Stikstofkwestie

560 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 24 25 26 27 28 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
de tuinman
1
quote:

Zheng He schreef op 18 oktober 2019 16:18:


Tuinman, lees je even in over stikstof, ammoniak, mest, neerslaan van, braamstruiken en brandnetels.
Dat voorkomt een hoop onzin.


Misschien kunt u me uitleggen wat er onzin is?
Het is inderdaad ingewikkelde materie.
voda
0
Hoogleraar over stikstofcrisis: ‘Zet mes in 160 beschermde natuurgebieden’

Voor het oplossen van de stikstofproblemen moet ook kritisch naar de natuur worden gekeken. Dat stelt hoogleraar Rudy Rabbinge, lid van de commissie-Remkes die het kabinet adviseert over de aanpak van de stikstofcrisis.

Annemieke van Dongen < 18-10-19, 20:28 Laatste update: 20:33

De stikstofcrisis roept ook discussie op over de Nederlandse natuur. Is het in ons dichtbevolkte, bedrijvige land nog wel realistisch om meer dan 160 natuurgebieden tegen stikstof te beschermen? We hebben onszelf economisch gegijzeld door zoveel natuurgebieden aan te wijzen voor het Europese Natura 2000-netwerk. Dat vinden werkgeversorganisatie VNO-NCW en boerenbond LTO-Nederland. De meer dan 160 beschermde gebieden liggen volgens de belangenorganisaties als postzegels verspreid over Nederland, waardoor in het hele land nu woningbouwprojecten, geplande wegverbredingen en uitbreidingsplannen van bedrijven stil liggen.

Lees ook
Waarom liggen bouwprojecten stil? En 13 andere vragen over stikstof
Lees meer
Zo ziet ons platteland eruit ná de stikstofcrisis
PREMIUM
Wat is stikstof en waarom is het schadelijk?

18-10-2019, 10:14
1 minuut
uitleg

© AD Infographics
Het was boerenvoorman Marc Calon die de knuppel in het hoenderhok gooide. We kunnen niet alles tegelijk in dit kleine landje, betoogt hij. ,,We zitten in Nederland met 17 miljoen mensen op een kluitje. Maar ons systeem zit zo fundamentalistisch rigide in elkaar dat je geen enkele stikstof meer mag uitstoten als je ergens een plantje of beestje vindt dat maar weinig kan hebben. Als we daaraan vasthouden, mogen we geen huizen meer bouwen, moeten we 70 gaan rijden op de snelweg en kan Schiphol halveren. Daar pas ik voor.’’

Hij is niet tegen natuur, benadrukt de LTO-voorzitter. ,,Maar waarom mogen alleen specifieke typen natuur bestaan? Wij pleiten voor minder, maar grotere natuurgebieden. En misschien moeten we af en toe ook zeggen: voor deze soort is hier geen plek.’’

‘Niet alles kan’
De adviescommissie van oud-minister Johan Remkes, die zich buigt over een oplossing voor de stikstofcrisis, ging die vraag tot nu toe uit de weg. De titel ‘Niet alles kan’ van het eerste adviesrapport had vooral betrekking op de economie: de commissie adviseerde de veestapel aan banden te leggen, de maximumsnelheid op snelwegen te verlagen en strengere eisen te stellen aan de uitstoot van de industrie.

Maar om de stikstofcrisis op te lossen zal ook kritisch naar de natuur moeten worden gekeken, stelt Rudy Rabbinge, lid van de stikstofcommissie, voormalig senator (PvdA) en emeritus hoogleraar duurzame ontwikkeling. Een aantal van de stikstofgevoelige natuurgebieden is volgens hem wel erg klein. ,,Daarvan kun je haast niet volhouden dat het om echte natuurgebieden gaat. Ook zijn in Nederland wel heel veel natuurtypen gedefinieerd die beschermd moeten worden. Het is de vraag of dat niet wat minder kan.’’


Untitled facebook post
Infogram
Cultuurlandschap
De natuur die we in Nederland beschermen, is het landschap dat de mens rond 1900 zelf creëerde

Met veel moeite worden in Nederland natuurgebieden in stand gehouden waarvan in Europees verband is afgesproken dat we die moeten beschermen. Daaronder zijn meer dan 120 stikstofgevoelige gebieden, zoals heide. De van nature schrale gebieden waar heide groeit, hebben zwaar te lijden onder de hoge stikstofuitstoot in Nederland. Snelgroeiende grassen, struiken en bomen verdringen daar nu de heideplantjes en bloemige kruiden, waardoor er voor insecten – en dus voor vogels – minder te eten is. Vandaar dat natuurbeheerders de heide plaggen (de stikstofrijke bovenlaag verwijderen en afvoeren), opschietende bomen kappen en schaapskuddes inzetten als grasmaaiers. Maar hoe ‘natuurlijk’ zijn heidegebieden eigenlijk voor Nederland? Als we ‘de natuur zijn gang laten gaan’, en niet steeds ingrijpen met motorzagen en plagmachines, zouden er veel meer bomen groeien. Die nemen CO2 op. Zouden we anno 2019 niet beter kunnen kiezen voor meer bos?

De natuur die we in Nederland beschermen, is niet onze ongerepte oernatuur. Het laatste restje oerbos in Nederland – het Beekbergerwoud bij Apeldoorn - is in 1871 gekapt. De Natura 2000-gebieden beschermen in feite een cultuurlandschap; het Nederlandse landschap zoals dat rond 1900 door mensen was vormgegeven, verklaart Han van Dobben, landschapsecoloog aan de Universiteit Wageningen. ,,Heidegebieden zijn ontstaan doordat boeren grond nodig hadden om hun schapen te weiden. Een groot deel van wat we nu als natuur beschouwen, is in feite boerennatuur. Maar daar zit wel veel biodiversiteit in. Een nieuw oerbos laat je niet zomaar groeien. Pas na 500 jaar wordt een bos ecologisch echt interessant.’’

Meer mensen, minder dieren
Sinds de Nederlandse regering in 2003 onze natuurgebieden aanmeldde voor het Europese Natura 2000-netwerk, is Nederland alleen maar voller geworden. Inmiddels zijn er weer ruim een miljoen inwoners bijgekomen, die ergens moeten wonen en wegen nodig hebben om zich te verplaatsen. De economie is gegroeid; boerenbedrijven, Schiphol en de Rotterdamse haven zijn verder uitgebreid.

Zou dat niet rechtvaardigen dat de lijst met beschermde soorten en leefgebieden wat wordt ingekort? Zeker als die typen ook in andere Europese landen voorkomen? Zo hebben we in Nederland maar enkele tientallen hectares ‘kalkgrasland’ waar onder andere zeldzame orchideeën groeien; in de Limburgse mijnstreek. Over de grens met België en Duitsland zijn daar veel grotere gebieden van te vinden.

Natuurgebied De Strabrechte Heide. © ANP

Doodlopende weg
De scherpe kantjes van de ingewikkelde natuurwetgeving afhalen: in het licht van de stikstofcrisis mag het aantrekkelijk klinken, volgens milieujuristen is het een doodlopende weg. Nederland heeft zelf de beschermde gebieden en soorten voor het Natura 2000-netwerk aangewezen, nu zitten we aan de Europese regels vast. Dat hebben we aan onszelf te wijten, zegt natuurfilosoof Martin Drenthen van de Radboud Universiteit Nijmegen. ,,De snippers natuur die we nog over hebben, zijn restanten van wat in het verleden doorgaans grote, gezonde ecosystemen waren. Die kunnen we niet zomaar verplaatsen; ze zijn gebonden aan bepaalde locaties. In die gebiedjes vinden soorten een toevluchtsoord voor de mens die alsmaar verder oprukt. Onze natuurwetgeving zorgt ervoor dat er überhaupt nog iets van natuur overblijft. Dat de regels zo ingewikkeld zijn, is een gevolg van decennialange onderhandelingen met krachten die het eigenlijk maar onzin vinden dat de natuur wordt beschermd.’’

Zo werd in de jaren '90 het doel gesteld dat Nederland in 2020 een Ecologische Hoofdstructuur zou hebben: een robuust netwerk van natuurgebieden en landschapsparken die onderling verbonden waren met corridors waarlangs dieren en planten zich konden verplaatsen. De toenmalige staatssecretaris Henk Bleker (CDA) draaide dat plan in 2011 namens het kabinet Rutte I de nek om. Hij bezuinigde 70 procent op de aankoop en het beheer van natuur en droeg het natuurbeleid grotendeels over aan de provincies. Een van de gevolgen was dat de Oostvaardersplassen een geïsoleerd natuurgebied bleven, waar herten, runderen en paarden tijdens karige winters niet uit kunnen ontsnappen.

Nederland heeft een stikstofprobleem. Maar wat is stikstof eigenlijk? En waarom vormt het een probleem? De Universiteit van Nederland vroeg het prof. dr. ing. Jan Willem Erisman (Vrije Universiteit).

www.ad.nl/binnenland/hoogleraar-over-...
de tuinman
1
quote:

Zheng He schreef op 18 oktober 2019 16:18:


Tuinman, lees je even in over stikstof, ammoniak, mest, neerslaan van, braamstruiken en brandnetels.
Dat voorkomt een hoop onzin.


Graag een verduidelijking van deze reactie. Wel zo netjes, om daar een antwoord op te geven.
haas
0
quote:

voda schreef op 18 oktober 2019 22:32:


Hoogleraar over stikstofcrisis: ‘Zet mes in 160 beschermde natuurgebieden’

www.ad.nl/binnenland/hoogleraar-over-...


goed idee. Net 'n bunder suikerbieten gerooid door de buurvrouw: droog weer
NU worden de bietekoppen met blad gerooid door de loonwerker: voer voor de koeien ( zijn zoetekauwen:)
objectief
0
quote:

de tuinman schreef op 18 oktober 2019 16:14:


[...]

En ammoniak komt gewoon uit mest!


Juist, dat is het grote probleem. De dieren produceren teveel mest, zie dan maar te verminderen.
de tuinman
1
quote:

objectief schreef op 19 oktober 2019 16:39:


[...]

Juist, dat is het grote probleem. De dieren produceren teveel mest, zie dan maar te verminderen.


De mest van de dieren wordt gebruikt voor de eigen weilanden en de akkerbouw.

Vaak wordt gedaan of dit een soort van dumpen is, maar er wordt juist over nagedacht hoe vaak/wanneer er bemest wordt, (is ook regelgeving voor)
om een maximaal resultaat van het land te halen.
Het is geen dumpen, maar noodzakelijk.

www.clo.nl/indicatoren/nl010115-ammon...

(herhaling)
objectief
0
quote:

de tuinman schreef op 19 oktober 2019 17:20:


[...]

De mest van de dieren wordt gebruikt voor de eigen weilanden en de akkerbouw.Helaas zijn er veel veeboeren, die (bijna) geen weiland hebben (en toch zeker geen akkerbouw; dit laatste doen akkerbouwers).
Je bent schijnbaar niet echt bekend met het boerenleven. Zoals gezegd eerst inlezen en daarna visie posten.
de tuinman
1
quote:

objectief schreef op 19 oktober 2019 17:24:


[...]

Helaas zijn er veel veeboeren, die (bijna) geen weiland hebben (en toch zeker geen akkerbouw; dit laatste doen akkerbouwers).
Je bent schijnbaar niet echt bekend met het boerenleven. Zoals gezegd eerst inlezen en daarna visie posten.


Uuuuh, ik ben een boerenzoon!!
de tuinman
1
quote:

objectief schreef op 19 oktober 2019 17:24:


[...]

Helaas zijn er veel veeboeren, die (bijna) geen weiland hebben (en toch zeker geen akkerbouw; dit laatste doen akkerbouwers).
Je bent schijnbaar niet echt bekend met het boerenleven. Zoals gezegd eerst inlezen en daarna visie posten.


Boeren moeten aan kunnen tonen waar hun mest heen gaat. Er worden zelfs monsters genomen van deze mest om de waardes te bepalen. Dus zelf je mest uitrijden kan bijna niet, daarvoor komt een loonbedrijf met aangepast materieel. (extra kosten voor de boer)

eurofins-agro.com/nl-nl/product/bemes...
de tuinman
3
quote:

objectief schreef op 19 oktober 2019 17:24:


[...]

Helaas zijn er veel veeboeren, die (bijna) geen weiland hebben (en toch zeker geen akkerbouw; dit laatste doen akkerbouwers).
Je bent schijnbaar niet echt bekend met het boerenleven. Zoals gezegd eerst inlezen en daarna visie posten.


Is 'objectief' wel een goede naam voor u?
Misschien is 'subjectief' beter!
stockholder
1
quote:

objectief schreef op 19 oktober 2019 17:24:


[...]

Helaas zijn er veel veeboeren, die (bijna) geen weiland hebben (en toch zeker geen akkerbouw; dit laatste doen akkerbouwers).
Je bent schijnbaar niet echt bekend met het boerenleven. Zoals gezegd eerst inlezen en daarna visie posten.


Klopt niet. Veehouders zorgen er voor om zoveel mogelijk mest op eigen land kwijt te kunnen. Ze kunnen dat niet onbeperkt doen en streven er dan ook naar om in hun bedrijf zoveel mogelijk ha land te hebben. Ingeval het aantal koeien niet matched met het aantal hectares dan wordt de mest afgevoerd naar akkerbouwbedrijven welke
het mest wel volgens de regels op hun land mogen uitrijden.
Ik heb het dan over bedrijven met koeien.

haas
0
DenHaag heeft in overweging dat gasloze nieuwbouwhuizen VERPLICHT voorzien worden van
1.STIKSTOF melder in het toilet:)
2.gescheiden waterlevering tussen drinkwater en water voor reiniging
haas
0
De impact van meetstation Vredepeel
56.876 weergaven•16 mei 2018
Huib Schoonhoven
781 abonnees
Een korte film over het meetstation in Vredepeel.

Het meetstation is verkeerd geplaatst waardoor de ammoniakmetingen hoger uitkomen.
Geesje Rotgers en Jaap Hanekamp hebben hierover een rapport geschreven en dat op 16 mei 2018 in Nieuwspoort is gepresenteerd.

www.youtube.com/watch?v=jTT4v-whiQE
hosternokke
0
quote:

seadoc schreef op 20 oktober 2019 22:05:


Ik weet niet of Henk Bleker die mening deelt.

Dat heeft ie dan mooi aan zichzelf te danken.
Dat zo'n persoon überhaupt politiek mag bedrijven.
DeZwarteRidder
0
quote:

haas schreef op 21 oktober 2019 09:21:


DenHaag heeft in overweging dat gasloze nieuwbouwhuizen VERPLICHT voorzien worden van
1.STIKSTOF melder in het toilet:)
2.gescheiden waterlevering tussen drinkwater en water voor reiniging

Dus de nieuwbouw-huizen worden weer duurder......!!!
jonas
1

Maak voor Den Haag niet uit Zwarte Ridder! Linkse groene politieke elite zelf geld zat dus dat maakt ze niets uit. Gaat ook niet om de gewone man of vrouw, maar om REDDING VAN DE WERELD.

Kloof arm en rijk alleen maar groter, maar dondert niet. Arme mensen zijn nu eenmaal dom en begrijpen niet dat ze moeten inleveren op allerlei manieren voor idealen Rutten en Klaver, hele CDA, Klaver en bij wagen toeter Asscher en hun zooitje ongeregeld.

Armoede in de wereld? Kinderen die in sommige landen niet te eten krijgen? Doet er niet toe voor biologisch groene bakfietsouders uit Amsterdam en dat soort types!

Zo is dat DZR. Mijn advies aan jou: niet heulen met die kliek die in feite tegen de gewone mensen is!

Groet, Jonas

DeZwarteRidder
0
quote:

hosternokke schreef op 21 oktober 2019 15:56:


[...]
Dat heeft ie dan mooi aan zichzelf te danken.
Dat zo'n persoon überhaupt politiek mag bedrijven.

Henk zit niet in de politiek en kan dus alles zeggen wat hij wil.
jonas
0

Kern van het probleem ligt natuurlijk bij de politiek met die 160 natuurgebieden , terwijl veel groter landen zoals Frankrijk, Duitsland ver onder de 50 zitten. komonen wij met meer dan 150. Idiotie ten top!

Kritiek op de gerechtelijke macht moet je voorzichtig mee zijn. Ik weet dat als afgestudeerd jurist, maar ik vind ook dat DE RAAD VAN STATE hier een enorme blunder heeft gemaakt. Met een beetje Paul Scholten kennis hadden minder groen bevlogen en meer kennishebbende juristen tot een andere uitspraak gekomen.

Raad van State treft hier vanwege platleggen Nederlandse economie met vele afschuwelijke gevolgen weldegelijk schuld en die moet ook zware consequenties voor betrokken rechters gaan krijgen. Wereldvreemde types die de zaken wel even extra voor hun groene fantasie natte dromen extra de vernieling werken!

Combi wereldvreemde van de bevolking losgezongen politiek en gerechtelijke macht die totaal zonder besef van intenties en gevolgen mee denkt te werken aan wereldverbetering is BOM ONDER DE MAATSCHAPPIJ.

Die hebben ze mooi gelegd en de gevolgen zullen we merken. Zeker weten dat de bevolking zoals boeren en bouwers dit niet pikken. Komt bij de gepensioneerden met dat absurd rekenregelgedoe. Komt bij het onderwijs en niet alleen vanwege PvdA centen die het echte probleem niet oplossen. Komt bij de zorgen waar hetzelfde geld..

De puinhopen van Paars waar Fortuyn over schreef zouden nu met enige actualisering als de "Dubbele puinhopen van Rutten" kunnen worden uitgegeven.
Wat een zooitje heeft die kerel ervan gemaakt!

Groet, Jonas

560 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 24 25 26 27 28 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 475,98 +11,05 +2,38% 30 mrt
AMS25-24h 461,85 -14,13 -2,97% 27 mrt
AMX 640,72 -3,08 -0,48% 30 mrt
ASCX 655,63 -2,93 -0,44% 30 mrt
BEL 20 2.826,94 -35,85 -1,25% 30 mrt
BRX20-24h 2.826,94 0,00 0,00% 30 mrt
Germany30^ 9.873,94 +57,97 +0,59% 30 mrt
Dutch15-index 13.392,11 +341,58 +2,62% 30 mrt
Euro30-index 14.212,08 +110,27 +0,78% 30 mrt
US30# 22.322,90 +9,50 +0,04% 30 mrt
US500# 2.623,78 -1,91 -0,07% 30 mrt
Nasd100# 7.878,54 -10,47 -0,13% 30 mrt
Japan225# 19.008,73 -76,24 -0,40% 30 mrt
WTI 20,33 0,00 0,00% 30 mrt
Brent 26,35 0,00 0,00% 30 mrt
EUR/USD 1,1022 -0,0025 -0,22% 04:28
BTC/USD 6.489,7800 -45,9200 -0,70% 04:27
Gold World Spo... 1.615,90 -7,60 -0,47% 04:28
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
Akzo Nobel 61,800 +3,910 +6,75% 30 mrt
ASML 244,750 +15,250 +6,64% 30 mrt
Galapagos 174,450 +10,650 +6,50% 30 mrt
Dalers Laatst +/- % tijd
ABN AMRO BANK N.V. 7,340 -0,810 -9,94% 30 mrt
ING 4,993 -0,487 -8,88% 30 mrt
UNIBAIL-RODAMCO-... 49,060 -4,720 -8,78% 30 mrt

Nieuws Forum

Wall Street begint week met winstbeurt
Alexander op 31 mrt 2020 03:00
7
Miljoenen aan pensioengeld belegd in ...
suske wiet op 31 mrt 2020 00:38
4
Trump wil met Poetin over olieprijs p...
Mr.Texas op 31 mrt 2020 00:36
31
'Slecht nieuws van ABN AMRO'
The Saint op 30 mrt 2020 23:59
29
Wall Street op stevige winst
peter545 op 30 mrt 2020 23:46
22