Neways 2019

592 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 26 27 28 29 30 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Profitmaker
0
quote:

0mmne7 schreef op 16 augustus 2019 16:46:


JAZEKEROk blijft uiteraard een persoonlijke analyse van PM. Iedereen is en blijft zelf 100 % verantwoordelijk voor zijn eigen beleggingsbeslissingen.
NickieToTheT
0
Staatie online ja?!
In eerste oog opslag vond ik dut bedrijf uberhaupt ondergewaardeerd. Zal het eens lezen.
NickieToTheT
0
Eerst overal verkondigen dat je een analyse gaaat geven en nu vragen of mensen er baat bij hebben.... vaag.
sandman70
0

PM ik ben zeer benieuwd naar jou onderbouwing.

Kendrion en Neways lijken wel een beetje op elkaar.

Kendrion dacht aan een overname misschien nemen ze neways wel over. Is zeker een goede zet.
Of Neways neemt kendrion over.
Maar ook hier denk ik op de lange termijn goed op de korte ff niet.
Ook Neways is afhankelijk van de automobielsector en industriesector.
Die 2 sectoren laten het af weten voorlopig.

Doemebest
0
quote:

Profitmaker schreef op 16 augustus 2019 16:41:


Vandaag heeft PM positie weer fors uitgebreid. Is er behoefte aan een grondige analyse van PM? Anders deelt hij hem hier niet.
Zeer fors idd, de omzet was enorm...
Profitmaker
0
Deel I

Omzet totaal analyse: Neways. Het betreft hier een persoonlijke analyse door Profitmaker.

Indien we kijken naar periode 2015 - 2018 zien we de omzettoename jaar op jaar versnellen.
De omzet in 2015 bedroeg 374 miljoen, 2016: 393 miljoen, 2017: 439 miljoen en in 2018 zelfs meer dan een half miljard (507 miljoen)

Als we dan naar de procentuele omzettoename jaar op jaar kijken dan zien we 2016 tov 2015 met 5,1 % stijgen. 2017 tov 2016 met 11,7 % en 2018 tov 2017 met 15,5 %.

Omzet detailanalyse naar marktsector

Hieronder zien we respectievelijk de omzet ontwikkeling 2018, 2017, 2016 en 2015 (in miljoenen euro's)

Industrial 152 143 143 142
Semiconductor 149 105 73 88
Automotive 130 103 97 67
Medical 56 55 56 57
Defence 12 15 12 9
Other 8 18 12 11
Totaal 507 439 393 374

Conclusie: Semiconductor en Automotive laten de grootste groei zien en daarna Industrial.
Vooral de groei van Automotive is opvallend. Met name de systeemoplossingen voor de elektrische auto's (E-Car systeemoplossingen) zijn daarvan een oorzaak.

In het weekend volgt deel II en verder
Profitmaker
0
Deel II : analyse Neways door Profitmaker.

Bruto Marge:

Indien we kijken naar de bruto marge over de afgelopen jaren dan zien we de marge fractioneel teruglopen met ruim een procentpunt tussen 2015 en 2018.
De schaarste op de markt voor componenten en toegenomen prijsdruk bij de leveranciers zijn hiervan 1 van de oorzaken volgens PM.

2015: Omzet 374,1. Brutomarge: 147,9 (39,5%)
2016: Omzet 393 Brutomarge 153,8 (39,1%)
2017 Omzet 438,7 Brutomarge 171,3 (39,0%)
2018 Omzet 506,8 Brutomarge 195,2 (38,5 %)

Kostenstructuur 2018 :

De personeelskosten zijn uiteraard de belangrijkste kostenpost voor Neways. Deze bedroegen in 2018 134 miljoen euro waarvan de personeelskosten voor de drie directieleden ruim 1,647 miljoen. samen.
Als we kijken naar de HJ1 2018 dan bedroegen die 66,6 miljoen en HJ 2 67,4 miljoen.
De afschrijvingskosten bedroegen in 2018 8,2 miljoen waarbij die over HJ 1 en HJ 2 min of meer gelijk waren (4,1 miljoen)
De overige bedrijfslasten bedroegen in 2018 31 miljoen waarbij 14,9 in HJ1 en 16,1 miljoen in HJ2
De financieringslasten bedroegen in 2018 2 miljoen (1 miljoen in HJ 1 en 1 miljoen in HJ2)
De totale bedrijfslasten (exclusief financieringslasten) kwamen in 2018 uit op 173,2 miljoen en in 2017 op 156 miljoen.pielsje
0
quote:

Profitmaker schreef op 16 augustus 2019 16:41:


Vandaag heeft PM positie weer fors uitgebreid. Is er behoefte aan een grondige analyse van PM? Anders deelt hij hem hier niet.


Gezien het verloop van je andere adviezen sla ik deze even over..
Profitmaker
1
Deel III : analyse Neways door Profitmaker.

'Break even' omzet 2019 op basis van persoonlijke kosteninschatting door Profitmaker voor 2019.

PM gaat als basis uit van de de kosten in 2018 (ongeveer 174 miljoen) waarvan een kleine 88 miljoen (exclusief financieringslasten) in de 2e jaarhelft van 2018.
Indien alle kosten in Q1 2019 gelijk zouden zijn aan HJ2 2018 hebben we het dus over 88 miljoen euro exclusief financieringslasten. Dit is uiteraard niet realistisch.

Net zoals ieder bedrijf te maken heeft met hogere personeelskosten zal dat bij Neways ook zeker het geval zijn.
Kijken we naar de personeelskosten afgezet tegen de omzet (in miljoenen) dan zien we het volgende beeld in de tijd ontstaan: (in miljoenen euro's)

2015 : omzet : 374,1. Personeelskosten 102,4. In percentage: 27,37%
2016 omzet: 393. Personeelskosten 107,9. In percentage 27,46 %
2017 Omzet 438,7 Personeelskosten 120,5 . In percentage 27,47%
2018 Omzet 506,8 Personeelskosten 134. In percentage 26,44 %


Inschatting door Profitmaker (PM):
PM maakt de persoonlijke inschatting dat de personeelskosten voor 2019 uitkomen tussen 140-145 miljoen euro.
PM maakt de persoonlijke inschatting dat de afschrijvingskosten stabiel blijven rond de 8-9 miljoen
PM maakt de persoonlijke inschatting dat de overige bedrijfslasten 32 tot 35 miljoen bedragen
PM maakt de inschatting dat de financieringslasten op jaarbasis rond de 2 miljoen bedragen

Uitgaande van deze volledige persoonlijke inschatting van PM komen de totale jaarkosten dan in geheel 2019 uit in de orde van grootte van 185-tot 190 miljoen (ter vergelijking in 2018 : 173,2 en 2017 156 miljoen). PM wil nogmaals benadrukken dat deze inschatting volledig door hem zelf gemaakt is op basis van de kostenontwikkeling die we de afgelopen jaren zien. Het is dus 100 % een persoonlijke inschatting.

De 'breakeven' omzet rekenen we normaal gesproken uit uit door de formule C: (P-V)
PM neemt voor het gemak alle kosten mee als constant, dus 185 tot 190 miljoen. PM gaat als bruto marge uit van rond de 38,5 % in 2019.
Formule wordt dan : 185.000.000 tot 190.000.000/38,5% .
In dat geval zou de break even omzet op jaarbasis tussen de 480-490 miljoen afgerond bedragen. Eigenlijk uiteraard wat lager uiteraard want PM heeft voor 'het gemak' alle kosten (personeels, afschrijvings en overig) als fixed beschouwd terwijl een klein deel uiteraard variabel is.
Wel is het uiteraard zo dat indien Neways in 2019 werkelijk rond 185-190 miljoen aan totale kosten zou hebben in 2019 er uiteraard ook minimaal een omzet moet staan van 480 tot 490 miljoen om 'break even te spelen'. PM is zich er uiteraard van bewust dat dit een te simplistische berekening is omdat een deel van de kosten wel variabel is en indien zich dus een slecht scenario voordat dat de omzet echt fors zou terug vallen, dan zou er uiteraard een deel van kosten die variabel zijn komen te vervallen.

In 2018 waren de bedrijfslasten lager en was de omzet overigens al dik door het half miljard heen waarbij Neways dus heeft aangegeven bij zowel de Q4 2018 als Q1 2019 cijfers dat de verwachting is dat in 2019 zowel omzet als bedrijfsresultaat verder zullen toenemen. Tot zover dit gedeelte wat betreft kosten & kosteninschatting voor 2019.
Profitmaker
0
quote:

pielsje schreef op 17 augustus 2019 09:45:


[...]

Gezien het verloop van je andere adviezen sla ik deze even over..


Het is zeker GEEN advies. PM werd uitgedaagd om te onderbouwen waarom hij vond dat Neways een mooie kans is en daarom gaat PM deze volledige persoonlijke onderbouwing op het forum zetten. Iedereen mag daar mee doen wat hij wil. Ook negeren en ook contrair handelen. PM werd gevraagd om eens te onderbouwen waarom hij neways heeft gekocht voor de cijfers op 29-8 vandaar deze onderbouwing Pielsje,
Leeser1959
1
quote:

Profitmaker schreef op 17 augustus 2019 10:18:


[...]

Het is zeker GEEN advies. PM werd uitgedaagd om te onderbouwen waarom hij vond dat Neways een mooie kans is en daarom gaat PM deze volledige persoonlijke onderbouwing op het forum zetten. Iedereen mag daar mee doen wat hij wil. Ook negeren en ook contrair handelen. PM werd gevraagd om eens te onderbouwen waarom hij neways heeft gekocht voor de cijfers op 29-8 vandaar deze onderbouwing Pielsje,


Ik zou zeer zeer voorzichtig zijn met Neways, kijk naar wat er in Duitsland gebeurd !!
Profitmaker
0

Deel IV analyse Neways door Profitmaker:

Koers/Winst verhoudingen in de tijd

Voordat PM in deel V verder ingaat wat hij verwacht van Q2 en halfjaarcijfers 2019 wil PM hieronder even de koers/winst verhoudingen in de tijd laten zien om de huidige koers (11,95 op 16,8) even in perspectief te plaatsten:

2015: wpa 0,28, slotkoers 31-12 € 7,5). koers/winst (26,79)
2016: wpa 0,85, slotkoers 31-12 € 9,28 koers/winst (10,92)
2017 wpa 0,86, slotkoers 31-12 € 13,65 koers/winst (15,87)
2018 wpa 1,20 , slotkoers 31-12 € 10,1 koers/winst (8,42)

Conclusie Profitmaker:

De koers is momenteel € 11,95 (per 17-8) wat een koers/winst verhouding betekent van slechts 10,2 obv de winst van 2018 (€ 1,20) wat laag is voor een technologiebedrijf en daarnaast ook historisch gezien laag is. Zeker er rekening mee houdende dat Neways zowel in Q4 2018 als Q1 2019 heeft aangegeven zowel een stijging van de winst per aandeel als omzet te verwachten.

Profitmaker
0
quote:

Leeser1959 schreef op 17 augustus 2019 10:28:


[...]

Ik zou zeer zeer voorzichtig zijn met Neways, kijk naar wat er in Duitsland gebeurd !!


Waar doel je precies op?
Profitmaker
1
Deel V Analyse Neways door Profitmaker.

Uiteindelijk gaat het er om welke halfjaarcijfers Neways gaat presenteren en ook wat hun outlook gaat worden voor de rest van het jaar. Hoewel Profitmaker uiteraard ook niet weet waar Neways mee gaat komen, volgen hieronder nog wel een aantal zaken die hierop een licht proberen te werpen.

In zijn algemeenheid zat in zowel 2017 als 2018 het zwaartepunt van de omzet in het tweede half jaar. Globaal 48,7 % in HJ1 en 51,3% & in HJ2

Nu gaat het erom of we wat zinnigs kunnen zeggen over wat Neways gaat laten zien op 29-8 als de halfjaarresultaten worden gepresenteerd.

Het enige wat we weten is dat Neways in Q1 2019 een omzet heeft behaald van 132,9 miljoen. Dit was in Q1 2018 nog 122,3 miljoen
Dat is derhalve een stijging van 8,7 %. Zetten we dit af tegen de omzet van 507 miljoen in geheel 2018 tov 439 miljoen in 2017 dan bedroeg deze 15,5 %. In dat licht misschien wat beperkt.

Q1 2018 tov Q1 2017 had overigens ook een lagere omzetgroei dan die 15,5 % over geheel 2018 maar Q2 2018 tov Q2 2017 was juist groter dan die 15,5 %..

Kijken we naar de kwartaal omzet in Q1 2018 en Q2 2018 dan zien we dat deze respectievelijk 122,3 en 124,7 miljoen euro bedroegen
Kijken we naar de kwartaal omzet in Q1 2017 en Q2 2017 dan zien we dat deze respectievelijk 107,6 en 106 miljoen bedroegen bedroegen
Conclusie : DE Q1 en Q2 omzet zit redelijk op 1 lijn met elkaar in zowel 2017 als 2018.

Als dit ook zou gelden voor Q2 2019 zou dit betekenen dat de omzet in Q2 ook 130-135 miljoen zou bedragen gezien de omzet van 132,9 miljoen euro in Q1.
PM denkt echter dat deze omzet van 130-135 miljoen in Q2 vrij conservatief is. En waarom dan wel?
Dit ligt met name aan de zeer hoge order intake die zowel in Q4 2018 als Q1 2019 gerapporteerd is
De totale jaar orderintake voor 2018 bedroeg namelijk 547,2 miljoen en in 2017 556,6 miljoen.
Dat zou per kwartaal neerkomen op gemiddeld 136,8 miljoen in 2018 en 139,15 miljoen in 2017
De orderportefeuille bedroeg einde jaar (31-12-2018) 304 miljoen tegen 263,6 einde 2017
De orderporteuille bedroeg eind Q1 (31-3-2019) 372,2 miljoen!

Als we kijken naar Q1 2019 specifiek dan was er een extreem hoge orderintake van zelfs 201,1 miljoen euro.

Conclusie: Gezien de hoge orderintake in Q4 2018 en Q1 2019 lijkt een omzet van 135 miljoen in Q2 een zeer conservatieve inschatting . PM gaat daarom uit van van een omzet van minimaal 275 miljoen euro in HJ1 2019. Dit is uiteraard een volledige persoonlijke inschatting. Op basis hiervan verwacht PM dat Neways een netto halfjaar resultaat na vennootschapsbelasting gaat rapporteren van minimaal 8 miljoen euro
Ter vergelijking: De omzet in HJ1 2018 bedroeg 247 miljoen en in HJ1 2017 214 miljoen afgerond.
Het netto resultaat na belasting bedroeg in 2018 in HJ1 6,8 miljoen en in HJ1 2017 4,9 miljoen.

PM verwacht dus dat Neways een winst per aandeel gaat rapporten over HJ1 van minimaal 0,65-0,70 euro per aandeel. Dit was in HJ1 2018 nog 0,57 cent.
Indien er geen onverwachte tegenvallers gerapporteerd worden of forse tegenwind uit macro-economische hoek verwacht Profitmaker dat de bandbreedte van de winst per aandeel voor geheel 2019 uit gaat komen in de range 1-30 tot 1,60 euro per aandeel (uitgaande van de huidige 11.960.000 uitstaande aandelen). Zet daar de huidige koers tegen van 11,95 dan zou dat een K/W betekenen van grofweg 7-9 keer de winst! PM vindt dat voor een technologie bedrijf een enorm lage waardering en komt daarom met de conclusie dat het aandeel laag gewaardeerd t.o.v. sectorgenoten en dat er  derhalve mogelijk aanzienlijke koerspotentie is.

Daarmee komt PM tot slot nog met enkele aandachtsgebieden/risico's:

1. Hoe ziet de outlook eruit voor de rest van het jaar? Ziet Neways tekenen van macro economische tegenwind en hoe vertaalt zich dat in order intake en verwachte orders.?

2. Hoe zijn de groeiverwachtingen per marktsector. Blijven de belangrijkste marktsectoren groeien (Industrial, Semiconductor, Automotive)?

3. - Hoe staat het met de grote vraag van klanten in combinatie met de schaarste aan componenten aangezien dit kan leiden tot extra kosten en kapitaalgebruik?

4. Zijn er issues of problemen in bepaalde landen of zien alle regio's er goed uit?

Eindconclusie: 29-8 zal e.e.a. duidelijk worden in het persbericht als Neways de halfjaarcijfers presenteert. Profitmaker heeft afgelopen week aandelen Neways gekocht en heeft onderbouwd waarom hij Neways een interessante investering op dit moment vindt. 

Met nadruk wil PM stellen dat deze analyse GEEN ADVIES inhoudt om Neways te kopen of te verkopen. PM is persoonlijk enthousiast over het aandeel en schat persoonlijk de kans groter in dat het aandeel de komende weken zal stijgen dan dalen. Maar iedereen is zelf 100 % verantwoordelijk voor zijn beleggingsbeslissing uiteraard..

PM is de (sportieve) uitdaging aangegaan om te onderbouwen waarom hij long is gegaan in Neways en hoop dan ook dat dit gewaardeerd wordt. U mag tegen deze analyse ook volledig anders aankijken. Uiteraard even goede vrienden. We gaan het 29 augustus zien of Profitmaker het redelijk ingeschat heeft.

Profitmaker
0
quote:

Leeser1959 schreef op 17 augustus 2019 10:28:


[...]

Ik zou zeer zeer voorzichtig zijn met Neways, kijk naar wat er in Duitsland gebeurd !!PM is zeer benieuwd waar u precies op doelt? De ontwikkelingen in de automotive of bedrijfsspecifiek?
outofthebox
0
quote:

Leeser1959 schreef op 17 augustus 2019 10:28:


[...]

Ik zou zeer zeer voorzichtig zijn met Neways, kijk naar wat er in Duitsland gebeurd !!


Waarschijnlijk doelt u op de slechte vooruitzichten in de auto-industrie.
Neways heeft echter vooral veel orders vanuit de opmars van elektrische auto’s.
Zie ook de toelichting bij Q1:
Het concern profiteert vooral van een sterke vraag uit de automotive sector naar systeemoplossingen voor elektrische auto's. Volgens Neways liep de vraag in andere sectoren goed door.

Het lijkt me niet dat dat gedeelte van de automotive in Duitsland er slecht voorstaat.
Profitmaker
0
quote:

outofthebox schreef op 17 augustus 2019 14:29:


[...]

Waarschijnlijk doelt u op de slechte vooruitzichten in de auto-industrie.
Neways heeft echter vooral veel orders vanuit de opmars van elektrische auto’s.
Zie ook de toelichting bij Q1:
Het concern profiteert vooral van een sterke vraag uit de automotive sector naar systeemoplossingen voor elektrische auto's. Volgens Neways liep de vraag in andere sectoren goed door.

Het lijkt me niet dat dat gedeelte van de automotive in Duitsland er slecht voorstaat.


klopt, zie de conclusie van PM ook bij deel 1.

Conclusie: Semiconductor en Automotive laten de grootste groei zien en daarna Industrial.
Vooral de groei van Automotive is opvallend. Met name de systeemoplossingen voor de elektrische auto's (E-Car systeemoplossingen) zijn daarvan een oorzaak.
Profitmaker
0
In het perbericht van Q1 2019 was het volgende te lezen:

ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL
In het eerste kwartaal is de netto-omzet met 8,7% jaar-op-jaar gestegen. De stijging was volledig
autonoom. Hogere omzetbijdragen werden met name gerealiseerd in de sectoren semiconductor,
automotive en industrial. De omzet in de sector medical lag op ongeveer hetzelfde niveau als in Q1-18.
De orderintake steeg in het eerste kwartaal met 31,8% jaar-op-jaar, met name door een sterke vraag
uit de automotive sector naar systeemoplossingen voor elektrische auto’s. De vraag in andere sectoren
liep goed door. De book-to-bill ratio kwam ultimo maart 2019 uit op 1,51. Het orderboek steeg naar
€ 372,2 miljoen, een stijging van respectievelijk 32,1% ten opzichte van ultimo maart 2018 (€ 281,8
miljoen) en 22,4% ten opzichte van ultimo 2018 (€ 304,0 miljoen). De stijging is met name het gevolg
van een hogere vraag in de sector automotive waarbij het huidige orderboek bovendien een grotere
zichtbaarheid reflecteert.
592 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 26 27 28 29 30 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 1 apr 2020 10:52
Koers 5,320
Verschil -0,280 (-5,00%)
Hoog 5,480
Laag 5,300
Volume 5.784
Volume gemiddeld 22.814
Volume gisteren 17.315