Heijmans N.V. Oktober

78 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 | Laatste
tradersonly
0
Bij de halfjaarcijfers gaf de CEO aan dat de genomen voorziening op RIVM afdoende was. Ze zijn eind er meen ik eind augustus aan begonnen te bouwen.
[verwijderd]
0
quote:

Slnc schreef op 31 oktober 2017 17:44:


ERSBERICHT: Tussenvonnis biedt uitgangspunten afronding project Wilhelminasluis Zaandam

Gezamenlijk persbericht Heijmans en Provincie Noord-Holland

Zowel de provincie Noord-Holland als bouwbedrijf Heijmans konden de
oorzaak van het probleem met het sluisontwerp niet voorzien. Dat
oordeelt de Raad van Arbitrage voor de Bouw in een tussenvonnis in het
geschil over het project Wilhelminasluis in Zaandam. Het tussenvonnis
biedt uitgangspunten om het project samen af te ronden.

De voorziening die Heijmans met de jaarcijfers 2016 heeft genomen lijkt
toereikend; de exacte financiële consequenties worden de komende
periode uitgewerkt. Beide partijen blijven zich onverminderd inspannen
om de uitvoeringswerkzaamheden snel te hervatten.

Over de technische uitvoering en planning van het project ontstond in
2014 verschil van inzicht. Nadat onderlinge gesprekken over ontwerp,
voortgang en uitvoering vervolgens niet tot het gewenste resultaat
leidden, besloten Heijmans en de provincie Noord-Holland de situatie
voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw.


Wat een timing om dit pal voor de Q3-update naar buiten te brengen. Je zou bijna denken dat de koers nu alleen maar omhoog kan. Of dat zo is, zal morgen blijken.
Daexter
1
Zag dit artikel vanmorgen bij Post NL staan, tis oud nieuws..maar het stond niet bij Heijmans en pik in het is bijna winter...toch ook weer mooi meegenomen, omdat zij er dus ook van profiteren

www.iex.nl/Nieuws/ANP-111017-078/Post...
tradersonly
0
Goed gevonden Daexter. Had het zelf over het hoofd gezien ook. Tenminste dit bericht met de specifieke relatering richting o.a. Heijmans. Hierbij even het bericht gekopieerd en geplakt.

------------

AMSTERDAM (AFN) - PostNL, Heijmans en Sif profiteren het meest van de verlaging van de vennootschapsbelasting. Ook de aandelen van KPN en Sligro zullen bovengemiddeld de vruchten plukken van de dinsdag aangekondigde maatregel van de nieuwe coalitie, zo becijferen analisten van ING.
In het regeerakkoord staat het voornemen de vennootschapsbelasting te verlagen van 25 naar 21 procent. Ook de voorgestelde afschaffing van de dividendbelasting pakt gunstig uit voor bedrijven.
ING schroefde het koersdoel voor PostNL met 6,5 procent op. De verwachtingen voor Heijmans, Sif, KPN en Sligro werden met 6 tot 4,3 procent opgekrikt.
Broke Even
0
HeijmansMENUZoek
NIEUWS
Trading update Heijmans - Q3

Herstel zet door
1 NOVEMBER 2017
Kernpunten
Omzet in 3e kwartaal 2017 conform verwachting;
Orderportefeuille per eind september 2017 op goed niveau
Woningverkopen tot en met oktober 1.636 (2016 t/m oktober: 1.344 woningen)
Ton Hillen, voorzitter raad van bestuur/CEO Heijmans:
“We trekken de positieve lijn die we schetsten bij de halfjaarcijfers verder door. Vastgoed en Woningbouw, en ook Infra presteren conform verwachting. Het herstel van Infra zet verder door. Bij Utiliteit blijft het volume onder druk staan als gevolg van uitdagende marktomstandigheden voor nieuwbouw projecten in combinatie met ons selectieve verwervingsbeleid. Onze omzet in het derde kwartaal is conform verwachting en op vergelijkbaar niveau als vorig jaar. Bij de projecten huisvesting RIVM/CBG en Wilhelminasluis Zaandam zijn vervolgstappen gezet om de impact op het bedrijfsresultaat te beheersen en verder af te bouwen. Ik ben tevreden over het feit dat we ruim binnen de gestelde financiële kaders opereren. We richten de blik positief vooruit en liggen op koers naar structureel herstel.”

Wonen
Vastgoed en Woningbouw ontwikkelen zich conform verwachting. De gezamenlijke omzet blijft stijgen en ligt in het derde kwartaal van 2017 hoger dan in het derde kwartaal van 2016. Het aantal verkochte woningen in de eerste 10 maanden van dit jaar komt uit op 1.636 ten opzichte van 1.344 woningen in dezelfde periode vorig jaar. Van deze 1.636 woningen zijn er 1.061 verkocht aan particulieren. In september maakte Heijmans bekend dat het bijna duizend woningen in Groningen gaat renoveren voor corporatie Lefier, met als doel het wooncomfort te verbeteren en de woningen energiezuiniger maken. Ook sloot Heijmans een intentieovereenkomst met GGz Centraal voor ‘De Hooge Riet’; een terrein van circa 8 hectare in Ermelo waarvoor momenteel plannen voor herontwikkeling tot woongebied worden uitgewerkt. In het centrum van Den Bosch vordert de realisatie van het Gasthuiskwartier gestaag en is de eerste fase inmiddels in verkoop. Ook wordt het appartementencomplex Perron 073 daar deze maand opgeleverd.

Voor conceptwoningen als Heijmans Huismerk en Heijmans ONE blijft de belangstelling onverminderd groot, zoals bij de ontwikkeling van Noorderhaven in Zutphen, de ontwikkeling van sociale huurwoningen voor woningcorporatie Woonwenz in Venlo en diverse overeenkomsten voor de levering van Heijmans ONE woningen.

Werken
Utiliteit heeft nog last van uitdagende marktomstandigheden. Hoewel de eerste tekenen van herstel in de markt voor nieuwbouwprojecten zichtbaar zijn, is dit nog niet waarneembaar in prijsontwikkelingen en is de markt nog niet genormaliseerd. Heijmans is selectief in het aannemen van nieuwe opdrachten in deze markt, waardoor het volume vooralsnog laag blijft. De omzet van Utiliteit in het derde kwartaal van 2017 ligt dan ook op een lager niveau dan in het derde kwartaal vorig jaar. In Rotterdam zijn de modernisatie en uitbreiding van Ahoy evenals de realisatie van het nieuwe zwembad, als onderdeel van de ontwikkeling ‘Hart van Zuid’, in volle gang. In Amsterdam is zeer recent de officiële starthandeling voor de bouw van de nieuwe Rechtbank Amsterdam gevierd.

Verbinden
Het herstel bij Infra zet door en ligt prima op koers. Door het blijvend sturen op, en verder verfijnen van tender-, project- en risicomanagement, neemt de voorspelbaarheid van de projecten toe. De omzet in het derde kwartaal van 2017 komt op een hoger niveau uit dan in het derde kwartaal van 2016. In de omzet komt meer nadruk te liggen op regionale projecten, onderhoud en beheer en specialistische werken. Zo werd onlangs het alliantiecontract ondertekend voor het project Dijkversterking Gorinchem Waardenburg. Ook maakte Heijmans bekend dat het een nieuw project met energieopwekkende geluidsschermen gaat uitvoeren, nabij de A50 in Uden: Solar Highways. In Veldhoven startte de aanleg van de Zilverbaan; de nieuwe westelijke ontsluitingsroute naar de toekomstige aansluiting op de A67. In de zomer legde Heijmans in opdracht van Nuon een warmte-transportleiding aan in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam, met als doel bestaande en toekomstige woningen in dat gebied te voorzien van restwarmte uit de elektriciteitscentrale in Diemen.

Voortgang specifieke projecten
De afwikkeling van projecten die specifieke aandacht vragen, verloopt volgens verwachting. Ten aanzien van het project Huisvesting RIVM/CBG is Heijmans in een vergevorderd stadium om haar aandeel binnen het consortium over te dragen aan consortiumpartner Strukton. Dit past bij de strategie om in het transitiejaar 2017 de impact van een aantal specifieke projecten zo snel mogelijk af te bouwen. Hoewel recent een financiële en technische oplossing voor het project is bereikt, heeft Heijmans toch besloten dat het afstoten van haar aandeel de beste manier is om invulling te geven aan deze strategie. Het consortium heeft financial close bereikt en financiële afspraken gemaakt met het Rijksvastgoedbedrijf. De financiële impact van het terugtreden uit het consortium komt ruim binnen de bandbreedte uit die is vermeld in het jaarverslag 2016.

Onlangs heeft de Raad van Arbitrage voor de Bouw tussenvonnis gedaan inzake het geschil over de Wilhelminasluis in Zaandam. Het tussenvonnis biedt uitgangspunten om het project samen af te ronden. De voorziening die Heijmans met de jaarcijfers 2016 heeft genomen lijkt toereikend; de exacte financiële consequenties worden de komende periode uitgewerkt. De uitvoering van de N23 verloopt volgens plan. Het project Drachtsterweg in Leeuwarden bevindt zich in de eindfase.

Outlook
Het herstel dat is ingezet in 2017 zet zich door. Heijmans ontwikkelt zich volgens plan en ligt op koers naar structureel herstel. Vastgoed en Woningbouw en Infra presteren conform verwachting, waarbij Vastgoed en Woningbouw profiteren van de aangetrokken woningmarkt en de gekozen strategie bij Infra duidelijk vruchten afwerpt. Eerder genomen maatregelen dragen bij aan het voorspelbaar maken van projecten, met een sterke resultaatverbetering als gevolg. Bij Utiliteit laat duurzaam herstel van de markt voor nieuwbouwprojecten nog op zich wachten.

Vanwege de voortgang die Heijmans de afgelopen periode heeft geboekt, is besloten om de kredietfaciliteit vervroegd terug te brengen van € 176 miljoen naar € 156 miljoen; dit is drie kwartalen eerder dan voorzien in de afspraken met de banken. Een stabiele werkkapitaalontwikkeling en de goede voortgang met het beperken van het neerwaarts risico bij de specifieke projecten motiveren dit besluit.
oompje24
0
quote:

Broke Even schreef op 1 november 2017 07:39:


Outlook klinkt wel goed. Maar weer geen harde cijfers...


Harde cijfers geeft Heijmans nooit bij 1e en 3e kwartaal.
Broke Even
0
quote:

oompje24 schreef op 1 november 2017 07:43:


[...]

Harde cijfers geeft Heijmans nooit bij 1e en 3e kwartaal.

Weet ik, maar iets van omzet ofzo...
Broke Even
0
Over financiële consequenties RIVM verwijzen naar verslag 2016. Beetje kinderachtig. Waarom zeggen ze niet gewoon wat het weer gaat kosten.
buf
0
quote:

Broke Even schreef op 1 november 2017 07:38:
Vanwege de voortgang die Heijmans de afgelopen periode heeft geboekt, is besloten om de kredietfaciliteit vervroegd terug te brengen van € 176 miljoen naar € 156 miljoen; dit is drie kwartalen eerder dan voorzien in de afspraken met de banken. Een stabiele werkkapitaalontwikkeling en de goede voortgang met het beperken van het neerwaarts risico bij de specifieke projecten motiveren dit besluit.


Dit wijst er m.i. wel op dat er momenteel eindelijk winst wordt gemaakt bij Heijmans.
[verwijderd]
0
quote:

Broke Even schreef op 1 november 2017 07:39:


Outlook klinkt wel goed. Maar weer geen harde cijfers...


Heijmans geeft nooit harde cijfers bij tussentijdse updates, wel bij reguliere jaar- en halfjaarcijfers.

Overigens geeft de update vertrouwen: op alle fronten gaat het goed, met Utiliteit als nakomertje.

De koers kan stijgen, geholpen door uitlatingen van De Groot van Bouwgarant.

www.telegraaf.nl/financieel/1000537/b...
Gerard_ecb
0
quote:

Broke Even schreef op 1 november 2017 07:47:


Over financiële consequenties RIVM verwijzen naar verslag 2016. Beetje kinderachtig. Waarom zeggen ze niet gewoon wat het weer gaat kosten.

Ze zeggen dat ze ruim binnen de voorziening (zie jaarveslag 2016) blijven. Met andere woorden, hier wordt een resultaat gemeld omdat de werkelijke last lager is dan de voorziening (het genomen verlies). Uitstekend nieuws. Voor de Wilhelmina sluis geldt ws hetzelfde en dan zijn we nagenoeg klaar met alle probleemtrajecten.

Utiliteit laat qua volume verbetering zien maar dit vertaa,d zich nog niet in hogere prijzen. Nu we weten dat bij de bouwbedrijven de orders tegen de plnten omhoog klotsen is het niet lastig voor te stellen dat ook hier de prijzen in 2018 flink gaan aantrekken en dan gaat ook deze divisie flink op stoom komen.

Ik ga mijn remparachute, namelijke de verkochte calls 10€, snel terugkopen. Ik denk dat we vandaag flink omhoog gaan en boven de 10€ zal mij niet verbazen en voor volgend jaar > 12 minimaal maar ik denk veel hoger (15€). Dus ik ga ook wat calls kopen.

Succes
Nuchtere Kijk Op
0
Wat ik gisteren al schreef, super dus. Quote:

"Voortgang specifieke projecten
De afwikkeling van projecten die specifieke aandacht vragen, verloopt volgens verwachting. Ten aanzien van het project Huisvesting RIVM/CBG is Heijmans in een vergevorderd stadium om haar aandeel binnen het consortium over te dragen aan consortiumpartner Strukton. Dit past bij de strategie om in het transitiejaar 2017 de impact van een aantal specifieke projecten zo snel mogelijk af te bouwen. Hoewel recent een financiële en technische oplossing voor het project is bereikt, heeft Heijmans toch besloten dat het afstoten van haar aandeel de beste manier is om invulling te geven aan deze strategie. Het consortium heeft financial close bereikt en financiële afspraken gemaakt met het Rijksvastgoedbedrijf. De financiële impact van het terugtreden uit het consortium komt ruim binnen de bandbreedte uit die is vermeld in het jaarverslag 2016."
tradersonly
0
Voor degenen die Heijmans bashers Yteke de Jong (Telegraaf) en Michel Aupers - voormalig Rabobank analist nog kennen van hun negatieve berichtgevingen over Heijmans afgelopen jaar.

In de bijlage nog een tweet tussen de twee van een kleine week geleden.
Nou Yteke en Michel.. bedankt dat jullie voor mij konden acteren als de perfecte contra-indicatoren.
Bijlage:
78 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 28 jul 2021 17:35
Koers 12,640
Verschil +0,060 (+0,48%)
Hoog 12,680
Laag 12,500
Volume 24.181
Volume gemiddeld 0
Volume gisteren 43.473