Perpetuals, Steepeners « Terug naar discussie overzicht

Juridische Perikelen rond SNS-onteigening.

6.506 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... 322 323 324 325 326 » | Laatste
DaarIsDePoen
0
quote:

objectief schreef op 11 maart 2023 17:25:

[...]

Het was toch leuker toen je dagelijks enkel 34 33 32 enz. hier plaatste.
Ik probeer voor iedereen goed te doen, helaas lukt dat nooit. Vroeger werd ik daar verdrietig om, nu niet meer :-)
Reaalist
2
Wat een onzin dat de minister de bedoeling gehad zou hebben geldschieters te straffen en met lege handen weg te sturen. De hele aktie van de minister was erop gericht en systeembank van de ondergang te redden. Bij het laten bestaan van de bank moesten geldschieters een bijdrage leveren. De hele discussie ging erom of de nhilwaardering van de minister reeel was. De OK kwaam uiteindelijk tot de conclusie dat het niet reeel was. Etc.etc.

Ik zou een ernstige oproep willen doen te stoppen met al dat gespeculeer. Je weet nooit wie er achter de alias-namen zitten en wie de discussie allemaal volgen.
Breng partijen niet op verkeerde ideeen.
DaarIsDePoen
1
quote:

Reaalist schreef op 11 maart 2023 19:57:

Wat een onzin dat de minister de bedoeling gehad zou hebben geldschieters te straffen en met lege handen weg te sturen. De hele aktie van de minister was erop gericht en systeembank van de ondergang te redden. Bij het laten bestaan van de bank moesten geldschieters een bijdrage leveren. De hele discussie ging erom of de nhilwaardering van de minister reeel was. De OK kwaam uiteindelijk tot de conclusie dat het niet reeel was. Etc.etc.

Ik zou een ernstige oproep willen doen te stoppen met al dat gespeculeer. Je weet nooit wie er achter de alias-namen zitten en wie de discussie allemaal volgen.
Breng partijen niet op verkeerde ideeen.
Ja, want de leden van de HR kunnen niet voor zichzelf denken en hebben geen kennis van zaken? Is het dat wat u bedoelt?
DaarIsDePoen
4
quote:

Reaalist schreef op 11 maart 2023 19:57:

Wat een onzin dat de minister de bedoeling gehad zou hebben geldschieters te straffen en met lege handen weg te sturen. <...>
Dat is precies wat te lezen staat in het cassatieberoep van de minister!

Is geef even een uittreksel uit het verslag van de AG (u kan het zelf nagaan als u wil):

"De Minister heeft in dat verband betoogd dat een directe liquidatie beter aansluit bij de doelstellingen van de Interventiewet, zoals die ook blijken uit de nadien in werking getreden Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) en de Verordening met betrekking tot het Single Resolution Mechanism (SRM). Uitgangspunt is daarbij steeds dat de verliezen eerst en voornamelijk zouden moeten worden afgewenteld op aandeelhouders en risicodragende kapitaalverschaffers van de betreffende instelling en vervolgens in mindere mate op de concurrente schuldeisers en de belastingbetalers. In een liquidatiescenario wordt aan dit uitgangspunt meer recht gedaan dan in een run-off scenario, waarbij de concurrente schuldeisers langer op hun geld zullen moeten wachten, ten behoeve van een hogere uitbetaling aan de achtergestelde schuldeisers, aldus de Minister. Hoewel de Minister onderkent dat de curator in het faillissement van SNS Bank geen rekening zal houden met de doelstellingen van de Interventiewet, meent de Minister dat de Ondernemingskamer dat bij de vaststelling van de schadeloosstelling wel zou moeten doen."

De minister zegt met zoveel woorden dat een scenario moet worden gekozen waarbij de kapitaalverschaffers grote verliezen lijden boven een scenario waarbij een hogere uitbetaling bereikt wordt. Als dit geen wraakoefening is dan weet ik het niet meer.
objectief
0
quote:

Hierdiepoen schreef op 3 februari 2013 19:58:

[...]

Ik stuur een brief naar de raad van state om mijn rechtstoegang te verzekeren en ik kijk uit naar een partij die de zaak van de perps op een ernstige manier wil gaan verdedigen.
Dit is een posting van 3 maart 2013; ook toen al dacht Hierdiepoen dat zijn actie enig effect zou opleveren.
Tony B
2
quote:

objectief schreef op 12 maart 2023 08:46:

[...]

Dit is een posting van 3 maart 2013; ook toen al dacht Hierdiepoen dat zijn actie enig effect zou opleveren.
Zoek dan ook gelijk ook even je eigen postings op waarin je steevast roeptoeterde dat de waarde terecht op nihil was gesteld en alle vorderingen waardeloos waren , hahaha
Tony B
0
De WFT bepaalt dat waarde van de onteigende effecten per 31-1-2013 door de OK moet worden vastgesteld.

Die waarde wordt niet bepaald door politieke principes of afwegingen maar door economische principes en afwegingen.
Tony B
0
Nu even inhoudelijk:

In de WFT wordt niet verwezen naar het SRM maar spreekt slechts van de werkelijke waarde en een volledige vergoeding.

Hoofdstuk 6.3. Schadeloosstelling bij onteigening
Artikel 6:8
1.
De rechthebbende ten aanzien van een krachtens artikel 6:2 onteigend vermogensbestanddeel of effect of onteigende vordering of een ingevolge het zesde lid van dat artikel vervallen recht op nieuw uit te geven effecten heeft recht op schadeloosstelling. De schadeloosstelling vormt een volledige vergoeding voor de schade die hij rechtstreeks en noodzakelijk door het verlies van zijn vermogensbestanddeel, effect of vordering of vervallen recht lijdt.
2.
Vergoed wordt de werkelijke waarde die het onteigende vermogensbestanddeel of effect of de onteigende vordering, onderscheidenlijk het vervallen recht, uitsluitend voor degene aan wie het toekomt, heeft.


Ik zie hier geen enkele juridische ruimte in deze wetstekst voor het beperken van de "schade" voor de Staat of belastingbetaler ten nadele van de eigenaar van het onteigende effect. Zo de wetgever dat had gewild of bedoeld dan had het in de rede gelegen dat de wetgever in de WFT tenminste naar het SRM principe had verwezen verwijzen met een verwijzing in de trend van "daarbij tevens rekening houdend met" .....

Sine leges nulla poena.
DaarIsDePoen
1
quote:

Tony B schreef op 12 maart 2023 10:45:

Nu even inhoudelijk:

In de WFT wordt niet verwezen naar het SRM maar spreekt slechts van de werkelijke waarde en een volledige vergoeding.

Hoofdstuk 6.3. Schadeloosstelling bij onteigening
Artikel 6:8
1.
De rechthebbende ten aanzien van een krachtens artikel 6:2 onteigend vermogensbestanddeel of effect of onteigende vordering of een ingevolge het zesde lid van dat artikel vervallen recht op nieuw uit te geven effecten heeft recht op schadeloosstelling. De schadeloosstelling vormt een volledige vergoeding voor de schade die hij rechtstreeks en noodzakelijk door het verlies van zijn vermogensbestanddeel, effect of vordering of vervallen recht lijdt.
2.
Vergoed wordt de werkelijke waarde die het onteigende vermogensbestanddeel of effect of de onteigende vordering, onderscheidenlijk het vervallen recht, uitsluitend voor degene aan wie het toekomt, heeft.


Ik zie hier geen enkele juridische ruimte in deze wetstekst voor het beperken van de "schade" voor de Staat of belastingbetaler ten nadele van de eigenaar van het onteigende effect. Zo de wetgever dat had gewild of bedoeld dan had het in de rede gelegen dat de wetgever in de WFT tenminste naar het SRM principe had verwezen verwijzen met een verwijzing in de trend van "daarbij tevens rekening houdend met" .....

Sine leges nulla poena.
Op 15 November 2015 ratificeerde Nederland het inter-gouvernementeel akkoord waarbij de SRB (Single Resolution Board) volledige verantwoordelijkheid krijgt voor het toepassen van het SRM. Ik vermoed dat daardoor deze Europese regelgeving ziet op de Nederlandse Wft. Ontstaat daardoor de verplichting van een pre-justiciële vraag? Moet het EhvJ geraadpleegd worden? De toekomst zal het uitwijzen.

Nogmaals, zoals ik eerder schreef, betwist de minister de wijze waarop de deskundigen tot een correcte vergoeding komen. De minister verwijst daarbij naar het SRM en voert dit aan als cassatiemiddel.

Het feit dat de HR de beslissing reeds tweemaal aanhield doet mij speculeren dat dit wel eens het discussiepunt binnen de HR zou kunnen zijn.
DaarIsDePoen
2
quote:

objectief schreef op 12 maart 2023 08:46:

[...]

Dit is een posting van 3 maart 2013; ook toen al dacht Hierdiepoen dat zijn actie enig effect zou opleveren.
We weten allemaal dat Fredje zich helemaal niet schaamt om uit de context gerukte berichten te posten, en dan vooral wanneer hij geen idee heeft waarover hij het heeft.

Ziehier waarop het bericht aangehaald door Objectief slaat:

"quote:
modaaltje schreef:

'K heb maar een draadje gestart om de eventuele juridische ontwikkelingen bij te houden.
Weet iemand al of er een format bezwaarschrift is?
En... waar moet je bezwaar aantekenen tegen de onteigening?

(mijn antwoord oop de vraag van Modaaltje)

U stelt beroep in door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In die brief vermeldt u naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent én waarom u het niet eens bent met dat besluit. U stuurt een kopie van dit besluit van het bestuursorgaan met het beroepschrift mee. U ondertekent de brief en stuurt deze naar het postadres van de Raad van State (zie onder 'Contact'). U kunt uw beroepschrift eventueel ook per fax indienen. Eventuele bijlagen kunt u per gewone post nazenden. Daarnaast kunnen rechtzoekende burgers digitaal beroep instellen via het Digitaal loket op deze website. Beroep instellen per e-mail is daarentegen niet mogelijk.

"
DaarIsDePoen
3
quote:

objectief schreef op 12 maart 2023 08:46:

[...]

Dit is een posting van 3 maart 2013; ook toen al dacht Hierdiepoen dat zijn actie enig effect zou opleveren.
Beste Fredje, ik was niet de enige die toen een brief verstuurde. Het effect van al deze bezwaarschriften is dat we nog altijd zicht hebben op een correcte vergoeding.
Tony B
0
quote:

Hierdiepoen schreef op 12 maart 2023 11:39:

[...] Op 15 November 2015 ratificeerde Nederland het inter-gouvernementeel akkoord waarbij de SRB (Single Resolution Board) volledige verantwoordelijkheid krijgt voor het toepassen van het SRM. Ik vermoed dat daardoor deze Europese regelgeving ziet op de Nederlandse Wft. Ontstaat daardoor de verplichting van een pre-justiciële vraag? Moet het EhvJ geraadpleegd worden? De toekomst zal het uitwijzen.

Nogmaals, zoals ik eerder schreef, betwist de minister de wijze waarop de deskundigen tot een correcte vergoeding komen. De minister verwijst daarbij naar het SRM en voert dit aan als cassatiemiddel.

Het feit dat de HR de beslissing reeds tweemaal aanhield doet mij speculeren dat dit wel eens het discussiepunt binnen de HR zou kunnen zijn.
Het SRM geeft wellicht de overheid het recht om .... maar niet de verplichting tot. Bovendien is volgens mij de tekst van de Wft als de uitspraak van het eerste appel vrij helder. Maar we gaan het zien. Het zou inderdaad de enige mogelijkheid zij om nog verder te gaan haarkloven en zo de boel nog langer uit te stellen.

Of dat uiteindelijk qua kosten voor de Staat heel veel gaat schelen is punt twee. De rente is zeker niet nul meer inmiddels.
objectief
0
quote:

Hierdiepoen schreef op 12 maart 2023 11:51:

[...]We weten allemaal dat Fredje zich helemaal niet schaamt om uit de context gerukte berichten te posten, en dan vooral wanneer hij geen idee heeft waarover hij het heeft.

Je goedbedoelde juridische adviezen gaan terug tot begin 2013. Wat is het resultaat: geen cent binnengekomen!!!
NB. Nooit gedacht, ben ik misschien al 10 jaar nutteloos bezig.
DaarIsDePoen
0
quote:

Tony B schreef op 12 maart 2023 10:45:

<...>
Ik zie hier geen enkele juridische ruimte in deze wetstekst voor het beperken van de "schade" voor de Staat of belastingbetaler ten nadele van de eigenaar van het onteigende effect. Zo de wetgever dat had gewild of bedoeld dan had het in de rede gelegen dat de wetgever in de WFT tenminste naar het SRM principe had verwezen verwijzen met een verwijzing in de trend van "daarbij tevens rekening houdend met" .....

Sine leges nulla poena.
Het SRM is van toepassing volgens art. 114 van TFEU (Treaty on the Functioning of the European Union). Art. 114 van dat verdrag handelt over het uniform maken ("approximation") van de wetgeving van de lidstaten op bepaalde gebieden.

Het lijkt erop alsof de Europese regelgeving hier toch wel binnengeslopen is.
DaarIsDePoen
3
quote:

objectief schreef op 12 maart 2023 11:59:

[...]
<...>
...ben ik misschien al 10 jaar nutteloos bezig.
Mooi staaltje zelfkennis!
TimCh
0
In jaaroverzicht Rabo staan de 11,25 Sns obligaties op een waardering van 30 procent.. hoe hiermee om te gaan ivm belastingaangifte ?
Tony B
1
quote:

objectief schreef op 12 maart 2023 11:59:

[...]

NB. Nooit gedacht, ben ik misschien al 10 jaar nutteloos bezig.
Dat weten we toch allemaal al lang!

LOL
Ruud, Frankrijk
1
We praten hier dus over ~800 miljoen euro die rijke- en minder rijke beleggers, zowel als family funds, vakbonden e.d. in SNS bank belegd hebben.
Er is al jaren een rijke handel in achtergestelde obligaties.
Als de minister haar zin krijgt, dan zal die bron van kapitaal voor veel bedrijven opdrogen.
Voor een minister van financien echt een bijdrage aan een vlot gefinancierde economie.

Is dit een rare gedachte?
Altijd_Direct
3
quote:

TimCh schreef op 12 maart 2023 12:46:

In jaaroverzicht Rabo staan de 11,25 Sns obligaties op een waardering van 30 procent.. hoe hiermee om te gaan ivm belastingaangifte ?
De obligaties zijn niet meer in je bezit. Het enige wat je hebt is een recht op schadevergoeding en zolang die vergoeding niet is uitgekeerd is het geen vermogen wat in bezit is en dus hoeft er geen belasting over betaald te worden op dit moment.
6.506 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... 322 323 324 325 326 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 728,79 +2,80 +0,39% 29 sep
AMX 835,90 +11,49 +1,39% 29 sep
ASCX 1.260,14 +19,65 +1,58% 29 sep
BEL 20 3.553,01 +33,23 +0,94% 29 sep
Germany40^ 15.354,60 +31,10 +0,20% 29 sep
US30^ 33.497,47 0,00 0,00% 29 sep
US500^ 4.285,11 0,00 0,00% 29 sep
Nasd100^ 14.714,95 0,00 0,00% 29 sep
Japan225^ 31.819,20 0,00 0,00% 29 sep
WTI 90,86 0,00 0,00% 29 sep
Brent 92,17 0,00 0,00% 29 sep
EUR/USD 1,0570 +0,0005 +0,05% 29 sep
BTC/USD 26.991,20 -26,34 -0,10% 19:05
Gold spot 1.848,63 0,00 0,00% 29 sep
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer
Ontvang dagelijks koop- en verkoopsignalen > met de technische analyse van TostramsPlus500

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
ADYEN NV 705,700 +33,600 +5,00% 29 sep
DSM FIRMENICH AG 80,130 +2,580 +3,33% 29 sep
BESI 93,000 +2,100 +2,31% 29 sep
Dalers Laatst +/- % tijd
SHELL PLC 30,505 -0,645 -2,07% 29 sep
ArcelorMittal 23,775 -0,085 -0,36% 29 sep
Ahold Delhaize 28,520 -0,050 -0,18% 29 sep

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront