Jaarcijfers 2015 AND International Publishers NV

AND omzet, winst 2015 hoger door investeringen in digitale kaarten

AND nu al zeker van duidelijke omzetstijging in 2016

Dividend
AND stelt op basis van de goede cijfers over 2015 en de uitstekende start in 2016 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 mei 2016 voor om over het financiële jaar 2015 een dividend van € 0,15 per aandeel uit te keren, oftewel 17% van de nettowinst exclusief de terugname van de bijzondere waardevermindering. AND heeft daarbij de intentie structureel jaarlijks dividend uit te keren, indien toelaatbaar en zulks met inachtneming van het huidige dividendbeleid. Omdat de onderneming haar groei in principe zoveel mogelijk uit eigen middelen wil financieren, wordt bij de bepaling van het dividend rekening gehouden met diverse factoren, zoals groeikansen, investeringen, cashbehoefte, vermogenspositie en de belangen van aandeelhouders op de middellange termijn.

Vooruitzichten voor 2016
2015 is voor AND een goed jaar geweest en de onderneming is positief ten aanzien van nieuwe mogelijkheden binnen de huidige snel veranderende technologische mogelijkheden en marktontwikkelingen. AND heeft eind februari 2016 een belangrijke licentieovereenkomst afgesloten met één van de grootste internetbedrijven van Europa voor het gebruik van digitale kaarten en mede hierdoor is bij publicatie van deze jaarrekening voor 2016 al een minimale omzet van €6,5 miljoen geborgd, een duidelijke omzetgroei ten opzichte van 2015.


Risico's
Voor een gedetailleerde beschrijving van de risicofactoren die van toepassing zijn op AND International Publishers NV en haar dochterondernemingen, wordt verwezen naar het jaarverslag over 2015.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt plaats op 12 mei 2016 in Rotterdam. Voor een gedetailleerde toelichting op de cijfers wordt verwezen naar de jaarrekening 2015. Het jaarverslag wordt op 17 maart in de loop van de dag beschikbaar gesteld via www.and.com.

Het hele verslag lees je in de bijlage.
Bijlage: