Heijmans Januari 2017

603 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 27 28 29 30 31 » | Laatste
Daexter
0
quote:

tradersonly schreef op 9 januari 2017 21:57:


Opmerkelijke vacature is er vandaag geplaats door de Provincie Noord Holland.

-------------------------------


Functie: medior communicatieadviseur voor N23-Westfrisiaweg

Je verzorgt in samenwerking met het communicatieteam in Zwaag de communicatie voor de N23-Westfrisiaweg. Het accent ligt op projectcommunicatie/omgevingscommunicatie. Je werkt hiervoor intensief samen met de aannemer. Daarnaast werk je voor de uitvoering van je werkzaamheden intensief samen met de omgevingsmanager, de projectmanager en de communicatieadviseurs van het team communicatie N23-Westfrisiaweg. De aard van deze werkzaamheden vraagt om een combinatie van denken en doen. Gezien de complexiteit van het project, is een brede ervaring met gebieds- en omgevingscommunicatie en het omgaan met weerstanden in grote infrastructurele projecten een must. Je moet complexe, inhoudelijke materie als bouwplannen kunnen doorgronden, processen kunnen analyseren en verbeteren. Een actieve, je op uitvoering gerichte houding gaat daarbij samen met een sterk analytisch vermogen. Samen met een aantal collega’s verzorg je de project- en omgevingscommunicatie voor de N23-Westfrisiaweg in West-Friesland. De N23-Westfrisiaweg is een omvangrijk infraproject dat nu in uitvoering is.

---------------------------------------------------Dank voor het delen. Dit ruikt er toch wel naar dat de vorige medewerker als aangewezen vrijwilliger is opgestapt. Dus naar buiten toe komt er nog geen plooi in het gezicht van de Provincie, ze liegen nog steeds met stalen smoel, maar intern weten ze donders goed dat er fouten zijn gemaakt en daar wordt al op voorgesorteerd. betrokken collega's worden vervangen. Kan niet lang meer uitblijven of er rollen ook bestuurlijke koppen.
J.Inv
0
Zo'n adviseur heb je niet nodig als je als provincie zijnde een sterke zaak denkt te hebben.
[verwijderd]
0
Nieuwe huisvesting Pieter Baan Centrum in Almere

10 JANUARI 2017
Heijmans gaat in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf het nieuwe onderkomen van het NIFP Pieter Baan Centrum in Almere realiseren. Het forensisch psychiatrisch onderzoekscentrum wordt gehuisvest op het terrein van de Oostvaarderskliniek. Met de opdracht is een aanneemsom van bijna € 9 miljoen gemoeid. De voorbereidingen starten in januari 2017, de oplevering vindt circa een jaar later plaats.

De huisvesting van het huidige Pieter Baan Centrum (PBC) in Utrecht, dat onderdeel uitmaakt van Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, is gedateerd. Daarom zal het PBC zijn werkzaamheden verhuizen naar het terrein van de Oostvaarderskliniek in Almere. Heijmans draagt zorg voor zowel alle bouwkundige als installatietechnische voorzieningen voor een nieuw te realiseren kantoor met buitenruimte, een entree/portiersloge, een toegangsweg en parkeerterrein met circa 100 parkeerplaatsen.


Tijdens de verbouwing blijft de Oostvaarderskliniek in gebruik. Er worden maatregelen getroffen om een veilige omgeving tijdens de werkzaamheden te borgen. Opgedane kennis en ervaring vanuit projecten als PI Zwolle, Veldzichtkliniek en het Pieter Baan Centrum in Utrecht worden toegepast op het project.
[verwijderd]
0
de N23/Westfrisiaweg: er waren enkele lokale vermoedelijk niet al te slimme bestuurders en belangengroepen die de zwarte piet/roetpiet bij Heijmans wilden leggen. Maar ook anderen die nu nog het hele N23 project naar een hoger plan wilden tillen, en er nu reeds nog een A-weg van zouden willen maken. Met als argumentatie dat er dan een betere verbinding zou zijn tussen N-Holland en Lelystad/Flevoland/Overijssel. En dat met het oog op de toekomst van de regio's die natuurlijk wel moeten kunnen blijven doorgroeien en bloeien.
Het toevallige neveneffect zou dan zijn dat het een Rijksweg zou zijn en de opdrachtgever zou van de provincie naar Rijkswaterstaat gaan... Motie van wantrouwen tegen de provinciale waterstaat ?
[verwijderd]
0
Mannen, ik kan het vermoedelijk via het kadaster proberen, maar heeft er iemand een overzicht van alle grondposities die Heijmans heeft uit staan? Voornamelijk in het Zuiden van het land. Vriendelijk dank voor de genomen moeite.
DeZwarteRidder
0
quote:

Consilleri schreef op 10 januari 2017 13:24:


Mannen, ik kan het vermoedelijk via het kadaster proberen, maar heeft er iemand een overzicht van alle grondposities die Heijmans heeft uit staan? Voornamelijk in het Zuiden van het land. Vriendelijk dank voor de genomen moeite.

Daar kom je nooit achter, want de meesten staan nog op naam van de huidige eigenaar.
voda
0
Heijmans bouwt Pieter Baan Centrum Almere

Gepubliceerd op 10 jan 2017 om 13:44 | Views: 0


ROSMALEN (AFN) - Bouwer Heijmans gaat aan de slag met het nieuwe Pieter Baan Centrum (PBC) in Almere. Het forensisch-psychiatrisch onderzoekscentrum wordt gehuisvest op het terrein van de Oostvaarderskliniek en de bouwsom bedraagt krap 9 miljoen euro.

Het PBC in Almere komt in de plaats van het huidige gedateerde PBC in Utrecht. Heijmans zal onder meer nieuwe kantoren met buitenruimte realiseren. Verder wordt een nieuwe entree, een toegangsweg en een parkeerterrein met circa honderd parkeerplaatsen aangelegd.

De voorbereidingen voor de bouw starten nog deze maand. In januari 2018 moet het PBC af zijn. Tijdens de verbouwing blijft de Oostvaarderskliniek in gebruik.
[verwijderd]
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 10 januari 2017 13:39:


[...]
Daar kom je nooit achter, want de meesten staan nog op naam van de huidige eigenaar.


Zijn ze niet verplicht om hier melding van te doen in het jaarverslag over de mogelijke warme grond plukken die ze hebben liggen?
DeZwarteRidder
0
quote:

Consilleri schreef op 10 januari 2017 14:53:


[...]Zijn ze niet verplicht om hier melding van te doen in het jaarverslag over de mogelijke warme grond plukken die ze hebben liggen?

Ik zou niet weten waarom.
Nuchtere Kijk Op
0
quote:

tradersonly schreef op 9 januari 2017 21:57:


Opmerkelijke vacature is er vandaag geplaats door de Provincie Noord Holland.

-------------------------------


Functie: medior communicatieadviseur voor N23-Westfrisiaweg

Je verzorgt in samenwerking met het communicatieteam in Zwaag de communicatie voor de N23-Westfrisiaweg. Het accent ligt op projectcommunicatie/omgevingscommunicatie. Je werkt hiervoor intensief samen met de aannemer. Daarnaast werk je voor de uitvoering van je werkzaamheden intensief samen met de omgevingsmanager, de projectmanager en de communicatieadviseurs van het team communicatie N23-Westfrisiaweg. De aard van deze werkzaamheden vraagt om een combinatie van denken en doen. Gezien de complexiteit van het project, is een brede ervaring met gebieds- en omgevingscommunicatie en het omgaan met weerstanden in grote infrastructurele projecten een must. Je moet complexe, inhoudelijke materie als bouwplannen kunnen doorgronden, processen kunnen analyseren en verbeteren. Een actieve, je op uitvoering gerichte houding gaat daarbij samen met een sterk analytisch vermogen. Samen met een aantal collega’s verzorg je de project- en omgevingscommunicatie voor de N23-Westfrisiaweg in West-Friesland. De N23-Westfrisiaweg is een omvangrijk infraproject dat nu in uitvoering is.

---------------------------------------------------

Ik heb je een duimpje omhoog gegeven. Noemen ze dat een AB?
Ik had het vandaag gemist, maar ook van mijn kant bedankt voor het delen.
Ik heb weer meer verdiept en gelezen, post het hieronder zo wel ff. Volgens mij is Heijmans sterker en sterker aan het worden i.z. het verschil N23.
Nuchtere Kijk Op
1
Dit is wel zo'n beetje het belangrijkste voor Heijmans i.z. de N23: Dat ze goed kunnen aantonen/ bewijzen in die arbitrage zaak (of eerder) dat de grond wel blijft/bleef inzakken.

De provincie beantwoorde zelf zo een lokale brief van bv. Dhr G. Nijpels namens de bewonersgroep Zwaagdijk West die dit ook constateren dat de grond blijft zakken.

Die stelde: "De bodem blijft zakken. De provincie Noord-Holland heeft daarin onzes inziens fouten gemaakt. Zij ontkennen dit.”

Kort gezegd beantwoorde de provincie NH zo:

"Het is uw goed recht conclusies te trekken uit informatie die u ter beschikking heeft. De provincie Noord-Holland deelt deze conclusies
niet. De stelling dat de bodem blijft zakken is niet bewezen, integendeel de zettingen zijn op alle locaties in het tracé afgerond,
voldoen aan de restzettingseis van 10 cm over 30 jaar en de grond is vrijgegeven voor de bouw en op een aantal plekken is de voorbelasting
ook al afgegraven."

Als Heijmans nu (mogelijk met het rapport Grontmij,onderdeel Sweco en meerdere bewijzen) dit argument kan ontkrachten, dan staan ze volgens mij super sterk in deze N23 soap.

Dit haal ik uit een brief verzonden door de provincie van 8-12-16 : online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownlo...

Er speelt nog genoeg binnen de provincie, ook op deze vragen zullen ze binnen 30 dagen vanaf 21-12-2016 op moeten antwoorden:
online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownlo...

Er zijn trouwens genoeg kritische vragen binnen de provincie gesteld die op korte termijn antwoorden dienen te krijgen, streefdatum dus 31-1-2017 ivm kerstreces staat in 2e linkje hieronder:

online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownlo...

Het volgende rapport uitgegeven door PBL per 24-11-16 toen Heijmans het werk al had stilgelegd, geeft ook met niet te verstane bewoordingen aan, tegen welke problemen Heijmans wellicht is aangelopen.
Mogelijk is hier ook weer info uit te halen: www.pbl.nl/sites/default/files/cms/pu...

Die link stond op deze site: www.pbl.nl/publicaties/dalende-bodems...

Het officiele PBL nieuws bericht noemt zelfs Decentrale overheden én Rijk aan zet, en ook systeemverantwoordelijke ! Dit zal Heijmans toch ook allemaal na het stilleggen wel hebben gelezen?
Het maakt hun zaak er alleen maar sterker op mijns inziens.

Kijk naar deze quote bv.: " Decentrale overheden én Rijk aan zet. Investeringen in onderzoek en innovatieve maatregelen op het gebied van ruimtelijke ordening, wegen- en woningbouw en waterbeheer
zijn noodzakelijk om de kosten van bodemdaling op lange termijn (2050) beheersbaar te houden. Om de problematiek van veenbodemdaling het hoofd te bieden ligt er een belangrijke rol bij
de provincies, de waterschappen en de gemeenten om in nauwe samenwerking met de bewoners en andere partijen de gebieden waar dit speelt toekomstbestendig te maken. Het Rijk kan hier een rol
spelen bij het ontwikkelen van de nodige financieringsinstrumenten. Ook breder blijft betrokkenheid van de rijksoverheid van belang, bijvoorbeeld bij bodemdaling in het landelijk gebied.
Het Rijk is immers ook systeemverantwoordelijke op het gebied van (internationaal) klimaat- en natuurbeleid. Het Nederlandse grondgebied bestaat voor ongeveer 9% uit laagveen.
Het waterschap ontwatert deze veengebieden voor de landbouw en verlaagt voortdurend de grondwaterstand. Bij continuering van dit beleid zullen de ontwaterde veenbodems blijven dalen.
In het bebouwd gebied is de bodemdaling het gevolg van zetting, de samendrukking van de bodem. Decentrale overheden en provincies worden meer dan voorheen geconfronteerd met de gevolgen van
bodemdaling. Het PBL-onderzoek geeft inzicht in de gevolgen van bodemdaling en brengt mogelijke maatregelen op een transparante manier in beeld, voor zowel het landelijk als het stedelijk gebied."Nuchtere Kijk Op
2
Toch niet de minste instanties die dat rapport van 24-11-16 schreven en hebben gemaakt.

www.pbl.nl/sites/default/files/cms/pu...

Auteurs
G.J. van den Born, F. Kragt, D. Henkens (PBL
­STOWA),
B. Rijken, B. van Bemmel en S. van der Sluis (PBL).
Met onderzoeksbijdragen van N. Polman, E. Bos en
T. Kuhlman (WUR
­LEI), C. Kwakernaak en J. van den Akker
(WUR
­ALterra), V. Diogo en E. Koomen (VU Amsterdam),
G. de Lange (Deltares) en J. van Bakel (de Bakelse Stroom)

Begeleidingscommissie:
J. Schouwenaars (Wetterskip Fryslân), M. Talsma en
R. Ruijtenberg (Stichting Toegepast Onderzoek
Waterbeheer), D.J. Marsman en P. Vonk (Hoogheem­
raadschap Hollands Noorderkwartier), L. Schagen
(Waternet), J. Verhoeven (emeritus
­hoogleraar UU),
K. van Rooijen (LTO), M. van der Lee (Provincie Utrecht),
J. Strijker (Provincie Zuid
­Holland), H. van Hardeveld en
G. Beugelink (Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden), J. Mekenkamp (Platform Slappe Bodem),
J. Oostdam (Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard), D. Kern (Hoogheemraadschap
Rijnland).

Zo te zien, genoeg adressen die Heijmans wel wat content of tips kunnen aanreiken i.z. bodem daling.

Logisch dat ze gestopt zijn na verdere constatering van dit euvel.
Wat hadden ze dan moeten doen? Verder bouwen zonder betalingen en achteraf ook nog zeker claims krijgen als die bouwsels verder waren ingezakt?

Met dit soort rapporten van niet de minste kun je wel zeggen, waar in staat overheden hier systeemverantwoordelijke zijn. Diezelfde overheden lezen dit toch ook? Om de problematiek van bodemdaling het hoofd te bieden ligt er een belangrijke rol bij
de provincies !!! Dan kunnen die dat toch niet met verzwijgen of aanleveren van verkeerde info (bv. via gespecialiseerd rapport van Grontmij) nu dit bij Heijmans in de schoenen schuiven. Ik krijg meer en meer het idee, dat de provincie hier een schimmig spel speelt van doorschuiven van extra kosten wat nu meer en meer duidelijk wordt dat ze er zijn. Zeker met dit rapport wat op 24-11-16 is uitgekomen en wat ik aanneem de advocaat van Heijmans ook leest.

Nuchtere Kijk Op
0
Waar ik hierboven in de brief van G. Nijpels aanhaalde (van Zwaagdijk west) die de provincie beschuldigd fouten te hebben gemaakt. Hier een uitvoerige bijlage van de dorpsraad Zwaagdijk West die al heel lang deze materie volgen.

Deze info is ook opgevraagd door advocaat Stibbe van Heijmans via WOB verzoek.

www.noord-holland.nl/Loket/Verzoek_om...

Deze link had ik al eens eerder geplaatst maar nu ik ook die vacature zo lees en me weer verder heb verdiept, krijg ik meer en meer het gevoel, dat diegene binnen de provincie die fouten heeft gemaakt iz die N23 zowel intern als extern straks niet sterk genoeg staat. Er komen echt als je alles zo leest zowel van binnen als buiten de provincie steeds meer geluiden dat het DAAR is misgegaan. Dat ze Heijmans contractueel aan eerdere afspraken wilden vastnagelen. Dat Heijmans er meer en meer achterkwam dat de info iz die bodemgesteldheid nog erger was, uiteindelijk niet definitief wilden tekenen en jaja zelfs mediation hebben ingeschakeld en omdat de provincie zijn fouten niet wilden toegeven heeft Heijmans niet anders kunnen doen dan stoppen.

Zo zullen er snel vanuit de provincie nog meer geluiden komen van zelfs kritische collegae die deze fout aan het licht willen brengen.

Lokale overheden en bewoners groeperingen en andere gedupeerden zullen meer en meer gaan inzien dat de provincie Heijmans verwijten maakt die ze op geen andere wijze hadden kunnen aanpakken.

Geen betalingen accepteren en doorwerken en weten dat de provincie zelfs via mediation niet op andere gedachten te brengen was, was zelfmoord geweest voor Heijmans in zo'n groot project.

Deze soap krijgt nog wel een staartje. Ik denk dat de provincie door alles wat ik lees meer en meer bakzeil zal gaan halen en uiteindelijk veel meer kosten voor z'n kiezen krijgt dan ze denken of deels op Heijmans denken door te schuiven.
[verwijderd]
0
Als Heijmans gelijk krijgt kunnen ze bij de provincie gaan claimen. Imago schade, daardoor klussen misgelopen enz. Enz.
Daexter
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 10 januari 2017 13:39:


[...]
Daar kom je nooit achter, want de meesten staan nog op naam van de huidige eigenaar.


Nope staat gewoon op de stie van heijmans, bij de presentaties
Nuchtere Kijk Op
0
quote:

LekkerTruitje schreef op 10 januari 2017 11:37:


de N23/Westfrisiaweg: er waren enkele lokale vermoedelijk niet al te slimme bestuurders en belangengroepen die de zwarte piet/roetpiet bij Heijmans wilden leggen. Maar ook anderen die nu nog het hele N23 project naar een hoger plan wilden tillen, en er nu reeds nog een A-weg van zouden willen maken. Met als argumentatie dat er dan een betere verbinding zou zijn tussen N-Holland en Lelystad/Flevoland/Overijssel. En dat met het oog op de toekomst van de regio's die natuurlijk wel moeten kunnen blijven doorgroeien en bloeien.
Het toevallige neveneffect zou dan zijn dat het een Rijksweg zou zijn en de opdrachtgever zou van de provincie naar Rijkswaterstaat gaan... Motie van wantrouwen tegen de provinciale waterstaat ?


Nu ik dit stukje van lekker truitje zo lees? En er al meer over gelezen had, nml. een A weg lees toekomstige snelweg naar Zwolle enz. Vraag ik me eigenlijk af, kan met dit geblunder van de provincie, Rijkswaterstaat alles gaan overnemen/begeleiden? Weet iemand dat? is dat vaker gebeurd (ik heb me nog niet verdiept hierin) maar mogelijk weet lekker truitje het zelf?

Zo gek is het nog niet met de wetenschap dat of de provincie veel extra kosten te slikken krijgt in hun prestige gevecht met Heijmans. Of dat er weer een een bouwbedrijf het loodje gaat leggen. Dat laatste geloof ik dus niet, maar iemand gaat deze halsstarrige provincie toch aanpakken.

Lukt het de advocaten van Heijmans zelf tzt in die arbitrage zaak? Of springt inderdaad Rijkswaterstaat in deze soap en impasse, die zo alleen maar verliezers kent?
Daexter
1
quote:

Nuchtere Kijk Op schreef op 10 januari 2017 17:49:


[...]

Nu ik dit stukje van lekker truitje zo lees? En er al meer over gelezen had, nml. een A weg lees toekomstige snelweg naar Zwolle enz. Vraag ik me eigenlijk af, kan met dit geblunder van de provincie, Rijkswaterstaat alles gaan overnemen/begeleiden? Weet iemand dat? is dat vaker gebeurd (ik heb me nog niet verdiept hierin) maar mogelijk weet lekker truitje het zelf?

Zo gek is het nog niet met de wetenschap dat of de provincie veel extra kosten te slikken krijgt in hun prestige gevecht met Heijmans. Of dat er weer een een bouwbedrijf het loodje gaat leggen. Dat laatste geloof ik dus niet, maar iemand gaat deze halsstarrige provincie toch aanpakken.

Lukt het de advocaten van Heijmans zelf tzt in die arbitrage zaak? Of springt inderdaad Rijkswaterstaat in deze soap en impasse, die zo alleen maar verliezers kent?


In theorie zou dat volgens mij wel moeten kunnen. Niet zo zeer Rijkswaterstaat, maar wel het ministerie. Alleen is de N23, hoe zwaar ook voor Heijmans, niet materieel belang (zwaar genoeg) op provincie niveau. Het ministerie zal alleen ingrijpen, de Provincie onder curaltele stellen, als er structureel dingen fout gaan of als er op de begroting procentueel zware verliezen worden geleden.

A Dit lijkt incidenteel, ik ken geen andere casus van de Provincie
B Aanvankelijk had de provincie (heb ik ergens gelezen) dit project voor 300 mln in begroot. Heijmans tekende in op 205 mln (meen ik). dat betekent dat zelfs al zou de Provincie flink de poetlap moeten trekken ze nog best binnen de begroting kunnen blijven dan wel dat er voor hen een mouw aan t passen is.

Ik denk dat hier vooral het gezichtsverlies een belangrijk issue is.
ge-nieten
1
@Nuchtere..

"Deze info is ook opgevraagd door advocaat Stibbe van Heijmans via WOB verzoek.
www.noord-holland.nl/Loket/Verzoek_om...
Deze link had ik al eens eerder geplaatst maar nu ik ook die vacature zo lees en me weer verder heb"

Als je de PDF open kun je alle zwart gemaakte vlakke netjes lezen (copy/paste). Namen, adressen, bedragen etc.

Iemand die dit heeft vrij gegeven is zwaar in overtreding.

Dat is lekker... handig.

"Een fool with a tool is still a fool"
DeZwarteRidder
0
quote:

ge-nieten schreef op 10 januari 2017 18:06:


@Nuchtere..

"Deze info is ook opgevraagd door advocaat Stibbe van Heijmans via WOB verzoek.
www.noord-holland.nl/Loket/Verzoek_om...
Deze link had ik al eens eerder geplaatst maar nu ik ook die vacature zo lees en me weer verder heb"
Als je de PDF open kun je alle zwart gemaakte vlakke netjes lezen (copy/paste). Namen, adressen, bedragen etc.
Iemand die dit heeft vrij gegeven is zwaar in overtreding.
Dat is lekker... handig.
"Een fool with a tool is still a fool"


Pagina niet gevonden

Helaas, de door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Deze kan zijn verplaatst of is niet langer beschikbaar.Bent u van mening dat de informatie niet op de website staat, of heeft een vraag of opmerking? Dan kunt u een email sturen naar webmaster@noord-holland.nl
.
Nuchtere Kijk Op
0
Diezelfde G. Nijpels die de provincie fouten verweet in mijn stukje hierboven, kom ik vaker tegen en hij is prof. dr. zie ik, dus geen domme man hihi >

Bijlage 1
Reactie GRONTMIJ
Reactie Grontmij d.d. 16 mei 2012 op de Peutzrapportage
zoals ingebracht namens prof. dr. G. Nijpels en mw. M. Weeber
bij brief d.d. 21 december 2011.

www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verk...

Zie dus bijlage 1.

603 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 27 28 29 30 31 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 24 sep 2021 17:35
Koers 12,060
Verschil +0,080 (+0,67%)
Hoog 12,120
Laag 11,900
Volume 61.222
Volume gemiddeld 88.882
Volume gisteren 61.240