetten ter genoegdoening voor de gedupeerde effectenbezitters.

Tegenwerking onderzoekers
Onderzoekers hebben geen inzage gehad in de volledige notulen van de vergaderingen van het bestuur en de raad van commissarissen van SNS Reaal. SNS Reaal heeft zich beroepen op het?verschoningrecht ten aanzien van adviezen van advocaten en notarissen. Hierdoor zijn de?onderzoekers geconfronteerd met documenten die geheel of gedeeltelijk zijn geblacklined (onleesbaar gemaakt). Alle uitgeleverde documenten zijn door SNS Reaal gecontroleerd op mogelijk verschoningsgerechtigde informatie, wat bovendien heeft geleid tot de nodige vertraging.

Ook hebben onderzoekers van een aantal hoofdrolspelers geen inzage gehad in hun mailboxen. "Van de 16 opgevraagde e-mailboxen bleken er slechts 8 bij SNS Reaal c.s. en 1 bij VIVAT beschikbaar." De mailbox van voormalig CEO Sjoerd van Keulen was al 30 dagen na zijn vertrek verwijderd.

Omvangrijk en kostbaar onderzoek
De Ondernemingskamer gelastte op 26 juli 2018 een omvangrijk onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij SNS. De onderzoeksperiode betrof de periode vanaf 1 juli 2006 tot 1 februari 2013, de dag waarop het SNS-concern werd genationaliseerd. Het enquêterapport telt 481 pagina's met 10 bijlagen.

De kosten van het onderzoek, ongeveer 3,8 miljoen euro, worden gedragen door SRH N.V. (de nieuwe naam van SNS Reaal N.V.) en de Volksbank (de nieuwe naam van SNS Bank).

U kunt het enquêterapport via de website van de Ondernemingskamer raadplegen.

Nationalisatie op 1 februari 2013 en schadeloosstellingsprocedure
Op 1 februari 2013 onteigende de Minister van Financiën aandeel- en obligatiehouders SNS op basis van de Interventiewet. De Minister stelde dat de nationalisatie van SNS Reaal niet meer te vermijden was en nodig was om spaarders en het financiële stelsel te redden.

In een separate procedure bij de Ondernemingskamer is eerder geoordeeld over de waarde van de onteigende effecten per 1 februari 2013. De Ondernemingskamer kwam tot het oordeel dat de waarde van de aandelen nihil was. Aan de overige (minder achtergestelde) effecten werd een waarde toegekend van in totaal 804 miljoen euro. Tegen deze uitspraak heeft de Staat cassatie ingesteld.

De enquêteprocedure en het op 27 juli 2021 gepubliceerde onderzoek zien echter op de periode voorafgaand aan de nationalisatie en de vraag hoe het ooit zover kon komen dat een beursgenoteerde bank-verzekeraar moest worden genationaliseerd.
Nils
0
Klinkt als een centje vergoeding voor de aandeelhouder, een dubbeltje voor de Core Tier 1 van de staat en de stichting en een euro voor de achtergestelde obligaties, tezamen in de orde van tien miljoen.
Tony B
0
Meestal veel gedoe met een lange procedure en weinig opbrengst. Echter deze casus is in zoverre juridisch wél interessant omdat de onderneming is blijven bestaan zonder formeel faillissement en een zeer kapitaalkrachtige eigenaar kent.

De aandeelhouders benoemen de bestuurders en in zoverre kan men hen het verzaken van bestuurders mede aan rekenen. Hooguit kunnen de aandeelhouders nog wat proberen terug te halen bij die bestuurders, maar van een spaarzaam bevederde kip pluk je slechts spaarzaam veren.

Maar hoe zit dat mbt obligatiehouders indien het onderzoek aantoont dat de bestuurders hebben verzaakt inzake het bestuur van de onderneming en de zorgvuldige omgang met hun geld. Zijn dan bij wanbestuur de bestuurders aansprakelijk jegens de obligatiehouders of is de onderneming dan aansprakelijk jegens de obligatiehouders wegens onvoldoende toezicht op die bestuurders.

Dan spreken we niet meer over de waarde van een onteigend vermogensbestanddeel zoals bedoelt in de WFT maar over een schadeclaim op een nog bestaande onderneming met kapitaalkrachtige eigenaren/rechtsopvolgers.

Is er een jurist op dit forum die hier een licht op zou kunnen laten schijnen?
Piet Bakker
0
quote:

Tony B schreef op 2 augustus 2021 10:24:

.

Is er een jurist op dit forum die hier een licht op zou kunnen laten schijnen?
Ja, maar ik ga jou niet helpen.
hedw
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 28 juli 2021 11:58:

[...]
Een vraagprijs bepaalt niet de fiscale waarde.
Bij de Rabo staan de SNSsen op 5%.
en "in mijn Binck-portefeuille staan ze op 0,001%."
Ja, ik verander mijn depot handmatig eind van het jaar. Bedankt voor de info
Otto Obligatie
0
quote:

Piet Bakker schreef op 4 augustus 2021 22:10:

[...]

Ja, maar ik ga jou niet helpen.
Tja, aan een mening van een jurist heb je niet zoveel want het is geen exacte wetenschap, zoveel juristen zoveel meningen.
Tony B
0
quote:

Piet Bakker schreef op 4 augustus 2021 22:10:

[...]

Ja, maar ik ga jou niet helpen.
Ik heb ook liever een echte jurist met verstand van zaken die er wat over zegt.
Tony B
0

Oproeping zaken ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam C21/02048 en C21/02052
10 juni 2021

De griffier van de Hoge Raad der Nederlanden geeft hierbij kennis aan belanghebbenden die in vorige instantie zijn verschenen, zonder bekende woon- of verblijfplaats, van de door mr. Van Wijk, advocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden, namens de minister van Financiën (zaak C21/02048) en door mr. Kraaipoel (zaak C21/02052), advocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden, namens Stichting Beheer SNS Reaal ingestelde cassatieberoepen tegen de beschikkingen van de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam (200.122.906/01 OK) van 26 februari 2016, 16 april 2019 en 11 februari 2021, en geeft belanghebbenden die in vorige instantie zijn verschenen hierbij gelegenheid om op uiterlijk 30 september 2021 via een advocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden een verweerschrift (met eventueel incidenteel cassatieberoep) in te dienen. Een afschrift van de procesinleiding in beide zaken is te verkrijgen via de griffie van de Hoge Raad der Nederlanden, Korte Voorhout 8, ’s-Gravenhage.
Henk
0
Nils
1
Henk, het is een probleem dat juristen teksten schrijven die door het gros van de Nederlanders niet worden begrepen. Er lopen nu dus twee zaken bij de hoge raad, één aangespannen door de staat en een door Stichting sns. Daar mogen de partijen uiterlijk 30 september hun zegje over doen en dan wachten wij weer een jaartje af.
Hierdiepoen
1
quote:

Henk schreef op 12 september 2021 18:56:

Tsjonge, wat een volzin. ... geeft hierbij kennis ...
Geeft kennis van wat?
Geeft kennis aan partijen dat 1) de minister van Financiën en 2) de Stichting Beheer SNS Reaal cassatieberoep hebben ingesteld tegen de beschikkingen (gedateerd 26/2/2016, 16/4/2019 en 11/2/2021 in de onteigening van SNS) van de OK.

Partijen hebben tot 30/9/2021 om te reageren.
4.441 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... 219 220 221 222 223 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 725,76 -0,03 0,00% 12 aug
AMX 979,38 +5,11 +0,52% 12 aug
ASCX 1.338,78 +12,98 +0,98% 12 aug
BEL 20 3.844,21 +4,25 +0,11% 12 aug
Germany40^ 13.888,70 +92,85 +0,67% 12 aug
US30^ 33.735,67 0,00 0,00% 12 aug
US500^ 4.276,72 0,00 0,00% 12 aug
Nasd100^ 13.549,23 0,00 0,00% 12 aug
Japan225^ 28.750,02 0,00 0,00% 12 aug
WTI 92,07 0,00 0,00% 12 aug
Brent 97,94 0,00 0,00% 12 aug
EUR/USD 1,0260 -0,0064 -0,62% 12 aug
BTC/USD 24.485,42 +278,74 +1,15% 03:01
Gold spot 1.802,30 0,00 0,00% 12 aug
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer
AdvertentiePlus500
Begin nu met handelen > 77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
UNIBAIL-RODAMCO-... 60,820 +1,050 +1,76% 12 aug
Akzo Nobel 69,980 +1,100 +1,60% 12 aug
SIGNIFY NV 31,730 +0,410 +1,31% 12 aug
Dalers Laatst +/- % tijd
Ahold Delhaize 27,105 -0,810 -2,90% 12 aug
JUST EAT TAKEAWAY 17,508 -0,328 -1,84% 12 aug
ArcelorMittal 24,435 -0,400 -1,61% 12 aug

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront