Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Vluchtelingen ramp voor Europa,eerste muur word nu gebouwd.

rationeel
0
Wie zich afvraagt hoe het zover kon komen dat juist de Emiraten vrede sloten met Israël, stelt vast dat er nooit formeel een oorlog tussen de twee is geweest. Maar het belangrijkste is vermoedelijk de gematigde islam die er wordt uitgedragen. Op het strand kun je iemand in bikini tegenkomen, maar ook in boerkini. Het straatbeeld toont relatief weinig hoofddoeken, al ontbreken de nikabs niet – van Saoediërs die graag op bezoek komen. Alcohol is overal verkrijgbaar. Tijdens de ramadan kunnen niet-moslims zonder problemen en openlijk eten.

Alle religies zijn welkom, er is zelfs een speciale minister van Tolerantie aangesteld, al wordt actieve bekeringsdrang niet getolereerd. De paus is met veel tamtam ontvangen. Van de interreligieuze dialoog tussen islam, jodendom, christendom en het hindoeïsme wordt veel werk gemaakt.

Zo kan het dat aan de deur van de Kriel-residentie niet alleen een hamsa hangt, het handje tegen het boze oog dat de joodse en de Arabische cultuur verenigt, maar op de deurpost ook een mezoeza. Traditie. Dit kokertje met twee thora-spreuken om voorspoed en geluk te brengen identificeert het huis als een joods huis. Binnen prijken gekalligrafeerde Hebreeuwse spreuken naast oude foto’s van familie en voorouders. De speciale kast in de woonkamer met daarin onder andere de thora-rollen is gebouwd als een soort ark, zoals in een synagoge.

Dat ontstond kort nadat Alexander Peterfreund, een orthodoxe jood en diamantair uit Antwerpen, bij de Kriels aan de sabbattafel zat, al op de eerste vrijdagavond na zijn aankomst in Dubai in 2013. De volgende dag ging hij samen met Ross Kriel in diens woonkamer in gebed. ‘Er wordt gezegd dat Ross en ik de joodse gemeen-schap in Dubai hebben gesticht’, zegt Peterfreund via Zoom vanuit Dubai, in hemdsmouwen en met een keppeltje achter op zijn kortgeknipte donkerblonde haar. ‘Maar we vormden alleen het begin van een meer gestructureerde gemeen-schap.’

‘Dat de joodse gemeenschap in Dubai groeide kon alleen omdat de omgeving dat toestond.’ Hier wordt de gematigde islam uitgedragen
De Emiraten zijn relatief nieuwe staatjes, zonder een joodse geschiedenis en zonder dat er een uittocht van joden plaatsvond na de vorming van de staat Israël, zoals in andere Arabische landen. De eerste joodse expats kwamen hier in de jaren negentig, en vanaf begin deze eeuw vierden joodse gezinnen samen hun religieuze feestdagen. Daaraan werd geen ruchtbaarheid gegeven. Peterfreund dacht dan ook na zijn verhuizing uit Antwerpen niet alleen in een fysieke woestijn terecht te komen, maar ook in een spirituele. Niets was minder waar, want bij de Pesach-viering die hij enkele maanden na aankomst hield, zaten tot zijn verbazing zeventig man in zijn woonkamer aan de koosjere wijn die hij uit New York had geïmporteerd.

Al snel werd de sjoel in Kriels huiskamer te klein. De volgende fase was de Villa, een gehuurd luxe woonhuis dat het eerste joodse centrum van Dubai zou worden. ‘We waren altijd heel discreet. Deden de gordijnen dicht. Er was al contact met de autoriteiten en de toon was: welkom, we moedigen het aan, maar wees discreet. Dat laatste niet omdat er problemen waren, maar: wij zijn bezorgd over uw veiligheid.’

Jarenlang was de Villa als sjoel alleen bekend bij een relatief kleine groep betrokkenen. Dat veranderde toen in februari 2019, bij het afkondigen van het Jaar van de Tolerantie, er een boek verscheen over religieuze minderheden in de Verenigde Arabische Emiraten, met daarin ook een hoofdstuk over de joodse gemeenschap. ‘Dat was het moment dat we voor het eerst op de radar kwamen’, stelt Peterfreund vast. Journalisten begonnen te schrijven over de ‘geheime synagoge’ en over Elli Kriels koosjere keuken.

Voor Peterfreund vormde het aanbieden van een thora-rol aan kroonprins Mohammed bin Zayed in november 2019 een belangrijke mijlpaal. De rol van de joodse heilige schrift was speciaal voor de gelegenheid vervaardigd en geschreven. Het was een uniek moment voor een Arabisch land. Bin Zayed gebruikte het vooral om zijn boodschap over een tolerante islam voor het voetlicht te krijgen. Peterfreund was onder de indruk. ‘De kroonprins sprak over zijn vader, en hoe die hem vertelde dat de Emiraten zouden meevechten in een internationale coalitie tegen al-Qaeda-leider Osama bin Laden. De vader zei: “Ik doe dat om iedereen te vertellen dat onze islam gekaapt is, en niet die van Bin Laden is.” Hij ziet zichzelf als de gematigde stem van de islam.’
rationeel
0
Elli Kriel, eigenaar van Elli’s Kosher Kitchen, Dubai, 2020
© Andrea DiCenzo / Getty Images
rationeel
0
Die boodschap vindt weerklank bij de conservatieve Emirati’s. Ze zijn tolerant richting andersdenkenden, maar keren zich tegen de radicale islam en tegen moslims die de islam beschadigen. Een diplomaat uit Dubai vertelt bijvoorbeeld dat Emirati’s hem waarschuwen om op te passen voor wat we in het Westen islamistische bewegingen wel en niet toestaan. Die bewegingen zullen nooit het westerse model accepteren, sterker nog, hun agenda ondermijnt dat model juist, zo luidt die waarschuwing.

Het leiderschap ziet haar gematigde vorm van de islam ook als voorbeeld voor de rest van de Arabische wereld. Ze blijkt aantrekkelijk te zijn voor goed opgeleide jongere Arabieren, die vanwege corona en het visumbeleid niet naar Engeland of Amerika kunnen en zich steeds meer in de Emiraten vestigen. Het tolerantiebeleid legt de Emiraten bepaald geen windeieren: de economie doet het beter dan ooit, de duurzaamheidsagenda is succesvol, de wetenschap ontwikkelt zich dusdanig dat de Emiraten een eigen Mars-missie hebben en de aanpak van corona wordt in de regio alleen door Israël geëvenaard.

Dat hele beleid is dan wel top-down ingevoerd, toch vindt het brede steun onder de bevolking. En hoewel Emirati’s bekendstaan als regeringsgetrouw, laat bijvoorbeeld het grote succes van Elli Kriels koosjere keuken zien dat het beleid aansluit bij een ontwikkeling. Zo kon Alex Peterfreund onlangs het nieuwe Israëlische Diamanthandelscentrum in Dubai openen, waarbij een rabbijn voor het oog van Emiraatse genodigden een mezoeza aan de deur bevestigde. En werd het joodse lichtjesfeest van Chanoeka in december in de buitenlucht gevierd met het aansteken van de kaarsen op een grote negenarmige kandelaar door tal van hoogwaardigheidsbekleders.

Dat het leeft onder de bevolking blijkt ook uit de toenemende interesse voor het leren van Hebreeuws. De Emiraatse May al-Badi is daar nu een jaar mee bezig, uit nieuwsgierigheid over iets wat er niet was in haar land, zegt ze. Al is ze moslim, ze bezoekt ook regelmatig sabbatmaaltijden bij joodse vrienden. Daar is ze ook als ze op zaterdag een slaapkamer binnenloopt voor het gesprek via Zoom, wijnglas in de hand. De vlotte, ongesluierde jonge vrouw noemt de Abraham Akkoorden ‘een familiereünie tussen ons en de Israëliërs. We leren elkaar kennen en zijn daar erg blij mee.’

Blij is ze ook met de snelle opkomst van het toerisme uit Israël. ‘Als we ergens thuis met tien mensen de sabbat vierden, dan kwamen voorheen misschien twee van de gasten uit Israël. Nu heb je tweehonderd Israëliërs bij elkaar. En dat is maar één viering, meestal zijn er twee of drie tegelijk aan de gang. Dus hebben we wekelijks zeshonderd joden die hier ergens samen sabbat vieren.’

Van een negatieve reactie op al die aantallen is geen sprake, zegt ze. ‘We zijn blij als we gasten hebben. We zijn van oorsprong bedoeïenen, en gastvrij. Vanwege onze voorouders zien we ons land als een tent. Net als in de joodse cultuur en religie; Abraham nodigde gasten uit in zijn tent omdat hij gastvrij was.’

rationeel
0
Levi Duchman (tweede van links) leidt de viering van Chanoeka. Dubai, 2020
© Ali Haider / EPA / ANP
rationeel
0
Dat de kinderen van de profeet Abraham, Isaac en Ismaël, de voorouders van het jodendom en de islam, nu in vrede samenleven, is een populair plaatje in de Emiratische propaganda. De realiteit is wel dat terwijl veel Arabische landen vasthielden aan het door de Arabische Liga ingestelde boycotbeleid jegens Israël, er in de Emiraten al geruime tijd zakencontacten waren met joodse zakenlieden, en zelfs met Israël. Er lag dus al een basis. Peterfreund noteerde in opmaat tot die akkoorden een verandering in toon en politiek. ‘Het Jaar van de Tolerantie, onze deelname aan het boek over de minderheden, de thora die we mochten aanbieden – het is allemaal een test geweest bij het klaarstomen van de akkoorden met Israël. Niet dat we erover zijn geraadpleegd of op de hoogte gehouden. Misschien waren we een testballon. Zonder het te beseffen waren we in ieder geval pioniers.’

Sindsdien is de joodse gemeenschap nog meer het centrum van de actualiteit geworden. Ze bestaat nu uit zo’n duizend zielen. ‘Als een kleine joodse gemeenschap, die aan de vooravond staat van een grote golf joodse toeristen’, zegt Alex Peterfreund. ‘Niet alleen uit Israël. Ook uit de VS en Europa zullen joden naar de Emiraten komen die dat eerder niet durfden.’

In een Arabisch land waar joden tot voor kort hun identiteit niet eens durfden te verklappen, zijn nu drie rabbijnen actief
Daarmee is de gemeenschap in een volgende fase beland. Voor al die joodse gasten moet er koosjer gekookt worden, en daarvoor is een certificering nodig. In die groeiende markt kreeg Elli Kriel forse concurrentie. Van de Chabat-beweging, een internationale joodse beweging die een afgevaardigde naar Dubai stuurde. Die importeert joodse producten, zette koosjere keukens op en controleert die, opende een koosjer slachthuis en houdt daarnaast regelmatig diensten en biedt kinderen joods onderwijs.

Daarmee deed ook een jonge nieuwe rabbijn zijn intrede. Levi Duchman, een twintiger uit New York, wierp zich op als de rabbijn voor de joodse gemeenschap in de Verenigde Arabische Emiraten. Aanvankelijk heette de Joodse Raad van Ross Kriel en Alex Peterfreund hem welkom, want de gemeenschap had een voorganger nodig. Ze verslikten zich echter in de ambitie van Duchman en de machtige beweging achter hem. Peterfreund: ‘Hij wilde de titel van opperrabbijn van Dubai. Maar we zijn hier van alles, van orthodox tot liberaal, en we dachten dat hij veel te extreem voor ons zou zijn. Dus hebben we hem die rol niet willen geven.’

Niet lang daarna kozen hij en Kriel voor een rabbijn die verbonden was aan New York University en een paar keer per jaar overkwam uit de VS. Yehuda Sarna is een moderne orthodoxe rabbijn, zegt Peterfreund. Hij accepteerde hun verzoek om opperrabbijn te worden, waarna ook de autoriteiten hem als zodanig erkenden. De benoeming was bedoeld als weerwerk tegen de Chabat-beweging, geeft de Belg toe, ‘maar ook omdat een gemeenschap zonder een rabbijn als een kerk zonder pastoor is’.

Inmiddels heeft zich nog een rabbijn gemeld; de Libanees-Amerikaanse rabbijn Eli Abadi vestigde zich in Dubai en hij werd de nieuwe constante voor de Joodse Raad van Kriel en Peterfreund. Waarmee nu drie rabbijnen actief zijn in een Arabisch land waar joden tot voor kort hun identiteit niet eens durfden te verklappen. Tegelijkertijd is er sprake van een schisma, waarbij de hoofdpersonen niet meer met elkaar praten. Dat komt vooral doordat Chabat-rabbijn Levi Duchman zich tijdens de media-aandacht na de akkoorden ten onrechte profileerde als dé vertegenwoordiger van de joodse gemeenschap in de VAE, melden goed ingelichte bronnen. Hij is beschuldigd van een ‘vijandige overname’ van de leiding over de joodse gemeenschap.

Ook het haastige telefoongesprek met rabbijn Duchman, die over straat loopt in Dubai en tussendoor andere telefoontjes beantwoordt, geeft daar blijk van. Zes jaar geleden vertrok hij naar Dubai ‘om een joodse gemeenschap op te zetten in een tijd dat mensen alleen thuis bijeenkwamen en niet voor officiële gelegenheden’, zegt hij – terwijl voor zijn komst de Villa al jarenlang als sjoel dienst had gedaan. ‘Ik heb gebouwd aan de behoeften van de gemeenschap. We ontwikkelden onderwijs, sociale bijeenkomsten en liefdadigheid voor wie hulp nodig heeft.’

Duchman kon zich vestigen dankzij de steun van textielhandelaar Solly Wolf, die al twintig jaar in Dubai woont, langer dan alle andere betrokkenen. Cynisch is wel dat Duchmans Jewish Community Centre een gebouw heeft waar al die activiteiten plaatsvinden, terwijl de Joodse Raad de Villa al een half jaar kwijt is. Want de overheid had bezwaren tegen de vestiging van een joods centrum voor religie en cultuur in een woonwijk. In afwachting van een nieuwe locatie vindt hun sjoel wekelijks in hotelzaaltjes plaats. De overheid is in het kader van het tolerantiebeleid weliswaar begonnen met de bouw van een Abraham Familie Huis, waar ruimte zal zijn voor een moskee, een kerk en ook een synagoge, welke van de concurrerende groepen daar onderdak zal krijgen is echter onduidelijk.

Anderzijds heeft Levi Duchman het kapitaal achter zich van de grote Chabat-beweging, die over de wereld verspreid 3500 instituten heeft met tienduizenden werknemers. Peterfreund spreekt over de ‘reisagent voor het jodendom’ en vergelijkt Chabat met Coca-Cola: ‘Of je naar Chabat gaat in Londen, New York of Sri Lanka, het is allemaal hetzelfde model, net als Coca-Cola overal hetzelfde is.’
rationeel
0
Alex Peterfreund bereidt zich voor om uit de thora te lezen. Dubai, 2020
© Jon Gambrell / AP / ANP
rationeel
0
Voor de joodse gemeenschap in Dubai heeft de diamantair een andere visie. Die moet vooral aansluiten op de plaatselijke situatie en tradities, vindt hij. ‘Zoals de Emiraten proberen met tolerantie als leidmotief allerlei geloven en etnische afkomsten onder een dak te brengen, willen wij dat als gemeenschap ook.’ Hij wijst erop dat de joodse gemeenschap in Dubai door haar diversiteit uniek is in de wereld. ‘Als de Emirati’s het kunnen, dan wij ook, al is het niet simpel om iedereen bij elkaar te houden, met onze Asjkenazische en Sefardische leden, modern-orthodoxe leden en die met zwarte hoed, pijpenkrullen en baard, en zelfs een Amerikaanse gereformeerde jood. Laten we kijken wat we gemeenschappelijk hebben, in plaats van wat ons kan verdelen. Bijvoorbeeld dat we allemaal van elders komen.’

Hij ziet de rol van de joodse gemeenschap als die van ambassadeur tussen die twee werelden. Als de gemeenschap verder groeit, en hij noemt cijfers van tien- tot vijftienduizend leden, dan is het noodzakelijk te denken over wat ze wil zijn, ook in de relatie met de lokale autoriteiten en de toeristen van buiten. ‘Het gaat kopzorgen geven en frustratie. Het is hard werken, het is niet altijd gemakkelijk om iedereen op dezelfde golflengte te krijgen. Mijn droom is om iets op te bouwen wat uniek is.’

Vandaar zijn verzet tegen de Chabat-beweging. ‘We willen een meer lokaal jodendom creëren. We willen geen multinational zijn van het jodendom. We willen iets creëren wat typisch is voor de Emiraten’, betoogt hij. Hij geeft toe dat het moeilijk is om daaraan vast te houden als er bij een sabbatviering op vrijdagavond dertig lokale joden zijn op 120 toeristen. ‘Daardoor zouden we onze status als typisch Emiraatse gemeenschap kunnen vergeten.’

Levi Duchman maakt melding van nog een derde joodse gemeenschap: naast de twee in Dubai is er ook nog eentje in Abu Dhabi. ‘We werken nauw samen’, zegt hij desgevraagd, en met een duidelijke sneer naar Peterfreund en Kriel: ‘Al zijn er ook individuen die zichzelf isoleren van de gemeenschap. Maar over het algemeen en als rabbijnen werken we samen.’

De splitsing is een gevoelig onderwerp, maar verbaast niemand. ‘Ze zeggen: twee joden, drie gedachten’, zegt Peterfreund dan ook. Elli Kriel benadrukt dat er ruimte is voor meerdere gemeenschappen, al wil ze zich niet met de politiek van de splitsing inlaten. Ze stelt vast dat ‘de gemeenschappen naast elkaar bestaan. Er zijn leden die heen en weer gaan. Ze bieden verschillende diensten, hebben verschillende personaliteiten. Mensen hebben de keus.’

Het is ook maar een bijzaak in het grotere geheel van de ontwikkeling waarvan zij onderdeel zijn, geeft ze aan. Voor haar is het belangrijkst dat met de akkoorden het perspectief voor de toekomst is veranderd. ‘En het perspectief van wat mogelijk is in de regio. Iets wat hier in de Emiraten begon, en toen naar Bahrein, Marokko en Soedan ging.’ Alle drie sloten al vredesakkoorden met Israël. Kriel verwacht dat het er nog meer zullen worden. ‘Het zijn de rimpelingen nadat je een steen in het water gooit. Mensen zijn klaar met geopolitiek in de huidige vorm, die langs de lijnen van de religie loopt.’
rationeel
0
Judit Neurink is schrijver en journalist. Haar meest recente boek is Geweld is nooit ver weg (2020).Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door het Steunfonds Freelance Journalisten
ffff
0
Van 8.13 hr tot 8.29 TIEN enorme postings waaronder enkele gigantische lappen. Moeilijke problematiek, in een kwartiertje in 10 postings in de KK gesmeten...


Hebben jullie ze allemaal al gelezen....? En dan vraag ik mij echt serieus af: Dat door iemand waarvan de partijvoorzitter zich zo antisemitisch uitte.

Begrijpen doe ik het niet. Of je bent betrokken bij die problematiek, maar dan stel je je toch anders op tegenover de uitlatingen/ uitspraken van Thierry Baudet.
rationeel
0
quote:

ffff schreef op 6 april 2021 11:17:


Van 8.13 hr tot 8.29 TIEN enorme postings waaronder enkele gigantische lappen. Moeilijke problematiek, in een kwartiertje in 10 postings in de KK gesmeten...


Hebben jullie ze allemaal al gelezen....? En dan vraag ik mij echt serieus af: Dat door iemand waarvan de partijvoorzitter zich zo antisemitisch uitte.

Begrijpen doe ik het niet. Of je bent betrokken bij die problematiek, maar dan stel je je toch anders op tegenover de uitlatingen/ uitspraken van Thierry Baudet.


Ik weet echt niet wat je bedoelt.

Ben je dyslectisch? Wat is er zo moeilijk aan een paar kantjes lezen?

En wat heeft de Midden Oosten problematiek nu met Baudet:) te maken, behalve dan misschien, dat daar partijen tot een zinvolle samenwerking lijken te komen, en hier het tegengestelde het geval is, en dat Baudet:) en zijn plannen een oplossing zou kunnen zijn.

Jammer dat China nu weer roet in het eten dreigt te gooien. Het beste was een doorzetten van het omver werpen van het ayatolla regime in Iran, dan zou er een werkend Midden Oosten blok gevormd kunnen worden. Dat zou prachtig zijn.

Alle vluchtelingen huiswaarts, en alleen degenen de echt Nederlander willen worden hier.

En ook hier een samenwerking tussen ALLE partijen. Dat als uitgangspunt voor het vormen van een regering.

Terug naar de democratie. En vernieuwing van binnen uit.
izdp
0
Nou misschien helpt het wel als je dyslectisch bent om jou te lezen.
Je schrijft immers als iemand met dat gebrek en dat leest erg lastig.
haas
0
Turken bouwen nog eens 6.000 nieuwe huizen in Noord-Syrië

Het grote Turkse huizenproject voor vluchtelingen in het noorden van Syrië wordt met nog eens 6.000 woningen uitgebreid. Recent werd bekend dat Duitse Turken en andere filantropen de bouw van de duizenden nieuwe huizen op zich nemen.

Het huizenproject van de hulpafdeling van Diyanet (TDV) wordt vanaf nu ook gesteund door de Turks-Islamitische Unie voor Religieuze Zaken (DITIB), een van de grootste Islamitische organisaties in Duitsland. “Namens alle DITIB-verenigingen in Duitsland nemen wij de bouw van 6.000 huizen op ons”, aldus algemeen voorzitter Kazim Türkmen.
rationeel
0

Ambitieuze kroonprinsen treden meedogenloos op tegen islamitisch extremisme

De tijd dat Saudi-Arabië en andere Golfstaten mondiaal islamitisch extremisme financierden, lijkt voorbij. Onder leiding van twee ambitieuze kroonprinsen gaat het roer om.

Gerbert van der Aa

De rijke oliestaten aan de Perzische Golf zijn berucht door hun steun aan allerlei extremisten. Als bakermat van de islam zagen opeenvolgende leiders het als hun religieuze plicht om overal ter wereld ultraconservatieve moskeeën en imams te financieren. Na de hadj, de islamitische pelgrimstocht naar Saudi-Arabië, gingen bezoekers vaak met koffers vol contant geld naar huis. Ook leverden rijke moslims uit de Golf wapens aan extremisten in onder meer Syrië en Libië.

Inmiddels waait er een andere wind. Twee ambitieuze kroonprinsen – Mohammed bin Salman (35) van Saudi-Arabië en Mohammed bin Zayed (60) van de Verenigde Arabische Emiraten – trekken samen ten strijde tegen conservatisme en religieuze scherpslijperij. MBS en MBZ, zoals ze in de wandelgangen heten, vertegenwoordigen een nieuwe generatie pro-westerse oliesjeiks die een gematigde islam voorstaan. Salafisten, zoals strenge moslims zichzelf vaak noemen, kunnen steeds minder rekenen op financiële steun uit de Golf.

‘Zowel in binnen- als buitenland treden MBS en MBZ zonder mededogen op tegen religieus extremisme,’ zegt politicoloog Christopher Davidson (44), van wie recent het boek From Sheikhs to Sultanism over de twee kroonprinsen verscheen. Conservatieve imams worden tot de orde geroepen en gaan zo nodig de gevangenis in. ‘De World Muslim League, de Saudische organisatie die wereldwijd moskeeën en schoolboeken financiert, staat onder verscherpt toezicht.’ Westerse inlichtingendiensten, zoals de Nederlandse geheime dienst AIVD, krijgen van de twee kroonprinsen volop steun om internationale extremistische netwerken te ontmantelen.

Harde repressie van de politieke islam

MBZ, de feitelijke leider van de Verenigde Arabische Emiraten, is de grondlegger van de nieuwe koers. Zijn toenemende greep op de macht ging de afgelopen jaren gepaard met harde repressie van de politieke islam. Sinds de jeugd van MBZ – toen zijn vader hem een Egyptische Moslimbroeder als persoonlijk leraar toewees – nam zijn aversie geleidelijk toe. De aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten bevestigden zijn bange voorgevoelens, zo vertelde MBZ aan The New York Times.

rationeel
0
De Arabische lente, die ruim tien jaar geleden losbarstte, vormde een andere katalysator. MBZ zag hoe rijke mensen in de Golf geld naar radicale organisaties in het buitenland stuurden, zoals het Syrische Jabhat al-Nusra. De koninklijke familie van Qatar groeide uit tot de grote beschermheer van de Moslimbroederschap in Noord-Afrika. De propaganda van televisiezender Al Jazeera, gevestigd in Qatar, stimuleerde volgens de kroonprins radicalisering. Tot zijn afgrijzen zag hij dat onder anderen zijn eigen zoon daarvoor vatbaar bleek te zijn.

‘De Arabische wereld is niet klaar voor democratie,’ zei MBZ volgens WikiLeaks-documenten tegen Amerikaanse diplomaten. De kroonprins beweert dat de Moslimbroeders en andere populisten de islam misbruiken om mensen voor hun karretje te spannen. Meer dan de helft van zijn eigen strijdkrachten zou zich laten verleiden door ‘één of ander heilige’. ‘En dan word ik misschien wel gestenigd,’ aldus MBZ. Voor welvaart en stabiliteit in de regio zijn volgens de kroonprins verlichte autoritaire leiders nodig.

MBS, de machtigste man van Saudi-Arabië, ontpopt zich als MBZ’s belangrijkste volgeling. Hij laat zich door niemand tegenhouden. Hardnekkige critici als journalist Jamal Kha­shoggi laat hij zo nodig door een moordcommando uit de weg ruimen. Net als in de Emiraten gaat het schoolsysteem grondig op de schop, zodat kinderen niet langer worden geïndoctrineerd met religieus conservatisme. Decennia van ideologische hersenspoeling zijn volgens MBS de belangrijkste oorzaak van het islamitisch extremisme. Daarmee gaat hij veel verder dan zijn voorgangers, in wier ogen ­islam en terrorisme niks met elkaar te maken hadden.

Ayatollahs in Iran zijn min of meer de enigen die zich verzetten

Door hun rijkdom kan vrijwel niemand in de regio om de kroonprinsen heen. Alle heersers in de Golf beschikken over grote olie-inkomsten, maar geen land is zo rijk als Saudi-Arabië. Als het om moderne gevechtsvliegtuigen gaat, lopen de Emiraten voorop. Sinds dat land vorig jaar de vrede tekende met Israël, hebben steeds meer Arabische landen dat voorbeeld gevolgd. Vaak gingen de akkoorden gepaard met finan­ciële steun. De ayatollahs in Iran zijn min of meer de enigen die zich verzetten. De oorlog in Jemen, waar Saudi-Arabië de pro-Iraanse Houthi’s met extreem geweld probeert te vernietigen, is daarvan een direct uitvloeisel.

‘Geld dat eerder naar radicale moslims ging, wordt nu gebruikt voor het tegenovergestelde,’ zegt politiek analist Sami Hamdi (30), directeur van de Britse consultant International Interest. Respect voor andere religies, zoals het jodendom, past perfect in de nieuwe koers van tolerantie die de kroonprinsen hebben ingezet. ‘Ook beseffen MBS en MBZ dat een goede relatie met Israël deuren opent in Europa en Amerika, zodat ze daar bijvoorbeeld makkelijker moderne wapens kunnen kopen.’ Saudi-Arabië is de grootste wapenimporteur ter wereld.

Vrouwen kregen onder de kroonprinsen meer vrijheid. Saudi-Arabië hief het verbod op om auto te rijden, versoepelde kledingvoorschriften en staat vrouwen toe om sportwedstrijden te bezoeken. De Emiraten, die vrouwen al veel eerder meer rechten gaven, zijn verder gevorderd. Daar zijn bijvoorbeeld vrouwelijke piloten. Ook de F-16’s van de luchtmacht worden soms gevlogen door vrouwen.

De nieuwe koers leidt vanzelfsprekend tot gemor onder conservatieve moslims. Alle koninklijke families in de Golf hebben een groot aantal behoudende prinsen en prinsessen. De vader van MBS, koning Salman, is aartsconservatief. Volgens een Britse BBC-documentaire steunde hij waarschijnlijk persoonlijk jihadisten in het buitenland. Gelukkig voor de twee kroonprinsen is Salman naar verluidt dementerend, waardoor hij gemakkelijk te manipuleren is. Voorlopig kunnen MBZ en MBS ongestoord hun gang gaan.

‘Geld dat eerder naar radicale moslims ging, wordt nu gebruikt voor het tegenovergestelde,’ zegt politiek analist Sami Hamdi (30), directeur van de Britse consultant International Interest. Respect voor andere religies, zoals het jodendom, past perfect in de nieuwe koers van tolerantie die de kroonprinsen hebben ingezet. ‘Ook beseffen MBS en MBZ dat een goede relatie met Israël deuren opent in Europa en Amerika, zodat ze daar bijvoorbeeld makkelijker moderne wapens kunnen kopen.’ Saudi-Arabië is de grootste wapenimporteur ter wereld.

Vrouwen kregen onder de kroonprinsen meer vrijheid. Saudi-Arabië hief het verbod op om auto te rijden, versoepelde kledingvoorschriften en staat vrouwen toe om sportwedstrijden te bezoeken. De Emiraten, die vrouwen al veel eerder meer rechten gaven, zijn verder gevorderd. Daar zijn bijvoorbeeld vrouwelijke piloten. Ook de F-16’s van de luchtmacht worden soms gevlogen door vrouwen.

De nieuwe koers leidt vanzelfsprekend tot gemor onder conservatieve moslims. Alle koninklijke families in de Golf hebben een groot aantal behoudende prinsen en prinsessen. De vader van MBS, koning Salman, is aartsconservatief. Volgens een Britse BBC-documentaire steunde hij waarschijnlijk persoonlijk jihadisten in het buitenland. Gelukkig voor de twee kroonprinsen is Salman naar verluidt dementerend, waardoor hij gemakkelijk te manipuleren is. Voorlopig kunnen MBZ en MBS ongestoord hun gang gaan.

...Correspondent Afrika Gerbert van der Aa (1968) werkt als Afrika-verslaggever voor Elsevier Weekblad. Hij richt zich vooral op het islamitische deel van het continent, en maakt soms uitstapjes naar het Midden Oosten.
NewKidInTown
3
HEEL VREEMD,
vindt er een keer iets plaats met buitenlandse vluchtelingen in Nederland, zie ik hier geen enkel bericht in dit draadje.
De feiten:
- een stuk of 10 mensen met Belgische en Franse "achtergronden" zijn op de vlucht".
- hoogstwaarschijnlijk voelden ze zich niet veilig in hun woonlanden Frankrijk en Belgie, landen waar op grote schaal onrust is, zoals in bijna alle buitenwijken van grote Franse en Belgische steden. Ze waren duidelijk op zoek naar een land met een liberaler klimaat en naar meer kansen en voorspoed.
- Dat ze uiteindelijk in Amsterdam en toen ze de weg kwijt raakten in Broek in Waterland terecht kwamen, zal niemand verbazen.
- Ze bewogen zich voor een deel van hun vluchtroute voort in buitenlandse auto's van in ieder geval 4 merken, en een deel van de reis werd te voet afgelegd, voornamelijk in moeilijk begaanbaar terrein.
- Achterliggende oorzaken, ze kregen waarschijnlijk te weinig kansen op een fatsoenlijke stage en werden gediscrimineerd om hun "achtergronden" al is me niet geheel duidelijk dat mensen met "Franse en Belgische achtergronden", juist in Frankrijk en Belgie last zouden hebben van discriminatie.
- Hun eerste klus in logistiek Nederland, het deels uit handen nemen van het vervoer van materialen van detaillisten naar de groothandel of andersom liep op een jammerlijke mislukking uit, waarschijnlijk door taalproblemen en onbekendheid met het Nederlandse wegenstelsel, waardoor ze onderweg niet de weg konden vragen en belanden in moeilijk begaanbaar terrein.
Bovendien schoot de stagebegeleiding schromelijk tekort, dat zou een stuk verbeterd moeten worden, daar moet beslist geld bij.

Ik verwacht een diepgaand onderzoek naar deze gang van zaken zodat alles boven tafel komt, de onderste steen boven.
Beperktedijkbewaking
1
Grappig stukje, Kid.

Ik maak alleen bezwaar tegen het veel te algemene en veel te frequente gebruik van het woord 'vluchtelingen' in de media. Onder degenen die onuitgenodigd ons land binnenkomen zit slechts een klein percentage vluchtelingen.

Ook het woord 'asielzoekers' is ongeschikt. Velen zullen geen asiel krijgen, sommigen blijven liever illegaal en willen zich helemaal niet melden. Enkelen zijn regelrechte criminelen of ex-oorlogsmisdadigers.

De meesten zijn gelukszoekers. Ook de zg. klimaatvluchtelingen zijn gelukszoekers. Er zijn klimaatproblemen in de wereld, maar het verhuizen van de misschien wel 1 miljard mensen die daar door geraakt worden naar het kleine en dichtbevolkte West-Europa is geen oplossing. Geboortebeperking zou beter zijn.

Maar ook het woordje gelukszoekers is te vaag, te naïef en te verhullend. Het beste woord is volgens mij 'verblijfzoekers'. En laten we het woord 'vluchtelingen' voortaan alleen gebruiken voor echte (uit hun huizen gebombardeerde of zwaar vervolgde) vluchtelingen.

jowi
0
Beste New Kid, op you tube circuleerde een filmpje dat de gearresteerde "zwarte" werd genoemd. Je kon wel zien
dat het een rasta was. Misschien waren ze nog stoned !
objectief
0
quote:

jowi schreef op 22 mei 2021 00:19:


Beste New Kid, op you tube circuleerde een filmpje dat de gearresteerde "zwarte" werd genoemd. Je kon wel zien
dat het een rasta was. Misschien waren ze nog stoned !


Zeker de hyppie tijd overgeslagen, toen was bijna iedereen stoned in Nederland.
NewKidInTown
0
quote:

jowi schreef op 22 mei 2021 00:19:


Beste New Kid, op you tube circuleerde een filmpje dat de gearresteerde "zwarte" werd genoemd. Je kon wel zien
dat het een rasta was. Misschien waren ze nog stoned !

Beide zou me niks verbazen, "zwarte" en stoned. Die jongens hebben ook gevoelens, stijf van de zenuwen en op voorhand zich al volstoppend met drugs om niet bang te zijn. Vergelijk het maar met kindsoldaten.


Het plan zat goed in elkaar, uitvoering door het voetvolk was allerbelabberdst, een twee min, meer zou ik er niet voor geven.
35.948 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 ... 1794 1795 1796 1797 1798 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 772,22 -6,58 -0,84% 03 dec
AMX 1.008,12 -19,15 -1,86% 03 dec
ASCX 1.262,72 -19,38 -1,51% 03 dec
BEL 20 4.123,99 -34,03 -0,82% 03 dec
Germany40^ 15.189,00 +19,02 +0,13% 03 dec
US30^ 34.563,24 0,00 0,00% 03 dec
US500^ 4.537,24 0,00 0,00% 03 dec
Nasd100^ 15.715,39 0,00 0,00% 03 dec
Japan225^ 27.790,55 0,00 0,00% 03 dec
WTI 66,26 0,00 0,00% 03 dec
Brent 69,88 0,00 0,00% 03 dec
EUR/USD 1,1315 +0,0014 +0,12% 03 dec
BTC/USD 52.951,39 -3.855,41 -6,79% 03:10
Gold spot 1.783,30 0,00 0,00% 03 dec
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
Akzo Nobel 95,920 +2,380 +2,54% 03 dec
Royal Dutch Shell A 19,358 +0,122 +0,63% 03 dec
DSM 190,300 +0,750 +0,40% 03 dec
Dalers Laatst +/- % tijd
JUST EAT TAKEAWAY 51,090 -2,300 -4,31% 03 dec
Philips Koninklijke 30,195 -0,890 -2,86% 03 dec
PROSUS 70,260 -2,040 -2,82% 03 dec

Nieuws Forum

'Voldoende groeipotentie bij Just Eat...
Dhr. B. Legger op 3 dec 2021 16:40
10
Campermaker Knaus Tabbert kondigt beu...
DeBrakkeGrond op 24 nov 2021 13:50
9
Biogen maakt vaart met Alzheimer-medi...
pakman op 24 nov 2021 09:54
10
Waarde bitcoin passeert grens 2000 do...
drooglegging op 23 nov 2021 17:39
8
'Hogere omzet ASML op lagere winst'
Dee Electric op 16 nov 2021 12:44
7