Forum: TIE » Visies op Bied-Laat boek TIE KINETIX 2014 e.v. » Pagina: 24 | Belegger.nl

Visies op Bied-Laat boek TIE KINETIX 2014 e.v.

507 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
aextracker
0
Of zet TIE zo de deur zo wagenwijd open voor een koerscorrectie om zodoende nieuwe partijen die "in rijen van 2 staan opgelijnd", aan boord te halen ?

:).

Tracker
aextracker
0
quote:

marcello106 schreef op 16 feb 2017 om 20:42:


[...]

De hoge verwachtingen in de aanloop naar de cijfers waren immers ook gebaseerd op de sterk verbeterende opeenvolgende kwartalen in 2016.

Wat nu opvalt:
De integration omzet en marge blijven plots 400-500k achter (de helft is licenties, maar zelfs SaaS valt terug). Vreemd, gezien het gegeven dat bij iedere mededeling over order intake wordt vermeld dat met name de order intake in integration sterk is...
Ondanks het uitfaseren van de EU projecten zijn de salariskosten hoger dan in Q4 2016. In Q4 was dan ook een flinke dip te zien. Ik vermoed dat in Q4 de getroffen voorziening voor variabele beloningen van het personeel is teruggedraaid?

In Q3 2016 werd een ebit gepresenteerd van 321k positief. In Q4 2016 werd een ebit gepresenteerd van 367k positief, in Q1 2017 een ebit van 78k negatief. Dat verschil is wel fors met in het achterhoofd, dat verminderde EU activiteiten in theorie een verbetering van het resultaat zou moeten geven.Marcello,

Met de AvA van vorig jaar en het inconsistente fin. performance in gedachten i.c.m. deze slechte Q-1 2017 cijfers komen bij mij de volgende vragen op ;
1.) Hoe ver en integraal managed het MT haar agenda ?
- Het lijkt erop, dat ook het MT hier "verrast" wordt door het onderbreken van een verbeterende reeks. Zie Integration omzet, welke een groter probleem lijkt, dan verlies kleine 200K EU omzet.
2.) Impact issue HOST service group BRD i.r.t. legal case ?
- Heeft het MT lid, verantwoordelijk voor "des-investeringsbeleid" (outsourcng hosting) een schoonheidsfout in de NDA laten ontstaan ?
3.) Waarom is TFAT consultancy contracts met de moedermij niet verlengd ?
- Geen meerwaarde in het onderhandelingsproces \ c.q. voorwaarden van het indertijd onderhandelde service contract ?
4.) Waarom draagt FLOW nog niet significant bij na 9 maanden in de markt ?
- FLOW zou bijdragen aan kwaliteit omzetgroei in Integrated platform met focus op EDI, E-Comm, A&O & Googles embedded services.
5.) Hoe beoordeelt de RvC een omzetdaling bij een negatieve Ebit op het "te winnen vertrouwen van de financiele markt" ?
- Is de RvC überhaupt voldoende kritisch over "kwaliteit en capaciteit" MT ?
Een EU bleeder met subsidies, een NDA issue (HOST group rooft omzet weg, na gesprekken), FLOW wat "geen doorbraak teweeg brengt", een onderbroken Ebit+ Q-reeks en 9 maanden om Euro 700 K omzetverlies weg te werken om op het omzetniveau te komen van boekjaar 2016.

Al met al een Q-1 performance, waar het MT zich niet meer kan verschuilen achter "turnaround".
Daarenboven geen wervende performance om nieuwe financiers \ kapitaal aan te trekken om in FLOW te pompen.

Daarmee blijft TIE o.b.v deze performance in een "catch 22" ;
Onvoldoende consistent verbeterende prestatie indicatoren, onvoldoende cash-in vanuit operations die extra investeringen kunnen financieren, onvoldoende vertrouwen wekkend en daarmee geen aantrekkingskracht op nieuwe investeerders\aandeelhouders.
Ook geen performance die bij bestaande aandeelhouders de handen op elkaar brengen voor support van een emissie ter versterking van investeringskracht.
In dat geval is het nodig dat TIE MT iets meld over de outlook van FLOW \ pipeline of omzet die ermee gegenereerd is\wordt komende semester (= einde boekjaar en 18 maanden na launch FLOW).
Het ontbreken ervan wekt de indruk dat het MT "onvoldoende verwachtingsvol zicht" heeft op de prestatie indicatoren van het komende semester.

De enige kwalificatie waar de aandeelhouder \ potentiele financiers het mee moet doen is "behouden omzet bij verbeterende marges".
Dat maakt TIE momenteel beide niet waar.
Kijk ik in de tijd terug en beoordeel uitspraken (zeer behoedzaam) ten tijde van het MT\AvA 2016, was deze verwachting in maart 2016 dan al bekend ?

Daarmee is het MT in 1 jaar tijd niet in staat geweest het tij bij TIE positief te beinvloeden vs. die minimale verwachting van de AvA 2016.
Dat doet mij vermoeden, dat er niets anders resteert dan dat TIE o.b.v. een Ebit Euro 1.6 Mln \ jaarbasis binnen 2 jaar te bereiken door een andere partij wordt overgenomen tegen een interessante\marktconforme multiple (10 - 12 keer de winst). Daarmee is TIE maximaal 12,8 euro\aandeel waard.
Denk niet dat er veel aandeelhouders tevreden mee zijn.

Mijn persoonlijke conclusie voor nu; Dit MT gaat het verschil niet maken. Een conclusie o.b.v. ervaring en inzicht in TIE, opgebouwd gedurende afgelopen jaren.

Het paard dat vertrouwen draagt is verder weg, dan het voetpad zichtbaar is voor het waarneembare oog.

Benieuwd naar inhoudelijke reacties van kenners. Marcello gaf reeds een kijk in die keuken. Lijkt erop , dat diens opinie in lijn ligt met bovenstaande zwaarbewolkte kijk op TIE.

Tracker
marcello106
0
quote:

aextracker schreef op 17 feb 2017 om 19:45:


Of zet TIE zo de deur zo wagenwijd open voor een koerscorrectie om zodoende nieuwe partijen die "in rijen van 2 staan opgelijnd", aan boord te halen ?

:).

Tracker


Voorafgaand aan de cijfers, in een paar dagen terug van 11,30 naar 10,00, is achteraf wel opmerkelijk.

Nieuwe partijen kunnen "in rijen van twee staan opgelijnd", het is zinloos. Grote aandeelhouders hebben immers het toetreden van nieuwe partijen geblokkeerd. Wie mee wil doen zal zijn stukken mondjesmaat uit de markt moeten halen. In februari 2017 zagen we tot op heden bijna 50k handel, dat is nogal fors te noemen voor TIE begrippen. (ter vergelijk, in heel december 2016 wisselden bijvoorbeeld slechts 3826 aandelen van eigenaar)

TIE schreeuwt om geld. Niet zozeer omdat het op is, maar omdat het onvoldoende zou zijn om de omzetgroei fors te versnellen. Wat dat betreft gaan we op de AvA een interessant spanningsveld beleven tussen het bestuur en groot aandeelhouders. Als ik naar de agenda kijk lijkt het onderwerp "aandelenuitgifte" weer als hamerstuk te worden behandeld. Of dat slim is betwijfel ik. TIE MOET uit zijn schulp kruipen en aandeelhouders een toekomstperspectief bieden om financiering via warrants of aandelen mogelijk te maken. Anders krijgen we een herhaling van de AvA van vorig jaar.
aextracker
0
Dat is het zeker. De verwachtingen waren blijkbaar hoog en daarmee bewijst het TIE MT zichzelf middels de Q-1 cijfers een slechte dienst.

Handelsvolume aandeel nam toe o.b.v. de eerdere reeks 2016, ergo de behoefte tot afscheid nemen van aandelen stijgt blijkbaar bij zittende aandeelhouders. De "druk op MT\TIE prestatie" neemt toe.

Het spanningsveld gat op de AvA in toenemende mate verschuiven naar 4.c schat ik.... uitgifte aandelen als hamerstuk is een "no brainer"zonder een plan.

Ik heb geen verwachting, dat het MT "uit haar schulp kruipt" en op de AvA gaat aantonen te beschikken over visionair sterk leiderschap en een meetbare prestatie gebonden strategie en operationeel plan.

Ik zie niet dat het dobberende TIE bootje, wordt omgevormd tot een speedboot met grote buitenboordmotor waarmee ze in "the FLOW komt.

Ben dit jaar erg benieuwd naar de stemming op agendapunt 4.c i.r.t. vorig jaars stemming.
Het spanningsveld lijkt te stijgen tussen grote aandeelhouders en de performance\trackrecord van dit MT.

Wat mij betreft de moeite waard om een dagje vrij te plannen.

Tracker
Da Freeze
0
De handel in TIE ligt zo op zijn gat dat ik mijn aandelen niet eens onder de koerswaarde kwijt kan. Dan maar hopen op een tijdelijke opleving van het aandeel.

Maar goed, de definitie van hoop is uitgestelde teleurstelling. :)
marcello106
0
quote:

Da Freeze schreef op 18 mrt 2017 om 10:30:


De handel in TIE ligt zo op zijn gat dat ik mijn aandelen niet eens onder de koerswaarde kwijt kan. Dan maar hopen op een tijdelijke opleving van het aandeel.Vreemde stelling.......verkopen gaat per definitie tegen de huidige waarde al is het maar omdat je die op dat moment zelf bepaalt.....

Er zijn momenten geweest dat het biedboek zo leeg was dat zelfs de grappenmakers op 0,01 zichtbaar waren. Vandaag staan er ruim 4.000 in de bied boven de 9,50. De verhandelbaarheid is in ieder geval sterk toegenomen. Met 1.000 stuks bied op 9,90 zelfs de voorbode van de gewenste opleving?
aextracker
0
Marcello,

Er is geen sprake van structurele vraag, noch opleving van betekenis bij het aandeel TIE KINETIX.
Er valt weinig hoopgevend nieuws te vermelden momenteel.
Ergo, een beetje tegenwind komend kwartaal en de koers kakt verder in elkaar.

Als voor 5 april geen Euro 1,6 Mln orderintake is gecommuniceerd m.b.t. maart, is de contractverlenging van T-Mobile minder goed uitgepakt dan het afgelopen \ uitlopende kontrakt en komt de omzet in Q-3 verder onder druk.

Vormt de maart orderintake daarmee de voorbode van een reeds bekende \ te rapporteren tegenvaller in 2017 ?
Werd TIE KINETIX onder druk van grootaandeelhouders veroordeeld te zoeken naar een competente krachtige "strategische partner" om grote belangen veilig te stellen ?

Hoe lang willen grootaandeelhouders op "dood geld blijven zitten" ?
Wanneer raakt het geduld en vertrouwen op ?

Tracker
marcello106
0
In het 10-laags boekje staan ineens ruim 10.000 stuks in de bied. De laat nagenoeg leeg.

www.euronext.com/nl/products/equities...

Niet vreemd na alle positieve berichten. Waar blijven de echte kopers?
aextracker
0
Echte kopers zoals nieuwe aandeelhouders , nieuwe PE & andere serieuse nieuwe investeerders c.q. financiers als Teslin\Todlin in Nederland?

Die worden al jaren in de achteruitstand van onvoldoende vertrouwen en spraakmakende informatie voorziening, welke het tegendeel bewijst, in een ondergrondse duistere parkeergarage weggeparkeerd.

Anderszijds worden "bevrinde grootaandeelhouders\leden van de RvC" via de voordeur en hoofdingang naar binnen geloodst vanuit de herhaalde "ik heb een probleem en help me" issue solution management.

Behoorlijke verwaterings gerelateerde voordelen verdwenen zo in een zeer beperkt aantal zakken, waarbij MT bonussen door deels dezelfde vrinden opgesteld, goedgekeurd en uitgekeerd blijven worden. (2 AvA's onvrede t.a.v. dit punt kunnen waarnemen). Alleen daar al, had TIE Euro 500 K aan investeringsruimte kunnen vinden in competente account managers \ business developers.

Als beloning krijgt het MT bij TIE de laatste 2 jaar bonussen uitbetaald, zonder een "tot structurele bij IR tot de verbeelding sprekende resultaten" te komen.

Ben de "transisitiejaren en issue management periode" bij TIE KINETIX langzamerhand beu.
Laten ze nu eerst eens 4 kwartalen op rijd Q on Q verbeterende orderintake presenteren en naar een winstgevende groei prestatie van 10% - 15% omzetgroei en bij Eurpo 25 Mln omzet euro 2,5 Mln Ebit maken.

Als de kans zich voordoet, zou ik het bedrijf het liefst met enkele kennispartners leiden.
Wat dat betreft zijn er zeker (interim) bestuursleden te vinden, die het in mijn ogen beter zouden kunnen dan TIE bestuurders het de afgelopen 10 jaar hebben laten zien.

De raad van commissarissen denkt daar duidelijk anders over, getuige het bonusbeleid. Of is dat bedoeld als "verzekeringspremie van eigen kortere termijn investeringsbescherming".

Ergo na de juichberichten m.b.t. juni , benieuwd hoe TIE KINETIX Q-4 t\m September 2017 afsluit.

Wordt het rijtje met Q orderintake elk kwartaal 10-15% beter en toont het Q-3 bericht een aanzinelijke Ebitverbetering \ kasstroomverbetering, komt het moment dat we de negatieve gedachten langzaamaan ter discussie gaan stellen.

Tot die tijd ben ik op mijn hoede en vertrouw ik weinig van wat er officieel c.q. officious naar buiten komt. Daarvoor heb ik te lang en teveel dit aandeel op inhoud getracked en beoordeeld.

Het woord is aan het MT of de "de mond gaat zeggen, waar de echte investeerder zijn geld op in moet gaan zetten".

Ik wacht het af en vind het aandeel pas waardig om serieus te beoordelen als er een trackrecord is neergezet wat tot de verbeelding spreekt.
Ik verwacht er vooralsnog weinig van. Er wordt ook niets ondernomen om de IR community de indruk te geven , dat ze er bij TIE KINETIX toe doen!

Ik laat derhalve de Q-3 & Q-4 cijfers spreken.
Tot die tijd verwacht ik niet dat echte kopers een eerlijke kans zullen krijgen bij TIE KINETIX.


Tracker
A. Beets
0
quote:

aextracker schreef op 10 jul 2017 om 18:44:


Echte kopers zoals nieuwe aandeelhouders , nieuwe PE & andere serieuse nieuwe investeerders c.q. financiers als Teslin\Todlin in Nederland?

Die worden al jaren in de achteruitstand van onvoldoende vertrouwen en spraakmakende informatie voorziening, welke het tegendeel bewijst, in een ondergrondse duistere parkeergarage weggeparkeerd.

Anderszijds worden "bevrinde grootaandeelhouders\leden van de RvC" via de voordeur en hoofdingang naar binnen geloodst vanuit de herhaalde "ik heb een probleem en help me" issue solution management.

Behoorlijke verwaterings gerelateerde voordelen verdwenen zo in een zeer beperkt aantal zakken, waarbij MT bonussen door deels dezelfde vrinden opgesteld, goedgekeurd en uitgekeerd blijven worden. (2 AvA's onvrede t.a.v. dit punt kunnen waarnemen). Alleen daar al, had TIE Euro 500 K aan investeringsruimte kunnen vinden in competente account managers \ business developers.

Als beloning krijgt het MT bij TIE de laatste 2 jaar bonussen uitbetaald, zonder een "tot structurele bij IR tot de verbeelding sprekende resultaten" te komen.

Ben de "transisitiejaren en issue management periode" bij TIE KINETIX langzamerhand beu.
Laten ze nu eerst eens 4 kwartalen op rijd Q on Q verbeterende orderintake presenteren en naar een winstgevende groei prestatie van 10% - 15% omzetgroei en bij Eurpo 25 Mln omzet euro 2,5 Mln Ebit maken.

Als de kans zich voordoet, zou ik het bedrijf het liefst met enkele kennispartners leiden.
Wat dat betreft zijn er zeker (interim) bestuursleden te vinden, die het in mijn ogen beter zouden kunnen dan TIE bestuurders het de afgelopen 10 jaar hebben laten zien.

De raad van commissarissen denkt daar duidelijk anders over, getuige het bonusbeleid. Of is dat bedoeld als "verzekeringspremie van eigen kortere termijn investeringsbescherming".

Ergo na de juichberichten m.b.t. juni , benieuwd hoe TIE KINETIX Q-4 t\m September 2017 afsluit.

Wordt het rijtje met Q orderintake elk kwartaal 10-15% beter en toont het Q-3 bericht een aanzinelijke Ebitverbetering \ kasstroomverbetering, komt het moment dat we de negatieve gedachten langzaamaan ter discussie gaan stellen.

Tot die tijd ben ik op mijn hoede en vertrouw ik weinig van wat er officieel c.q. officious naar buiten komt. Daarvoor heb ik te lang en teveel dit aandeel op inhoud getracked en beoordeeld.

Het woord is aan het MT of de "de mond gaat zeggen, waar de echte investeerder zijn geld op in moet gaan zetten".

Ik wacht het af en vind het aandeel pas waardig om serieus te beoordelen als er een trackrecord is neergezet wat tot de verbeelding spreekt.
Ik verwacht er vooralsnog weinig van. Er wordt ook niets ondernomen om de IR community de indruk te geven , dat ze er bij TIE KINETIX toe doen!

Ik laat derhalve de Q-3 & Q-4 cijfers spreken.
Tot die tijd verwacht ik niet dat echte kopers een eerlijke kans zullen krijgen bij TIE KINETIX.


TrackerIk begrijp al het "scepticism" maar aan de andere kant is het aandeel op Eur10 spot goedkoop... "als" FLOW aanslaat. Waarderingen voor SAAS bedrijven zijn snel 4x de omzet en niet 1x zoals hier. Een discount is bij TIE zeker op z'n plaats! Zeker met dit track record en management.... aan de andere kant is een 75% discount heel veel.... "Als" het gaat lopen, kan je geen stuk meer krijgen en pis je ook naast de pot...
marcello106
0
quote:

A. Beets schreef op 12 jul 2017 om 15:42:


[...]


Ik begrijp al het "scepticism" maar aan de andere kant is het aandeel op Eur10 spot goedkoop... "als" FLOW aanslaat. Waarderingen voor SAAS bedrijven zijn snel 4x de omzet en niet 1x zoals hier. Een discount is bij TIE zeker op z'n plaats! Zeker met dit track record en management.... aan de andere kant is een 75% discount heel veel.... "Als" het gaat lopen, kan je geen stuk meer krijgen en pis je ook naast de pot...


Pas bij pak hem beet € 12,50 is sprake van een waardering van 1 keer de omzet.
Zonder discount en verdubbeling van de omzet over 3-4 jaar dus € 100?

Dat lijkt wat veel....hoewel NIBC spreekt van "substantial upside"

Wat is volgens u een realistische discount voor nu? En daalt de discount naarmate TIE inderdaad bewijst winstgevend te kunnen groeien?
aextracker
0
Bestaat er een recente update van NIBC o.b.v. welke we de Euro 11,- met een andere nuance moeten beoordelen \ interpreteren ?

Ik vind een waardering van 8 * de Ebit, een geheel verantwoorde basis om de koerswaarde te bepalen.

De freefloat bij TIE is laag, de handel dun en de prestaties aan de beterende hand.
Indien deze trend zich Q-3 zich vertaald in een sterk verbeterende Ebit, dan kunnen we er een gevalideerde waardering op los laten.

De 1 keer de omzet is van toepassing zodra de omzet snel groeit en tekenen vertoont van "being an interesting company to be bought by a big fish, die niet wakker ligt van Euro 30-40 Mln.

Tracker
marcello106
0
quote:

aextracker schreef op 12 jul 2017 om 20:26:


Bestaat er een recente update van NIBC o.b.v. welke we de Euro 11,- met een andere nuance moeten beoordelen \ interpreteren ?

Tracker


"Substantial upside but some risks remain" is van ruim een jaar geleden.

De risico's zijn inmiddels beperkt. TIE is schuldenvrij, beschikt over voldoende cash en indien nodig over een ruime kredietfaciliteit. De order intake stijgt kwartaal op kwartaal.


aextracker
0
A. Beets
0
quote:

marcello106 schreef op 12 jul 2017 om 19:10:


[...]

Pas bij pak hem beet € 12,50 is sprake van een waardering van 1 keer de omzet.
Zonder discount en verdubbeling van de omzet over 3-4 jaar dus € 100?

Dat lijkt wat veel....hoewel NIBC spreekt van "substantial upside"

Wat is volgens u een realistische discount voor nu? En daalt de discount naarmate TIE inderdaad bewijst winstgevend te kunnen groeien?


Een echt SAAS bedrijf noteert snel 4x de omzet.... Nu zou dat voor TIE niet kloppen (deel van de SAAS is gewoon doorverkoop Google) maar zeg dat je 2x de omzet zou mogen noteren... dat is 20.
A. Beets
0
quote:

aextracker schreef op 13 jul 2017 om 07:44:


Welke parameter \ ratio hanteer jij voor de definitie van "voldoende cash" ?


Eigenlijk hebben ze veel te weinig Cash.... Een groeiend SAAS bedrijf zou een cash-burn mogen hebben.. Alles voor groei. Hier kan dat niet door gebrek vertrouwen aandeelhouders... Ik vind eigenlijk de groei nu heel redelijk voor de middelen die ze hebben.....


Blijft overeind dat het track record ronduit belabberd is.
aextracker
0
Wat is volgens jullie het relevante , waardering beinvloedende criterium voor "te veel cash" of "te weinig cash", waarde TIE volgers ?

Ik zie in elk geval wel een wat stabieler fundament onder de koersbodem komen. De week uit op Euro 10,60 is een mooie beweging, op weg naar een oudere weerstand op euro 11,80\aandeel.

Zelf bij 1 keer de omzet als waardering zijnde een discount a 75% is euro 17,- het perspectief wat de onderkant "incidentloos" in beeld zet.

In dat geval moet TIE QoQ snellere groei laten zien dan de prestatie van de afgelopen jaren, bij een verbeterende Ebit.

Orderintake cijfers zijn voorlopig de enige harde feitelijke indicatoren, danwel de persberichten omtrent nieuwe klanten.

De waardevolle premium partnership van TIE met Google (DG), Optimizely (A&O), Searchmetrics , Exact (B2G & EDI\BI), zouden hun waardering in de koers Mogen & moeten krijgen o.b.v. de groei(versnelling).
In elk geval is een lange serie aan workshops die TIE in nauwe samenwerking met strategische partners ook een bouwsteen voor waarderng.

Waar blijft NIBC NdDrijver toch ?

Tracker
marcello106
0
quote:

aextracker schreef op 13 jul 2017 om 18:33:


Wat is volgens jullie het relevante , waardering beinvloedende criterium voor "te veel cash" of "te weinig cash", waarde TIE volgers ?

Tracker


Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Is afhankelijk van wat de uit te voeren (strategische) plannen zijn.

Middels blokkade van uit te geven aandelen hebben aandeelhouders op de AvA aangegeven dat de groei de komende jaren autonoom en (deels) via partners gerealiseerd moet gaan worden.

TIE is schuldenvrij en heeft een positieve cash-flow.
Als het management voor het eerst het woord dividend in de mond durft te nemen mogen we aannemen dat er "voldoende cash" beschikbaar is om deze strategie uit te voeren.
Hkdnp
0
Ik lees jullie stukken al een tijdje met veel plezier. Ik leer er een hoop van, bedankt!

Ik probeer komende week een goed instap moment te vinden, zoals ik vandaag zag heb ik gisteren m'n kans verschoten om positie rond de 10,- te pakken.

aextracker
0
quote:

marcello106 schreef op 13 jul 2017 om 19:29:


[...]

Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Is afhankelijk van wat de uit te voeren (strategische) plannen zijn.

Middels blokkade van uit te geven aandelen hebben aandeelhouders op de AvA aangegeven dat de groei de komende jaren autonoom en (deels) via partners gerealiseerd moet gaan worden.

TIE is schuldenvrij en heeft een positieve cash-flow.
Als het management voor het eerst het woord dividend in de mond durft te nemen mogen we aannemen dat er "voldoende cash" beschikbaar is om deze strategie uit te voeren.


TIE & dividend.....kan me helaas geen "harde toezegging" herinneren,welke objektief meetbaar is.
Wel iets subjektief uitlegbaar zoiets van "als de cash het toestaat".

Het is wel een middel om de grote aandelenhouders te "pleasen" en medewerking te krijgen, door bijv. een "hogere pay out" (45%) te verbinden aan het vrijgeven OK tot emissie in de AvA om sneller te groeien of te acquireren.

Wat mij betreft gaat TIE nu eerst op Eigen kracht, Ebit eerst richting Euro 2,5 mln bij omzet Euro 25 - 28 Mln. in 2018. Koers dan wel eerst minimal euro 14+
Dividend uitkeren en verder maximaal cash investeren in organisatie robuustheid en uitrol FLOW platform en solutions DG, A&O, BI\EDI + B2G\E-invoicing.

Tracker
507 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 22-sep-17 16:40
Koers 10,615
Verschil -0,125 (-1,16%)
Hoog 10,740
Laag 10,120
Volume 171
Volume gemiddeld 73
Volume gisteren 24