Eerste kwartaal 2018

893 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 41 42 43 44 45 » | Laatste
Daexter
0
Proost op een nieuw jaar, dat het maar een Heijl goed jaar mag worden.

Dat 2018 het jaar wordt, waarin er weer goede winst gepubliceerd en nog meer wordt gemaakt. Het jaar waarin wordt aangekondigd wanneer het dividend weer wordt hervat, het jaar dat de koers verdubbeld :)

We gaan het zien beste mensen, eenieder een goed jaar gewent!
salud
0
Allemaal de beste wensen.
En Daexter, dat zijn mooie woorden die je spreekt.
Belangrijker is toch dat we met z'n allen een beetje gezond en gelukkig blijven.
Geld is daarbij niet echt belangrijk want bovenstaande dingen kan je er niet mee kopen.
Zou wel leuk zijn (ook voor de harde werkers bij Heijmans zelf) als er wat meer zekerheid komt over een toekomstige goed belegde boterham.
Ik ga er van uit dat iedereen daar bij het bedrijf echt wel zijn best voor doet en als het hen lukt gaat het ons hiet op de site ook goed.
Iedereen geluk en
Salud
Nuchtere Kijk Op
0
Ik sluit me graag aan met de beste wensen ! (Ook voor de harde werkers bij Heijmans zelf). Op naar een duurzame groei en een mooi 2018 voor allen.
buf
0
29-12-2017 9,708
02-01-2018 9,950

Gelukkig nieuwjaar allemaal.
We zijn in ieder geval goed begonnen.
De Troon Jan
0
Maandag start de bouw weer ..... na twee weken vakantie hup met dat goede nieuws.....
buf
0
29-12-2017 9,708
02-01-2018 9,950
03-01-2018 9,970
08-01-2018 10,040

We gaan de goede kant op.
Daexter
0
quote:

buf schreef op 8 januari 2018 19:18:


29-12-2017 9,708
02-01-2018 9,950
03-01-2018 9,970
08-01-2018 10,040

We gaan de goede kant op.Mooi samengevat :)

Voorspelling:
22-2-2018 10,50
23-2-2018 11,30
26-2-2018 11.80
27-2-2018 12,20
28-2-2018 12,40

En daarna tot aan de q1 cijfers schommelend rond dat niveau
[verwijderd]
0
Ik vraag het me af; we staan nu op 10 eu, wat best hoog is vergeleken met vorige jaren; in 2013 had het bedrijf redelijk winst en stond het ook tussen 7 en 13 eu. Nu hebben we nog steeds verlies (afgelopen half jaar 20 mil winst? Da's puur door verkoop van een deel vh bedrijf voor 31 mil. Anders hadden we 11 mil verlies).

Het lijkt me sterk dat we het 2e deel van 2017 winst hebben geboekt. De twijfel is er zelfs of we over heel 2017 (ondanks 20 mil winst eerste half jaar) winst hebben geboekt. Jullie spreken erg optimistisch over de gang van de koers, maar ik heb enorme twijfels. Ik ben bij Q2 en Q3 erin gegaan en heb mijn winst elke keer gepakt, maar zit te twijfelen bij deze jaarresultaten short te gaan.
Broke Even
0
quote:

Fliptus schreef op 9 januari 2018 15:48:


Ik vraag het me af; we staan nu op 10 eu, wat best hoog is vergeleken met vorige jaren; in 2013 had het bedrijf redelijk winst en stond het ook tussen 7 en 13 eu. Nu hebben we nog steeds verlies (afgelopen half jaar 20 mil winst? Da's puur door verkoop van een deel vh bedrijf voor 31 mil. Anders hadden we 11 mil verlies).

Het lijkt me sterk dat we het 2e deel van 2017 winst hebben geboekt. De twijfel is er zelfs of we over heel 2017 (ondanks 20 mil winst eerste half jaar) winst hebben geboekt. Jullie spreken erg optimistisch over de gang van de koers, maar ik heb enorme twijfels. Ik ben bij Q2 en Q3 erin gegaan en heb mijn winst elke keer gepakt, maar zit te twijfelen bij deze jaarresultaten short te gaan.
Ga maar lekker short. Ik houd mijn stukken aan.
Broke Even
0
Ik geloof wel dat ze winst hebben. Ze hebben het grote verlies vorig jaar gepakt. De vraag is hoeveel winst. Ik denk niet spectaculair. Rond de 30 miljoen.
[verwijderd]
0
Waarop baseer je dat? Heijmans is nog niet zpdanig verbeterd of de goede weg op dat het nu zo veel waard is als 2013-2014. Ik ben nog niet long of short, maar ik vraag me af wat ik misschien mis
tradersonly
1
Q3 update was toch behoorlijk positief
www.heijmans.nl/nl/nieuws/trading-upd...

Outlook
Het herstel dat is ingezet in 2017 zet zich door. Heijmans ontwikkelt zich volgens plan en ligt op koers naar structureel herstel. Vastgoed en Woningbouw en Infra presteren conform verwachting, waarbij Vastgoed en Woningbouw profiteren van de aangetrokken woningmarkt en de gekozen strategie bij Infra duidelijk vruchten afwerpt. Eerder genomen maatregelen dragen bij aan het voorspelbaar maken van projecten, met een sterke resultaatverbetering als gevolg. Bij Utiliteit laat duurzaam herstel van de markt voor nieuwbouwprojecten nog op zich wachten.

Vanwege de voortgang die Heijmans de afgelopen periode heeft geboekt, is besloten om de kredietfaciliteit vervroegd terug te brengen van € 176 miljoen naar € 156 miljoen; dit is drie kwartalen eerder dan voorzien in de afspraken met de banken. Een stabiele werkkapitaalontwikkeling en de goede voortgang met het beperken van het neerwaarts risico bij de specifieke projecten motiveren dit besluit.
tradersonly
1
Als ze structureel 2% nettowinst kunnen behalen dan kom je uit op €1,66 per aandeel. Plak daar een k/w van 10 op en koersen van rond de €16 á €17 zijn zeker niet overdreven aan de prijs, eerder nog conservatief.
Dat kan dus een up-potentieel bieden van 50% op de huidige koers binnen een pakweg 12-24 maands horizon.
tradersonly
2
ABN AMRO - Sector update : Bouw
10 januari 2018

Bouwbedrijven profiteren van tekorten, klanten de dupe
Nu we fris aan 2018 zijn begonnen, is het een goed moment om de balans op te maken. Als je 2017 voor de bouwsector met één woord moet samenvatten, zou dit het woord ‘tekort’ zijn. De bouwsector liep tegen de grenzen van haar kunnen aan door de hoge vraag van de afgelopen jaren. De matige innovatiekracht van de bouw zorgt er daarnaast voor dat de productiviteitsstijging achterblijft bij andere sectoren. Dit heeft grote gevolgen voor de productie, met een lichtpunt.

Te weinig personeel, hoe lang nog?
Het meest in het oog springend is het tekort aan medewerkers, waar we al eerder over schreven. Bouwbedrijven hebben afgelopen jaren veel werknemers moeten ontslaan en door vergrijzing gaan veel werknemers met pensioen. Er is nu zoveel werk dat het hen niet lukt om daar voldoende werknemers voor aan te trekken. Er wordt zelfs gesproken van een ‘war on talent’. 19,1% van de bouwbedrijven gaf in het vierde kwartaal van 2017 aan dat zij een personeelstekort hadden. Zoals uit figuur 1 blijkt, is het arbeidstekort in 2017 sterk opgelopen. In het vierde kwartaal van 2016 gaf nog maar 6,3% van bouwbedrijven aan dat zij te weinig werknemers hadden.

En dit tekort is ook niet zomaar opgelost. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft berekend dat er in de periode 2017-2022 134.000 nieuwe arbeidskrachten nodig zijn in de bouw, zowel voor functies op de bouwplaats als leidinggevende en administratieve functies. Er zijn vooral veel timmerlieden nodig, die overigens tijdens de crisis ook massaal zijn ontslagen. Vooral in 2018 en 2019 loopt het tekort hard op.

De instroom vanuit de bouwopleidingen zal voorlopig geen soelaas bieden. Het EIB verwacht dat circa 45% van de benodigde arbeidskrachten vanuit de bouwopleidingen kan instromen. De resterende 74.000 nieuwe werknemers moeten uit andere bedrijfstakken komen. Daar ligt meteen de moeilijkheid. Ook het arbeidstekort in andere sectoren loopt op, waardoor de arbeidsvoorwaarden in de bouw gunstig moeten zijn om werknemers te laten overstappen.

Te weinig bouwmaterialen; kunnen de heipalen nog wel de grond in?
Naast het arbeidstekort is er ook een tekort aan materiaal, zoals uit figuur 1 blijkt. Vooral aan heipalen is een groot gebrek. Die zouden steeds moeilijker te krijgen zijn, waardoor de bouw bij aanvang al vertraging oploopt. In het vierde kwartaal van 2017 gaf 13,3% van de bouwondernemers aan dat zij een tekort aan materiaal ervoeren. Een jaar eerder was dit nog maar 2,6%. Nieuwe productiecapaciteit is niet zomaar ingekocht. Daarvoor moeten investeringen gedaan worden in materieel, machines en bedrijfsruimtes.

Raakt dit de bouwproductie?
De eerste tekenen van een minder hard groeiende bouwproductie als gevolg van de tekorten zijn al zichtbaar. De bouwproductie groeide in 2016 met 7,7%, in de eerste 10 maanden van 2017 met 5,3%. Door de tekorten wordt de doorlooptijd van bouwprojecten langer. Dat maakt een bouwproject duurder, zelfs met een lage rentestand. Dit is ook te zien aan het aantal gereedgekomen bouwwerken; die stegen in 2017 minder hard dan in 2016. In 2016 was nog een groei te zien van 16,1%, in 2017 is dit teruggezakt tot 1,1% j-o-j in de eerste 10 maanden van 2017. Naar verwachting zal deze trend doorzetten in 2018.

Is dit een probleem voor bouwbedrijven?
De grote vraag is of dit een probleem is voor bouwbedrijven. Tekorten drijven de inkoopprijzen op, wat negatief is voor bouwbedrijven. Als projecten langer duren dan gepland, zorgt dit ook voor hogere kosten, zoals in figuur 2 is te zien. Als voorbeeld zijn de bouwkosten voor nieuwbouwwoningen genomen, de branche waar de productie het hardst stijgt en de tekorten het grootst zijn.

Toch was er een lichtpunt voor bouwbedrijven: zij kunnen de hogere kosten steeds beter aan hun afnemers doorberekenen, zo blijkt uit de outputindex. Deze index geeft weer wat de bouwkosten zijn van een nieuwbouwwoning inclusief algemene kosten en de winst en risico van de aannemer. Dit is een duidelijke breuk met het recente verleden.

In het verleden stegen de kosten, maar daalde de outputindex. Dit betekende dat hogere kosten niet doorberekend konden worden waardoor de winsten van bouwbedrijven daalden. Bouwbedrijven teerden in op hun reserves. De loon- en materiaalkosten stegen in 2016 bijvoorbeeld met 2%, terwijl de outputindex toen nog met 0,3% daalde. In 2017 kantelt dit beeld. In de eerste drie kwartalen van 2017 stegen de loon- en materiaalkosten met 2,5%, terwijl de outpuntindex met 6,2% steeg. Voor het eerst sinds 2008 kunnen bouwbedrijven hun winst verhogen ondanks stijgende materiaal- en loonkosten. Hierdoor kunnen bouwbedrijven hun marges weer herstellen, die in de crisis ver waren weggezakt.

Elk voordeel heeft zijn nadeel
Het is positief nieuws voor de bouwbedrijven, maar iemand moet de rekening betalen. Dit zijn de afnemers, opdrachtgevers én de consumenten. Zij krijgen de nadelen van een langere wachttijd en een hogere prijs gepresenteerd.

Waar in de crisis de nadelen bij de bouwers lagen, liggen die nu vooral bij de klanten. Vele consumenten die onderhoud in de crisis hebben uitgesteld, een nieuwbouwwoning willen kopen of de noodzakelijke verduurzaming van hun woning willen uitvoeren, komen bedrogen uit. Er is sprake van een aanbiedersmarkt in plaats van een vragersmarkt waardoor de ‘inkoopkracht’ van consumenten nu uiterst gering is. Vanwege de schaarste zal de start van de werkzaamheden later zijn, de bouwplanning langer duren en de kosten hoger zijn. En dan moet je nog maar hopen dat de kwaliteit is zoals verwacht. Niet alleen personeel is schaars, goed vakmanschap is nog schaarser.

Bron:

insights.abnamro.nl/2018/01/bouwbedri...


[verwijderd]
0
quote:

tradersonly schreef op 10 januari 2018 17:39:


Als ze structureel 2% nettowinst kunnen behalen dan kom je uit op €1,66 per aandeel. Plak daar een k/w van 10 op en koersen van rond de €16 á €17 zijn zeker niet overdreven aan de prijs, eerder nog conservatief.
Dat kan dus een up-potentieel bieden van 50% op de huidige koers binnen een pakweg 12-24 maands horizon.


Structureel 2% nettowinst? Maar het eerste half jaar van 2017 hadden ze nog 11 miljoen verlies (wat opgeleukt werd met een verkoop). Ja, ze zeggen dat ze op weg zijn naar een jaartje geen nettoverlies, maar ten eerste kan van alles tussendoor gebeuren (kijk naar BAM's winstwaarschuwing van een paar weken geleden; een project en hup ze kunnen de doelen van het jaar vergeten), en ten tweede zit er nog een groot gat tussen het doel wat heijmans nu heeft (geen verlies meer hebben) en het doel van 2% nettowinst.
Daexter
0
quote:

Fliptus schreef op 11 januari 2018 10:13:


[...]

Structureel 2% nettowinst? Maar het eerste half jaar van 2017 hadden ze nog 11 miljoen verlies (wat opgeleukt werd met een verkoop). Ja, ze zeggen dat ze op weg zijn naar een jaartje geen nettoverlies, maar ten eerste kan van alles tussendoor gebeuren (kijk naar BAM's winstwaarschuwing van een paar weken geleden; een project en hup ze kunnen de doelen van het jaar vergeten), en ten tweede zit er nog een groot gat tussen het doel wat heijmans nu heeft (geen verlies meer hebben) en het doel van 2% nettowinst.Hoeveel heb je voor je putopties over? Ik wil er wael een paar aan je verkopen..

Volgens mij zit je namelijk bij een andere bouwer te kijken en verwar je dit met Heijmans, dit komt uit het half jaar overzicht:

Netto resultaat na belastingen € 20 miljoen (1e halfjaar 2016: € 12 miljoen negatief);

Wat je zegt tav de projecten zoals bij BAM, heb je op zich gelijk ij, dat is waarom de koers vorig jaar zo hard daalde. Maar dat is ook waarom er vorig jaar een historisch recordverlies is genomen. Zo'n beetje ieder project waar maar een beetje onzekerheid op was, is een voorziening opgenomen, dit is wel even andere koek dan bij BAM, waar ze dat niet of in mindere mate hebben gedaan.

@tradersonly, dank voor je informerende posts!
893 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 41 42 43 44 45 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 28 jul 2021 17:35
Koers 12,640
Verschil +0,060 (+0,48%)
Hoog 12,680
Laag 12,500
Volume 24.181
Volume gemiddeld 0
Volume gisteren 43.473