Value8 2017

2.735 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 131 132 133 134 135 136 137 » | Laatste
Inquisitor
0
Ach toch, Accon wordt de accountant van het afvoerputje van de Euronext: Phelix, Esperite, Nedsense, IEX en Value8 worden klant. Het zijn voor Accon hun eerste en enige beursgenoteerde clientèle. Hoe krijg je ze bij elkaar gezocht....

Verder houdt PPdV zich alweer niet aan de regels: hij dient openheid van zaken te geven over het waarom van de keuze voor Accon. Tevens is hij verplicht te melden welk kantoor de tweede keuze was en waarom dit kantoor is afgevallen.

Lees hieromtrent het bericht van de VEB:

www.veb.net/artikel/06412/iex-group-g...
Inquisitor
0
En lees ook de laatste alinea: voor 2020 mikt IEX op een EBITDA van 2 miljoen. In 2016 was dit nog 66 negatief en over de eerste helft van dit jaar 500k negatief. Met zulke toekomstverwachtingen voel ik een fraaie herwaardering aankomen. Accon, succes ermee.
[verwijderd]
0
Ik lees het volgende;
"Omzet uit wettelijke controleopdrachten van Accon lag in 2016 op € 2,9 miljoen", aldus VEB artikel.

Wanneer is een onderneming controleplichtig?
Op basis van de wet bent u "middelgroot" als u gedurende twee achtereenvolgende boekjaren voldoet aan 2 van de 3 onderstaande criteria:

Meer dan € 12 miljoen omzet
Meer dan € 6 miljoen balanstotaal
50 medewerkers of meer (fte)

Dat is dus al snel.

Slechts € 2,9 miljoen omzet voor Accon terwijl de bovenstaande groep ondernemingen toch gigantisch groot is.
Dat geeft te denken over de groep bedrijven waarmee Accon wel bezig is.

De rechte rug gaat komen van een nieuwe (in z'n eerste jaar) bij Accon, afkomstig van Deloitte?

[verwijderd]
0
Onderschat de ervaring van Accon met OOB's niet!
Lijst met opdrachten van organisaties van openbaar belang.
Glasassurantie Maatschappij Midglas N.V. (met ingang van het boekjaar 2016)

Deze mega assuradeur uit Breda vergt het uiterste van Accon.

En ze hebben ook een IFRS desk en een technical office en een Global audit compliance lead partner die er op toeziet dat alles volgens de regels verloopt. En ze laten hun controle fee altijd vooruit betalen zodat ze niet onder druk kunnen komen van klanten die flauw gaan doen. Kortom, alle waarborgen voor een dijk van een controle zijn aanwezig.

En IEX kunnen ze rustig overlaten aan de jongste assistente. Die zal dan nog wel wat kleinigheidjes aantreffen die de vertrekkende accountant heeft achtergelaten.
Inquisitor
0
quote:

Kismadar schreef op 17 december 2017 20:34:


Ik lees het volgende;
"Omzet uit wettelijke controleopdrachten van Accon lag in 2016 op € 2,9 miljoen", aldus VEB artikel.

Wanneer is een onderneming controleplichtig?
Op basis van de wet bent u "middelgroot" als u gedurende twee achtereenvolgende boekjaren voldoet aan 2 van de 3 onderstaande criteria:

Meer dan € 12 miljoen omzet
Meer dan € 6 miljoen balanstotaal
50 medewerkers of meer (fte)

Dat is dus al snel.

Slechts € 2,9 miljoen omzet voor Accon terwijl de bovenstaande groep ondernemingen toch gigantisch groot is.
Dat geeft te denken over de groep bedrijven waarmee Accon wel bezig is.

De rechte rug gaat komen van een nieuwe (in z'n eerste jaar) bij Accon, afkomstig van Deloitte?


Dit zijn allemaal beursgenoteerde bedrijven en die zijn altijd controleplichtig, onafhankelijk van de omzet, het balanstotaal of aantal medewerkers.
[verwijderd]
0
Weet iemand zo gauw wat bij IEX het verschil is tussen Dutch GAAP en IFRS?

Behalve dan een drie dubbele audit fee als je engels praat..
Valuegate
0
Bij Headfirst op de laatste BAVA

7. Benoeming van de accountant
De voorzitter licht dit agendapunt toe. Het voorstel aan de aandeelhouders is dat de BAVA de Raad van Commissarissen machtigt tot het benoemen van de accountant voor de controle van de jaarrekening 2017. Bij het uitschrijven van deze vergadering waren we nog niet zover om een concreet voorstel tot benoeming van de account voor de controle van 2017 te kunnen doen. De Raad van Commissarissen hoopt, als het voorstel wordt aangenomen, snel een accountant te
kunnen benoemen. De keuze beperkt zich tot een gering aantal accountantskantoren.

De heer Jorna vraagt naar de reden waarom de vennootschap niet tot een concreet voorstel in deze vergadering heeft kunnen komen. De voorzitter legt uit dat het acceptatieproces door accountantskantoren van een nieuwe klant enkele maanden doorlooptijd vergt en dat het aankloppen bij een accountantskantoor zonder nog een definitieve jaarrekening 2016 beschikbaar te hebben geen begaanbare weg is. Als de controleaanpak nog moet worden afgestemd dan wordt dat rijkelijk laat, reageert de heer Jorna. De voorzitter wil daarom ook zo snel mogelijk, als de aandeelhoudersvergadering dat goedvindt, tot een keuze van de accountant voor 2017 komen.

De heer Jorna vraagt zich af of het voorliggende voorstel niet in strijd is met de Curaçaose wetgeving,immers als u geen voorstel doet dan bent u in overtreding met de wet, zo stelt hij. En het stuit hem tegen de borst dat de Curaçaose wetgeving erbij wordt gehaald zodra dat de vennootschap uitkomt
terwijl de corporate governance code wordt onderschreven. De voorzitter constateert dat de heer Jorna steeds veel aandacht besteedt aan formalistische zaken terwijl we om praktische redenen niet in staat zijn geweest om met een voorstel te komen en we dit voorstel juist daarom doen om – in
het belang van de vennootschap en de aandeelhouders – geen verdere vertraging op te lopen.
Dat mag volgens de regelgeving wel degelijk zo en dat hebben we laten toetsen, aldus de voorzitter. De heer De Vries vult dit als volgt aan. De vennootschap probeert het zo goed mogelijk te doen. Het alternatief om de benoeming van de accountant niet op de agenda te plaatsen was niet in het belang van de vennootschap en de aandeelhouders geweest. Dat geldt ook voor de gehanteerde
termijn van 12 dagen in plaats van 42 dagen. Dan hadden de aandeelhouders pas later over de jaarrekening kunnen spreken in plaats van nu en we wilden de vertraging die al is opgelopen niet verder verlengen. De voorzitter schetst het beeld van het alternatief namelijk dat de keuze van de accountant, welk traject nog niet is afgerond, alsnog aan de aandeelhouders voorgelegd zou moeten
worden met een oproeptermijn van 42 dagen. Dan lopen we het risico helemaal geen accountant meer voor de controle van 2017 te kunnen benoemen. De heer Jorna geeft aan dat hij om die reden tegen décharge is en ook tegen het voorstel stemt.

De heer De Vries reageert dat onder de gegeven omstandigheden een poging is en wordt gedaan om zo goed als mogelijk de aandeelhouders te accommoderen.
Desgevraagd door de heer Jorna bevestigt de voorzitter dat ook Mazars bij de selectie van de accountant voor de jaarrekening 2017 wordt betrokken.
De heer J.P. Visser verzoekt om voor de controle 2017 qua timing harde afspraken te maken met de accountant. Hij wil als aandeelhouder niet meer zo lang moeten wachten. De voorzitter zegt dit toe.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Het voorstel wordt, met de 10 stemmen van de heer Jorna namens de VEB tegen, met 7.446.526 stemmen vóór aangenomen.


Dus een dezer dagen zal ook wel bekend worden wie de controle voor Headfirst Source zal gaan verrichten over 2017. Ik verwacht Accon temeer ze recent een behoorlijke overname hebben gedaan en ze derhalve nog meer expertise aan zich hebben weten te koppelen.

acconavm.nl/nieuws/accon-avm-neemt-va...
jaar2020
0

"De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Het voorstel wordt, met de 10 stemmen van de heer Jorna namens de VEB tegen, met 7.446.526 stemmen vóór aangenomen."

De VEB heeft namens al haar al leden de beschikking over 10 stemmen, hahahaha

Opheffen dat vervelende op AVA,s zeurende VEB clubje
[verwijderd]
0
@Inquisitor, mijn punt was dat Accon heel erg weinig omzet haalt uit wettelijke controles en derhalve ten opzichte van alle andere gekwalificeerde kantoren de minste ervaring heeft om dit soort controles te doen. De recente overname door Acccon verandert daar weinig aan.
[verwijderd]
0
@Qwatsch, direct maar even gekeken naar Glasassurantie Maatschappij Midglas N.V.

Aantal werknemers (Bron: Jaarrekening) 9
Werkzame personen fulltime 13 (laatst bijgewerkt 30-5-2005)

Bij de directie staan 6 personen vermeld.

Het niet tijdig bij de KvK doorgeven van een wijziging van het aantal werknemers is een economisch delict.
Je mag van een accountant verwachten dat hij dit signaleert en corrigeert.
DeZwarteRidder
0
quote:

Kismadar schreef op 18 december 2017 20:10:


@Qwatsch, direct maar even gekeken naar Glasassurantie Maatschappij Midglas N.V.
Aantal werknemers (Bron: Jaarrekening) 9
Werkzame personen fulltime 13 (laatst bijgewerkt 30-5-2005)
Bij de directie staan 6 personen vermeld.
Het niet tijdig bij de KvK doorgeven van een wijziging van het aantal werknemers is een economisch delict.
Je mag van een accountant verwachten dat hij dit signaleert en corrigeert.

Wat een onzin; de accountant is niet verantwoordelijk voor meldingen bij de KvK.
[verwijderd]
0
Dat niet, maar hij zal het bestuur er wel op moeten wijzen een juiste inschrijving te doen, zeker indien overduidelijk blijkt dat het niet klopt.
Geen onzin derhalve!

[verwijderd]
0
Het moet accountants nu wel een beetje dun door de broek beginnen te lopen nu vandaag voor het eerst een accountant door de rechtbank is veroordeeld tot 12 maanden hechtenis (waarvan 6 voorwaardelijk) wegens het opmaken van valse controleverklaringen. Daarmee wordt het dan ook voor Value8 steeds moeilijker om een accountant te vinden. Die hebben namelijk geen zin om 6 maanden te brommen.Dat is niet goed voor hun carrière.
[verwijderd]
0
Glasassurantie Maatschappij Midglas N.V. mag zijn accountantsverklaring ook publiceren. Is nu niet in de rapportage opgenomen.
Inquisitor
0
De koersmanipulatie is weer zo overduidelijk de laatste dagen. Niet te geloven hoe Value8 miljoenen in waarde kan stijgen met de aankoop van 50 Euro. Waarom zou je op 4,94 willen kopen als je ook op 4,75 kunt kopen?
wiegveld
0
Er worden anderzijds rumprefs geloosd. Koers weer richting 21 euro.
Aandelenkoers nu onder de 4,80, maar met 50 euro kun je hem zo weer op €4,93 tillen........
Orakel van Bussum
0
Begint nu wel een beetje droevig te worden hier. Alles is koersmanipulatie, eeuwige geneuzel over PP die nu toch echt wel zenuwachtig moet worden en een of andere HBO scholier die in het topic over V8 gaat babbelen over een onjuiste melding van het aantal werknemers van een of andere ingegooide ruiten verzekeraar. Ondertussen gaat PP lachend naar de bank.
wieweet
0
quote:

Qwatsch schreef op 18 december 2017 21:44:


Het moet accountants nu wel een beetje dun door de broek beginnen te lopen nu vandaag voor het eerst een accountant door de rechtbank is veroordeeld tot 12 maanden hechtenis (waarvan 6 voorwaardelijk) wegens het opmaken van valse controleverklaringen. Daarmee wordt het dan ook voor Value8 steeds moeilijker om een accountant te vinden. Die hebben namelijk geen zin om 6 maanden te brommen.Dat is niet goed voor hun carrière.


Ach op het (zuid) As van het Kwaad huisvesten een aantal groten die het al jaren niet nou nemen. Voor geld keuren zij alles goed...lol Nu deze weer en zo zal het doorgaan. Miljarden euro`s schade verder. Zij komen er altijd mee weg.

www.google.nl/search?q=steinhoff+delo...
vrgr
[verwijderd]
0
09:18:45 10 4,917
09:11:27 261 4,773
09:11:27 289 4,773
09:11:27 200 4,840

het V8plungeprotectionteam heeft geen vakantie
Orakel van Bussum
0
quote:

llazy schreef op 28 december 2017 09:49:


09:18:45 10 4,917
09:11:27 261 4,773
09:11:27 289 4,773
09:11:27 200 4,840

het V8plungeprotectionteam heeft geen vakantieUiteraard. Over een paar dagen is de AVA en daarnaast ook de goednieuwsshow / nieuwjaar-speech. Zie ook onzin bericht over ceradis 'posieve trend is doorgezet' en 'sterke groei' hoeveel is echter onduidelijk. Met 4 mio omzet nadenken over een beursgang, prachtig.

2.735 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 131 132 133 134 135 136 137 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 15 jan 2021 16:00
Koers 5,100
Verschil -0,100 (-1,92%)
Hoog 5,220
Laag 5,100
Volume 6.260
Volume gemiddeld 4.131
Volume gisteren 27.768