Galapagos « Terug naar discussie overzicht

15-6-2020: Galapagos is een BUY

260 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 11 12 13 » | Laatste
[verwijderd]
89

Sterke voorziene toekomstige kasstromen Galapagos bij voorziene goedkeuring medicijn Filgotinib en andere medicijnen in ontwikkeling. Daarbij heeft Galapagos een zeer gedegen financiële positie van €5,6 miljard en geen noemenswaardige schulden: uniek binnen de sector (vormt de helft van beurswaardering!). De nog te ontvangen milestones en royalties zijn goudgerand.

Samenvatting van mijn analyse

Galapagos’ als biotechnologiebedrijf staat bekend om het ontwikkelen van medicijnen. Galapagos maakt een transitie door: het gaat zelf medicijnen verkopen binnen H2 2020.
Het 1e medicijn Filgotinib heeft een goede werkzaamheid & superieur veiligheidsprofiel, en wordt voor reumatische artritis naar algemene consensus definitief goedgekeurd in de periode augustus-september 2020 (EU/USA/JAPAN) met zowel de hoge als de lage dosis; respectievelijk de 200mg en 100mg.
Een voorlopig oordeel door een EU adviescommissie is nagenoeg zeker binnen 9 werkdagen te verwachten, waarna Japan volgt.

Daarnaast kan het medicijn Filgotinib werken in nog eens 5 ontstekingsziektes.

Analisten schatten de piekverkopen van Filgotinib op $ miljarden per jaar, waarbij de verkopen vanaf Q3 2020 zullen starten. Daarnaast zijn er andere zeer beloftevolle medicijnen met grote tot een belangrijke kans voor markttoelating. Vooral GLPG1690 is een medicijn om te noemen, met belangrijke data in 2020 & 2021. De royalties die Galapagos kan ontvangen, zegge gemiddeld 22% op alle toekomstige verkopen, en de nog te ontvangen milestones van $2,7 miljard geven een ijzersterk vooruitzicht, indien meerdere medicijnen op termijn worden goedgekeurd.

Daarbij is er een cashpositie en gelieerde cash-assets van €5,6 miljard, geen noemenswaardige schulden en geen bankfinancieringen. De strategische partner Gilead heeft nog het recht om een warrant B uit te oefenen, ter vergroting van haar aandelenbelang van 25,1% naar 29,9% in Galapagos. Uitbreiding in aandelenbelang wordt berekend tegen de 30 dagen gewogen gemiddelde koers + 20% premie. Vanaf juli 2019 is er een 10-jaars samenwerking aangegaan waarbij Gilead Galapagos niet mag overnemen, en Gilead het 1e optierecht heeft op andere programma’s buiten GLPG0634 (Filgotinib) en GLPG1690 om.

De marktgrootte van de 2 key areas (ontstekingsziekten en fibrosis) waar Galapagos zich op focust is $100 miljard per jaar. De vele programma’s maken dat Galapagos in de toekomst een mooi aandeel kan nastreven bij goedkeuring van haar medicijnen, mede door toedoen van sterke partner Gilead.
Er is een grote concurrentie binnen de markt van ontstekingsziekten, doch investeert Galapagos in betere werkingsmechanismen die de standaard verhogen. Deze moleculen worden al snel op patiënten getest.

COVID-19 uitbraak kan ervoor zorgen dat er medicijnprijzen onder druk komen te staan wegens afgenomen welvaart. Belangrijk is wel op te merken dat medicijnen voor een enorme toename in welzijn hebben gezorgd. Denk aan de kankerbehandelingen, HIV, HCV, longziekten, fibrosis, hart- en vaatziekten en verbetering van pijn & ontstekingsziekten etc.
Medicijnontwikkeling is een kostbaar traject, en versnelling van klinische- en goedkeuringstrajecten kan prijsniveaus doen dalen; immers dalen zo ook de kosten van het onderzoek. Dientengevolge komt het medicijn sneller op de markt en is er een grotere terugverdientijd. Een voorlopige goedkeuring, zonder dat alle data is gekend, zou bij GLPG1690 een rechtvaardiging zijn gezien de mortaliteitskans.

De kwaliteiten van het onderzoeks- en technologieplatform komen voort uit R&D kennis van de organisatie Galapagos, welke een sterke groei doormaakt. Dit jaar is voorzien dat het personeelsbestand groeit met 50% naar 1.500 FTE. Er zijn 40 discovery- en (pre)klinische projecten in ontwikkeling, waarbij er meerdere samenwerkingen zijn aangegaan de laatste jaren om de target-ontwikkeling nog efficiënter te laten geschieden. Elk jaar worden er moleculen geselecteerd voor (pre)klinische ontwikkeling. De portfolio groeit sterk en binnen afzienbare tijd zijn er 80 klinische onderzoeken. Geen copycats of generieke medicijnen; Nee, het gaat om betere moleculen met nieuwe werkingsmechanismen.

Galapagos is actief in Duitsland, UK, USA, Spanje, Italië & Zwitserland, alsmede al langer aanwezig in België, Frankrijk, Nederland en Kroatië.
Nieuwe hoofdkantoren worden gebouwd te Mechelen en Leiden met efficiëntere en grootschaligere R&D, waarbij alles wordt gecentraliseerd.

De commercialisatie gaat straks overwegend via Gilead betreffende Filgotinib (GLPG0634), GLPG1690 en hopelijk meer programma’s. Galapagos gaat gedeeltelijk ook een deel van de commercialisatie op zich nemen. Dit betreft voor de jaren 2020-2021 specifieke EU-landen; de grote 5 (inclusief UK) + de Benelux voor Filgotinib, wat zich voor verkopen GLPG1690 (2022/2023) zal uitbreiden tot gehele EU + Noorwegen/Zwitserland. Galapagos is aldus sterk groeiende.

Middels deze verkorte uiteenzetting, en de uitgebreidere toelichting hieronder, heb ik een analyse gemaakt van vooral de kansen/bedreigingen van Galapagos. Het ervaren management, met oprichter CEO van de Stolpe, is zeer ambitieus. Hij heeft het bedrijf opgebouwd van een paar FTE tot waar het nu staat. De slogans (Think Big, Make it Happen, Embrace change, Raise the bar en Act as a pioneer) worden veel gehanteerd, en MT probeert zo transparant mogelijk te acteren.
Met deals van $2 miljard en $5,1 miljard in de jaren 2015/2019 heeft management bewezen de onderneming groots te leiden.

Op naar meer vooruitgang voor de patiënt, de medewerkers, aandeelhouders en andere belanghebbenden.

Galapagos is op deze aandelenkoers een sterke Buy wegens de:

>> goedkeurende oordelen van adviescommissies voor 1e medicijn Galapagos in juni/juli 2020, en definitieve goedkeuringen van 1e medicijn Filgotinib voorzien in periode augustus-september 2020. Het medicijn kan miljarden aan omzet gaan generen door werking in meerdere ziekten en uitstekende werkzaamheid en superieur veiligheidsprofiel; daarbij staat er nog $1,2 miljard aan mijlpaalbetalingen open, en zal Galapagos 20-30% royalties ontvangen, en gedeeltelijke winstdeling.

>> prachtige vooruitzichten van GLPG1690, welke de progressie van dodelijke ziektes IPF & SSc kan stoppen c.q. doen verbeteren.

>> de beloftevolle andere programma’s in artrose, fibrose en ontstekings- en nierziekten;
>> focus op nieuwe werkingsmechanismes;

>> de grootte van de medicijnmarkten waarin het succesvolle programma’s kan afleveren;
>> de grote vergoedingen in het vooruitzicht (milestones & royalties);
>> de grote cashpositie van €5,6 miljard (€86 per aandeel) met geen noemenswaardige schulden;
>> het beperkte aantal aandelen wat in de toekomst zal uitstaan (+80 miljoen);
>> de sterke partner Gilead;
>> de meerdere samenwerkingen op gebied van technologie en R&D;
>> het ervaren commerciële team wat is samengesteld;
>> het track record van Management, met eerder gerealiseerde deals van $7,2 miljard;

(Disclaimer: aandeelhouder van Galapagos)
[verwijderd]
85
Uitgebreidere analyse...

1) Galapagos’ 1e medicijn Filgotinib naar de markt met goedkeurende oordelen van adviescommissies & definitieve goedkeuringen voorzien in periode juni t/m september 2020

Galapagos’ 1e ontwikkelde medicijn, genaamd Filgotinib (GLPG0634), staat op het punt goedgekeurd te worden door verschillende toezichthouders (EU/USA en Japan) voor patiënten met gematigde tot ernstige vorm van reumatische artritis. Zeer grote kans dat dit medicijn additioneel zal werken in nog eens 5 ziektes, waarvoor studies nog gaande zijn. De markt voor deze 5 ontstekingsziekten is naar verwachting $65 miljard groot in het jaar 2026.

Een gemiddeld toekomstig marktaandeel van 7,5-10% in deze markt voor Filgotinib behoort zeker tot de mogelijkheden met een sterke farma-partner als Gilead, alsmede door het sterke commerciële team wat Galapagos heeft aangetrokken voor de verkopen binnen specifieke EU-landen; de grote 5 EU-landen + de Benelux.

>>> Belangrijk is dat Filgotinib voor RA zeer snel (binnen 3 maanden) wordt goedgekeurd in EU/USA en Japan, met zowel de hoge 200mg als de lage dosis 100mg. De lage dosis werkt ook goed op de lange termijn bij RA-patiënten, doch kan de 200mg dosis een kick-start geven voor bijvoorbeeld de 1e 24 weken. De concurrentie kan dit niet bieden.

>>> Daarbij kunnen de toezichthouders een schoner label afgeven voor Filgotinib, een selectieve JAK1 remmer. Het aantal patiënten binnen de RA-studies van Filgotinib met of resulterend in:
- serieuze infecties,
- gordelroos,
- een diepe veneuze trombose (bloedklonters in de aderen van benen/bekken),
- een longembolie
- malignancies (vorming kwaadaardige cellen)
- de dood
…is lager dan bij de concurrente JAK-remmers, zoals die van AbbVie/Pfizer/Eli Lily. Dit valt af te lezen aan de ratio van 7 klinische reumatische artritis studies versus de concurrentie.

2) Andere belangrijke medicijn-programma’s van Galapagos
Daarbij zijn er naast Filgotinib nog andere medicijnen van Galapagos die vergevorderd zijn, zoals GLPG1690 voor de dodelijke ziektes IPF (data 2021) en systemische Sclerose, ook wel sclerodermie genoemd. Voor de laatste ziekte komt data binnen Q3 2020.
Ook GLPG1972 in artrose is een belangrijk programma. Een grote studie onder 938 patiënten met knie-artrose is onderweg met data in H2 2020.
Verder heeft Galapagos nog andere belangrijke projecten, zoals het TOLEDO-programma voor ontstekingsziekten alsmede mogelijk andere ziektes + nog eens 35 (pre)klinische en discovery projecten.

Meer uitweiding over twee belangrijke Galapagos’ programma’s in het 3e bericht.

3) Marktgrootte, concurrentie en zorgkosten
Galapagos bevind zich met haar medicijnen in een $100 miljard markt (jaarlijks!). Dit betreft ontstekingsziekten/artrose/fibrosis/diabetes type 2/nierziekten. Ook al zouden de geneesmiddelenprijzen onder druk komen door minder welvaart a.g.v. uitbraak COVID-19, zal er altijd een goede prijs moeten worden betaald voor medicijnen/geneesmiddelen. De overheid neemt het risico niet van de miljarden-investeringen, mede door de aanzienlijke kans op falen en de grote mate van kennis, waarin geïnvesteerd moet worden. Daarbij gaan medicijnen na 10-15 jaar uit patent en daalt de prijs met soms +90%. Tot slot vertegenwoordigen de medicijnkosten in Nederland +/- 7% van het geheel aan zorgkosten.
De concurrentie is zeker binnen ontstekingsziekten erg groot. AbbVie is de big horse, en verder zijn J&J, Pfizer, Amgen en Roche ook zeer actief binnen ontstekingsziekten. Doch is er nog veel verbetering te realiseren aangaande de werkzaamheid en response.
Binnen fibrose is de markt nog niet zo ver ontwikkeld als bij ontstekingsziekten. De kansen zijn daar groter. First-to-the market met een nieuw werkingsmechanisme maakt dat je snel goede verkopen kan realiseren wegens de hoge medische nood.

4) Cashpositie, en te verdienen milestones/royalties en licentievergoedingen van partners
- €5,6 miljard heeft GalapagosNV aan banksaldo’s en gelieerde cash-assets.
Geen noemenswaardige schulden en geen bankfinancieringen. Het aantal uitstaande aandelen is ruim 65,2 miljoen en zal op termijn door uitgifte van inschrijvingsrechten (+7,2 miljoen) en uitstaande warrant B van Gilead nog oplopen naar +80 miljoen aandelen. Nog altijd een bescheiden aantal versus andere AEX-bedrijven.

- $2,7 miljard aan milestones nog te verdienen door Galapagos van grote farma-bedrijven als Gilead en Servier inzake vooraf bepaalde succescriteria in ontwikkeling, goedkeuring en verkopen van bepaalde medicijnprogramma’s. Dit betreft: GLPG0634/GLPG1972 en GLPG1690. Daarbij zijn er ook nog milestones te verdienen inzake cystic fibrosis-moleculen 2222+3067, die vallen in een alliantie met AbbVie, alsook vergoedingen inzake Oxurion (THR-687).

- Royalties grofweg tussen de 20%-24% tot zelfs max. 30% (bij Filgotinib) op de verkopen = netto-resultaat.

- $150 miljoen opt-in vergoedingen van Gilead voor Galapagos na succesvolle patiënten-studies door Galapagos (lees: afronding van fase 2b studies).
- De strategische partner Gilead heeft nog het recht om een warrant B uit te oefenen, ter vergroting van haar aandelenbelang van 25,1% naar 29,9% in Galapagos. Uitbreiding in aandelenbelang wordt berekend tegen de 30 dagen gewogen gemiddelde koers + 20% premie. Vanaf juli 2019 is er een 10-jaars samenwerking aangegaan waarbij Gilead Galapagos niet mag overnemen, en Gilead het 1e optierecht heeft op andere programma’s buiten GLPG0634 (Filgotinib) en GLPG1690 om.

5) Galapagos en groei in R&D en sales (commercialisatie)
- Groeiend naar 1.500 FTE (1/1/2020: 1.003) met vestigingen in Duitsland, UK, USA, Spanje, Italië & Zwitserland, alsmede al langer aanwezig in België, Frankrijk, Nederland en Kroatië.

- Nieuwe hoofdkantoren te Mechelen en Leiden met efficiëntere en grootschaligere R&D

- +/- 40 discovery-klinische projecten in ontwikkeling, waarbij er meerdere samenwerkingen zijn aangegaan de laatste jaren met Fibrocor in fibrosis (5 moleculen), Evotec in fibrosis & Ryvu in ontstekingsziekten. Bovendien breidt Galapagos haar technologische kennis uit door betere onderzoekstechnieken middels overeenkomsten met: E-therapeutics, HitGen, ProQR en Pharnext.

- Sterke commercialisatie via Gilead voor Filgotinib (GLPG0634) en GLPG1690.
Toekomstige eigen EU eigen sales met ambitieus team in meerdere Europese landen.
Met Michele Manto heeft Galapagos een CCO met AbbVie-kennis in huis gehaald, wat ook geldt voor mevrouw Sabine Koken (BeNeLux Country lead at Galapagos), die van AbbVie is afgekomen. Belangrijke key positions (commercial/medical affairs) zijn nu vervuld door werknemers die werkten bij AbbVie, J&J, Pfizer, Roche, Novartis, Shire, Allergan, Takeda, UCB en die ervaring meebrengen van verkopen medicijnen binnen ontstekingsziekten & fibrosis markt.

*voetnoot
2
Een duidelijke buy! Zat er al in maar dit soort onderbouwende mailtjes sterkt de motivatie.
[verwijderd]
70
Meer detail-informatie over de belangrijkste medicijnen van Galapagos..

Galapagos’ 1e medicijn Filgotinib (GLPG0634)

gaat zeer snel naar de markt in periode augustus/september 2020 & eerste oordeel van adviescommissie te voorzien per 26 juni

Werkzaamheid en veiligheid en aantal ziektes waarin Filgotinib werkzaam is
Filgotinib (GLPG0634) heeft voor patiënten met reumatische artritis (RA) fantastische beslissende werkzaamheidsdata laten zien in de periode 2015-2019 onder +4.200 patiënten, en een superieur veiligheidsprofiel aangetoond. Daarnaast recent prima resultaten overlegd met haar hoogste dosis binnen ziekte van colitis ulcerosa. De verwachting is dat Filgotinib ook voor deze ziekte naar de markt gaat, en er bestaat m.i. 95% kans dat dit geldt voor psoriatische artritis (lees: PsA) en Ziekte van Bechterew (lees: AS) o.b.v. eerdere fase 2 studies. De laatste beslissende studies voor deze laatste ziekten PsA en AS zijn gestart in 2019, danwel start dit jaar.
Ook de ziekte van Crohn is een belangrijke indicatie. Weinig goede behandelingen die een langjarige response geven danwel een hoge mate van remissie. Ook de fase 3 studie binnen Ziekte van Crohn is onderweg.

Marktgrootte van ziektes voor medicijn Filgotinib
Totaal hebben we het over 5 ziektes voor Filgotinib, in een markt ter grootte van $65 miljard.
Een gemiddeld toekomstig markt aandeel van 7,5-10% behoort zeker tot de mogelijkheden met een sterke farma-partner als Gilead, alsmede het sterke commerciële team wat Galapagos heeft aangetrokken voor de verkopen binnen specifieke EU-landen; de grote 5 + de Benelux.
Mogelijk volgen er meer indicaties, zoals Uveitis (ontstekingsziekte ogen) en JIA (vorm van kinderreuma).

Filgotinib & kwaliteitskenmerken
Voordelen van Filgotinib: snelle werking, superieur veiligheidsprofiel wegens JAK1-selectiviteit versus concurrenten en andere reuma-blockers, lange response, oraal in te nemen.
In het verleden is de Filgotinib ontwikkeling getreiterd door AbbVie. Sinds december 2015 is Gilead de licentie-partner voor Filgotinib, voor september 2015 was het AbbVie, die langere studies vereiste, om hun eigen JAK-remmer sneller door te ontwikkelen (die minder veilig is). Daarom heeft het lang geduurd voor waar het medicijn nu is, maar de volhardende visie van Galapagos heeft er wel voor gezorgd dat Filgotinib nu naar de markt gaat als beloftevol medicijn.

Belangrijk is dus dat Filgotinib voor RA zeer snel (binnen 3 maanden) wordt goedgekeurd in EU/USA en Japan, met zowel hoge 200mg als de lage dosis 100mg. De lage dosis werkt ook goed op de lange termijn, doch kan de 200mg een kick-start geven voor bijvoorbeeld de 1e 24 weken. De concurrentie kan dit niet bieden.
Een voorlopig oordeel door een EU adviescommissie is nagenoeg zeker binnen 9 werkdagen te verwachten, waarna Japan volgt.

Daarbij kunnen de toezichthouders een schoner label afgeven voor Filgotinib.
Het aantal patiënten binnen de RA-studies van Filgotinib met of resulterend in:
- serieuze infecties,
- gordelroos,
- een diepe veneuze trombose (bloedklonters in de aderen van benen/bekken),
- een longembolie
- malignancies (vorming kwaadaardige cellen)
- de dood

…is lager dan bij de concurrentie van JAK-remmers, zoals die van AbbVie. Dit valt af te lezen aan de ratio van 7 klinische reumatische artritis studies versus de concurrentie.

Concurrentie binnen ontstekingsziekten-markt en toekomst onstekingsziekten Galapagos/Gilead
Deze is dus groot. AbbVie heeft een dominante positie met haar top-seller product HUMIRA. De verkopen bedragen +$20 miljard per jaar. Denk je dit even in. Dan weet je ook wat de belangen zijn. Versus hebben zij dus hun eigen JAK-remmer met de merknaam RINVOQ die binnen 10 indicaties wordt doorontwikkeld en voor RA reeds op de markt is, maar minder is inzake Colitis Ulcerosa en Crohn’s. Ook hebben ze een succesvol medicijn met de merknaam SKYRIZI voor psoriasis en andere ontstekingsziekten.
AbbVie is de big horse, en verder zijn J&J, Pfizer, Amgen en Roche ook zeer actief binnen ontstekingsziekten.
Galapagos/Gilead hebben naast Filgotinib nog het beloftevolle programma, genaamd TOLEDO.
Meerdere kandidaat-moleculen en zeker GLPG3970 vordert snel met patiënten-studie voorzien in H2 2020. Dit TOLEDO programma kan een game-changer worden voor +10 ziektes, waaronder meerdere ontstekingsziekten (RA, PsA, AS, de darmonstekingsziekten), maar ook lupus, osteoporose en wellicht fibrosis.
Verder zijn er nog meer moleculen (GLPG3667) voor ontstekingsziekten die een verschil kunnen maken. Mogelijk in de combinatie met Filgotinib.

Gilead heeft onlangs een vooraanstaand reumatoloog aangenomen, die met zijn team, en die van Galapagos de inspanningen moet versnellen, en de wetenschappelijke benadering van JAK’s e.d. beter kan duiden.

Het credo van Galapagos/Gilead is nu:
“Strive to be Fast-to-Market and Best-in-Class”
www.gilead.com/news-and-press/annual-...

....
[verwijderd]
63
2e medicijn: GLPG1690

Ziekte-indicaties: IPF & Systemische Sclerose (SSc), ook wel sclerodermie genoemd.

Beslissende data voor IPF verwacht in jaar 2021 en belangrijke data voor SSc in Q3 2020.
Beide doelpopulaties zijn beide 200.000 groot, en zeker IPF-populatie groeit jaarlijks met 50.000 is de verwachting. Het zijn dodelijke ziektes, waarbij zeker IPF voor mannen van boven de 50 een groot risico op snel overlijden geeft (3-5 jaar).

GLPG1690 is een autotaxin-inhibitor (ATX) en de eerste binnen haar target-klasse, waarvoor een beslissende fase 3 studie onderhanden is voor IPF, en een fase 2a studie voor SSc. Indien er succesvolle data volgt op de korte termijn voor SSc krijgt dit een vervolg binnen een fase 3 studie. Het heeft een orphan drug status toebedeeld gekregen van de toezichthouders.
Een beschermde status met exclusiviteit wegens de hoge medische nood.

Zijn er aanknopingspunten voor succesvolle data in IPF en SSc..?

- SSc fase 2 data in Q3 2020. Onderstaand 4 redenen dat deze data succesvol zal kunnen blijken:
1) 24-weeks behandeling is eindpunt voor de reguliere fase 2a NOVESA studie. Deze studie is januari 2019 gestart. Er is een lange termijn studie gestart in juni 2019 nadat eerste patiënten reeds 24 weken waren behandeld binnen de reguliere studie.
Waarom zou je als dokter een SSc-patiënt aanbevelen om de behandeling met nog eens 2 jaar te verlengen.

2) Februari 2020 is deze lange termijn studie met nog eens 10 maanden verlengd tm juli 2022.

3) Voorzien is dat 30 v/d 33 patenten de lange termijn studie studie vervolgt. Dat is 91% van totaal!
4) Andere ATX-moleculen zijn preklinisch ook getest, en dit resulteerde in goede SSc data (PAT-048)

- IPF: wat weten we van reeds van data GLPG1690 in IPF en kans op succes in fase 3
1) In kleine IPF-patiënten populatie, in de studie genaamd FLORA, stopte het de ziekte-progressie. Het verbeterde lichtelijk de longinhoud, gemeten volgens FVC-standaard, die normaliter sterk achteruitgaat. Dit was uniek (remember: het is een zwaar dodelijke ziekte) en daarom is molecuul redelijk snel doorgestoomd naar een fase 3 studie.

2) Galapagos heeft binnen dezelfde FLORA-studie gebruik gemaakt van FRI-techniek, waarbij uit scans zeer duidelijk is gebleken dat littekenweefsel in de longen niet verslechterde, terwijl dit bij placebo-groep er beroerd uitzag.

3) Ander molecuul van farmaceut Bristol-Myers Squibb werkte binnen dezelfde ketenklasse als ATX, maar dan op een niveau lager genaamd LPA1. Dit molecuul BMS-986020 scoorde na 26 weekse behandeling aanzienlijk beter in werkzaamheid dan placebo, alleen gaf veiligheidsproblemen.
Galapagos is zeer ver met haar fase 3 IPF-programma. 1.500 patiënten zijn naar verwachting in najaar 2020 gerekruteerd. Naar schatting +100 patenten zijn al 52 weken onder behandeling met geen interruptie van veiligheidscomité DSMB. De studie startte december 2018.

4) Patiënten binnen de fase 3 studie zijn actief op forums en beschrijven duidelijk de verbetering in hun ziektebeeld. Zij zijn enthousiast, en weten ook in deze moeilijke tijd hun medicatie goed tot zich te nemen en bloedtesten uit te voeren. Na jaren weer een heuvel op kunnen lopen is voor velen een overwinning op zichzelf.
Het zou fantastisch zijn als Galapagos binnen 8 jaar tijd van een fase 1 studie > fase 2 studie, en hele grote fase 3 studie in 1.500 patiënten in het jaar 2021 succesvolle data kan overleggen en in jaar 2022 het medicijn kan lanceren binnen de EU; en Gilead buiten de EU.
Kans van slagen wordt door de meeste analisten geschat op 50-30%, maar gezien punten 1-4 schat ik kans van slagen +75% in.

[verwijderd]
67

Andere medicijnen Galapagos

Zoals in 2e bericht vermeld zijn er zeer veel projecten, +35 in ontwikkeling voor ontstekingsziekten/artrose/fibrosis/diabetes type 2/nierziekten/HBV etc. etc.
Waar Galapagos aanknopingspunten ontdekt, na identificatie van een target met werking buiten deze ziektedomeinen, zal het dit target gebruiken, en een molecuul chemisch voortbrengen wat deze ziekte kan aanpakken.

Naast Filgotinib (GLPG0634) & GLPG1690 is dus met name het GLPG1972 in artrose zeer belangrijk. Een grote studie onder 938 patiënten met knie-artrose is onderweg met data in H2 2020. Wereldwijd lijden +130 miljoen mensen aan een vorm van artrose.
Er wordt binnen de analyse van de data, met het opmaken van primaire- en secundaire eindpunten gekeken naar onder andere kraakbeen-afbraak en mate van pijn etc.
Kans van slagen wordt door de meeste analisten geschat op 30-10%. Het is belangrijk dat er meerdere eindpunten zijn, zodat succes/falen bij één eindpunt niet hoeft te betekenen dat programma te beperkt is geslaagd danwel geheel is mislukt.
De medicijnontwikkeling bij artrose staat nog in de kinderschoenen en internationale toezichthouders zijn zoekende naar juiste eindpunten waaraan een studie moet voldoen.

Verder heeft Galapagos nog andere belangrijke projecten, zoals het TOLEDO-programma voor ontstekingsziekten alsmede mogelijk andere ziektes + nog eens 35 (pre)klinische en discovery projecten.

Teveel voor nu om allemaal uit te diepen. Belangrijk is dat de brede pipeline van 40 projecten continue wordt uitgebreid met nieuwe klinische programma’s, waarvan de kans zeer groot is dat meerdere kandidaat-moleculen de eindstreep halen.

"Galapagos is een biotechnologisch bedrijf dat innovatieve geneesmiddelen ontwikkelt met als doel mensenlevens te verbeteren. We ontdekken en ontwikkelen geneesmiddelen die nieuwe en betere behandelingsopties kunnen bieden aan patiënten in therapeutische gebieden met grote onvervulde medische noden".

Te hoge medicijnprijzen, of woekerwinsten is niet waar men voor staat conform uitspraken CEO. Wel voor medicijnen die een meerwaarde vormen tegen een afgewogen goede prijsstelling. Het doel is vanaf zegge september 2020 om zelf de verkopen van medicijnen in de EU ter harte te nemen.

Zoveel cash door de goede deals van het management, uitstekende financiële vergoedingen in het vooruitzicht en zoveel goede medicijnprogramma's. Galapagos staat voor een grote groeifase.
Hoppschwiiz
2
Thanx WiC32! Een mooi naslag/info draadje, voor als men zich even onzeker voelt. Of gewoon de kluts kwijt is ;-)
[verwijderd]
1
Kijk eens aan zeg ......... dit is nog eens info op het Galapagos forum van iemand die weet waar hij over heeft een MEGA aanwinst voor dit forum.
Complimenten !!!
G 60.
2
WiC32 als Galapagos zich net zo goed kan verkopen als jij dat doet voorzie ik een gouden toekomst voor galapagos :-)
jumoro
0
Dank voor deze duidelijke uiteenzetting, al vele jaren Gala aandeelhouder en hier krijg ik opnieuw bevestigt waarom. Top.
alias1
1
WiC32 mijn complimenten! Zoveel kennis willen delen. In nog geen 30 minuten lezen weet je waarom je al 5 jaar dit aandeel in je portefeuille heb zitten! Zeker nu voorafgaand de goedkeuringen (in corona tijd en dalende koers op goed nieuws) is die bevestiging prettig!
Loureiro
2
quote:

avantiavanti schreef op 15 juni 2020 12:38:

Zo. Hebben we dankzij WiC32 weer alles op en rij. Super. Dank.
Ook mijn dank aan beiden voor alle info die jullie posten.
Eindelijk komen we stilaan in de periode dat er geoogst gaat worden wat er gezaaid werd.
260 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 11 12 13 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 15 jul 2024 11:02
Koers 24,760
Verschil -0,260 (-1,04%)
Hoog 25,000
Laag 24,740
Volume 10.264
Volume gemiddeld 82.894
Volume gisteren 39.102

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront