2016

2.560 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 121 122 123 124 125 126 127 128 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
RW1984
0
quote:

bruinisse schreef op 4 november 2016 17:24:


heb maar geroyeerd


Je kunt ook in delen kopen. Gewoon opkopen wat er ligt, en dan een dag later als iemand weer stukken heeft neergelegd hetzelfde doen. Soms is dat nodig bij een smallcap.
jalivia
0
De grote biedingen komen van zelf .hoe dichter bij de 15 de.hoe meer animo er voor and komt .Let maar op.
royal cancun
0
quote:

bruinisse schreef op 4 november 2016 11:42:


JULLIE WETEN WEL VEEL VAN ELKAAR .

Wie bedoel je met jullie?
Rotel74
0
Het kantoor van AND overzee, hoeft misschien minder belasting te betalen dan eerder gedacht?
jalivia
0
beter in aegon kunnen zitten ,gaat als een speer ,wij misschien ook later .is niet veel voor nodig om hem 10% hoger te zetten .als de 10k man terug trekt ,staat daar maar als een soort blokkade ,
emilio!.!
0
TRADING UPDATE AND INTERNATIONAL PUBLISHERS NV

Capelle aan den IJssel, 15 november 2016 - AND International Publishers NV heeft over de eerste negen maanden van 2016 een sterke omzetstijging ten opzichte van 2015 gerealiseerd. De winst is over dezelfde periode in 2016 licht gedaald ten opzichte van voorgaand jaar. AND handhaaft haar verwachting over 2016 minimaal een belangrijke omzetgroei ten opzichte van 2015 (€ 6,0 miljoen) te realiseren.

AND Chief Executive Officer Hugo van der Linde: "Het jaar 2016 verloopt uitstekend, waardoor we verder kunnen blijven investeren in onze technologie, digitale kaarten en nieuwe producten. In oktober is Barry J. Glick benoemd als commissaris van AND op de bijzondere vergadering van aandeelhouders. Zijn kennis, ervaring en netwerk zal een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan onze plannen om in de Verenigde Staten verder te groeien."
Gang van zaken
In het derde kwartaal heeft AND besloten tot ontwikkeling van een nieuw product, een database van gedetailleerde postcodegebieden voor de USA. Voor dit product is met een gerenommeerde klant reeds een meerjarig verkoopcontract gesloten. De verkoop uit dit product zal vanaf 2017 tot omzet en resultaat leiden.
Daarnaast voerde AND in het derde kwartaal een aantal maatwerkopdrachten uit. Samen met een onderdeel van de Nederlandse overheid is een zogeheten tile server geleverd. Daarnaast heeft AND aan een aantal maatwerkprojecten gewerkt, waarvan sommige succesvol zijn afgerond. Voor deze maatwerkprojecten heeft AND volledige geheimhouding met betrekking tot opdrachtgever, inhoud en financiën geaccepteerd en kan daardoor geen verdere informatie hierover geven.
In het derde kwartaal is Barry Glick formeel voorgedragen om de Raad van Commissarissen te versterken. Op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 oktober is de heer Glick officieel benoemd als commissaris van AND. Zijn benoeming geldt voor een periode van vier jaar. De Raad van Commissarissen bestaat nu uit drie leden.
Financieel
AND heeft de eerste negen maanden van 2016 winstgevend afgesloten. Over de eerste negen maanden van 2016 steeg de omzet sterk, daalde de winst licht en liet de EBITDA een belangrijke stijging zien ten opzichte van de dezelfde periode in 2015.
In het derde kwartaal is de omzet fors gedaald ten opzichte van de dezelfde periode in 2015 en werd een beperkte winst gerealiseerd. Vorig jaar werd in het derde kwartaal een grote opdracht gerealiseerd, waardoor de omzet in het derde kwartaal van 2016 fors lager ligt dan in het derde kwartaal van 2015. In het halfjaarbericht is reeds gemeld dat AND een hoge mate van afhankelijkheid van een beperkt aantal grote klanten en nieuw te acquireren opdrachten en de timing daarvan binnen het boekjaar kent, waardoor de omzet gedurende een bepaalde periode in het boekjaar sterk kan fluctueren ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande boekjaar.
AND heeft geen bankschulden en beschikt over een sterke solvabiliteit en een sterke cashpositie.
Strategie
AND is de enige onafhankelijke partij in de mondiale kaartenmarkt voor het aanbieden van digitale kaarten voor locatie gebaseerde diensten. Dit biedt goede kansen en AND zal dan ook haar bestaande kaarten nog effectiever verbeteren en uitbreiden. Daarnaast zet AND in op het verhogen van haar toegevoegde waarde door haar kaarten en data als maatwerkdiensten aan te bieden. Onze plannen om in de Verenigde Staten via een eigen kantoor additionele groei te realiseren vormen een logische volgende stap in het succesvol verder uitvoeren van onze strategie.
Vooruitzichten voor 2016

De onderneming is positief ten aanzien van nieuwe mogelijkheden binnen de huidige snel veranderende technologische mogelijkheden en marktontwikkelingen, waaronder de automotive sector. Op basis van de reeds gerealiseerde omzet handhaaft AND haar verwachting voor 2016 minimaal een belangrijke omzetgroei ten opzichte van 2015 (€ 6,0 miljoen) te realiseren.

Noot voor de redactie, niet ter publicatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Hugo van der Linde, telefoonnummer 0031-10 8851200, of kijk op www.and.com.
Voor de in dit persbericht gehanteerde kwalificaties is gebruik gemaakt van de terminologie van de schaal van Mock.

Dit persbericht bevat voorkennis ('insider information') in de zin van Artikel 7(1) van de EU-richtlijn betreffende marktmisbruik.

HUG#2056866
Spes
0

Trading update AND International Publishers NVPosted on Nov 15, 2016


Capelle aan den IJssel, 15 November 2016 – AND International Publishers NV realized a strong increase in revenue during the first nine months of 2016 compared to 2015. Net profit for the same period in 2016 limitedly decreased compared to previous year. AND maintains its expectation to realize, as a minimum, a significant increase of revenue for 2016 compared to 2015 (€ 6,0 million).

AND Chief Executive Officer Hugo van der Linde:” The year 2016 has been excellent so far. This allows us to continue to invest in our technology, digital maps and new products. In October Barry J. Glick is appointed as member of the Supervisory Board of AND by the Extraordinary General Meeting of Shareholders. His knowledge, experience and network is a valuable contribution to our plans to further grow in the United States.”

Course of events
During the third quarter AND has decided to develop a new product, a database with detailed postal code areas of the United States. For this product, a multi-year sales contract has already been signed with a prominent customer. From 2017 this product will contribute to the revenue and results.

In addition, AND has executed several customized orders during the third quarter. Together with a part of the Dutch government a so called tile server was delivered. Also, AND worked on and successfully completed various custom projects which involved accepting total confidentiality with respect to the client, the work involved and the financials of the project and is therefore unable to disclose any further details.

In the third quarter Barry Glick was formally nominated to strengthen the Supervisory Board. The Extraordinary General Meeting of Shareholders of 10 October officially appointed Mr. Glick as member of the Supervisory Board. He has been appointed for a period of four years. The Supervisory Board now consists of three members.

Financial
AND realized a profit in the first nine months of 2016. During the first nine months of 2016 revenue increased strongly, profit limitedly decreased and EBITDA showed a significant increase compared to the same period in 2015.

In the third quarter revenue decreased sharply compared to the same period in 2015 and a limited profit was realized. In the third quarter of last year a large order was realized and for that reason revenue in the third quarter of 2016 is sharply lower compared to the third quarter of 2015.

In the press release of the half-yearly figures AND already noted that AND is highly dependent on a few large customers and new orders to be acquired and the timing in the financial year. For this reason, during a given period revenue can strongly fluctuate compared to the same period in the previous financial year.

AND has no bank debts and a strong solvency and cash position.

Strategy
AND is the only independent company in the global map market for digital maps for location based services. This offers opportunities and AND will continue to improve and extend its existing maps more effectively. In addition, AND will increase its added value by offering its maps and data as customized services. Our plans to realize additional growth through an own office in the United States are a logical next step to further execute our strategy successfully.

Outlook for 2016
AND is positive about the new opportunities presented by today’s rapidly changing technological possibilities and market developments, including the automotive sector. Based on the realized revenue AND maintains its expectation to realize, as a minimum, a significant increase of revenue for 2016 compared to 2015 (€ 6,0 million).


The qualifications used in this press release are based on the terminology from the scale of Mock.

This press release contains inside information within the meaning of Article 7(1) of the EU Market Abuse Regulation.

Spes
0
Reeds nieuwe contracten voor 2017. Ook met de Nederlandse overheid. Ziet er goed uit wanneer een stabiele basis voor omzet neergezet kan worden.
quote:

schreef:

During the third quarter AND has decided to develop a new product, a database with detailed postal code areas of the United States. For this product, a multi-year sales contract has already been signed with a prominent customer. From 2017 this product will contribute to the revenue and results.
Rotel74
0
quote:

Spes schreef op 15 november 2016 07:35:


Reeds nieuwe contracten voor 2017. Ook met de Nederlandse overheid. Ziet er goed uit wanneer een stabiele basis voor omzet neergezet kan worden.
[...]


Dit is lekker te horen na een lange tijd van stilte
Onderbouwer
0
maci
0
Terug naar de oorsprong: " In het derde kwartaal heeft AND besloten tot ontwikkeling van een nieuw product, een database van gedetailleerde postcodegebieden voor de USA. Voor dit product is met een gerenommeerde klant reeds een meerjarig verkoopcontract gesloten. De verkoop uit dit product zal vanaf 2017 tot omzet en resultaat leiden."

Het bouwen van een database voor Duitse postcodes was AND's eerste grote project in een grijs verleden. Destijds is men voor de uitvoering daarvan in India neergestreken.

Jammer dat er niets wordt gemeld over de stand van zaken met het opzetten van een vestiging in de USA.
emilio!.!
0
Nel
0
DeZwarteRidder
0
Also, AND worked on and successfully completed various custom projects which involved accepting total confidentiality with respect to the client, the work involved and the financials of the project and is therefore unable to disclose any further details.

Het lijkt erop dat ze voor de BVD gaan werken.....
Terroristen in kaart brengen etc.
lol
DeZwarteRidder
0
quote:

Nel schreef op 15 november 2016 08:23:


Gelijke stand als 2015 lees ik?waar is de boost die verwacht was?
Fijne dag


Je kan niet lezen.
hegveld4
0
belangrijk is het meerjarig contract, welke ze afgesloten hebben en welk contract vanaf 2017 zorgt voor een hogere omzet en een hoge rresultaat.
2.560 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 121 122 123 124 125 126 127 128 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 27 mrt 2020 16:47
Koers 1,215
Verschil -0,075 (-5,81%)
Hoog 1,305
Laag 1,175
Volume 6.122
Volume gemiddeld 15.370
Volume gisteren 8.570