Perpetuals, Steepeners « Terug naar discussie overzicht

Juridische Perikelen rond SNS-onteigening.

4.302 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 212 213 214 215 216 » | Laatste
benito c.
0
Ik zie dat Faas hetzelfde zegt als ik:
De stichting zal de rechtmatigheid van de nationalisatie aanvechten bij de Raad van State. Faas zegt dat hij zich afvraagt of de Interventiewet wel gebruikt kan worden om obligatiehouders te onteigenen. Want obligatiehouders zijn geen eigenaren van de bank, dat zijn alleen de aandeelhouders. En dus kunnen ze volgens Faas ook niet zomaar onteigend worden.

Schonewille zal veel beter dan ik het bezwaar onderbouwen. Prima, ik denk dat niet iedereen die 160 euro hoeft te gaan betalen.
modaaltje
0
quote:

benito c. schreef:


Ik zie dat Faas hetzelfde zegt als ik:
De stichting zal de rechtmatigheid van de nationalisatie aanvechten bij de Raad van State. Faas zegt dat hij zich afvraagt of de Interventiewet wel gebruikt kan worden om obligatiehouders te onteigenen. Want obligatiehouders zijn geen eigenaren van de bank, dat zijn alleen de aandeelhouders. En dus kunnen ze volgens Faas ook niet zomaar onteigend worden.

Schonewille zal veel beter dan ik het bezwaar onderbouwen. Prima, ik denk dat niet iedereen die 160 euro hoeft te gaan betalen.
Benito en Rex, ik denk dat jullie gelijk hebben , het is onzinnig als er 25 partijen een beroep bij RvS instellen om allemaal hetzelfde te bepleiten.
Een "uitspraak"zal in ieder geval de rechtspositie van allen neerzetten.
beursstrateeg
0
Zou iemand deze tekst voor mij willen faxen ? Bedankt !


Geadresseerde:
Raad van state
Postbus 20019
2500 EA Den Haag
Fax 070-365.13.80


Betreft: beroepschrift inzake onteigening van effecten en vermogensbestanddelen SNS REAAL NV en SNS Bank NV


Geachte dames en heren van de Raad van State.


Bij deze maak ik formeel bezwaar tegen

1. het besluit ex artikel 6:1, eerste lid, 6:2, eerste, vierde en vijfde lid, en 6:4, eerste en tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht (van 1 februari 2013 door de Minister van Financien, kenmerk FM/2013/213 M) tot onteigening van effecten en vermogensbestanddelen SNS REAAL NV en SNS Bank NV met betrekking tot mijn obligaties SNS bekend onder ISIN code XS0310904155 en ISIN code XS0468954532.

2. het nationaliseren c.q. onteigenen van de opgelopen rente op deze obligaties.

Vooralsnog is dit geen limitatieve opsomming van mijn bezwaren. Ik behoud mij het recht voor op een later tijdstip mijn bezwaren uit te breiden cq nader in te vullen.De gronden van mijn bezwaren zijn alsvolgt. Alle gronden zijn individueel toepasbaar en het uitsluiten van een van de gronden leidt niet tot uitsluiting van de overige gronden.

1. Het besluit helpt niet tot stabiliteit van het financiele stelsel.

Het besluit tot onteigening van effecten en vermogensbestanddelen SNS REAAL NV en SNS Bank NV met betrekking tot mijn obligaties SNS bekend onder ISIN code XS0310904155 en ISIN code XS0468954532 helpt niet tot stabiliteit van het financiele stelsel, want de rentebetalinging van de bovenstaande obligaties kunnen via de normale wetgeving worden geannuleerd cq. uitgesteld (zoals beschreven in het prospectus en de risico's van de bovenstaande obligaties). Deze clausules zijn juist opgenomen om in geval van problemen te zorgen dat de emitteur deze middelen kan behouden.


2. Het besluit verhoogd de instabiliteit van het financiele stelsel.

Het is voor de rekeninghouders, polishouders en beleggers onmogelijk om te weten welk deel van een financiele instelling gezond is en welk deel niet. De consequenties zijn daar en tegen wel voor de rekeninghouders, polishouders en beleggers. Door het toepassen van wetgeving die is ontstaan na het opstellen van het prospectus van de bovenstaande obligaties is het onmogelijk om van te voren de risicos goed in te schatten, wat leid tot verhoogde instabiliteit.


3. Er was een marktconforme oplossing zonder onteigening.

De dochterondernemingen van belang voor het financiele stelsel: SNS bank (ex Property finance) en Reaal waren/zijn beiden gezond en er waren/zijn kopers voor deze onderdelen.

De groep zelf (inclusief property finance) zou dan overblijven. De overgebleven groep is van geen belang voor de stabiliteit van het financiele stelsel. Deze overgebleven groep zal de verliezen van property finance compenseren met de winsten op de verkopen van de overige onderdelen. Indien de winsten groter zijn dan de verliezen gaat dit naar de aandeelhouders. Indien de verliezen groter zijn dan de winsten dan gaat dat te koste van de obligatiehouders, bijv. door het annuleren cq. uitstellen van couponbetalingen.


4. De oplossing is buitenpropertioneel en niet redelijk/billijk

SNS REAAL NV heeft geen onoplosbare financiele problemen. SNS REAAL NV heeft de laatste 5 jaar winst gemaakt, is positief door de stresstesten gekomen, heeft een positief eigen vermogen, heeft een hogere solvabiliteit dan wettelijk vereist, heeft een hogere tier-1 dan wettelijk vereist, heeft nog nooit een rente-betaling gemist (zelfs op de betalingen die optioneel waren) betaald elk jaar miljoenen belastingen.


5. De onteigening is willekeurig.

Sommige (achtergestelde) obligaties in de SNS REAAL NV groep of dochterondernemingen worden wel onteigend, weer anderen worden niet onteigend, en weer anderen worden tegen 100% betaling afgelost. Dit heeft geleid tot grote verliezen bij de ene belegger en grote winsten bij de andere belegger, omdat dit besluit niet markt-conform is.


5. De onteigening is niet markt-conform.

Een aantal dochterondernemingen waren/zijn gezond en er waren/zijn kopers voor deze onderdelen. Deze hadden via de markt direct verkocht moeten worden en niet deelmaken van de onteigening.


6. De bezittingen en schulden worden door de onteigening op een onrechtmatige wijze uit elkaar getrokken.

Bij een failliesement van SNS REAAL NV kan ik mijn bezittingen (mijn obligaties van SNS REAAL NV.) afrekenen met mijn schulden (mijn hypotheek bij SNS REAAL NV). Nu kan dat niet.


7. De onteigening leidt tot waarde-vernietiging.

De nieuwe eigenaar van SNS REAAL nv heeft geen belang voor het veiligstellen van mijn bezittingen. Het nieuwe personeel is niet door de aandeelhouders/obligatiehouders gekozen en heeft dus geen beland voor de aandeelhouders/obligaties houders en is niet getest op competentie. De nieuwe salarissen zijn ronduit belachelijk en betaald door het onteigenen van mijn bezittingen.


8. De Minister van Financien bezit participaties van SNS REAAL, en is dus per definitie oppartijdig.

Het is onrechtmatig dan een van de houders van participaties SNS REAAL besluit tot het onteigening van de participaties SNS REAAL om zo zelf een 100% belang in SNS REAAL nv te verkrijgen.


9. De rechten van de obligatiehouders worden ontkracht.

Het enige recht van de obligatie houders, namelijk het recht op het verdelen van de inboedel bij failliesement wordt nu zomaar weggenomen. Dat maakt de waarde van elke obligatie afhankelijk van de toekomstige politieke beslissingen en dus een pure gok voor degenen die geen directe kontakten (lobby) met de politici hebben.


10. De onteigening helpt niet bij het doel van de overheid om SNS REAAL over te nemen.

Obligatiehouders zijn geen eigenaren van de bank, dat zijn alleen de aandeelhouders.
Vooralsnog is dit geen limitatieve opsomming van mijn gronden. Ik behoud mij het recht voor op een later tijdstip mijn gronden uit te breiden cq nader in te vullen, , voor zover deze bezwaren voor u onvoldoende zijn om mijn bezwaar in behandeling te nemen, gelieve dit bezwaar te zien als een formeel bezwaar.


Hiermee geeft ik u ook aan dat ik mijzelf alle rechten voorbehoud tot het volgen van elke ander tot mij beschikbaar staande rechtsgang tegen de Staat in deze.
Hoogachtend,
Masterkale
0
Netjes!

Nieuws over VEB. Einde van de middag op de site laten ze weten wat er precies gaat gebeuren.
eREX
0
quote:

beursstrateeg schreef op 7 februari 2013 10:20:


Zou iemand deze tekst voor mij willen faxen ? Bedankt !Mooi stuk Beursstrateeg, je kan het echter beter mailen aan Schonewille opdat die het meeneemt in zijn pleitnota.

Ik geef een eigen rechtsgang naar de raad op, maar als SOS-NS het besluit ongedaan krijgt gaat mijn (2 maal) 160 euro alsnog per direct naar een goed doel.
(hetgeen ik hier niet noem om niet een nieuwe discussie te starten ;-)

Next:
de focus op de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam.
Die volgens mij eerder een uitspraak gaat doen dan de Raad.

Uit het FD van zaterdag deze quote over afhandeling aandelenopties:

"Eigenaren van opties hebben het recht om een aandeel op een bepaald moment tegen een vooraf overeengekomen prijs te kopen (calloptie)
of te verkopen (putoptie). Ze lopen nu tegen het probleem aan dat niemand de stukken kan leveren, omdat ze allemaal in handen zijn gevallen van de Staat.
Maar belangrijker nog is dat de handel in het aandeel door de beurs is opgeschort. Daardoor is er geen koers en maatstaf voor volatiliteit om de waarde van de optie te bepalen en de contracten in cash te kunnen afwikkelen.
Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zet in op een koers van € 0 voor de stukken. Uiteindelijk bepaalt de Ondernemingskamer de schadeloos
stelling voor aandeelhouders.
Volgens juristen en optiehandelaren komt die waarschijnlijk uit op een paar cent. Die prijs kan mogelijk dienen als koers om de optiecontracten af te wikkelen."

Daarover heb ik een vraagje: als de Ondernemingskamer de vergoeding van het aandeel op "iets" (1 cent) stelt, krijgen wij dan niet alles terug?
privee
1
Er zijn tijdens het typen van onderstaande nieuwe reacties op het forum geplaatst. Wellicht dat deze overlappen. Ik laat onderstaande nu staan en ga de nieuwe reacties nu zelf doornemen.


Ik heb wellicht nog enkele aanvullingen voor bezwaar bij RvS. Graag op schieten om het sterker te maken.
Ik heb mij in onderstaande beperkt tot het betwisten van de onteigening zelf. De gekozen waardering te weten nul is door anderen op het forum al uitgebreid aan de orde gebracht.

Heeft iemand in zijn bezwaar ook de veronderstelde instabiliteit van het financiële stelsel ter discussie gesteld?

Als ik de blootstelling van de diverse overblijvende instellingen zo zie in de berichtgeving dan lijkt het mij nogal overdreven.
Dit zijn bedragen die de instellingen niet in gevaar zouden hebben gebracht en zou geen kettingreactie op gang hebben gebracht. Bij een eventueel faillissement zou voldoende belangstelling bestaan voor alle onderdelen van het concern ex Property Finance.


Wat ik mij verder afvraag is of iemand al gekeken heeft of het ministerie als enige reeele optie de onteigening van het geheel had om aan de aan haar gegeven taak tot stabilisatie van het financiële stelsel middels art 6 Wet Financieel Toezicht te voldoen.

Had onteigening van delen van de NV niet tot het zelfde resultaat kunnen leiden. Eventueel aangevuld door verkoop van andere gezonde onderdelen.
Doordat het ministerie een focus op het geheel heeft gelegd heeft zij zelf, zich geen andere mogelijkheid opgelegd dan de nu gekozen oplossing. Bij onteigening en/of verkoop van onderdelen zouden wellicht andere minder vergaande oplossingen gehanteerd kunnen zijn.

Dat andere oplossingen wellicht voor de overheid in de vorm van DNB en ministeries financieel en/of politiek belang en/of persoonlijk belang van betrokkenen minder gunstig uitpakt is geen legitimering hiervoor op grond van de doelstellingen van de gekozen onteigeningswet.


Heeft iemand de belangenverstrengeling van DNB al ter sprake gebracht?
DNB heeft in het gehele traject meerder keren gefaald en/of onjuist gehandeld. Door middels haar adviezen aan te sturen op een onteigening versterkt DNB wellicht haar positie om haar eigen falen en aansprakelijkheid hiervoor in de doofpot te krijgen. In de eerste plaats al doordat de onteigenden (waar onder de aandeelhouders) geen mogelijkheid meer hebben om de directie van de NV middels een AvA te dwingen om openheid van zaken te geven. DNB zelf beroept zich immers altijd op geheimhouding als er naar individuele instellingen wordt geïnformeerd.
Overige juridische voordelen voor DNB kan ik niet beoordelen.


Is het onderzoek van Cushman & Wakefield werkelijk het enige juiste zoals het ministerie doet voor komen? Immers door haar opdrachtgeverschap heeft het ministerie de mogelijkheid om de vraagstelling en daarmee de uitkomsten te beïnvloeden.

Het belang hiervan heeft de situatie rond de rating agencies aangetoond. Commerciële belangen bij onafhankelijke instellingen kunnen leiden tot onjuiste uitkomsten van de onderzoeken. Dit is ook meerdere keren in het politieke debat naar voren gebracht in diverse landen. Recent is één van de grootste bureaus (S&P) voor onjuiste waarderingen/oordelen voor de rechter in de VS gedaagd. In andere landen zoals bijvoorbeeld Australië lopen ook procedures inzake onjuiste inschattingen/waarderingen door veronderstelde onafhankelijke instellingen.
Uit niets in het onteigeningsbesluit valt op te maken wat gedaan is om deze risico's te pareren.
Waar wel alle partijen de NV, het Ministerie en DNB eigen financiële en juridische adviseurs hebben ingehuurd, wordt op het sleutelpunt van de onteigening, de vastgoedwaardering, slechts afgegaan op het oordeel van één enkele instelling.
Daar komt bij dat gesteld wordt dat bij de actualisatie van de waardering geen materieel verschil is geconstateerd terwijl er wel geluiden uit o.a. de Spaanse vastgoedmarkt zijn dat herstel zich begint af te tekenen.

Dit brengt mij tot de vraag in hoeverre er door de in punt 10 van de onteigening genoemde scenario's van de projectgroep van DNB en het Ministerie ook gekeken is naar opties om tijd te winnen/kopen. Bijvoorbeeld middels uitstel van terugbetaling of gedeeltelijke afwaardering.
Uit niets blijkt dat er door Cushman & Wakefield scenario's
zijn opgesteld voor de waardering van het vastgoed bij een afwikkeling die langer in de tijd zou plaatsvinden.
Dit is nadelig voor de onteigenden omdat uit de rapportages van verschillende deskundige en/of onafhankelijke instellingen/autoriteiten blijkt dat in de komende jaren herstel van de economie en de vastgoedmarkten verwacht worden.
Gezien de lange periode sinds de opdracht aan Cushman & Wakefield hadden het Ministerie en DNB zorgvuldiger moeten en kunnen opereren inzake bovengestelde kritiek op de gekozen wijze van waardering.
Daar de waardering van het vastgoed gezien bovenstaande onzorgvuldig is vastgesteld en defacto de kern van de rechtvaardiging van de onteigening behelst is deze onteigening derhalve mijns inziens ook onzorgvuldig en daarmee had dit besluit niet zo genomen mogen worden.

The Third Way...
0
Gezien het vaststaand feit dat SNS kopje onder is gegaan door verkeerde voorstelling van zaken wat betreft met name PF, maar derhalve uiteindelijk de gehele onderneming, (dixit Distelbloem) verbaast het me nog steeds zeer dat er nog geen gewag wordt gemaakt v/d positie v/d overheid als commissaris. Wanneer een zwaar, door dezelfde overheid, gereguleerde instelling v/d ene dag op de andere zijn hele EV en meer (sic) kwijt is, dan is er op zijn minst een vermoeden van een verkeerde voorstelling van zaken tot op dat moment. Dat is de argumentatie geweest voor de overheid om in te grijpen.

Distelbloem heeft zelf aangegeven dat al sinds 2011 de instelling eigenlijk was opgegeven in zijn oorspronkelijke vorm. Wat is dan de verantwoordelijkheid van dezelfde overheid als commissaris?

Hieronder heb ik wat relevante fragmenten uit een juridisch stuk over de verantwoordelijkheid v/d commissaris en zijn aansprakelijkheid weergegeven, aan het einde de link naar het volledige stuk. Specifiek wordt in dit stuk ook ingegaan op de rol v/d overheidscommissaris. Jurisprudentie leert hier dat voor de overheidscommissaris het belang v/d instelling (maw. ook zijn aandeelhouders en externe financiers) moet laten prevaleren!!!

Kortom, indien de overheid al sinds 2011 wist dat SNS het niet ging redden, waarom hebben haar commissarissen dit niet gemeld, en wat is hier haar verantwoordelijkheid cq. aansprakelijkheid?????

...
De raad van commissarissen functioneert dan als de formele en de materiële
opdrachtgever van de accountant en onderhoudt gericht en actief contact met hem. De raad van commissarissen is veelal een belangrijkere gesprekspartner voor de accountant dan het bestuur. Vroeger was dit nadrukkelijk omgekeerd.

De ontwikkelingen op het gebied van corporate governance, de wens tot meer transparante verhoudingen en heldere afbakening van publieke en private taken van de overheid hebben ertoe geleid dat een discussie is aangezwengeld over het bijstellen van het beleid ten aanzien van deze met de ‘dubbele petten’-problematiek geconfronteerde overheidscommissarissen. Zolang overheidscommissarissen nog als zodanig functioneren en worden
benoemd bij niet-structuurvennootschappen, geldt onverkort dat een overheidscommissaris die is benoemd om zicht te houden op het overheidsbelang zich zoals alle toezichthouders primair moet richten naar het belang van de rechtspersoon en de onderneming waar hij is benoemd.

Commissarissen moeten zich door het bestuur laten inlichten over het naleven van de fundamentele bestuursverplichtingen, zoals het verzorgen en bijhouden van de administratie, het opstellen van de jaarstukken en het publiceren van deze
stukken. De raad van commissarissen moet, indien het bestuur faalt, concrete maatregelen treffen. De raad van commissarissen is dus mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van de administratieve organisatie, de interne controle en de (financiële) administratie.

Ook bij onwillige bestuurders dient de raad van commissarissen in te grijpen en zo nodig de bestuurders te schorsen of te ontslaan. Een raad van commissarissen die nalaat in te grijpen als hem signalen bereiken die wijzen op een bedenkelijke gang van zaken, handelt in strijd met zijn plicht: het houden van toezicht.

Bestuurders en commissarissen zijn hoofdelijk aansprakelijk jegens de boedel, wanneer zij hun taak kennelijk onbehoorlijk hebben vervuld én aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De WBF is met name berucht om zijn regeling inzake de omkering van de bewijslast, indien de rechtspersoon
niet heeft voldaan aan zijn boekhoud- of publicatieverplichtingen. De wet gaat in die situatie ervan uit dat het bestuur – en mogelijk ook de raad van commissarissen – zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld (dit is een onweerlegbaar vermoeden dat wil zeggen een vaststaand feit) en wordt vermoed dat onbehoorlijke
taakvervulling (dit is een weerlegbaar vermoeden) een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Dit laatste wettelijke (weerlegbare) vermoeden kunnen de bestuurders en commissarissen proberen te weerleggen door te bewijzen (omkering van de bewijslast) dat de onbehoorlijke taakvervulling geen oorzaak was van het faillissement, maar dat andere omstandigheden hiertoe hebben geleid. In de praktijk blijken aansprakelijkstellingen op grond van de WBF met name kans van slagen te hebben in de situatie dat de rechtspersoon niet heeft voldaan aan zijn wettelijke boekhoud- of publicatieverplichtingen!

www.bng.nl/bng/pdf/200411Groeneveld_3...
eREX
0
www.iex.nl/Nieuws/ANP_ANP-070213-146/...

Dus 1 zitting. Raar toch dat ze dan iedereen 160 euri griffierechten laten betalen.
Zou ie openbaar zijn?

Misschien rij ik ff langs
benito c.
0
TTW: je geeft eigenlijk zelf al het antwoord op je vraag.
Een commsaris moet zich richten op het belang van de vennootschap en haar betrokkenen. Het feit dat een aandeelhouder een commissaris heeft mogen benoemen doet daar niets aan af. Ik meen dat de ´overheidscommissarissen´ slechts als bijkomende taak hadden om te letten op het beloningsbeleid. Verder is dus zo´n commissaris niet anders dan een andere commissaris, en kan niet gesteld worden dat de overheid commissaris is, en verantwoordelijkheid draagt voor het falen van de Raad van Commissarissen.

Dat zo zijnde, is het natuurlijk wel zo, dat de overheid op tal van manieren betrokkenheid had, via de toezichthouder, als aandeelhouder, als benoemer van commissarissen, en als partij met voorwetenschap sinds het najaar van 2012, uit hoofde van het onderzoek naar de waarde van PF.

Hoeveel boter op het hoofd kun je hebben. Allemaal relevant voor nadere juridische actie.
jrxs4all
0
quote:

Rex schreef op 7 februari 2013 12:50:


www.iex.nl/Nieuws/ANP_ANP-070213-146/...

Dus 1 zitting. Raar toch dat ze dan iedereen 160 euri griffierechten laten betalen.
Zou ie openbaar zijn?Ja hoor. Om 9:00, Kneuterdijk 22 te Den Haag.

Uitspraak uiterlijk maandag de 25e.
The Third Way...
0
quote:

benito c. schreef op 7 februari 2013 12:51:


TTW: je geeft eigenlijk zelf al het antwoord op je vraag.
Een commsaris moet zich richten op het belang van de vennootschap en haar betrokkenen. Het feit dat een aandeelhouder een commissaris heeft mogen benoemen doet daar niets aan af. Ik meen dat de ´overheidscommissarissen´ slechts als bijkomende taak hadden om te letten op het beloningsbeleid. Verder is dus zo´n commissaris niet anders dan een andere commissaris, en kan niet gesteld worden dat de overheid commissaris is, en verantwoordelijkheid draagt voor het falen van de Raad van Commissarissen.

Dat zo zijnde, is het natuurlijk wel zo, dat de overheid op tal van manieren betrokkenheid had, via de toezichthouder, als aandeelhouder, als benoemer van commissarissen, en als partij met voorwetenschap sinds het najaar van 2012, uit hoofde van het onderzoek naar de waarde van PF.

Hoeveel boter op het hoofd kun je hebben. Allemaal relevant voor nadere juridische actie.


Jouw insteek is dus dat de commissaris op "arm's length" opereert. Echter, de staat heeft bij de steun expliciet afgedwongen dat zij een gepriviligeerde positie zou hebben via de desbetreffende commissarissen die het recht hebben om de overheid alle informatie door te spelen (zie ondermeer termsheet). Hoogstwaarschijnlijk weet de overheid trouwens via hen dat de tent in de puree zit sinds 2011. Anders sliepen ze.

Nee, het schoentje wringt...
DirkDeNeu
0
Ik heb net even gebeld met de Raad v S. Het is 1 zitting waarin alle beroepen afzonderlijk worden behandeld, vandaar dat de 160 euro afzondelijk in rekening word gebracht.

Persoonlijk voel ik er veel voor om mijn beroep in te trekken en me aan te sluiten bij de Veb of Faas. Daar ben ik nog niet helemaal uit.
benito c.
0
quote:

The Third Way.... schreef op 7 februari 2013 13:40:


[...]

Jouw insteek is dus dat de commissaris op "arm's length" opereert. Echter, de staat heeft bij de steun expliciet afgedwongen dat zij een gepriviligeerde positie zou hebben via de desbetreffende commissarissen die het recht hebben om de overheid alle informatie door te spelen (zie ondermeer termsheet). Hoogstwaarschijnlijk weet de overheid trouwens via hen dat de tent in de puree zit sinds 2011. Anders sliepen ze.

Nee, het schoentje wringt...


Je hebt volkomen gelijk. In de term sheet staat dat de overheidscommissarissen een soort supercommissaris zijn, hun instemming is overal voor vereist. Daarnaast heeft de overheid recht op alle info die de overheidscommissarissen hebben.
Ik denk dat het goed is, dat dit nog in de verweren naar de Raad van State wordt verwerkt.
www.snsreaal.nl/investors-1/securitie...
The Third Way...
0
quote:

benito c. schreef op 7 februari 2013 14:25:


[...]
Je hebt volkomen gelijk. In de term sheet staat dat de overheidscommissarissen een soort supercommissaris zijn, hun instemming is overal voor vereist. Daarnaast heeft de overheid recht op alle info die de overheidscommissarissen hebben.
Ik denk dat het goed is, dat dit nog in de verweren naar de Raad van State wordt verwerkt.
www.snsreaal.nl/investors-1/securitie...


....en verder redenerend, indien de commissarissen dit doorspeelden naar de overheid, waren zij dan niet verplicht vanwege de zoals eerder door de jurisprudentie gestelde prevalering van het belang v/d aandeelhouders, om dit (in-) direct te communiceren naar de markt? En nog een stap verder, aangezien de overheid wist dat zij (wellicht) in gebreke bleven, is zij dan medeplichtig??

Zoals de jurist al stelde, het grote probleem v/d overheidscommissaris is de belangenverstengeling, hij noemt het de 2 petten. Vandaar dat er zoveel jurisprudentie is, vandaar dat Distelbloem veel omzichtiger had moeten opereren.

Ik ben ervan overtuigd dat DNB de precaire situatie onderkent. De stilte van Knot is overweldigend...
beursstrateeg
0
quote:

DirkDeNeu schreef op 7 februari 2013 13:41:


Ik heb net even gebeld met de Raad v S. Het is 1 zitting waarin alle beroepen afzonderlijk worden behandeld, vandaar dat de 160 euro afzondelijk in rekening word gebracht.

Persoonlijk voel ik er veel voor om mijn beroep in te trekken en me aan te sluiten bij de Veb of Faas. Daar ben ik nog niet helemaal uit.


Wanneer moet je betalen (als je een beroep instuurt of als je aanwezig bent) ?
eREX
0
je moet betaald hebben voor je zaak behandeld wordt, anders is het beroep niet ontvankelijk.
bxpeter
0
quote:

schreef:


Geachte heer,

Hartelijk dank voor uw e-mail. U heeft een vraag over onze SNS-actie. De eerste stap van de VEB is het aanvechten van het onteigeningsbesluit van Minister Dijselbloem bij de Raad van State (uiteraard doen wij dit binnen de gestelde termijn). De VEB doet dit namens zijn gedupeerde SNS-leden. Als lid hoeft u dus niet zelf bezwaar te maken bij de Raad van State.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan vernemen wij dit graag.

Met vriendelijke groet,

Beleggersservice

Vereniging VEB NCVB


als reactie op mijn e-mail waarin ik vroeg of de VEB nog collectief in beroep gaat bij de RvS binnen de gestelde termijn.
sparenbas
0
Ik geloof niet dat iemand er rekening mee houdt, maar wat gebeurt er eigenlijk als het onteigeningsbesluit nietig wordt verklaard ? Is daar een procedure voor ? Ik kan me toch moeilijk voorstellen dat de noteringen dan weer hervat worden ? Het is al een pijnhoop, maar dan ..!
4.302 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 212 213 214 215 216 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 682,96 +4,61 +0,68% 20 mei
AMX 1.015,51 +8,91 +0,89% 20 mei
ASCX 1.371,90 +8,40 +0,62% 20 mei
BEL 20 3.923,17 +30,44 +0,78% 20 mei
Germany40^ 14.037,90 +155,60 +1,12% 20 mei
US30^ 31.254,13 0,00 0,00% 20 mei
US500^ 3.900,31 0,00 0,00% 20 mei
Nasd100^ 11.811,92 0,00 0,00% 20 mei
Japan225^ 26.729,02 0,00 0,00% 20 mei
WTI 110,68 0,00 0,00% 20 mei
Brent 112,99 0,00 0,00% 20 mei
EUR/USD 1,0562 -0,0021 -0,20% 20 mei
BTC/USD 29.208,22 +35,07 +0,12% 13:32
Gold spot 1.846,60 0,00 0,00% 20 mei
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer
AdvertentiePlus500
Begin nu met handelen > 77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
UNIBAIL-RODAMCO-... 66,170 +2,060 +3,21% 20 mei
SIGNIFY NV 35,620 +0,950 +2,74% 20 mei
IMCD 136,450 +3,150 +2,36% 20 mei
Dalers Laatst +/- % tijd
ING 9,410 -0,050 -0,53% 20 mei
Ahold Delhaize 24,955 -0,125 -0,50% 20 mei
DSM 136,050 -0,600 -0,44% 20 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront