Heijmans -December 2016

864 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 40 41 42 43 44 » | Laatste
emilio!.!
0
Heijmans dreigt nu echt door bankconvenanten te zakken

Met de schikking voor het probleemproject Energiefabriek Tilburg is Heijmans definitief verlost van een langdurige 'bleeder'. De verlossing van het hoofdpijndossier kent wel een prijs. Het bruto bedrijfsresultaat (ebitda) zal bijna €15 mln lager uitkomen. Dat is hoogstwaarschijnlijk net de tegenvaller waarmee het bouwbedrijf door de bankconvenanten zakt. Heijmans waarschuwde begin november al dat de kredietafspraken met de banken in gevaar zijn en is sindsdien met de financiers in overleg.

Wat betreft de convenanten staat of valt alles met de wijze waarop de tegenvaller wordt verwerkt. Komt die ten laste van het aangepast ebitda dat voor de bankconvenanten geldt, dan zakt Heijmans vrijwel zeker voor de test. Wordt het verlies buiten de afspraken met de banken gehouden, dan is er nog respijt. In 2015 werd voor de laatste optie gekozen. Toen werd een eerder verlies op de Energiefabriek Tilburg uit de afspraken met de banken getild. De banken zelf gaven daar destijds toestemming voor.

'Onderwerp van gesprek'

Een woordvoerder van Heijmans kan niet zeggen of dat nu opnieuw gebeurt, of dat de tegenvaller dit keer in de convenanten terecht komt. ‘We nemen de effecten van de overeenkomst mee in het overleg. Ze zijn onderwerp van gesprek.’ Ze benadrukt dat Heijmans de afsluiting van het probleemproject, waarbij de installatie per direct is overgedragen aan opdrachtgever waterschap De Dommel, als een belangrijke stap ziet. ‘Er treden op dit dossier geen nieuwe projectverliezen of risico’s op.’

De laatst bekende cijfers van Heijmans zijn van de eerste jaarhelft van 2016. In die periode werd een aangepast ebitda behaald van €16,6 mln. Als de huidige tegenvaller van bijna €15 mln ten koste van dit ebitda gaat, blijft er vrijwel niets over. Analisten gaan bovendien niet uit van een sterke verbetering van het resultaat in de tweede jaarhelft. Uit analistenramingen van dataleverancier Bloomberg blijkt dat gemiddeld op een ebitda van €14,9 mln wordt gerekend voor heel 2016. Dat was voor de tegenvaller bekend werd gemaakt.

'Lot in handen van de banken'

‘Dit is een grote duistere berekening. Met deze tegenvaller komen ze uit op break even’, aldus analist Joost van Beek van Theodoor Gilissen Bankiers. ‘Het lot van Heijmans en de wijze waarop de tegenvaller wordt verwerkt is in handen van de banken.’ De kans dat het bedrijfsresultaat in de tweede jaarhelft de tegenvaller kan compenseren, acht hij niet groot. ‘Bij de halfjaarcijfers werd nog de verwachting uitgesproken van een positief onderliggend operationeel resultaat over heel 2016. Daar is begin november niets meer over gezegd.’

Als de last van de Energiefabriek meetelt in de berekening voor de convenanten dan wordt het zeer lastig om aan de kredietafspraken te voldoen. Ten eerste is afgesproken dat de nettoschuld niet hoger mag zijn dan drie keer het aangepaste ebitda. In de eerste jaarhelft stond deze verhouding op 2,2. De aangepaste ebitda bedroeg €16,6 mln en de nettoschuld €36,9 mln. Maar als het ebitda grotendeels wordt weggevaagd, kan Heijmans alleen binnen de convenanten blijven als de nettoschuld zeer sterk daalt. Dat lijkt onder de huidige omstandigheden niet aannemelijk.

Netto rentelast

Ook de tweede afspraak met de banken zal niet gehaald worden als de tegenvaller in het aangepaste ebitda wordt meegenomen. Het gaat hier om de interest coverage ratio; dat is hoe vaak Heijmans de rente op de nettoschuld kan betalen uit de aangepaste ebitda. Dat moet eind dit jaar vier of hoger zijn. Midden dit jaar stond de ratio op 3,6. De nettorentelasten bedroegen toen 4,6 mln. Als dat hetzelfde blijft, is er dus een ebitda van minimaal 18,4 mln nodig om de ondergrens van de banken te halen.

Bij een schending van de convenanten is de schuld direct opeisbaar. Vandaar dat Heijmans begin november al aankondigde te overleggen met de financiers. Beleggers houden rekening met een claimemissie, maar coulance van de banken (bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van verbeterende resultaten in de toekomst), verkoop van onderdelen of een kapitaalinjectie zijn in dit soort situaties andere gekende oplossingen.
dom blondje
0
quote:

shorterman schreef op 1 december 2016 12:52:


[...]Allemaal negatieve stemmingmakerij De grote jongens slaan de aandelen in de tussentijd goedkoop in, en maken straks superwinsten. Ik vaar gelukkig mijn eigen koers. De enige wijze om winst te maken op de beurs.
Jij gaat ervan uit, dat het Heijmansbestuur en de banken zelfmoordpiloten zijn, maar dat zijn ze niet. Ook de banken willen een sterk Heijmans, niet omdat ze zo verliefd zijn op Heijmans, maar dat is de enige wijze om zelf ook hun schulden te mogen incasseren. Maatregelen die slecht zijn voor het bedrijf, zoals een mega-emissie, worden daarom NOOIT genomen, omdat er voldoende alternatieven zijn, en de financiele toestand niet is, zoals jij zo graag zou willen om het aandeel te kunnen shorten.
keep on dreaming boy
[verwijderd]
0
quote:

regenboog schreef op 1 december 2016 12:22:


[...]

Shorterman mag hier zijn zienswijze poneren als ieder ander en er is geen enkele reden om hem op deze wijze te attaqueren.
Je geeft geen blijk van een nuchtere kijk.


Even wat synoniemen voor de eenvoudige mensch want poeh poeh,..wat een woorden:

1) Aangrijpen
2) Aanklampen
3) Aantasten
4) Aanvallen
5) Bestormen
6) Overvallen
7) Plotseling aanvallen
8) Tackelen
Goedekans
0
quote:

dom blondje schreef op 1 december 2016 09:08:


[...]houdt je eigen maar voor de gek emissie komt eraan en een flinke ook


Het is : houd je zelf maar voor de gek.
Hoe was je naam ook al weer?
shorterman
0
quote:

dom blondje schreef op 1 december 2016 14:01:


[...]keep on dreaming boy
Het beleid van de banken is zeer duidelijk: 1) een wisseling van het bestuur: er is nu een bestuur zonder grootheidswaanzin met beide benen op de grond 2) afstoting van een project waarvoor onvoldoende expertise in huis was en is 3) dit project wordt, zoals in 2015, buiten de bankconvenanten gehouden.
Heijmans heeft verder voldoende geld in kas om de rente over hun schulden te kunnen voldoen. Verder wordt voor de andere probleemprojecten niet gereserveerd in 2016, omdat er geen indicaties zijn voor een negatieve afloop hiervan. Boekhoudkundig is dit correct, omdat er geen uitspraken zijn geweest, en onder het contract van de weg is door Heijmans niet eens een handtekening gezet. Eventuele verliezen (die nooit zullen komen)Komen ten laste van het volgend boekjaar.
dom blondje
0
quote:

regenboog schreef op 1 december 2016 14:17:


[...]

Het is : houd je zelf maar voor de gek.
Hoe was je naam ook al weer?
je aandeeltjes staan zeker flink in de min
Daexter
0
Wordt hier vandaag weer een hoop ongefundeerde onzin uitgekraamd. Een emissie kan op elke koers worden uitgeschreven, de koers (an sich) zegt Niets, de marketcap wat meer, maar de verwachting van de toekomstige cashflows is waarom het gaat / hetgeen het criterium is waarop men wel of niet intekent op een emissie. Voor banken is het enige belangrijke dat de emissie slaagt en zij niet imago en financiële schade oplopen
Daexter
0
Om zelf nog wat inhoud toe te voegen aan het forum vandaag, weer even ge-emaild met heijmans:

Met de vraag of de 15mln (in of exclusief de 8mln is)

Het is inderdaad 8 + 15 mln.
Zowel de cash als de ebit consequenties worden in 2016 verwerkt.
Vanaf 2017 kunnen er dus geen negatieve consequenties meer voortkomen uit dit werk.

Shorterman heeft het dus fout. Het nadeel is groter dan ik ingeschat had. Mijns inziens zou een extra tekort van € 8 mln, zeker op te vangen zijn geweest binnen. Dat betekent dat er een onzekerheid is van iets in de orde van grootte van €7 mln. overschrijding tav de convenanten (mijn inschatting).

Dit is dus negatiever dan ik verwacht had, tegelijkertijd verwacht ik niet dat de banken gezien de aard van de totstandkoming en de ontwikkeling van de andere business zich onvermurwbaar zullen opstellen
aandeeltje!
0
quote:

shorterman schreef op 1 december 2016 12:05:


[...]Het is wel duidelijk uit je verhaal, dat je hoopte het aandeel te kunnen shorten. De banken hebben geen voordeel bij een grote verwatering van de intrinsieke waarde, beste jongen, want als er dan een tweede keer weer geld nodig is, dan is het niet meer mogelijk via emissie een groot bedrag te verkrijgen. Heijmans heeft waarschijnlijk helemaal geen behoefte aan kapitaalverhoging, omdat ze dit jaar gewoon quite spelen, maar mocht er wel een behoefte zijn, dan is 40 miljoen voldoende. Een eenvoudig rekensommetje leert dat. En ze hebben 125 miljoen aan contant geld in kas. Waarom dan een emissie? En als er toch geld nodig is, dan zijn er drie andere opties: 1) uitschrijven obligatielening 2) verkoop bouwgronden (bezitten bijna 200 miljoen euro aan bouwgronden) 3) verkoop onderdeel. Een emissie, zelfs een kleine, is de domste weg, omdat dat bij deze koers tot verwatering van de intrinsieke waarde leidt, wat repercussies heeft voor toekomstige emissies. De banken wille een sterk Heijmans, want dan krijgen ze hun geld terug. Dus is een emissie ZEKER NIET in het voordeel van de banken.


Je snapt er niets van: aandeelhouders zorgen dat de banken hun geld terug krijgen! Een sterk heijmans heeft te maken met de boeken van heijmans zelf en geheel niet met de aandelenkoers vanuit bankperspectief.
Banken willen meer zekerheid en dus moet er geld in, nee niet meer van de banken, maar van de aandeelhouders, het afboeken van projecten leidt er alleen maar toe dat het raken van covenanten dichterbij komt en dan is het antwoord van de banken gewoon simpel: graag de zekerheden die we hebben of het geld aanvullen vrienden van Heijmans. Zie imtech, de koers is echt irrelevant voor de banken. Gewoon emissie tegen 10 cent en hup daarna de boel weer samenvoegen naar grotere coupures. De rekening ligt bij de aandeelhouders en logisch: dit zijn de risiconemers. Geniet van het stijginkje, we zullen wel weer zien wat het volgende week is.

De reddende engel zal heel veel vragen, simpel toch en de reddende engel kan de bestaande aandeelhouder zijn en dan is het lappen geblazen. Als je redt krijg je een mooie portie en dat gaat natuurlijk ten laste van de bestaande aandeelhouders.

En ik heb mooi aan mijn puts verdiend (al uit als je vorige week hebt kunnen lezen). Lopt de koers te ver op, koop ik weer nieuwe puts. Nee een ding is zeker in ga niet long nu.
aandeeltje!
0
quote:

Daexter schreef op 1 december 2016 15:22:


Om zelf nog wat inhoud toe te voegen aan het forum vandaag, weer even ge-emaild met heijmans:

Met de vraag of de 15mln (in of exclusief de 8mln is)

Het is inderdaad 8 + 15 mln.
Zowel de cash als de ebit consequenties worden in 2016 verwerkt.
Vanaf 2017 kunnen er dus geen negatieve consequenties meer voortkomen uit dit werk.

Shorterman heeft het dus fout. Het nadeel is groter dan ik ingeschat had. Mijns inziens zou een extra tekort van € 8 mln, zeker op te vangen zijn geweest binnen. Dat betekent dat er een onzekerheid is van iets in de orde van grootte van €7 mln. overschrijding tav de convenanten (mijn inschatting).

Dit is dus negatiever dan ik verwacht had, tegelijkertijd verwacht ik niet dat de banken gezien de aard van de totstandkoming en de ontwikkeling van de andere business zich onvermurwbaar zullen opstellen


Oei dat is dan weer een extra tegenvaller! Hub -22 mln en dit was nog niet het lastigste dossier.
Zoals gezegd: nu de verliezen in kaart brengen (de facto nemen) en dan zeggen de banken: hup vooruit met de geit: xx miljoen ophalen voor die verliezen en doe er maar een schep bovenop want al dat gepraat elke keer kost ons geld. Doe je er niets bovenop dan zoek je maar andere financiers en zeggen wij de kredieten per onmiddelijke ingang op, immers ze zijn dan effectief over de covenanten.

Eerst zullen de banken echter zeggen: dus dit ophalen en dat willen we best garanderen misschien, maar ja dan is het een lage prijs. Ben je het er niet mee eens, einde krediet en beginnen we spoedig met de inning ervan. Succes met jullie besluitvorming maar dit was de derde keer dus en de laatste keer dus.
Daexter
0
quote:

aandeeltje! schreef op 1 december 2016 16:01:


[...]

Oei dat is dan weer een extra tegenvaller! Hub -22 mln en dit was nog niet het lastigste dossier.
Zoals gezegd: nu de verliezen in kaart brengen (de facto nemen) en dan zeggen de banken: hup vooruit met de geit: xx miljoen ophalen voor die verliezen en doe er maar een schep bovenop want al dat gepraat elke keer kost ons geld. Doe je er niets bovenop dan zoek je maar andere financiers en zeggen wij de kredieten per onmiddelijke ingang op, immers ze zijn dan effectief over de covenanten.

Eerst zullen de banken echter zeggen: dus dit ophalen en dat willen we best garanderen misschien, maar ja dan is het een lage prijs. Ben je het er niet mee eens, einde krediet en beginnen we spoedig met de inning ervan. Succes met jullie besluitvorming maar dit was de derde keer dus en de laatste keer dus.


Je kan en niet lezen en niet rekenen, scheer je weg joh. 15+8 is 23 maar 8 mln is al verwerkt in alle analyses behalve in die van jou
[verwijderd]
0
Provincie NH? @ProvincieNH
@singlesignon We stellen alles in het werk zodat Heijmans de werkzaamheden hervat en nemen tijdelijke maatregelen (link: bit.ly/2gCrZ6y) bit.ly/2gCrZ6y
Goedekans
0
quote:

dom blondje schreef op 1 december 2016 14:47:


[...]je aandeeltjes staan zeker flink in de minBlijkbaar vind je dat niet prettig, maar mijn aandelen staan
overall netjes in de plus.
Niet dat ik geen foute beslissingen neem , die nemen we tenslotte allemaal wel eens.
Een beetje zielig is het wel zo'n reactie, maar ik had niet veel anders verwacht. Niveau verloochent zich meestal niet.
Goedekans
0
quote:

Daexter schreef op 1 december 2016 15:22:


Om zelf nog wat inhoud toe te voegen aan het forum vandaag, weer even ge-emaild met heijmans:

Met de vraag of de 15mln (in of exclusief de 8mln is)

Het is inderdaad 8 + 15 mln.
Zowel de cash als de ebit consequenties worden in 2016 verwerkt.
Vanaf 2017 kunnen er dus geen negatieve consequenties meer voortkomen uit dit werk.

Shorterman heeft het dus fout. Het nadeel is groter dan ik ingeschat had. Mijns inziens zou een extra tekort van € 8 mln, zeker op te vangen zijn geweest binnen. Dat betekent dat er een onzekerheid is van iets in de orde van grootte van €7 mln. overschrijding tav de convenanten (mijn inschatting).

Dit is dus negatiever dan ik verwacht had, tegelijkertijd verwacht ik niet dat de banken gezien de aard van de totstandkoming en de ontwikkeling van de andere business zich onvermurwbaar zullen opstellenMij werd verteld dat de totale strop €.15 miljoen is.
Heb jij met een secretaresse van Heijmans gemaild ?
[verwijderd]
0
quote:

Daexter schreef op 1 december 2016 15:22:


Om zelf nog wat inhoud toe te voegen aan het forum vandaag, weer even ge-emaild met heijmans:

Met de vraag of de 15mln (in of exclusief de 8mln is)

Het is inderdaad 8 + 15 mln.
Zowel de cash als de ebit consequenties worden in 2016 verwerkt.
Vanaf 2017 kunnen er dus geen negatieve consequenties meer voortkomen uit dit werk.

Shorterman heeft het dus fout. Het nadeel is groter dan ik ingeschat had. Mijns inziens zou een extra tekort van € 8 mln, zeker op te vangen zijn geweest binnen. Dat betekent dat er een onzekerheid is van iets in de orde van grootte van €7 mln. overschrijding tav de convenanten (mijn inschatting).

Dit is dus negatiever dan ik verwacht had, tegelijkertijd verwacht ik niet dat de banken gezien de aard van de totstandkoming en de ontwikkeling van de andere business zich onvermurwbaar zullen opstellen


Mijn korte analyse van de problemen, inhoudelijk commentaar of toevoegingen zijn welkom

H2 EBITDA - Stel dat ze in H2 (exclusief probleem projecten) eenzelfde EBITDA kunnen halen als in H1: 16.6m
2e verlies Fabriek Tilburg -15m
EBITDA H2 2016 (convenanten) 1.6mm
Conclusie: door convenanten heen --> opties?
1. coulance of extra krediet van banken
2. verkoop onderdelen
3. emissie

Aangenomen dat Tilburg is afgerond, houd je N23 problemen over:
N23 - schatting verlies scenario (* = aannames)
* Boete -10.95m
**Kosten meerwerk Heijmans -30m
***Cash burn om stil liggende project: -12m
Geschatte kosten -53m
Max kosten -83m (**-30m extra jaar werk)

Liquide middelen per H1 2016: 78m
****Liquide middelen na oplossing: 125m
Verschil -47m

Bedrag op te halen: 100-130m (53+47 en 83+47)
Grote onzekerheden in berekening: werkelijke vertraging project + wie draait erop voor het meerwerk?

Optie 1: lijkt me te risicovol voor banken
Optie 2: lijkt me lastig om kleinere onderdelen te verkopen in dit scenario, vanwege slechte prijs
Optie 3: Zodra kosten duidelijker zijn, lijkt een emissie mij de meest waarschijnlijke optie
Banken zullen misschien tijdelijk coulance geven, totdat duidelijker is wat de kosten gaan zijn. Als die rond dit niveau liggen, lijkt mij het meest waarschijnlijk dat zij een emissie afdwingen

* Max boete: 20.6m (10% van 206m); boete €30.000 per dag --> Neem aan dat project 1 jaar vertraging oploopt: 30.000x365 = 10.95m; max boete pas bereikt na ongeveer 21 maanden
** Stel dat het project 1 jaar vertraging oploopt en Heijmans hier voor 50% moet opdraaien en provincie voor overige 50%. Basisovereenkomst getekend op 6 juni 2014 en project zou oorspronkelijk eind 2017 klaar zijn --> 3.5 jaar
Oorspronkelijk: 206mm voor ~3.5 jaar werk --> ~60m meerwerk per jaar --> 30m voor Heijmans
*** Niet betaald krijgen en stopzetten betekent alsnog dat er cash uit gaat: personeel (als je dat niet ergens anders kan inzetten) + materiaal afschrijving
zeg €1m per maand aan personeel + afschrijving --> 1 jaar is €12m
**** Stel dat je cash weer terug wil hebben op het niveau van 31-12-2015

Verder: Bloomberg schatting van 14.9mm EBITDA voor heel 2016 loopt uiteen van -4mm tot 26.2mm en waarschijnlijk zijn die schattingen op verschillende momenten gemaakt: niet erg informatief dus
1e verlies fabriek Tilburg: 8mm, is al meegenomen in H1 cijfers

tradersonly
1
-Er is geen/geringe cash out mbt N23. Zo'n project wordt in fases betaald en uitgevoerd. Aangezien er 100 miljoen is overgemaakt ligt het wat dat betreft op ongeveer de helft.

-Boete is via retentierecht voor 99% niet aan de orde.

- meerwerk is rond de 40 miljoen in totaliteit, dus niet 60 miljoen per jaar.
Gooien ze het op een akkoord of beslist de rechter dat het 50/50 wordt dan gaat het dus om 20 miljoen die uitgesmeerd kan worden over 2017 en 2018, ofwel 10 miljoen over die betreffende boekjaren.

- Personeel kan goed worden ingezet op de A9. Mega project daar, welk in 2021 gereed moet zijn
Dus daar hoeven ze imo niet op af te schrijven.
Daexter
0
quote:

regenboog schreef op 1 december 2016 17:27:


[...]


Mij werd verteld dat de totale strop €.15 miljoen is.
Heb jij met een secretaresse van Heijmans gemaild ?


Grappenmaker, als jij de vraag verkeerd stelt, krijg je ook verjeerd antwoord, of je interpreteert hem verkeerd, dat kan ook.

De strop is ook 15mln in het tweede semester, afkoopsom voor toekomstige verliezen. Er was al verlies genomen voor 8 mln in het eerste semester
aandeeltje!
1
Er gaat gewoon gebeuren wat ik eerder schreef vandaag. Morgen dus opnieuw short ongeacht of de koers stijgt of daalt. De facto verdwijnt het geld van shorterman dan denk ik gewoon in mijn zak.
Daexter
0
quote:

tradersonly schreef op 1 december 2016 17:49:


-Er is geen/geringe cash out mbt N23. Zo'n project wordt in fases betaald en uitgevoerd. Aangezien er 100 miljoen is overgemaakt ligt het wat dat betreft op ongeveer de helft.

-Boete is via retentierecht voor 99% niet aan de orde.

- meerwerk is rond de 40 miljoen in totaliteit, dus niet 60 miljoen per jaar.
Gooien ze het op een akkoord of beslist de rechter dat het 50/50 wordt dan gaat het dus om 20 miljoen die uitgesmeerd kan worden over 2017 en 2018, ofwel 10 miljoen over die betreffende boekjaren.

- Personeel kan goed worden ingezet op de A9. Mega project daar, welk in 2021 gereed moet zijn
Dus daar hoeven ze imo niet op af te schrijven.Aanvullend veel "personeel"is tijdelijk ingehuurd, dus al zouden er geen andere werkzaamheden zijn (wat er wel is) dan nog is de bankzitpremie laag.

Coulance is een rekbaar begrip, coulance in de zin van door de vingers zien zal niet aan de orde zijn, maar tijdelijk een hoger tekort tegen tijdelijk een hogere rentevergoeding zie ik wel gebeuren. door de "tax shield" zou dit namelijk een win win situatie zijn tov een emissie wat een loose loose situatie met zich meebrengt.
864 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 40 41 42 43 44 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 23 sep 2021 14:00
Koers 11,960
Verschil +0,080 (+0,67%)
Hoog 12,140
Laag 11,940
Volume 48.843
Volume gemiddeld 89.094
Volume gisteren 47.216