TomTom « Terug naar discussie overzicht

September 2019: Op Naar Deals En 17.50 Koers

1.878 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 » | Laatste
Beperktedijkbewaking
0
quote:

boem! schreef op 28 september 2019 16:02:

[...]
Ik denk dat wij hetzelfde bedoelen, het is inderdaad zo dat deferred revenue exact het tegenovergestelde is van unbilled revenue.
Terwijl deferred de omzet betreft die wel gefactureerd is maar nog niet is verantwoordt is de unbilled revenue nog niet gefactureerde omzet.

Je ziet de introductie van unbilled nadat IFRS leidend is geworden bij TT.
IFRS verplicht de omzet rechtevenredig toe te passen derhalve boekt TT sinds dat tijdstip de geschatte totaal-opbrengst als gerealiseerde omzet van elk contract evenredig aan de looptijd van de contracten.

Ofwel bij een geschatte opbrengst van 400 in 4 perioden boekt TT per periode 100 in als uit te factureren met als tegenrekening 25 naar omzet en 75 naar deferred.
Deze nog uit te factureren omzet benoemt men "Unbilled revenue" en vertegenwoordigd dat gedeelte uit het orderboek dat tijdevenredig vervallen is op basis van de basisinschatting.
Op het moment dat men afwijkingen constateert tussen inschatting en werkelijkheid boekt met het verschil opdezelfe wijze ofwel Unbilled Revenue met als tegen rekening 25% directe omzet en 75% uitgestelde omzet.

Op deze wijze voldoet TT voor 100% aan de eis van IFRS om contractwaarde tijdevenredig op te nemen. De ruimhartige toepassing door toepassing van deferred doet aan dat principe niets af.

De uitfacturering met daarop gevolgd de ontvangst van het bedrag doet niets af aan de hoogte van de verantwoorde directe en uitgestelde omzet.
Bij uitfacturering veranderd slechts de unbilled revenue na toevoeging van de BTW in Trade Receivables.
...
Duidelijk. Maar ik begrijp nog steeds niet waarom de unbilled rev. dan weer afgetrokken wordt bij de berekening van de operational revenue, terwijl defrev juist wel meegeteld wordt. (Die discussie hadden we al eerder.)

Ik bedoel: eigenlijk is 'unbilled' echtere omzet dan defrev. Het werk is al gedaan, de kosten zijn al gemaakt, alleen het factuurtje moet nog verzonden worden. Terwijl bij defrev de factuur al verzonden is (en al of niet betaald is), maar in officiële zin het werk nog gedaan moet worden (ook al zijn de kosten daarbij wellicht laag).

Als TT de post 'unbilled' trendmatig laat groeien, drukken ze zo de groeitrend in de operationele omzet.

boem!
0
De verklaring daarvan moet je volgens mij zoeken bij de op dit forum zo verguisde Taco.

Naast de invoering van FCF en nu het backlog is onder zijn bewind ook het begrip "operational revenue" geintroduceerd.

Doordat de geapporteerde omzet niet de "echte" omzet weergeeft geeft hij ons een houvast om die omzet beter te benaderen.

Er zijn twee factoren die de gerapporteerde omzet drukken:
1. de voorzichtige benadering in de basisinschatting van de verworven contracten.
2. de ruimhartige toepassing van deferred revenue door omzet vanuit een bepaalde periode te verdelen over 4 jaar ivm het doorlopen van de verplichting om de service ordentelijk te leveren gedurende de gehele contractperiode.

Vwb ad 1 verwijs ik graag naar het onderzoek van @Koos naar het verband tussen afgegeven orderboeken over de jaren minus de gerapporteerde omzet over die jaren met het backlog als resultante. De overschrijding is op zijn minst fors te noemen.
Ad 2 is voor jou en vele andere serieuze posters ook geen geheim meer en de term "uitgestelde winst" is dan ook meermalen voorbijgekomen zeker vwb de bedragen verzameld onder deferred long.

Om de "echte" omzet beter in te kunnen schatten heeft Taco het begrip operational revenue geintroduceerd.
Hier wordt namelijk het effect van de deferred revenue volledig weggelaten.
Het toont ons de omzet die is uitgefactureert zonder rekening te houden met enige financiele verplichting dat TT daar nog wel een leveringsverplichting tegenover heeft staan.
In feite is het een ingedrukte alarmknop om te wijzen op de effecten van de toegepaste deferred.

Omdat hij de omzet niet te rooskleurig wil afschilderen trekt hij daarvan de "unbilled" omzet vanaf.

De echte omzet van TT is de toepassing van IFRS met de werkelijk verkochte aantallen(zonder marge van inschattingen) verminderd met de werkelijke kosten verbonden aan de verplichting de service ook ordentelijk te leveren na facturatie.

We hebben nu dus 4 maal het begrip omzet:
1.de gerapporteerde omzet
2.de toekomstige omzet van de afgesloten contracten tegen de geherijkte inschattingen in het backlog.
3. de operationele omzet door net te doen alsof er geen verplichting bestaat de geleverde diensten in de toekomst te blijven leveren met daarnaast net te doen alsof er geen inschattingsafwijkingen bestaan.

en tot slot de ECHTE OMZET die ieder op zich zelf zal moeten bepalen op basis van wat hij/zij reeel dan wel redelijk vindt om mee te nemen in zijn/haar overweging.
Dat er verschillen bestaan tussen de werkelijk te maken kosten verbonden aan reeds geleverde diensten en de daarvoor geopende verplichting onder deferred is overduidelijk datzelfde geldt voor het backlog ook daar zullen verschillen optreden tussen de gedane inschatting van aantallen verkocht en het in-take percentage.

Misschien lijkt eea verwarrend maar dat is het probleem met de werkelijkheid zeker waar men de werkelijkheid van de toekomst wil benaderen welke altijd zal afwijken.
Ik denk dat TT met zijn GAGR van 10% de korte termijn toekomst te voorzichtig benaderd en datzelfde beeld heb ik bij de GAGR van 15% op de langere termijn.
ketchup
6

" changes to forecasts "
we have made significant adjustments to our forecasts, as we have now accounted for the weaker growth outlook for 2020-21e
a further shift in investments from capex to opex blurs the results
as well as accelerated amortisation of intagibles

revenue forecast by segment

-automotive: 2018/245m - 2019/273m - 2020/278m - 2021/322m ( 10% CAGR)
- enterprise: 2018/127.2m - 2019/160m -2020/168m - 2021/176.4m ( 12% CAGR)
- Loc Tech: 2018/372.3m - 2019/433.1m - 2020/446m - 2021/498.4m (10% CAGR)
- consumer: 2018/314.5m - 2019/267m - 2020/178.4m - 2021/133.8m ( -25% CAGR)
Group: 2018/786.8m - 2019/700m - 2020/624.4m - 2021/632.2m

conclusion:
2020 going to be a soft year for TT, with no material new contracts
2021 we shud see an acceleration as a new contract from a US OEM ramps up
2024 should see a big acceleration
TT's market share has increased in recent years and the company is confident

we believe there is scope to gain additional share
we also believe TT has improved its competitiveness versus GooGle with an in-dash infotainment concept and improved user experience

ST : neutral
LT : Bullish

with surplus cash buying its own stock into weakness for a buyback program makes sense

in our trading model we hv not assumed any buybacks as yet
there is likely to be news on this ( AMG april)
BuyBack wud support EPS growth, wud reduce the free-float and wud further affect the liquidity on shares

as for 2019 def rev will be arnd 60m
our model still assumes much higher level

""

blijft toch bijzonder hoe HG telkenmale de handrem aantrekt op het aandeel door de cijfers uiterst behoudend en ronduit laf te presenteren

goed voor nu een zegen als ze met het inkoop programma starten voor 2020
voelt aan voor de mid tot lange termijn als low risk met mogelijk high returns, ook bij vals spel
korte termijn neutraal en waarschijnlijk in een range van 10 om 12 euro in afwachting wat ze met de surplus cash gaan doen.

VanillaSky
0
quote:

ketchup of catch-up schreef op 29 september 2019 09:27:

" changes to forecasts "
we have made significant adjustments to our forecasts, as we have now accounted for the weaker growth outlook for 2020-21e
a further shift in investments from capex to opex blurs the results
as well as accelerated amortisation of intagibles

revenue forecast by segment

-automotive: 2018/245m - 2019/273m - 2020/278m - 2021/322m ( 10% CAGR)
- enterprise: 2018/127.2m - 2019/160m -2020/168m - 2021/176.4m ( 12% CAGR)
- Loc Tech: 2018/372.3m - 2019/433.1m - 2020/446m - 2021/498.4m (10% CAGR)
- consumer: 2018/314.5m - 2019/267m - 2020/178.4m - 2021/133.8m ( -25% CAGR)
Group: 2018/786.8m - 2019/700m - 2020/624.4m - 2021/632.2m

conclusion:
2020 going to be a soft year for TT, with no material new contracts
2021 we shud see an acceleration as a new contract from a US OEM ramps up
2024 should see a big acceleration
TT's market share has increased in recent years and the company is confident

we believe there is scope to gain additional share
we also believe TT has improved its competitiveness versus GooGle with an in-dash infotainment concept and improved user experience

ST : neutral
LT : Bullish

with surplus cash buying its own stock into weakness for a buyback program makes sense

in our trading model we hv not assumed any buybacks as yet
there is likely to be news on this ( AMG april)
BuyBack wud support EPS growth, wud reduce the free-float and wud further affect the liquidity on shares

as for 2019 def rev will be arnd 60m
our model still assumes much higher level

""

blijft toch bijzonder hoe HG telkenmale de handrem aantrekt op het aandeel door de cijfers uiterst behoudend en ronduit laf te presenteren

goed voor nu een zegen als ze met het inkoop programma starten voor 2020
voelt aan voor de mid tot lange termijn als low risk met mogelijk high returns, ook bij vals spel
korte termijn neutraal en waarschijnlijk in een range van 10 om 12 euro in afwachting wat ze met de surplus cash gaan doen.

Vind dit wel een erg behouden prognose, zit zelf wat hoger voor A&E. Maar kan al helemaal niet rijmen hoe ze consumer met 33% laten dalen in 2020. Waar de afgelopen kwartalen amper een daling te zien was. Niet dat ik geloof dat Consumer gaat stabiliseren maar om dan volgend jaar naar 33% daling te gaan lijkt mij niet realistisch. Dit zie ik enkel gebeuren als TT hier zelf op aanstuurt omdat men gewoon het gehele consumergebeuren wil laten uitfaseren.

ketchup
0
boem!
1
Wies

Welke kleuter heeft hier aan gewerkt.
Dit is een ware aanfluiting voor het werk van een analist.

Cherry-picking in optima forma door een aantal targets zo te vertalen dat er bedragen uitrollen die zo onwaarschijnlijk zijn dat zelfs een beginnend student zich af zou vragen wat hij verkeerd heeft gedaan.
ketchup
2
quote:

boem! schreef op 29 september 2019 10:02:

Wies

Welke kleuter heeft hier aan gewerkt.
Dit is een ware aanfluiting voor het werk van een analist.

Cherry-picking in optima forma door een aantal targets zo te vertalen dat er bedragen uitrollen die zo onwaarschijnlijk zijn dat zelfs een beginnend student zich af zou vragen wat hij verkeerd heeft gedaan.
heb al eens eerder gezegd dat ik slechts verwoord wat men schrijft, toch is dit van een groot zakenbank, die zeer gewaardeerd zijn en vaak bedrijven begeleiden bij ipo's , overnames, management buy-out's en het veilen van onderdelen

ps: het is je toch ook bekend dat bij het schrijven van rapporten en updates voor publicatie vaak een copie naar het bedrijf gaat en als die enorme afwijkingen zien dan kunnen ze hier gewoon op reageren

niet dat men dit altijd doet, maar als het allemaal onzin is dan reageert men wel vanuit het bedrijf

verder heb ik niet de overtuiging dat HG de interesse van alle aandeelhouders als goed huisvader beheert en sluit niet uit dat er toch een agenda bij/van de FFF uitgevoerd gaat worden.
VanillaSky
0
quote:

ketchup of catch-up schreef op 29 september 2019 10:01:

dat laatste gaan ze ook vanuit - consumer werkt men naar een management buy out.
In zo een scenario is dat inderdaad mogelijk.
Het A&E houd men gewoon exact de bedragen van TT aan 500mio location in 2021. Dat lijkt mij behouden maar OK ze schrijven op wat HG en co. vertellen.

Enerzijds is het wederom de worst een paar jaar verhangen want het is welhaast onmogelijk dat in 2020 en 2021 er ineens mooie winsten gemaakt worden (vraag me af of er boekhoudkundig überhaupt winst is deze jaren).
Maar anderzijds is het verhaal van 2022-2030 veelbelovend. Moet het wel allemaal nog zien gebeuren maar wat ik mij wel kan voorstellen is dat ze nu alles nog eens een 2 jaar helemaal opschonen, alles afschrijven, aandelen inkopen, en dan als in 2022 en de paar jaar erna kosten/afschrijvingen dalen en de omzetten rap toenemen dat men dan een ideaal scenario heeft om de hoofdprijs voor hun aandelenpakketten te vangen. Daarbij gaat Goddijn dan ook richting de 65.
boem!
0
Wies begrijp mij niet verkeerd. Het was zeker geen aanval op jou. Ik waardeer het delen van jou van die voor mij en de meesten van ons afgeschermde info zeer waarvoor nogmaals mijn oprechte dank.

Waar ik mij aan erger is dat deze "analist" niets analyseert.
Hij gaat uit van de per 2q bijgestelde outlook van 700 mio gooit daar 10% groei op voor A&E laat consumer bijna afsterven en klaar is kees.
Omzet 2019 700 mio omzet 2020 623 mio en omzet 2021 632 mio.

Er wordt geen woord gespendeerd aan de inhoudelijke kant van het verhaal tijdens de CMD anders dan TT heeft vertrouwen in de toekomst.

De gegeven definitie door Taco zou je als bestudeerd mogen veronderstellen door een analist. Niets van dit al hij voegt plompverloren 128 mio toe als omzet 2de halfjaar.

Ik heb al eerder opgemerkt dat de analisten geen analyse toepassen op TT maar gewoon slaafs volgen wat TT meld qua outlook en targets.

Benjamin G.
2
De agenda van de Founders wordt meer en meer zichtbaar. Een jaar terug was het nog in scenario´s denken. Nu lijkt er een duidelijke bias te liggen. Overname lijkt mij onwaarschijnlijk. Strategische deelname zou kunnen, maar ik zie geen aanleiding om dit te doen. Lijkt mij zelfs dat er eerder een negatief effect gaat ontstaan, nadrukkelijk insluiten van de ene partij kan een andere partij uitsluiten.

De gebeurtenissen die reeds hebben plaatsgevonden (mogelijkheid tot deelname van max 10%, verkoop Telematics, synthetische share buy back/reverse split, aanbrengen focus binnen bedrijf, afgeven lange termijn verwachting)en de aangekondigde gebeurtenissen (share buy back)leiden tot:

a. volledige privatisering
dit kan wellicht in twee of drie trapsraket:
1. inkoop aandelen met eigen vermogen (reductie tot 100-110 miljoen uitstaande aandelen, resteert circa 15-30 miljoen aandelen in free float?)
2. MBO voor Consumer met wederom een synthetische share buy back/reverse split
3. van de beurs halen van de resterende (5-15 miljoen?) aandelen in de free float?

b. een dividend aandeel waar piet particulier ook aan kan meedoen.
Wat puzzelt is dat TomTom geen lange termijn verwachting tot 2030 had hoeven afgeven. Alle analisten zijn nu bullish. Het duiden van de periode t/m 2021 vinden ze alle lastig. Althans in onze ogen is er geen analist die een goede verwachting voor 2019, 2020 en 2021 afgeeft. Hieruit concludeer ik dat TomTom neutraal staat ten aanzien van dividend aandeel of privatiseren.

Wellicht zien de Founders, gelet op de kasstroom, in de toekomst altijd een mogelijkheid om te privatiseren. Immers het aantal uitstaande aandelen in de free float is al sterk gereduceerd, terwijl de kaspositie sterk toeneemt. Tegelijkertijd kan het ook voordelen hebben om aan de beurs genoteerd te blijven staan. Geeft meer opties mochten de Founders over x jaar wel een deel van hun belang willen verkopen om wat voor reden dan ook.
Kopjethee
0
Prima aandeel voor trading. Prima aandeel voor de belastingaanslag (?)......

Deferred...burp. Kan het woord niet meer horen.
Boekhouderij. Beetje rondboeken.
Kopjethee
0
quote:

ketchup of catch-up schreef op 29 september 2019 09:27:

" changes to forecasts "
we have made significant adjustments to our forecasts, as we have now accounted for the weaker growth outlook for 2020-21e
a further shift in investments from capex to opex blurs the results
as well as accelerated amortisation of intagibles

revenue forecast by segment

-automotive: 2018/245m - 2019/273m - 2020/278m - 2021/322m ( 10% CAGR)
- enterprise: 2018/127.2m - 2019/160m -2020/168m - 2021/176.4m ( 12% CAGR)
- Loc Tech: 2018/372.3m - 2019/433.1m - 2020/446m - 2021/498.4m (10% CAGR)
- consumer: 2018/314.5m - 2019/267m - 2020/178.4m - 2021/133.8m ( -25% CAGR)
Group: 2018/786.8m - 2019/700m - 2020/624.4m - 2021/632.2m

conclusion:
2020 going to be a soft year for TT, with no material new contracts
2021 we shud see an acceleration as a new contract from a US OEM ramps up
2024 should see a big acceleration
TT's market share has increased in recent years and the company is confident

we believe there is scope to gain additional share
we also believe TT has improved its competitiveness versus GooGle with an in-dash infotainment concept and improved user experience

ST : neutral
LT : Bullish

with surplus cash buying its own stock into weakness for a buyback program makes sense

in our trading model we hv not assumed any buybacks as yet
there is likely to be news on this ( AMG april)
BuyBack wud support EPS growth, wud reduce the free-float and wud further affect the liquidity on shares

as for 2019 def rev will be arnd 60m
our model still assumes much higher level

""

blijft toch bijzonder hoe HG telkenmale de handrem aantrekt op het aandeel door de cijfers uiterst behoudend en ronduit laf te presenteren

goed voor nu een zegen als ze met het inkoop programma starten voor 2020
voelt aan voor de mid tot lange termijn als low risk met mogelijk high returns, ook bij vals spel
korte termijn neutraal en waarschijnlijk in een range van 10 om 12 euro in afwachting wat ze met de surplus cash gaan doen.

Ik heb een ab gegeven voor het delen.

Vraag me af wat er dan in 2022 en 2023 gaat gebeuren...?
Ik hoop dat Goddijn een beetje vaart maakt. 2025 wil ik er wel van af zijn.

Hoop....
2
Ben blij als september a 17.50 MM voorbij is. Zie voor oktober wel weer nooie opleving naar 11.75. Gelukkig kan MM het draadje van Oktober niet meer openen. Ik ben niet gelovig, maar geloof wel dat MM verantwoordelijk is voor deze daling. ;-)
Dutchy Ron
0
Apple (een van de grootste klanten) had denk ik contractueel afgedwongen dat TT niet in handen zou mogen vallen van derden en zelfstandig moest blijven. Aan zoiets hangt natuurlijk altijd een einddatum. Gezien het feit dat Apple zelf kaarten aan het maken is zal het mij niet verbazen als die einddatum 31-12-2019 is.

Eens met Tatje dat MSFT MCVP nu de strijd aan gaat met Google, niet TT. TT levert gewoon de HD-maps aan MSFT. TT zal ook profiteren van de nieuwe klanten van MSFT MCVP. De stijging van 200% per maand heeft betrekking op MSFT Azure en betreft het gratis gebruik maken van de Azure webservices (API) volgens mij.

Het is dus wachten op autofabrikanten die een deal sluiten met MSFT MCVP. Dan zal de koers van het aandeel TT goed doen. De tijd is rijp voor autofabrikanten om keuzes te maken voor de toekomst. Ik verwacht het komende jaar dus meerdere deals voor MSFT MCVP waar TT indirect van mee profiteert. Dit is niet voorzien in de onlangs afgegeven outlook.

Of TT zicht heeft op de potentiële klanten van MSFT MVCP is lastig in te schatten. Veel Aziatische autofabrikanten zullen kiezen voor Baidu voor Azië en MSFT voor Europa en US. Dat is een kwestie van tijd. Denk niet dat Baidu voet aan de grond krijgt in US en MSFT in China, gezien het handelsconflict wat Trump steeds verder opdrijft. Chinese bedrijven als Baidu etc. moeten mogen van die vetkuif geen notering meer hebben op Wallstreet. Waar houdt dit op?

Dus wat wordt de volgende klant van MSFT MCVP?
Ik denk dan aan PSA, Opel, Ford, GM, Toyota, Nissan, Volvo, Mazda, Honda, Subaru, etc.
DerksVisie
0
quote:

Kopjethee schreef op 29 september 2019 11:01:

Prima aandeel voor trading. Prima aandeel voor de belastingaanslag (?)......

Deferred...burp. Kan het woord niet meer horen.
Boekhouderij. Beetje rondboeken.
¨Winst is een opinie¨
Dutchy Ron
1
It is also unlikely that everyone will only drive VW cars in the future, so some sort of centralized operating system will need to be created so that cars can communicate with each other. Toyotas will need to talk to Hyundais which will need to speak to VWs. Bischoff says that VW is developing a system which is “already paving the way so that a grid of cars could talk to each other”.

De connectiviteit moet een onafhankelijke partij als MSFT gewoon verzorgen, is niet de core business van de OEM's.
Dutchy Ron
0
www.prnewswire.com/news-releases/emap...

eMapgo Launches Its Map Cloud Platform to Empower Enterprises With More Efficient Map Applications

On August 27, 2019, Luokung engaged into a share purchase agreement to acquire 100% of EMG and made an announcement on the following day, and the two parties are currently in the process of closing the transaction

EMG is one of the leading navigation electronic map service providers in China and has obtained Class-A qualification certificates of navigable surveying and mapping, internet map service and geographic information system engineering. It has also obtained quality management system certificates of ISO9001 and ISO/TS16949 and CMMI3. Its core brand is "eMapgo". EMG provides users with navigation electronic maps, ADAS maps and HD maps of China, as well as geographic location information service through its own map service platform. Its map database has covered mainland China, Hong Kong and Macao with over 9-million-kilometer road networks and 80 million POIs. EMG is a top three mapping company in automotive in-dash navigation market of China.
Wereldbelegger
0
quote:

Hoop.... schreef op 29 september 2019 11:38:

Ben blij als september a 17.50 MM voorbij is. Zie voor oktober wel weer nooie opleving naar 11.75. Gelukkig kan MM het draadje van Oktober niet meer openen. Ik ben niet gelovig, maar geloof wel dat MM verantwoordelijk is voor deze daling. ;-)
mm blijkt een bewezen dalingindicator te zijn voor veel fondsen waarin hij zegt(beweert) ingestapt te zijn. ((-;
Hoe harder het getier hoe meer de koers een paar dagen later positief zal reageren.
Niet alleen bij Tom2 maar ook bij Fugro zal zeker de koers de komende maand omhoog gaan.

voor Tom2
Fibonacci op maandbasis R2 11,480 en R3 11,907

Dutchy Ron
0
Voor het geval Google wordt gesplitst...….

Waymo, Alphabet’s self-driving car subsidiary, in March, began seeking outside funding, according to a report in The Information.

A December 2018 UBS report predicted the unit could earn $114 billion in sales by 2030 as it monetized taxis, its proprietary maps and autonomous vehicle operating system.

The investment research firmed pegged the value of Waymo at as much as $135 billion. Morgan Stanley, a rival researcher, sees the value closer to $175 billion.
Dutchy Ron
0
Tesla is a small matter for a company like Tencent. Up to the end of 2018 Tencent had invested in over 600 companies. They made 163 investment deals in 2018 alone. The value of public companies in which it has a more than a 5% stake exceeds US$500 billion.

They have invested in big industry players such as Lyft (NASDAQ:LYFT) and Didi Chuxing (NYSE:DIDI). They have made investments in companies specializing in mapping details, in auto financing, in Internet of Vehicles security solutions, and in mobile app ordering.

seekingalpha.com/article/4293305-tenc...
1.878 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 24 jun 2022 17:35
Koers 7,330
Verschil +0,125 (+1,73%)
Hoog 7,400
Laag 7,115
Volume 435.556
Volume gemiddeld 644.096
Volume gisteren 322.236

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront