Steinhoff een mooie kans

9.288 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... 461 462 463 464 465 » | Laatste
[verwijderd]
1
quote:

boer_staf schreef op 19 juli 2018 15:16:


Wat hebben jullie geluk, maar het zal keren. Geloof me maar!


www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ
maurice73
0
Bij deze mijn dank vooral aan Smakkie voor het openen van dit draadje, ik had anders nooit van Steinhoff gehoord, en aan iedereen die hier verder zinvolle informatie heeft gedeeld. Dat we zo veel mogelijk geld gaan verdienen met Steinhoff.
JaccoW
3
ik weet niet waar ik nu meer een hekel aan krijg. Die boer of alle andere die reageren op hem zodat heel dit draadje naar de klote gaat.... reageer toch gewoon helemaal niet!!
IQ
0
quote:

JaccoW schreef op 19 juli 2018 15:29:


ik weet niet waar ik nu meer een hekel aan krijg. Die boer of alle andere die reageren op hem zodat heel dit draadje naar de klote gaat.... reageer toch gewoon helemaal niet!!

Waar woon jij, toch in Nederland, gehoord van democratie, reageren mag altijd en je mening geven ook, als je maar netjes blijft.
MotisIEX
1
quote:

JaccoW schreef op 19 juli 2018 15:29:


ik weet niet waar ik nu meer een hekel aan krijg. Die boer of alle andere die reageren op hem zodat heel dit draadje naar de klote gaat.... reageer toch gewoon helemaal niet!!

Nou, ik denk dat boer_staf gewoon moet begrijpen dat zijn input totaal niet gewenst is, tenzij contructief. Ik ben het met je eens dat reactie resulteert in een oeverloos heen-en-weer-gehohannes, maar ja… ons boerke noopt mij (ons?) tot reactie.

Dus boer_staf… doe ons allemaal een plezier en houdt het constructief. Mensen, en dus ook forumgangers, hebben een goed geheugen. Doe ook jezelf een plezier; als je in de toekomst nog serieus genomen wilt worden op andere draden/fora, stop dan met de manier waarop je je nu profileert. Gewoon verre van sjiek…

Mijn laatste reactie boer_staf aangaande.
IQ
0
Goed bericht moet in de VS nog goed doorkomen, mensen zijn net wakker en kunnen nog niet goed denken.
[verwijderd]
0
Lekker opgerookt weer die winst... paar snelle traders die op de verkoopknop gedrukt hebben in de USA
IQ
0
Winstnemingen in de VS, moet kunnen, herstel vandaag nog. LET OP, de 0,25 komt eraan. ha, ha, ha,.
Arbitrageur
0
Verder nieuws

irhosted.profiledata.co.za/steinhoff/...

Commercial agreement on Hemisphere Restructuring

The Company refers to its announcement of 29 June 2018 noting that discussions regarding a
potential restructuring of the financial indebtedness of Hemisphere International Properties B.V.
(“Hemisphere” and the “Hemisphere Restructuring”, respectively) were ongoing, and that the
Company would provide an update to the market in due course.

Following recent discussions, the principal indicative commercial terms for the Hemisphere
Restructuring have been finalised with the advisors representing the third-party creditors of
Hemisphere (the “Hemisphere Lenders”) and has been provided to the Hemisphere Lenders
for their approval. At the same time, it is being provided to the third-party creditors of Steinhoff
Europe AG and Steinhoff Finance Holding GmbH (“SFH”) pursuant to the lock up agreement
referred to in the Company’s announcement of 11 July 2018.

A high-level overview of the term sheet for the Hemisphere Restructuring (the “Hemisphere
Term Sheet”) is set out below. The overall objective of the terms agreed are to provide
Hemisphere with a long-term stable platform to realise its assets and maximise recoveries for
all its stakeholders.

If the Hemisphere Lenders’ approval is obtained, the expected next step is that Hemisphere
will negotiate with the Hemisphere Lenders on the terms of a lock-up agreement (the
“Hemisphere LUA”) with respect to the implementation of the Hemisphere Restructuring in
accordance with the Hemisphere Term Sheet. The Hemisphere LUA will be designed, among
other matters, to impose an agreed standstill obligation on the Hemisphere Lenders to
facilitate the implementation of the Hemisphere Restructuring by providing Hemisphere and
its stakeholders with a period of stability whilst the relevant documents are negotiated, and
arrangements are put in place to implement the Hemisphere Restructuring.

A further update will be provided to the market when negotiations regarding the Hemisphere
LUA have concluded.
Overview of the Hemisphere Term Sheet

The Hemisphere Term Sheet sets out the terms on which the €750 million revolving bridge facility
between Hemisphere (as borrower), the Company (as guarantor) and certain third-party
creditors (the “Existing Facility”) is to be refinanced by a new senior secured term loan
financing (the “New Facility”). Aside from locally secured facilities, the Hemisphere Group’s (as
defined below) only material external financial indebtedness is the the Existing Facility.SFH intercompany claim

- There are ongoing steps pursuant to which Hemisphere and SFH are seeking
confirmation as to whether certain intercompany payables from Hemisphere to SFH
(the “SFH Claims”) are (i) valid; and (ii) if valid, whether such claims should be
subordinated to the New Facility.
- If the SFH Claims are found to be valid and rank pari passu:
o the claims will benefit from the terms applicable to the New Facility (e.g. in
relation to interest, guarantees and the rollover and extension fee);
o where prepayments have been made in respect of the New Facility which: (i)
have not been paid pro rata on the SFH Claims; and (ii) such prepayments
exceed €228,334,614, a catch-up payment on the SFH Claims will be required;
and
o following the catch-up payment, all future disposal proceeds will be paid on a
pro-rated pari passu basis across the New Facility and the SFH Claims.

Hemisphere governance

- The Hemisphere board shall consist of a majority of independent directors (the identity
of such directors to be acceptable to the Majority Lenders, acting reasonably).
- The Company will be entitled to appoint a non-voting observer to the Hemisphere
board.
Haddock71
0
het definitieve akkoord moet gewoon even gepubliceerd worden, dan is het allemaal wat minder volatile
[verwijderd]
0
wat verwacht je ... bij grote stijgingen stappen mensen uit en ook weer in... winstnemingen is normaal.
Smakkie
0
Gaat later weer omhoog. Sommigen pakken even winst. Vanaf 7ct heb je toch bijna 300%. Maar veel kan er niet uit want ik denk dat 70% nog met een giga verlies zit. Nu wordt het alleen maar beter dus zij blijven zitten.
mano 2
0
UPDATE 15:35 STEINHOFF

SNH SHFF 201807190039A
Hemisphere Restructuring Update

Steinhoff International Holdings N.V.
(Incorporated in Nederland)
(Registratienummer: 63570173)
Deelcode: SNH
ISIN: NL0011375019

Steinhoff Investment Holdings Limited
(Incorporated in the Republic of South Africa)
(Registratienummer: 1954/001893/06)
JSE-code: SHFF
ISIN: ZAE000068367
("Steinhoff Investments" of de "Issuer")

HEMELSE HERSTRUCTURERING UPDATE
Steinhoff International Holdings N.V. (de "Vennootschap" en met haar dochterondernemingen, de "Groep")

Commerciële overeenkomst over de herstructurering van het halfrond

Het bedrijf verwijst naar zijn aankondiging van 29 juni 2018 en merkt op dat discussies over een
mogelijke herstructurering van de financiële schuldenlast van Hemisphere International Properties B.V.
("Hemisphere" en de "Hemisphere Restructuring", respectievelijk) waren aan de gang, en dat de
Bedrijf zou te zijner tijd een update van de markt kunnen bieden.

Na recente besprekingen, de belangrijkste indicatieve commerciële voorwaarden voor het halfrond
De herstructurering is afgerond met de adviseurs die de derde crediteuren vertegenwoordigen van
Hemisphere (de "Hemisphere Lenders") en is verstrekt aan de Hemisphere Lenders
voor hun goedkeuring. Tegelijkertijd wordt het verstrekt aan de derde schuldeisers van Steinhoff
Europe AG en Steinhoff Finance Holding GmbH ("SFH") op grond van de lock-upovereenkomst
waarnaar verwezen wordt in de aankondiging van de Vennootschap van 11 juli 2018.

Een overzicht op hoog niveau van de term sheet voor de Hervormingsrestructurering (het "halfrond"
Term Sheet ") wordt hieronder uiteengezet. Het algemene doel van de overeengekomen voorwaarden is om te voorzien
Halfrond met een stabiel stabiel platform op lange termijn om zijn activa te realiseren en recoveries voor te maximaliseren
al zijn stakeholders.
mano 2
0
VERVOLG
If the Hemisphere Lenders’ approval is obtained, the expected next step is that Hemisphere
will negotiate with the Hemisphere Lenders on the terms of a lock-up agreement (the
“Hemisphere LUA”) with respect to the implementation of the Hemisphere Restructuring in
accordance with the Hemisphere Term Sheet. The Hemisphere LUA will be designed, among
other matters, to impose an agreed standstill obligation on the Hemisphere Lenders to
facilitate the implementation of the Hemisphere Restructuring by providing Hemisphere and
its stakeholders with a period of stability whilst the relevant documents are negotiated, and
arrangements are put in place to implement the Hemisphere Restructuring.

A further update will be provided to the market when negotiations regarding the Hemisphere
LUA have concluded.
Overview of the Hemisphere Term Sheet

The Hemisphere Term Sheet sets out the terms on which the €750 million revolving bridge facility
between Hemisphere (as borrower), the Company (as guarantor) and certain third-party
creditors (the “Existing Facility”) is to be refinanced by a new senior secured term loan
financing (the “New Facility”). Aside from locally secured facilities, the Hemisphere Group’s (as
defined below) only material external financial indebtedness is the the Existing Facility.
mano 2
0

Als de goedkeuring van de Hemisphere Lenders is verkregen, is de verwachte volgende stap die Halfrond
zal onderhandelen met de Hemisphere Lenders volgens de voorwaarden van een lock-upovereenkomst (de
"Hemisphere LUA") met betrekking tot de implementatie van de herstructurering van het halfrond in
overeenstemming met het halfrond termijnblad. De Hemisphere LUA zal worden ontworpen, tussen
andere zaken, om een ??overeengekomen standstillverplichting op te leggen aan de Hemisphere Lenders aan
faciliteren van de implementatie van de Hemisphere Restructuring door Hemisphere en
haar belanghebbenden met een periode van stabiliteit, terwijl over de relevante documenten wordt onderhandeld, en
er worden regelingen getroffen om de herstructurering van het halfrond ten uitvoer te leggen.

Een verdere update zal aan de markt worden verstrekt bij onderhandelingen over het halfrond
LUA heeft besloten.
Overzicht van het halfrond-urenformulier

Het halfrond-termijnblad beschrijft de voorwaarden voor de draaibrug met € 750 miljoen
tussen Hemisphere (als lener), de Vennootschap (als garantiegever) en bepaalde derde partijen
crediteuren (de "Bestaande Faciliteit") moeten worden geherfinancierd door een nieuwe senior beveiligde termijnlening
financiering (de "nieuwe faciliteit"). Afgezien van lokaal beveiligde faciliteiten, de Hemisphere Group's (als
hieronder gedefinieerd) alleen de materiële externe financiële schuldenlast is de bestaande faciliteit.
mano 2
0
structuur van de emisphere-groep

Hemisphere heeft ermee ingestemd om bepaalde structurele wijzigingen aan te brengen in zijn subgroep (het 'halfrond'
Groep"). Deze omvatten:

- een nieuwe tussenholding ("Topco") die op het halfrond wordt geplaatst
Group als enige dochteronderneming van Hemisphere; en
- een tweede nieuwe tussenholding ("Holdco") die onder Topco zal worden geplaatst
die 100% van de aandelen in elk van de huidige dochterondernemingen van Hemisphere zal houden
zoals momenteel wordt gehouden door Hemisphere.

Voorwaarden van nieuwe faciliteit

- Hoofdsom
o Hoofdsom van € 750 miljoen plus opgebouwde en niet-betaalde rente, de rollover
en uitbreidingskosten zoals hieronder beschreven en alle andere uitstaande bedragen onder
de bestaande faciliteit.
o Het hoofdbedrag wordt onmiddellijk verminderd met de opbrengst van om het even welk
vooruitbetalingen onder de bestaande faciliteit die zijn gedaan door Hemisphere
vóór de datum waarop de nieuwe faciliteit van kracht wordt (de "closing"
Datum ", die naar verwachting niet later is dan 3 augustus 2018).
- vergoedingen voor omrekeningen en uitbreidingen
o De kredietverstrekkers onder de nieuwe faciliteit (de "nieuwe kredietverstrekkers") hebben recht op 3%
rollover en uitbreidingsvergoeding van € 22,5 miljoen die zal worden opgebouwd en behandeld en
geactiveerd als onderdeel van de uitstaande hoofdsom onder de nieuwe faciliteit.
- Volwassenheid
o Looptijd is 3 jaar vanaf de datum van implementatie en voltooiing van: (i) de
Halfrond Herstructurering; en (ii) de herstructurering van het financiële
schuldenlast van de Vennootschap, Steinhoff Europe AG, Steinhoff Finance Holding
GmbH ("SFH") en Stripes US Holding Incorporated, met een looptijd van
stopdatum van 31 december 2021.
mano 2
0
Interesseren
o 10% per jaar, betaalbaar in contanten volgens een "pay if you can" -basis in overeenstemming
met de voorwaarden van de nieuwe faciliteit, inclusief een halfjaarlijkse cash-sweep.
o Niet-contante rente die niet in contanten wordt betaald, zal worden betaald als PIK-rente die zal samengaan
en profiteer van een halfjaarlijkse basis.
- Ondernemingen
o Overeenkomsten van het halfrond om een ??verbintenis op te nemen om:
- ga akkoord met de voorwaarden van een verwijderingsplan (het "Overeengekomen verwijderingsplan") met de
vereiste meerderheid van New Lenders (de "Majority Lenders", zijnde 66 2/3%
van de Nieuwe Lenders door toezeggingen) binnen 3 maanden na de Closing
Datum en om de zes maanden een bijgewerkt verwijderingsplan te verstrekken
daarna; en
- het op de markt brengen en implementeren van de overdrachten die zijn uiteengezet in de Overeengekomen Verwijdering
Plan.
o Alle verkopen waarvoor meerderheidsleningen zijn vereist, behalve voor de minimis-uitzonderingen
of verkopen waarbij de vergoeding minstens de prijs is die in de Overeengekomen overeenkomst is overeengekomen
Verwijdering Plan.
o Geen enkele debiteur om enige wijziging of afstand van een lease-documentatie overeen te komen
(afhankelijk van belangrijkheidsdrempel) of documentatie met betrekking tot de verwijdering van
de Kika / Leiner vastgoedholdings (de "KL Propcos") zonder Meerderheid
Toestemming van de kredietgever.
- Intercompany claims van de Hemisphere Group
o Alle schulden door enig lid van de Hemisphere Group aan een ander lid
van de Hemisphere Group worden achtergesteld maar vrij betaalbaar tot de
het optreden van een geval van verzuim.
9.288 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... 461 462 463 464 465 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 718,41 +5,95 +0,84% 07 mei
AMS25-24h^ 718,42 +0,01 +0,00% 07 mei
AMX 1.056,90 +7,32 +0,70% 07 mei
ASCX 1.368,65 +21,44 +1,59% 07 mei
BEL 20 4.044,07 +26,49 +0,66% 07 mei
BRX20-24h^ 4.041,77 -2,30 -0,06% 07 mei
Germany30^ 15.403,10 +206,36 +1,36% 07 mei
Dutch15-index 19.057,84 +91,91 +0,48% 07 mei
Euro30-index 20.672,27 +163,07 +0,80% 07 mei
US30^ 34.786,52 0,00 0,00% 07 mei
US500^ 4.230,62 0,00 0,00% 07 mei
Nasd100^ 13.717,82 0,00 0,00% 07 mei
Japan225^ 29.414,56 0,00 0,00% 07 mei
WTI 64,85 0,00 0,00% 07 mei
Brent 68,17 0,00 0,00% 07 mei
EUR/USD 1,2167 0,0000 0,00% 22:00
BTC/USD 57.719,03 +65,48 +0,11% 22:34
Gold spot 1.831,28 0,00 0,00% 22:00
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
ASMI 262,300 +11,800 +4,71% 07 mei
ASML 543,900 +14,100 +2,66% 07 mei
BESI 63,860 +1,560 +2,50% 07 mei
Dalers Laatst +/- % tijd
SIGNIFY NV 49,940 -1,000 -1,96% 07 mei
DSM 152,250 -2,200 -1,42% 07 mei
KPN 2,804 -0,030 -1,06% 07 mei

Nieuws Forum

BAM gaat bouwen aan Brits station op ...
Bunder op 1 mei 2021 11:23
8
Verkopen webwinkel bol.com flink omho...
Waardebelegger op 26 apr 2021 10:20
12
Bayer diep in het rood door schikking...
Aspro op 23 apr 2021 20:13
27
Totale marktwaarde bitcoin weer boven...
morgen1 op 22 apr 2021 21:19
7
'Verkiezingsprogramma's schieten teko...
haas op 18 apr 2021 19:33
10