PB: Press Release H1 2016 (1+2)

44 Posts, Pagina: 1 2 3 » | Laatste
voda
0
Update: Brunel worstelt nog steeds met lastige energiesector

Detacheerder heeft groei in Duitsland te pakken.

Brunel International heeft in het tweede kwartaal de omzet weer flink zien afnemen, maar bleef niettemin boven de verwachtingen van analisten, terwijl het bedrijf de groei in Duitsland te pakken heeft. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de specialistische detacheerder.

CEO Jan Arie van Barneveld gaf vrijdag in een eerste commentaar aan dat het bedrijf nog steeds zeer veel uitdagingen ziet in de voor Brunel belangrijke olie- en gassector. "Voor de komende twaalf maanden verwacht ik daar geen verbeteringen", aldus de topman van Brunel.

Voor het gehele boekjaar voorziet Brunel een omzet die ligt tussen de 850 en 900 miljoen euro met een bedrijfsresultaat (EBIT) die wordt verwacht uit te komen tussen de 30 en 35 miljoen euro. Voor de Nederlandse regio verwacht het bedrijf tijdelijk druk door een terugloop in freelancers als gevolg van een recente wetswijziging. In Duitsland verwacht Brunel sterke groei.

Brunel gaf voor dit jaar nog niet eerder een verwachting prijs. Analisten hadden in hun spreadsheets inmiddels al wel een raming verwerkt. Zo hield analist Yves Franco van KBC Securities rekening met een EBIT van 41 miljoen euro.

De omzet van Brunel daalde in het afgelopen kwartaal tegen constante valuta met 25 procent van 317,1 miljoen naar 231,2 miljoen euro. ABN AMRO ging uit van een omzet van 216 miljoen euro, Kepler Cheuvreux van 223 miljoen euro.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) van Brunel kwam uit op 7,5 miljoen euro, tegenover 9,2 miljoen euro een jaar eerder. De EBIT-marge steeg van 2,9 procent naar 3,2 procent. De brutomarge kwam uit op 20,6 procent tegen 17,1 procent een jaar eerder. De operationele kosten daalden met 4,9 miljoen euro naar 40,2 miljoen euro.

Bij Brunel Energy daalde de omzet in het tweede kwartaal tegen constante valuta 43 procent naar 119,8 miljoen. De EBIT verdampte nagenoeg naar 0,6 miljoen van 9,6 miljoen over het tweede kwartaal van 2015. In dit resultaat is een eenmalige post opgenomen van 1 miljoen euro die onder andere verband hield met afvloeiingen.

Bij Energy maakte Brunel geen onderscheid meer met de resultaten uit Projects. Het bedrijf gaf aan dat zijn opdrachtgevers nog steeds projecten uitstellen of beëindigen en hun personeelsbestanden verkleinen. Zo ook Brunel, die zijn bestand met 29 procent terugbracht en zijn operationele kosten met 25 procent, waarvan 11 procentpunt indirect en 15 procentpunt direct personeel.

Bij Brunel Nederland steeg de omzet 14 procent naar 49,2 miljoen euro en bij Brunel Duitsland noteerde het bedrijf een omzetgroei van 15 procent. In Nederland had Brunel baat bij meer werkdagen dan in het tweede kwartaal van het vorig jaar. Hetzelfde gold voor Duitsland, waar sprake was van 2,7 meer werkdagen. In Duitsland was juni de sterkste maand van het jaar tot dusverre.

De kaspositie van de Amsterdamse detacheerder bleef sterk vergeleken met de 137 miljoen euro die eind 2015 in de boeken stond en ondanks een dividend- en superdividendbetaling.

Het aandeel Brunel International noteert vrijdag op een rood Damrak 7,7 procent lager op 16,65 euro.

Update: om meer informatie toe te voegen.

Door: ABM Financial News.

Info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
Misère in energiesector duurt nog langer dan verwacht
Perfecte storm Brunel
door Martijn Klerks

Amsterdam - Er was een tijd dat beleggers en analisten hoopten op snel verbeterende tijden voor Brunel. De tweedekwartaalcijfers van de gespecialiseerd detacheerder en de toelichting daarop boorden die hoop vrijdag terug de grond in.

Dat de Energy-divisie het fors slechter zou doen dan in het tweede kwartaal van 2015 was ingecalculeerd, de concernomzet van €231 miljoen en -winst van €7,5 miljoen waren beter dan wat sommige analisten hadden verwacht, en zelfs de omzetdaling van 46% bij Energy verraste maar weinigen.

Slecht nieuws

Beurshandelaren hingen echter in de gordijnen na de verklaring van Brunels bestuursvoorzitter Jan Arie van Barneveld dat „de olie- en gasmarkt de komende twaalf maanden niet lijkt te gaan verbeteren”. Slechter nieuws kon er amper zijn over de Energy-divisie, die van die markt afhankelijk is.

Tel daar een omzetverwachting van €850 tot 900 miljoen voor heel 2016 bij op, met een winstprognose van €30 tot 35 miljoen, en de paniek rond het aandeel is compleet. De voorspellingen van Brunel liggen immers fors lager dan de gemiddelde verwachting van analisten. „Dit is niets minder dan een winstwaarschuwing”, stelt ING-marktvorser Marc Zwartsenburg.

Verwachtingen

De schade op een verder lichtrood Damrak: -7,5%.

„Ik wil niet dat de verwachtingen te hoog zijn, dus ga ik van het meest negatieve scenario uit”, verklaart Van Barneveld de bescheiden outlook. „Maar er komt een moment dat iedereen heel euforisch wordt.”

Zwartsenburg denkt dat dat moment van euforie dit jaar nog niet komt. „Het is half augustus, deze omzet- en winstverwachting moeten we serieus nemen.”

Collega-analist Konrad Zomer (ABN Amro) ziet in de prognoses nog donkerder wolken boven Energy samenpakken. Een jaaromzet van €900 miljoen wordt voor meer dan de helft bepaald door de Europese ingenieursdivisies, rekent hij voor. Van de ruim €400 miljoen omzet waar Energy dan nog voor moet zorgen, is bijna €250 miljoen in het eerste halfjaar al gedraaid.

Zorgenkindje

De storm waarin het zorgenkindje van Brunel terecht is gekomen zwelt aan tot een perfecte nu sommige klanten, in de woorden van Van Barneveld, „misbruik maken van de prijsconcurrentie in de markt”.

Branchegenoten drukken de marges zo ver naar beneden dat ze op een aantal contracten verlies maken, maar Brunel wenst daar niet aan mee te doen. De bestuursvoorzitter: „Tegen verliesgevende projecten, waar we sinds een halfjaar incidenteel mee te maken krijgen, zeggen we heel graag nee.”

Toch zou het zo ver kunnen komen dat Energy, na de €0,6 miljoen winst in Q2, een kwartaal met rode cijfers krijgt. Zomer: „De vraag is of ze daartoe bereid zijn, of dat ze verder snijden in de kosten en in het personeelsbestand om koste wat het kost met alle divisies in de zwarte cijfers te blijven.”

Kaspositie

Van Barneveld „sluit niet uit dat er in het derde kwartaal een paar ton verlies geleden wordt in Energy. Onze kaspositie is ook ongelofelijk.” Op de €137 miljoen die financieel topman Peter de Laat in kas heeft valt inderdaad wel in te teren.

„We moeten er zeker geen misbruik van maken”, zegt de topman, „maar voor heel Brunel zou een beperkt verlies bij Energy geen resultaat van betekenis zijn. En over heel 2016 verwachten we voor alle divisies winst.”

Die ruime hoeveelheid cash geld – het nadeel van de teruglopende omzet heeft als voordeel dat er minder werkkapitaal hoeft te worden aangehouden – kan aan het eind van het jaar wederom gebruikt worden om extra dividend uit te keren.

Dividend

„Zonder dat vooruitzicht zou het aandeel nog verder zijn gekelderd”, analyseert Zwartsenburg. En Van Barneveld stut de koers nog wat verder: „Ik moet het voorleggen aan de commissarissen en de aandeelhoudersvergadering, maar ik denk dat het dividend dit jaar niet zal teleurstellen.”

De misère in de energiedivisie wordt nog deels goedgemaakt door de Europese ingenieurspoten. In Duitsland steeg de omzet met 15% en ging de winstmarge van 4,1% naar 11,9%. In Nederland waren de cijfers al even goed, maar moest Brunel afscheid nemen van zzp’ers vanwege nieuwe wetgeving.

Bron: DFT Premium
maci
0
Bron: FD
Door Maurice Geluk.

Arjan de Vries vertrekt bij Brunel wegens verschil van inzicht

Arjan de Vries (48) vertrekt als bestuurder bij Brunel International. Uit een verklaring, vrijdag nabeurs gepubliceerd, blijkt dat beide partijen verschillen van inzicht hebben over de invulling van de operationele leiding en strategie.
De Vries werd in het voorjaar van 2014 aangesteld als operationeel directeur. Opvallend is dat Jeroen Ekkel, die deze functie daarvoor bekleedde, vertrok om exact dezelfde reden.

Jaarsalaris
Brunel gaat verder met een raad van bestuur van twee leden. Dat zijn ceo Jan Arie van Barneveld en cfo Peter de Laat. De Vries, die sinds 1994 bij het bedrijf werkt, krijgt een bedrag mee van ruim €313.000, vergelijkbaar met een jaarsalaris, inclusief bonus en pensioenpremie.

Moeilijk halfjaar
Eerder op de dag publiceerde Brunel teleurstellende halfjaarcijfers. Voor het gehele jaar wordt rekening gehouden met aanzienlijk lagere resultaten. Het bedrijf, dat veel personeel levert aan de energiesector, wordt hard geraakt door de lage olieprijs, waardoor grote olie- en gasconcerns hun investeringen terugschroeven.

Omzet en winst
Over de eerste zes maanden van het jaar bedroeg de neergang van de omzet 28% tot €470 mln en daalde de bedrijfswinst met 29% tot €17 mln. Het is onduidelijk of deze resultaten het vertrek van De Vries hebben ingeleid.

Vrijdag sloot het aandeel Brunel op de Amsterdamse beurs 7% lager.
Nel
0
deaandeelhouder.nl/news/2016/8/22/beu...
Energie tak gewoon afstoten en daarvoor een mooie overname plegen die de tak
Professionals versterkt

Wellicht zit daar het verschil van inzicht tussen beide partijen
trui
0
Zo langzaam wordt duidelijk dat Brunel heel slecht wordt gemanaged. Van Barneveld is weer alleenheerser en dat is voor de contunuiteit allerbelabberst. een CEO van rond de 65 (?) zou juist de key posities ingevuld moeten hebben maar hij smijt iedereen eruit. Paniekvoetbal van een CEO die paranoia lijkt te zijn. De afgelopen 4 jaar zijn er door Barneveld 3 Topmanagers ontslagen door de beroemde verschil van inzicht. Ben benieuwd wie het dan zo slecht ziet...Duitsland, Nederland hebben daarna dramatisch performed ondanks redelijke tot goede marktomstandigheden.
@Nel Nu de Energy tak afstoten lijkt me pure kanitaal vernietiging. Dus geen goed idee. Een afsplitsing zou een idee kunnen zijn maar ook alleen maar voor Jan Brands portemonnee.

Wellicht is het tijd om de bezem er eens flink door te halen en dan staat Brunel in 5 jaar weer waar het moet staan.
maci
0
Tijdens de AVA van vorig jaar zei Brands nogal arrogant op een opmerking van iemand uit de zaal: "Never change een winning team".

Ik vraag me af of hij daar nog steeds zo ver denkt...
Gunther
0
Van Barneveld heeft een prima track record. Heb er wel vertrouwen in. Vraag is wat Brand met z'n aandelen wil doen. Wil ie een keer cashen en wordt dat dan door een overname of niet.
trui
0
Van Barneveld heeft het idd fantatstisch gedaan tot 1mrd omzet. Maarrrrr, lees de interviews, commentaren, aandeelhoudersvergaderingen van de afgelopen jaren nog maar eens na. Dat is allemaal bla bla bla. Hij heeft niets waargemaakt van wat hij beloofde. Dat begint een beetje ongeloofwaardig te worden.
Nel
0
deaandeelhouder.nl/news/2016/8/25/jp_...
Na vandaag bodemvorming of zakt het verder door de steun?

Bedrijf zal een mooie overname moeten doen om de kracht weer terug te krijgen
mercedes
0
Voor diegene die geïnteresseerd is in uitzenders.Detacheerder groeit autonoom en door overnames.
DPA Group heeft over de eerste zes maanden groei weten te boeken, zowel op autonome basis als door overnames. Dit is de inschatting van analist Johan van den Hooven van NIBC.
Van den Hooven gaat uit van een omzet van 66 miljoen euro op een bedrijfsresultaat (EBITA) van 5,7 miljoen. De EBITA-marge zal volgens NIBC vermoedelijk zijn uitgekomen op 8,6 procent.
Over dezelfde periode vorig jaar boekte de detacheerder een omzet van 54,4 miljoen euro, een bedrijfsresultaat van 3,0 miljoen euro en een EBITA-marge van 5,4 procent.
Van den Hooven gaf aan dat het tweede kwartaal van 2015 niet goed was en bovendien 2 werkdagen minder bevatte dat het tweede kwartaal van 2016.
Een werkdag vertegenwoordigt bij DPA een omzet van circa 400.000 euro. Dit jaar zijn daarnaast ook de activiteiten Conquaestor, exclusief diens consultancy-tak, in de cijfers van DPA meegenomen.
Van den Hooven let bij de cijferpublicatie vooral naar de autonome omzetontwikkeling.
DPA publiceert de cijfers over de eerste zes maanden van dit jaar dinsdag 30 augustus voorbeurs.
Het aandeel DPA noteerde vrijdag op een rood Damrak 1,2 procent lager op 1,71 euro.
Nel
0
Krijg steeds meer het idee dat we niet moeten opkijken als er een bod komt
De Koers wordt angstvallig vastgehouden?
Nel
0
zal het Japanse Recruit ook hier kunnen toeslaan!men wilde na USG een verdere uitbreiding in Europa en in de top 3 komen van uitzenders

vraag duikt op omdat er zichtbaar in het boekie iets gaande is?

ruim 20% zakken bied weer kansen zou je zeggen.

fijne dag en alert
kenner66
0
Met 27 stuks word koers gewoon 5 cent lager gezet koers word kunstmatig net onder de 16 gehouden. De totale omzet is ook niets met 20.000 stuks om 13.30 uur. Wat precies de bedoeling is van deze ontwikkeling is mij een raadsel. Natuurlijk waren de vooruitzichten niet best maar al met al was het zo slecht nog niet het lijkt er dus op dat een bepaalde partij de vooruitzichten heeft aangegrepen op de koers zo,n 3 euro lager te zetten , is ook niet zo,n kunst met deze lage omzet , maar met welk doel.
44 Posts, Pagina: 1 2 3 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 9 jul 2020 10:12
Koers 6,210
Verschil -0,060 (-0,96%)
Hoog 6,320
Laag 6,170
Volume 3.948
Volume gemiddeld 95.169
Volume gisteren 39.779