ForFarmers « Terug naar discussie overzicht

De boer is troef

51 Posts, Pagina: 1 2 3 » | Laatste
Censurion
0
De koers van Forfarmers steeg vandaag erg hard. Weet iemand een reden voor deze stijging?
[verwijderd]
0
Er verscheen gisteren een positief bericht,

www.deaandeelhouder.nl/news/2017/4/19...

Er komt ook nog dividend aan (28 april). De koers lijkt dus hoger als ie is.

Het dividend wordt (waarschijlijk) 24 cent. Je moet er het dividend mijn inziens in principe aftrekken zo dicht voor de ex-dividend datum.

Censurion
0
Het is wel voor het laatst dit jaar dat er Vermogen op Naam (VON) gezet wordt van de boeren aan de hand van het aantal voerequivalenten. Het zou inderdaad iets te maken kunnen hebben met het dividend. Forfarmers is echt een mooi stabiel bedrijf en weinig last van politieke situaties.
[verwijderd]
0
NIBC heeft het koersdoel verhoogd naar E 9,10 op 19 april. Dat is volgens mij de reden dat het zo hard omhoog ging.

We zijn nu op E 8.52 dus dat lijkt nog een potentieel voor ongeveer 6% groei.

Als je de analist van NIBC gelooft teminste.

Maar, het dividend komt eraan wat betekent dat de koers nog 24 cent gaat verliezen, dus virtueel staat de koers op E 8,28, dus een potentieel van ongeveer 9%. Het potentieel is dus hoger dan het op het eerste gezicht lijkt. Dat is wat ik met mijn tweede opmerking bedoelde. Vlak na het oordeel van de analist was de koers nog lager, dus genoeg reden om te kopen.

Maar de kopers lijken alweer tevreden te zijn met de winst die ze gepakt hebben. Kleine daling vandaag tot zover.
voda
0
PERSBERICHT: ForFarmers N.V.: Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders ForFarmers N.V.

Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders ForFarmers N.V.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers N.V.
(hierna respectievelijk: de 'Algemene Vergadering'en 'ForFarmers'), die
vandaag in Laren (Gld) is gehouden, hebben de aandeelhouders de
jaarrekening over het boekjaar 2016 vastgesteld en tevens de bestemming
van het resultaat over dit boekjaar goedgekeurd. Tevens heeft de
Algemene Vergadering de Raad van Bestuur van ForFarmers gemachtigd tot
het inkopen van eigen aandelen ter waarde van een bedrag tussen de EUR
40 miljoen en EUR 60 miljoen in de periode tot uiterlijk oktober 2018.

Het dividend is vastgesteld op EUR 0,24218 per gewoon aandeel en zal
geheel in contanten, onder inhouding van 15% dividendbelasting, aan de
aandeelhouders van ForFarmers worden uitgekeerd. De ex-dividenddatum is
28 april 2017. Betaalbaarstelling vindt plaats op 9 mei 2017.

Overige besluiten

-- Decharge is verleend aan ieder van de leden van de Raad van Bestuur voor
de uitoefening van hun taken gedurende het boekjaar 2016.

-- Decharge is verleend aan ieder van de leden van de Raad van
Commissarissen voor de uitoefening van hun taken gedurende het boekjaar
2016.

-- KPMG Accountants N.V. is benoemd als accountant van ForFarmers voor het
onderzoeken van de jaarrekening en het bestuursverslag 2017.

-- Het remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur van ForFarmers met ingang
van het boekjaar 2017 is vastgesteld.

-- Goedkeuring is verleend aan de (gewijzigde) regeling als bedoeld in
artikel 2:135 van het Burgerlijk Wetboek terzake rechten tot het nemen
van certificaten van gewone aandelen met ingang van het boekjaar 2017.

-- Met ingang van boekjaar 2017 wordt aan de leden van de Raad van
Commissarissen een bezoldiging toegekend voor een periode van drie jaar
conform het overzicht dat op de website van ForFarmers is geplaatst
(www.forfarmersgroup.eu onder Investors/Algemene Vergadering van
Aandeelhouders).

-- De heer C. de Jong is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen als
opvolger van de heer H. Mulder die conform het rooster is afgetreden.

-- De Raad van Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan - onder goedkeuring
van de Raad van Commissarissen - tot uitgifte van gewone aandelen en tot
het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen met beperking
tot 10% van de geplaatste gewone aandelen, verhoogd tot 20% ingeval van
fusies, acquisities of strategische samenwerkingsverbanden, voor de duur
van 18 maanden.

-- De Raad van Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan - onder goedkeuring
van de Raad van Commissarissen - tot het beperken of uitsluiten van het
voorkeursrecht* van aandeelhouders, voor de duur van 18 maanden.

-- Machtiging is verleend aan de Raad van Bestuur - onder goedkeuring van de
Raad van Commissarissen - tot verkrijging anders dan om niet door
ForFarmers van eigen aandelen (ongeacht de soort) tot een maximum van 10%
van het geplaatste kapitaal van ForFarmers (bepaald ten tijde van de
Algemene Vergadering). Onder meer om de balans van ForFarmers
efficiënter te maken heeft ForFarmers het voornemen om, gedurende
een periode van maximaal 18 maanden (de duur van de machtiging aan de
Raad van Bestuur), eigen aandelen in te kopen voor (a) een bedrag dat
ligt tussen de EUR 40 miljoen en EUR 60 miljoen en (b) voor de uitvoering
van medewerkersparticipatieplannen in 2017 (ter vergelijk: het
medewerkersparticipatieplan 2016 betrof 483.000 aandelen). De start van
het inkoopprogramma zal worden aangekondigd door middel van een separaat
persbericht. Vervolgens zal per week de voortgang van het inkoopprogramma
worden bekendgemaakt door middel van een persbericht.

Aansluitend aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de Raad
van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Commissarissen besloten om
met ingang van 2 mei 2017 te starten met het inkoopprogramma van eigen
aandelen.

(*) Het recht van bestaande aandeelhouders om bij uitgifte van nieuwe
aandelen door de betreffende organisatie naar rato van het bestaande
percentage van hun belang ook nieuwe aandelen te ontvangen zodat
verwatering van hun belang wordt tegengegaan.

Bekijk hier de presentatie van de Algemene Vergadering.:
www.forfarmersgroup.eu/bestanden/ForF...

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in
de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

Noot voor de redactie / Voor meer informatie:

Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations & Communications

T : 0031 573 288 194 M: 0031 6 10 94 91 61

E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu

Bedrijfsprofiel

ForFarmers N.V. ('ForFarmers',Lochem, Nederland) is een internationaal
opererende voeronderneming die complete voeroplossingen biedt voor de
(biologische) veehouderij. ForFarmers zet zich in "For the Future of
Farming": voor de continuïteit van het boerenbedrijf en voor een
financieel gezonde sector die nog vele generaties een duurzame rol zal
spelen in de maatschappij. Door intensief met klanten samen te werken
biedt ForFarmers hen concreet resultaat: een beter rendement, een
gezondere veestapel en een hogere efficiëntie. Dit wordt
gerealiseerd met een aanbod van maatwerk en Total Feed-oplossingen en
met een gerichte aanpak ondersteund door gespecialiseerde en deskundige
professionals.

Met een afzet van circa 9,3 miljoen ton diervoeders op jaarbasis is
ForFarmers marktleider in Europa. ForFarmers heeft 2.273 medewerkers en
productievestigingen in Nederland, België, Duitsland en het
Verenigd Koninkrijk. De omzet in 2016 bedroeg ruim EUR 2,1 miljard.

ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem,

T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99, info@forfarmers.eu,
www.forfarmersgroup.eu

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf
of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely
responsible for the content, accuracy and originality of the information
contained therein.

Source: ForFarmers N.V. via Globenewswire

www.forfarmersgroup.eu/

(END) Dow Jones Newswires
Censurion
0
28-04-2017
Interview met Jan Eggink uit Boerderij Vandaag
Redacteur Jan Cees Bron van Reed Business interviewde Jan Eggink over het bedrijf ForFarmers en Coöperatie FromFarmers. Dit artikel is gepubliceerd in Boerderij Vandaag en op de website van de Boerderij en kunt u nu ook hier lezen:

‘ForFarmers geen gewoon beursgenoteerd bedrijf’

Coöperatie FromFarmers zet dit jaar een laatste stuk vermogen op naam van leden. Uiteindelijk heeft de coöperatie nog 17,5% van de aandelen in ForFarmers. Toch blijft de coöperatie de controle uitoefenen.

In mei 2016 ging ForFarmers naar de beurs. Een unicum: bedrijven die dichtbij de primaire sector zitten, zijn vrijwel altijd coöperatief of in particuliere handen. Het Achterhoekse bedrijf was in de jaren ervoor uitgegroeid tot een multinational met grote bedrijven in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en België. In 2016 noteerde ForFarmers, dat mengvoer maakt en akkerbouwbenodigdheden verkoopt, een omzet van €2,1 miljard en een nettowinst van €53 miljoen. ForFarmers wordt op de achtergrond nog wel aangestuurd door de coöperatie waaruit het voortkwam.

Coöperatie FromFarmers eigenaar van bedrijf ForFarmers
In 2007 sloeg ForFarmers een radicaal andere weg in: het bedrijf werd gesplitst van de coöperatie. De Coöperatie FromFarmers was voortaan eigenaar van het bedrijf ForFarmers. Het vermogen van de onderneming werd vanaf dat moment in tranches op naam van de leden gezet. Op dat moment was het vermogen circa € 130 miljoen waard. De waarde van het vermogen zou in de sterke groei-jaren die volgden, snel toenemen. In 2017 wordt het laatste stuk vermogen op naam gezet. Een beperkt deel van het vermogen blijft bij de coöperatie, om de boerenzeggenschap over het bedrijf te bewaken. Met de laatste ‘tranche’ dit jaar daalt het belang van de coöperatie in het bedrijf van 20,8% ultimo 2016 tot circa 17,5%. De koers zweeft tussen €7,50 en €8. Dat betekent dat het vermogen van het minderheidsbelang al meer waard is dan het 100% belang in 2007.

Oog voor bedrijfsresultaten én voor belang boer
De coöperatie blijft actief op twee fronten: als grootaandeelhouder – circa 60% van de aandelen zitten bij de coöperatie en haar leden – met naast oog voor bedrijfseconomische resultaten ook oog voor het belang van de boer. Daarnaast blijft de coöperatie leden belonen voor lidmaatschap. FromFarmers ontvangt jaarlijks dividend van ForFarmers; ten minste zolang het bedrijf winst boekt. Het dividend komt bij leden die voer bij ForFarmers kopen via zogeheten ‘voerequivalenten’ weer terug. Precies zoals dat vóór de beursgang ook ging met het resultaat van ForFarmers, zij het dat toen het hele dividend en nu een gedeelte naar de leden van de coöperatie gaat. De zeggenschap over het bedrijf wordt nu gedeeld met andere aandeelhouders. Maar volgens Jan Eggink, voorzitter van de Raad van Commissarissen, blijft FromFarmers haar stempel op het bedrijf drukken.
Eggink merkt dat in de markt het verschil tussen ForFarmers en FromFarmers niet altijd duidelijk is. Bij het invoeren van een contributie voor de coöperatie, wordt het bedrijf er in de markt op aangekeken. Het bedrijf krijgt bovendien volgens Eggink onterecht het verwijt het predicaat van een gewoon beursgenoteerd, dus winst-belust bedrijf opgeplakt.

Zeggenschap versus cash
De beursgang was het einde van een zoektocht om de juiste balans tussen zeggenschap, marktconformiteit en waarde te vinden. “Het aantal boeren krimpt. Als je als coöperatie niets doet, is het door een grote groep boeren opgebouwde vermogen uiteindelijk in handen van een kleine groep. Hoe eerlijk is dat? Ik wil niet zeggen dat het fout is, maar ook daar kun je kritiek op hebben.” De beursgang betekende dat trouwe leden die hun vermogensstukken hadden vastgehouden, in één klap tonnen konden ophalen. Soms bedrijven die financieel in zwaar weer zaten. Tegenover deze ‘opbrengst’ staat een prijs: het inleveren van zeggenschap. Maar volgens Eggink wordt het boerenbelang binnen ForFarmers door FromFarmers goed bewaakt. Bij de beursgang is afgesproken dat als de coöperatie en haar leden 20% van de aandelen hebben, de coöperatie het laatste woord heeft over grote strategische beslissingen van het bedrijf, zoals het wijzigen van statuten, het doen van grote investeringen en overnames. Als de coöperatie zelf straks 17,5% van de aandelen heeft, moet het 2,5% mobiliseren onder de leden om voldoende stemrecht uit te oefenen om doorslaggevend te zijn.

Het bedrijf wordt aangestuurd door boeren en niet de Zuidas, en is dus gericht op de lange termijn.
Dat het bedrijf wordt aangestuurd door boeren en niet de Zuidas, en dus is gericht op de lange termijn, betekent ook dat het bedrijf beleggers aantrekt die gaan voor een vast dividend, en niet speculatief inkopen om bij een koersstijging snel te verkopen. Boeren reageerden wel negatief op de 19% salarisverhoging voor de directie. Eggink: “Je hoort dan snel over een verband met de beursgang, maar het gaat om een compensatie voor de levensloopregeling. Het nettosalaris bleef nagenoeg gelijk.” Het blijft een hoop geld, geeft Eggink toe, maar het is volgens hem wel marktconform. “Maar als het rendement van ForFarmers er naar is, heb ik daar geen moeite mee. En laten we eerlijk zijn: hoeveel coöperaties publiceren wat de directie verdient, al dan niet op individuele basis?”

Moderne coöperatie
De coöperatie wordt ondertussen wel gemoderniseerd. De twee bestuurders van de coöperatie, Eggink en Vincent Hulshof, zitten tevens in de Raad van Commissarissen (RvC) van ForFarmers. Zo kan de coöperatie zo ook direct het bedrijf controleren en meepraten over strategische beslissingen. Tegelijk is een dubbelrol onwenselijk. Daarom wordt het coöperatiebestuur uitgebreid naar vijf leden. Een meerderheid van de leden is straks dus geen lid van de RvC van ForFarmers. Daarmee lijkt de coöperatie nog niet af. De coöperatie is in de praktijk nog deels vervlochten met het bedrijf. Er wordt op het hoofdkantoor van de onderneming vergaderd, de woordvoering van de coöperatie en het bedrijf ligt in dezelfde handen. Als de coöperatie-bestuurders worden geïnterviewd, wordt de tekst ook binnen het bedrijf ter controle voorgelegd.
voda
0
ForFarmers begint met inkoop aandelen

Gepubliceerd op 2 mei 2017 om 07:46 | Views: 905

ForFarmers 16:14
8,83 +0,20 (+2,26%)

LOCHEM (AFN) - ForFarmers begint met de vorige maand aangekondigde inkoop van eigen aandelen. Het veevoerbedrijf kreeg daar afgelopen week toestemming voor van de aandeelhouders.

ForFarmers koopt de komende achttien maanden eigen aandelen in voor een bedrag van 40 miljoen tot 60 miljoen euro. Een deel van de ingekochte aandelen wordt gebruikt voor het medewerkersparticipatieplan.

ForFarmers gaat wekelijks verslag uitbrengen van de voortgang van de inkoop.
EQ140
0
Eerder aandelen uitgeven, nu weer terugkopen? Wordt ForFarmers niet rijker van. Vind het een zwakte aanbod, gezien ze acquisitie voor ogen stond. Wat blijft er van de oorspronkelijke plannen over?
voda
0
Beursblik: KBC Securities haalt ForFarmers van kooplijst

Koersdoel ongewijzigd op 8,90 euro.

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft maandag het advies voor ForFarmers verlaagd van Kopen naar Accumuleren met een ongewijzigd koersdoel van 8,90 euro.

Analist Guy Sips van KBC Securities stelde het advies neerwaarts bij na de recente sterke koersstijging van het aandeel, vooral na de in april georganiseerde beleggersdag.

Het koersdoel voor ForFarmers bleef evenwel ongewijzigd, gezien de recente bevestiging van de outlook voor de middellange termijn, waarin het bedrijf uitgaat van een enkelcijferige groei van het onderliggende bedrijfsresultaat (EBITDA) tegen constante wisselkoersen. Mogelijke toekomstige overnames werden door de analist niet meegenomen in het koersdoel.

Wel merkte Sips op dat ForFarmers gedurende een periode van achttien maanden eigen aandelen moet inkopen voor een bedrag van 40 miljoen tot 60 miljoen om tot een efficiëntere balans te komen.

De volatiliteit in de grondstofprijzen en in wisselkoersen zullen bovendien volgens Sips aanhouden. De analist verwacht verder onverminderd dat het Britse pond op de geconsolideerde resultaten van ForFarmers zal drukken. ForFarmers merkte zelf al op dat de zuivelmarkt in een opwaartse trend zit, terwijl regulering omtrent fosfaat voor wat druk op de sector zal zorgen in Nederland, aldus Sips.

Op een groen Damrak sloot het aandeel ForFarmers vrijdag 0,1 procent op 8,62 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
[verwijderd]
0
(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft donderdag in reactie op de kwalitatieve trading update van ForFarmers het koersdoel voor het diervoerconcern verhoogd van 8,90 naar 9,20 euro met een ongewijzigd Accumuleren advies.

Analist Guy Sips toonde zich positief over de vermelding dat ondanks het negatieve valuta-effect als gevolg van de devaluatie van het Britse pond volumes, omzet en brutowinst zijn gegroeid dankzij positieve ontwikkelingen in Nederland, Duitsland en België.

De marktvorser tekende daarbij aan dat het positief is dat het diervoerconcern erin slaagde de hogere grondstofprijzen aan klanten door te berekenen. Sips merkte daarbij op dat de klanten van het bedrijf in een betere financiële positie verkeren dan een jaar geleden.

De volumedaling in het Verenigd Koninkrijk is volgens de analist geen verrassing gezien het afstoten van Wheyfeed en Leafield in het tweede kwartaal van 2016.

Sips merkte verder op dat het bedrijf in het tweede halfjaar geraakt zal worden door de fosfaatregulering voor de melkveesector in Nederland en voor de lange termijn voorzichtig is met investeringen in het Verenigd Koninkrijk vanwege de naderende Brexit.

Op een rood Damrak noteerde het aandeel ForFarmers donderdagochtend 0,4 procent hoger op 8,95 euro.
[verwijderd]
0
Ik vraag me af of het een goed idee is om de eigen aandelen inkoop door te zetten als het aandeel boven de 9 euro komt. Mischien is dat geld dan beter besteed in een overname.
Hkdnp
0
voda
0
Beursblik: ForFarmers heeft ruimte voor aandeleninkoop en acquisities

NIBC ziet mogelijkheden voor groei omzet en resultaat.

(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers heeft met de kwartaalrapportage op donderdag laten zien dat het veevoerbedrijf dankzij verdere professionalisering van de bedrijfsvoering, het winnen van nieuwe klanten en voortgaande kostenbesparingen de omzet langzaam kan laten groeien bij een hoge enkelcijferige groei van het EBITDA-resultaat. Dat meldde analist John David Roeg van NIBC.

De sterke balans en hoge vrije kasstroom van het bedrijf bieden tegelijk ruimte voor een aandeleninkoopprogramma van 40 miljoen tot 60 miljoen euro en acquisities tot 500 miljoen euro, schat de marktvorser in.

Hij ziet gezien de sterke recente prestatie van het aandeel tot de rapportage van de halfjaarcijfers medio augustus weinig ruimte voor verdere groei van de koers.

NIBC houdt op ForFarmers niettemin een koopadvies met een koersdoel van 9,10 euro. Op een gemengd Damrak noteerde het aandeel ForFarmers donderdagochtend 0,5 procent hoger op 8,95 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
[verwijderd]
0
ForFarmers gaat de MSCI NL index in. Ik had het nieuws gemist. Dat kan goed de koopdruk van de afgelopen tijd verklaren, omdat de trackers aandelen nodig hebben. Het kan zijn dat het nog even doorgaat, maar waarschijnlijk hebben de meeste trackers al een groot deel van wat ze nodig hebben aangekocht.

Ik ben helaas te vroeg eruit gesprongen. Bij 9 euro kreeg ik hoogtevrees.
Nu goed aan het opletten op een mooi instap moment.
[verwijderd]
0
[url]https://www.iex.nl/Column/264205/Jaar-later-hoe-is-het-met-de-nieuwelingen.aspx[/url]
51 Posts, Pagina: 1 2 3 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 15 jul 2024 17:35
Koers 2,960
Verschil -0,010 (-0,34%)
Hoog 2,990
Laag 2,955
Volume 73.551
Volume gemiddeld 98.844
Volume gisteren 156.678

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront