De algemene rekenkamer

2.389 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 116 117 118 119 120 » | Laatste
groeibriljant
0
Enige detaillering omtrent de definities van MS is inderdaad gewenst. Voorlopig ga ik er gezien de aantallen 2015 vanuit dat ze met connected cars 6a en 6b bedoelen. Daarna raak ik ze volledig kwijt want voor 2020 klopt het allemaal voor geen meter.
Naar mijn verwachting wordt het gros van de inbouwnavigatiesystemen anno 2015 ´connected´ geleverd. Daarbij heeft Goddijn recent een take-rate van onder de 30% genoemd, maar groeiend.
Ga dan maar eens rekenen met het huidige en verwachte marktvolume.

MS komt met aantallen per jaar qua groei. Daaruit vallen take-rates te calculeren. Het zou mooi zijn als Justin ook die precieze aantallen kan uitzoeken. Qua marktaandeel hebben ze het in het blue sky scenario over nu 22% en groeiend naar 40% in 2020.

China moet je daar dan wel uithalen want de huidige omzetten daar zijn voor zowel Here als TomTom verwaarloosbaar. Ben benieuwd naar jouw berekeningen qua aantallen.
Beperktedijkbewaking
0
Nu mijn eerder vandaag aangekondigde commentaar op de door Morgan Stanley voor 2015 genoemde 5,1 mio (preciezer: 5,06 mio) auto's met ingebouwde TT-traffic (categorie 6b in mijn post hierboven). Ik interpreteer het volgens de door Justin geposte vertaling als een 'cumulatief' getal, dus incl. de bijdragen van eerdere bouwjaren voorzover nog rondrijdend.

Ik begin met het aantal 'traffic probes' waar TT over beschikt. Zoals jullie vermoedelijk weten probeer ik dat schattenderwijs bij te houden m.b.v. alle relevante bronnen die ik ken. Het laatste 'officiële' getal was 6 mio probes (eind 2013, in interview met Pauwels begin 2014). Inmiddels zal het hoger zijn, mijn schattingen liggen in de range 6,7 – 7,7 mio. Eigenlijk durf ik nog wel iets preciezer te zijn: 7,1 – 7,5 mio.
Een echt eenduidige en strakke berekening is helaas niet te geven. Ik gebruik meerdere soorten schattingen, variërend van extrapolatie van 'Pauwels' aan de hand van nieuwe verkopen (zie ook onder), tot 'terugrekenen' adhv de dagelijks bij TT binnenkomende GPS measurements (nu zo'n 7 miljard per werkdag). Ik heb daar al enkele malen wat over gepost, jullie moeten me nu maar even geloven. Wat me vertrouwen geeft in mijn schattingen is dat verschillende methoden allen een uitkomst in de genoemde range(s) geven

Die connected probes bestaan uit:

A). Bij TTT (fleet management) aangesloten voertuigen. Het huidige aantal subscriptions is redelijk goed bekend: bijna 0,5 mio. Het kan zijn dat dit door een forse overname dit jaar nog behoorlijk groeit, maar dan groeit het aantal probes navenant. Voor mijn conclusies hier maakt dat verder niet uit.

B). Traffic apps. Dit aantal is lastiger om te schatten. Er zijn dit jaar > 1 mio GoMobile apps gedownload, maar veel daarvan betreffen de gratis versie tot 75 km (per maand geloof ik?). Hoeveel gebruikers een abbo voor langere tijd zullen nemen is nog maar de vraag, misschien 0,4 mio? Daarnaast zijn er de oudere HD-traffic apps. In eerdere jaren was er sprake van ca. 0,4 mio verkopen per jaar, maar met een lage herhalingsrate (25%). Ook kunnen die (althans sommige types?) nu voor een prikkie omgezet worden naar de GoMobile app, meen ik.
Al met al schat ik het aantal regelmatig gebruikte TT traffic apps op dit moment in de (ruime) range 0,6 – 1,1 mio.

C). Connected pnd's (de categorieën 4b en 5 in mijn eerdere post). Uit de press release bij de jaarcijfers valt op te maken dat TT in 2014 ca. 4,6 mio pnd's heeft verkocht. Dit zijn in meerderheid goedkope (instap)modellen. Het aantal 'connected' schat ik op 1,1 – 1,4 mio.
Niet meer, want dan zou de Consumer-omzet hoger zijn geweest. (Vraag aan Justin of anderen: is daar in cc of AVA nog iets over gezegd?)
Daarnaast zijn er natuurlijk nog (vooral type 4b) pnd's uit eerdere jaren in omloop. Hun aantal schat ik cumulatief op 1,1 – 1,5 mio.
NB: het aantal verkochte pnd's neemt nog steeds af, maar er is wel een zekere verschuiving naar duurdere modellen. De in 2015 verkochte connected pnd's streep ik voor 't gemak weg tegen afvallers bij oude modellen.
Bij elkaar zijn er momenteel dus zo'n 2,2 – 2,9 mio connected pnd's actief.

D). Ingebouwde (indash) navigatie met traffic (mijn categorie 6b). Waar MS het vermoedelijk over heeft. Hoeveel dat er kunnen zijn volgt uit 'afpellen':


Als ik mijn minimum schattingen bij A, B en C aftrek van de maximum schatting voor het aantal probes, volgt : D = maximaal 7,5 – 0,5 – 0,6 – 2,2 = 4,2 mio.
Dus lager dan de 5,1 mio genoemd door MS!

Doe ik het omgekeerde, dan volgt : D = 7,1 – 0,5 – 1,1 – 2,9 = 2,6 mio.
De helft van MS!

Laat ik dan maar middenin mijn 'ranges' gaan zitten, dan volgt:
D = 7,3 – 0,5 – 0,8 – 2,6 = 3,4 mio.

NB. In JV2014 noemt TT het getal van 3 mio 'Automotive Systems', “and counting”. Maar ook hier speelt de definitietwijfel. Bedoelen ze misschien de onder oudere/lopende Automotive contracten geleverde inbouw-hardware?

Hoe dan ook, het door MS genoemde getal van 5,1 mio lijkt me (als onze interpretatie daarvan juist is) duidelijk te hoog voor 2015. Tenzij het veelbelovende Automotive orderboek al in 2015-Q4 'losbrandt', maar dan mag TT bij de volgende kwartaalcijfers hun outlook wel eens als de bliksem verhogen.
boem!
0
quote:

groeibriljant schreef op 6 mei 2015 16:14:


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Wereldmarkt (m)

68,90 72,00 74,16 76,38 78,68 81,04 83,47 85,97
China
17,93 19,70 21,28 22,98 24,82 26,80 28,68 30,69


Je ziet in de verwachtingen duidelijk de groei en potentie van China. Ik heb die verwachte groei tussen 2015-2020 verdeeld over de jaren.


boem!
1
Er zit nog veel frictie tussen de getallen die MS noemt in zijn rapport en dat wat wij aan beredeneerde getallen te voorschijn toveren.

Om de verwarring nog een beetje groter te maken noem ik slechts de C&S omzet automotive over 2014 tw 109 mio.
Die omzet staat bij een JAARBEDRAG ad 27 euro gelijk aan 4.03 mio connected cars.

De omzet van Automotive zal volgens Tom2 in 2015 niet stijgen toch boekt MS voor dat jaar een omzet in van 137 mio.
Die 137 mio komt tot stand door 5.06 mio (hetaantal connected cars van tom2 te vermenigvuldigen met 27 euro).

Die basisberekening aantal connected cars maal tarief voert MS ook de andere jaren door waardoor er in 2020 met 16 miljoen connected cars door tom2 een automotive omzet wordt geboekt van 900 mio.

Met een marktaandeel van 22% voor tom2 in 2015 en 40% in 2020 schat MS de totale connected car-market in op 23 miljoen in 2015 en 40 miljoen in 2020.

De hamvraag is bedoelt MS met de aantallen connected cars de verkochte aantallen in dat jaar aan te geven of moeten die cijfers als cumulatieve aantallen worden gelezen

De 5.06 miljoen staat op gespannen voet met wat we nu via @BDB weten van echte probes indien we het proberen te vertalen naar connected in dat jaar. Zie bovenstaande uitvoerige beschouwing daarop.

De 40 mio uit 2020 staat echter op nog grotere gespannen voet als we dat cijfer proberen te vertalen als de cumulatieve connected markt in 2020.

Het door @groeibriljant aangeleverde staatje over te verwachten autoverkopen de komende jaren geeft als indicatie af dat we het hebben over de connected cars die verkocht zijn in het jaar.

Op basis van wereldmarkt zou de take-rate in 2015 op 31% liggen die daarna in 2020 doorstijgt naar 46,5%.
Alleszins redelijke percentages ware het niet dat China een wel heel groot gedeelte van de autoverkopen tot zich neemt en op de vraag of we die aantallen 1 op 1 Mogen meenemen blijf ik het antwoord schuldig.

Wel is duidelijk dat indien we uitgaan van 23 mio cumulatief connected cars er in 2020 excl China met een take-rate van 38,75%(het gemiddelde van 31% en 46,5%) er in 2020 ca 128 mio connected cars rondrijden, haal daar 2% vanaf voor total-losses dan heb je het over een aantal van minimaal 100 mio connected cars in 2020.

De enige verklaring die ik zou kunnen geven is ook al geopperd door @BDB en wordt mede gevoed door het onwaarschijnlijk hoge omzetcijfer afgegeven door MS voor 2015 en dat is dat er in 2015 inderdaad 5.06 mio nieuwe auto's worden verkocht met tom2-insight.(psa, vw, en al die anderen die vanaf 2e helft 2015 bij gaan dragen.

Blijft over de rekenmethode die MS hanteert.
Voor iedere nieuw verkochte auto rekent men voor de levensduur van die auto met bedragen van 27 euro t/m 56 euro.

Je hebt het dan over bijdragen die de 1 euro per maand niet overstijgen.
Komt redelijk overeen met mijn antwoord aan @BDB om eens aan te geven om hoeveel connected cars het zou moeten gaan uitgaande van mijn berekeningen startend vanuit datgene wat bekend is in het orderboek.

Het lijkt erop dat MS de klassieke beginnersfout heeft gemaakt en volledig voorbij is gegaan aan het stapelbare effect van de omzetten want bedragen per jaar van 27 euro opklimend naar 56 euro klinken mij veel geloofwaardiger in de oren dan 5 oplopend naar 16 euro per jaar.

Desalniettemin geven zij in dit Blu Sky scenario aan Tom2 een waardering van 29,90.

Ik zal in een volgende post uitwerken wat dit financieel betekent voor Tom2 uitgaande van mijn reeds bestaande aannames maar nu verrijkt met instroom collected cars voor de jaren 2015 t/m 2018.

Beperktedijkbewaking
0
quote:

martinmartin schreef op 29 mei 2015 02:52:


Er zit nog veel frictie tussen de getallen die MS noemt in zijn rapport en dat wat wij aan beredeneerde getallen te voorschijn toveren.

Om de verwarring nog een beetje groter te maken noem ik slechts de C&S omzet automotive over 2014 tw 109 mio.
Die omzet staat bij een JAARBEDRAG ad 27 euro gelijk aan 4.03 mio connected cars. [1]

De omzet van Automotive zal volgens Tom2 in 2015 niet stijgen toch boekt MS voor dat jaar een omzet in van 137 mio.
Die 137 mio komt tot stand door 5.06 mio (hetaantal connected cars van tom2 te vermenigvuldigen met 27 euro).

Die basisberekening aantal connected cars maal tarief voert MS ook de andere jaren door waardoor er in 2020 met 16 miljoen connected cars door tom2 een automotive omzet wordt geboekt van 900 mio.

Met een marktaandeel van 22% voor tom2 in 2015 en 40% in 2020 schat MS de totale connected car-market in op 23 miljoen in 2015 en 40 miljoen in 2020. [2]

De hamvraag is bedoelt MS met de aantallen connected cars de verkochte aantallen in dat jaar aan te geven of moeten die cijfers als cumulatieve aantallen worden gelezen [3]

De 5.06 miljoen staat op gespannen voet met wat we nu via @BDB weten van echte probes indien we het proberen te vertalen naar connected in dat jaar. Zie bovenstaande uitvoerige beschouwing daarop.

...

Wel is duidelijk dat indien we uitgaan van 23 mio cumulatief connected cars er in 2020 excl China met een take-rate van 38,75%(het gemiddelde van 31% en 46,5%) er in 2020 ca 128 mio connected cars rondrijden, haal daar 2% vanaf voor total-losses dan heb je het over een aantal van minimaal 100 mio connected cars in 2020. [4]

De enige verklaring die ik zou kunnen geven is ook al geopperd door @BDB en wordt mede gevoed door het onwaarschijnlijk hoge omzetcijfer afgegeven door MS voor 2015 en dat is dat er in 2015 inderdaad 5.06 mio nieuwe auto's worden verkocht met tom2-insight. [of inside?, sorry]

Blijft over de rekenmethode die MS hanteert.
Voor iedere nieuw verkochte auto rekent men voor de levensduur van die auto met bedragen van 27 euro t/m 56 euro.

Je hebt het dan over bijdragen die de 1 euro per maand niet overstijgen.
Komt redelijk overeen met mijn antwoord aan @BDB om eens aan te geven om hoeveel connected cars het zou moeten gaan uitgaande van mijn berekeningen startend vanuit datgene wat bekend is in het orderboek.

Het lijkt erop dat MS de klassieke beginnersfout heeft gemaakt en volledig voorbij is gegaan aan het stapelbare effect van de omzetten want bedragen per jaar van 27 euro opklimend naar 56 euro klinken mij veel geloofwaardiger in de oren dan 5 oplopend naar 16 euro per jaar. [5]

...[1]: Hoe kom je aan die 27€?

[2]: Ik ben het met jou en GB eens: die 40 mio in 2020 slaat nergens op. Zeker cumulatief niet, maar ook niet per jaar. Bij de verkopen pj, all over the world, zelfs zonder China, zal het aantal 'connected' in 2020 hoger zijn.

[3]: Volgens mij cumulatief. Zo niet, dan zitten ze nog verder mis...

[4]: Lijkt me een minimale schatting. Bij > 1,5 miljard auto's all over the world in 2020, en jouw take rates. Volgens mij dan > 80% connected, ook 'derde-wereld' mensen zijn niet gek. Of ik er gezien CO2 blij mee ben is een ander verhaal.

[5]: Ik snap niet goed hoe MS 'stapelt'. En wat ze over tarieven zeggen neem ik met vele korrels zout.

Ook goedemorgen.
boem!
0
Aan alle meelezers een sterke oproep om zich te (blijven) mengen in deze discusie tenijnde meer duidelijkheid te verkrijgen.

Deze oproep gaat met nadruk uit naar BDB, Justin, Gerard EGb, Xynix, Groeibriljant, Tom3, Oudgediende, Harrie Snel, Wijsneus en al die anderen die vaak onderbouwde meningen verkondigen.

Mijn oproep komt voort uit het feit dat ik de automotive omzet verkregen uit een rekenmodel vanuit connected cars heb opgenomen in mijn generale sheet van Tom2.

De uitkomsten daaruit zijn dermate hoog dat zelfs ik hoogtevrees begin te krijgen. De reden daarvan zal wel gelegen zijn in het feit dat ik een cruciale fout heb gemaakt want een netto wpa in 2018 van 3,50 euro is wel heel erg hoog zeker als je in ogenschouw neemt dat de versnelling in de automotive omzet na 2018 pas echt losbrandt. (MW' s vertrek staat haaks op mijn uitkomsten!!!)

Mijn uitgangspunten om de omzetten te bepalen voor automotive zijn de volgende:
Aantal verkochte nieuwe auto's per jaar excl China volgens het staatje door @groeibriljant aangeleverd.
Take-rate van dat restaandeel nieuwe auto's oplopend met 6% van 43% in 2015 naar 73% in 2020.
Market share van tom2 jaarlijks oplopend met 4% van 22% in 2015 naar 42% in 2020.
Vergoeding per connected car(abonnement, dan wel vrijval via deferred) jaarlijks oplopend met 5,80 euro van 27 euro in 2015 naar 56 euro in 2020.

Indien ik deze gegevens in een excel-sheet opneem komen er de volgende droomomzetten uit:
2015: 121 mio
2016: 312 mio
2017; 573 mio
2018: 973 mio
2019: 1.560 mio
2020: 2.267 mio
en voor volgende jaren nog veel hoger vanwege het stapelbare effect.

Wacht met spanning op jullie commentaar.
Beperktedijkbewaking
0
quote:

Beperktedijkbewaking schreef op 29 mei 2015 04:04:


[...]

...

[3]: Volgens mij cumulatief. Zo niet, dan zitten ze nog verder mis...Te kort door de bocht, eerlijkheidshalve.
Laat ik het houden op:
Ik snap weinig van de LT-scenario's van Morgan Stanley.

Wiesje geloofde in bankanalisten. Ik, amateur, niet.

Ik heb niet de vermogensreserve om op hen af te gaan. Ik moet op mijn eigen inzicht vertrouwen, tegen elke professionele idioot in. Neem Jos V. bijvoorbeeld.

Soms deel ik mijn gedachten hier, take it or leave it. Het gaat om mijn pensioengeld, verdorie. Als iemand hier serieus is en niet speculeert, ben ik het wel.
Beperktedijkbewaking
0
quote:

martinmartin schreef op 29 mei 2015 04:21:


Aan alle meelezers een sterke oproep om zich te (blijven) mengen in deze discusie tenijnde meer duidelijkheid te verkrijgen.
...

en voor volgende jaren nog veel hoger vanwege het stapelbare effect.
...

Wacht met spanning op jullie commentaar.


Martin, je rekent teveel in geld. Je moet meer in aantallen (connected) auto's rekenen, dan komen de geldelijke omzetten vanzelf.

Bij auto's gaat het om harde werkelijkheden. Versnellingsbakken, remmen, banden, zuinig brandstofgebruik. Ik heb een technisch/fysische achtergrond, niet alleen bij verkeer, ik snap ook werktuigbouwkundigen die het over de verbranding onder zuigers hebben.
Dat zijn auto's, niet Carplay.

Apple- of Google car? Laat me niet lachen. Autofanaten zullen er zich dood in vervelen.

De Duitse auto-industrie lijkt even in paniek, volgens dit forum althans.
Vergeet het maar. Harde fysica+techniek is nog steeds nodig. Ik zou niet weten hoe Apple of Google of Uber of welke US geldmachine dan ook aan die expertise komt.

Niet alles bestaat uit bits en bytes. Soms spelen cc's, kWatts, trekkracht in Nm, verbruik en CO2 emissie per km ook een rol.
Sorry hoor, er zijn grenzen aan het ouwe lul zijn. En aan de remtechniek voor jonge lullen.

Connected zijn is voor vele autokopers in de wereld nog een side-issue. Zij denken meer aan paardekrachten en laadruimte.

En aan andere dingen, zie alle recente activiteiten van TT Zuid-Africa. Het ritselt daar van innovatie op andere gebieden dan de klassieke automotive wereld.
Bij al ons gereken moeten we dat soort ontwikkelingen niet vergeten.
groeibriljant
0
De markt en het aantal connected cars is naar mijn idee niet al te ingewikkeld als we definitie 6 hanteren van BDB:

6. Ingebouwde (indash) navigatie met eigen simcard voor traffic (weer met onderscheid: a resp. b = niet/wel van TT; of zo je wilt: a = alle merken, b = alleen TT).

Het verschil tussen BDB en MS qua aantallen type 6a en 6b in 2015 lijkt mij niet zo belangrijk. Ik denk dat BDB een beter beeld heeft van de totale markt, maar vermoed dat MS de cijfers uit een marktonderzoek haalt.

Voordat we uberhaupt over mogelijke prijzen en prijsmodellen kunnen discussieren lijken mij de parameters marktvolume en take-rate het vertrekpunt. Omdat de Chinese markt afgesloten is (Navinfo en Autonavi)moet die separaat in de prognoses worden verwerkt. Voorlopig haalt TomTom daar alleen real-time Traffic omzet vandaan via de joint-venture met Autonavi. Nu allemaal nog zeer beperkt en in opbouwfase.

1. marktvolume
Momenteel rijden er wereldwijd zo'n 1 miljard auto's rond. Dit aantal stijgt de komende decennia tot zo'n 5 miljard in 2050. Interessant zo'n lange termijn verwachting, maar voor de komende 10 jaar kunnen we daar weinig mee.

De wereldmarkt van nieuw verkochte auto's 2014 is bekend. Ook de verwachtingen voor 2015 en de komende jaren zijn redelijk nauwkeurig. Die zijn:

Wereldmarkt nieuwe auto's (in miljoenen stuks):
2013 68,90
2014 72,00
2015 74,16
2016 76,38
2017 78,68
2018 81,04
2019 83,47
2020 85,97China
2013 17,93
2014 19,70
2015 21,28
2016 22,98
2017 24,82
2018 26,80
2019 28,68
2020 30,692. take-rate
Persoonlijk ga ik er vanuit dat anno 2015 zo'n beetje alle nieuw verkochte auto's met inbouwscherm en inbouwnavigatie aan boord tegelijkertijd ook 'connected' zijn (o.a. voor de real time Traffic). En als dat dan nog een paar procent zonder connectie is, neem ik dat voor lief want het heeft nauwelijks effect op de toekomstverwachtingen.

Goddijn had het recent over een take-rate van nu nog net onder de 30%. Dat gaat groeien de komende jaren.
Wat zegt Morgan Stanley hierover?

Aangezien MS drie verschillende scenario's heeft, en dat ook zo'n beetje in ieder analistenrapport de basis is, is het waarschijnlijk goed om ook drie scenario's te berekenen.
boem!
0
quote:

Beperktedijkbewaking schreef op 29 mei 2015 04:57:


[...]

Te kort door de bocht, eerlijkheidshalve.
Laat ik het houden op:
Ik snap weinig van de LT-scenario's van Morgan Stanley.

Wiesje geloofde in bankanalisten. Ik, amateur, niet.

Ik heb niet de vermogensreserve om op hen af te gaan. Ik moet op mijn eigen inzicht vertrouwen, tegen elke professionele idioot in. Neem Jos V. bijvoorbeeld.

Soms deel ik mijn gedachten hier, take it or leave it. Het gaat om mijn pensioengeld, verdorie. Als iemand hier serieus is en niet speculeert, ben ik het wel.


Dat zijn de reacties waar ik op zit te wachten, de reacties van de specialist pur sang als het over connected gaat.

Wat is jouw indruk bij de cijgers van MS mbt connected cars zijn dat cijfers betreffende het jaar of cumulatieve cijfers.
boem!
0
@groeibriljant heb je al gedurfd om aan de verkochte eenheden met tom2 inside een omzet te berekenen voor de komende jaren?
[verwijderd]
0
Ik heb je verzoek gelezen Martin. Ik ga er van het weekend eens induiken. Met een voorspelling van aantallen connected cars, marktaandeel, omzet per auto, etc.

Waarbij we hopelijk nog wat cadeau krijgen van HERE (uitstappende klanten).
boem!
0
quote:

*Justin* schreef op 29 mei 2015 14:54:


Ik heb je verzoek gelezen Martin. Ik ga er van het weekend eens induiken. Met een voorspelling van aantallen connected cars, marktaandeel, omzet per auto, etc.

Waarbij we hopelijk nog wat cadeau krijgen van HERE (uitstappende klanten).


Bedankt want volgens mij ligt daar de toekomstige waarde van tom2 onafhankelijk van het tijdelijke kado door de verkoop van HERE>

Het potentieel van connected-cars inclusief HAD is inmens groot.
miska
0
martinmartin wat is jouw baseline scenario voor tomtom ?
dat lijkt het meest realistisch zonder dat we meteen gaan luchtfietsen, thanks
shaai
0
Waarom stijgen die tarieven zo hard? Van 27e naar richting 50?
Is dat extra diensten? Want anders lijken mij dat wel heel forse prijsverhogingen. De auto-industrie is historisch gezien moeilijke handel met overcapaciteiten heel veel toeleveranciers. Die letten goed op de kosten, en nieuwe innovatieve zaken dalen snel in prijs, zodat ze eerst bij d high-end modellen terecht komen, en al snel ook bij de gewone middelklasse modellen.

Ik denk dat je gerust ervan uit kan gaan dat alle MS cijfers over het heden en verleden kloppen, de harde cijfers. Niet alleen zijn het slimme jongens die hard afgerekend worden, maar zo'n rapport en de cijfers gaan ook langs IR van Tom2 die wel andere 'guidance' geven als het echt mis zou zitten. En als het zo'n bank is als MS met zo'n wezenlijke opwaardering van koersdoelen, dan wordt er imo wel ff extra goed gekeken.
groeibriljant
0
@shaai

De cijfers van Morgan Stanley qua aantallen connected cars 2020 kloppen iig voor geen meter. De huidige take-rate ligt volgens Goddijn dicht tegen de 30% en is groeiend. Over 5 jaar wordt er bijna geen nieuwe auto meer geleverd zonder ingebouwd scherm en ingebouwde real time Maps + Traffic. ADAS en HAD kunnen niet zonder dus de take-rate gaat op langere termijn zelfs naar bijna 100%.

Volgens MS is het huidige marktaandeel van TomTom in Automotive 22% en groeit dat naar 40% in 2020. Ga dan maar eens rekenen met de take-rates. Ook zonder groei in marktaandeel en zonder groei in take-rates kom je dan niet op de door Justin gemelde 40 miljoen TT-connected cars in 2020. Dat gaat eerder richting de 130 miljoen.


De prijzen die MS noemt zijn interessant. Het gaat naar mijn idee over gemiddelde prijzen per auto bij TomTom. Dat dat met 27 euro nu zo laag is komt omdat een groot deel van de huidige TomTom connected cars uitsluitend Traffic hebben. Een kleiner deel heeft en de real time Maps en de real time Traffic.
De komende jaren gaan de klanten meer TomTom-inside gebruiken en daardoor stijgt de gemiddelde prijs per auto. Ook zijn de HD maps duurder.

Ik ken het MS-rapport niet maar vermoedelijk wordt eea toegelicht. We wachten nog op antwoorden van Justin in deze.
Ik ben vooral benieuwd naar het abonnementsmodel. Een auto gaat 20 jaar mee en real time Maps + real time Traffic worden door Renault en Volkswagen verkocht op basis van een abonnementsmodel per jaar.
De non-connected modellen hebben/hadden een vaste prijs die in 4 jaar vrij viel (deferred revenue).
Het prijsmodel zal wellicht per klant verschillen maar zo te zien aan Renault en Volkswagen gaat alles in de richting van jaarabonnementen.
shaai
0
quote:

groeibriljant schreef op 29 mei 2015 16:27:


@shaai

De cijfers van Morgan Stanley qua aantallen connected cars 2020 kloppen iig voor geen meter.

Ik ben vooral benieuwd naar het abonnementsmodel. Een auto gaat 20 jaar mee en real time Maps + real time Traffic worden door Renault en Volkswagen verkocht op basis van een abonnementsmodel per jaar.2020: dat draait natuurlijk op aannames. Ik zei ook alleen dat de harde cijfers in zo'n rapport zullen kloppen.

Auto 20 jaar: maar wel over meerdere eigenaren, in meerdere continenten. Ik weet niet of de Pool, Rus, of Afrikaan of Lat-Am eigenaren een abonnement doorbetalen... En of over paar jaar in die landen ook al goede werkende maps zijn.

Ook de genoemde prijsstijgingen van wat TT ontvangt zijn natuurlijk (heel belangrijke) aannames.
groeibriljant
0
De harde cijfers van Morgan Stanley voor 2020 kloppen niet qua aantallen connected cars. Zelfs niet bij het huidige 22% marktaandeel en de huidige take-rate.
Hopelijk kan Justin meer duidelijkheid geven over de inhoud van het MS-rapport qua aantallen connected-cars, de take-rate en de tarieven.
Het marktaandeel in het blue sky scenario is wel helder met een groei van 22% in 2015 naar 40% in 2020.

Overigens moeten we nu ook weer niet al te veel waarde hechten aan Morgan Stanley. Alles wat ik tot op heden van de diverse bankanalisten heb gezien inzake TomTom zat er dik naast. Ik verwacht ook niet dat de prognoses van Morgan Stanley nu opeens zouden kloppen.

Wel interessant is dat ze een naar mijn idee redelijk correcte huidige waardering hebben gemaakt van de TomTom-assets (sum of parts).
De kaarten van TomTom hebben dezelfde waarde als die van Here (verwachte opbrengst 4 miljard dollar = 3,6 miljard euro). De overige onderdelen van TomTom waardeert Morgan Stanley op 3 miljard euro. Totaal een kleine 30 euro per aandeel, maar dat bedrag wordt hoger als Here meer opbrengt dan 3,6 miljard euro.
Geven ze ook nog aan hoe ze die 3 miljard verdelen over Telematics, Traffic en Consumer?
Beperktedijkbewaking
0
quote:

martinmartin schreef op 29 mei 2015 13:28:


[...]
...
Wat is jouw indruk bij de cijgers van MS mbt connected cars zijn dat cijfers betreffende het jaar of cumulatieve cijfers.

In ieder geval niet cumulatief, dat kan niet kloppen.
2.389 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 116 117 118 119 120 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 20 apr 2021 17:35
Koers 7,805
Verschil -0,235 (-2,92%)
Hoog 8,085
Laag 7,750
Volume 352.798
Volume gemiddeld 405.142
Volume gisteren 220.449