BAM Juli 2017

1.509 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 72 73 74 75 76 » | Laatste
Fred107
0
Op naar goede veelbelovende cijfers 24 Augustus en een mooie camping rally in deze maand. Hebben we wel verdiend lijkt mij na Juni!
[verwijderd]
0
quote:

popie schreef op 29 juni 2017 10:19:


29 Juni 2017


Voor jouw leeftijd ben jij nog goed bij de tijd/datum, popie.
bartbas
3
Juli begint pas na 30 juni 24.00 uur. vanwaar toch die haast om eerder een nieuw draadje te openen. Haantje de voorste willen zijn?
bartbas

€d_Modus Vivendi
0
vrijdag 30 juni 2017, 15:31
BAM mag nieuwe sluis Terneuzen bouwen

BAM mag samen met drie Belgische aannemers de nieuwe sluis in Terneuzen bouwen. De drie bedrijven vormen samen het consortium Sassevaart. Volgens de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie had Sassevaart had de beste inschrijving op basis van prijs en kwaliteit. Ook de Vlaamse regering is het eens met de gunning aan Sassevaart. In totaal wilden drie consortia de sluis bouwen.

Het consortium Sassevaart mag de nieuwe sluis van Terneuzen gaan bouwen (foto: Omroep Zeeland)Het consortium Sassevaart mag de nieuwe sluis van Terneuzen gaan bouwen (foto: Omroep Zeeland)

Met de bouw van de nieuwe sluis is een bedrag van ruim 750 miljoen euro gemoeid. De plannen van bedrijven die de sluizen wilden bouwen, moesten aan 2818 eisen voldoen. In het consortium Sassevaart zitten naast BAM de bedrijven DEME Infra Marine Contractors B.V., Dredging International N.V. en Algemene Aannemingen Van Laere N.V.

Dat de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie en de Vlaamse regering het eens zijn met de gunning van de bouw aan Sassevaart, betekent niet direct dat het consortium ook definitief de sluizen mag gaan bouwen. De komende tijd mogen de twee andere inschrijvers bezwaar maken tegen de gunning aan Sassevaart. De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie verwacht dat eventuele bezwaarprocedures op 25 augustus 2017 zijn afgerond. :)

www.omroepzeeland.nl/nieuws/99420/BAM...
€d_Modus Vivendi
0

Sassevaart wint aanbesteding Nieuwe Sluis Terneuzen

Facebook Twitter Email

BRUSSEL 30 juni 2017, 14:00

Het bouwconsortium Sassevaart, met DEME en BAM, wint vrijwel zeker de aanbesteding van de nieuwe sluis in Terneuzen. De Vlaamse Regering keurde vrijdag 30 juni een akkoord goed waarbij de aannemer werd aangesteld. Ook de definitieve financiële bijdrage van het Havenbedrijf Gent werd vastgesteld. Het Havenbedrijf is tevreden met deze nieuwe stap richting realisatie van de Nieuwe Sluis Terneuzen.
1 / 1
1 / 1
Voorlichting over de Nieuwe Sluis is zaterdag 8 juli te krijgen op het Zeeuws Open Huis. Verschillende Zeeuwse overheden laten op locatie zien waar zij werk van maken voor Zeeland. Gemeente Terneuzen, Nieuwe Sluis Terneuzen, Rijkswaterstaat Zee & Delta en Tractaatweg BV heten u van harte welkom bij het Portaal van Vlaanderen in Terneuzen. Ook organiseren zij een unieke vaartocht door de Middensluis.

Voorlichting over de Nieuwe Sluis is zaterdag 8 juli te krijgen op het Zeeuws Open Huis. Verschillende Zeeuwse overheden laten op locatie zien waar zij werk van maken voor Zeeland. Gemeente Terneuzen, Nieuwe Sluis Terneuzen, Rijkswaterstaat Zee & Delta en Tractaatweg BV heten u van harte welkom bij het Portaal van Vlaanderen in Terneuzen. Ook organiseren zij een unieke vaartocht door de Middensluis.

Het Vlaams-Nederlandse consortium Sassevaart is uit het aanbestedingstraject gekomen met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Dat betekent dat zij de beste inschrijver waren op basis van prijs en kwaliteit. Als de twee andere inschrijvers geen bezwaren kenbaar maken, kan de definitieve gunning al volgen op 25 augustus 2017.

Het consortium Sassevaart bestaat uit de Vlaamse bedrijven DEME Infra Marine Contractors B.V., Dredging International en Algemene Aannemingen Van Laere N.V. en het Nederlandse BAM Infra B.V. en BAM Contractors N.V.

Bijdrage Havenbedrijf Gent
De kostprijs voor de realisatie van de Nieuwe Sluis bedraagt ongeveer 934 miljoen euro, de kosten voor het beheer en het onderhoud niet meegerekend. Europa investeerrt met een subsidie van 48 miljoen euro. Het Havenbedrijf Gent zal, zoals al in 2014 afgesproken, 15% van het Vlaamse aandeel voor haar rekening nemen wat neerkomt op 88,7 miljoen euro. Het Havenbedrijf zal dit gespreid over vier jaren betalen, te beginnen in 2019.

Om deze bijdrage te financieren, legde het Havenbedrijf Gent de voorbije jaren de nodige reserves aan. Dit was mogelijk dankzij een voorzichtig, daadkrachtig financieel beleid. Ook de toenemende winsten van de laatste jaren - mede door stijgende volumes goederenoverslag - maken dit mogelijk. De toetreding van de provincie Oost-Vlaanderen tot het bestuur van het Havenbedrijf zorgt voor bijkomende financiële middelen. De financiële bijdrage tot de bouw van de Nieuwe Sluis is voor het Havenbedrijf meteen de grootste investering in haveninfrastructuur ooit.

Betere maritieme toegang
De nieuwe sluis in Terneuzen is van belang voor zowel Vlaanderen als Nederland. Ze zorgt voor een verbetering van de maritieme toegang tot de havens van Gent en Terneuzen en ook voor minder wachttijden. Bovendien worden met de vergroting van de totale capaciteit van het sluizencomplex de corridormogelijkheden richting Frankrijk verbeterd. Dit komt de economieën van Vlaanderen en Nederland en van de Kanaalzone Gent-Terneuzen ten goede. Daarnaast draagt de Nieuwe Sluis Terneuzen bij tot de verbetering van de luchtkwaliteit omdat schepen minder lang moeten wachten.

Gent ligt als multimodale haven op het kruispunt van de Europese binnenwateren, snelwegen en spoorwegen. De nieuwe sluis is dan ook cruciaal om de haven van Gent te doen groeien, verder te ontwikkelen, haar internationale positie te versterken, nieuwe tewerkstelling te creëren en investeerders aan te trekken.

Bovendien komt de realisatie van de sluis de naderende fusie tussen het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports (havens van Terneuzen en Vlissingen) ten goede.
Voor post-Panamaschepen
De Nieuwe Sluis Terneuzen zal een sluis worden die in grote lijnen net zo lang en breed wordt als de vernieuwde sluizen op het Panamakanaal. De nieuwe sluis met als afmetingen 427 meter lengte, 55 meter breedte en 16,44 meter diepte zal binnen het bestaande sluizencomplex in Terneuzen worden gerealiseerd. Ze komt op de plaats waar nu de Middensluis - een van de drie bestaande sluizen - ligt. In 2022 zouden de eerste schepen door de Nieuwe Sluis Terneuzen moeten varen..
€d_Modus Vivendi
0
persbericht BAM


Voornemen tot gunning opdracht Nieuwe Sluis Terneuzen
30 juni 2017 - Koninklijke BAM Groep nv

(Persbericht Nieuwe Sluis Terneuzen:) Terneuzen, 30 juni 2017 - Na een intensief aanbestedingstraject is de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie voornemens om aan het consortium Sassevaart de opdracht voor de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen te gunnen. In deze combinatie zitten de volgende partijen: BAM Infra B.V., DEME Infra Marine Contractors B.V., Dredging International N.V., BAM Contractors N.V. en Algemene Aannemingen Van Laere N.V. De definitieve gunning van het project is beoogd op 25 augustus 2017. Het werk start eind 2017 en in 2022 vaart het eerste schip door de Nieuwe Sluis. De sluis wordt net zo lang en net zo breed als de vernieuwde sluizen in het Panamakanaal, met afmetingen van 427 x 55 x 16,44 meter. De sluis wordt binnen het bestaande sluizencomplex in Terneuzen gerealiseerd.

Aan alle betrokken partijen is het voornemen tot gunning aan het consortium Sassevaart bekendgemaakt. Het consortium Sassevaart had de Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Dit betekent dat zij de beste inschrijver waren op basis van prijs en kwaliteit. De binnengekomen aanbiedingen zijn eerst op de kwalitatieve criteria beoordeeld door een commissie van deskundigen. Pas toen die uitkomst vaststond, zijn de geoffreerde prijzen bekeken. Het consortium Sassevaart heeft een inschrijving gedaan voor het ontwerp en de bouw van de Nieuwe Sluis voor een bedrag van 753.346.000 euro (inclusief BTW). Nu volgt een periode waarin de twee andere inschrijvers eventuele bezwaren kenbaar kunnen maken. Als in deze periode geen bezwaren worden ingediend volgt de definitieve gunning. Naar verwachting is dit op 25 augustus 2017. De procedure is conform de Europese aanbestedingsregelgeving.
Aanbesteding

Eind mei 2016 is gestart met de Europese aanbesteding. Gelet op de omvang en de complexiteit van het werk is gekozen voor een Design & Construct-contract met een concurrentiegerichte dialoog. Design & Construct betekent dat de aannemer, aan de hand van de eisen die zijn opgesteld, zelf een gedetailleerd ontwerp maakt en het werk uitvoert. Bij de concurrentiegerichte dialoog zijn op basis van een beschrijvend document met alle geselecteerde partijen verschillende dialoogrondes doorlopen. Hierin hebben we alle aspecten van de opdracht besproken om te komen tot de beste middelen en oplossingen. Begin mei 2017 zijn de drie definitieve aanbiedingen binnengekomen en in de weken daarna beoordeeld. Na goedkeuring van de Vlaamse Regering op de uitkomst en het positief advies van de ministers Weyts en Schultz Van Haegen namens de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie kon de gunning aan het consortium Sassevaart bekend gemaakt worden.
Waarom een nieuwe sluis?

De havengebieden Gent en Terneuzen zijn van groot economisch belang. Het sluizencomplex in Terneuzen vormt de toegang tot deze havens gelegen aan het Kanaal Gent-Terneuzen en is een cruciale schakel in de Seine-Schelde verbinding. Onderzoek naar de maritieme toegang van de Kanaalzone heeft aangetoond dat voor de binnenvaart een capaciteitsprobleem dreigt en voor zeeschepen problemen te verwachten zijn omtrent afmetingen, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de doorvaart. De Nieuwe Sluis gaat zorgen voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal Gent-Terneuzen en verder. Ook kan de Nieuwe Sluis zorgen voor nieuwe economische activiteiten in zowel de Zeeuws-Vlaamse als de Vlaamse regio en is goed voor de werkgelegenheid.

De aanleg van de sluis inclusief voorbereidingskosten en begeleiding en ook het infrastructureel beheer en onderhoud van de eerste twee jaar kost naar verwachting 934 miljoen euro (inclusief BTW). Nederland betaalt, conform het verdrag tussen Nederland en Vlaanderen voor de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen, ruim 190 miljoen euro, inclusief een regionale bijdrage. Vlaanderen draagt conform het verdrag de overige kosten. De Haven van Gent draagt bij in het Vlaamse aandeel van de kosten. Uit de Europese CEF-fondsen wordt ruim 48 miljoen euro bijgedragen.
ChrisMat
0
Onderstaande heeft niets met Bam te maken, maar dat hebben andere nieuwsfeiten ook niet en dan stijgt toch de koers. Over de stijging van de Dow vandaag:

"Huizenbouwers

De huizenbouwers op Wall Street hadden wel een goede dag. Zo boekten woningbouwbedrijven als Lennar, Pulte en DR Horton koerswinsten tot 2,3 procent."

www.telegraaf.nl/dft/stemming/amerika...
Crusader
0
Om alvast bij voorbaat alle twijfel over afbrokkelend beton weg te nemen: de van Heekgarage in Enschede (een van de grootste van Nederland) is gebouwd door Hegeman Beton en Industriebouw Nijverdal, ruwbouw Tunnel Bouwcombinatie MST (Combinatie van Dura en Trebbe). Dus NIET gebouwd door BAM.
snipper
0
quote:

€d_Modus Vivendi schreef op 1 juli 2017 09:59:


youtu.be/O6tFETSJ6ls

tja..ik hoop dat de koers in 2022 wel eat hoger staat..;-))
manuss
0

"BAM mag meebouwen aan nieuwe sluis Terneuzen"

@)-Kunnen we nog een beetje koers-stijging verwachten door dit nieuws?!?
[verwijderd]
0
quote:

manuss schreef op 2 juli 2017 20:17:"BAM mag meebouwen aan nieuwe sluis Terneuzen"

@)-Kunnen we nog een beetje koers-stijging verwachten door dit nieuws?!?


als het aan de shorters en tradertjes ligt niet denk ik..

Wilbar
1
Gewoon altijd de shorters en tradertjes de schuld geven als je het zelf niet helemaal snapt. Lol
1.509 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 72 73 74 75 76 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 9 jul 2020 12:37
Koers 1,452
Verschil +0,005 (+0,35%)
Hoog 1,465
Laag 1,435
Volume 494.235
Volume gemiddeld 2.904.317
Volume gisteren 2.657.062