BAM oktober 2018

2.544 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
bartbas
0
Het ziet er naar uit dat de stemming behoorlijk in positieve zin aan het draaien is. Angst voor de nadering van een conjunctuurdip is voorlopig even van de baan. Als dat zo blijft zal ook bam een stuk van de dramatische koersdaling goed kunnen maken. De reactie van China op de dreigende taal van Trump viel me ook mee. Nu maar hopen dat de partijen die over de Brexit en de Italiaanse begroting moeten beslissen zich constructief opstellen met het doel er op een voor alle partijen zo goed mogelijke manier uit te komen.

Voor Bam zou het helpen wanneer in deze positieve sfeer een grote order komt en - of een god onderbouwde koopaanbeveling van een invloedrijk analist of bank. Ongemerkt zijn de afgelopen maanden de koersdoelen flink naar beneden bijgesteld. van belang zijn ook de cijfers van Heijmans morgen. Die kunnen, wanneer ze meevallen, de koers van bam een extra duwtje geven. Ik heb op goede cijfers voor H. gegokt en een kleine positie ingenomen. De Indian Summer is aan ons voorbijgegaan, maar wellicht komt er een mooie slot aan de herfst.
Dat zal wel weer veel gejuich geven op dit forum en uitspaken over overdreven koersverwachtingen. Maar daar zullen de meesten ondertussen wel immuun voor geworden zijn. Voorlopig gaat het alleen nog maar om een beetje terugwinnen van verlies voor de meesten van ons.

Welterusten voor straks en geniet van het betere weer dat er aan komt en van een beter beursklimaat.

bartbas
bartbas
0
HenkdeV
0
quote:

bartbas schreef op 30 oktober 2018 21:50:


Het verre oosten loopt ook lekker. Bijna alle indices ruim 1 % in de plus.
bartbas


Laat die topdag maar komen morgen op de laatste dag van oktober, ik ben er klaar voor.
boldie
0
quote:

HenkdeV schreef op 30 oktober 2018 21:53:


[...]

Laat die topdag maar komen morgen op de laatste dag van oktober, ik ben er klaar voor.
nou even plus 20 morgen en hier ook vrolijk gezicht.
Utreg1960
0
quote:

HenkdeV schreef op 30 oktober 2018 18:12:


[...]

Ruim 350.000 aandelen extra short. Waarom?.


Mogguh allemaal.

Gewoon om te laten zien dat we nog steeds door die boeven gegijzeld worden ondanks dat BAM de een na de ander opdracht binnen haalt.
Heeft niks meer met marktwerking te maken maar met geld is macht.
OnoMatopee
0
Kernpunten HEIJMANS

-- Goede prestaties alle bedrijfsstromen;

-- Geschil Wintrack II naar arbitrage, verliesvoorziening van EUR 10
miljoen;

-- Orderportefeuille met EUR 2,0 miljard op goed niveau;

-- Ontwikkeling liquiditeitspositie sterk, kredietfaciliteit vervroegd
teruggebracht naar EUR 121 miljoen;

-- Verwachting gehandhaafd dat alle onderdelen positief bijdragen aan het
resultaat over 2018.

Ton Hillen, voorzitter raad van bestuur/CEO Heijmans:

"De marktomstandigheden en de prestaties van Vastgoed en de
woningbouwactiviteiten blijven goed, met omzetten en resultaten die in
de tweede helft van het jaar verder toenemen. De utilitaire activiteiten
zijn op stoom aan het komen met de opstart van een aantal nieuwe werken,
en de verhoogde omzet gaat zich nu ook vertalen in een positieve
bijdrage aan het bedrijfsresultaat. Het merendeel van de infra
activiteiten ontwikkelt zich volgens verwachting. We blijven hier
voorzichtig en zijn selectief in ons aannamebeleid gezien de
marktomstandigheden. Het Wintrack II project is door opdrachtgever
TenneT beëindigd als gevolg van een verschil van inzicht. Dit
geschil wordt aan arbiters voorgelegd. De sterke marktposities en de
positieve ontwikkeling van onze activiteiten leiden tot een verbetering
van onze financiële positie, wat ons in staat stelt onze
kredietfaciliteit nu al terug te brengen tot het niveau dat voor medio
2019 was afgesproken. We handhaven onze outlook voor 2018."

Vastgoed

De positieve ontwikkeling bij Vastgoed zet door met een groei van omzet
en resultaat. De energie die de afgelopen tijd is gestoken in het goed
gevuld houden van de 'etalage' met nieuwe projecten die in verkoop gaan,
werpt zijn vruchten af. Het aantal verkochte woningen tot en met 26
oktober van dit jaar komt uit op 1.631 ten opzichte van 1.636 woningen
in dezelfde periode vorig jaar. Van deze verkochte woningen zijn er 922
verkocht aan particulieren (2017: 1.061) en 709 aan beleggers (2017:
575).

De aanhoudende druk op de woningmarkt blijft ook voor Heijmans voelbaar.
Het uitblijven van voldoende nieuwe ontwikkellocaties in Nederland,
stijgende kosten en beschikbaarheid van resources leiden ertoe dat het
aanbod in de woningmarkt achterblijft bij de enorme vraag en dat door
stijgende prijzen de betaalbaarheid van woningen verder onder druk komt
te staan. Heijmans speelt hierop in door met vaste inkooppartners en
waar mogelijk vanuit gestandaardiseerde concepten te werken.

In de afgelopen periode heeft Heijmans met de gemeente Rotterdam een
ontwikkelovereenkomst gesloten voor het nieuwbouwproject Havenkwartier,
met onder meer 200 koopwoningen in de wijk Katendrecht. Ook gingen
verschillende projecten in verkoop, waaronder Greenville Leidsche Rijn
en De Verbinding Spaarndammerhart, terwijl voor het project Land van
Dico in Uden de voorbereidingen zijn getroffen om in mei 2019 de bouw te
kunnen starten.

Bouw & Techniek

De ontwikkeling van Bouw & Techniek ligt op koers met duidelijke groei
bij de woningbouwactiviteiten en het gericht verwerven van utilitaire
projecten, evenals het binnenhalen van en voortbouwen op contracten op
het gebied van service & onderhoud. Bij de woningbouwactiviteiten
stijgen omzet, resultaat en orderportefeuille. De conceptwoningen van
Heijmans zijn zeer gewild. Inmiddels zijn de casco's van ongeveer 800
woningen geproduceerd, waarmee Heijmans op schema ligt om dit jaar meer
dan 1.000 van dergelijke woningen te realiseren. Heijmans biedt zowel
Heijmans Huismerk en Heijmans Wenswonen woningen (onder andere in
Berkel-Enschot en Nijkerk) als Heijmans ONE woningen (onder meer in
Nijkerk) aan. Van deze woningtypes heeft Heijmans gasloze varianten
ontwikkeld.

De utilitaire projecten die eind 2017 en begin 2018 verworven zijn,
komen in toenemende mate in productie, waarmee de omzet nu op een
aanzienlijk hoger niveau ligt dan vorig jaar. Dit levert ook een
positieve bijdrage aan het resultaat en de orderportefeuille. Eind
augustus werd bekend dat Heijmans als voorkeurskandidaat is geselecteerd
in de Schiphol-tender Main contracts 2019 voor het perceel dat
betrekking heeft op Terminal 1 en 2, met bijbehorende pieren. De
initiële looptijd van het contract is drie jaar, met een optie tot
tweemaal drie jaar verlenging. De concretiseringsfase is in volle gang
en wordt eind 2018 afgerond met een overeenkomst, waarna de uitvoering
in april 2019 van start gaat. De bouw van de nieuwe Rechtbank Amsterdam
(NACH) en de bouw van het nieuwe kantoor voor het Europees
Geneesmiddelen Agentschap (EMA) die Heijmans met Dura Vermeer realiseert,
zijn in volle gang. Ook realiseert Heijmans een aantal hoogwaardige
datacenters.

Een substantieel deel van de omzet komt uit renovatie, onderhoud en
beheer, waarbij verduurzaming van objecten een belangrijke opgave is.
Voorbeelden van lopende projecten in dit segment zijn 174 woningen
Alandsbeek in Leusden, 24 woningen in Hoofddorp en 64 woningen in
Zoetermeer. Ook werd een grootschalige verbouwing van een
woonzorg-complex in Valkenswaard afgerond, waarbij 105 zorgappartementen
zijn gerealiseerd. Bij de utilitaire activiteiten betreft dit onder meer
de herinrichting van het belastingkantoor aan Laan op Zuid in Rotterdam
tot Rijkskantoor, inclusief onderhoud. Een ander voorbeeld is het
langjarig onderhoud bij Paleis Het Loo, waar Heijmans nu ook de
installaties vernieuwt en uitbreidt.

OnoMatopee
0
De activiteiten gericht op technische services (onderhoud en beheer)
laten opnieuw een toename in omzet en resultaat zien. Op dit gebied
werkt Heijmans voor diverse opdrachtgevers zoals ministeries,
onderwijsinstellingen en medische centra. Services weet door kennis van
de klant, langjarige samenwerking en een integrale benadering al jaren
op rij om te zetten in stabiele groei met gezonde marges. Vanuit een
stevige basis leveren deze activiteiten zo een structurele bijdrage aan
de verdere ontwikkeling van Bouw & Techniek.

Infra

In tegenstelling tot andere bedrijfsstromen richt Infra zich niet op
groei, maar blijft de focus op voorspelbaarheid en een goede balans in
de orderportefeuille de hoogste prioriteit. Omzet en resultaat
ontwikkelden zich in het derde kwartaal volgens verwachting. Gedurende
het derde kwartaal heeft TenneT het Wintrack II contract formeel
beëindigd. De combinatie Heijmans-Europoles en TenneT zijn niet tot
minnelijke afspraken gekomen. Een arbitrageprocedure zal nu worden
opgestart. Heijmans neemt een verliesvoorziening van EUR 10 miljoen voor
nog niet betaalde facturen en kosten, alsmede de afwikkeling van reeds
aangegane verplichtingen. De orderportefeuille van Infra is als gevolg
van de contractbeëindiging gecorrigeerd met EUR 130 miljoen.

Met de provincie Noord-Holland heeft Heijmans een intentieovereenkomst
gesloten voor het gezamenlijk afbouwen van het project Wilhelminasluis.
Daarbij zijn afspraken gemaakt over de verdere planning en uitvoering,
waarmee het project binnen de eerder gestelde financiële
bandbreedte blijft. De werkzaamheden worden februari 2019 hervat. In de
tender Main contracts 2019 voor Schiphol is Heijmans ook geselecteerd
als voorkeurskandidaat voor het Perceel Start- en landingsterreinen. Ook
voor dit perceel is de concretiseringsfase in volle gang. Deze wordt
naar verwachting eind 2018 afgerond, waarna de werkzaamheden in april
2019 kunnen starten. Recent heeft Heijmans de definitieve gunning
ontvangen voor het onderhoud van de hoofdvaarweg Lemmer -- Delfzijl. De
werkzaamheden aan de N23 en de A9 Gaasperdammerweg verlopen volgens
planning, de voortgang van het werk bij de Beatrixsluis in Nieuwegein
ligt op koers. De verbreding van de A27/A1 is bijna gereed op een aantal
afrondende werkzaamheden na. In de regio's wordt onder meer gewerkt aan
de herinrichting van de Dardanellenstraat, onderdeel van het Distripark
in Rotterdam, in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam. Ook is de
herinrichting van het Quackplein in Nijmegen onlangs opgeleverd.

Outlook

De operationele business verloopt conform plan. De ontwikkeling van
Vastgoed en Bouw & Techniek verloopt positief, waarbij de groei van de
activiteiten in het segment Wonen verder doorzet en Heijmans kansen in
de utilitaire markt gericht weet te benutten waardoor de utilitaire
activiteiten positief gaan bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Hoewel
het overgrote deel van de infra activiteiten volgens verwachting draait,
blijven voorspelbaarheid en stabiliteit hier cruciale aandachtspunten.
Zolang de verhoudingen tussen risico en rendement in de inframarkt
suboptimaal blijven, heeft Heijmans geen groei ambitie voor het
infrabedrijf. Het resultaat van Infra is weliswaar negatief
beïnvloed door de beëindiging van het Wintrack II contract,
maar blijft positief. Heijmans handhaaft de verwachting dat alle
bedrijfsstromen positief bijdragen aan het resultaat.

De cash positie van de onderneming ontwikkelt zich positief en de
schuldpositie is verder verbeterd. In het derde kwartaal is op basis
daarvan besloten de kredietfaciliteit verder terug te brengen met

EUR 22,75 miljoen euro, dit is begin oktober geëffectueerd. Daarmee
is de gefaseerde afbouw tot EUR 121 miljoen, oorspronkelijk gepland voor
afronding op 30 juni 2019, inmiddels bereikt en is KBC vervroegd
uitgenomen uit het bankensyndicaat. Het bankensyndicaat bestaat nu uit
ABN AMRO, ING en Rabobank en deze middelen zijn gecommitteerd tot medio
2022.

Jaarcijfers 2018

Heijmans zal de jaarcijfers over 2018 publiceren op donderdag 21
februari 2019.
boldie
0
quote:

popie schreef op 31 oktober 2018 08:26:


Vandaag dan maar over de 3.00 gaan zal wel tijd worden.
vorige cijfers week koers 3.42 en voor de cijfers 3.6. nu week voor cijfers nog geen 3.
OnoMatopee
0
Heij: Het aantal verkochte woningen tot en met 26
oktober van dit jaar komt uit op 1.631 ten opzichte van 1.636 woningen
in dezelfde periode vorig jaar.

Top aantal ;) Huizenbouw is dus booming
Utreg1960
0
quote:

popie schreef op 31 oktober 2018 08:26:


Vandaag dan maar over de 3.00 gaan zal wel tijd worden.


Mogguh ouwgie,

de boeven zullen wel weer proberen om dit tegen te houden om zo kopers te ontmoedigen want
daar draait het bij die gasten om.
Zelfde doen ze ook steeds bij nieuwe opdrachten.
Gelijk de koers tegen houden en het liefst nog ff lager zetten zodat kopers wel ergens gaan shoppen.
boldie
0
quote:

Utreg1960 schreef op 31 oktober 2018 08:48:


[...]

Mogguh ouwgie,

de boeven zullen wel weer proberen om dit tegen te houden om zo kopers te ontmoedigen want
daar draait het bij die gasten om.
Zelfde doen ze ook steeds bij nieuwe opdrachten.
Gelijk de koers tegen houden en het liefst nog ff lager zetten zodat kopers wel ergens gaan shoppen.
vraag me wel af welke info de shorters hebben want week voor cijfers toch shorts verder opbouwen en met gegeven andere bouwer met cijfers kom lijkt mij toch wel risico vol als cijfers allemaal meevallen of gewoon goed zijn. aan andere kant van 3.82 naar 2.82 ook geen probleem helaas
HenkdeV
0
quote:

OnoMatopee schreef op 31 oktober 2018 08:46:


Heij: Het aantal verkochte woningen tot en met 26
oktober van dit jaar komt uit op 1.631 ten opzichte van 1.636 woningen
in dezelfde periode vorig jaar.

Top aantal ;) Huizenbouw is dus booming


..................Ook stijgende kosten en de beschikbaarheid van bouwmaterialen zorgen er voor dat Heijmans, net als andere bouwbedrijven, niet aan de vraag kan voldoen. Ook de betaalbaarheid van woningen is een vraagstuk waar ook Heijmans mee kampt..........................
popie
0
quote:

Utreg1960 schreef op 31 oktober 2018 08:48:


[...]

Mogguh ouwgie,

de boeven zullen wel weer proberen om dit tegen te houden om zo kopers te ontmoedigen want
daar draait het bij die gasten om.
Zelfde doen ze ook steeds bij nieuwe opdrachten.
Gelijk de koers tegen houden en het liefst nog ff lager zetten zodat kopers wel ergens gaan shoppen.
OnoMatopee
0
Het is bij Heij weer de goednieuwsshow. Het betreft grotendeels outlook en zelfs de schuldreductie is in 3e kwartaal meegenomen (begin okt geëffectueerd).
Maar goed, van mij mag het als outlooks leidend zijn.
popie
0
quote:

popie schreef op 31 oktober 2018 09:05:


[...]

Morgen Utreg
Het begin is er de rest wachten we maar weer af.groet uit een zonnig Andalusie
2.544 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 28 feb 2020 16:01
Koers 2,448
Verschil -0,112 (-4,38%)
Hoog 2,520
Laag 2,444
Volume 2.989.810
Volume gemiddeld 1.943.353
Volume gisteren 3.975.096