Beursblik: betere omzetontwikkeling Nedap

34 Posts, Pagina: « 1 2 | Laatste
harvester
0
voda
0
Nedap boekt hogere winst en omzet

Bedrijf voorziet hogere omzet tweede halfjaar.

(ABM FN-Dow Jones) Nedap heeft over de eerste helft van 2017 op jaarbasis een gestegen omzet en bedrijfsresultaat geboekt en voorziet eveneens een hogere omzet in de tweede helft van het jaar. Dit bleek donderdag nabeurs uit de halfjaarrapportage van het technologiebedrijf.

De in Groenlo gevestigde Nederlandsche Apparatenfabriek rapporteerde een omzetstijging van 8 procent op jaarbasis, van 92,0 miljoen naar 99,0 miljoen euro.

De bedrijfswinst exclusief eenmalige posten steeg met 8 procent van 7,3 miljoen naar 7,9 miljoen euro.

De nettowinst daalde met 17 procent van 5,8 miljoen naar 4,8 miljoen als gevolg van eenmalige kosten die samenhangen met de herinrichting van de supply chain, aldus het concern.

In lijn met de strategie om zich te concentreren op activiteiten met een hoge toegevoegde waarde, heeft Nedap een transitie ingezet waarbij het grootste deel van de productie- en logistieke activiteiten wordt uitbesteed bij strategische partners. Deze activiteiten bereikten de afgelopen maanden hun hoogtepunt, wat in de eerste helft van 2017 resulteert in eenmalige kosten van 2 miljoen euro tegen een vergelijkbare kostenpost van 0,4 miljoen euro in de eerste helft van vorig jaar. Naar verwachting zullen de productieactiviteiten aan het eind van 2017 volgens plan zijn afgebouwd.

Omzet per divisie verdeeld

De omzetontwikkeling bij de verschillende divisies verliep verdeeld. De marktgroepen Healthcare, Identification Systems, Livestock Management, Retail, Security Management, Staffing Solutions en dochterbedrijf Nsecure droegen bij aan de gerealiseerde groei. De marktgroepen Library Solutions en Light Controls zagen hun opbrengsten dalen.

Outlook

Voor de tweede helft van 2017 voorziet Nedap een hogere omzet dan in diezelfde periode vorig jaar. "De omvang van de groei is afhankelijk van het economische klimaat, de ontwikkelingen op specifieke markten en opdrachten van individuele klanten en wordt beïnvloed door de voortgang en effecten van de herinrichting van de supply chain", meldde Nedap in zijn halfjaarrapportage.

Het aandeel Nedap sloot donderdag 0,1 procent hoger op 38,85 euro in de AScX die 0,8 procent won.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
Beursblik: resultaten Nedap geven gemengd beeld

NIBC wijst op gestegen omzet, maar vlakke marges.

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van Nedap in het tweede kwartaal van 2017 gaven een gemengd beeld. Dit stelde analist Johan van de Hooven van NIBC vrijdag in een rapport naar aanleiding van de kwartaalrapportage van Nedap op donderdagavond.

De marktvorser wees daarbij op de beter dan verwachte met 8 procent gestegen omzet, maar vlakke marges waar hij een begin van margeherstel had voorzien. Van den Hooven rekende op een omzetgroei van slechts 5 procent.

Het door Nedap uitbesteden van de productie zal vanaf de tweede helft van het jaar kostenbesparingen gaan opleveren en dat is later dan aanvankelijk voorzien, aldus Van den Hooven. De analist voorziet daarbij een positieve bijdrage aan de EBIT-marges van 200 basispunten in 2018.

De marktvorser merkte verder op dat gezien de positieve verwachtingen van het management zijn taxatie voor een omzetgroei van 6 procent in het hele jaar wellicht te conservatief is, maar dat zijn verwachtingen voor de EBIT te optimistisch zijn, gezien het uitblijven van margeherstel in het eerste halfjaar.

NIBC houdt op Nedap een Accumuleren advies met een koersdoel van 40,00 euro. Op een rood Damrak noteerde het aandeel Nedap vrijdagochtend bijna 3 procent lager op 37,71 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
harvester
1
Goed om een stijging van de omzet te zien.
Die zou wel eens kunnen versnellen door meer resellers en meer productie uitbesteding.
De samenwerking met het Chinese Huawai zou wel eens veel kunnen betekenen.
voda
0
Beursblik: NIBC verhoogt koersdoel Nedap

Koersdoel naar 43,50 euro.

(ABM FN-Dow Jones) NIBC heeft maandag het koersdoel voor Nedap verhoogd van 40,00 naar 43,50 euro met een ongewijzigd Accumuleren advies.

Analist Johan van den Hooven verwacht, na het bijwonen van een beleggersdag, dat de marges van Nedap in de tweede helft van dit jaar zullen beginnen te stijgen, hetgeen een hoger koersdoel rechtvaardigt. Wel voorziet de marktvorser dat het bedrijfsresultaat (EBIT) dit jaar iets lager zal uitkomen dan voorzien, doordat de groeiversnelling van de marge meer tijd kostte. Voor de komende jaren is evenwel ruimte voor een margestijging van 4,4 procentpunt, aldus NIBC, onder meer doordat Nedap de productie uitbesteedt.

Verder wees Van den Hooven er op dat de financiële positie van Nedap sterk is en dat de schuldratio "rap" terugloopt. Dit biedt de ruimte om de pay out ratio te verhogen van 75 naar 100 procent. Dit zal het dividendrendement in 2018 doen stijgen van 4 naar 6 procent, aldus de analist.

Op een vlak Damrak koerste het aandeel Nedap maandag 0,6 procent hoger naar 38,50 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
MicJo
0
Goed bericht met de koersdoelverhoging van NIBC! Dit kan na vandaag een nog verdere stijging van de koers geven in aanloop naar de tussentijdse verslaggeving over het 2e halfjaar 2017 op 16 november (nabeurs). Hier op de site is deze datum nog niet in de agenda gezet.
MicJo
0
Nedap verkoopt dochterbedrijf Nsecure – Verscherpte focus in de portfolio
16 november 2017

Nedap N.V. heeft overstemming bereikt met Unica over de verkoop van dochterbedrijf Nsecure B.V., de gespecialiseerde system integrator voor beveiligingssystemen. Met deze transactie zet Nedap een volgende stap in haar strategie om zich te focussen op het ontwikkelen en vermarkten van eigen producten en oplossingen. Nsecure (opbrengsten in 2016: € 25,2 miljoen) krijgt met Unica een aandeelhouder die zich verbindt aan zijn strategie om haar leidende rol in de Nederlandse beveiligingsmarkt verder uit te bouwen. De onderneming blijft een belangrijke businesspartner van de marktgroep Security Management van Nedap. De transactie wordt naar verwachting op korte termijn afgerond.

Bij deze transactie wordt Nsecure gewaardeerd op ongeveer 10x het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) 2016. De netto-opbrengst voor Nedap bedraagt ongeveer € 25 miljoen en de verwachte boekwinst op deze transactie is minimaal € 15 miljoen.

Nedap heeft de intentie om de netto-opbrengst van de transactie gedeeltelijk te gebruiken om maximaal 5% van het aantal uitstaande aandelen Nedap in te kopen. Dit onder de voorwaarden en binnen de grenzen van de door de algemene vergadering van aandeelhouders (d.d. 6 april 2017) aan de directie verleende machtiging tot inkoop van aandelen, ter afdekking van Nedaps verplichtingen uit hoofde van de Nedap (medewerker)participatieregelingen. Voor zover Nedap aandelen inkoopt, zal zij de markt hierover geïnformeerd houden.

De resterende netto-opbrengst van de transactie wordt mede gebruikt om het dividend over 2017 eenmalig te verhogen. De omvang van de dividendverhoging wordt bekend gemaakt bij de publicatie van de jaarcijfers op 15 februari 2018. Hierbij wordt rekening gehouden met de kosten voor de inkoop van aandelen, voor zover van toepassing, en – in lijn met de financiële doelstellingen – de benodigde ruimte voor investeringen en de gewenste kapitaalstructuur.

Bron: website Nedap
voda
0
Nedap scherpt strategie aan met verkoop Nsecure

Hoofdkantoor Nedap in Groenlo.Foto: Nedap

Nedap, ooit bekend als de Nederlandsche Apparatenfabriek, heeft dochterbedrijf Nsecure, dat zich toelegt op beveiligingssystemen, verkocht aan installatiebedrijf Unica. Dat heeft de industriële ontwikkelaar van hard- en software uit Groenlo donderdag nabeurs bekendgemaakt, gelijktijdig met de publicatie van een tussentijds handelsbericht.

Aandeleninkoop
Nedap ontvangt €25 mln voor Nsecure en denkt netto €15 mln aan de transactie over te houden. Met de verkoop wil het management de ondernemingsstrategie verder aanscherpen. Een deel van de opbrengst wil Nedap aanwenden voor een aandeleninkoop van maximaal 5% van het aantal uitstaande aandelen.

De resterende netto-opbrengst wordt deels gebruikt om eenmalig het dividend over 2017 te verhogen. Met de publicatie van de jaarcijfers op 15 februari 2018 maakt Nedap bekend met hoeveel het dividend verhoogd wordt. Begin deze maand maakte TKH (Twentsche Kabel Holding) bekend dat de verkoop van het 5,06%-belang dat het had in Nedap resulteerde in een eenmalige bate van netto €5,8 mln.

Omzet stijgt met 10%
Volgens het tussentijdse handelsbericht van Nedap verwacht de onderneming dat de omzet dit jaar met ongeveer 10% zal stijgen. Dat betekent dat de omzet eind 2017 zal uitkomen op ruim €200 mln. In 2016 bedroeg de omzet €186 mln.
Exclusief eenmalige posten en voor belastingen rekent Nedap op een winststijging tussen de 25% en 30%. Dat zou neerkomen op een winst van ongeveer €18 mln voor belastingen en exclusief eenmalige kosten. In 2016 kwam de winst uit op €14,3 mln.

Nedap maakte eerder dit jaar bekend dat de resultaten in 2017 sterk worden beïnvloed door eenmalige kosten van ongeveer €4 mln wegens de herinrichting van de supplychain. Nedap gaat snijden in dochterbedrijf Nedap Iberia. Nedap schat de reorganisatiekosten voor dit jaar op een eenmalig bedrag van €500.000 tot €1 mln.

Inbraakdetectie
Nedap levert winkeliers hard- en software om diefstallen te voorkomen en zorgt voor inbraakdetectie van bedrijfspanden. Ook levert het bedrijf complete bibliotheek- en documentatiesystemen, administratieve systemen voor artsen en verpleegkundigen en managementsystemen voor veeboeren, zodat zij vanaf hun laptop koeien- of varkensstallen kunnen aansturen.

Nedap verwacht groei in de marktgroepen Healthcare, Identification Systems, Livestock Management, Retail, Security Management en Staffing Solutions. Daarentegen rekent het op een omzetdaling bij Library Solutions en Light Controls. Vanwege de technologische overeenkomsten, waarbij gebruik wordt gemaakt van identificatie met radiogolven (RFID), worden de activiteiten van Library Solutions met ingang van 1 januari 2018 ondergebracht bij de marktgroep Retail.

fd.nl/ondernemen/1227891/nedap-versch...
voda
0
Beursblik: outlook Nedap overtreft verwachtingen

NIBC handhaaft Accumuleren advies.

(ABM FN-Dow Jones) De outlook van Nedap voor 2017 overtreft de verwachtingen. Dit meldde NIBC in reactie op de kwartaalupdate van het technologiebedrijf.

Nedap voorziet in 2017 een 10 procent hogere omzet van 204,6 miljoen euro en een stijging van het bedrijfsresultaat (EBIT) van 25 tot 30 procent. NIBC ging uit van een stijging van de omzet met 7 procent en een stijging van het bedrijfsresultaat met 18 procent.

Nedap kondigde tevens de desinvestering van Nsecure aan. NIBC zei niet verrast te zijn, omdat het bedrijf zich richt op de ontwikkeling en verkoop van eigen producten en oplossingen. De desinvestering komt volgens de marktvorsers eerder dan verwacht, aangezien Nedap nu middenin het uitbestedingsproces zit.

NIBC hanteert voor Nedap een koersdoel van 43,50 euro en handhaafde het Accumuleren advies. Het aandeel Nedap noteerde vrijdag op een rood Damrak 5,2 procent hoger op 41,34 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
soepkip1972
0
Nedap rondt inkoop eigen aandelen af. Koopt 3.7% van de uitstaande aandelen voor Euro 44 per aandeel.
Slotkoers 21 juni was 42.40

Conclusie....alleen de grootaandeelhouders mogen gebruik maken van een verkoopprijs die dus Euro 1.60 hoger ligt !!
voda
0
Cross Options verkleint belang in Nedap

Kapitaalbelang teruggebracht tot onder vijftien procent.

(ABM FN-Dow Jones) Cross Options Beheer heeft een kleiner belang in Nedap gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 22 november 2017.

Cross Options meldde een kapitaalbelang van 14,61 procent met eenzelfde stemrecht.

Op 1 november 2006 meldde Cross Options nog een kapitaalbelang van 15,11 procent met een dito stemrecht.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
NN Group verkleint belang in Nedap

Kapitaalbelang van nog altijd ruim veertien procent.

(ABM FN-Dow Jones) NN Group heeft een kleiner belang in Nedap gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 22 november 2017.

NN Group meldde een kapitaalbelang van 14,18 procent met eenzelfde stemrecht.

Op 6 september dit jaar meldde NN Group nog een kapitaalbelang van 16,05 procent met een dito stemrecht.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
Bedrijven maken werk van slim parkeren

Gepubliceerd op 27 nov 2017 om 18:17 | Views: 78

Nedap 17:22
42,30 0,00 (0,00%)

AMSTERDAM (AFN) - Technologiebedrijf Nedap, bouwconcern Dura Vermeer en telecomconcern T-Mobile zijn een proef gestart met slimme parkeersensoren. In de nabije toekomst moet het via een app mogelijk worden om een lege parkeerplek in de stad vinden. Ook moeten verkeersstromen door de toepassing beter te regelen zijn en wordt het voor handhavers eenvoudiger om foutparkeerders op te snorren.

Volgens de bedrijven kunnen in de toekomst hele wijken in potentie van parkeersensoren worden voorzien. De drie maanden durende proef vindt plaats bij De Gruyter Fabriek in Den Bosch. Naast deze test wil het consortium de komende tijd in vijf gemeenten een proef doen in het veld waar ,,interessante parkeeruitdagingen" aan een test worden onderworpen.
voda
0
Beursblik: NIBC verhoogt koersdoel Nedap

Koersdoel naar 45,50 euro.

(ABM FN-Dow Jones) NIBC heeft woensdag het koersdoel voor Nedap verhoogd van 43,50 naar 45,50 met een ongewijzigd Accumuleren advies.

Analist Johan van den Hooven merkte op dat Nedap een sterkere omzetgroei laat zien tegen verbeterde marges, aangejaagd door een operationele leverage en kostenbesparingen.

Bovendien stelde de marktvorser dat Nedap een goede prijs kreeg voor de desinvestering van Nsecure en zich nu beter kan focussen op eigen producten en diensten. De opbrengsten uit de verkoop zullen gaan naar het inkopen van eigen aandelen en een speciaal dividend.

Van den Hooven verhoogde de ramingen en nam daarin de verkoop van Nsecure mee, hetgeen volgens de analist een licht positieve impact op de marges zal hebben. NIBC mikt voor dit jaar op een stijging van de omzet van 10 procent en een 29 procent stijging van het bedrijfsresultaat (EBIT). Eerder mikte NIBC nog op een 7 procent omzetgroei en een 18 procent stijging van de EBIT.

De marktvorser gaat uit van een dividendrendement van 3,5 procent, exclusief een eenmalig speciaal dividend van 3,5 procent over 2017. Van den Hooven verwacht dat het dividendrendement kan stijgen naar 5,5 procent over de komende jaren. Als gevolg handhaafde NIBC het Accumuleren advies.

Het aandeel Nedap sloot dinsdag 0,3 procent lager op 42,15 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
34 Posts, Pagina: « 1 2 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 7 mei 2021 17:35
Koers 56,000
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 56,800
Laag 56,000
Volume 3.261
Volume gemiddeld 5.663
Volume gisteren 2.939