Telenet Groep Holding « Terug naar discussie overzicht

Forum Telenet geopend

1.546 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 » | Laatste
FrankVG
0
Is dus een soort risicopremie tegen dat de deal niet zou doorgaan. Enfin, ik zou zeggen, het proberen waard om wat bij te kopen, is toch 2,3% verschil (minus kosten), dat kan je op een maand niet op een spaarboekje krijgen ;-)
Hendrikus Buffel
0
quote:

FrankVG schreef op 7 juni 2023 19:21:

Is dus een soort risicopremie tegen dat de deal niet zou doorgaan. Enfin, ik zou zeggen, het proberen waard om wat bij te kopen, is toch 2,3% verschil (minus kosten), dat kan je op een maand niet op een spaarboekje krijgen ;-)
Even rekenen : Stel dat je voor 1000 EUR koopt aan koers 20,50 dan bedraagt de totale kost 1000+1000*0,35% (beurstaks in België) + 9,75 commissie : totale kost 1013,25 EUR.
Stel dat je verkoopt aan koers 21,00 (dus bruto rendement 0,5 EUR komt idd neer op +2,44%) dan incasseer je 1000*102,44% = 1024,4 - 1024,40*0.35% - 9,75 = 1011,07 EUR. Saldo : min 2,18 EUR
Conclusie : ik zou ze niet kopen aan koers 20,50 om later te verkopen aan koers 21,00
Raf vdP
4
quote:

Hendrikus Buffel schreef op 7 juni 2023 17:24:

[...]Met alle respect voor je reactie Leefloon maar op welke data zou jij je dan baseren om in te schatten of een overname al dan niet succesvol zal zijn per 11/07/2023 ?
Hendrikus Buffel volgens mij bedraagt het free float nog altijd 41%. Ik denk niet dat liberty global nog aandelen heeft bijgekocht sinds hun intentieverklaring. Als ze aandelen zouden willen sprokkelen zouden ze dat hebben gedaan toen het aandeel nog op 15€ stond. (of ze dat ook effectief hebben gedaan weet ik niet) Ik denk wel degelijk dat ze de intentie hebben om alles tegelijk op te kopen aan 21€, en dat ze het sprokkelen aan 20,xx€ achterwege hebben gelaten.

In die zin denk ik ook dat de cijfers die je de afgelopen weken hebt bijgehouden weinig inzicht geven in de beschikbare / aan te kopen aandelen. Langs de andere kant geven ze wel een beeld van de handel sinds de intentieverklaring. Wat je daaruit wil afleiden laat ik aan eenieder over.

Aan FrankVG:
Die 0,50€ verschil tussen huidige prijs en aankoopbod is inderdaad de risicopremie mocht de deal niet doorgaan. Het zal komende maand interessant zijn dit verschil op te volgen. Hoe dichter de prijs bij het aankoopbod komt hoe waaschijnlijker de markt het waant dat de deal zal doorgaan. Vice versa, hoe groter het verschil hoe minder waarschijnlijk. (dit is, ervan uit gaande dat mocht de deal niet doorgaan het aandeel terug naar de 15€ gaat, wat niet noodzakelijk het geval moet zijn) ((er is ook een senario mogelijk waarbij de marktprijs komende maand de 21€ overschrijd, maar dat zou zeer uitzonderlijk zijn en laat ik hier buiten beschouwing))

Over de deal zelf:
(dit is mijn mening en geen financieel advies)

Er zijn te veel senario’s mogelijk om ze hier allemaal uitvoerig te bespreken. Laat me dan de poulle aan investeerders opdelen in twee groepen:
1/ zij die recent instapte en aankochten aan de bodemprijzen e.g. 15€
2/ ‘historische’ aandeelhouders sinds jaar en dag met doorgaans GAK rond de 30€

1/ Zij die instapten aan bodemprijzen kunnen (gouden) eieren voor hun geld kiezen en hun aandelen verkopen aan een mooie meerwaarde van +30% op enkele maanden tijd, absoluut geen slechte deal.

Zij die nog niet vekocht hebben kunnen proberen er nog wat meer uit te halen door de prijsevolutie op te volgen komende maand (zie antwoord aan FrankVG) of ze kunnen gaan voor de maximum prijs van 21€ door niet te verkopen maar door in te tekenen op het bod van LG, maar dit met het risico dat het bod niet doorgaat. (let erop dat groep 2/ groter is, zie cijfers Hendrikus Buffel)

Het meest risicovolle dat deze groep kan doen is niet verkopen en niet intekenen op bod van LG in de hoop een veel grotere meerwaarde (2x, 3x) te realizaeren op langere termijn met de bodem als instappunt.

2/ Voor de groep van de historische beleggers liggen de kaarten anders, zij kijken tegen een (aanzienlijk) verlies aan. Dat is zelf zonder te kijken naar de inflatiegecorigeerde cijfers want dan wordt het helemaal dramatisch.

Verkopen zal voor het merendeel van deze groep niet aan de orde zijn. Als je aandelen van 40€ naar 15€ gaan, dan is een stijging naar 20€ niet het moment waarnaar deze groep al die jaren heeft uitgekeken om te verkopen. Voor hen zal het voornamelijk neerkomen op intekenen op het bod of niet.

“Beter een vogel in de hand dan tien in de lucht” gaat het spreekwoord, maar dat geldt ook voor verlies. Het verlies wordt dan ook vastgelegd door in te tekenen. In tegenstelling met groep 1/ verkleinen zij hun “risico op winst” (of in dit geval herstel).

Als de deal niet doorgaat is het risico dat het aandeel terug naar 15€ gaat. Ja, maar voor deze groep is het al van 40€ naar 15€ gegaan, nog eens van 20€ naar 15€ is niet zo spectaculair meer. Dit in tegenstelling tot groep 1/, voor wie het verschil tussen aanvaarding en niet aanvaarding van het bod het verschil is tussen winst van 30% en break even. (verondersteld dat prijs terug daalt)

Voor groep 2/ komt de beslissing intekenen of niet neer op verlies vastleggen of niet. “Ja maar de prijs kan verder dalen onder de 21€” Inderdaad, maar dat kon voor het bod van LG ook al. (bewijs is dat dat al is gebeurt) Dus dit verandert niets aan het risico van het aandeel an sich.

Als u niet intekent én u bevindt zich in de absolute minderheid ( < 10%) van de aandeelhouders dan krijgt u nog altijd 21€ voor u aandelen na een vereenvoudigd bod, exact hetzelfde als wanneer u wel intekent. Het enige risico dat de deal (en dus ook het vastleggen van het verlies) niet doorgaat.

Er zijn er altijd die zeggen dat ze hun aandelen met verlies willen verkopen omdat ze dan met de vrijgekomen fondsen nieuwe aandelen kunnen kopen en met de winsten op die nieuwe aandelen hun gemaakte verliezen kunnen recupereren. Maar dat klink in mijn oren verdacht veel als de woorden van een gokverslaafde en niet die van een investeerder.

Conclusie:
Voor de twee groepen drastisch andere senario’s. De risico’s en belangen liggen anders voor de twee groepen. Er is geen oplossing die voor alle investeerders van toepassing is. Voor groep 1/ verschillen in keuze naargelang risicoprofiel van de investeerder. Groep 2/ lijkt mij meer homogeen te zijn gezien de risico’s die zij tegemoet gaan.

Ik heb geen glazen bol, ik kan de toekomst niet zien, ik kan enkel de huidige situatie analyseren.

Weldra wordt er een prospectus gepubliceerd dat uw wellicht zal proberen te overtuigen om in te tekenen op het bod van LG. Hoewel ikzelf als investeerder niet objectief kan zijn in deze zaak, kan ik toch in alle objectiviteit zeggen dat het een opportunistisch bod betreft. Aan eenieder om zijn eigen analyse te maken.

Laatste dat ik nog te zeggen heb. Er is geen haast, ongeacht of u wil intekenen of niet, of u dat doet op de eerste dag of de laatste (12 juli als ik me niet vergis) maakt geen verschil uit, behalve dat u wat meer tijd hebt alles te laten bezinken alvorens een weloverwogen keuze uit te bregen.

Salve
Raf
rambo
0
KENMERKEN VAN HET AANKOOPBOD

* Bieder: Liberty Global Belgium Holding B.V.

* Biedingsprijs: 21 EUR per aandeel TELENET GROUP (TNET)

* Ingaan op het bod is mogelijk via het online formulier tot 10/07/2023 om 23:59

* Betaaldatum: ten vroegste op 26/07/2023
Bij mijn bank.
Polleke
0
Op 16/2 heb ik 100 stuks gekocht aan 15,24 en vanmorgen verkocht aan 20,50.
Een kleine €500 winst. Tevreden mee.
JR9belegd
1
Via bolero account lees ik:

Wettelijke kosten: de beurstaks op de biedprijs is ten laste van de bieder.
Indien er kosten worden aangerekend door onze correspondent, dan zullen deze worden doorgerekend.

M.a.w. 0.35% beurstaks is niet te betalen bij een eventuele verkoop. Ten laste van LG.
Maar zou BNP paribas fortis nog kosten durven aanrekenen voor deze transactie? Hiervan lees ik niets terug in de prospectus:
shareholder-offer.be/wp-content/uploa...

Gelukkig zijn er geen belastingen verschuldigd op min waarden. Ter info, een uitreksel uit de prospectus:
Belgische natuurlijke personen
Wat Belgische natuurlijke personen betreft, zal de fiscale behandeling bij
vervreemding van de Aandelen afhangen van het type belegging.
Voor Belgische natuurlijke personen die de Aandelen houden als een investering in het
kader van het normale beheer van hun privévermogen, is de overdracht van Aandelen
in principe geen belastbare transactie. De meerwaarden die gerealiseerd worden bij de
overdracht van Aandelen door een Belgische natuurlijke persoon zijn derhalve niet
onderworpen aan de Belgische personenbelasting. De minderwaarden op de Aandelen
zijn evenzeer fiscaal niet aftrekbaar.

Een Belgische natuurlijke persoon zal evenwel onderworpen zijn aan een
inkomstenbelasting van 33% (verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen) indien hij
een meerwaarde realiseert op de Aandelen die als speculatief of buiten het kader van
het normale beheer van zijn privévermogen kan worden beschouwd. De minwaarde bij
zulke transacties is in beginsel niet aftrekbaar.
Leefloon
0
quote:

JR9belegd schreef op 8 juni 2023 18:50:

Via bolero account lees ik ...

Maar zou BNP paribas fortis nog kosten durven aanrekenen voor deze transactie? Hiervan lees ik niets terug in de prospectus:
shareholder-offer.be/wp-content/uploa...
En wat heeft van dat hele verhaal betrekking op Telenet?

Beter lezen: pagina 91, tweede alinea onder 6.8.1. Sommige graaiende brokers, zoals Keytrade, verdienen niet genoeg aan de standaard interprofessionele vergoeding, en kunnen dan zelf een extra kost in rekening brengen ("Kosten voor verrichtingen op effecten (aankoop- of omruilbod, kapitaalsverhoging) € 5").
JR9belegd
1
Het ging over de corporate action, nl het overnamebod door LG.
En dat ze wel een prospectus van 246 blz kunnen uitsturen, maar dat je nergens eenvoudig te lezen krijgt wat de kosten zijn van dergelijke transactie.

OK, blz 91 zie ik het nu ook, bij BNP kan je ze kosteloos inruilen.
Via bolero is de corporate action kost eveneens 5 euro.

Dus 5 euro is m'n kost indien de overname een feit is.
En 5000 euro leergeld.
Leefloon
0
quote:

JR9belegd schreef op 8 juni 2023 21:31:

En dat ze wel een prospectus van 246 blz kunnen uitsturen, maar dat je nergens eenvoudig te lezen krijgt wat de kosten zijn van dergelijke transactie.
Een prospectus is niet bedoeld om eenvoudige kennishiaten bij hobbybeleggers op te gaan lossen. Bij een succesvol bedoeld bod is het handig en verstandig om de aanmelders niet op vermijdbare kosten te jagen, en het is gebruikelijk dat een partij die (gewone) kosten veroorzaakt deze ook vergoed. Daar had je pagina 91 niet voor hoeven te lezen. Daar staat over de kosten, zoals gebruikelijk, namelijk niets speciaals. Spijtig dat ook Bolero het kennelijk nodig heeft om bovenop die vergoede kosten nog eens een klantonvriendelijke € 5 bij de eigen klant te incasseren, omdat de gebruikelijke interprofessionele kostenvergoeding bij overnames dan ook voor Bolero kennelijk onvoldoende is.
fortisverliezer
0
quote:

rambo schreef op 8 juni 2023 17:29:

Fortisverliezer doe niet zoals fortis;).
zit aan een gak van 27 dus uw advies zou zijn verkopen aan 21?
Leefloon
0
quote:

fortisverliezer schreef op 9 juni 2023 08:24:

zit aan een gak van 27 dus uw advies zou zijn verkopen aan 21?
Dat jij klaarblijkelijk met loss aversion ooit je probleem hebt vergroot door (bij) te gaan kopen, heeft niets te maken met de realiteit van nu. Misschien helpt het je om ooit ontvangen nettodividenden op te tellen bij die 21, en ga vooral voor de volgens jou minst lage opbrengst. Dat jij er echter ooit teveel voor hebt betaald, dat blijft jouw probleem.
JdeFL
1
quote:

fortisverliezer schreef op 9 juni 2023 08:24:

[...]
zit aan een gak van 27 dus uw advies zou zijn verkopen aan 21?
Tenzij je ergens een tegenbod van een andere partij vermoedt, heeft bijhouden weinig zin. Als het bod niet slaagt, dondert de koers terug naar beneden. Als het slaagt, zit je met een erg illiquide aandeel, en zakt de koers ook een ietsiepietsie, omdat iedereen van een uitrookbod zal uitgaan. En krijg je je 21 € gewoon wat maanden later.
Dus, geen kans op een hogere koers, wel op een veel lagere.
Een gak verandert daar niets aan.
rambo
1
quote:

fortisverliezer schreef op 9 juni 2023 08:24:

[...]
zit aan een gak van 27 dus uw advies zou zijn verkopen aan 21?
Jij weet het zelf;) 21 of wie weet terug 14?
[verwijderd]
1
quote:

JdeFL schreef op 9 juni 2023 11:41:

[...]

Tenzij je ergens een tegenbod van een andere partij vermoedt, heeft bijhouden weinig zin. Als het bod niet slaagt, dondert de koers terug naar beneden. Als het slaagt, zit je met een erg illiquide aandeel, en zakt de koers ook een ietsiepietsie, omdat iedereen van een uitrookbod zal uitgaan. En krijg je je 21 € gewoon wat maanden later.
Dus, geen kans op een hogere koers, wel op een veel lagere.
Een gak verandert daar niets aan.
Er bestaat ook de mogelijkheid dat wanneer het bod niet slaagt LG zijn bod verhoogt. In dat geval wacht je beter af.
Persoonlijk vind ik het risico op een terugval groter, maar dat moet iedereen voor zichzelf uitmaken en hangt af van je beleggingshorizon (lees: hoeveel geduld je hebt).
Leefloon
1
quote:

Dr. Ing. JV schreef op 9 juni 2023 12:11:

Er bestaat ook de mogelijkheid dat wanneer het bod niet slaagt LG zijn bod verhoogt.
Zo'n reputatie heeft het alles behalve gulle Liberty niet in de lage landen. En dan bestaat er ook nog een mogelijkheid dat je als minderheidsaandeelhouders van een met schulden overladen bedrijf of leeggemaakte huls ongeveer 21 euro dividend krijgt, bruto, na een door de grootste aandeelhouder gedomineerde aandeelhoudersvergadering.
Hopende
0
Ik zit nog met een gak van kleine 23€
Ik denk dat het verstandig is om te vertrekken?
Hendrikus Buffel
0
Voor de geïnteresseerden, koersverloop / volumes Telenet ifv free float
periode 21/03/2023 tem 09/06/2023
Bijlage:
1.546 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 29 sep 2023 12:23
Koers 21,140
Verschil -0,040 (-0,19%)
Hoog 21,180
Laag 21,100
Volume 5.956
Volume gemiddeld 55.872
Volume gisteren 22.470

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront