Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Klimaatdiscussie: opwarming aarde door mens of natuur

36.422 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... 1818 1819 1820 1821 1822 » | Laatste
rationeel
1
Het wordt het struikelblok

Maar ook politieke problemen die je wegdefinieert zijn er nog steeds. Het klimaatbeleid heeft alles in zich om hèt struikelblok van RutteDrie te worden. Veel aanhangers van CDA en vooral VVD hebben niets met de door D66 – rivaliserend met GroenLinks – bedachte ambitie om klimaatkoploper van Europa (en dus van de wereld) te zijn. En daar vloeit het klimaatbeleid grotendeels uit voort: in 2030 49 procent broeigasgas minder dan in 1990 (Europa: 40 procent) en liever nog 55 procent. En 95 procent minder in 2050.

Bij Pauw vertelde Dijkhoff ook dat er in de coalitie nu druk vergaderd wordt over wat hij ‘een technisch probleem’ noemt, maar waarbij onder meer de cruciale vraag aan de orde komt: ‘Doen wij niet als een malle veel meer dan andere landen?’ Ja, natuurlijk – want dat staat in het regeerakkoord dat de VVD-Tweede Kamerfractie van Dijkhoff zelf heeft getekend. Je bent klimaatkoploper of je bent het niet.

Dijkhoff geeft mede namens de VVD-aanhang ook af op het idee dat de burgers ‘allerlei dingen door de strot’ geduwd wordt. Maar dat is nou net wat er in regeerakkoord, klimaatakkoord en door de VVD gesteunde besluiten van kabinet en Kamer staat. Dat burgers met verboden, boetes en zelfs met ‘binnentredingsrecht’ van het gas af moeten.

De kans dat het kabinet-Rutte valt is groot, omdat het klimaatbeleid onbetaalbaar is en ook nog eens niet doet wat het beoogt te doen. Daarbij heeft vooral D66 zich volledig verbonden aan het door D66 gedicteerde klimaatbeleid, waarbij vooral D66-minister Kasja Ollongren (die de ‘wijkaanpak’ van het gasverbod met enig fanatisme doorzet) in de voorste linies staat.
rationeel
1
500 miljard voor gasverbod

De afgelopen maanden leek – aangejaagd door de linkse oppositie – vooral het introduceren van een nationale CO2-heffing – bovenop de al bestaande Europese – voor bedrijven het cruciale punt te zijn. De linkse partijen willen vooral veilig stellen dat de grote CO2-uitstoters betalen, maar maken zich niet erg druk over de grote kosten die door burgers moeten worden gemaakt omdat ze van de overheid van het gas af moeten.

Het van het gas af halen van woningen en gebouwen kost volgens het Economisch Instituut voor de Bouw de komende dertig jaar zo’n 500 miljard euro. Er circuleren echter ook bedragen van 35.000 à 100.000 euro per woning, waardoor het totaal nog hoger zou uitvallen.

rationeel
1
Het van het gas halen van woningen en gebouwen is niet alleen de grootste uitgavenpost van het klimaatbeleid, maar ook de minst effectieve. Zoals eerder vastgesteld in Wynia’s Week, zijn alle andere onderdelen van het klimaatbeleid – elektrische auto’s, elektriciteitscentrales, fabrieken, landbouw’ per gespendeerde euro allemaal effectiever.

Het is, zo bezien, nauwelijks voorstelbaar dat het gasverbod dat burgers arm maakt maar het klimaat niet of nauwelijks helpt werkelijk tot wasdom gaat komen. Al wat het maar omdat de rest van de wereld om het klimaat en het milieu te dienen juist aan het gas gaat, in plaats van er af. Nederland maakt de denkfout de uitstoot van broeikasgassen te willen reduceren door het aardgas te verbieden.
12 miljard voor stekkerauto’s
rationeel
1
Het gasverbod is overigens niet de enige gekkigheid. Zo wordt er in het klimaatbeleid veel verwacht van aardwarmte, dat op veel plaatsen aardbevingsrisico’s met zich meebrengt. Nederland gaat dus vanwege aardbevingen af van het Groningse gas en kiest als alternatief voor de evenzeer aardbevingsgevoelige geothermie.

Nederland kiest ook voor het vrijwel nergens toegepaste, onder de (zee-)bodem stoppen van CO2 uit fabrieken en raffinaderijen – en dat op kosten van de belastingbetaler. Het is de struisvogel onder de CO2-reductie, en een peperdure bovendien.
Nederland kiest voor het opleggen van de elektrische auto, net als bij woningen in een combinatie van subsidies en boetes, van geboden en verboden. Dat kostte enkele jaren geleden al 6 miljard aan weggegooide fiscale subsidies, inmiddels zijn we weer enkele miljarden verder. En wat doet RutteDrie? Dat wil tot 2030 nog eens een miljard per jaar in de Tesla’s stoppen.

Maar het grootste obstakel is waarschijnlijk de GGF.
rationeel
1
GGF?

Het idee van actievoerders, klimaattafelvoorzitter Diederik Samsom en diverse handige jongens en meisjes luidt dat de overheid de Nederlanders niet uitsluitend van het gas af moet dwingen, maar ook moet ‘verleiden’. En dan vooral dat er subsidies en aantrekkelijke hypotheken (gebouw-gebonden financiering, GGF) moeten komen, waarbij het idee is dat de extra hypotheeklast wegvalt tegen de lagere energierekening die het gevolg zou zijn van het afsluiten van het gas van de woning.

Want dat zeiden Ed Nijpels en Diederik Samsom toch? Neem toch een hypotheek voor een warmtepomp? Want die betaalt zichzelf terug?

Zo simpel is dat dus niet. De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten liggen al sinds de zomer dwars. Zij zeggen dat als er geen keiharde garanties zijn dat een hypotheek betaald kan worden uit een lagere energierekening het onverantwoord is om de hypotheek te verhogen om de woning van het gas af te halen. Daarbij zeggen ze dat Nederland al veel te zwaar gehypothekeerd is en dat de risico’s daarvan toch al aanzienlijk zijn.

Eerder al reageerde minister van Financiën Wopke Hoekstra met het toestaan van een lagere extra hypotheek voor ‘duurzaamheid’ dan Samsom en Nijpels graag hadden gezien. Maar op 5 maart 2019 liet het ‘Financieel Stabiliteitscomité’ – van DNB, AFM en Ministerie van Financiën – wederom een ernstige waarschuwing uitgaan. ‘Financiering van verduurzaming dient consistent te zijn met de geldende hypothecaire leennormen en dient gepaard te gaan met voldoende waarborgen ten aanzien van de gerealiseerde energiebesparing.’
rationeel
1
En dat kunnen Nijpels en Samsom – alle mooie praatjes ten spijt – zelden of nooit garanderen: dat de extra hypotheekkosten van het van het gas af halen van woningen gegarandeerd gefinancierd worden door een lagere energierekening. Dat zegt het Klimaatakkoord trouwens ook: er is hoe dan ook een ‘onrendabele top’ waar de overheid in moet voorzien door middelen van subsidies of gesubsidieerde hypotheken. Iedereen weet natuurlijk dat de burgers van Nederland die ook weer betalen, al dan niet via de achterdeur.

Het Planbureau voor de Leefomgeving zegt het al, in de ‘doorrekening’ van maart van het Concept-Klimaatakkoord van december: ‘Gezien de bezwaren van DNB en AFM is het onzeker of de GGF er in de voorgestelde vorm komt.

Dat is andere taal voor: vergeet het maar. En zonder financiering gaat gasverbod voor woningen niet door. Nu kan het klimaat het prima zonder het gasverbod stellen, omdat die immers niet of nauwelijks of zelfs helemaal geen vermindering van CO2-uitstoot oplevert. Het is wel de vraag of RutteDrie het zonder dat gasverbod kan stellen.
rationeel
0
De burger betaalt zich blauw aan al die subsidies. Welke burgers trouwens?

Het is een grote nivellerings operatie.

De politiek heeft haar kop in het zand, of heeft het wel heel erg slecht voor met in ieder geval een deel van haar burgers.
objectief
0
quote:

rationeel schreef op 27 april 2019 14:48:

De burger betaalt zich blauw aan al die subsidies. Welke burgers trouwens?

Het is een grote nivellerings operatie.

Altijd beter dan dat het geld in de zakken van de FvD verdwijnt. Die beerput komt helemaal naar boven.
josti5
0
quote:

objectief schreef op 27 april 2019 16:26:

[...]

Altijd beter dan dat het geld in de zakken van de FvD verdwijnt. Die beerput komt helemaal naar boven.
Je bent nu wel heel erg aan het overdrijven, fred!
rationeel
0
quote:

josti5 schreef op 27 april 2019 16:36:

[...]

Je bent nu wel heel erg aan het overdrijven, fred!
Valt toch totaal buiten een normale discussie?
Ken jij hier de regels voor?
free1, niets is wat het lijkt.
0
Strijdbaar Uniper heeft weinig politieke vrienden
Natuurlijk heeft Hans Schoenmakers een mening over de dreigende sluiting van kolencentrales. Hij is directeur van Uniper Benelux. Dat bedrijf hééft een kolencentrale. En die moet, zoals het er nu naar uitziet, over ruim tien jaar dicht. Hij vindt dat een onverstandig besluit. 'Maar alleen protesteren in de politiek, dat gaat toch niet helpen.'

De centrale van Uniper is splinternieuw en kan zo'n veertig jaar mee. Hij staat op de Maasvlakte, zo'n drie kwartier rijden van het Nederlandse hoofdkantoor, een pand zonder opsmuk uit de jaren tachtig aan de rand van Rotterdam. De Uniper-centrale behoort tot de nieuwste van Europa en de schoonste in zijn soort. Het rendement is 46%: dat is hoog.

Bouwkosten €1,6 mrd
Bouwkosten: €1,6 mrd. Het is nooit een gelukkige investering geweest. De centrale kwam er mede op voorspraak van toenmalig minister Laurens Jan Brinkhorst, die in 2005 aandrong op de bouw van nieuwe kolencentrales. Bij de opening in 2016 was het politieke gesternte volledig gekanteld. Steenkolen werd geassocieerd met vies, met vervuiling en vooral met het broeikasgas CO2. Terwijl Nederland de uitstoot van dat broeikasgas moet terugdringen.

Hans Schoenmakers directeur van Uniper Benelux
Hans Schoenmakers directeur van Uniper Benelux
Schoenmakers' standpunt is al jaren: 'Sluiting is niet slim.' Want als Nederland zijn kolencentrales sluit, en Duitsland is ook bezig met zijn 'Kohleausstieg', waar krijgt Nederland dan zijn stroom vandaan? 'Uit Polen? Daar zijn de kolencentrales nog veel vervuilender. Dan krijg je de Europese CO2-uitstoot niet omlaag.'

‘Sluiting is niet slim’• Hans Schoenmakers, directeur Uniper Benelux, over de kolencentrale
Meer gas? Dat is duurder, zegt Schoenmakers. Nederland is juist bezig de eigen winning in Groningen af te bouwen. Dus zal er meer gas geïmporteerd moeten worden uit Rusland. 'En de vraag is of je als land afhankelijk wil zijn van Poetin.'
Biomassa: houtpellets die worden verstookt. Nu krijgen energiemaatschappijen daar subsidie voor.
Biomassa: houtpellets die worden verstookt. Nu krijgen energiemaatschappijen daar subsidie voor.Foto: Reuters
Uiteraard heeft hij met zijn team nagedacht over alternatieven voor de centrale. Op dit moment is 2030 de einddatum, maar mogelijk moet die al eerder dicht. In de Tweede Kamer pleitte GroenLinks in januari nog voor de directe sluiting van kolencentrales. Het Urgenda-vonnis ligt er. De uitstoot van broeikasgassen moet eind 2020 met minstens 25% zijn teruggebracht ten opzichte van het peiljaar 1990. Sluiting van kolencentrales is een makkelijke stap om dat te halen. En uiteindelijk is sluiting een politieke keuze.

De conclusie van Uniper: volledige ombouw naar een andere brandstof is, op dit moment, niet zomaar mogelijk. Niet technisch, niet financieel, en niet met steun vanuit de samenleving. 'Biomassa is duur en controversieel', zegt Schoenmakers.

Biomassa is de bijstook van houtpellets, die nu nog wordt gesubsidieerd. Daar is veel ophef over: zowel over de subsidie als over het feit dat de pellets per schip uit Noord-Amerika komen en hier worden opgestookt. Dus biomassa, zo vindt de Uniper directeur, 'daar kun je niet op gokken'.

Waterstof
Waterstof is een andere zogeheten energiedrager van de toekomst. Overschotten windenergie kunnen worden omgezet in dit gas. Alleen: die techniek zit nog in de pioniersfase, en voorlopig is er ook nog geen overschot aan windenergie. 'Een centrale van 1100 megawatt ombouwen tot een waterstofcentrale, dat zal niet lukken voor 2030.'

Zoiets vergt bovendien honderden miljoenen investeringen. En het is zeer twijfelachtig of Uniper nog eens fors wil investeren in een centrale die toch al een enorme financiële aderlating dreigt te worden.

Een ander alternatief is het opslaan van CO2 die bij de kolenverbranding vrijkomt. CCS, carbon capture and storage, in jargon. Uniper was jarenlang betrokken bij een project om CO2 op te slaan in een leeg gasveld voor de kust van Rotterdam. Uiteindelijk kon dat project niet worden rond gerekend. En in de plannen van het huidige kabinet kan CCS niet meer worden ingezet bij kolencentrales die worden gebruikt voor elektriciteitsproductie.

Persona non grata
Zoals ook de restwarmte van de Uniper-centrale niet gebruikt mag worden in het Rotterdamse warmtenet. 'We lijken persona non grata omdat we een kolencentrale hebben. Uniper is de belangrijkste producent van warmte in de provincie Zuid-Holland, maar wordt niet betrokken bij het project van de warmterotonde.' Dus pompt het bedrijf zijn warmte de zee in. 'De warmterotonde gebruikt uitsluitend industriële restwarmte', zegt Schoenmakers. 'Dat is veel duurder.'

Maar hij beseft ook: Uniper, een bedrijf waarvoor hij al dertig jaar werkt, bij verschillende rechtsvoorgangers, zit in het verdomhoekje.

Zijn hoop is dat het politieke besef nog gaat schuiven. 'Ik denk dat mensen er tussen 2020 en 2030 achter zullen komen dat het niet zo slim is om de centrales te sluiten. Maar als de centrale toch dicht moet, hoop ik dat er geen slopershamer komt.' En hij hoopt op een doorbraak. De opkomst van een alternatieve brandstof, zodat de centrale na 2030 wel open kan blijven.

‘Als de centrale dicht moet, hoop ik dat er geen slopershamer komt’• Hans Schoenmakers
Want uiteindelijk gaat het om leveringszekerheid, zegt Schoenmakers. 'Op zijn minst is het onzeker, of de stroom geleverd wordt wanneer de centrales uitgaan. Ik vind het een gok die we niet moeten nemen. Wind en zon zijn onvoldoende, zeker omdat de vraag naar elektriciteit alleen maar zal toenemen. Het is simpel: we willen meer consumeren, maar minder produceren. Dat kan niet.'

Halve kracht
Zeker is wel dat Uniper compensatie verlangt, als de centrale in 2030 toch dicht moet. Schoenmakers' ervaring: de politiek wil van alles, maar wil er liever niet voor betalen. 'Je gaat bij voorkeur niet procederen. Een rechtszaak duurt lang, kost veel geld en de uitkomst is altijd onzeker', zegt Schoenmakers. 'Maar we kunnen dat ook niet uitsluiten.'

‘Politiek zijn er weinig vrienden voor kolencentrales’• Hans Schoenmakers
Voorlopig staat de centrale nog gewoon aan. Schoenmakers zegt strijdbaar te zijn. Uniper probeert de politiek nog op andere gedachten te brengen. Hij moet, in zijn eigen woorden 'vooral vooruit denken'. Dus is hij wel eens in Den Haag, waar hij spreekt met Kamerleden. Of de boodschap van Uniper aanslaat? Hij weet het niet. 'Politiek zijn er weinig vrienden voor kolencentrales.'

fd
bik
0
Vluchten kan niet meer,zou niet weten waar naar toe.Neem nog een verzekering en een extra grendel op de deur,vluchten kan niet meer. OHHHHHH.
free1, niets is wat het lijkt.
4
Samengevat kappen wij bossen in Noord Aamerika, maken er met dieselmachines houtsnippers van die wij met op zware stookolie varende schepen (die 1600 liter per uur verstoken) naar Europa brengen om hier als politiek correcte biobrandstof bij te stoken in de energiecentrales
Terwijl wij de restwarmte van de meeste efficiënte kolencentrale van West Europa, die van Uniper op de Maasvlakte, in zee lozen omdat die gebruiken niet politiek te verantwoorden is.

Helemaal triest is dat wij die centrale gaan sluiten over 10 jaar en dan waarschijnlijk stroom uit Oost Europa moeten gaan importeren, stroom die met antieke en sterk vervuilende centrales wordt opgewekt.

Politiek.....
rationeel
0
Econoom en oud-minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Eduard Bomhoff praat met Harry over de ‘milieugekte’. “Als er één reden is waarom de partijen in Rutte-3 het zo slecht hebben gedaan bij de verkiezing, dan is het de extreme plannen over het broeikaseffect. Veel mensen stemden op Baudet, niet omdat ze eindelijk een politicus vonden die Hegeliaans kan speculeren over verlies van zelfvertrouwen in het Christendom, maar gewoon omdat ze schrikken van alle miljarden die in het regeerakkoord zijn gereserveerd om CO2 te bestrijden,” aldus Bomhoff in een recente column. Hij is momenteel hoogleraar economie aan de Monash University in Maleisië.

www.business-class.nl/nl/uitzendingen...
rationeel
0
Klimaatheffing voor industrie blijft heikel vraagstuk

De industrie moet meer gaan betalen voor het uitstoten van het broeikasgas CO2. Daarover bestaat brede overeenstemming in de Nederlandse politiek. Maar over de manier waarop dat moet gebeuren verschillen de meningen fors.

De planbureaus maakten een week voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten gehakt van het plan van het kabinet om de industrie te belasten. Het bonus-malus systeem, waarbij bedrijven beloond worden met subsidies als ze de uitstoot planmatig terugdringen en met een boete worden bestraft als ze daarin tekort schieten, werd verwezen naar de prullenbak. Premier Mark Rutte reageerde met de snelheid van het licht door zich te bekeren tot een “verstandige” CO2-heffing.

Dit tot vreugde van Jesse Klaver van GroenLinks. Zijn partij zag niets in het plan van het kabinet en was daarom zelf al gekomen met een alternatief: Een algemene CO2-heffing voor de industrie. De PvdA van Lodewijk Asscher kwam met een gelijksoortig voorstel.

frontbencher.nl/klimaatheffing-voor-i...
rationeel
1
Energierekening

Zo werd in 2018 de basis gelegd voor de verkiezingsoverwinning van Baudet in 2019, die naar het zich laat aanzien voorlopig niet gaat ophouden. Wat Baudet ook erg hielp, was dat de regering-Rutte eind 2018 nog had verzekerd dat de energierekeningen in 2019 niet of nauwelijks omhoog zouden gaan. Het was echter nauwelijks 2019, of die rekeningen bleken 20 procent hoger, voor de helft door toedoen van de hogere belastingen op energie, gas in het bijzonder.
Het aardgas is een volgend onbedoeld cadeautje van de regering-Rutte (plus de linkse oppositie) voor Baudet en zijn partij. Begin 2018 besloten regering en linkse oppositie namelijk dat de Nederlandse woningen ‘van het gas af’ moeten. Dat zou in het belang van het klimaat moeten zijn, maar was vooral ingegeven door de emoties rond aardbevingen in de noordelijke provincie Groningen, die tientallen jaren het aardgas van heel West-Europa leverde.
Maar de gevolgen van dat door emoties gedreven ‘gasverbod’ zijn gigantisch. Terwijl de rest van de wereld het relatief schone aardgas als een aantrekkelijk alternatief voor steenkool, bruinkool en olie ziet, gaat uitgerekend Nederland – het land met de intensiefste gasinfrastructuur van de wereld – van het gas af. En het merendeel van de kosten – honderden miljarden – zal moeten worden gedragen door de burgers.
Dat raakt ook daarom een gevoelig thema, omdat de regeringen-Rutte sinds 2010 veel bezuinigingen hebben doorgevoerd en daarbij de lasten hebben verhoogd: alles om te voldoen aan de Europese regels voor het financieringstekort. Vanaf 2017 beloofden Mark Rutte en zijn coalitiepartners dat de burgers de herstelde economie nu eindelijk ook in portemonnee zouden merken. Maar voor het zover was waren er nieuwe belastingverhogingen (de btw, met name) en de kosten van het ambitieuze klimaatbeleid (die voor het gas, met name).
De snelle, glorieuze opkomst van Thierry Baudet is dus allerminst uitsluitend aan zijn eigen kwaliteiten te danken. De gevestigde partijen, trots op hun eigen vaardigheden om compromissen te sluiten, hebben hun eigen politieke profiel verwaarloosd en de belangen van de Nederlandse burgers steevast een lage prioriteit gegeven. Het Nederlandse aanzien in bet buitenland (euro, Marrakesh, klimaat) en het lobbygewicht van Nederlandse multinationals (Shell, Unilever) was steevast belangrijker dan het belang van de burgers. Als Baudet dat niet had verzilverd, had een andere politicus dat probleemloos kunnen doen.

www.sypwynia.nl/laat-rutte-het-gasver...
rationeel
1
Iedereen zou het hebben kunnen doen. Maar wie deed het?

FVD:) heeft het op de kaart gezet. En stug volgehouden, door de feiten keer op keer maar weer naar voren te brengen.

Nu kan niemand er meer aan voorbij zien. Afwachten of het schip gekeerd wordt.

rationeel
1
Rutger van den Noort


@RutgervdNoort

Bij het CDA zijn er twee stromingen binnen de partij. Bij de VVD hebben ze Rutte die zelf bestaat uit twee stromingen: op televisie is hij klimaatkritisch en in beleidsgedrag is hij klimaathysterisch. Wat heb je nou aan hem?

twitter.com/RutgervdNoort
rationeel
0
twitter.com/RutgervdNoort

1) Het is tijd voor een update over mijn ambitie rondom het helpen opzetten van een set aan onafhankelijke instituten. Er zijn weer wat stappen gezet en de eerste contacten zijn gelegd. Voor zover nu haalbaar lijkt op de korte termijn is de kijkrichting het volgende:

PLAATJE: Klimaat.
36.422 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... 1818 1819 1820 1821 1822 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 644,81 +4,40 +0,69% 11:10
AMX 856,76 +3,48 +0,41% 11:10
ASCX 1.156,76 +4,63 +0,40% 10:55
BEL 20 3.407,11 +18,07 +0,53% 11:10
Germany40^ 12.224,60 -3,32 -0,03% 11:09
US30^ 29.455,09 +197,83 +0,68% 11:10
US500^ 3.685,92 +32,60 +0,89% 11:10
Nasd100^ 11.363,54 +116,70 +1,04% 11:10
Japan225^ 26.546,64 -8,67 -0,03% 11:09
WTI 77,59 +0,93 +1,21% 11:10
Brent 83,72 +1,01 +1,22% 11:10
EUR/USD 0,9621 +0,0011 +0,11% 11:10
BTC/USD 20.130,53 +1.012,83 +5,30% 11:08
Gold spot 1.635,01 +12,91 +0,80% 11:10
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer
AdvertentiePlus500
Begin nu met handelen > 77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
BESI 46,080 +1,580 +3,55% 10:54
ASMI 253,150 +6,750 +2,74% 10:54
ADYEN NV 1.287,800 +25,000 +1,98% 10:54
Dalers Laatst +/- % tijd
Akzo Nobel 55,940 -0,920 -1,62% 10:53
Philips Koninklijke 15,960 -0,216 -1,34% 10:54
PROSUS 55,030 -0,390 -0,70% 10:53

Nieuws Forum

Pharming koopt rechten op Novartis-me...
seveneleven op 4 sep 2022 10:47
10
Eerste verlies voor spelfabrikant Nin...
Da Freeze op 1 sep 2022 14:44
2
Campermaker Knaus Tabbert kondigt beu...
twinkletown op 25 aug 2022 10:42
23
Stap richting compensatie beleggers SNS
Demir op 7 jun 2022 04:35
8
Hof weigert bezegelen Fortis-schikking
Demir op 6 jun 2022 10:07
11

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront