Hunter Douglas « Terug naar discussie overzicht

Hunter Douglas (HDG) in 2016

47 Posts, Pagina: 1 2 3 » | Laatste
twinkletown
0
Sterke dollar drukt omzetgroei Hunter Douglas, maar winst stijgt

Hunter Douglas heeft de omzet in het vierde kwartaal met 6% zien dalen tot $641,3 mln. Die terugval was volledig het gevolg van de stijging van de dollar. Het bedrijf boekt bijna de helft van de omzet in de Verenigde Staten en de kracht van de Amerikaanse munt had een negatief effect op de inkomstengroei van 8%. Zonder dit valuta-effect zouden de inkomsten met 2% zijn gegroeid.

Alleen in Noord-Amerika nam de omzet iets af. De brutowinst daalde met 2,5% naar $285,4 mln. De inkomsten uit de handel in basismaterialen viel terug van $9,0 mln naar $0,3 mln, terwijl de winst bij de kernactiviteiten licht steeg. Dankzij lagere marketing- en administratieve uitgaven kon de ebitda oplopen van $77,3 mln naar $100,3 mln (+30%). Met name dankzij lagere rentelasten is de winst voor belastingen ruimschoots verdubbeld tot $69,0 mln. Door een iets hogere belastingdruk steeg de nettowinst met 75% naar $47,8 mln.

Het bedrijf rekent op een bescheiden groei op de Amerikaanse markt, stabilisatie in Europa en uitdagende omstandigheden in Azië.

Over heel 2015 nam de omzet met 1% af naar $1,1 mrd en nam de nettowinst met 25% toe tot $156,1 mln, oftewel $4,49 per aandeel. Daarvan wil de onderneming €1,50 als dividend uitkeren. Ook in het nieuwe jaar is Hunter Douglas voor het opschroeven van de winst sterk afhankelijk van kostenbesparingen. Het bedrijf rekent op een bescheiden groei op de Amerikaanse markt, stabilisatie in Europa en uitdagende omstandigheden in Azië. De lage waardering (k/w 9,3) en het succes waarmee Hunter Douglas de winst weet op te voeren vormen aanleiding voor een koopadvies.

Bron: BelBel
twinkletown
0
twinkletown
0
*Hunter Douglas: overname onderhevig aan goedkeuring mededingingsautoriteiten
13:42
*Hunter Douglas betaalt $270 miljoen
13:40
*Hunter Douglas neemt Levolor over van Newell Rubbermaid
13:40
twinkletown
0
Hunter Douglas doet grote Amerikaanse overname

ABM Financial News - 2016-03-17

Hunter Douglas heeft voor 270 miljoen dollar Levolor en Kirsch overgenomen van Newell Rubbermaid. Dit maakte de Nederlandse fabrikant van Luxaflex donderdag bekend.

De overname betreft zowel de activiteiten als de merknamen. Deze waren goed voor een omzet van 302 miljoen dollar in 2015. Er werken circa 2.600 mensen bij de overgenomen activiteiten.

Levolor is een leverancier van raambekledingsproducten aan doe-het-zelf ketens in de Verenigde Staten en Canada. Kirsch is een reeds lang bestaande merknaam in raambekleding en gordijnophangsystemen. Door de overname krijgt Hunter Douglas een betere toegang tot de grote doe-het-zelf ketens in Noord-Amerika, waar de Nederlanders naar eigen zeggen nu nog "minimaal" vertegenwoordigd zijn.

De toezichthouder moet de overname nog wel goedkeuren.

Zie ook:
investor.hunterdouglasgroup.com/relea...
Leeser1959
0
twinkletown
0
Hunter Douglas doet overname (uit BelBel)

Zelfs als de aankoop een licht negatieve impact heeft op de winst op korte termijn is de overname een goede zet. Het koopadvies voor het aantrekkelijk gewaardeerde Hunter Douglas (k/w 11,3) wordt herhaald.

Raambekledingsspecialist Hunter Douglas maakte op donderdag 17 maart bekend dat het de merken Levolor en Kirsch overneemt van Newell Rubbermaid. Samen hebben Levolor en Kirsch een jaaromzet van $302 mln en er werken 2.600 mensen. De combinatie heeft productiecentra in de Verenigde Staten, Mexico en China, maar het zwaartepunt van de verkopen ligt op de Noord-Amerikaanse markt. Daar heeft Levolor een sterke positie bij de grote doe-het-zelfketens zoals Home Depot en Lowe’s. Hunter Douglas wint via de aankoop niet alleen schaalgrootte, maar krijgt er ook een belangrijk distributiekanaal bij. De transactie kan dan ook in de eerste plaats gezien worden als een middel om de groei aan te zwengelen in plaats van als een middel om de winst via kostenbesparingen en synergievoordelen op te krikken. Met door tegenwind aan het valutafront nam de omzet vorig jaar met 5% af. De marge op raambekledingen ligt in Noord-Amerika bovendien relatief hoog en het bedrijf versterkt met de aankoop de positie van marktleider. De keerzijde is dat er een flink prijskaartje hangt aan Levolor en Kirsch. De overnamesom is 0,9 maal de omzet, terwijl Hunter Douglas zelf verhandeld wordt voor 0,6 maal de inkomsten. Newell Rubbermaid geeft geen winst- of ebitdacijfers vrij van de verkochte activiteiten, die al sinds oktober in de etalage stonden.
Leeser1959
0
Kijk maar eens in de laatste (maart) nieuwsbrief van het Add Value Fund van o.a. Willem Burgers; een zeer uitvoerig verhaal over Hunter Douglas.
Leeser1959
0
Circa een maand geleden ook meerdere dagen forse volumes, toen met een koers van ca. 37,75-38.
Spes
0
Denk niet dat er iets broeit. Kijk naar een Unilever en de k/w van zulke grote multinationals. Vergelijk dit met Hunter Douglas, vorig jaar achtergebleven met deze stijging. Denk dat Hunter Douglas wel met een k/w van 18 verhandeld mag worden, waarmee je op een koers van €60 uitkomt.
twinkletown
0
Hunter Douglas rijgt kralen in volwassen markt

Voor beleggers die een relatief voorspelbare inkomstenbron zoeken, zouden het dividendrendement van 3,6% en de mooie waardering zwaarder moeten wegen dan het gebrek aan oog voor aandeelhouders. Hunter Douglas krijgt voor deze groep een koopadvies.

De omzetontwikkeling van Hunter Douglas wordt sterk beïnvloed door de stemming op de huizenmarkt. Die ontwikkelt zich vooral voorspoedig in Noord-Amerika, het belangrijkste afzetgebied voor het concern. Daar komt dan nog eens bij dat ook in Europa de huizenverkopen weer aantrekken.

Hunter Douglas is de grootste producent van raambekleding zoals luxaflex ter wereld. Het concern bestaat uit een verzameling van meer dan 125 ondernemingen in meer dan 100 landen. Het zwaartepunt van de activiteiten ligt in de ontwikkelde wereld. Europa was vorig jaar goed voor 36% van de inkomsten en Noord-Amerika voor 47%. De geografische balans is de afgelopen jaren overigens behoorlijk verschoven. In 2009 was Europa nog het belangrijkste afzetgebied (42% concernomzet) met een duidelijke voorsprong op Noord-Amerika (36% concernomzet). De verschuiving wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere marktgroei in de Verenigde Staten, aangezien de kleine overnames van de afgelopen jaren geen al te grote impact hadden op de omzetontwikkeling.

De familie Sonnenberg heeft de touwtjes stevig in handen en steekt weinig energie in het informeren van andere aandeelhouders en geïnteresseerden

Daar komt dit jaar verandering in. De onderneming maakte namelijk op 17 maart bekend dat het de merken Levolor en Kirsch overneemt van Newell Rubbermaid. Samen hebben Levolor en Kirsch een jaaromzet van $302 mln en er werken 2600 mensen. De Noord-Amerikaanse concernomzet is sinds 2010 toegenomen van $868 tot $1,2 mrd. Het aantal medewerkers is in die periode met 5% gegroeid tot 6689, maar door de overname neemt het personeelsbestand in de regio toe tot meer dan 9000. Mede door de recente aankoop kunnen de inkomsten groeien tot meer dan $1,5 mrd in het lopende jaar. Dat is naar verwachting goed voor meer dan de helft van de concernomzet – en ruim dubbel zoveel als de grootste lokale concurrent Springs Window Fashions. De nadruk op expansie in de VS betaalt zich vooralsnog goed uit. Dankzij de positie van marktleider profiteert Hunter Douglas optimaal van het recente herstel van de Amerikaanse huizenmarkt. De totale verkopen van bestaande en nieuwe huizen kwamen voor het eerst sinds negen jaar boven de zes miljoen uit in april van dit jaar. Daar komt bij dat doe-het-zelf-ketens zoals Home Depot en Lowe’s als enkele van de weinige winkelketens onverwacht sterke kwartaalcijfer publiceerden over het eerste kwartaal. Die groei speelt Hunter Douglas in de toekomst steeds meer in de kaart. De aankoop van Levolor en Kirsch vergroot namelijk niet alleen het marktaandeel, maar de onderneming boort ook nieuwe verkoopkanalen aan. Beide merken worden voornamelijk verkocht via doe-het-zelf-zaken. Hunter Douglas genereert de afzet voor het overgrote deel via eigen winkels.

In Europa, waar het concern eveneens marktleider is, ontwikkelt de markt zich ook redelijk gunstig. De aantrekkende economische groei zorgt ervoor dat de huizenverkopen in veel landen weer in de lift zitten. Op de Nederlandse markt schoot de gemiddelde huizenprijs in de eerste drie maanden met 5,5% omhoog en het aantal verkopen nam met bijna een vijfde toe tot 34.810 ten opzichte van een jaar eerder. Dat vormt echter een groot contrast met bijvoorbeeld Frankrijk en Italië, waar de prijzen nog steeds onder druk staan. Per saldo blijft de afzetgroei op dit continent voorlopig achter bij die in Noord-Amerika. Dat geldt al helemaal voor de omzetontwikkeling in opkomende markten. Landen in Latijns-Amerika en Azië zijn samen goed voor 14% van de omzet. In de afgelopen jaren lag dat percentage 2 procentpunt hoger. Die daling wordt voor een groot deel veroorzaakt door de afzwakkende economische groei in China – waar de onderneming relatief een kleinere speler is dan op andere belangrijke markten – en economische en politieke onzekerheid in Brazilië. >

twinkletown
0
Dollargevoelig (vervolg Hunter Douglas)

Het toenemende belang van de Noord-Amerikaanse activiteiten maakt het concern nog gevoeliger voor de capriolen van de dollar. De kracht van de Amerikaanse munt leidde er vorig jaar bijvoorbeeld toe dat de omzet met 5% daalde. Zonder het valuta-effect (-9%) zouden de inkomsten juist licht zijn toegenomen. Een sterke Amerikaanse munt was in het verre verleden nooit een probleem voor de onderneming. Tussen 1956 en 1976 trok Hunter Douglas zich terug uit de Verenigde Staten. Het hoofdkantoor stond aanvankelijk even in het Canadese Montreal, maar sinds 1971 is Rotterdam de zetel. Voor de aandeelhoudersvergadering moeten beleggers echter elk jaar afreizen naar Willemstad op Curaçao. Officieel is het bedrijf gevestigd op de Antillen, aangezien het in Nederland verboden is om zowel directeur als commissaris te zijn. Ralph Sonnenberg – nakomeling van Henry Sonnenberg die in 1919 een voorloper van het bedrijf oprichtte – combineerde jarenlang deze rollen. Hij bezit ruim 80% van de gewone aandelen en meer dan 99% van de preferente stukken. Dit jaar is de bijeenkomst op 7 juni, maar aandeelhouders hoeven niet de illusie te hebben dat ze daar enige invloed kunnen uitoefenen. Vorig jaar heeft Sonnenberg zijn zonen David en Marko, die al 25 jaar bij het bedrijf werken, aangesteld als topmannen. De familie heeft de touwtjes stevig in handen en steekt weinig energie in het informeren van andere aandeelhouders en geïnteresseerden.

De cijfers zijn bijvoorbeeld de meest in het oog springende afwijking in de verslagen uit de verschillende jaren. De onderneming gebruikt namelijk al een aantal jaar op rij grotendeels dezelfde teksten en foto’s in het jaarverslag. Deze opstelling roept de vraag op waarom de familie Sonnenberg er nog niet voor gekozen heeft om het bedrijf als private onderneming voort te zetten. Het antwoord is dat de prijs om de overige beleggers uit te kopen hoger ligt dan Ralph Sonnenberg wil betalen. In 2005 breidde hij toenmalige belang van 52,6% via een tenderprocedure al flink uit. Vervolgens kocht het bedrijf zelf in 2008 een groot deel van de vrij verhandelbare stukken op, om deze vervolgens in te trekken. Het uitkopen van de resterende aandeelhouders lijkt een logische volgende stap. Aangezien de focus bij de operaties in 2005 en 2008 heel sterk lag op het zo goedkoop mogelijk opkopen van de stukken, hoeven beleggers geen hoop te koesteren op een mooie overnamepremie. Dat maakt het aandeel echter niet meteen ongeschikt als investering. De strategie van kralen rijgen in een volwassen markt maakt Hunter Douglas juist interessant voor beleggers waarvan de belangen voor een groot deel overeen komen met die van de familie Sonnenberg: een bedrijf dat geleid wordt als een (langzaam) groeiende inkomstenbron en waar (uit vrees voor verwatering) geen ruimte is voor grote overnames.

Het bedrijf zoekt een balans in het uitkeren van dividend en het beschermen van de balans, zodat de uitkering in sommige jaren aanzienlijk sterker stijgt dan in andere. In de vier jaar tussen 2010 en 2014 nam het dividend in totaal slechts met 8% toe naar €1,35, maar over 2015 steeg de uitkering met 11% naar €1,50. De winstontwikkeling voor het lopende jaar laat zich door de sterke invloed van valutaschommelingen en van de overname van Levolor en Kirsch lastig voorspellen. Een toename van circa 5% ten opzichte de €4,35 van vorig jaar is het meest waarschijnlijke scenario. Met een k/w van minder dan 10 is Hunter Douglas aantrekkelijk gewaardeerd – vooral als rekening gehouden wordt met de waarde van de beleggingsportefeuille ($200 mln) die in november 2014 weer is opgestart. <

Michiel Pekelharing (BelBel)
twinkletown
0
Groen licht voor overname Hunter Douglas in VS

ROTTERDAM (AFN) - Raambekleder Hunter Douglas heeft toestemming gekregen van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) voor de overname van Levolor. Dat maakte Hunter Douglas maandag bekend.

De overname wordt naar verwachting binnen dertig dagen afgerond. Hunter Douglas kondigde de overname van Levolor ter waarde van 270 miljoen dollar in maart aan.

De over te nemen activiteiten hadden vorig jaar een omzet van 302 miljoen dollar. Er werken ongeveer 2600 mensen. Levolor, opgericht in 1935, levert raambekledingsproducten aan doe-het-zelfketens in de Verenigde Staten en Canada.
twinkletown
0
Hunter Douglas krijgt goedkeuring voor overname Levolor
06-06-2016

Afronding acquisitie binnen 30 dagen verwacht. Hunter Douglas heeft van de Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC goedkeuring gekregen voor de overname van de raambekledingsfabrikant Levolor, dat behalve de eigen merknaam ook onder de merknaam Kirsch produceert. Dit meldde de fabrikant van onder meer Luxaflex en bouwmaterialen maandag. Het concern maakte op 16 maart bekend Levolor en Kirsch voor 270 miljoen dollar te willen overnemen van Newell Rubbermaid. Hunter Douglas verwacht de acquisitie van Levolor nu binnen 30 dagen te kunnen afronden.
twinkletown
0
Vergadering Hunter Douglas akkoord met dividend

WILLEMSTAD (AFN) - De aandeelhouders van Hunter Douglas hebben alle agendapunten tijdens de aandeelhoudersvergadering goedgekeurd. Ze gingen onder meer akkoord met het dividendvoorstel.

Dat maakte de raambekleder woensdag bekend. Het dividend 2015 op de gewone aandelen is 1,50 euro per aandeel en op preferente aandelen 0,0054 euro per aandeel, in contanten.
twinkletown
0
Hunter Douglas voltooit overname in VS

ROTTERDAM (AFN) - Hunter Douglas heeft de overname van de activiteiten en merken van Levolor en Kirsch in de Verenigde Staten afgerond. Dat maakte het raambekledingsbedrijf vrijdag bekend. Met de in maart aangekondigde deal was een bedrag van 270 miljoen dollar gemoeid.

De overgenomen activiteiten hadden vorig jaar een omzet van 302 miljoen dollar. Er werken ongeveer 2600 mensen. Levolor, opgericht in 1935, levert raambekledingsproducten aan doe-het-zelfketens in de Verenigde Staten en Canada.
47 Posts, Pagina: 1 2 3 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 15 aug 2022 17:35
Koers 174,800
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 174,800
Laag 174,800
Volume 1.141
Volume gemiddeld 12.626
Volume gisteren 5.390

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront