Value8 in 2018:Peter Paul neemt revanche

765 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 35 36 37 38 39 » | Laatste
[verwijderd]
0
Koos Visser zou dus het liefst anoniem blijven. Dat is natuurlijk lastig, wanneer je als investeerder belangen boven de 5 procent neemt in beursfondsen als Value8. Deelnemingen van die omvang ben je immers verplicht bij de toezichthouder AFM aan te melden en dat betekent dat je naam in de openbare registers wordt gepubliceerd. Aldaar wordt je naam dan weer gezien door mensen die uit willen zoeken wat voor lieden er nou in een fonds als Value8 investeren.

Op een forum op beleggerswebsite IEX, waar Value8 wordt gevolgd door een aantal uitgesproken voor- en tegenstanders, komt ‘Ome Koos’ (zoals hij daar wordt genoemd) regelmatig ter sprake. Hierbij een klein advies voor Koos Visser van een gepensioneerde analist: als je écht niet in de publiciteit wil komen, moet je zorgen dat je geen meldingen hoeft te maken in de AFM-registers.

Hoe dan ook, uit die meldingen valt het een en ander over de suikeroom uit Nieuwkoop af te leiden:

November 2015 meldt Koos Visser via een schimmige transactie — waar ik nog op terugkom — een belang van 7,3 procent in Sucraf, een lege beursgenoteerde vennootschap in België. Value8 bezit momenteel bijna 50 procent van de aandelen Sucraf. Het belang van Visser in Sucraf heeft nu een waarde van ruim 50.000 euro.
De eerste melding van een belang in Value8 dateert van 5 januari 2012, als Koos Visser een 5 procent belang meldt. Dit belang wordt in 3 stappen uitgebreid tot een 20 procent belang: dat wordt gemeld op 6 mei 2017. Tegen de huidige beurskoers van 5,20 euro heeft dat belang nu een waarde van ongeveer 11 miljoen euro.
Op 19 januari 2017 meldt Koos Visser een 20 procent belang in Headfirst Source. De opbouw van het belang vangt aan op 7 maart 2012 met een melding van een 5 procent belang in Source Group (de voorloper van Headfirst Source). Value8 heeft een meerderheidsbelang in deze beursgenoteerde administrateur van zzp'ers. Tegen de huidige koers van 2,50 euro heeft dit belang van Visser nu een waarde van ruim 6 miljoen euro.
12 januari 2018 meldt Koos Visser daarnaast dus een 5 procent belang in Nedsense. Nedsense heeft eind 2017 een drietal bedrijven van Value8 overgenomen en het is de bedoeling dat het nog meer MKB-bedrijven van Value8 (en ook anderen) gaat overnemen. Value8 heeft een meerderheidsbelang in Nedsense. Het 5 procent belang van Visser in Nedsense heeft bij de huidige koers van 0,20 euro een waarde van ongeveer 0,34 miljoen euro.
Sinds 2010 heeft Koos Visser ook belangen opgebouwd en afgebouwd in Snowworld en IEX Group, twee aan Value8 gelieerde beursgenoteerde ondernemingen. Voor 2010 zijn door Visser belangen gemeld en afgemeld in onder meer Seagull en Crown van Gelder.

Koos Visser is dus duidelijk geïnteresseerd in het nemen van belangen in de spelonken van de Nederlandse effectenbeurs: sinds begin 2006 heeft hij 25 meldingen in het AFM-register voor substantiële deelnemingen.

Naast deze bovenstaande belangen heeft Visser momenteel ook nog een 15 procent belang in IT-detacheerder Ctac. Dit belang heeft momenteel een waarde van ongeveer 7 miljoen euro. Van de totaal door Koos gedane en publiekelijk bekende investeringen van ongeveer 25 miljoen euro is dus 17 miljoen geïnvesteerd in Value8 en aan Value8 gelieerde bedrijven. Dat is zo’n 70 procent. Koos Visser heeft zijn beleggingen dus niet gespreid en zet zwaar in op Value8 c.s.

Wat drijft Visser om zo zwaar in te zetten op het fonds van Peter Paul de Vries? In tegenstelling tot zijn winst op Ctac, zijn de rendementen op zijn beleggingen in Value8 en gelieerde ondernemingen per saldo zeer tegenvallend. Omdat ik zijn kostprijzen niet ken, moet ik een inschatting maken; op basis van deze schattingen kom ik tot de conclusie dat Koos Visser geen geld heeft verdiend aan zijn investeringen in Value8 c.s.

Daar komt nog bij dat zijn belangen in Value8 c.s. op papier ongeveer 17 miljoen euro waard zijn. De verhandelbaarheid van deze belangen is echter zo slecht, dat ze bij directe verkoop slechts een fractie van de huidige beurskoers waard kunnen blijken te zijn. Zoals het grote voorbeeld van Peter Paul de Vries, ene Warren Buffett, het altijd stelt: ‘Prijs is wat je betaalt, waarde is wat je krijgt‘.

Hoe komt Koos Visser aan al dat geld?
Op papier heeft Koos Visser een winst van bijna 3 miljoen euro op zijn belang in Ctac (1.9 miljoen aandelen maal het verschil tussen huidige koers van 3,50 en de koers midden 2015 van 2 euro). Ik vermoed dat hij een soortgelijk bedrag heeft verloren op zijn aandelen Value8. Sinds hij zijn belang fors heeft opgevoerd, zijn de ruim 2 miljoen aandelen Value8 gedaald van ongeveer 7 euro naar ruim 5 euro vandaag.

De vraag is waar Koos Visser, die zich tot 2010 veelal bezighield met transacties onder de miljoen euro, die 25 miljoen euro vandaan heeft gehaald. Ik had deze vraag — en nog vele andere — graag willen stellen aan Visser zelf: onderzoek bij de KvK leert namelijk dat het de management-BV van Koos Visser, de Exploitatie Maatschappij ‘t Visserhuis B.V., aan vermogen en liquiditeiten ontbreekt om 25 miljoen te kunnen investeren. Eind 2016 had deze B.V. namelijk een eigen vermogen van slechts 4,1 miljoen euro. De liquiditeiten bedroegen 2 miljoen euro, maar dit was te danken aan een vermogens injectie van hetzelfde bedrag.

Zijn Koos en Peter Paul twee handen op eén buik?
Uit een mededeling van Sucraf van juni 2016 blijkt dat Value8 en Koos Visser zeer nauw samenwerken. Value8 kocht zelfs winstbewijzen in Sucraf voor rekening van Koos Visser. Het lijkt erop dat Value8 Koos Visser als een stroman wilde gebruiken om te ontkomen aan de wettelijke verplichting een vol bod uit te brengen bij het overschrijden van een 30 procent kapitaalbelang. Value8 had per ongeluk of bewust immers zoveel aandelen Sucraf verworven, dat het de 30 procent-grens overschreed. Blijkbaar was Koos Visser bereid om te verklaren dat een deel van dat aandelenbelang voor zijn rekening was gekocht.

De Belgische toezichthouder besloot hier echter meteen doorheen te prikken, en concludeerde dat Value8 de 30 procent-grens overschreed. De toezichthouder besloot daarom dat Value8 een vol bod moest uitbrengen op de overige uitstaande aandelen en winstbewijzen van Sucraf. Op de laatste aandeelhoudersvergadering van Sucraf machtigt Koos Visser Value8-bestuurder Gerben Hettinga om voor hem te stemmen. Er is dus duidelijk een enorme vertrouwensband tussen Koos Visser en Value8.

De rond kerst 2017 aangekondigde vestzak/broekzak-transactie tussen Value8 en Nedsense illustreert hoe Peter Paul de Vries waarde creëert zonder dat er wezenlijk iets verandert (zie kader).
[verwijderd]
0


(kader) DE OPGEKLOPTE WAARDE VAN NEDSENSE
Eind 2017 kondigt Value8 aan dat het drie ondernemingen van gaat onderbrengen in Nedsense, een tot dan toe lege vennootschap. Nedsense betaalt voor deze overgang 0,7 miljoen euro in cash, een zogenoemde vendor loan van 4,8 miljoen, een 4,5 miljoen convertible met een conversieprijs van 10 centen en 13,33 miljoen 5-jarige opties met een uitoefenprijs van 15 centen.

In de loop van 2017 loopt de koers van Nedsense op van 10 cent tot 23 cent. Dat lijkt weinig, die 13 centen, maar het heeft grote gevolgen: op basis van deze beurskoers ultimo 2017 zal Value8 zeer waarschijnlijk stellen dat de marktwaarde van de converteerbare obligatie in de laatste dagen van 2017 is opgelopen van 4,5 miljoen euro naar 10,3 miljoen euro (45 miljoen maal 0,23 cent). Een papieren winst van 5,8 miljoen euro dus.

Voor de warrants geldt dat zij ultimo 2017 een intrinsieke waarde hadden van 1,06 miljoen euro (13,33 maal 0,23 -/- 0,15). De 19,7 miljoen aandelen die Value8 reeds in bezit had, worden door deze opgeklopte koers op papier ook 3,15 miljoen euro meer waard (de boekwaarde van deze aandelen was 1,4 miljoen euro terwijl deze aandelen ultimo 2017 een opgeklopte waarde hebben die 3,5 miljoen hoger ligt).

Omdat Value8 in 2017 overstapt op een andere manier van het waarderen van zijn investeringen, worden alle reële waardestijgingen van alle investeringen als winst verantwoord. De sterk opgelopen koers van Nedsense biedt Value8 dan ook de mogelijkheid om deze in totaal 10.0 miljoen (5,8+1,06+3,15) euro papieren winst als waardestijging/winst te rapporteren op de transactie.

Ultimo 2017 bedraagt de beurswaarde van de 33 miljoen aandelen Nedsense ruim 7,6 miljoen euro. De marktwaarde van de leningen en warrants van Value8 in Nedsense is dan 16,2 miljoen. De totale onderneming wordt dan een ondernemingswaarde toegedicht van 23,8 miljoen euro. Dat staat in geen enkele verhouding tot de 990.000 euro EBITDA (bruto kasstroom) op 15 miljoen euro omzet voor de 3 minuscule MKB-bedrijfjes binnen het beursfonds Nedsense. De bedrijfjes zijn actief op het gebied liftenbouw (Axess), branddeuren en rolluiken (GNS Brinkman) en waterkwaliteitsbeheer (Aquaserva). Het enige wat deze bedrijven bindt, is het feit dat Value8 al deze activiteiten uit faillisementen heeft verkregen. Voor een verdere omschrijving van deze 3 bedrijfjes verwijs ik jullie naar pagina 38 van het informatie memorandum.

De ondernemingswaarde is dus enorm opgeblazen. Wie heeft dit gedaan? En hoe is het gegaan? Op 12 januari 2018 vertelt Koos Visser aan de AFM dat hij 1,7 miljoen aandelen Nedsense heeft aangeschaft voor een totale investering van 300 a 400.000 euro. Met deze drie á vier ton die hij investeert om hoogstwaarschijnlijk gericht de koers van Nedsense op te jagen en/of te ondersteunen, geeft hij Peter Paul de Vries de mogelijkheid zijn belang in Nedsense met 10,0 miljoen euro op te waarderen. Indirect steunt Visser hiermee ook de waardeontwikkeling van zijn 20 procent belang in Value8.

Geen enkele accountant zou in deze doorzichtige truc mogen trappen (de beurskoers is namelijk niet tot stand gekomen in een efficiënte aandelenmarkt), maar ik ben bang dat de nieuwe accountant Accon, een klein onbetekenend kantoor, voor een ruime vergoeding zal stellen dat de gemanipuleerde beurskoers van Nedsense leidend is in het vaststellen van de reële waarde van het Value8-belang in Nedsense.

Lang verhaal kort: de modus operandi van Peter Paul de Vries blijft hetzelfde. Beurskoersen van beursgenoteerde ondernemingen met een slechte verhandelbaarheid worden gemanipuleerd om gebakken lucht te genereren. Bij Value8, en nu ook bij Nedsense. En Koos Visser uit Nieuwkoop doet mee.

Het bovenstaande gesjoemel toont de noodzaak aan om reverse listings onder een verscherpt toezicht te plaatsen. De Euronext heeft per 1 januari 2018 zo’n verscherping aangekondigd; het is nu zaak dat de Euronext het informatiememorandum van Nedsense afkeurt. Euronext moet een onderzoek doen naar de handel in Nedsense aandelen over de afgelopen 12 maanden. Tevens moet zij een zelfstandig onderzoek gelasten naar de waarde van de belangen die zijn ingebracht in Nedsense. Bovenstaand gerommel in Nedsense moet niet worden getolereerd.

Wordt vast nog vervolgd.

VOOR DE LIEFHEBBER: DE VRAGEN AAN KOOS VISSER
Nog even kort iets over mijn vruchteloze poging om Koos Visser te spreken te krijgen. Ik had hem de volgende vragen willen stellen:

Waar komt de 25 miljoen euro voor de investeringen in Value8 c.s. en Ctac vandaan?

Zijn jouw belangen onderpand van leningen van een bank? Dat zou kunnen verklaren hoe je deze belangen hebt gefinancierd.

Is dat mogelijk de Rabobank waar je eerder zelf van in het lokaal bestuur zat? De Rabobank is tenslotte ook de huisbank van Value8?

Wat is de verwevenheid tussen jou en Peter Paul de Vries?

Hoe vaak heb je contact met Peter Paul de Vries?

Slaap je ‘s nachts nog wel goed met zo’n grote exposure naar Value8 c.s.?

Misschien zijn er lezers die een of meer van bovenstaande vragen kunnen beantwoorden. Ik ben erg benieuwd. Koos Visser mag natuurlijk ook zelf reageren, maar ik vermoed dat hij dat niet mag van Peter Paul de Vries of zijn juridische adviseurs.
Tategoi69
0
wat meer actueler nieuws, lijkt erop of ook het belang in Novisource omgezet kan worden in contanten: www.iex.nl/Aandeel-Koers/11821/Noviso...

Waarde voor Value8 ongeveer 5.4 MM Euro

grtn Tategoi
Stockboer
0
Die Roel Goossens verdient ze ook makkelijk zo, beetje de registers van de AFM doorspitten kunnen we zelf ook wel.
DeZwarteRidder
0

Visser verdringt De Vries als grootste aandeelhouder Value8

De Nieuwkoopse privébelegger Koos Visser steekt nog eens €2,6 mln in het beursavontuur van Peter Paul de Vries, zo berekende het FD.
The Duck Master
0
Dan weet je gelijk waarom de koers van Value8 niet verder weg is gezakt, Ome Koos, koopt gewoon al het aanbod op.
wiegveld
0
J.P. Visser lijkt de gedachte aan te hangen dat hij door lager bij te kopen zijn verlies van minimaliseren bij beursstijgingen. Soms ook de vallende messen theorie genoemd. Interessant hoe deze man opereert in allerlei klein bier aandelen. met heel veel geld weinig gediversifieerd
Stapelaar
0
quote:

wiegveld schreef op 31 januari 2018 10:24:


J.P. Visser lijkt de gedachte aan te hangen dat hij door lager bij te kopen zijn verlies van minimaliseren bij beursstijgingen. Soms ook de vallende messen theorie genoemd. Interessant hoe deze man opereert in allerlei klein bier aandelen. met heel veel geld weinig gediversifieerdWaren het geen nieuwe aandelen misschien? Preferent dividend moest wel ergens uit betaald worden.
DeZwarteRidder
0
PPdV gelooft heilig in z'n eigen bedrijf:
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NN verkoopt belang Value8 aan Peter Paul de Vries

Door Redactie DFT
Updated 2 min geleden
8 min geleden in FINANCIEEL

Verzekeraar NN Group heeft zijn belang in beursfonds Value8 van ongeveer 10% grotendeels verkocht aan 3L Capital Holding. Dat is de persoonlijke vennootschap van Peter Paul de Vries.
DeZwarteRidder
0
De Vries vergroot belang in Value8 flink

Door ANP Producties
7 min geleden in FINANCIEEL

BUSSUM (AFN) - Topman Peter Paul de Vries heeft zijn belang in investeringsmaatschappij Value8 vergroot naar iets meer dan 30 procent. Hij deed dat door het leeuwendeel van het aandelenpakket van Delta Lloyd te kopen. Die verzekeraar, die vorig jaar opging in NN Group, bezat circa 10 procent.

De Vries zegt de aandelen te hebben gekocht omdat hij gelooft in Value8, dat het afgelopen jaar vaak negatief in het nieuws was. Hij heeft geen plannen om het bedrijf helemaal van de beurs te halen, schrijft hij in een brief aan de overige aandeelhouders van zijn persoonlijke vennootschap 3L Capital.

Delta Lloyd was volgens De Vries onder druk van zwaardere kapitaaleisen al bezig zijn belangen in kleinere beursfondsen af te bouwen. Na de overname door NN Group werd Value8 definitief te licht bevonden. ,,Ik schat in dat we tien keer zo groot zouden moeten zijn om voor NN Group in beeld te komen'', aldus de topman.
wiegveld
0
Tja, verkopen op de beurs was niet gelukt. Dan was de koers door de bodem van 4 euro gegaan. De Vries heeft gekocht en ome Koos dus ook.
maci
0
De brief van PP minus een grafiek:

Beste Value8-aandeelhouder

U weet dat ik Value8 samen met Gerben Hettinga heb opgericht in september 2008. Feitelijk zijn we – na enkele maanden werk aan de bieding en de governance structuur – in april 2009 pas echt van start gegaan.
In de bijna 9 jaar die daarop volgden hebben we hard gebouwd aan Value8: met een team van professionals hebben we een mooie portefeuille opgebouwd. Een portefeuille van succesvolle bedrijven met goede marktposities en ruime groeikansen. U weet dat de intrinsieke waarde van het aandeel Value8 in die jaren is gestegen van 0,48 euro per aandeel naar 6,33 (eind 2016). Met de ruime vertienvoudiging van de intrinsieke waarde kunnen we niet ontevreden zijn.
?
Ook in tegenwind-jaar 2017 hebben we niet stilgezeten. We hebben de basis gelegd voor een meer gefocust Value8. Met nieuwe, heldere grondslagen, een nieuwe accountant en een vereenvoudigde structuur.

Overzichtelijke, transparante structuur

Value8 heeft nu vier beursgenoteerde belangen en drie (niet-beursgenoteerde) bedrijven in portefeuille.

De beursgenoteerde belangen zijn:
• HeadFirst Source Group, leidende speler in contract management
• IEX Group, marktleider in Nederland op gebied van online beleggingsinformatie
• Novisource, detachering en consultancy
• MKB Nedsense, investeringsmaatschappij in MKB segment tot 10 miljoen euro

De niet beursgenoteerde bedrijven zijn:
• Ceradis. snel groeiend innovatief bedrijf in duurzame gewasbescherming
• Eetgemak, gestaag groeiende leverancier van zorg- en dieetmaaltijden
• Kersten, leverancier van en dienstverlener in medische hulpmiddelen

In 2018 kunnen we in vijf minuten uitleggen wie we zijn en wat we doen. Ons fundament. En dat fundament is belangrijker dan mediaruis. Over onze successen werd in 2017 niet geschreven, maar in 2018 lijkt ook die wind gedraaid.

Met steun van onze aandeelhouders

De groei van Value8 is mede mogelijk gemaakt door onze aandeelhouders. Zij die aandelen kochten en diegenen die meededen in emissies. Dat vermogen vormde een extra motor voor de groei. We zijn blij dat we in DeltaLloyd Levensverzekeringen een zeer loyale partner en verstrekker van risicodragend kapitaal hebben gehad. Vrijwel vanaf de start van Value8. Ik wil graag dank zeggen aan de managers van DeltaLloyd waarmee we gedurende vele jaren een constructieve goede relatie onderhielden. Onder druk van zwaardere kapitaaleisen heeft DeltaLloyd haar smallcap belangen afgebouwd. Nu DeltaLloyd is overgenomen door NN Group zijn we (ik bedoel Value8) in nieuwe context gewoonweg te klein voor hen. Ik schat in dat we 10 keer zo groot zouden moeten zijn om voor NN Group in beeld te komen. (overigens: daar gaan we ons best voor doen?)

3L Capital koopt grootste deel DeltaLloyd-pakket

Als aandeelhouder (via mijn persoonlijke vennootschap 3L Capital Holding) heb ik NN aangegeven interesse te hebben in de overname van het DeltaLloyd-pakket. Die gesprekken vonden plaats eind november 2017en in december 2017 plaats, toen de koers van Value8 een stuk lager stond dan vandaag, zelfs rond 4,60-4,70. Dat proces is nu succesvol afgesloten. 3L Capital heeft het grootste deel van het DeltaLloyd-belang in Value8 over kunnen nemen. Met een flinke discount op de toen geldende koers: 4 euro cum dividend. Het belang van 3L Capital is daarmee gestegen tot 30,14 procent, waarbij 3L Capital overigens niet de intentie heeft om een
verplicht bod uit te brengen. Naast het aandelenbelang heeft 3L Capital een optie verkregen op 1,65 procent van de (bestaande) aandelen.

Volste vertrouwen in Value8

Ik heb namelijk het volste vertrouwen in een rooskleurige toekomst van Value8, in de groeikracht van onze belangen en ondernemingen, in de kwaliteit van onze managers en ons team. In een wereld waar de rente bijna op 0 procent staat, is Value8 in staat om duurzaam goede rendementen te boeken. Dat doen we door sommige dingen anders te doen. We zijn niet gelieerd of vastgeklonken aan een grote financie¨le instelling: we zijn liever onafhankelijk. Onze beursnotering en het perspectief van beursgang dat we ondernemers kunnen bieden, onderscheidt ons van branchegenoten en van de grijze middenmoot. We zijn innovatief en volgen niet altijd het gebaande pad. Met als keerzijde dat je soms kritisch wordt gevolgd.

Investeringsmaatschappij met impact

In de investeringswereld zijn we natuurlijk een kleine speler. Het succesvolle HAL, dat in 2017 overigens een verlies van 400 miljoen euro moest incasseren, is nog steeds 250 keer zo groot. Ondanks die omvang hebben we wel impact.

• Value8 heeft 7 bedrijven naar de beurs gebracht. Niet slecht op een totaal aantal beursfondsen van ongeveer 110 Nederlandse beursfondsen.
• Value8 heeft 10 bedrijven uit faillissement gehaald en doorgestart, waarmee de werkgelegenheid van meer dan 180 medewerkers is behouden.
• Value8 draagt bij aan duurzaamheid (onder meer met Ceradis) en hecht waarde aan verantwoord ondernemen (denk Kersten dat veel medewerkers heeft met een afstand tot de arbeidsmarkt).

Ik geloof ten volle in het lange termijn perspectief van Value8.

Het is om die reden dat ik – via 3L Capital – het grootste deel van het DeltaLloyd belang in Value8 heb overgenomen:

‘Put your money where your mouth is’

De Value8-aandeelhouders kunnen ervan op aan dat ik onverminderd mijn best zal blijven doen voor Value8.

Met vriendelijke groet,
Peter Paul de Vries
ralije
0
Goedemorgen,

Durft de kleine belegger nog geld te steken in Value8 ? fijne dag verder.
DeZwarteRidder
0
quote:

ralije schreef op 2 februari 2018 09:14:


Goedemorgen,
Durft de kleine belegger nog geld te steken in Value8 ? fijne dag verder.

Goed voorbeeld doet goed volgen.
DeZwarteRidder
0
Ik denk dat dat PPdV binnenkort met groot nieuws komt over het verkopen van deelnemingen en/of beursintroducties.
[verwijderd]
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 2 februari 2018 09:35:


[...]
Goed voorbeeld doet goed volgen.

Lachwekkend Zwarte.
De enigen die aandelen in dit troep fonds kopen zijn Peter Paul de Vries en J.P. Visser.
Als zij dit niet hadden gedaan was het fonds al lang geimplodeerd.
Nu afwachten wat de AFM hier nou allemaal van vindt.
Overigens verwacht ik nog steeds een waarschuwing of boete van de AFM voor overtreding van regelgeving.
Dagoberto
0
DeZwarteRidder
0
quote:

Dagoberto schreef op 2 februari 2018 18:10:


maar hij vind het blijkbaar maar EUR 4,- per aandeel waard en DeltaLloyd ook..

PPdV kan gewoon goed onderhandelen en NN moest er vanaf, dus dan krijg je een lage prijs.
Bedrijvendokter
0
NN heeft ook prima onderhandelaars en contacten in de bankwereld. Het feit dat ze voor een koers van 4 Euro verkopen, betekent dat het aandeel momenteel niet meer waard is dan dit bedrag. Anders was er bijvoorbeeld wel een hedge fund ingesprongen of was het belang bij een dochterbedrijf geparkeerd.

Ook vergroot PP nu zijn belang mogelijk met 'gratis geld', aangezien hij door de jaren heen grote bedragen aan bonussen en dividenden heeft ontvangen op basis van door Dhr. Gooskens omstreden herwaarderingen. Deze analist waardeert het aandeel Value8 eveneens lager dan de huidige koers.

DeZwarteRidder
0
Ondertussen is V8 voor meer dan de helft van Visser en PPdV, ik verwacht wel dat PPdV nog iets gaat verkopen om onder de 30% uit te komen.
765 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 35 36 37 38 39 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 24 sep 2021 17:24
Koers 6,540
Verschil +0,160 (+2,51%)
Hoog 6,540
Laag 6,420
Volume 10.183
Volume gemiddeld 4.067
Volume gisteren 1.101