Brill nettowinst stabiel, omzet groeit licht

AMSTERDAM (Dow Jones)--Koninklijke Brill nv (BRILL.AE) heeft in het afgelopen jaar een licht hogere omzet behaald op een stabiele nettowinst ten opzichte van een jaar eerder, maar is desondanks vooruitkijkend gematigd optimistisch.

In februari meldde de uitgeverij uit Leiden reeds voorlopige resultaten over 2014, waaruit bleek dat de omzetgroei tegenviel. Sindsdien zijn de resultaten opwaarts bijgesteld. De omzet komt nu EUR200.000 hoger uit dan eerder werd gemeld, op EUR29,7 miljoen ten opzichte van EUR29,3 miljoen een jaar terug. In combinatie met de opwaardering van openstaande debiteuren als gevolg van de aantrekkende dollarkoers tegen het jaareinde komt de nettowinst nu uit op EUR2,5 miljoen, hetzelfde niveau als een jaar eerder.

Per aandeel blijft de winst gelijk op EUR1,31.

De meeste landen waarin de uitgever actief is lieten groei zien, maar de verkopen in het Midden-Oosten bleven achter bij de verwachting, wat ook gold voor de verkoop van gedrukte boeken in Noord-Amerika.

Daar kwam bij dat grote eenmalige licentie-inkomsten die eind 2013 de omzet ondersteunden nu niet plaatsvonden.

Brill erkent de noodzaak om maatregelen te nemen om de resultaten te verbeteren en gaat daarom werken aan kostenbesparingen. Het bedrijf blijft investeren in innovatie, omdat dit belangrijk is voor groei.

Ondanks de lage omzetgroei blijft de uitgever positief over de vooruitzichten al kan het bestuur nu nog geen concrete verwachtingen afgeven voor het volledige jaar. De onderneming zegt financieel gezond te zijn en ziet groeikansen door middel van acquisities.

Brill wil dit jaar een dividend uitkeren van EUR1,15 in contanten.

Het aandeel sloot woensdag 1,45 lager op EUR25,14

Door Levien de Feijter; Dow Jones Nieuwsdienst: +31-20-5715200; levien.defeijter@wsj.com