De algemene rekenkamer

2.358 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 114 115 116 117 118 » | Laatste
Beperktedijkbewaking
0
quote:

groeibriljant schreef op 24 oktober 2016 08:53:


Mooi overzicht van Justin dus ook maar even naar dit rekendraadje gekopieerd. Goddijn verwacht 50% marktaandeel in 2020.

...

De bedoelde merken die overblijven zijn:

1 Toyota Japan 10,324,995
2 General Motors United States 9,628,912
4 Hyundai South Korea 7,233,080
5 Ford United States 6,077,126
8 Honda Japan 4,298,390
9 Suzuki Japan 2,842,133
15 Mazda Japan 1,264,173


Toyota (1) en Hyundai (4) zijn al klant van TomTom traffic in Europa, maar niet daarbuiten. En niet voor maps of software. Er zijn dus ingangen en TT zal natuurlijk heel graag de (ten opzichte van traffic) waardevollere maps business winnen. Toyota had een paar jaar geleden door Panasonic een wereldwijd onderzoek laten doen op kwaliteit, en TT kwam als betere map uit de bus. Toch wist HERE een verlenging er uit te slepen door contact op hoog niveau tussen Nokia en Toyota. Dus puur op relatie. Nu HERE geen Nokia maar is, maar onderdeel is van een Duits consortium zal HERE de volgende verlenging wel op kwaliteit moeten winnen en heeft zelfs een streepje achter op relatie.

General Motors (2) doet nog niks met TT. Zij hadden een paar jaar geleden oren naar realtime maps, maar die waren toen nog niet klaar ook niet als prototype. Dat maakte het overstappen destijds niet interessant. Toen was overstappen ook kostbaarder dan tegenwoordig, met NDS. O ja, waarom staat er een plaatje van General Motors Onstar op de site van TT? automotive.tomtom.com/uploads/assets/...

Ford (5) Doet al best het een en ander met TT. Een Sync app en ook maps. corporate.tomtom.com/releasedetail.cf... | wwwprod-couk.engine.ford.com/OwnerServices/FordAccessories/TopSelling/TomTomSatNavMapUpdates Op TT AvA gehoord dat Ford weinig moet hebben van HERE.

Een van deze twee (Ford of GM) kan ook bedoeld worden met deze quote bij jaarcijfers 2015. We think that we will be able to increase our market share in North America significantly, in coming years. In fact in 2015, we won an important traffic contract for North American market. [1]

Over 8, 9, 15 (Honda, Suzuki, Mazda) weet ik niets. [2] [/i][1]: Dat was volgens mij een Licensing-contract met Clear Channel.

[2]: Ik wel. Het stelt stelt niks voor bij TT. En TT stelt niks voor in Japan.

Zie hier naïeve Honda developers in de bocht:
world.honda.com/safety/hearts/2015/10...

Earthquake and tsunami. Daar gaat het bij hen over. Begrijpelijk, toch?

boem!
2
Het is duidelijk dat er al heel wat toekomstmuziek is ingeprijsd bij Tom2 als je kijkt naar de kw.
Ook is het duidelijk dat de assetwaarde een duidelijke onderwaardering laat zien.

Het lijkt erop dat Tom2 niet voornemens is onderdelen te kapitaliseren(behoudens offerrs you can't refuse).

We zullen het dus moeten doen met de te behalen netto winsten in de toekomst.

Het gegeven dat de hardware omzet automotive binnen Consumer reduceert van 55 mio in 2016 naar 0 in 2017 en de terugval van PND's met 20% in 2016 zal zeker resulteren in een flink lagere omzet voor consumer in 2017.
Ook de voorlopig stagnerende omzet van Licensing is weinig bemoedigend.
Dit opgeteld bij de op het eertse gezicht teleurstellende omzet-ontwikkeling bij Telematics en Automotive belooft weinig goeds.
De zeer positieve verhalen over sports en het feit, dat Tom2 ondanks een omzetdaling met 7% en een Opexverhoging van 30mio toch vasthoudt aan de winstoutlook voor 2016 kunnen de burger weer wat moed geven.

Ik zal mijn visie geven over het te verwachten verloop van de omzetten bij de vier Bu's de komende jaren uitgaande van datgenen wat Tom2 met ons heeft gecommuniceert.
boem!
1
CONSUMER

Tom2 rapporteert Consumer in 3 catagorieen tw:
PND(incl apps)
Hardware automotive en Sports

De omzetten over 2014, 2015 en 3q 2016 zijn als volgt:

PND s 498 mio, 483 mio
Autom 71 mio, 72 mio en 50 mio
Sports 50 mio, 69 mio
Totaal 619 mio, 624 mio en 401 mio

Automotive hardware is uitfaserend en de achteruitgang is pas ingezet in 3q 2016, de omzet over 1ste half jaar 2016 was gelijk aan die van het eerste half jaar 2015
Ervan uitgaande dat dat het sein was om volledig te stoppen schat ik de omaet over 2016 in op 55 mio en voor 2017 evj op 0

Tom2 heeft bij de kwartaaloverrzichten aangegeven dat Sports zich goed ontwikkelt:
1q considerable revenue-growth is 30-45%
2q strong growth is 20-30%
3q double.
Ervan uitgaande dat met de introductie van de nieuwe producten en ondersteund door de opgestarte marketingcampagne een zelfde score kan laten zien in het 4q zal dat leiden tot een omzet van Sports over 2016 van 115 mio(stijging 65%)
Indien men daarin slaagt mag je mijn inziens ook de omzet over 2017 met dat percentage verhogen waarna ik voor de jaren daarna een stijging van 35% meneem.
Op basis van deze aannamen zal de omzet Sports een bedrag vertegenwoordigen van resp 190 mio in 2017 en 310 mio, 420 mio en 560 mio in resp 2018, 2019 en 2020.

De PND markt is na een twijfelend begin nu echt aan de eindfasering begonnen zo lijkt het
Een afname van 20% op jaarbasis is heel fors.
Wat enig tegenwicht biedt is de wijze waarop Tom2 in het verleden de verkopen van PNDs heeft verwerkt
Een substantieel deel van de omzet is in de deferred revenue terecht gekomen en dat zal in de toekomst enig dempend effect hebben op de verdere achteruitgang.
Ik ga uit van een verdere afname van PND met 15% in 2017 evj waardoor er een omzet resteert van:
2017 315 mio
2018 250 mio
2019 200 mio
2020 160 mio

Indien je de drie catagorieen optelt zie je voor Consumer de volgende omzetten;
2015 624 mio
2016 560 mio
2017 505 mio
2018 560 mio
2019 620 mio
2010 720 mio
boem!
1
TELEMATICS

Telematics omzet wordt opgebouwd uit een aantal variabelen tw:
aantal subscriptions
ARPU gemiddelde verrekenprijs per maand
Aandeel Hardware omzet

Aantal subscriptions groeit gestaag mede door een aantal gepleegde acquisities.
Ultimo 2013 waren er 330.000 subscriptions waarna 2014 werd afgesloten met 464.000 (groei 40%) en 2015 met 603.000 (groei 30%).
Ult 3q 2016 geeft men als aantal 671.000 waardoor ik zonder acquisities uitkom op 700.000 ult 2016.
Een stijging met 16%. Dit percentage steekt schril af tegen dat van 2014 en 2015 maar kan goed verklaart worden door het ontbreken van acquisities dit jaar.
Dat dit percentage ook schril afsteekt tegen wat de analisten als yoy groei voor ogen hebben(20-30%) is moeilijker te verklaren.
Uitgaande van deze gegevens ga ik er in mijn opstelling voorzichtigheidshalve vanuit dat de groei van het aantal subscribers( incl acquisities) beperkt blijft tot 15% per jaar.
2017 805, 2018 926, 2019 1.065 en 2020 1.224 k gebruikers.

ARPU laat een geleidelijke maar gestage daling zien over de jaren.
Was de ARPU in 2013 nog 16,70 euro per maand in 2014 evj verminderde deze ARPU naar 16,20 euro, 15,70 euro en op basis van de gegevens per 3q zal de arpu in 2016 15,00 euro bedragen.
Voor 2017 zet ik deze verlaging door met 0,50 euro per jaar dus voor 2017 14,50 en 14,00 euro, 13,50 euro en 13,00 euro voor de jaren 2018, 2019 en 2020

Hardware omzet is in tegenstelling tot die bij fleetmatics heel mager
HG heeft aankondiging gedaan van nieuw platform maar ik ga in mijn berekening uit van 30% van de gerealiseerde SAAS omzet

Dit alles bij elkaar optellend kom ik tot de volgende omzetten voor telematics:
2015 135 mio
2016 152 mio
2017 170 mio
2018 190 mio
2019 210 mio
2020 232 mio


boem!
0
AUTOMOTIVE

Omdat er op basis van marktaandeel en marktgrootte veel hogere bedragen uitkomen dan op basis van de gepubliceerde orderboeken ga ik vooralsnog uit van die orderboeken.

Daarnaast laat ik de omzet uit 2014 ad 111 mio met 11 mio per jaar dalen
Tevens heb ik het totaal orderboek 2016 op 300 mio gezet enenals de orderboeken voor 2017 en 2018

Dit alles meerekenent kom ik voor automotive uit op een omzet van:
2015 106 mio
2016 128 mio
2017 169 mio
2018 223 mio
2019 250 mio
2020 317 mio
boem!
1
LICENSING

Alle mooie deals ten spijt Licensing zal in 2016 flat afsluiten 140 mio( vs 142 mio)

Het kralen rijgen voor smart city gaat gestaag door, daarnaast maakt HG melding van grote nieuwe oppertunities in dit segment, terwijl ook van de UBER deal nog maar weinig valt terug te lezen in de cijfers.

Ik ga daarom voor komende jaren uit van een stijgende Licensing omzet met 5 mio per jaar

2015 142 mio
2016 140 mi0
2017 145 mio
2018 150 mio
2019 155 mio
2020 160 mio
boem!
0
RECTIFICATIE CONSUMER


omzet 2017 519 mio en niet 505 mio
omzet 2018 535 mio en niet 560 mio
omzer 2019 582 mio en niet 620 mio
omzet 2020 666 mio en niet 720 mio
boem!
2
TOTAALOMZETTEN

De totaalomzetten over de verschillende jaren zien er dan als volgt uit:
Consumer, Automotive, Licensing, Telematics en Totaal

2015 624 mio + 106 mio + 142 mio + 135 mio = 1,007 mio
2016 560 mio + 128 mio + 140 mio + 152 mio = 980 mio
2017 519 mio + 169 mio + 145 mio + 170 mio = 1,003 mio
2018 535 mio + 223 mio + 150 mio + 190 mio = 1,098 mio
2019 582 mio + 250 mio + 155 mio + 210 mio = 1,197 mio
2020 666 mio + 317 mio + 160 mio + 232 mio = 1,375 mio
luckycat63
0
Wat is dan de juiste prijs voor het aandeel nu?
Ik zit er al maanden in maar brengt gewoon niets op.
Ik beleg in turbo's en hoop op een overname!
Kunt u dit meer duiden?
Thanks
boem!
1
Ik heb in alle eerlijkheid getracht alle negatieve aspecten volledig mee te nemen terwijl bij twijfel geen extra omzet is meegenomen
Weegt uzelf de door mij afgegeven variabelen

Om het plaatje compleet te maken dient er nog Opex, Brutomarge en Tax-rate te worden opgenomen

Zal het plaatje in de volgende post complementeren maar kan u nu al verzekeren dat door Opex maar met name brutomarge de netto wpa flinke sprongen maakt de goede kant op.
boem!
1
quote:

lukycat63 schreef op 26 oktober 2016 07:23:


Wat is dan de juiste prijs voor het aandeel nu?
Ik zit er al maanden in maar brengt gewoon niets op.
Ik beleg in turbo's en hoop op een overname!
Kunt u dit meer duiden?
Thanks


Ligt eraan hoe jij een aandeel beoordeelt.
Als dat is op het principe van netto wpa over de afgelopen jaren is de waarde 0
Als je dat waardeert naar de toekomstige mogelijkheden wellicht 40 euro.

Turbo's zeker als die gevoed zijn door geruchten over overname hebben geen enkele relatie met fundamentele beschouwingen en de prijs wordt bepaald door wat de gek ervoor geeft
boem!
0
2e Rectificatie

omzet automotive 2019 is 276 mio en niet 250 mio
omzet totaal 2019 daardoor 1,223 en niet 1,197 mio
Paulus29
0
quote:

martinmartin schreef op 26 oktober 2016 07:35:


[...]

Ligt eraan hoe jij een aandeel beoordeelt.
Als dat is op het principe van netto wpa over de afgelopen jaren is de waarde 0
Als je dat waardeert naar de toekomstige mogelijkheden wellicht 40 euro.

Turbo's zeker als die gevoed zijn door geruchten over overname hebben geen enkele relatie met fundamentele beschouwingen en de prijs wordt bepaald door wat de gek ervoor geeft


Koerswaarde nu dus 0,00.. Hmmm.. Okay.

Laten we er dan maar van uitgaan dat een koers ergens tussen de 3 tot 5 euro voor de komende 2 jaar meer dan redelijk te noemen is.

Erg jammer en pijnlijk, maar het is niet anders. Voorlopig is het met TomTom dus trekken aan een dood paard. Heeft weinig zin om nog jaren op (mogelijke)verbetering te gaan zitten wachten terwijl er ook nog grote bedreigingen en tegenvallers op kunnen en zullen doemen.

Afbouwen lijkt dus de verstandigste optie.
boem!
0
Handel daar dan ook naar!! Ik kom op basis van dezelfde gegevens uit op een veel hoger koersdoel.

Mijn pakketje aandelen staat vast totdat de 15, 30, 60 etc wordt behaald daarnaast ga ik ervan uit dat mijn call-opties dec-17 en juni-18 ad 9 euro zeker gaan floreren.

Indien je serieus mijn aannames hebt beoordeelt zul je moeten erkennen dat iedere negatieve impact is verwerkt dit in tegenstelling tot de positieve elementen( geen automotive op basis van marktaandeel ) , volledig afschrijven van automotive hardware, doorzetten van de sterke daling in PND's en slechts een geringe stijging in Telematics.

De door mij hier genoteerde omzetdoelen per BU zijn derhalve ondergrenzen(ik hoor graag van andersdenkenden met argumenten hoe deze cijfers nog naar beneden kunnen worden bijgesteld).

Van mijn omzetprognoses zullen de positivo's niet blij worden in eerste instantie.

Anders wordt het indien je er Opex, brutomarge en tax-rate bij betrekt.

Van de Opex weten we dat deze door tom2 wordt ingeschat op 550 mio(6/7% stijging tov 2015).

Ook maakte men melding van effenciency slagen die behaald zouden kunnen worden.
Om het niet mooier voor te willen stellen dan dat ga ik er in mijn prognose voor de Opex vanuit dat deze ook voor 2017 op dat hoge nivo van 550 mio blijft blijft waarna deze stijgt met 10 mio per jaar.

Als tax-rate bereken ik 15%.

De brutomarge is een ander verhaal, we hebben alllemaal kunnen zien dat door de transitie van hardware naar C&S bedrijf de brutomarge in 3q is opgelopen naar 60%.
Voor 2016 ga ik daarom uit van 57% waarna in 2017 60% in de boeken wordt neergezet gevolgd door 62% in 2018 en 63% voor 2019 en 2020.

IK heb het hier over netto wpa's dus niet over adjusted maar bij een aandelenkapitaal van 225 mio in 2015 oplopend via 230 mio naar 235 mio in 2020 resteert er een netto wpa in 2020 van meer dan 1 euro.
marique
0
quote:

martinmartin schreef op 26 oktober 2016 12:54:


(...)
Van mijn omzetprognoses zullen de positivo's niet blij worden in eerste instantie.
(...)
De brutomarge is een ander verhaal, we hebben alllemaal kunnen zien dat door de transitie van hardware naar C&S bedrijf de brutomarge in 3q is opgelopen naar 60%.
Voor 2016 ga ik daarom uit van 57% waarna in 2017 60% in de boeken wordt neergezet gevolgd door 62% in 2018 en 63% voor 2019 en 2020.

IK heb het hier over netto wpa's dus niet over adjusted maar bij een aandelenkapitaal van 225 mio in 2015 oplopend via 230 mio naar 235 mio in 2020 resteert er een netto wpa in 2020 van meer dan 1 euro.


mm,
Alle waardering voor je zorgvuldig berekende prognoses.

Snap alleen de laatste alinea niet.

boem!
0
UItgaande van 1,375 mio totaalomzet in 2020 tegen 63% marge geeft dat een brutomarge van 866 mio indien je daar 580 mio opex van aftrekt hou je een EBIT over van 306 mio daaroverheen de taxrate ad 15% resteert er een netto winst van 243 mio.

Ervan uitgaande dat de het aantal uitstaande aandelen door optietoekenning is gestegen naar 235 mio resteert er een netto wpa van 1 euro en 3 cent.
marique
0
Bij een redelijke k/w van 20-25 dus een koers van € 20-25 eind 2020.
Laat @GB dit maar niet lezen :-)

boem!
0
quote:

marique schreef op 26 oktober 2016 13:34:


Bij een redelijke k/w van 20-25 dus een koers van € 20-25 eind 2020.
Laat @GB dit maar niet lezen :-)
Jij stelt dat voor een bedrijf dat een omzettoename in 2020 kan laten zien van 30% tov 2017 waarbij de netto winst stijgt van nihill naar meer dan een euro een KW van 20-25 redelijk is.

Ik denk dat je ver bezijden de waarheid zit.
Indien zij deze resultaten bereiken zal een kw van 40-50 veel meer voor de hand liggen.

Daarnaast wil ik nog opmerken dat ik op alle fronten het negatieve scenario heb toegepast zowel qua omzetten , opex en marge.

Indien die negatieve aannamen niet plaatsvinden speert de netto winst verder omhoog.

Ik hou nog steeds rekening met afbouw op 15, 30 ,60 , 120 en 240 euro waarbij de laatste twee waarden gesteund moeten worden door een feitelijk marktaandeel in automotive van 50% en een potentiele markt in Automotive voor het onderdeel waarin Tom2 actief is van 5-6 miljard.

Het bereiken van het dubbele koersdoel door inspirator hier jaren geleden aangegeven ad 30 euro lijkt mij op basis van de informatie verkregen vanuit tom2 makkelijk haalbaar.

NewKidInTown
0
quote:

martinmartin schreef op 26 oktober 2016 14:55:


[...]

Jij stelt dat voor een bedrijf dat een omzettoename in 2020 kan laten zien van 30% tov 2017 waarbij de netto winst stijgt van nihil naar meer dan een euro een KW van 20-25 redelijk is.

Ik denk dat je ver bezijden de waarheid zit.Bij een omzettoename van 30% in DRIE jaar of gemiddeld een 9% per jaar is een K/W van 9 a 10 een redelijke waarde. De toename van de winst is wat lastiger te hanteren omdat T2 in een transitiefase zit maar zou dan wat hoger uit kunnen komen. Die toename van de winst is natuurlijk eindig omdat de marges eindig zijn, uiteindelijk moet je voor de groei vooral naar de omzet kijken.
[verwijderd]
0
quote:

KidBackInTown schreef op 27 oktober 2016 03:44:


[...]

Bij een omzettoename van 30% in DRIE jaar of gemiddeld een 9% per jaar is een K/W van 9 a 10 een redelijke waarde. De toename van de winst is wat lastiger te hanteren omdat T2 in een transitiefase zit maar zou dan wat hoger uit kunnen komen. Die toename van de winst is natuurlijk eindig omdat de marges eindig zijn, uiteindelijk moet je voor de groei vooral naar de omzet kijken.


Klinkt wat serieuzer, maar wel minder aantrekkelijk natuurlijk.
2.358 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 114 115 116 117 118 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 20 okt 2020 10:48
Koers 6,145
Verschil -0,005 (-0,08%)
Hoog 6,175
Laag 6,075
Volume 169.139
Volume gemiddeld 331.327
Volume gisteren 644.423