De algemene rekenkamer

2.376 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 115 116 117 118 119 » | Laatste
boem!
0
Duidelijk minder dan ik in eerste instantie had geopperd, dank voor je correctie.

Hoe moeten we China inschatten qua verdiencapaciteit, zonder kaarten lijkt het mij in het traditionele verdienmodel(maps, hd-traffic, cloud en software) marginaal. Mogelijk dat HAD daar verandering in kan brengen.
Beperktedijkbewaking
0
quote:

groeibriljant schreef op 6 mei 2015 15:03:


[...]

...

Overigens komen er zelfs in het meest ongunstige scenario de komende jaren zoveel miljoenen nieuwe connected-cars met TomTom-inside per jaar bij dat ze Apple al lang niet meer nodig hebben. Voor Carplay zal Apple toch fors in de buidel moeten gaan tasten en kan TomTom daadwerkelijk harde euro's gaan verdienen aan de iphone-gebruikers.
...


Gloeiend mee eens!
groeibriljant
0
Het zijn de nieuw verkochte aantallen per jaar 2013,2014 en de verwachtingen voor 2015-2020.

Connected-car/real-time services is een abonnementsmodel. Het wordt dus jaar in jaar uit stapelen van nieuwe abonnementen.

China is zowel voor HERE als TomTom nauwelijks toegankelijk. Wel heeft TomTom daar een grote deal op het gebied van Traffic via de jont-venture met Autonavi. Dus voorlopig zit het verdienmodel daarin. Wellicht kan men in de toekomst de unieke real-time technologie ook via een joint-venture daar ten gelde maken.
groeibriljant
0
@martinmartin
China is idd de belangrijkste automarkt. Met real-time Traffic kan TomTom daar geld gaan verdienen in de joint-venture met Autonavi. Wellicht kan TomTom haar unieke real-time technologie daar verder ten gelde maken via een intensivering van die huidige samenwerking met Autonavi (=Alibaba).

Partijen als Volkswagen Audi gebruiken in China nu al TomTom Traffic en zouden voor de real-time Maps/DNA-roadmap gebaat zijn bij een wereldwijde technologiestandaard. TomTom heeft de unieke positie in handen om voor ADAS-HAD die nieuwe wereldstandaard te worden. Net zoals ASML zich destijds van relatief kleine speler door haar unieke technologie snel ontwikkelde tot de absolute marktleider en de nieuwe wereldstandaard werd.


Overigens groeit de markt van Automotive van nu 1 miljard voertuigen naar 5 miljard voertuigen in 2050. Dat is dan tzt inclusief de door xynix genoemde electrische taxibots in de grote steden (die tevens pakketjes bezorgen).
Bij een marktaandeel van 80% heb je het dan over 4 miljard abonnementen met TomTom-inside. Met 50% marktaandeel ben ik overigens ook wel tevreden.
En zo'n abonnementje per auto ligt dan naar verwachting ergens tussen de 12 en 36 euro per jaar. Gemiddeld 24 euro per jaar is wellicht een prima uitgangspunt voor de rekensommen. Winstmarge 80-90%?
boem!
2
De financiele toekomst wordt grotendeels bepaald in hoeverre Tom2 succesvol is in Automotive.

In mijn post van 25 april om 16.40 uur heb ik een eerste poging gedaan om dat te kwantificeren uitgaande van het orderboek.

Het resultaat van deze rekenexercitie had de volgende uitkomst:
2015: 104,0
2016: 125,2
2017: 156,1
2018: 199,5
2019: 257,4
2020: 291,8

@groeibriljant heeft hierop met zijn post van 6 mei om 15.18 uur een zeer uitgebreide inhoudelijke reactie gegeven.
De hierbij door hem aangehaalde items tw:
Marktgroei in automotive
Marktaandeel Tom2
Take-rates
Tarieven
Contractsduur per auto
zijn inderdaad de onderwerpen die meer houvast moeten geven aan de betrouwbaarheid van schattingen.

Daarbij zijn we, om meer financiele gegevens te vergaren, op onze wenken bediend door @wiesje die bereid was het analyserapport van Morgan Stanley via @Justin met ons te delen.

@Justin rapporteerde hierover het volgende:
" In een blue sky scenario rond autonoom rijden en een substantieel hoger marktaandeel in reguliere auto's die met internet zijn verbonden(connected cars) waarderen wij de kaarten van Tom2 op 3.6 miljard euro in dat scenario groeit het marktaandeel van Tom2 van 22% in 2015 naar 40% in 2020. Het aantal waar Tom2 in zit van 5,1 mio naar 16 mio. De omzet per auto van 27 euro naar 56 euro en daarmee de totale omzet van 137 mio in 2015 naar 896 mio in 2020(137, 203, 294, 436, 665, en 896 mio)"

Met name de genoemde cijfers uit het rapport zijn belangrijk.
Deze waarden en bedragen komen uit een direct persoonlijk contact tussen de analysten en Tom2.
Ik hecht daar zeker voor wat het de getallen uit 2015 betreft grote waarde aan toe.

Dat de hierbij verkregen waarde voor de omzet automotive in 2015 tw 137 mio ver afwijkt van de door Tom2 tot op heden afgegeven forecast ad 107 mio neem ik voor lief.
Eea kan veroorzaakt worden door eindejaarscijfers te gebruiken ipv gewogen gemiddelden.

Met de door Morgan Stanley aangedragen gegevens en de door *groeibriljant gemaakte opmerkingen kan ik aangeven dat mijn eerste rekenexercitie naar de prullenbak kan verdwijnen want zelfs met het doorlopen van contracten na 4 jaar blijf ik steken op een omzet van 380 mio in 2020.

Ik geef de moed echter niet op want in de volgende post doe ik een hiernieuwde poging om eea te kwantificeren.
boem!
5
Het rekenmodel van Morgan Stanley bevat alle elementen die een rol spelen.

Totaal aantal connected cars
Marktaandeel Tom2
Tarieven


Totaal aantal connected cars.
Morgan Stanley geeft aan dat Tom2 in 2015 5,1 mio connected cars heeft en dat dat aantal zal groeien naar 16 mio in 2020.
Doordat ze hierbij ook het marktaandeel van Tom2 vermelden zie je dat zij rekenen op een groei in het totaal aantal connected cars van 23 mio in 2015 naar 40 mio in 2020.

Indien deze groei liniair verloopt betekent dat, dat er per jaar 3,4 mio connected cars bijkomen.
@groeibriljant heeft ons al voorzien van de verwachte autoverkopen per jaar van 75 a 85 mio nieuwe auto's per jaar waarvan 25 a 30 mio in China).
Op basis van die gegevens vind ik de jaarlijkse toename ad 3,4 mio onwaarschijnlijk laag.
De take-rate zal zeker vwb de verkopen in Europa en USA heel hoog liggen vanwege het toegenomen belang van HAD.

Ik durf daarom wel te werken met een dubbele toename per jaar oftewel 6.8 mio waardoor het totaal aantal connected cars in 2020 uitkomt op 57 mio.


Marktaandeel Tom2.
Tom2 is zonder twijfel succesvol in automotive getuige het orderboek.
Of en in hoeverre ze door kunnen groeien naar marktleiderschap valt te bezien. Veel zal afhangen van de uitkomst bij de verkoop van HERE.
ik ga uit van 2 scenario's.
1. groei met 5% per jaar van 20% nu in 2015 naar 45% in 2020.
2. groei met 7,5% per jaar van 20% in 2015 naar 57,5% in 2020.


Tarieven.
De door Morgan Stanley gebruikte tarieven staan in redelijke verhouding tot datgene wat anderen daar gemeend hebben over te moeten opmerken.
Ik neem daarom een prijs mee van 25 euro in 2015 en die loopt met 5 euro per jaar op tot 50 euro in 2020.


Op basis van deze uitgangspunten kom je in de twee scenario's tot de volgende omzetten:
scenario 1 marktaandeel stijgt met 5% van 20% naar 45%
2015: 115 mio
2016: 223 mio
2017: 384 mio
2018: 607 mio
2019: 903 mio
2020: 1282 mio

scenario2 marktaandeel stijgt met 7,5% naar 57,5%
2015: 115 mio
2016: 229 mio
2017: 448 mio
2018: 738 mio
2019: 1452 mio
2020: 1638 mio

Dit is even schrikken want met een brutomarge van 80% zal dat in 2018 al resulteren in een netto wpa van 2 a 2,50 euro voor tom2 als geheel.

Ik ben mij ervan bewust, dat ik door het ophogen van het totaal aantal connected cars een grote opwaartse beweging heb veroorzaakt.
Derhalve schroom niet om me juist op dat punt aan te vallen.groeibriljant
1
Dubbele AB Martin!
Ben het volledig met je eens dat het rapport van Morgan Stanley een veel te voorzichtige inschatting maakt van het aantal connected cars. Voorlopig is jouw uitgangspunt een stuk realistischer. Ik heb nu weinig tijd maar zal er vanavond nog even verder naar kijken.

Ik heb nu alvast een drietal vragen:

1. Zou je een derde scenario kunnen toevoegen waarbij het Duitse consortium per direct met de bestaande overstapt naar TomTom als Here naar Uber, Facebook, Microsoft etc. gaat. Die kans is redelijk groot. Dan kun je in 2016 in 1 klap 24% marktaandeel toevoegen.

2. De prijzen en het prijsmodel blijven een raadsel. Traditioneel had je een bedrag per auto maar bij de connected-car zie je jaarabonnementen (zie Renault en Volkswagen). Hoe ga jij in jouw berekeningen hier mee om?

3. Hoe heb je China berekent?
(China is een markt op zich met 2 Chinese kaartenleveranciers Navinfo en Autonavi. TomTom levert daar voorzover we weten uitsluitend real-time Traffic en dat ook nog eens uitsluitend via de GoldenTom joint-venture met Autonavi. Stelt nu dus nog weinig voor maar gezien de groei daar en de enorme aantallen op termijn zeker interessant.)
dipity
0
Ik hou rekening gezien het belang van deze markt op de helft van de periode de entree van 'disruptive technologies' te zien. Ik denk dat mede vanwege het 'windwak' bij Here dat TomTom vooral de komende jaren het merendeel der contracten wint, deze hebben een langere looptijd (gelukkig). Maar per ca. 2018 verwacht ik een afvlakking qua het winnen van contracten. China / India blijft toch wel een black box.
boem!
0
quote:

groeibriljant schreef op 27 mei 2015 08:43:


Dubbele AB Martin!
Ben het volledig met je eens dat het rapport van Morgan Stanley een veel te voorzichtige inschatting maakt van het aantal connected cars. Voorlopig is jouw uitgangspunt een stuk realistischer. Ik heb nu weinig tijd maar zal er vanavond nog even verder naar kijken.

Ik heb nu alvast een drietal vragen:

1. Zou je een derde scenario kunnen toevoegen waarbij het Duitse consortium per direct met de bestaande overstapt naar TomTom als Here naar Uber, Facebook, Microsoft etc. gaat. Die kans is redelijk groot. Dan kun je in 2016 in 1 klap 24% marktaandeel toevoegen.

2. De prijzen en het prijsmodel blijven een raadsel. Traditioneel had je een bedrag per auto maar bij de connected-car zie je jaarabonnementen (zie Renault en Volkswagen). Hoe ga jij in jouw berekeningen hier mee om?

3. Hoe heb je China berekent?
(China is een markt op zich met 2 Chinese kaartenleveranciers Navinfo en Autonavi. TomTom levert daar voorzover we weten uitsluitend real-time Traffic en dat ook nog eens uitsluitend via de GoldenTom joint-venture met Autonavi. Stelt nu dus nog weinig voor maar gezien de groei daar en de enorme aantallen op termijn zeker interessant.)


Ik heb het me bij deze opstelling wel heel makkelijk gemaakt.

Er slechts drie varianten tw:
Totaal aantal connected cars op de weg.
Het aandeel dat daarbij is uitgerust met Tom2 inside(marketshare)
De gemiddelde prijs die tom2 ontvangt per connected car per jaar via contributie dan wel vrijval vanuit verkoop over een aantal jaren.

Jouw vraag 1.
Wat gebeurt er indien je direct 24% toevoegt aan het marktaandeel.
Antwoord dan zal de omzet in 2016 29.800 connented cars* marketshare 47.5%(basis 2015 + 24% directe verschuiving door HERE verkoop+ 2.5% normale jaatlijkse groei) * 30 euro (het gemiddelde tarief voor 2016)= 424,6 mio bedragen ipv de eerder door mij becijferde 223,5 mio.

Ik denk dat het in de praktijk toch iets anders zal liggen omdat carmakers de overstap per uitgebracht model zullen maken waardoor het niet een 1 grote big bang zal plaatsvinden maar op een versnelde geleidelijke weg.
janrobert
0
Als de toekomst van Tom Tom er zo goed uitziet
Waarom verkoopt men dan nog de aandelen van Tom Tom
dan zou iedereen ze toch vast moeten houden
boem!
0
Ga er maar vanuit dat de door Morgan Stanley genoemde bedragen en getallen voor 2015 juist zijn.

Ofwel connencted cars in 2015 23 mio.
Huidig marktaandeel tom2 22%.
Huidige revenue per car 27 euro.

Indien het aantal connencted cars nu eens niet groeit met de door Morgan Stanley aangehaalde 3,4 mio per jaar(en dat bedrag heb ik verdubbelt) maar slechts met 1 mio.
Stel dat er een oplossong uit de hoge hoed wordt getoverd door HERE die voor de car-makers niet te weigeren valt en ipv een stijgend marktaandeel wordt tom2 geconfronteerd met een daling van zijn marktshare naar 15%.
Indien daarbovenop prijserosie optreedt van 27 naar 17 euro.

Stel dat zijn de variabelen voor 2018 dan realiseert tom2 in 2018 een omzet in Automotive van 26 mio connected cars * 15% (marktshare)* 17 euro(tarief)= 66.3 mio waardoor de wpa in negatieve zijn vol geraakt wordt.groeibriljant
0
Heb nog even naar de hoofdpunten gekeken.

1. Aantallen connected cars + take rate 2015-2020.
Het Morgan Stanley rapport heb ik niet, maar ik begrijp dat Morgan Stanley dus eigenlijk stelt dat er t.m. 2014 10 miljoen connected cars zijn.
Ik ga er dan vanuit dat ze hiermee uitsluitend de connected cars met inbouwnavigatie bedoelen (je hebt namelijk ook nog de connected-PND's en Apps). De take-rate 2015 is dan 25%.
Als je de aantallen in China niet meetelt kom je dan inderdaad op die 23 miljoen connected cars in 2015 (10 + 13 nieuw).
China meerekenen is voorlopig ook niet nodig omdat die markt in handen is van de Chinezen zelf via Navinfo en Autonavi. TomTom gaat in deze enorme markt op termijn wel geld verdienen via real time Traffic (joint venture met Autonavi) en hopelijk kan men ook de gepatenteerde real time Maps technologie (HD Maps /Road DNA) daar ten gelde maken via een uitbreiding van deze joint venture en/of via nieuwe samenwerkingen.

Dan stelt men tevens dat er 40 miljoen connected cars zijn in 2020. Bedoelen ze niet dat er in dat jaar 40 miljoen bijkomen?
Als je China meerekent kom je bij een take-rate van 46,5% op die 40 miljoen stuks per jaar. Redelijk conservatief omdat in 2020 het gros van de auto's al ADAS-HAD functionaliteit heeft.
Reken je China niet mee, dan zou 40 miljoen stuks erbij in 2020 een take-rate betekenen van 72,5%. Hoog, maar zou kunnen.Een groei van 23 miljoen in 2015 naar 40 miljoen in 2020 is echt volstrekte onzin.
Als 23 miljoen in 2015 het uitgangspunt is en 25% de take-rate (is eerder 30% maar ok) dan kom je bij een jaarlijkse groei in take-rate van 5% in 2020 op 50%.
Reken je China niet mee, dan kom je op 132 miljoen connected-cars in 2020.
Laat je de take-rate 2015-2020 groeien met 2,5% per jaar dan kom je in 2020 op 37,5% en exclusief China op 112 miljoen connected-cars.


2. Tarieven.
27 euro in 2015 groeiend naar 56 euro in 2020 lijkt op het eerste gezicht een logische stijging. Here zat in 2013 op gemiddeld zo'n 37 euro per auto (even uit mijn hoofd). TomTom zit gemiddeld lager omdat het meer Traffic only heeft.
Het gemiddeld aantal diensten (componenten: Maps, Software, Traffic, Cloud) per auto zal stijgen. De HD-Maps/Road DNA zijn verder ook duurder dan de traditionele kaarten.

Ik heb geen idee hoe Morgan Stanley deze tarieven in de omzetverwachting doorrekent. Zijn het tarieven voor 4 jaar? (deferred revenue).
Of zijn het life time services?
Beiden lijken mij onwaarschijnlijk. In de wereld van de connected-car/real-time services betaalt de autorijder/eindklant vooral een jaarabonnement (zie prijslijsten Renault en Volkswagen).


3. Marktaandeel TomTom.
Van 22% in 2015 naar 40% in 2020 is zeer mager. Zeker voor een blue sky scenario. Dat is eigenlijk nu al binnen via Peugeot Citroen dat vanaf 2016 volop gaat meetellen en daar komen dan de deals met Volkswagen Audi Gruppe bij. Ik ben het met martinmartin eens dat het marktaandeel van TomTom in 2020 eerder 57,5% zal zijn. 50% is een redelijke verwachting, maar 75% of zelfs hoger zou ook zo maar kunnen als een partij als Uber, Facebook of Microsoft Here overneemt. Ik kijk er niet gek van op als het Duitse consortium dan zelfs per direct overstapt naar TomTom. Ook voor de bestaande modellen. Dat levert dan direct +24% marktaandeel op.
boem!
0
Het rekenmodel dat Morgan Stanley hanteert is supereenvoudig.

Men stelt dat Tom2 in 2015 5.1 mio connected cars heeft en dat daar een prijs voor berekend kan worden van 27 euro waardoor zij de omzet voor 2015 inschatten op 137 mio(5.1*27).
Zij geven aan dat die 5.1 mio een marktaandeel vertegenwoordigt van 22% waardoor zij de totale connected markt vaststellen op 5.1/.22 = 23 mio.

Voor 2020 geven zij de bedragen 16 mio connected cars Tom2, marketshare 40% en een tarief van 57 euro.
Omzet die zij aangeven voor 2020 is 16*57 euro= 896 mio.
Indien 16 mio 40% uitmaakt van de totale markt wordt die door hen vastgesteld op 16/ .4= 40 mio.

Uit deze gegevens valt af te leiden, dat ze wel degelijk stellen dat er in 2015 23 mio connected cars zijn en dat dat aantal in 2020 is opgelopen naar 40 mio.

Op basis van de door jou aangedragen verwachte aantallen te verkopen nieuwe auto's de komende jaren zou je inderdaad eerder verwachten dat 23 mio in 2015 en 40 mio in 2020 de nieuwe auto's zijn die connected zijn in dat jaar.

In dat geval vervalt het hele stapelbare effect.
In dat geval kent Morgan Stanley maar 1 opbrengst toe per connented car voor de levensduur van die auto.
In dat geval zijn bedragen van 27 euro oplopend naar 57 euro wel heel schriel.
Ik kan me bijna niet voorstellen, dat een gerenommeerd bedrijf als Morgan Stanley die met drie analysten aan dit rapport heeft gewerkt deze volgens mij volledig verkeerde insteek heeft genomen.

Het aantal van 23 mio connected cars in 2015 wijst ook in de richting van connected afgeleverd in 2015 ipv alle connected cars t/m 2015.

HELP, HELP

Iedereen die hier enig licht inziet wordt nadrukkelijk opgeroepen te reageren.[verwijderd]
1
quote:

martinmartin schreef op 27 mei 2015 23:38:


Het rekenmodel dat Morgan Stanley hanteert is supereenvoudig.

Men stelt dat Tom2 in 2015 5.1 mio connected cars heeft en dat daar een prijs voor berekend kan worden van 27 euro waardoor zij de omzet voor 2015 inschatten op 137 mio(5.1*27).
Zij geven aan dat die 5.1 mio een marktaandeel vertegenwoordigt van 22% waardoor zij de totale connected markt vaststellen op 5.1/.22 = 23 mio.

Voor 2020 geven zij de bedragen 16 mio connected cars Tom2, marketshare 40% en een tarief van 57 euro.
Omzet die zij aangeven voor 2020 is 16*57 euro= 896 mio.
Indien 16 mio 40% uitmaakt van de totale markt wordt die door hen vastgesteld op 16/ .4= 40 mio.

Uit deze gegevens valt af te leiden, dat ze wel degelijk stellen dat er in 2015 23 mio connected cars zijn en dat dat aantal in 2020 is opgelopen naar 40 mio.

Op basis van de door jou aangedragen verwachte aantallen te verkopen nieuwe auto's de komende jaren zou je inderdaad eerder verwachten dat 23 mio in 2015 en 40 mio in 2020 de nieuwe auto's zijn die connected zijn in dat jaar.

In dat geval vervalt het hele stapelbare effect.
In dat geval kent Morgan Stanley maar 1 opbrengst toe per connented car voor de levensduur van die auto.
In dat geval zijn bedragen van 27 euro oplopend naar 57 euro wel heel schriel.
Ik kan me bijna niet voorstellen, dat een gerenommeerd bedrijf als Morgan Stanley die met drie analysten aan dit rapport heeft gewerkt deze volgens mij volledig verkeerde insteek heeft genomen.

Het aantal van 23 mio connected cars in 2015 wijst ook in de richting van connected afgeleverd in 2015 ipv alle connected cars t/m 2015.

HELP, HELP

Iedereen die hier enig licht inziet wordt nadrukkelijk opgeroepen te reageren.

Sorry, Martin, ik heb te weinig met dat analistengeneuzel om me er echt in te willen verdiepen. Wat doen die analisten nou precies dat ze met zoveel hoogachting behandeld zouden moeten worden? Het analyseren is vaak maar van een zeer matig vermenigvuldig- en optel-gehalte. Het is maar zelden dat je echte toekomstvisie ziet. Is net als met die verafgoding van Wiesje. Wies is een prima vent maar dat afscheid bij 10 slaat echt nergens op en was wel heel kinderlijk gemotiveerd: pappie zegt dat ik het moet doen en ik luister altijd naar pappie!

Leuk dat die mensen ook een mening hebben. Maar ze hebben vaak gigantische blinde vlekken en dekken zich in tegen fouten door meerdere scenario's te schilderen en kiezen dan vaak voor iets vreselijk "middel-of-the-roads". Echt de nek uitsteken met een onderbouwde, gedurfde visie durven ze niet.

En dus heb je er in deze fase bij TomTom niet zo bijster veel aan. Op strategische kantelpunten zul je toch echt heel fundamenteel moeten redeneren. Dan heb je geen bal aan lineair lijntjes doortrekken.

Met 13,5 zit ook Morgan Stanley er gigantisch naast. Dat weet ik wel. En duidelijk die 29 neerzetten als koersdoel durven ze niet. Terwijl ze dat WEL zouden moeten doen. Alle waarderingsmodellen wijzen naar minimaal 30. En dat is dan nog zonder schaarste-premie!
boem!
2
Je hinkt volgens mij op twee gedachten.

Enerzijds geef je aan dat je niets op hebt met het analistengeneuzel, omdat die doorgaans voor het zo voorzichtige "middle of the road" kiezen en daar geef ik je voor een groot gedeelte gelijk in.

Anderzijds heb jij voor jezelf in jouw toekomstscenario berekeningen gemaakt die minimaal een koers van 30 euro rechtvaardigen.

Ik zit er een beetje tussenin, ik probeer de fantasieen te vertalen in concrete cijfers.
Op basis van de ontwikkelingen de laatste tijd heb ik mijn eerder voorgenomen verkoopplan voor Tom2 tw: 20% van mijn portefeuille bij het bereiken van 10, 20, 30, 40 en 50 euro laten varen en ingewisseld voor 15, 30, 60, 120 en 240 euro.

Indien er dan een gerenomeerd bedrijf als Morgan Stanley komt met een anlysten rapport dat een scenario schetst van 30 euro ben ik zeer benieuwd en wil daar dan het mijne van weten.

Als dan blijkt dat de analysten slechts gebruik maken van 3 variabelen om te komen tot de door hen verwachte omzetten van automotive voor de jaren 2015 t/m 2020 zet ik die drie variabelen tegen het licht.

De makkelijkste is het marktaandeel:
Huidig marktaandeel van 22% en op basis van de reeds gescoorde contracten laten ze die op een "middle of the road way" oplopen naar 40% in 2020.
Geen probleem mee ik kan dat marktaandeel aanpassen.

Dan blijven er twee variabelen over tw: aantal connected cars en het tarief.

Als je de simpele rekensom maakt aantal connected cars* tarief kom je uit op de omzetbedragen die Morgan Stanley heeft verwerkt in zijn sheet om te komen tot hun koersdoel van 30 euro.

Ik maak daarbij op dat Morgan Stanley slechts eenmaal omzet meeneemt en dat is in het jaar dat de connected car de weg op gaat.
Er is in het plaatje van Morgan Stanley geen plaats voor stapelbare omzetten volgens mij.
Daarnaast rekenen ze met een bedrag van 27 euro tot 56 euro voor de levensduur van de auto, terwijl ik uitga van een consensus van die bedragen per jaar.

@groeibrijant heeft in een zeer voorzichtig scenario aangegeven dat hij in 2020 minimaal 113 mio connected cars van tom2 verwacht.
Bij een jaarlijkse fee van 56 euro bereik je daarmee een omzet van 6,300 mio waardoor de netto wpa al het koersdoel van Morgan Stanley overtreft.

Op zich heel plezierig uiteraard want dat brengt zelfs de 240 euro binnen bereik maar ik wil afstemmen of en waar ik de fout maak.

Als het inderdaad zo is, dat Tom2 per afgeleverde auto slechts eenmaal 27 tot 56 euro incasseert dan moet ik als een haas morgen mijn aandelen verkopen.
Indien Morgan Stanley daarentegen de fout heeft gemaakt door het stapelen van omzetten over het hoofd te zien dan zal ik besluiten tot 100 euro niks te doen met mijn aandelen.

famel
0
Martin, waar jij op doelt met stapelbare omzetten zijn abonnementen.

Indien autofabrikanten willen werken met een vast dienstenpakket waarbij ze onderhoud aan auto, accu's en de overige software per updates dus in termijnen zullen leveren. Dan zou dat in de vorm van een abonnement kunnen. Ze zullen dan de diensten van tomtom gelijk meefactureren.

Het kan ook dat ze de diensten voor een paar jaar meeleveren, zoals dat met garantie en in sommige gevallen onderhoud, nu ook al gebeurt.

Een andere mogelijkheid is het verwerken van alle diensten in de aankoopprijs van de auto. Met lifetime abonnementen dus.

In principe zou ik zeggen dat ze voor lifetime abonnementen gaan. Maar voor HAD zullen ze zelf ook software updates moeten leveren en in de software wereld is een onderhoudscontract dan wel erg gebruikelijk. Bij mobiele telefoons is het vaak een beperkte periode met updates.

Bij tesla zitten updates er wel bij in toch? Weet iemand of dit zo blijft bij oudere modellen? Tesla is wat dat betreft een voorbeeld, maar ook een kleine speler die perse zo'n dienst erbij moet leveren.

In elk geval lijkt mij 57 euro voor HAD kaarten incl updates erg weinig voor een lifetime abonnement. Daarnaast levert tomtom natuurlijk nog traffic, zodat alle zelfrijdende auto's niet stil komen te staan in de file.
[verwijderd]
1
quote:

martinmartin schreef op 28 mei 2015 02:41:


Je hinkt volgens mij op twee gedachten.

Enerzijds geef je aan dat je niets op hebt met het analistengeneuzel, omdat die doorgaans voor het zo voorzichtige "middle of the road" kiezen en daar geef ik je voor een groot gedeelte gelijk in.

Anderzijds heb jij voor jezelf in jouw toekomstscenario berekeningen gemaakt die minimaal een koers van 30 euro rechtvaardigen.

Ik zit er een beetje tussenin, ik probeer de fantasieen te vertalen in concrete cijfers.
Op basis van de ontwikkelingen de laatste tijd heb ik mijn eerder voorgenomen verkoopplan voor Tom2 tw: 20% van mijn portefeuille bij het bereiken van 10, 20, 30, 40 en 50 euro laten varen en ingewisseld voor 15, 30, 60, 120 en 240 euro.

Indien er dan een gerenomeerd bedrijf als Morgan Stanley komt met een anlysten rapport dat een scenario schetst van 30 euro ben ik zeer benieuwd en wil daar dan het mijne van weten.

Als dan blijkt dat de analysten slechts gebruik maken van 3 variabelen om te komen tot de door hen verwachte omzetten van automotive voor de jaren 2015 t/m 2020 zet ik die drie variabelen tegen het licht.

De makkelijkste is het marktaandeel:
Huidig marktaandeel van 22% en op basis van de reeds gescoorde contracten laten ze die op een "middle of the road way" oplopen naar 40% in 2020.
Geen probleem mee ik kan dat marktaandeel aanpassen.

Dan blijven er twee variabelen over tw: aantal connected cars en het tarief.

Als je de simpele rekensom maakt aantal connected cars* tarief kom je uit op de omzetbedragen die Morgan Stanley heeft verwerkt in zijn sheet om te komen tot hun koersdoel van 30 euro.

Ik maak daarbij op dat Morgan Stanley slechts eenmaal omzet meeneemt en dat is in het jaar dat de connected car de weg op gaat.
Er is in het plaatje van Morgan Stanley geen plaats voor stapelbare omzetten volgens mij.
Daarnaast rekenen ze met een bedrag van 27 euro tot 56 euro voor de levensduur van de auto, terwijl ik uitga van een consensus van die bedragen per jaar.

@groeibrijant heeft in een zeer voorzichtig scenario aangegeven dat hij in 2020 minimaal 113 mio connected cars van tom2 verwacht.
Bij een jaarlijkse fee van 56 euro bereik je daarmee een omzet van 6,300 mio waardoor de netto wpa al het koersdoel van Morgan Stanley overtreft.

Op zich heel plezierig uiteraard want dat brengt zelfs de 240 euro binnen bereik maar ik wil afstemmen of en waar ik de fout maak.

Als het inderdaad zo is, dat Tom2 per afgeleverde auto slechts eenmaal 27 tot 56 euro incasseert dan moet ik als een haas morgen mijn aandelen verkopen.
Indien Morgan Stanley daarentegen de fout heeft gemaakt door het stapelen van omzetten over het hoofd te zien dan zal ik besluiten tot 100 euro niks te doen met mijn aandelen.

Dat vind ik ook het goede aan de rekenpartijen die met name GB en jij opstellen. Jullie proberen in ieder geval met een compleet plaatje rekening te houden, inclusief alle intangibles.

Alleen krijg je dan wel een enorme spreiding rond het koersdoel. Ik ben zelf nogal lui met mijn rekenwerk, omdat ik het (a) moeilijk vind en (b) niet spannend genoeg vind omdat je geen seconde hoeft na te denken om te beseffen dat TomTom op 10,50 nog steeds extreem ondergewaardeerd is. Dus voorlopig gaat het alleen nog om strategische en tactische marktkrachten. Pas als we de 20 voorbij zijn begint wat fijnmaziger rekenen zinvol.

Wat niet wegneemt dat ik veel waardering heb voor jullie rekenwerk. Zo heeft de gedachtenwisseling tussen jou en BDB (naast anderen) over deferred revenues dat onderwerp voor mij veeeeeeel inzichtelijker gemaakt. Daardoor ben ik gaan beseffen KW's en wpa's bij TomTom in de komende 3 jaar volstrekt irrelevante begrippen. Behalve natuurlijk als je in de pre-historie leeft zoals Josti Versteeg. Zijn "misschien toch nog wel" koersdoel van 2 Euro bewijst het ridicule van die benadering.
Beperktedijkbewaking
1
quote:

martinmartin schreef op 27 mei 2015 23:38:


...
Men stelt dat Tom2 in 2015 5.1 mio connected cars heeft en dat daar een prijs voor berekend kan worden van 27 euro waardoor zij de omzet voor 2015 inschatten op 137 mio(5.1*27).
Zij geven aan dat die 5.1 mio een marktaandeel vertegenwoordigt van 22% waardoor zij de totale connected markt vaststellen op 5.1/.22 = 23 mio.

...

Ik kan me bijna niet voorstellen, dat een gerenommeerd bedrijf als Morgan Stanley die met drie analysten aan dit rapport heeft gewerkt deze volgens mij volledig verkeerde insteek heeft genomen.
Het aantal van 23 mio connected cars in 2015 wijst ook in de richting van connected afgeleverd in 2015 ipv alle connected cars t/m 2015.

HELP, HELP
Iedereen die hier enig licht inziet wordt nadrukkelijk opgeroepen te reageren.


Martin, ik begrijp je 'help'-kreet, ik heb zelf ook problemen met de verschillende definities en aannamen. Ik denk dat we in onze posts hier zo precies mogelijk moeten zeggen waar we het over hebben, en wat dat betreft ook aangehaalde bronnen (zoals Morgan Stanley) heel kritisch moeten lezen.
Misschien kan Justin daarbij helpen, hij heeft het volledige MS-rapport.

Als we het over connected auto's hebben, wat bedoelen we dan?

1. Een smartphone met standaard maps en (aangezette) navigatie in een craddle.
2. a) Idem met traffic van XYZ, b) met traffic app van TT.
3. Een iPhone met werkende Carplay.
4. Een pnd die via een smartphone traffic ontvangt en toont/gebruikt. Beide weer met a) niet van TT, resp. b) wel van TT, al zal de combinatie bb het vaakst voorkomen.
5. Een pnd van TT met ingebouwde en (prepaid) 'lifetime' simcard (doet Garmin hier ook aan?)
6. Ingebouwde (indash) navigatie met eigen simcard voor traffic (weer met onderscheid: a resp. b = niet/wel van TT; of zo je wilt: a = alle merken, b = alleen TT).

Omdat MS het in de eerder door jou aangehaalde alinea over Automotive-omzetten heeft, zullen ze denk ik alleen 6. bedoelen, maar zeker ben ik daar niet van. Misschien ook 3., of zelfs ook auto's met TT-maps maar geen (TT-) traffic (VW in Amerika!).

Als we het over tarieven hebben, wat bedoelen we dan?

i. Eenmalige inkomsten voor TT bij verkoop nieuwe auto, niet gedeferred.
ii. Idem, via deferred uitgesmeerd over meerdere jaren (contractduur/lifetime o.i.d.).
iii. Jaarlijkse herhaalinkomsten (abbo) over meerdere jaren (contractduur/lifetime o.i.d.).
iv. Als i, ii of iii, maar na x jaar afhankelijk van verlenging door eindklant.

Als we het over take rates of marktaandelen hebben, wat bedoelen we dan?

A) Percentage 'connected' van alle in een bepaald jaar nieuw verkochte auto's (weer met onderscheid: a = alle merken, resp. b = TT op een of andere manier inside).
B) Of heeft men het eigenlijk over de penetratiegraad bij alle eerder verkochte en nog rondrijdende -ruim 1 miljard- auto's in de wereld? (Weer met onderscheid a resp. b).

Om nog ingewikkelder te doen, bij A en B kan je ook nog het onderscheid wel/niet China maken (waar jullie terecht op wijzen).


Later vandaag wil ik nog iets posten over de door MS voor (eind?) 2015 genoemde 5,1 mio auto's met TT inside. Zeg maar het startgetal bij de berekeningen van jou en Groeibriljant. Daarbij worstel ik met soortgelijke definitiekwesties, naar nu al: ik vind die schatting rijkelijk hoog. Ik denk meer aan 3 à 4 mio voor de bovengenoemde categorie 6b.
boem!
0
@famel, @groeibriljant, @xynix en @BDB reuze bedankt voor jullie reacties.

Ik sluit me aan bij de opmerkingen gemaakt door BDB om eerst vast te stellen wat we precies bedoelen met connected cars, marktaanddel en tarief.

Ik hoop dat @Justin zich geroepen voelt om die begrippen vanuit het MS rapport nader toe te lichten.

Ik wacht eerst de nadere reactie van BDB af over de 5,1 mio auto's af vanuit het MS rapport voor ik verder reageer.
2.376 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 115 116 117 118 119 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 5 mrt 2021 17:35
Koers 7,495
Verschil -0,065 (-0,86%)
Hoog 7,600
Laag 7,430
Volume 576.068
Volume gemiddeld 448.756
Volume gisteren 437.952