Heijmans « Terug naar discussie overzicht

Heijmans Januari 2017

603 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 27 28 29 30 31 » | Laatste
de tuinman
0
quote:

shorterman schreef op 18 januari 2017 10:13:


Heijmans heeft net zo'n hoge boekwaarde (book value) per aandeel als Galapagos, zoals jullie op bovenstaande statistische gegevens kunnen zien. Maar Galapagos koerst 10 keer HOGER dan Heijmans. Dat is toch een WANVERHOUDING!! Dat is nu de stommiteit van vele beleggers. Ze kijken NIET naar de werkelijke waarde van een bedrijf. Ze kopen maar raak in een staat van algemene psychose aangewakkerd door analisten en boulevardjournalisten, die elk moment ertoe kunnen besluiten om het aandeel omlaag te shorten. Hoeveel leugens zijn er niet over BAM verspreid om dat aandeel naar beneden te shorten in 2013?


Wow.
"Stommiteit van vele beleggers"
"een staat van psychose"

Het komt bij mij over als:
"iedereen is gek, behalve ikzelf"

En dan een biotech bedrijf vergelijken met een bouwbedrijf?
Dat is simpelweg niet mogelijk.

Maar als Heijmans over de probleem projecten heen kan komen kan deze zeker knallen. Maar als die weg Heijmans veel geld gaat kosten, ben ik benieuwd waar ze dit vandaan gaan halen.
Dat ze bedrijfsonderdelen gaan verkopen om de rekeningen te betalen kun je moeilijk positief uitleggen.
[verwijderd]
0
Werkzaamheden

Update: 17 januari 2017

Bouwbedrijf Heijmans heeft sinds 10 november 2016 het werk aan de N23 Westfrisiaweg stilgelegd. Mede naar aanleiding van een onafhankelijk onderzoek dat op verzoek van de provincie Noord-Holland is uitgevoerd door Royal HaskoningDHV zijn enkele aanbevelingen gedaan voor verbetering van tijdelijke (verkeers)situaties op en langs het tracé van de N23 Westfrisiaweg. Heijmans is 11 januari 2017 gestart met de eerste werkzaamheden op een aantal van deze locaties.

Ondertussen blijft de provincie met Heijmans in gesprek over hervatting van alle resterende werkzaamheden aan de N23 Westfrisiaweg.

Naar verwachting zijn de meeste werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2017 worden uitgevoerd. De globale planning hiervoor is door Heijmans opgesteld en onder voorbehoud (afhankelijk van het weer). Op deze pagina een overzicht van de werkzaamheden en maatregelen.

Actuele werkzaamheden in Heerhugowaard en Koggenland
Zesstedenweg (Koggenland)
Wat? Afbouwen geluidsscherm Zesstedenweg
Wanneer? 11 januari gestart, begin maart 2017 gereed
Hinder? Geen

Vredemakersweg en Weerestraat (Koggenland)
Wat? Plaatsen attentieverhogende bebording Vredemakersweg en Weerestraat
Wanneer? Uiterlijk gereed in de week van 10 februari 2017
Hinder? Geen

/dsresource?objectid=6df7a395-05bb-4ecf-8f70-e0757bbd6d43&&disposition=inline

Actuele werkzaamheden in Hoorn en Medemblik
Zwaagdijk-West (Medemblik)
Wat? Afbouwen geluidsscherm en herstellen grondwal ter hoogte van Zwaagdijk-West
Wanneer? Werkzaamheden starten als het geluidsscherm bij de Zesstedenweg gereed is, naar verwachting gereed half april 2017
Hinder? Geen

Wogmergouw/Het Keern (Hoorn)
Over mogelijke aanpassingen bij de Wogmergouw/Het Keern in Hoorn vindt nog overleg met de gemeente plaats.

Actuele werkzaamheden in Drechterland
Houterweg (Hoogkarspel)
Wat? Aanpassen drempels Houterweg
Wanneer? Zodra de weersomstandigheden het toelaten
Actuele maatregelen in Stede Broec
Florasingel (Stede Broec)
Wat? Afbouwen rotonde Florasingel
Wanneer? 11 januari gestart en rond half maart 2017 gereed


Raadhuislaan (Stede Broec)
Wat? Inzet verkeersregelaars Raadhuislaan. De verkeersregelaars begeleiden de fietsers die tijdelijk de Raadhuislaan moeten oversteken. Deze worden specifiek hier ingezet omdat fietsers zonder verkeerslicht tussen de auto’s door moeten oversteken.
Wanneer? Sinds woensdag 16 november 2016 in de ochtend (7.00-10.00 uur) en de middag (15.00-18.00 uur), met uitzondering van de schoolvakanties
Over mogelijke aanpassingen bij de Raadhuislaan en de Voetakkers in Stede Broec vindt nog overleg met de gemeente plaats.

Werkzaamheden die al gedaan zijn
Al eerder heeft Heijmans op 21 december 2016 de tijdelijke oversteek van de N302 Westfrisiaweg voor fietsers bij De Strip (Hoorn) open gesteld. En zijn op het hele tracé van de N23 Westfrisiaweg reeds maatregelen genomen om overbodige borden te verwijderen, hekken die het zicht belemmeren weg te halen, wegverharding (asfaltering) te verbeteren en de belijning te verduidelijken. Op een aantal locaties is de verlichting verbeterd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de fietsoversteek Vredemakersweg en het fietspad Obdam-Heerhugowaard. Onder de brug over de Ringvaart wordt nog tijdelijke verlichting aangebracht.
tradersonly
0
Dit is positief voor de gehele bouwsector:

Prikkel om te stunten met prijs is weg
Er is een aantal maatregelen genomen zodat de bouwers geprikkeld worden om goede oplossingen voor de complexe situatie te bedenken. Zo is eerder in de aanbesteding al een bodemprijs ingesteld. Een woordvoerder voor de Zuidas bij de gemeente Amsterdam zegt daarover. ‘Dat neemt de prikkel weg om voor de allergoedkoopste prijs te gaan en in te leveren op de kwaliteit.’ Verder draagt Rijkswaterstaat de risico’s van het regelen van vergunningen en het in kaart brengen van kabels en leidingen.


------------------------------

Ballast is zowat kopje onder gegaan omdat ze zelf de 1000 vergunningen moesten regelen en hoge boetes ontvingen wanneer ze een dag te laat waren met deelklussen.
De opdracht zuidasdok is jaarlijks 30 miljoen omzet gedurende 10 jaar.
Ben benieuwd.
tradersonly
0
Ook goed om te weten:

Economische aspecten zijn belangrijk bij aanbesteding
De twee consortia zijn de enige die meedongen voor de opdracht. Ze hebben een compleet uitgewerkte aanbieding ingediend voor het ontwerp en de bouw van het Zuidasdok. In de aanbesteding weegt niet alleen de prijs mee, ook met de kwaliteit kunnen punten gescoord worden. Als er bij het heien voor de tunnel, het aanleggen van constructie en het aan- en afvoeren van materialen oplossingen worden bedacht die zorgen voor minder overlast en een betere bereikbaarheid van de omgeving, dan kunnen de bedrijven daar op scoren. Bij deze vorm van aanbesteden – economisch meest voordelige inschrijving of emvi in jargon – kunnen dat soort scores zelfs zwaarder wegen dan de prijs.
[verwijderd]
0
17 jan: Susquehanna International Securities vergroot shortpositie in Heijmans van 0.54% naar 0.6%
[verwijderd]
0
quote:


Als ze deze klus krijgen zal me 7 Euro deze week niet verbazen..... team Heijmans heeft denken ik iedergeval de meeste kennis....
[verwijderd]
0
quote:

TheBateman schreef op 18 januari 2017 19:09:


Heijmans met een Amerikaans en Duits bedrijf, wat een mooie combi.


Een Duits bedrijf wat heel graag wilt...
Nuchtere Kijk Op
0
www.heijmans.nl/nl/nieuws/heijmans-on...

Heijmans ondertekent Green Deal GWW

Green Deal duurzame wegen, spoor en waterwegen

18 januari 2017

Tijdens Infratech, de belangrijkste beurs voor de infrastructuur in Nederland, is de Green Deal duurzaam GWW 2.0 ondertekend. Deze Green Deal heeft als ambitie om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van spoor-, grond-, water- en wegenbouw- projecten en borduurt verder voort op de Green Deal GWW uit 2013. De Green Deal is ondertekend door ruim 60 partijen uit de sector, waaronder Heijmans.
Ondertekenaars

Met de Green Deal spreken de ondertekenaars af langdurig samen te werken aan duurzaamheid en mede daardoor de klimaatdoelstellingen van Nederland te behalen, door bijvoorbeeld in 2030 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen en een CO2-reductie te bewerkstelligen in 2020 van 20% t.o.v. 1990. Naast het ministerie van IenM hebben de ministeries van Economische Zaken en Wonen en Rijksdienst de deal ondertekend. Andere ondertekenaars zijn ProRail, alle provincies, de Unie van Waterschappen, gemeenten, (water) bouwbedrijven, havenbedrijven, drinkwaterbedrijven, toeleveranciers voor de bouw, adviesbureaus en kennisinstellingen.
Samenwerking

Overheden, marktpartijen en kennisinstellingen uit de Grond-, Weg- en Waterbouwsector werken samen in het GWW platform. Dit platform zorgt ervoor dat relevante kennis gedeeld wordt om zo duurzaamheid in de GWW-sector naar een hoger plan te tillen.

Op het gebied van Duurzaam GWW werkt ook het Platform WOW (voor partijen in weg- en waterbeherend Nederland) mee om de verschillende partijen tot elkaar te brengen, meerwaarde te creëren en zo bij te dragen aan een betere toekomst voor Nederland. Zo heeft de Unie van Waterschappen bijvoorbeeld samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een praktische handreiking ontwikkeld voor het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW. Hiervoor is gebruik gemaakt van praktijkervaring van waterschappen, provincies en gemeenten.
[verwijderd]
0
Heijmans gaat 80 woningen op Molenzicht bouwen
do 19 jan 2017, 10:00


Heijmans Vastgoed, Green Real Estate en Mozaïek Wonen hebben plannen ontwikkeld voor 55 grondgebonden woningen en 25 tot 30 appartementen op Molenzicht, het voormalige Domburgterrein tussen het spoor en de Doortocht. Heijmans is de beoogde bouwer.

Bodegraven - Heijmans moet de kar van het project gaan trekken en bouwt de woningen op het terrein waarvoor zij al drie keer eerder plannen had. Green Real Estate neemt 50 procent van de grondgebonden woningen af om te verhuren in de vrije sector. De andere helft wordt koopwoningen. De appartementen die Mozaïek afneemt, zijn zogenoemde 'turn key' sociale huurappartementen voor diverse doelgroepen. Naar verwachting tekenen de partijen nog deze maand een intentieovereenkomst. ,,We willen een leuke en duurzame wijk aan de rand van het centrum ontwikkelen met een breed gedifferentieerd programma", laat de gemeente weten. ,,Het college van B&W heeft begin 2016 de wens uitgesproken om de ontwikkeling van Molenzicht te versnellen. De gemeente heeft een aantal partijen benaderd om samen van Molenzicht een mooi woon- en leefgebied te maken." Uit die gesprekken met Heijmans Vastgoed, Green Real Estate en Mozaïek Wonen zijn plannen voor de circa 80 woningen gekomen.

Komende tijd wordt gewerkt aan een stedenbouwkundige uitwerking. De gemeente meldt dat de woningen aan de Oud-Bodegraafseweg waarschijnlijk binnen het bestemmingsplan vallen, voor de rest van het gebied moet nog een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. De verwachting is dat de gemeenteraad zich over enkele maanden over de plannen en de grondexploitatie kan buigen. Het terrein is inmiddels geklepeld en afgezet met hekken.

Plannen voor woningbouw op dit terrein gaan al ver terug. In 2009 had Heijmans plannen voor zo'n 150 woningen. In 2012 werd dit plan herzien naar 80 woningen, maar ook die kwamen er nooit vanwege gebrek aan belangstelling. Nu de woningmarkt in beter vaarwater zit, wordt een nieuwe poging ondernomen met een gewijzigd woningbouwprogramma. De grond is in handen van de gemeente. De afgelopen jaren zijn vele miljoenen euro's afgeschreven op dit project.
Goedekans
0
De koers wordt laag gehouden. Wat staat ons te wachten. Al het goede nieuws zit nog niet in deze koers. Denk toch dat er binnenkort een overname bod komt. Dat zal dan zo'n €8,00 zijn.Jammer want €.10,00 is nog te weinig. Die shorters werken in opdracht vermoed ik. Ben benieuwd wanneer er meer nieuws komt. Dit gedoe elke dag is geestdodend.
robbie66
0
quote:

Goed geluk schreef op 18 januari 2017 18:47:


[...]

Als ze deze klus krijgen zal me 7 Euro deze week niet verbazen..... team Heijmans heeft denken ik iedergeval de meeste kennis....


En ........ heeft zojuist het werk aangenomen. Chapeau!
Goedekans
0
Een paar rot eurocenten omhoog. Het slaat nergens op. We hadden al op €.8,00 moeten staan. En vliegen omhoog, wat je vliegen noemt. Het is droevig!!
[verwijderd]
0
quote:

regenboog schreef op 19 januari 2017 12:34:


Een paar rot eurocenten omhoog. Het slaat nergens op. We hadden al op €.8,00 moeten staan. En vliegen omhoog, wat je vliegen noemt. Het is droevig!!


Niet zo droevig. Wat je nu ziet is voorkennis. Komt wel goed. Geduld!!!!
J.Inv
0
quote:

robbie66 schreef op 19 januari 2017 12:29:


[...]

En ........ heeft zojuist het werk aangenomen. Chapeau!

Bron?
603 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 27 28 29 30 31 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 25 okt 2021 16:30
Koers 12,200
Verschil -0,160 (-1,29%)
Hoog 12,440
Laag 12,140
Volume 51.539
Volume gemiddeld 93.463
Volume gisteren 30.831