Forum: Koffiekamer » Vluchtelingen ramp voor Europa,eerste muur word nu gebouwd. » Pagina: 434 | Belegger.nl

Vluchtelingen ramp voor Europa,eerste muur word nu gebouwd.

35.062 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... 1750 1751 1752 1753 1754 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Chiddix
0
Komt over als een georganiseerde misdaad. Methode in Keulen zag je ook in Hamburg.
Zouden het niet uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen zijn?
New dawn
0
quote:

Chiddix schreef op 6 jan 2016 om 09:49:


Komt over als een georganiseerde misdaad. Methode in Keulen zag je ook in Hamburg.
Zouden het niet uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen zijn?


Het beste is om dat af te wachten, maar zoals je schreef waren enkele bekend bij de politie (strafblad). Dat duidt er op dat zij hier al langere tijd wonen denk ik. De zonen van Arabische dan wel Noord-Afrikaanse moslims die in Duitsland wonen. Hun dochters waren uiteraard thuis, want die mogen niet zonder man de straat op.

De bescherming van Europese staten faalt t.o.v. hun burgers.(aanslagen en groepsverkrachtingen, criminaliteit) Ik verwacht daarom dat op de langere duur, zoals Josti schreef, we richting een politiestaat gaan waarbij dan de open samenleving verdwijnt. Ook zal het politieke landschap veranderen, en ook mogelijk de programma´s van partijen. Wanneer het getij verandert....

[verwijderd]
0
De indruk van "georganiseerd" wijst meer op "honderd zielen, 1 gedachte
De locaties zijn toevallig, toevallig gebeurt het volgende keer in een andere stad.
enwatnu
1
quote:

Chiddix schreef op 6 jan 2016 om 09:49:


Komt over als een georganiseerde misdaad. Methode in Keulen zag je ook in Hamburg.
Zouden het niet uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen zijn?
Gewoon teveel Islam op 1 plek.
josti5
0
quote:

Endaxi schreef op 6 jan 2016 om 10:06:


De indruk van "georganiseerd" wijst meer op "honderd zielen, 1 gedachte
De locaties zijn toevallig, toevallig gebeurt het volgende keer in een andere stad.


Leve de mobieltjes...
Dit tuig heeft dezelfde 'strategie' als 'voetbalsupporters'.

Duitsland gaat clashen: politie + lagere politiek + autochtoon hand-in-hand tegen Merkel's gevestigde orde + allochtonen + asielindustrie.

Ben benieuwd, aan welke kant te zijner tijd het leger staat...
objectief
0
quote:

New dawn schreef op 6 jan 2016 om 09:13:


[...]

De vierde vrijheid van het reward is de vrijwaring van vrees, nou niet bepaald in overeenstemming nu met de gebeurtenissen die in Keulen zijn gebeurd. De staat met haar aan het hoofd heeft in Keulen gefaald.


Als er in Amsterdam west een drugscrimineel wordt doodgeschoten heft dan Rutte gefaald?? 90% van de vrees is aangewakkerd door de PVV....een partij die ons belastingbetaler tonnen kost en enkel daarvan leeft.
De PVV wil niet regeren, want dan zijn ze meteen hun aanhang kwijt want regeren is compromissen sluiten en veel eigen doelen inleveren.
Chiddix
0
quote:

New dawn schreef op 6 jan 2016 om 10:04:


[...]

Het beste is om dat af te wachten, maar zoals je schreef waren enkele bekend bij de politie (strafblad). Dat duidt er op dat zij hier al langere tijd wonen denk ik.

De bescherming van Europese staten faalt t.o.v. hun burgers.(aanslagen en groepsverkrachtingen, criminaliteit)Op teletekst gisteren, nog niemand opgepakt. Toch schijnen er 5 personen zijn opgepakt. De politie wist in Keulen niet of men van voren achter nog leefde. Meeste gebeurde in Keulen op oudjaar en in nieuwjaar s nachts ging het op kleine schaal nog verder. En de politie maakte gewoontegetrouw zijn rondjes zonder iets in de gaten te hebben?
T is uniek in de wereld , dat zoiets voorkomt.
[verwijderd]
0
quote:

fred12345 schreef op 6 jan 2016 om 10:43:


[...]

Als er in Amsterdam west een drugscrimineel wordt doodgeschoten heft dan Rutte gefaald?? 90% van de vrees is aangewakkerd door de PVV....een partij die ons belastingbetaler tonnen kost en enkel daarvan leeft.
De PVV wil niet regeren, want dan zijn ze meteen hun aanhang kwijt want regeren is compromissen sluiten en veel eigen doelen inleveren.


Het ontbeert je aan visie want je bent onderdeel van de rode ziekelijke altruïsten_industrie.
Het volgende kabinet zal minimaal bestaan uit VVD, PVV en VNL.
PVV zal nog verder in de peilingen stijgen en VVD zal uiteindelijk kiezen voor PVV waardoor het aantal kiezers bij VVD zal toenemen en komende uit diverse partijen zoals o.a CDA.
De ziekelijke altruïsten partij PvdA zal volledig worden weggevaagd geen arbeider die er nog affiniteit mee heeft behalve het woestijnvolk dan.
handyman6
0
quote:

Tatan schreef op 5 jan 2016 om 20:09:


PVV doet het prima...
Je geeft het volk wat ze vragen..

1. In strijd met de gewekte verwachtingen stemde de PVV tegen het opstellen van een armoedebeleid en tegen gelijke rechten op WW en ziektewet voor flexwerkers.

2. De PVV stemde voor bezuinigingen op jonggehandicapten en sociale werkplaatsen, voor het afschaffen van de alleenstaandeouderkorting en voor het korten van de huurtoeslag. Dat laatste kost huurders met een laag inkomen zo’n 180 euro per jaar.

3. De belofte van de PVV om tegen ‘graaiers en profiteurs’ in actie te komen blijkt eveneens loos te zijn. De partij stemde tegen het invoeren van een Balkenendenorm in de cultuursector en in de zorg. En voor de belastingvoordelen van het Koningshuis.

4. Gezinnen met een maandinkomen vanaf 1.950 euro mogen van de PVV niet meer in een sociale huurwoning gaan wonen.

5. Lonen in de publieke sector willen ze bevriezen.

6. Voor de verkiezingen (2010) eiste de PVV ‘absolute transparantie’ over de ontwikkeling van de koopkracht in Nederland, nu vindt de partij het niet meer nodig dat deze cijfers in de rijksbegroting worden gepubliceerd.

7. De PVV beloofde dat de zorg beter en betaalbaar zou worden en ouderen meer rechten en voorzieningen zouden krijgen. In werkelijkheid stemde de PVV in de Tweede Kamer voor hogere eigen bijdragen en voor bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (pgb) en de begeleiding van ouderen in de dagopvang met een IQ boven de 70.

Wilders zegt tegen marktwerking in de zorg te zijn, maar stemde voor particuliere investeringen en winstuitkeringen in ziekenhuizen en voor betaalde voorrangszorg via zogenaamde SOS-artsen.

8. De PVV stemde tegen een meer inkomensafhankelijke premie (ZIEKENFONDS!), tegen maatregelen om wachtlijsten in de jeugdzorg te verminderen en zelfs tegen het in stand houden van het wettelijk recht op jeugdzorg.

9. De PVV stemde ook tegen een passende indicatiestelling voor AWBZ-verzekerden, waardoor meervoudig gehandicapten en mensen met een intensieve zorgvraag nu geen gebruik kunnen maken van een pgb.

10. Ook agenten in spe moeten het ontgelden: de PVV stemt in met bezuinigingen op de politieopleiding en betaalt aspirant-agenten geen vergoeding meer. Voor zij-instromers wordt het zo onmogelijk om politieagent te worden. De PVV stemde in met het afschaffen van de zogenaamde ‘Montfrans-middelen’, geld dat gemeenten gebruiken voor hun veiligheidsbeleid.

11. De PVV weigert ook alcoholverslaafden in het verkeer extra aan te pakken en is tegen concrete voorstellen om de oververtegenwoordiging van niet-westerse jongeren in de criminaliteit terug te dringen.

12. Recidive wil de PVV wel terugdringen, maar door te bezuinigen op reclassering en een snelle re-integratie van ex-gedetineerden af te wijzen, blijft ook dit een loze belofte.

13. De PVV laat gewone mensen in de file staan, maar laat de rijken rijden. De partij stemde in met betaalde elite-tolrijbanen, waarop mensen met geld de files kunnen passeren, tegen mobiliteitsmanagement voor werkgevers en werknemers, tegen geld voor sneller onderhoud van bestaande wegen en tegen maximale sluitingstijden van spoorwegovergangen.

14. De spoorwegen hoeven van de PVV niet weerbestendig te worden gemaakt en de prijs voor een trein- of buskaartje mag sneller stijgen dan de kosten voor een auto.

15. De PVV stemde tegen een voorstel om het tekort aan fietsenstallingen bij stations op te lossen en tegen een minimum-voorzieningenniveau voor openbaar vervoer in het landelijke gebied.

16. De PVV verklaarde zich ook tegen het verbeteren van de verkeersleiding bij ProRail, tegen een inventarisatie van knelpunten op het spoor en tegen een onafhankelijke klachteninstelling voor het openbaar vervoer. De reisinformatie en communicatie met reizigers bij een ongeluk op het spoor hoeft van de PVV niet te worden verbeterd.

17. De PVV was in de verkiezingstijd kampioen dierenrechten. Na de verkiezingen veranderde dat snel. De fractie stemde tegen verplichte brandbestrijdingsmiddelen in stallen – waar de laatste vijf jaar ruim 700.000 dieren levend zijn verbrand. De partij stemde tegen betere controle op de intensieve veehouderij, tegen een voorstel om de dierenwelzijnsregels aan te scherpen, tegen plannen om gaandeweg een einde te maken aan de bio-industrie, tegen een verkoopverbod voor de bedreigde blauwvintonijn, tegen het in stand houden van het systeem van dierenrechten na 2015, maar voor de plezierjacht op wilde zwijnen op de Kroondomeinen.

18. De PVV stemde ook tegen een vergunningenstop voor megastallen. Bovendien was de partij tegen het voorstel om vervuilende bedrijven te laten meebetalen aan het opruimen van dioxine in onze rivierbodems, tegen een actieplan om zwerfafval aan te pakken, tegen gesprekken met België om te voorkomen dat de Westerschelde verder zou moeten worden uitgediept, tegen het voorstel om meer openheid te geven over de plannen voor nieuwe kerncentrales en voor de bouw van nieuwe kolencentrales.

19. Het woord ‘democratie’ valt vijftien keer in het PVV-verkiezingsprogramma, het begrip ‘vrijheid’ nog vaker. Na de verkiezingen stemde de partij echter tegen de verbetering van de informatievoorziening van de regering aan de Kamer over Europese besluitvorming en de invloed van Nederland daarop. In strijd met haar beloften stemde de PVV tegen een nieuwe wet die de financiering van politieke partijen inzichtelijker moet maken.

20. Ook de belofte voor meer openheid werd gebroken: de partij stemde tegen openbaarmaking van de zakelijke belangen van ministers en hoe zij met die belangen zijn omgegaan. De beloofde onafhankelijkheid van ‘Brussel’ leidde niet tot steun voor voorstellen om meer zeggenschap te krijgen over onze land- en tuinbouw.

21. De PVV verzet zich ook niet tegen de groeiende Europese bemoeienis met onze woningcorporaties.

22. De partij stemde voor meer invloed van ‘Brussel’ op de Nederlandse begroting.

23. De ‘falende magistratuur’ is volgens de PVV een bedreiging voor onze democratie, maar de partij stemde tegen een onderzoek naar de invloed van de manier van financieren van de rechterlijke macht op de kwaliteit van de vonnissen.

24. Een paar maanden geleden stemden ze tegen afschaffing eigen risico voor mensen met chronische aandoening en ouderen…


De PVV claimt er voor de gewone man te zijn, maar stemde toch voor verdere liberalisering van de sociale huursector, voor TTIP en tegen de miljonairsbelasting waarmee het gat tussen arm en rijk kleiner zou moeten worden.

Dit is toch geweldig...
En hij heeft groot gelijk ...
10% is veel met politiek bezig....
20% die volgt het wel redelijk...
5% heeft wel eens wat gelezen...

65% zal het een rotzorg zijn en stemt op de man die het meeste beloofd...
Veel beloven weinig geven doe gekken en dwazen in vreugde leven....

Doet Wilders het slecht ..?
Nee hij doet het prima heeft goed in de gaten dat er een markt open is..
65% van die markt is te kneden....

de andere 35% is toch verloren...Die denken echt na..
Daar heb je niks aan...


time2wakeup.me/nederland-wordt-door-w...

Als het waar is dan is het wel diep triest ...
Zal wel niet waar zijn....!!
Het is wel waar.Want niemand reageert er hier op...lastig uitteleggen immers!
GrH6
New dawn
0
quote:

fred12345 schreef op 6 jan 2016 om 10:43:


[...]

Als er in Amsterdam west een drugscrimineel wordt doodgeschoten heft dan Rutte gefaald?? 90% van de vrees is aangewakkerd door de PVV....een partij die ons belastingbetaler tonnen kost en enkel daarvan leeft.
De PVV wil niet regeren, want dan zijn ze meteen hun aanhang kwijt want regeren is compromissen sluiten en veel eigen doelen inleveren.


Nee...

Maar wel als je het het award als uitgangspunt neemt: ¨vrijwaring van vrees¨. Het award legt de lat hoog.
objectief
0
quote:

ZAYBXC schreef op 6 jan 2016 om 10:56:


[...]

Het ontbeert je aan visie want je bent onderdeel van de rode ziekelijke altruïsten_industrie.
Het volgende kabinet zal minimaal bestaan uit VVD, PVV en VNL.
PVV zal nog verder in de peilingen stijgen en VVD zal uiteindelijk kiezen voor PVV waardoor het aantal kiezers bij VVD zal toenemen en komende uit diverse partijen zoals o.a CDA.
De ziekelijke altruïsten partij PvdA zal volledig worden weggevaagd geen arbeider die er nog affiniteit mee heeft behalve het woestijnvolk dan.Bedankt voor je visie; maar s.v.p. niet zulke moeilijke woorden gebruiken ik ben maar een gewone burger en jij beslist geen arbeider.
handyman6
0
quote:

Chiddix schreef op 6 jan 2016 om 09:49:


Komt over als een georganiseerde misdaad. Methode in Keulen zag je ook in Hamburg.
Zouden het niet uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen zijn?
Hoe vaak het op kleinere schaal al niet in zwembaden gebeurt,jarenlang,dat lastig vallen.Het GangBangen door hooligans en motorclubs,ook zo iets.
Maar de Duitsers lijken wakker geschud,dat het grenzen openzetten ,ZONDER strenge regulering en straffen,ernstige gevolgen voor de burgerij kan hebben.Werd ook es tijd!
H6
New dawn
0
quote:

handyman6 schreef op 6 jan 2016 om 11:06:


[...]Het is wel waar.Want niemand reageert er hier op...lastig uitteleggen immers!
GrH6


Het electoraat van Wilders kijkt niet naar de gehele politiek van de PVV.
Er is nog maar één onderwerp en dat schuift alle andere onderwerpen weg.
[verwijderd]
1
quote:

New dawn schreef op 6 jan 2016 om 11:15:


[...]

Het electoraat van Wilders kijkt niet naar de gehele politiek van de PVV.
Er is nog maar één onderwerp en dat schuift alle andere onderwerpen weg.


Begrijp jij het wel ?
De meeste kiezers van alle partijen kennen het partijprogramma van hun gekozen partij niet.

Er is democratie en elke burger mag stemmen zonder enige interesse in de doelstelling van een politieke partij.
Het volk (90%) wordt niet voor niets stemvee genoemd.
Chiddix
0
quote:

handyman6 schreef op 6 jan 2016 om 11:13:


[...]Hoe vaak het op kleinere schaal al niet in zwembaden gebeurt,jarenlang,dat lastig vallen.Het GangBangen door hooligans en motorclubs,ook zo iets.
Maar de Duitsers lijken wakker geschud,dat het grenzen openzetten ,ZONDER strenge regulering en straffen,ernstige gevolgen voor de burgerij kan hebben.Werd ook es tijd!
H6


Kijk als dit in Nederland gebeurt wat in Keulen voorviel , wordt het politie-apparaat grootschalig en de mobile eenheid direct opgetrommeld. De politie in Keulen zal ongetwijfeld wat meldingen hebben binnengekregen op oudjaar maar kon het niet geloven , dat het op grote schaal gebeurde. Je verwacht zoiets niet op oudjaar s avonds.
New dawn
0
quote:

ZAYBXC schreef op 6 jan 2016 om 11:31:


[...]

Begrijp jij het wel ?
De meeste kiezers van alle partijen kennen het partijprogramma van hun gekozen partij niet.Ja ik weet dat. En je hebt gelijk, natuurlijk. De PVV is vnl bekend in de media vanwege het Islam probleem de rest sneeuwt er onder, is onbekend.
Slainte
3
De zieke christelijke moraal van medelijden, naastenliefde en schuldgevoel (slavenmoraal), de "ziek-zwak-en-misselijk-is-goed" moraal zit diep, diep geworteld in de west Europese samenleving en zal onze ondergang worden.
Nietzsche zag het 130 jaar geleden al:

"Socialisten waren volgens Nietzsche de "priesters-van-na-de-Industriële-Revolutie". Ook zij predikten voor de armen, de verdrukten, de arbeiders, die uitgebuit werden, kortom voor de zielenpoten.
En daarop baseerde ze vervolgens een machtspositie voor zichzelf; net als de christelijke priesters al twee duizend jaar lang deden."

Socialisten/ gutmenschen hebben grote groepen zwakkeren nodig om hun machtspositie te behouden; vluchtelingen zijn hier bij uitstek geschikt voor.
Dit keer halen ze echter de verkeerde binnen...
hirshi
0
"In een centrum voor jongeren met een beperking in Rotterdam wordt slechte zorg gegeven en gediscrimineerd, stelt Leefbaar Rotterdam. Een multicultureel ‘terrorteam’ heeft al achttien blanke medewerkers weggepest.

Sommigen zijn ontslagen, contracten zijn niet verlengd, anderen hebben zelf ontslag genomen. Allemaal blanke medewerkers. Daar zijn 16 allochtonen en twee autochtonen voor aangenomen. Meerdere medewerkers, ook vertrokken personeelsleden, hebben de situatie aangekaart bij de ondernemingsraad".

www.telegraaf.nl/binnenland/24954539/...
handyman6
0
quote:

Chiddix schreef op 6 jan 2016 om 11:37:


[...]

Kijk als dit in Nederland gebeurt wat in Keulen voorviel , wordt het politie-apparaat grootschalig en de mobile eenheid direct opgetrommeld. De politie in Keulen zal ongetwijfeld wat meldingen hebben binnengekregen op oudjaar maar kon het niet geloven , dat het op grote schaal gebeurde. Je verwacht zoiets niet op oudjaar s avonds.
Tuurlijk wel.Het doet ongetwijfeld op Facebook en Twitter vooraf de ronde,en de politie luistert en fotografeert er volop mee.Zo zijn voetbalrellers uitgebreid in beeld gebracht immers.
Alleen ,zoals hier al vaker gemeld,wordt er niks mee gedaan ,want dat wil de politiek niet! Men weet donders goed dat het zomaar binnen laten van allerlei volk tot dergelijk misbruik kan leiden ,als je het met VELEN doet.
De burgerij ,politie,moet dat "ongerief" maar voor lief nemen,heeft men besloten op hoogste nivo.
En die boefjes voelen dat feilloos aan.Het staat onderling voortdurend met smartphones in overleg en weten exact,wanneer toe te slaan.Netzo als het inbrekersgilde het liefst inbreekt in de Oudejaarsnacht ,als het knalt!
GrH6
[verwijderd]
0
quote:

Slainte schreef op 6 jan 2016 om 12:00:


De zieke christelijke moraal van medelijden, naastenliefde en schuldgevoel (slavenmoraal), de "ziek-zwak-en-misselijk-is-goed" moraal zit diep, diep geworteld in de west Europese samenleving en zal onze ondergang worden.
Nietzsche zag het 130 jaar geleden al:

"Socialisten waren volgens Nietzsche de "priesters-van-na-de-Industriële-Revolutie". Ook zij predikten voor de armen, de verdrukten, de arbeiders, die uitgebuit werden, kortom voor de zielenpoten.
En daarop baseerde ze vervolgens een machtspositie voor zichzelf; net als de christelijke priesters al twee duizend jaar lang deden."

Socialisten/ gutmenschen hebben grote groepen zwakkeren nodig om hun machtspositie te behouden; vluchtelingen zijn hier bij uitstek geschikt voor.
Dit keer halen ze echter de verkeerde binnen...Uitstekend geschreven, tenminste een van de weinigen die het begrijpt.
Een dikke AB van mij en geef dat zelden.

Ter aanvulling van gutmensch:
Maar door uit te leggen wat een Gutmensch NIET is ben ik er natuurlijk niet. Om te begrijpen hoe een Gutmensch denkt gaan we terug naar het woord op zichzelf. Gutmenschen hebben een dwingende behoefte "goed" te zijn. Wat zij onder goed verstaan is voor henzelf niet altijd duidelijk, wat ze wel weten is dat er mensen die "het goede" nastreven en dat er mensen zijn die dat niet op hun manier doen. Ook heeft de Gutmensch de pretentie te weten wat goed is en wat niet. Zij weten ook wat goed is voor de mensheid en wat niet. Een Duitse columnist schreef eens dat Gutmenschen sterk denken vanuit mensen die deugen en mensen die niet deugen. Hoewel ze dit nooit uitspreken verdelen Gutmenschen de wereld in Gutmenschen en Slechtmenschen.

In de beleving van de Gutmenschen weten zij wat goed is voor de mensheid, zij hebben tenslotte het beste met de mensheid voor. Wie hun visie niet deelt is dus fout en slecht en dient met alle middelen bestreden te worden. Alles ten bate van de mensheid, dat spreekt vanzelf. Zo bezien kan het geen verbazing wekken dat Gutmenschen zich helemaal niet zo "goed" gedragen als je zou verwachten. Je zou van iemand die het beste met alles en iedereen voorheeft tenslotte niet verwachten dat ze met hun beste bedoelingen een politicus zo intens zwartmaken dat ze daarmee de weg naar een politieke moord gebaand hebben. Uiteraard zijn Gutmenschen niet aanspreekbaar als hun gedrag tot zo iets leidt, zij hebben immers het beste met iedereen voor en zijn daarmee verheven boven iedere kritiek.

linksekerk.jouwweb.nl/diversen/wat-is...
35.062 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... 1750 1751 1752 1753 1754 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 577,42 0,00 0,00% 11 okt
AMS25-24h 575,65 -1,77 -0,31% 08:58
AMX 843,54 0,00 0,00% 11 okt
ASCX 957,24 0,00 0,00% 11 okt
BEL 20 3.727,92 0,00 0,00% 11 okt
BRX20-24h 3.705,82 -22,10 -0,59% 08:58
Germany30^ 12.468,00 -43,65 -0,35% 08:58
Dutch15-index 16.087,95 0,00 0,00% 11 okt
Euro30-index 18.273,12 0,00 0,00% 11 okt
US30# 26.853,23 +41,73 +0,16% 08:58
US500# 2.974,02 +7,01 +0,24% 08:58
Nasd100# 7.854,62 +10,75 +0,14% 08:58
Japan225# 22.027,01 +228,14 +1,05% 08:58
New York WTI spot 56,22 +0,59 +1,06% 22 jul
Gold World Spo... 1.487,66 -0,62 -0,04% 08:58
EUR/USD 1,1019 -0,0017 -0,15% 08:58

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
AALBERTS NV 36,300 0,000 0,00% 11 okt
ABN AMRO BANK N.V. 16,500 0,000 0,00% 11 okt
ADYEN NV 641,800 0,000 0,00% 11 okt
Dalers Laatst +/- % tijd
AALBERTS NV 36,300 0,000 0,00% 11 okt
ABN AMRO BANK N.V. 16,500 0,000 0,00% 11 okt
ADYEN NV 641,800 0,000 0,00% 11 okt

Nieuws Forum

Trump trapt op rem met tariefverhogingen
Matthijs1975 op 14-okt-19 08:48
5
Esperite vecht faillissementsuitspraa...
NVS op 14-okt-19 08:32
1
Beter Bed verkoopt Matratzen Concord
Moneyball op 14-okt-19 08:29
2
CBS: economisch beeld fractie minder ...
taurus86 op 14-okt-19 08:08
1
Boskalis en Philips mee op bezoek aan...
Mijn Vriend op 14-okt-19 08:03
1