Beschermings clausule uit 1928 probleem voor vijandige PPG ?

33 Posts, Pagina: 1 2 » | Laatste
jaar2020
0
Deze clausule uit 1928 beschermt AkzoNobel nog altijd tegen 'vijandige bieders'

Belager van AkzoNobel loopt vast in een dubbele beschermingswal

Mocht het Amerikaanse PPG het bod op AkzoNobel ondanks het ferme 'nee' vijandig door willen zetten, dan lopen de Amerikanen tegen een lastig probleem aan. Ze kunnen het bedrijf ondanks het Nederlandse verzet wel overnemen door de meerderheid van de aandeelhouders achter zich te krijgen, maar ze kunnen vervolgens geen eigen bestuurders en commissarissen benoemen om de overname af te ronden, en de bedrijven samen te voegen.

Door: Wilco Dekker 9 maart 2017, 12:53

Blijf op de hoogte

Iedere dag rond lunchtijd het belangrijkste nieuws van de ochtend, de mooiste fotografie en het gesprek van de dag? Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Dat recht om de bestuurders van het verf- en chemieconcern te benoemen is namelijk voorbehouden aan de AKZO Nobel Stichting, aan wie 48 prioriteitsaandelen zijn toegekend. Het bestuur van die bevriende stichting bestaat uit vier AkzoNobel-commissarissen, onder wie Ben Verwaayen (ex-KPN) en Antony Burgmans. Deze oud-Unilever-topman is voorzitter van de stichting.

Als de Amerikanen de meerderheid van AkzoNobel in handen hebben, kunnen ze de huidige bestuurders en commissarissen ontslaan. Maar ze kunnen vervolgens niet hun eigen mensen benoemen. Normaal gesproken had dit obstakel via de aandeelhoudersvergadering opgeruimd kunnen worden. Maar AkzoNobel maakt als enige Nederlandse onderneming nog steeds gebruik van een overgangsbepaling van de wet op de naamloze vennootschappen die in 1928 door de Staten-Generaal werd aangenomen. Die 89 jaar oude clausule om 'vijandige' bestuurders te weren beschermt het concern anno 2017 nog steeds. Voor vijandige bieders ontstaat een onwerkbare situatie.

Een belager van Akzo Nobel loopt in de praktijk vast in een dubbele beschermingswal

Mocht zo'n bieder als PPG toch door willen zetten, dan kan AkzoNobel ook nog een zogeheten 'responstijd' in stelling brengen. Die gaat in als de vijandige bieder de huidige bestuurders en commissarissen van Akzo wil ontslaan. PPG moet dan een halfjaar wachten voor het de aandeelhouders bijeen mag roepen om die stap te nemen - waarna vervolgens dus ook nog blijkt dat er geen eigen mensen benoemd kunnen worden. Een belager van AkzoNobel loopt in de praktijk dus vast in een dubbele beschermingswal.

Zo'n belager van AkzoNobel moet er ook nog rekening mee houden dat het Nederlandse kabinet de overname niet ziet zitten. Minister Henk Kamp van Economische Zaken noemde het bod van PPG donderdagochtend 'niet in het Nederlandse belang'. 'Het gaat daarbij om langetermijnwaarden zoals de bijdrage die AkzoNobel levert aan duurzaamheid, de activiteiten op het gebied van research en development en om de hoogwaardige werkgelegenheid die het bedrijf in Nederland biedt', aldus de VVD-bewindsman.

Zo'n negatieve opstelling van de overheid is niet echt een extra slot op de deur voor AkzoNobel, maar een ongewenste bieder krijgt wel te maken met een vijandig klimaat. Kamp kwam vorige maand met een voorstel om belangrijke bedrijven in de telecomsector te beschermen, waarbij EZ het recht overnames te verbieden of terug te draaien. PvdA en CDA willen verdergaande maatregelen.
jaar2020
0
PPG versus Akzo: bluf of intimidatie?


Verfgiganten
AkzoNobel weigert elk bod van PPG. Dreigen boze beleggers Akzo’s strategie van zelfstandigheid nu te dwarsbomen?
Menno TammingaJoris Kooiman
25 maart 2017 om 1:00

Het ging al bijna vanaf de eerste minuut mis, ook in het persoonlijke vlak tussen AkzoNobel bestuursvoorzitter Ton Büchner en Michael McGarry van PPG uit Pittsburgh. Zij leiden de grootste (PPG) en op twee na grootste (AkzoNobel) verffabrikanten ter wereld. Zoals dat gaat onder concurrenten: ze loeren op elkaar. En ze zien elkaar af en toe.

Donderdag 2 maart was zo'n dag. Op uitnodiging van McGarry toog Büchner naar het Hilton op Schiphol. Om bij te praten bij een kop koffie, dacht hij. De Amerikaan was toevallig in Amsterdam. Maar in plaats van koffie en een vriendelijk gesprek, wachtte McGarry met een lunch en een explosieve brief. PPG wilde Akzo kopen. Of Büchner even wilde gaan zitten voor de powerpointpresentatie.

Vanaf dit moment lopen de lezingen uiteen. Volgens McGarry luisterde Büchner „professioneel” naar zijn verhaal, stelde hij vragen en bevestigde hij dat de conversatie vertrouwelijk zou blijven. Büchner heeft de brief bij zich gestoken en is na een paar vragen vertrokken, zeggen bronnen rond Akzo. Hoe het ook zij, de Nederlander voelde zich overvallen en was vastbesloten PPG buiten te houden.

Was de prompte afwijzing van PPG mede geïnspireerd door de manier waarop Unilever-topman Paul Polman een overnamepoging door Kraft Heinz van tafel veegde? Polman had een informele ontmoeting met een van de financiers achter Kraft Heinz, die hem polste over samenwerking. Polman dacht dat zij het hadden over de margarine-divisie die Unilever wel wil verkopen. De financier trok echter de conclusie dat Polmans welwillende opstelling betekende dat de tijd rijp was voor een overnamebod op het Brits-Nederlandse concern.

Niet dus. Toen dat bod kwam, zei Unilever categorisch nee. Het bod lekte uit. Politici én sommige grote beleggers maakten hun oppositie duidelijk. Kraft Heinz haakte af.
[verwijderd]
0
Elliott prikt gaten in de verdedingslinie van Akzo

De hefboomfondsbeheerder Elliott Advisors, één van de morrende aandeelhouders van AkzoNobel AKZA 0,42% , vindt de gifpil die de Nederlanders claimen te hebben om het Amerikaanse PPG af te houden overroepen.

Pro memorie: die verdedingslinie van de verf- en chemiereus bestaat uit de 48 prioriteitsaandelen van de Stichting Akzo Nobel (vier Akzo-bestuurders). Die geven de stichting het recht 'in uitzonderlijke omstandigheden' de volledige raad van bestuur te benoemen.

Elliot is echter niet onder de indruk van die verdedigingslinie. De fondsbeheerder laat in een mededeling duidelijk verstaan die eerder als een vlot te omzeilen Maginot-linie te zien. Want:

De Stichting Akzo Nobel heeft geen call-optie op aandelen Akzo Nobel en heeft dus niet het 'klassieke Nederlandse verdedigingsmechanisme' in huis. Met zo'n call-optie kan een bedrijf elke kandidaat-overnemer 'verwateren' door massaal - doorgaans tot 50 procent van het bestaande aantal stukken - nieuwe aandelen uit te geven. Niet zo bij Akzo, waar het management alleen de in Europa klassieke 10 procent nieuwe aandelen kan uitgeven in het kader van het toegestaan kapitaal.
Zelfs als de Stichting gebruik maakt van zijn 'uitzonderlijk' nominatierecht, dan hebben de aandeelhouders van zodra ze 10 procent van de stemmen kunnen mobiliseren volgens de Nederlandse vennootschapswet het recht het ontslag van die bestuurders of directieleden weer op de agenda een van een buitengewone aandeelhoudersvergadering te zetten.
jaar2020
0

Een ingezonden stuk op de Opiniepagina van NRC van een hoogleraar uit Groningen:


Kom je aan PostNL en AkzoNobel, dan kom je aan Nederland

Fusies van bedrijven als Unilever zijn schadelijk voor de economie: minder banen, minder innovatie, minder concurrentie. De overheid kan dit niet over haar kant laten gaan, schrijft Killian McCarthy.

Killian McCarthy

27 maart 2017

De Nederlandse fusie- en overnamemarkt bloeit. Grote Nederlandse instellingen als PostNL, AkzoNobel en Unilever domineren de krantenkoppen na recente belangstelling van buitenlandse kopers op zoek naar een nieuw doelwit. Commentatoren vragen zich af: is dit een goede of een slechte zaak? En: wat zou de rol van de overheid moeten zijn in het reguleren van de fusie- en overnamemarkt?

Wat die eerste vraag betreft: meer dan honderd jaar wetenschappelijk onderzoek naar dit onderwerp suggereert dat fusies en overnames op zijn minst een risicovolle manier van zakendoen zijn. Zo’n 70 procent van alle fusies en overnames blijkt te mislukken, en in ongeveer 65 procent van de gevallen wordt binnen vijf jaar opnieuw tot verkoop of opsplitsing overgegaan. Fusies en overnames mislukken, omdat gemiddeld slechts 7 procent van de groeiprognoses en slechts 60 procent van de beoogde kostenbesparende synergie – ten grondslag aan de overname – gerealiseerd worden. En als fusies en overnames mislukken, dan mislukken ze goed: een studie naar 87 miljardendeals die werden aangekondigd tussen 1998 en 2001 heeft aangetoond dat aandeelhouders 2,31 Amerikaanse dollar verloren op elke dollar die zij hadden geïnvesteerd in fusies en overnames.

Maar de schade is nog groter: fusies en overnames treffen de aandeelhouders, leiden tot banenverlies, verminderen innovatie en kunnen de vrije concurrentie ernstig schaden. Ze vergroten niet alleen de marktmacht van de bedrijven die samen gaan, waardoor de prijzen stijgen, maar kunnen ook leiden tot het ontstaan van ‘too-big-to-fail-ondernemingen’ die de financiële crisis zoveel complexer hebben gemaakt. Ligt er dan een rol voor de overheid in het reguleren ervan? Rients Abma, directeur van Eumedion (dat belangen behartigt van grote institutionele beleggers) zei vorige week in FD en op BNR van niet. In een vrije markt, zo stelt hij, is het de verantwoordelijkheid van de aandeelhouders en de directies die zij aanstellen om de koers van hun ondernemingen te kiezen. De overheid zou alleen moeten interveniëren als de openbare orde of nationale veiligheid in gevaar komt. Met alle respect, maar dit antwoord is ouderwets en achterhaald.

Ja natuurlijk, de aandeelhouders zijn de uiteindelijke eigenaren en de directies die zij kiezen zijn beslissingsbevoegd. Maar we weten al decennia dat managers vaak gebruik maken van de ‘informatie-asymmetrie’ tussen henzelf en de aandeelhouders om beslissingen in hun eigen belang te nemen. Zo heeft onderzoek aangetoond dat tot wel 80 procent van de overnames in de jaren ’80 gestuurd werd door managers die liever een imperium wilden bouwen dan aandeelhouderswaarde creëren. Aandeelhouders zouden daarom juist blij moeten zijn met overheidsinterventies als bescherming tegen zelfzuchtige managers die zelfzuchtige deals sluiten.

Ook vanuit maatschappelijk perspectief gezien is er een rol weggelegd voor overheidsinterventie. PostNL, AkzoNobel en Unilever zijn weliswaar geen cruciaal nationaal bezit, het zijn toch aanzienlijke organisaties en er is een publiek belang gemoeid met hun succes. We weten niet hoe hun overnames zouden aflopen. We weten niet of zij tot de 70 procent mislukkingen of 30 procent successen zouden behoren. Wat we wel weten is dat een fusie of overname tot banenverlies zou leiden. En tot minder innovatie, omdat de overnamepartner naar manieren zal zoeken om te consolideren. Ook ik vind dat er geen rol is weggelegd voor de overheid wanneer de plaatselijke groenteboer of architect wordt overgenomen, omdat er geen nationaal belang is bij hun overleven. Maar in het geval van instellingen die zo’n grote bijdrage leveren aan de Nederlandse economie, is die rol er wel. Ik vind zelfs dat de overheid de plicht heeft ervoor te zorgen dat de overnames die onder haar auspiciën plaatsvinden een positief effect sorteren op de Nederlandse economie.

Als econoom besef ik dat de vrije-marktideologie ons veel heeft gebracht. Ik ondersteun haar algemene uitgangspunten dan ook van harte. Maar als we inzoomen op fusies en overnames kan het wetenschappelijk bewijs maar tot één conclusie leiden: het is tijd om ons liberale gedachtegoed aan te passen.

Nu is aangetoond dat het overgrote deel van de fusies en overnames mislukt, is overheidsinterventie in de strijd om PostNL, AkzoNobel en Unilever onvermijdelijk. Het is te makkelijk om achterover te leunen en de vrije markt haar werk te laten doen. De reële kans op verlies van werkgelegenheid, minder innovatie en schade aan de Nederlandse economie schreeuwt om staatsbemoeienis.

Dr. Killian McCarthy is universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen en als econoom gespecialiseerd in fusies en overnames.
taurus86
0
Fusie of Overname belemmert innovatie. Ik betwijfel of dat een in iedere situatie houdbare stelling is. Maar laten we even bij innovatie blijven. Het R&D budget van AKZO is een min of meer vaste fractie van de kosten. Het wordt grotendeels uitgegeven aan lopende R&D projecten, uitgevoerd door in meerderheid medewerkers met een ruim aantal dienstjaren bij AKZO. De marktvraag is in veel gevallen sturend. Innovatief onderzoek is in veel gevallen nog 'een vrijdagmiddag activiteit'. Niet geheel onbelangrijk, maar zeker niet maatstafgevend.
De coatings divisie van AKZO heeft veel producten die technisch optimaal zijn gegeven de aard van het product. Een verdere ontwikkeling wacht op innovaties bij de leveranciers van harsen (o.a Rohm and Haas) en dan pas gaat AKZO met deze nieuwe ingrediënten haar producten verder optimaliseren.
Wat mij in deze cyclus blijft verbazen is, dat de Universiteiten maar mensen blijven opleiden, terwijl een bedrijf als Akzo nog honderden zo niet duizenden toekomstige manjaren aan goed ingevoerde technologen in huis heeft en er voor de toestroom vanuit de Universiteiten maar heel weinig ruimte is.
Vanuit een economisch standpunt zou het wellicht zinvol zijn dat de overheid zich eerst eens om deze anomalie gaat bekommeren.
jaar2020
0
Why PPG's Bid to Take Over Akzo May Fail: QuickTake Q&A
by William Canny and Ellen Proper
24 maart 2017 17:17 CET 27 maart 2017 16:19 CEST
Dutch paint maker Akzo Nobel NV has rejected two takeover offers from U.S. rival PPG Industries Inc. Amsterdam-based Akzo is facing increasing pressure from shareholders to begin talks with PPG and has so far resisted, saying the sweetened offer is too low and holds inherent risks that are too high. Akzo can be defiant because it has a big bazooka in its war chest. It’s called a stichting, which amounts to strong anti-takeover measures that could render PPG’s efforts fruitless.

1. What is a stichting?

It literally means "foundation" in Dutch. It’s a centuries-old legal structure that can be used for a charitable group, a takeover defense or as a tax-avoidance tool. A stichting must always have a stated purpose. Many Dutch companies, including ABN Amro Group NV, ING Groep NV, Royal Philips NV and ASML Holding NV, have them.

2. What’s the goal of Akzo Nobel’s stichting?

Plain and simple, it’s to defend against takeovers. Its goal is to provide sufficient protection against activist shareholders or an outside offer that fails to consider sufficiently the various interests of Akzo Nobel.

3. What kind of power does it confer?

In short, a great deal. Akzo has three share classes: common shares, cumulative preferred shares and priority shares. The priority shares are Akzo’s ultimate weapon. They are held by the Foundation Akzo Nobel or stichting. Priority shares carry the right to making binding nominations of members to the management and supervisory boards and approve changes to the company’s Articles of Association. Any changes to the articles of association require shareholder approval. This means the foundation could design a "poison pill" defense, issuing new shares to dilute existing holders to make any takeover attempt more difficult.

4. When would a stichting come into play?

Decisions about invoking stichting powers are made by the foundation’s board, which is comprised of members of Akzo Nobel’s supervisory board who are not members of the audit committee. The members each have one vote. They are: Antony Burgmans, who is chairman of Akzo Nobel’s supervisory board, Sari Baldauf, Ben Verwaayen and Pamela Kirby. The foundation’s priority shares allow them to invoke defense measures if the continuation of the company’s management or policies are threatened. The foundation will only make use of these rights in special situations, or as the company states “exceptional circumstances only.” If PPG decides to make a hostile takeover bid, the two boards reserve the right to use all available powers.

5. How would this work?

Activist investors normally acquire stakes in companies and then agitate for change, sometimes calling for the removal of the existing management. This has already happened to Akzo Nobel. Elliott Advisors, which holds a 3.25 percent stake, has called on management to engage in talks with PPG and has threatened to try to oust management and the board if they refuse. The foundation could simply make binding nominations for members to the board that are sympathetic to their cause if this does happen. They could also change the Articles of Association, with shareholder approval, adding a "poison pill" defense if the company is subject to a hostile approach. “Regardless of Stichting Akzo Nobel, we believe shareholders hold the power to remove supervisory board and management board members,” Elliott said.

6. What happens now?

Not clear. PPG Chief Executive Officer Michael McGarry, in Amsterdam on a two-day visit to the Dutch company’s home turf to drum up support, said in an interview March 23 that a hostile bid remains an option after Akzo rejected its latest $24 billion approach. He also predicted that Akzo’s foundation wouldn’t block the takeover attempt, according to the FD newspaper. Along with Chief Financial Officer Vincent Morales, McGarry said he wanted to meet with Akzo, investors and government officials. Akzo has so far resisted efforts to engage and has the government on its side.

7. What are shareholders saying?

Shareholder pressure is growing. While PPG’s higher bid remains inadequate, it’s at a level where Akzo management should engage in discussions, according to Akzo’s largest investor, Causeway Capital Management LLC. “We believe combining Akzo Nobel and PPG would create a stronger company, and lead to improved prospects for both shareholders and employees,” Chief Executive Officer Sarah Ketterer wrote in a March 22 letter to the boards of the Dutch company. Columbia Threadneedle and other institutional investors have also called for the company to engage.

8. What other moves is Akzo considering?

The most important market news of the day.
Get our markets daily newsletter.
Sign Up
After rejecting PPG’s first unsolicited bid, Akzo said it’s considering separating its 4.8 billion-euro ($5.1 billion) specialty chemicals business. This may lead to a re-rating of the stock. If Akzo sells the unit for about 10 billion euros, then Akzo Nobel gets a sum-of-the-parts valuation of 91.20 euros a share, according to Churchill Capital. PPG’s sweetened bid values the company at 88.72 euros a share excluding a dividend.

9. Have stichtings been used in the past?

Yes. A stichting was notably used by the foundation of Royal KPN NV on Oct. 30, 2013 when Mexico’s Carlos Slim attempted to acquire the telecom operator. Its foundation used a poison-pill defense to acquire a near 50 percent interest in KPN, thereby thwarting Slim’s takeover attempt. A decade ago, Stork NV’s stichting used preference shares to fend off efforts by hedge funds to fire the board and sell off units. The Dutch maker of aircraft parts was later acquired. When ABN Amro returned to the stock exchange in 2015, after a disastrous takeover and a Dutch government rescue, it adopted a stichting.
jaar2020
0
Burgmans: Brussel zal overname Akzo afkeuren
Overnamestrijd
Brussel zal een overname van AkzoNobel door concurrent PPG niet accepteren, waarschuwt de president-commissaris.


Antony Burgmans, president-commissaris van AkzoNobel.

Of AkzoNobel nu wil of niet, een overname door de Amerikaanse concurrent zal op bezwaren stuiten van de mededingingsautoriteiten in Brussel.

Daarvoor waarschuwt president-commissaris Antony Burgmans van AkzoNobel. Volgens de voormalig bestuursvoorzitter van Unilever denken de Amerikanen veel te lichtzinnig over de bezwaren die Brussel kan hebben. Tegenover het Amerikaanse persbureau Bloomberg noemde hij een overname van Akzo „te riskant”.

Burgmans maakte als president-commissaris van TNT aan den lijve mee hoe ingrijpend een bezwaar van Brussel kan zijn. In 2013 verboden de kartelautoriteiten een overname door UPS, omdat werd gevreesd voor een ongezond grote machtsconcentratie in Europa.

Burgmans zegt dit weekeinde in De Telegraaf terugblikkend: „Aan het eind van het liedje liep UPS na achttien maanden weg, omdat er zulke zware eisen werden gesteld. En wie bleef met de puinhoop achter? Wij als TNT. U kunt zich dus ook wel voorstellen dat het voor ons een zwaarder issue is dan voor onze belager. Wij zitten straks met de gebakken peren, ja.”

In het gesprek toont Burgmans zich eveneens bezorgd over de vele leningen die de Amerikanen nodig hebben om een overname van AkzoNobel te kunnen realiseren.

Het Amerikaanse PPG, de grootste verf- en lakfabrikant ter wereld, heeft al tot tweemaal toe vergeefs Akzo Nobel benaderd om over te nemen. Akzo is wereldwijd de nummer twee. Het concern zegt dat de overname niet in het belang is van het bedrijf en dat het bod van PPG te laag is. Belangrijke aandeelhouders van Akzo vinden dat het concern toch in gesprek moet gaan met de Amerikanen.

jaar2020
0
PPG zet Akzo nog maar eens onder druk
Herhaalde uitnodiging
PPG wil graag aan AkzoNobel uitleggen waarom fuseren het beste is. Akzo blijft stoïcijns PPG afwijzen. Voorlopig.


Het Amerikaanse verfbedrijf PPG weet wat het beste is voor iedereen: dat AkzoNobel zich laat overnemen. Dat is goed voor „alle belanghebbenden van AkzoNobel”, verklaarde PPG-topman Michael McGarry woensdag in een persbericht. Daar is McGarry nu „nog meer van overtuigd”. Op nog vier andere plaatsen in de verklaring van één pagina stelt PPG vast dat alle „belanghebbenden” er beter van worden als PPG en AkzoNobel samengaan.

Daar denkt de top van AkzoNobel anders over. Het Nederlandse verfbedrijf met 46.000 werknemers heeft al twee biedingen van PPG afgewezen. Het bod van 90 euro per aandeel is te laag, de overname zal stuiten op mededingingsbezwaren en samengaan zal leiden tot het verdwijnen van banen, reageerde AkzoNobel twee weken geleden.

Woensdag liet PPG weten AkzoNobel nog steeds te willen overnemen. Het persbericht was een moetje: volgens de Nederlandse overnameregels moet een bieder vier weken na het eerste bod laten weten wat hij van plan is. Maar PPG greep de gelegenheid aan om de druk nog eens op te voeren. PPG vindt dat de top van AkzoNobel nu eindelijk moet ingaan op de uitnodiging om te praten. Dan kan PPG „gedetailleerde antwoorden” geven op alle „punten van zorg”.

Het is tijd geworden dat AkzoNobel luistert naar de „toenemende verzoeken” om met PPG in gesprek te gaan. Van wie die verzoeken komen, vermeldt PPG niet, maar het bedrijf doelt waarschijnlijk op AkzoNobels aandeelhouders. Zij zien een overname als een kans om geld te verdienen, sommige aandeelhouders zetten de bedrijfstop onder druk.

Hard to get

Van PPG’s herhaalde oproep is Akzo niet erg onder de indruk, blijkt uit gesprekken met betrokkenen. Het bedrijf is niet van gedachten veranderd. Een hardnekkige weigering kan echter ook strategisch zijn, bijvoorbeeld om het geboden bedrag omhoog te krijgen. Dan is het niet uitgesloten dat de Akzo-top toch nog met PPG aan tafel belandt. Verzekeraar Delta Lloyd speelde aanvankelijk ook hard to get, na een ongewenst overnamebod van NN Group. Een paar weken na de afwijzing van het bod gingen de bedrijven toch met elkaar in onderhandeling en sloten ze een deal.

Als AkzoNobel blijft weigeren, kan PPG altijd nog een vijandig bod doen. Dat sloot topman McGarry eerder al niet uit. Maar dan zou PPG wel een overname doen tegen het nationale sentiment in. Niet alleen AkzoNobel verzet zich, ook Nederlandse politici en prominenten uit het bedrijfsleven willen dat het verfbedrijf Nederlands blijft.

AkzoNobel doet ondertussen hard zijn best om zijn aandeelhouders tevreden te stellen. Het heeft al beloofd de bedrijfstak die chemicaliën maakt af te splitsen en maakt over twee weken nieuwe „groeiplannen” bekend, tijdens een speciale beleggersbijeenkomst. De boodschap: AkzoNobel weet ook wat het beste is voor iedereen. Dat is zelfstandigheid.

jaar2020
0

AkzoNobel is geen auto die even verhandeld wordt'

Topman Ton Büchner van het door het Amerikaanse PPG belaagde AkzoNobel zegt nog geen aandeelhouder te hebben gevonden die van mening is dat het voorstel van PPG de waarde van zijn bedrijf voldoende weergeeft. ‘Wij zitten heel dicht op onze aandeelhouders’, aldus Büchner in een interview met het FD.

Op 19 april komt het concern met het tweeënhalve week geleden aangekondigd plan waarmee AkzoNobel de komende jaren meer waarde moet zien te krijgen. Met als onderdelen een ‘update’ over de versneld aangekondigde afsplitsing van de chemietak, goed voor een derde van de omzet, en hoe om te gaan met de andere twee divisies, Decoratieve Lakken en de Coatings.

Akzo-topman Tom Büchner
Akzo-topman Tom Büchner CAMERA PRESS/Clara Molden / Telegraph
Maar tot die datum zit Büchner eigenlijk zonder munitie om de oplopende onrust en ongenoegen van aandeelhouders te temperen. Volgens PPG-topman Michael McGarry zou een grote schare Akzo-aandeelhouders willen dat de top met PPG gaat praten over diens ‘ongevraagde’ overnamevoorstel, van in tweede termijn € 90 per aandeel (inclusief slotdividend). ‘Bijna alle top-20-aandeelhouders van AkzoNobel willen dat het management met ons aan tafel komt’, zei McGarry vorige week.


Büchner lijkt minder onrust onder de aandeelhouders te zien dan er in werkelijkheid is. ‘Sommigen zeggen: je hebt tot nu toe goed werk afgeleverd. Anderen zeggen weer: we waarderen de afsplitsing van de chemietak en zijn nieuwsgierig hoe dat verloopt en hopen dat op 19 april te horen. Er zijn ook aandeelhouders die zeggen: we zien niet de door jullie aangegeven risico’s om te gaan praten met PPG. Weer andere aandeelhouders zeggen: we willen graag dat je gaat praten, maar we zien dat jullie AkzoNobel de afgelopen jaren aanzienlijk hebben verbeterd.’
Legt u ons nog eens uit waarom een voorstel van PPG om € 90 te betalen per aandeel als 'een fundamentele onderwaardering van de onderneming' wordt afgewezen, terwijl de koers van Akzo vlak vóór het bod op € 64,42 stond? Want wij begrijpen het niet.

'We hebben de voorstellen heel nauwgezet bekeken en onze eigen berekeningen gemaakt. Verder zit tussen die twee koersen die je noemt, wel onze aankondiging om Special Chemicals af te splitsen. Zelfstandig kan de chemietak beter presteren. Vandaar de koersstijging. Daardoor noteert het aandeel nu ruim € 79.'
Ja, maar daarin zit toch ook het effect van het bod van PPG?

'Maar kijk naar de waarderingen die de brokers en analisten afgeven wegens de aangekondigde splitsing. Die hebben hun waarderingen van AkzoNobel verhoogd. Daarmee hebben we dus waarde gecreëerd. Daarmee is die € 64,50 niet meer belangrijk, er is een andere basis. Wij hebben naar het bod gekeken. De waarde van AkzoNobel wordt niet erkend. En verder is het een bod in contanten en in aandelen PPG. Het cash-bod is € 56. Dat ligt meer dan € 20 onder de huidige prijs. En dan die PPG-aandelen. Je krijgt als aandeelhouder AkzoNobel in ruil een stuk PPG dat het de afgelopen drie jaar minder goed heeft gedaan dan ons eigen aandeel, als je kijkt naar “total shareholder return”, dat wil zeggen: de koersstijging, het dividend en de aandeleninkoop.'
McGarry beweert het tegendeel.

'Ja je kunt wel tien jaar terugkijken, zoals hij doet, maar over de afgelopen zes, twaalf, achttien, vierentwintig of zesendertig maanden presteerde AkzoNobel beter dan PPG.'
Wat voor prijs staat Ton Büchner dan zelf voor het aandeel AkzoNobel voor ogen? 100 euro per aandeel?

'Dat kunnen we als bedrijf natuurlijk niet op tafel leggen. Dan vraag je mij te speculeren wat er gaat gebeuren. Wij vragen niet naar een derde bod. De eerste twee voorstellen zijn niet goed geweest. Daar hebben ze voor gekozen.'
Kunt u al iets meer zeggen over de plannen die u op 19 april gaat aankondigen?

'Nee, u moet wachten tot de 19e.'
Waarom doet u het niet als volgt. U legt de aandeelhouders zowel uw plan van de 19e april voor en dat van PPG en vraagt hun te kiezen?

'Het is niet logisch. Het is niet onze baan om een ongevraagd bod te verbeteren. Het is een onacceptabel bod. Wat betreft waarde en ook wat betreft de belangen van de andere stakeholders: werknemers, klanten, klimaat en maatschappij.'

Maar in zijn tweede voorstel kwam PPG AkzoNobel toch in zijn zorgen enigszins tegemoet?

'Het tweede voorstel van PPG bevatte veel woorden, maar weinig “committment” of tastbare stappen en oplossingen. We hebben het hier niet over een object, over een auto of kunstobject wat verhandeld wordt. Het zijn 45.000 mensen, met klantenrelaties, met motivatie van de werknemers, met strategische partners waarmee je in gesprek bent.'
Hoe staat u tegenover de roep van ondernemingsbestuurders zoals Jan Hommen (voormalig cfo Philips, oud-ceo ING), Hans Wijers (oud-ceo AkzoNobel), Peter Wennink (ceo ASML) om in geval van een ongevraagd bod wettelijk een afkoelingsperiode van een jaar of zelfs anderhalf jaar in te lassen?

'Het kan helpen om zoals Jan Hommen in de krant zei, een bepaalde hijgerigheid uit het proces te nemen en er rust in te brengen, om lucht te geven om het proces wat pragmatischer, rationeler en rustiger te laten verlopen. Dat kan helpen.'

Bel je met elkaar hierover?

'De individuen die je hier noemt, spreken geheel op eigen initiatief. Het is niet gecoördineerd. Jan Hommen is begonnen met een idee en er zijn verschillende mensen die zeiden: dat is een goed idee waar goed over gesproken moet worden. Ik denk dat die discussie ook gevoerd moet worden. Ik zal zeker ondersteunen dat die discussie gevoerd wordt. En dan wordt ie op een bepaald moment beslist en dan kan het naar voren gaan. Als wij aan die discussie mogen deelnemen, daar zou ik daar zeker geen neen tegen zeggen.'
jaar2020
0
'Overname is niet alleen voor ons een ramp'

Interview AkzoNobel-Ton Büchner

ARTIKELAkzoNobel-topman Ton Büchner staat voor misschien wel de belangrijkste opgave uit zijn loopbaan. Over een week moet hij zijn aandeelhouders ervan overtuigen dat zij het vijandige overnamebod van het Amerikaanse PPG moeten afwijzen.

Door: Eric van den Outenaar Peter de Waard 11 april 2017, 02:00

Blijf op de hoogte

Iedere dag rond lunchtijd het belangrijkste nieuws van de ochtend, de mooiste fotografie en het gesprek van de dag? Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Ton Büchner oogt maandagmiddag opvallend rustig voor een bestuursvoorzitter die nog maar negen nachten slapen verwijderd is van misschien wel de belangrijkste opgave uit zijn loopbaan. Maar ergens halverwege het gesprek op het hoofdkantoor van AkzoNobel in Amsterdam gaat de topman opeens rechtop zitten in zijn stoel en zet hij zijn kopje thee opzij. 'Als wij worden overgenomen, dan is dat niet alleen voor ons een ramp. De toekomst van Nederlandse multinationals staat op het spel.'

Büchners vorige vijand was een Rus

Nu staat hij tegenover het grote geld uit Amerika. In zijn vorige functie als bestuursvoorzitter voor het Zwitserse technologiebedrijf Sulzer rammelde er een rijke Rus aan de poort bij dat bedrijf. De Russische oliebaron Viktor Vekselberg verwierf in 2007, Büchner was net benoemd tot bestuursvoorzitter, ongevraagd eenderde van de aandelen op de Zwitserse beurs. Zijn snode plan: met behulp van Sulzers technologie een Silicon Valley in Rusland helpen opbouwen. De grootaandeelhouder greep gaandeweg steeds meer de macht in de raad van commissarissen, stookte aandeelhouders tegen het bestuur op en stuurde in 2009, terwijl er een onderzoek naar hem liep door de Zwitserse FIOD, de voorzitter van de raad van commissarissen naar huis. Büchner kon niet om de macht van Vekselberg heen en moest met hem in de nek ook nog eens het bedrijf door de economische crisis heen helpen. Daar slaagde hij toen in. Maar de Vekselberg-kwestie tekende wel zijn bestuursperiode, zegt een voormalig lid van de bedrijfstop dat anoniem wil blijven. Enkele jaren na Büchners vertrek in 2012 viel het Zwitserse bedrijf volledig in handen van de Rus, waarna hij bedrijfsonderdelen aan een eerder door hem gekocht Zwitsers bedrijf doorverkocht. In de Zwitserse samenleving en politiek wordt dit als nederlaag gezien voor de nationale economie.

Op 19 april zal Büchner in een strategie-update de aandeelhouders van het Nederlandse verf- en chemiebedrijf moeten zien te overtuigen om niet voor de charmes te vallen van zijn Amerikaanse rivaal Michael McGarry. Verf- en lakkengigant PPG, de nummer 2 in de wereld, wil AkzoNobel, de nummer 3, overnemen om zo de allergrootste te worden. Al twee keer heeft het Amerikaanse bedrijf een ongevraagd overnamebod uitgebracht op AkzoNobel, dat niet wil worden overgenomen door PPG en daarom weigert te onderhandelen. Büchner: 'Voor de Amerikanen is een bedrijf een object, voor ons een organisatie van vlees en bloed.'

Topman McGarry reisde eind maart naar Nederland voor een pr-offensief, weet buitenlandse grootaandeelhouders tegen AkzoNobel op te zetten en houdt beleggers een vette vis voor in de vorm van een verhoogd bod van 90 euro per aandeel inclusief dividend. Büchner moet dus uitleggen dat AkzoNobel ook op eigen kracht dit koers­niveau kan bereiken. Het aandeel noteert nu op 80 euro, zonder overnamebonus zou dat rond de 65 zijn geweest. Hij komt daarom met een plan om de chemietak van AkzoNobel af te splitsen. Wat begon met een gesprekje op 2 maart in het Hilton op Schiphol is hoe dan ook ontaard in spannende overnamestrijd.

U werd overvallen.
Bij overnamen wordt vaak eerst even gesnuffeld aan elkaar

'Dat klopt. Het is niet zo dat ik ooit eerder was benaderd door PPG met de vraag of we misschien een keer over samengaan konden praten. Bij overnamen wordt vaak eerst even gesnuffeld aan elkaar. Ik werd door McGarry uitgenodigd om een kopje koffie te drinken. En dat doe je als je collega je uitnodigt. Die heeft ook fabrieken in Nederland. Maar toen ik binnenkwam, kreeg ik meteen een door juristen opgestelde brief overhandigd met een overnameplan. Het was heel agressief. Inclusief alle beleefdheidskoetjes en kalfjes duurde het gesprek nog geen half uur. Ik ben meteen gaan bellen met onze adviseurs. Op een juridisch opgestelde brief kun je alleen een juridisch antwoord geven. Vervolgens werd gedreigd dat PPG bereid was vijandig te gaan indien we niet zouden instemmen.'

Wat was uw reactie?
'Heel pragmatisch. Wij hebben een helder antwoord gegeven en zijn met een positief plan gekomen. We hebben PPG erop gewezen dat de waarde die AkzoNobel voor de aandeelhouders van 2012 tot 2016 had gecreëerd hoger was dan die PPG had gecreëerd. Niet Akzo Nobel maar PPG is de onderpresterende waarde. We hebben gewezen op de recordresultaten die AkzoNobel in 2015 en weer in 2016 heeft geboekt.'

U zegt dat de culturen tussen de bedrijven te veel verschillen. Waarom?
Ton Buchner, CEO van AkzoNobel
Ton Buchner, CEO van AkzoNobel © ANP
'In de eerste plaats is het de hele instelling bij hun management. Ze benaderen hun bedrijf als een bouwdoos waar je het ene na het andere bedrijf aan kunt toevoegen, om vooral hun aandeelhouders gelukkig te maken. We denken ook aan onze aandeelhouders, maar tevens aan onze werknemers, klanten en de vele andere belanghebbenden. Ook vinden we duurzaamheid belangrijker dan de Amerikanen.'
jaar2020
0
Ook PPG maakt verf voor schepen die energie helpt besparen, ook PPG heeft klimaatdoelstellingen.
Bij ons zit duurzaamheid in ons dna, wij leven ernaar

'Toch verschillen we fundamenteel op het gebied van duurzaamheid. Bij ons zit duurzaamheid in ons dna, wij leven ernaar. Bij PPG is duurzaamheid een verkoopverhaal. Niet voor niets staan wij al vijf jaar op nummer 1 in de duurzaamheidsindex staan en zij niet. Dat komt onder meer doordat wij al onze duurzame producten door een onafhankelijk instituut laten beoordelen. Dat beloont ons vervolgens met CO2-certificaten. PPG zegt duurzaam te zijn, maar beoordeelt zijn eigen duurzaamheidsprestaties.'

U bent geen nationalist?
'Nee. Ik heb 23 jaar in het buitenland gewerkt. Ik heb mij altijd in die andere culturen verdiept en ben daardoor internationaal georiënteerd. Maar we sluiten onze ogen niet voor politieke en maatschappelijke veranderingen. Je kunt zeggen dat er de laatste twee à drie jaar veel is veranderd. Burgers accepteren niet meer wat vroeger normaal werd gevonden. Globalisering brengt niet alleen voordelen. Er zijn ook wel degelijk nadelen. Er is een toenemende behoefte om jezelf daartegen te beschermen. De meeste mensen beseffen ook dat Nederland een kleine en open economie is die niet zonder de buitenwereld kan. Er is veel te verliezen. Ze willen globalisering, maar met mate. Bedrijven hebben ook te maken met de stemming van de bevolking.'

Steeds meer bedrijven roepen dat de politiek ze moet beschermen tegen buitenlandse overnemers.
'Niet alleen de politiek, ook de werkgevers bij monde van VNO-NCW, de vakbonden, de provincies en gemeenten vinden dat grote concerns voor Nederland behouden moeten blijven.'

Dus de overname van Nederlandse multinationals moet onmogelijk worden gemaakt?
'De politiek is de politiek. En het zakenleven is het zakenleven. Maar er moet wel een discussie mogelijk zijn over wat wel en niet kan. En zo'n discussie begint als er iets plaatsvindt. En dat moment is met de overvallen op Unilever en AkzoNobel aangebroken. Dat is een goede zaak. In andere landen is die discussie er al tien jaar.'

Zijn de grote beursgenoteerde bedrijven echt belangrijk voor de economie?
80 procent van de uitgaven voor onderzoek- en ontwikkeling komt van de multinationals

'Kijk hier maar rond aan de Zuidas. Hier is een hele bedrijfstak, noem het een ecosysteem, gevormd rond de multinationals. We zitten bijvoorbeeld in een kantoor met het advocatenkantoor Stibbe, dat veel diensten aan multinationals verleent. Er zijn in Nederland drie soorten bedrijven: het kleinbedrijf, het middenbedrijf en de multinationals. Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor, maar 80 procent van de uitgaven voor onderzoek- en ontwikkeling komt van de multinationals.'

U hebt zeker contact met Unilever-topman Paul Polman over hoe u zich het beste kunt verdedigen?
'Wij spreken elkaar regelmatig. Samen met Feike Sijbesma van DSM hebben we een clubje dat overleg voert over duurzaamheid. Dan komt dit uiteraard ook aan de orde.'

Waarom is de afsplitsing van de chemietak een goed idee?
'Hiermee kunnen we meer waarde creëren voor de aandeelhouders. Het produceren van zout, chloor en andere chemicaliën staat bedrijfseconomisch te ver af van het maken van verf en lakken. Het vergt meer investeringen om een fabriek voor chemicaliën neer te zetten dan voor verf. Doordat we ze allebei onder één dak hebben drukt dat op de lange termijn de totale winstgevendheid. Door ze uit elkaar te trekken kunnen beide onderdelen zich concentreren op datgene waar ze goed in zijn.'

Maar waarom gaat u nu de speciale chemicaliën verkopen? Het lijkt of u een knieval maakt voor de aandeelhouders.
Akzo Nobel's logo in Amsterdam
Akzo Nobel's logo in Amsterdam © REUTERS
'Het beeld dat we dit plan in zes dagen, als paniekreactie, in elkaar hebben gezet is verkeerd. We zijn hier al lange tijd mee bezig, alleen zijn we er nu pas klaar voor. De afgelopen vijf jaar ben ik eerst druk bezig geweest met reorganiseren. Ook speelde bij de divisie Decoratieve Verven een enorm pensioenprobleem in het Verenigd Koninkrijk. Vorig jaar hebben we daar de laatste grote betalingen voor gedaan. Eind vorig jaar konden we tegen elkaar zeggen: ja, nu is het moment daar.'

In 2014 kreeg u de kans het Amerikaanse Axalta (wereldmarktleider in autolak) over te nemen van The Carlyle Group. Als u dat had gedaan, was u nu misschien nog nummer 1 geweest. Waarom heeft u dat toen niet gedaan?
'Dat is achteraf praten en daar heb je niks aan. Maar het is echt niet zo dat we dat bedrijf op een presenteerblaadje kregen aangereikt. We waren toen nog niet klaar voor overnamen.'

De Amerikaanse miljardair Paul Singer, een van uw grootste Angelsaksische aandeelhouders, dreigt met een buitengewone aandeelhoudersvergadering om u mogelijk naar huis te sturen omdat u niet met PPG in gesprek treedt. Wat doet dit met u?
'Ik maak me vooral druk over wat het met onze werknemers doet als ze dit soort verhalen lezen. Dagelijks heb ik gesprekken met onze aandeelhouders, ik reis naar Londen en naar New York. En ja, sommige vragen: had je niet eerder moeten afsplitsen? Had je niet nog eerder zelf een overname moeten doen? Maar zodra ik heb uitgelegd waarom, begrijpen ze het en zeggen ze: wij wachten jouw verhaal op 19 april af. Daar hebben wij zin in.'
jaar2020
0

DEN HAAG (AFN) - Demissionair minister Henk Kamp (Economische Zaken) ondersteunde woensdag het ,,krachtige optreden" van het bestuur en de commissarissen van AkzoNobel. Volgens de bewindsman blijft Akzo de belangen op de lange termijn van het concern centraal stellen. Dit in tegenstelling tot hedgefonds Elliott Advisors dat eind 2016 in aandelen AkzoNobel is ingestapt en zich volgens Kamp sindsdien zeer activistisch opstelt.
AkzoNobel kreeg het aan de stok met een groep aandeelhouders onder aanvoering van Elliott. Zij willen dat president-commissaris Antony Burgmans wordt weggestuurd en hebben het verf- en chemieconcern opgeroepen daarvoor een buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen.
Volgens Kamp is de onrust die dit soort aandeelhouders creëert niet in het belang van werknemers, klanten en andere aandeelhouders en bevestigt dit ook zijn zorgen over de gang van zaken.
jaar2020
0
AFM legt mails AkzoNobel aandeelhouder Elliott onder de loep - media

Toezichthouder onthoudt zich van verder commentaar.

(ABM FN-Dow Jones) De Autoriteit Financiële Markten start een onderzoek naar het e-mailverkeer van AkzoNobel-aandeelhouder Elliott Advisors. Dit schreef Het Financieel Dagblad donderdag.

De AFM onthoudt zich in de krant van ieder commentaar op de studie, maar het FD haalde een anonieme jurist van naam aan die meldde dat AkzoNobel alle reden heeft om de AFM te consulteren.

"Juridisch is er sprake van een overtreding als partijen in deze kwesties samen optrekken. 'Acting in concert' heet zoiets. Daarnaast is er het verbod op het delen van koersgevoelige informatie, het zogenoemde tipverbod", aldus de jurist, die de e-mail een 'smoking gun' noemde en zelf aan geen enkele van de betrokken partijen gelieerd is.

Elliott wees woensdag de bezwaren van AkzoNobel van de hand. De belegger zegt dat algemeen bekend is dat Elliott, net als andere grote aandeelhouders van AkzoNobel, in contact staat met PPG en zich aan alle SHYregels houdt.

PPG ziet evenmin een probleem in het contact met Elliott. Het Amerikaanse bedrijf stelt dat het noch voorafgaand aan zijn bod op AkzoNobel op 2 maart 2017, noch voorafgaand aan zijn verhoogde bod op 22 maart, met aandeelhouders van AkzoNobel contact heeft gehad over de overnameplannen. "Er zijn geen afspraken tussen PPG en Elliott", aldus PPG.

Het aandeel AkzoNobel sloot woensdag op een rood Damrak 0,7 procent lager op 78,54 euro.

Door: ABM Financial News.
jaar2020
0
quote:

brilkoker schreef op 25 april 2017 09:10:


Waar gaat dit heen?
Dit linkje gaat naar de Aandeelhoudersvergadering vandaag van AKZO om 14.00u

Live webcast van de AVA in de Rai in Amsterdam

player.companywebcast.com/akzonobel/2...
jaar2020
0
PERSBERICHT: AkzoNobel spreekt volledige steun uit voor RvC-voorzitter in reactie op BAVA-verzoek

25 april 2017

BAVA-verzoek om RvC-voorzitter te ontslaan voldoet niet aan vereiste
normen onder Nederlands recht

AkzoNobel N.V. (AKZA.AS; AKZOY)

AkzoNobel respecteert en waardeert haar aandeelhouders zeer en houdt een
regelmatige open en rechtstreekse dialoog om hun perspectief beter te
begrijpen en mee te nemen in de overwegingen.

In de afgelopen week alleen al heeft het management van AkzoNobel
ontmoetingen gehad met aandeelhouders tijdens de Investeerdersdag,
gevolgd door een uitgebreide internationale aandeelhoudersroadshow en
vandaag door de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De
dialoog zal intensief voortgezet worden en de gewaardeerde inzichten die
AkzoNobels aandeelhouders delen, zullen zorgvuldig beoordeeld worden
door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

AkzoNobel respecteert ook ten volle de rechten die aandeelhouders
volgens de Nederlandse wet hebben. Een van deze rechten is dat
aandeelhouders, die ten minste 10% van de uitgegeven aandelen bezitten,
het verzoek kunnen indienen voor een bijzondere algemene vergadering van
aandeelhouders (BAVA) in overeenstemming met het Nederlandse recht. Dit
houdt onder meer in dat voldaan wordt aan normen van redelijkheid en
billijkheid en dat er sprake is van een redelijk belang.

In een mededeling op 12 april 2017 heeft AkzoNobel de ontvangst
bevestigd van een verzoek van enkele aandeelhouders, onder aanvoering
van Elliott Advisors. Het verzoek was een BAVA te houden met als enige
agendapunt het ontslag van de voorzitter van de Raad van Commissarissen,
Antony Burgmans. De Raad van Commissarissen heeft het verzoek vervolgens
uitgebreid beoordeeld en heeft gedetailleerd juridisch advies ingewonnen
(zie ook de noten onderaan).

De Raad van Commissarissen heeft geconcludeerd dat het verzoek van
Elliott Advisors om de voorzitter te ontslaan niet voldoet aan de
hiervoor vermelde normen die het Nederlands recht stelt. Het verzoek is
onverantwoordelijk, disproportioneel, schadelijk en niet in het belang
van het bedrijf. Gegeven het enige agendapunt is er geen juridische
basis voor het uitschrijven van een BAVA.

Byron Grote, vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen, zegt:

"Na de uitgebreide beoordeling en de zorgvuldige overweging van het
verzoek herbevestigt de Raad van Commissarissen zijn unanieme steun voor
de heer Burgmans in zijn rol als voorzitter.

Zijn unieke ervaring in de internationale zakenwereld en wereldwijde
transacties zijn van cruciaal belang voor het bedrijf. Hij heeft een
belangrijke rol gespeeld in het toezicht houden op en ondersteunen van
het management in de transformatie van het bedrijf in de afgelopen jaren
en een bijdrage geleverd aan de significant verbeterde prestaties. Het
is essentieel dat een solide en ervaren Raad van Commissarissen en diens
voorzitter gefocust blijven op hun taak het bedrijf te leiden op dit
cruciale moment."

Noot voor de redactie:


1. De statuten van AkzoNobel voorzien niet in een recht van aandeelhouders
om een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeen te
roepen. De Nederlandse wet voorziet evenmin in dat recht. De wet bepaalt
alleen dat een verzoek kan worden gedaan aan het bestuur en de Raad van
Commissarissen van Nederlandse ondernemingen om zo'n BAVA bijeen te
roepen in overeenstemming met het Nederlandse recht. Dat houdt onder
meer in dat aandeelhouders ten minste 10% van de uitstaande aandelen
bezitten en voldaan wordt aan normen van redelijkheid en billijkheid en
dat sprake is van een 'redelijk belang'.

2. Volgens het Nederlandse recht, moet de Raad van Commissarissen altijd
handelen in het beste belang van de vennootschap en de met haar verbonden
onderneming en haar stakeholders en gericht zijn op
langetermijnwaardecreatie. Op die basis heeft de Raad van Commissarissen
zorgvuldig bezien of de relevante normen voor het houden van een BAVA
naar Nederlands recht zijn vervuld. Om de redenen zoals hierboven
uiteengezet is geconcludeerd dat dit niet het geval is.

3. In veel Amerikaanse (V.S.) staten, inclusief Delaware, New York en
Pennsylvania, hebben aandeelhouders van een beursgenoteerde onderneming
niet een algemeen wettelijk recht om een BAVA bijeen te roepen, tenzij de
statuten of vergelijkbare documenten dat recht specifiek toekennen. Zelfs
als zo'n recht is toegekend aan een in Pennsylvania gevestigde
onderneming, verplicht het recht van Pennsylvania dat aandeelhouders
minimaal 25% van de aandelen moeten houden, om zo'n vergadering bijeen te
kunnen roepen. PPG, dat is gevestigd in Pennsylvania, geeft
aandeelhouders niet het recht om zo'n BAVA bijeen te roepen (zelfs niet
als aandeelhouders meer dan 25% houden).


Duidelijk verhaal, Elliot en friends hebben geen poot om op te staan.
jaar2020
0


Het zou wel eens op een gang naar de Ondernemingskamer kunnen uitdraaien in het gevecht tussen AkzoNobel en belager PPG Industries, maar dat lijkt niet in het voordeel van PPG. Dat zegt Joost van Beek, analist van Theodoor Gilissen.

Akzo Nobel82.640.00%
PPG heeft de hoogte van het voorgenomen bod wederom verhoogd, maar de beurskoers blijft daar nog flink bij achter. De 96,75 euro die PPG nu biedt, ligt 18 procent boven de huidige koers van AkzoNobel.

Beleggers hebben blijkbaar hun twijfels of PPG er in zal slagen om AkzoNobel in te lijven.

Hakken in het zand
''Zoals het bestuur en de commissarissen van AkzoNobel zich tot nu toe opstellen denk ik niet dat ze na de recente verhoging van het voorgenomen bod in een keer overstag gaan voor PPG'', zegt Van Beek. ''Ze hebben zó stellig de hakken in het zand gezet, ga je nu dan wél het gesprek met PPG aan?''

Hij wijst erop dat PPG steeds meer tegemoet komt aan de bezwaren van AkzoNobel, maar op het moment dat Akzo zou besloten om PPG aan te horen, dan zou dat door de beurs worden geïnterpreteerd als een eerste stap. Van Beek spreekt van een 'prisoners dilemma'. Want als Akzo daarna PPG zou afwijzen, dan heb je misschien een bepaald verwachtingspatroon geschapen naar beleggers toe, denkt hij.

'Akzo creëert zelf geen meerwaarde in 2 jaar'
AkzoNobel zegt zelf ook waarde te kunnen creëren voor aandeelhouders. Maar Van Beek zegt er niets van te geloven dat AkzoNobel zelf binnen twee jaar de meerwaarde kan creëren die PPG zegt te kunnen behalen.

Prioriteitsaandelen
Het bestuur en de commissarissen van AkzoNobel staan juridisch sterk, zegt Van Beek. Zo heeft de Stichting Continuïteit van AkzoNobel prioriteitsaandelen en daardoor kan het een bindende voordracht doen voor zowel bestuurders als commissarissen.

Daardoor zou in principe PPG wel de meerderheid van de aandelen kunnen kopen, maar ze hebben dan nog altijd geen zeggenschap.

Boekenonderzoek
Als PPG het bod toch doorzet en het een vijandig bod is, dan kunnen ze zonder medewerking van AkzoNobel geen boekenonderzoek doen en dat brengt risico's met zich mee, legt Van Beek uit.

Want je geeft dan miljarden uit voor een overname, terwijl je niet zeker weet of er geen verrassingen in de boekhouding zijn.

'Juridische strijd in nadeel PPG'
Mocht PPG een overname doorzetten, dan wordt het een juridische strijd, denkt Van Beek. Maar daarbij lijkt PPG in het nadeel. ''Tot nu toe wijzen uitspraken van de Ondernemingskamer, het onderdeel van het Gerechtshof in Amsterdam dat zich over dit soort zaken buigt, er niet op dat je als grootaandeelhouder daadwerkelijk de macht krijgt'', aldus Van Beek.

Hij verwijst ook naar de strijd tussen Boskalis en Fugro. Boskalis had een flink belang in Fugro, van bijna 30 procent, maar Fugro hoefde het stopzetten van een beschermingsconstructie niet op de agenda van de aandeelhoudersvergadering te zetten. De strategie van een onderneming is een zaak van het bestuur, zo oordeelde de rechter.

Een juridische strijd zorgt voor onzekerheid en het kan een tijdje duren. Ook als het wel tot een overname zou komen, dan moet je als aandeelhouder langer op je geld wachten, legt Van Beek uit.

Als PPG een bod wil doen op AkzoNobel dan zal voor 1 juni het biedingsbericht bij de AFM moeten worden ingediend. PPG heeft financieel gezien een sterk track record, legt Van Beek uit, zo hebben ze 45 jaar achter elkaar het dividend verhoogd. Van AkzoNobel kun je dat niet zeggen.

33 Posts, Pagina: 1 2 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 20 jan 2021 17:35
Koers 87,720
Verschil +0,380 (+0,44%)
Hoog 88,280
Laag 87,340
Volume 550.549
Volume gemiddeld 541.254
Volume gisteren 600.845