Forum: Heijmans » Vierde kwartaal 2019 » Pagina: 35 | Belegger.nl

Vierde kwartaal 2019

709 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 30 31 32 33 34 35 36 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
salud
0
@voda:

"Bij Heijmans speelt er nog wel een arbitragezaak met Tennet, waar al 10 miljoen euro voor gereserveerd is en waar in de loop van Q2, Q3 een eerste zitting zal zijn."

Waar heeft Inberg die info vandaan?
Als dát klopt is 2020 voor het aandeel ook grotendeels een verloren jaar: :(
Dan blijft de onzekerheid en onduidelijkheid er boven hangen.
tradersonly
0
De onzekerheid was in februari dit jaar net zo groot en toen bewoog de koers ook van 7,5 - 8 (eind december , jaar geleden dus) naar 11,50 (kortstondige piek).
Ipv Tennet is huidig lage koers denk ik vooral te wijten aan JpMorgan die de positie aan het verkleinen is (welk ze eerder hadden verworven tegen 13 euro om later nog wat te middelen tegen wat lagere prijzen).

Ben ook wel benieuwd waar Nico de info omtrent arbitragezaak vandaan heeft.
Normaal duurt zo'n zaak 12 maanden. Zeker geen 2 jaar.
Daexter
0
quote:

salud schreef op 20 december 2019 18:11:


@Daexter: Die 40% pay out is toch wat Heijmans zelf als doel stelt.
Ze kunnen dat natuurlijk niet jaren blijven duiken om schulden versneld af te lossen. Ze hebben zichzelf die verplichting naar de aandeelhouders wel opgelegd.
En ja, ... het zou beter zijn voor het bedrijf als .... , maar ik zou het toch ook wel eens aardig vinden als ik wat terug kreeg op mijn investering.Hoewel 40% wel gebruikelijk is, kan ik het nergens in de stukken terugvinden, jij wel?

Het enige dat ik weet, is dat Hillen heeft gezegd, dat er een reële kans bestaat dat dividend uitkering over 2019 wordt hervat.

Daarnaast is het nog de vraag als er dan 40% wordt uitgekeerd, 40% van wat dan? Soms is dat 40% van de Netto winst, soms is dat 40% van het operationeel resultaat (niet per se hetzelfde als netto winst / meestal lager)meestal is dat 40% van de vrije kasstroom en die is ook meestal een stuk lager dan de netto winst.

De enige verplichting is mijns inziens overigens naar de preferente aandeelhouders. Maar dat is ok een soort schuldaflossing. Maar ik ben het op zich met je eens. Ook ik zou wel eens een aardige beloning willen hebben voor mijn geduld :)

Het enige dat ik me als escape voor kan stellen is dat ze een eenmalig superdividend verstrekken. Die staat dan dus los van de rekensystematiek. Je krijgt dan bijvoorbeeld 50 cent per aandeel eenmalig als bedankt voor het geduld plus 3of 4% dividend rendement structureel oid

Maar het blijft toch vooral koffiedik kijken
salud
0
@Daexter: Zoals reeds gepost om 15.00uur.

www.heijmans.nl/media/filer_public/61...

- Ik meen dat te lezen halverwege pagina 1 van die PDF, maar ik kan dat
verkeerd interpreteren.... lees jij wat anders?
salud
1
@Daexter: Dat van dat dividend vond ik op de site van Heijmans zelf:

www.heijmans.nl/en/about-heijmans/cor...

Onder het kopje: Takeover directive.PDF

Is volgens mij nog wel actueel....
Daexter
0
quote:

salud schreef op 21 december 2019 00:26:


@Daexter: Dat van dat dividend vond ik op de site van Heijmans zelf:

www.heijmans.nl/en/about-heijmans/cor...

Onder het kopje: Takeover directive.PDF

Is volgens mij nog wel actueel....


top! ik kon het niet vinden, maar op zich lees je het goed denk ik:

40% of the profit after tax on ordinary activities. Dus incidentele winsten tellen daarbij niet mee (maar in de H1 zie ik geen incidentele winsten)

Maar goed dit gaat wel over 2011. Dat het op de site staat is geen recht cq het is simpelweg de laatste keer dat het dividend beleid is geformuleerd. Naar mijn beleving zal met de AVA in 2020 dit stuk worden herzien / of opnieuw bekrachtigd. De 40% is daarmee richtinggevend, maar geen garantie.

Het zou wel zeer welkom zijn :)
salud
0
@Daexter: Op de "officiële" Heijmans site en er boven staat:

Below an overview of the most recent documents:

Zie niet zo snel dat dit oud zou zijn ... ze hebben er ook stukken staan met datering uit 2019 dus het wordt bijgehouden.
Anders moet de secretaresse weer eens "billekoek" ;)
Daexter
0
nee hoor, het een sluit het ander niet uit. Heijmans heeft al jaren op de AVA besloten geen dividend uit te keren. Zou goed kunnen dat 2011 het laatste jaar was. Dus dit is het meest up to date officieel bekrachtigd stuk dat er is. Maar dat is nog geen garantie voor de uitkomst van een volgende AVA. Zoals ik zei het biedt wel enige richting, maar geen garantie
salud
0
@Daexter: Hele verhaal is wel duidelijk ... het streven van Heijmans is volgens eigen zeggen een dividend van 40% na belasting maar als de situatie anders vereist kan daar iets aan veranderd worden als daar mee ingestemd wordt door de aandeelhouders op de AVA. Het is overigens ook mogelijk dat er meer uitgekeerd kan worden als alles lekker loopt bijvoorbeeld in de vorm van een extra (interim) dividend.
De vraag is hoe de financiële situatie nu op dit moment ingeschat wordt.
Mogelijk vraagt het bedrijf nog enige terughoudendheid vanwege de nog aanwezige problemen (lees TenneT) en wellicht vragen zij aan de aandeelhouders nog een keer een offer zodat lopende (dure) preferente schulden teruggebracht kunnen worden waardoor de kosten daarop verder terug gedrongen kunnen worden.
Daar moeten de aandeelhouders dan mee instemmen .... zo niet dan wordt het gewoon 40% van de winst na belasting.

En dat is ....... tromgeroffel ........ € ???
tradersonly
1
Uitstaand kapitaal € 45.100.000
Aantal uitstaande aandelen 4.510.000
Uitgiftekoers (per aandeel) € 10
Nominale waarde (per aandeel) € 0,21
Houders Beleggingsfonds de Zonnewijser en
Nationale-Nederlanden Levensverzekering
Maatschappij N.V.,
ieder 50% van de aandelen
Huidige dividend coupon 7,9%, jaarlijks achteraf uitkeerbaar
binnen 14 dagen na de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Nieuwe dividend herzieningsperiode 1/1/2019 - 31/12/2023
Dividend nieuwe herzieningsperiode 7,21%, zijnde het gemiddelde van de 5 jaars
Euro Currency Swap Curve over de laatste vijf
dagen van 2018, vermeerderd met een rente-opslag van 7,0%, exclusief geconditioneerde korting
(zie nadere afspraken)

Nadere afspraken

Op de cumulatief preferente financieringsaandelen B is contractueel geen aflossing van toepassing. Vanuit de wens van Heijmans om toe te werken naar optimalisatie van de vermogensstructuur en financieringskosten is afgesproken om het uitstaande kapitaal binnen de komende dividend herzieningsperiode van vijf jaar als volgt terug te brengen, zonder dat een boete van toepassing is voor vervroegde aflossing:

- Zodra Heijmans dividenduitkering op normale aandelen hervat, wordt de helft van het bedrag dat op normale aandelen wordt uitgekeerd als terugbetaling van agioreserve afgelost op de cumulatief preferente financieringsaandelen B;

- Heijmans zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) ieder jaar verzoeken om de Raad van Bestuur van Heijmans te mandateren tot de uitgifte van maximaal 10% van het uitstaande (normale) aandelenkapitaal, zoals de laatste jaren ook is geschied. Op basis van dit mandaat zal Heijmans de verschuldigde dividend coupon uitkeren in de vorm van reguliere aandelen tegen marktprijs, waarbij de cash besparing wordt aangewend om af te lossen op het uitstaande kapitaal van de cumulatief preferente aandelen B. Dit aflossingselement gaat derhalve niet ten koste van het garantievermogen en heeft daarmee geen netto cash impact. Als voorbeeld, indien de emissie zou plaatsvinden tegen de slotkoers van 2018 van € 8,00, dan zou het gaan om de uitgifte van minder dan 2% van het aandelenkapitaal in het eerste jaar na de dividendherziening;

- Zodra de solvabiliteit op basis van het garantievermogen groter is dan 30% (zoals gerapporteerd in het jaarverslag over ieder toekomstig jaar) en Heijmans in dat jaar tot dividenduitkering overgaat, vindt een extra aflossing plaats in de vorm van een terugbetaling op gestorte agioreserve van de cumulatief preferente aandelen B ter hoogte van de verschuldigde dividend coupon van het voorgaande jaar.

In het geval het totaal van de aflossingen ertoe leidt dat het uitstaand kapitaal van de cumulatief preferente aandelen B halveert (kleiner wordt dan € 22.550.000), dan treedt automatisch een korting op van het dividend van 100 basispunten, ofwel, een verlaging van de dividend coupon naar 6,21%.

In geval van aflossingen als hiervoor benoemd wordt ieder jaar op 30 juni de stemverhouding van de cumulatief preferente aandelen B herzien pro rata de impact op de kapitaalverhoudingen.

De bovenstaande afspraken worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, tijdens de jaarlijkse vergadering te houden op 10 april 2019, goedkeuring verleent voor de daarvoor benodigde wijziging van de statuten van de Vennootschap. De toelichting op deze statutenwijziging zal worden verstrekt bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.


www.heijmans.nl/cumulatief-preferente...


Een analist heeft hierover eerder bericht. Kan het niet zo snel terug vinden, maar kwam er op neer dat zodra heijmans dus dividend gaat hervatten ze de cumprefsB mogen aflossen. Bij meerdere winstjaren op rij kan het dan plots heel snel gaan met de aflossing van deze prefs en balansmatig Heijmans er sterker en sterker voor komen te staan.
Ik verwacht dan ook dat ze volgend jaar wellicht een duppie of 2 gaan uitkeren (uitgaande van een gelijke outlook, zoals Heijmans zelf overigens verwacht). En op basis daarvan cumprefs gaat aflossen.


tradersonly
2
Dit is het artikel uit FD volgens mij. Edit toch gevonden

fd.nl/ondernemen/1286666/aflossen-z-s-m


Aflossen z.s.m.

Dik 7,2% rendement betalen terwijl de rente op bijna nul staat. Het zijn kosten waar geen cfo op zit te wachten. Hans Janssen van Heijmans vermoedelijk ook niet. Maandag meldde het bouwbedrijf dat het op zijn cumulatief preferente aandelen B de komende vijf jaar jaarlijks 7,21% zal vergoeden. En er zijn afspraken om zonder boete af te kunnen lossen.

Cumprefs zijn een eigenaardig instrument. In tegenstelling tot gewone aandelen staat het rendement vast. Maar houders van cumulatief preferente aandelen lopen ook risico; de stukken zijn illiquide en bij een faillissement hebben schuldeisers voorrang. De uitruil is dus een relatief hoge rente op het relatief grote bedrag dat deze beleggers doorgaans in een bedrijf steken.

Heijmans heeft €45,1 mln aan preferente aandelen B. Hierop betaalt het straks €3,25 mln per jaar. Ter vergelijking: gewone aandeelhouders ontvingen vanaf 2013 geen dividend. Duur eigen vermogen en z.s.m. aflossen dus. Maar dat moet met beleid. Heijmans scheerde in 2016 nog langs de rand van de afgrond.
Ten eerste is vastgelegd dat als Heijmans het dividend op normale aandelen hervat, het de helft van dat bedrag aflost op de cumprefs. Ten tweede betaalt het de rente op de cumprefs voortaan in gewone aandelen. De cash die zo wordt vrijgespeeld - nu nog €3,25 mln per jaar - gebruikt Heijmans om af te lossen op de cumprefs.

Ten slotte kan het tempo van aflossen worden versneld zodra de solvabiliteit (de verhouding van eigen vermogen + cumprefs ten opzichte van het balanstotaal) boven de 30% uitkomt. Die grens geldt als maatstaf voor een kerngezond bouwbedrijf.

Hoe snel kan dat gaan? In 2017 boekte Heijmans €20 mln winst, kwam het eigen vermogen uit op €207 mln en bedroeg het balanstotaal €771 mln. Goed voor een solvabiliteit van 26,9%. Analisten gepolst door Bloomberg verwachten over 2018 een winst van €19,1 mln. Als Bartjens er ceteris paribus vanuit gaat dat eigen vermogen en balanstotaal met eenzelfde bedrag toenemen, komt de solvabiliteit uit op tot 28,7%. Heijmans gaf echter al aan over 2018 geen dividend uit te keren.

Maar in 2019 wordt de horde van 30% vermoedelijk al genomen. Heijmans maakt dit jaar volgens de verwachtingen bijna €30 mln winst. Als eigen vermogen en balans dan, opnieuw ceteris paribus, met eenzelfde bedrag toenemen komt de solvabiliteit uit op 31,3%. Dan is er dus zelfs al ruimte voor extra aflossing, mits er dividend wordt uitgekeerd.

Aandeelhouders moeten het bestuur wel toestemming geven om tot 10% aan nieuwe aandelen uit te kunnen geven. Maar dat is altijd al een hamerstuk en nu zeker. Voor het eerst in jaren hebben zij uitzicht op dividend. En door de koppeling met de dure cumprefs geeft Janssen alvast aan dat hij graag wil uitkeren als de omstandigheden dat toelaten.

Reageren? bartjens@fd.nl

fd.nl/ondernemen/1286666/aflossen-z-s-m
Daexter
1
Ok jongens (en meisjes?) dan kom ik met dank aan tradersonly op een dividend rendement van 2,9% over 2019. Daar kom ik op als volgt:

Winst 30.000.000
Div 40% 12.000.000

Waarvan
Aflossing cum prefs 6.000.000
Dividend gewonde aandelen 6.000.000

Cum prefs 45.100.000
Aflossing 6.000.000
Nieuw 39.100.000

7,2% rente over 39,1 = 2.815.000. Deze worden betaald door aandelen te emiteren. Op de huidige koers betekent dat 375.000 aandelen. Maar ik ga er van uit dat de koers richting de jaarcijfers wat oploopt dus mogelijk 300.000 aandelen op een koers van 9,40.

Oud 21.409.000
Emissie 300.000
Nieuw 21.709.000

Het dividend wordt dan 6.000.000 / 21.709.000 =0,276 per aandeel. Op een koers van 9,40 is dat 2,9%. Eigenlijk zou je voor het rendement naar het jaar gemiddelde moeten kijken en dat is mogelijk iets lager dan 9,40, allicht eerder in de buurt van de 8,50 in dat geval zou het 3,3% zijn.


salud
0
@Daexter: Leuk sommetje.
Zou betekenen 4,32 miljoen minder rente over cum prefs over 2020 die dan ten goede komt van de winst in dát jaar.
Dan vind er weer een emissie plaats om daarmee de rente te betalen en zo voort.
... Maar als de waarde van aandelen Heijmans tussentijds behoorlijk stijgt door goede orders - en/of meevallers of weet ik wat .... dan lachen de eigenaars van de cum pref aandelen zich toch ook kapot .... tenzij er ten koste van het dividend van de "gewone aandelen" veel meer afgelost wordt om aan die €22.500000 te komen waarbij de rente een whopping 1% omlaag gaat?
Lijkt me een redelijke wurgconstructie met alleen maar winnaars bij het grootkapitaal (de Zonnewijzer en NN).

Daexter
0
quote:

salud schreef op 22 december 2019 19:04:


@Daexter: Leuk sommetje.
Zou betekenen 4,32 miljoen minder rente over cum prefs over 2020 die dan ten goede komt van de winst in dát jaar.
Dan vind er weer een emissie plaats om daarmee de rente te betalen en zo voort.
... Maar als de waarde van aandelen Heijmans tussentijds behoorlijk stijgt door goede orders - en/of meevallers of weet ik wat .... dan lachen de eigenaars van de cum pref aandelen zich toch ook kapot .... tenzij er ten koste van het dividend van de "gewone aandelen" veel meer afgelost wordt om aan die €22.500000 te komen waarbij de rente een whopping 1% omlaag gaat?
Lijkt me een redelijke wurgconstructie met alleen maar winnaars bij het grootkapitaal (de Zonnewijzer en NN).
Nee, de rentelast aan aandeelhouders daalt met 0,432 miljoen. Die was immers op zijn max 3,25 miljoen. Lijkt me niet dat dat betekent dat de winst hoger uitkomt omdat deze "rente" niet meer hoeft te worden betaald.

Het lijkt mij dat deze vergoeding wel een uitgave maar geen last is. Denk niet dat de fiscus meegaat in de redenering dat de kosten van een dividend garantie van een eigen vermogenverschaffer als last wordt opgevoerd, opdat de fiscale winst lager uitkomt. Dit zal nu dus worden gefinancierd en verantwoord in het kasstroom overzicht onder financieringskosten met uiteindelijk zijn weerslag op de vrije kasstroom.

Dat veel meer aflossen mag niet. Voorlopig niet. Uit het artikel van tradersonly blijkt dat meer aflossen niet is toegestaan voordat de solvabiliteit op 30% staat. en die staat nu op 25% dus dat duurt nog wel minimaal een jaar of 2 voordat die boven de 30% uitkomt.

Ja, die verschaffers lachen zich inderdaad rot. Aan de andere kant hebben zij toen Heijmans langs de rand van de afgrond ging een groot risico genomen. En de mooiste bloemen groeien aan de rand van de afgrond.
amice
0
Tradersonly : normaal duurt zon arbitragezaak 12 mnd, geen 2 jaar.
Dat is geheel afhankelijk van de memories die de advocaten van partijen opstellen. De advocaten vvragen vaak uitstel voor de beantwoording van de memorie van de tegenpartij. En die termijn verlenging wordt meestal toegestaan. Eerst na de laatste memories wordt het datalijstje voor de zitting
rond gezonden. Zo is een jaar snel verstreken
salud
0
Rond deze tijd .... Tien jaar geleden .... € 12,20
Vijf jaar geleden .... € 10,47
Drie jaar geleden .... € 5,50
Eén jaar geleden .... € 7,54
Nu ..................€ 7,54 !

Maar gelukkig was er die eerste paar jaren nog wel dividend.

Is dit nu allemaal te wijten aan de "crisis" of is er iets structureel fout in de bouw?
Gaat "alles" vanaf nu op rolletjes?

Prettige feestdagen allemaal, Salud
709 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 30 31 32 33 34 35 36 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 17 feb 2020 17:35
Koers 7,780
Verschil +0,090 (+1,17%)
Hoog 7,780
Laag 7,670
Volume 126.851
Volume gemiddeld 133.670
Volume gisteren 123.165