Ablynx « Terug naar discussie overzicht

ABLYNX MEI 2017, LAMA KOMEN............

265 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » | Laatste
[verwijderd]
0
quote:

Spreidstand schreef op 9 mei 2017 10:24:


[...]

stop svp met spammen en pluggen


Spammen ? Effe serieus he ! Heb hier ocharme 2 keer iets gepost over THR. Ik kan de keren niet meer tellen dat men hier op dit forum gespamd heeft over Galapagos.

Wat pluggen betekent weet ik niet maar komende van een ablynx aandeelhouder zal het niet veel moois betekenen...
K. Wiebes
0
quote:

hoebeet schreef op 9 mei 2017 09:15:


...Ligt óók weer ethisch moeilijk...


Overigens: PER(etina).C6 was (is?) op het oognetvlies van geaborteerde
foetussen gebaseerd.

Voor iemand die last heeft van ethische dilemma's is het flink zoeken op de beurs. (Om vervolgens alsnog bedrogen uit te komen ;))
[verwijderd]
0
Begint stilaan tot leven te komen hier. Werd tijd. Graag een procentje of 20%, dat ik ze met 30% winst of zo kan dumpen.
KeepTHeFaith
3
Ja, dat ze snel wat boter op uw kruimels mogen smeren en ga er dan maar lekker van genieten. Liefst ver van hier.
Brammeke
0
Fermín Romero de Torres
0
quote:

KeepTHeFaith schreef op 9 mei 2017 19:33:


Ja, dat ze snel wat boter op uw kruimels mogen smeren en ga er dan maar lekker van genieten. Liefst ver van hier.
Hij is leuk.
[verwijderd]
0
quote:

KeepTHeFaith schreef op 9 mei 2017 19:33:


Ja, dat ze snel wat boter op uw kruimels mogen smeren en ga er dan maar lekker van genieten. Liefst ver van hier.


Wat voor mij kruimels zijn, zijn voor jou hoogstwaarschijnlijk geen kruimels.

Ik ben er wel van overtuigend dat jij er snel en met alle gemak echte kruimels van maakt ;-)
Tom3
1
quote:

thegrabbinghandsgraballtheycan schreef op 9 mei 2017 10:11:


Last call !! The Thrombotrain is leaving the station....


Die titel was vandaag 2,6% lager. Waarom zou ik ze moeten kopen??
pardon
0
11-5-2017 07:03:37

PERSBERICHT: ABLYNX RAPPORTEERT FINANCIELE RESULTATEN VOOR DE EERSTE DRIE MAANDEN VAN 2017 EN GEEFT EEN BUSINESS UPDATE VAN HET JAAR TOT OP HEDEN


GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

GENT, België, 11 mei 2017 - Ablynx [Euronext Brussels: ABLX; OTC:
ABYLY] rapporteert vandaag haar niet-geauditeerde financiële
positie voor de eerste drie maanden van 2017, een business update van
het jaar tot op heden en de vooruitzichten voor de komende periode.

Operationele hoogtepunten van het jaar tot op heden


-- Caplacizumab - eerste-in-zijn-klasse anti-vWF Nanobody(R) in volledige
eigendom

-- Diende een aanvraag tot markttoelating (Marketing Authorisation
Application - MAA) in bij het Europees Geneesmiddelenbureau
(European Medicines Agency - EMA) voor de behandeling van
verworven trombotische trombocytopenische purpura (aTTP).

-- Voltooide patiëntenrecrutering in de multinationale,
dubbelblinde, placebo-gecontroleerde Fase III HERCULES studie. In
totaal werden 145 patiënten met aTTP geïncludeerd. De
studie zit op schema; topline resultaten worden verwacht in H2
2017.

-- ALX-0171 - geïnhaleerd anti-RSV Nanobody in volledige eigendom

-- Startte de wereldwijde Fase IIb RESPIRE dosis-bepalende
werkzaamheidsstudie in 180 baby's gehospitaliseerd ten gevolge van
een respiratoir syncytiaal virus (RSV) infectie.
Patiëntenrecrutering is momenteel op schema en rapportering
van de topline resultaten wordt verwacht in H2 2018.

-- Vobarilizumab - anti-IL-6R Nanobody

-- Ontving wetenschappelijk advies en hield 'einde Fase II' meetings
met de regelgevers in Europa en de Verenigde Staten om de Fase IIb
data in reumatoïde artritis (RA) en het ontwerp van een
mogelijk Fase III programma te bespreken.

-- Zette gesprekken verder met AbbVie en andere mogelijke
farmaceutische partners voor het verkennen van de beste
mogelijkheden voor de verderzetting van vobarilizumab in RA.

-- Zette de Fase II studie in patiënten met systemische lupus
erythematosus (SLE) verder, waarvoor topline resultaten naar
verwachting gerapporteerd zullen worden in H1 2018.

-- ALX-0761 - anti-IL17A/F Nanobody

-- Veelbelovende resultaten werden door onze partner Merck KGaA
gerapporteerd met het bispecifiek anti-IL-17A/F Nanobody, in
patiënten met matige tot ernstige psoriasis. Data van de Fase
Ib studie toonden zeer bemoedigende werkzaamheid aan en een
gunstig veiligheids- en verdraagbaarheidsprofiel. Merck KGaA heeft
vervolgens een samenwerking aangegaan met Avillion om een
potentiële Fase II studie met het bispecifiek Nanobody in
plaque psoriasis verder te zetten.

-- Goede vooruitgang in meerdere aanvullende eigen en gepartnerde
programma's.


Financiële hoogtepunten - eerste kwartaal van 2017


-- Inkomsten waren EUR9,1 miljoen (2016: EUR27,4 miljoen)

-- Investeringen in O&O bedroegen EUR25,7 miljoen (2016: EUR24,9 miljoen)

-- Bedrijfsresultaat van -EUR20,2 miljoen (2016: -EUR0,7 miljoen)

-- Netto cash uitstroom van EUR26,2 miljoen (2016: EUR2,5 miljoen)

-- EUR209,2 miljoen aan liquide middelen, kasequivalenten, in pand gegeven
geldmiddelen en beleggingen op korte termijn (2016: EUR233,7 miljoen)


In een reactie op de update van vandaag, verklaarde Dr Edwin Moses,
Gedelegeerd Bestuurder van Ablynx:

"We hebben een positieve start van het jaar gekend. De indiening van de
aanvraag voor regelgevende goedkeuring voor caplacizumab in Europa om
aTTP te behandelen was een zeer belangrijke mijlpaal voor de
Vennootschap, evenals de voltooiing van de patiëntenrecrutering in
de Fase III HERCULES studie. We zijn nu een commerciële
infrastructuur aan het opzetten om caplacizumab naar de markt te brengen
en we zijn toegewijd om het zo snel mogelijk toegankelijk te maken voor
patiënten.

Initiële recrutering voor de Fase IIb studie met ons anti-RSV
Nanobody in baby's loopt volgens plan en we gaan verder met de
voorbereidingen voor een studie met dit Nanobody in patiënten die
een stamceltransplantatie hebben ondergaan en die een RSV infectie
hebben.

Gesprekken met regelgevende instanties over onze Fase IIb data in RA met
vobarilizumab en over een potentieel Fase III studieprogramma waren
informatief in onze evaluatie rond het verderzetten van de molecule in
deze indicatie. We verwachten nog steeds om data over onze SLE studie
met vobarilizumab in 300 patiënten te rapporteren in H1 2018.

Onze partners hebben ook goede vooruitgang geboekt in de ontwikkeling
van Nanobodies die we samen hebben ontdekt. In het bijzonder in deze
periode, waren Merck KGaA's resultaten van een Fase Ib studie in
psoriasis met ons anti-IL-17A/F bispecifiek Nanobody uiterst boeiend.

Met vandaag meer dan 45 O&O programma's in eigen ontwikkeling en met
partners, waarvan 8 in klinische ontwikkeling, kijken we uit naar
belangrijke vooruitgang in 2017."

Financieel overzicht
pardon
0
Eerste drie maanden Eerste drie maanden
(EUR milljoen) van 2017 van 2016 % wijziging
Totale inkomsten en
subsidies 9,1 27,4 67%
O&O inkomsten 9,1 27,2 67%
Subsidies - 0,2 -
Operationele kosten (29,3) (28,1) 4%
O&O kosten (25,7) (24,9) 3%
Algemene &
administratieve
kosten (3,6) (3,2) 13%
Bedrijfsresultaat (20,2) (0,7) >100%
Netto financieel
resultaat (1,9) 17,5 >100%
Netto resultaat (22,1) 16,8 >100%
Netto kasstroom (26,2) (2,5) >100%
Geldmiddelen op 31
maart 209,2 (1) 233,7 (2) 10%
(1) met inbegrip van EUR1,6 miljoen in pand gegeven geldmiddelen

(2) met inbegrip van EUR1,3 miljoen in pand gegeven geldmiddelen

De inkomsten daalden tot EUR9,1 miljoen (2016: EUR27,4 miljoen),
hoofdzakelijk door lagere erkende inkomsten van vooruitbetalingen uit de
lopende samenwerkingsovereenkomst met AbbVie en door mijlpaalbetalingen
ontvangen in het eerste kwartaal van 2016. Gezien de productportefeuille
nu meer producten bevat die zich in een later stadium van ontwikkeling
bevinden, stegen de operationele kosten tot EUR29,3 miljoen (2016:
EUR28,1 miljoen), hoofdzakelijk door hogere externe O&O kosten. Het
netto financiële resultaat was -EUR1,9 miljoen (2016: EUR17,5
miljoen), hoofdzakelijk als gevolg van het effect van de berekening van
de reële waarde van de Converteerbare Obligatie. Als gevolg van het
voorgaande, sloot de Vennootschap de periode af met een netto verlies
van EUR22,1 miljoen (2016: netto winst van EUR16,8 miljoen).

Per 31 maart 2017 had de Vennootschap EUR209,2 miljoen aan liquide
middelen, kasequivalenten, in pand gegeven geldmiddelen en beleggingen
op korte termijn. De cash burn van EUR26,2 miljoen ligt hoger dan vorig
jaar door een vertraging in een betaling van EUR5,5 miljoen, die pas in
het begin van Q2 2017 werd ontvangen en ook als gevolg van het groter
aantal mijlpaal- en vooruitbetalingen die in Q1 2016 werden ontvangen.

Financiële guidance en vooruitzichten voor 2017 bevestigd

Ablynx verwacht om topline resultaten van de Fase III HERCULES studie
met caplacizumab in aTTP patiënten te rapporteren in de tweede
helft van 2017. Deze data zullen naar verwachting de recent ingediende
aanvraag tot markttoelating (MAA) bij het Europees Geneesmiddelenbureau
(EMA) en de geplande indiening van de vergunningsaanvraag voor
biologische middelen (Biologics License Application - BLA) in de
Verenigde Staten in 2018 ondersteunen.

In 2017 plant de Vennootschap om met klinische ontwikkeling in Japan te
starten met zowel caplacizumab als met haar anti-RSV Nanobody
(ALX-0171). Mogelijks zullen er ook twee Fase I studies uit
samenwerkingsovereenkomsten starten, wat bijbehorende mijlpaalbetalingen
zou voortbrengen.

De Vennootschap behoudt haar verwachting voor netto cash burn voor het
volledige jaar 2017 op EUR75-85 miljoen.

Financiële kalender 2017

24 augustus - halfjaarresultaten 2017

16 november - resultaten Q3 2017

Aandeelhoudersclubs 2017 bij Ablynx

24 mei om 17u30

13 september om 17u30

6 december om 17u30

Indien u geïnteresseerd bent om één van deze events bij
te wonen, gelieve u te registreren via email: investors@ablynx.com, met
vermelding van uw naam en gewenste datum.

Woordenlijst

aTTP verworven trombotische trombocytopenische purpura

EMA Europees Geneesmiddelenbureau (European Medicines Agency)

IL-6R receptor voor interleukine-6

IL-17A/F interleukine 17A/F

MAA aanvraag tot markttoelating (Marketing Authorisation
Application)

RA reumatoïde artritis

RSV respiratoir syncytiaal virus

SLE systemische lupus erythematodes
FatCool
0
Snelle samenvatting: we hebben meer cash nodig, over voba zullen we het maar niet hebben en de andere programma's liggen op schema (dus gaan traagjes vooruit).

Geen nieuwsbericht om de handen mee op elkaar te krijgen.

fc
K. Wiebes
0
quote:

pardon schreef op 11 mei 2017 07:13:

...Mogelijks zullen er ook twee Fase I studies uit samenwerkingsovereenkomsten starten...

Ze zijn hier uiteraard afhankelijk van de partner, en hebben óók geen glazen bol; maar in de presentaties zijn ze hier toch wat stelliger over
("start" en - nou ja - "planned start"). "Presentatie-taal" zou Wim zeggen.

@fc: Volgens mij, wanneer Capla goede data levert, zal vraag en koersniveau een adequate emissie makkelijk maken; wanneer Capla niet voldoet, wordt een emissie op kortere termijn overbodig.
Maar, já: de opt-in miljoenen voor Vobar worden - vooralsnog - gemist.

Voor de rest dus inderdaad, zoals verwacht, niks nieuws.
Spreidstand
0
De Tijd:

Ablynx zit op schema

Het Gentse biotechbedrijf Ablynx, dat geneesmiddelen ontwikkelt op basis van antilichamen van lama's, zat eind maart op ruim 200 miljoen euro cash en bevestigt haar verwachtingen voor 2017.

Klassiek parameters zoals omzet en nettowinst zijn minder belangrijk bij beloftevolle biotechbedrijven zoals Ablynx dan de hoeveelheid cash die het bedrijf verbrandt en hoe groot de berg geld nog is waar de onderneming op zit. Die geven aan hoe lang Ablynx het nog kan uitzingen tot er een middel dat noemenswaardige inkomsten kan genereren in de verkoop belandt.
Tom3
0
Weinig dumping naar aanleiding van de kwartaalcijfers. De hamvraag is natuurlijk wat er nu besproken wordt met AbbVie . Moses wil daar kennelijk niks over kwijt. Het duurt allemaal wel erg lang.
K. Wiebes
0
Mijn antwoord: De vervroegde teruggave van de rechten. Daar zal op z'n vroegst duidelijkheid over komen na de 494-data.

Studie 3, 11, en 13: Primary Completion: april, april en juni.
clinicaltrials.gov/ct2/results?term=A...

Dus inderdaad: úiterlijk augustus.
[verwijderd]
0
En ?

Zijn we al overgenomen?
Is er al nieuws ivm met het contract met ABBV ?
Is er al nieuws ivm met al die geïnteresseerde nieuwe partners ?
Anders spectaculair nieuws ?
Ander nieuws ?

Iets !?


Fermín Romero de Torres
0
quote:

thegrabbinghandsgraballtheycan schreef op 11 mei 2017 14:16:


En ?

Zijn we al overgenomen?
Is er al nieuws ivm met het contract met ABBV ?
Is er al nieuws ivm met al die geïnteresseerde nieuwe partners ?
Anders spectaculair nieuws ?
Ander nieuws ?

Iets !?En?

Ben je nog altijd irritant?
Is er al een einde gekomen aan je zuiggedrag?
Is er überhaupt een reden waarom je hier bent?

Niets!?
Spreidstand
0
quote:

thegrabbinghandsgraballtheycan schreef op 11 mei 2017 14:16:


En ?

Zijn we al overgenomen?
Is er al nieuws ivm met het contract met ABBV ?
Is er al nieuws ivm met al die geïnteresseerde nieuwe partners ?
Anders spectaculair nieuws ?
Ander nieuws ?

Iets !?

En? Heb je niets anders te doen dan steeds dezelfde domme vragen te stellen?
[verwijderd]
0
weinig verrassingen maar ook geen verkopende CEO dus blijven gewoon op de plank en als we zakken leggen we er nog wat bij
265 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 1 jan 0001 00:00
Koers 0,000
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 0,000
Laag 0,000
Volume 0
Volume gemiddeld 0
Volume gisteren 0