PostNL « Terug naar discussie overzicht

PostNL Juli 2020

1.234 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 58 59 60 61 62 » | Laatste
Plein777
0

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

1 juli 2020
Uitspraak rechtbank Rotterdam over de concentratie tussen PostNL en Sandd
=================================================================

Geachte Voorzitter,

Met deze brief geef ik gevolg aan het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat d.d. 17 juni 2020 met kenmerk 2020D24298 om uw Kamer te informeren over de gevolgen van de uitspraak van de rechtbank Rotterdam over de concentratie tussen PostNL en Sandd, gelet op het gegeven dat de rechtbank het verzoek heeft afgewezen om de rechtsgevolgen van de vergunning in stand te laten. Daarbij is mij verzocht om tevens in te gaan op de gevolgen voor de kwaliteit en continuïteit van de postbezorging en de gevolgen voor de werkgelegenheid en rechtspositie van de werknemers.

De rechtbank Rotterdam heeft het besluit van 27 september 2019 op grond van artikel 47 van de Mededingingswet, waarbij ik een vergunning had verleend voor het totstandbrengen van de concentratie van PostNL met Sandd, vernietigd. Er is nu een situatie ontstaan waarbij geen vergunning bestaat voor de concentratie van PostNL met Sandd. Op dit moment beraad ik mij over de mogelijke uitvoering van deze uitspraak, zoals het nemen van een nieuw besluit en/of het instellen van hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).
(Rechts)gevolgen in de praktijk

Zoals door uw Kamer is aangegeven heeft de rechtbank het verzoek om de rechtsgevolgen van de vergunning in stand te laten afgewezen. In de uitspraak is vermeld dat de rechtbank zich bewust is van de ingrijpende consequenties van de vernietiging van de vergunning en de vraag of de concentratie daadwerkelijk nog ongedaan kan worden gemaakt. Op 22 oktober 2019 is de concentratie tot stand gebracht door middel van een overname door PostNL van de aandelen in Sandd. Op die datum heeft PostNL de zeggenschap op aandeelhoudersniveau verkregen. Vervolgens zijn de netwerken van PostNL en Sandd op 1 februari 2020 operationeel geheel geïntegreerd waardoor er nu nog sprake is van één bezorgnetwerk.

De uitspraak van de rechtbank betekent niet dat de concentratie tussen PostNL en Sandd ongedaan wordt gemaakt, maar wel dat de vereiste vergunning hiervoor ontbreekt. Los van de grote praktische vraagstukken die ongedaanmaking met zich zou meebrengen voor de markt, zou het ongedaan maken van de concentratie op dit moment prematuur zijn, nu er nog hoger beroep openstaat

tegen de uitspraak van de rechtbank en een nieuw besluit moet worden genomen op de vergunningaanvraag, waarbij het denkbaar is dat de vergunning alsnog kan worden verleend.

Gevolgen voor de continuïteit van de postbezorging en werknemers

Ik begrijp de zorgen die bij uw Kamer leven over de gevolgen voor de continuïteit van de postbezorging en de positie van werknemers. In dat kader is het goed om te vermelden dat ik op 18 juni jl. van PostNL een brief heb ontvangen waarin PostNL aangeeft geen aanleiding te zien om af te wijken van de voorschriften die ik heb verbonden aan het artikel 47-besluit.

Dit betekent dat PostNL conform de voorschriften die ik aan de vergunning heb verbonden zal handelen. Het gaat daarbij om een voorschrift op basis waarvan PostNL andere postvervoerders toegang tot haar netwerk verleent, een voorschrift waarmee een maximumrendement voor alle postactiviteiten van PostNL in Nederland is vastgesteld en een voorschrift ter bescherming van werkenden.
De uitspraak van de rechtbank heeft dan ook geen directe gevolgen voor andere postvervoerders, afnemers en werkenden in de postsector.

Ik verwacht verder dat de uitspraak geen directe gevolgen zal hebben voor de continuïteit van de postdienstverlening. Wel zijn er andere recente ontwikkelingen die in dat opzicht mijn aandacht hebben.
Als gevolg van de coronacrisis is in de afgelopen periode een stevige extra daling van de postvolumes opgetreden.

Het is op dit moment echter nog onduidelijk wat de impact van de coronacrisis op de middellange termijn zal zijn. In dit kader is het bijvoorbeeld onzeker of de opgetreden daling van zakelijke post structureel is of niet. Dit is een extra reden waarom ik stabiliteit in de markt op dit moment belangrijk vind.

Ik zal uw Kamer zo spoedig mogelijk informeren over de vervolgstappen die ik naar aanleiding van de uitspraak zal zetten.

Hoogachtend,

mr. drs. M.C.G. Keijzer
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
pielsje
0
quote:

Synopic schreef op 1 juli 2020 13:13:

Wat een negativiteit weer. Niet vergeten dat we komen van 0.94 op 16/03 en vandaag staan we op 1.90! Geen enkel aandeel gaat loodrecht naar boven, als je dat niet snapt dan kan je best de boel verkopen en een andere business zoeken..
Dan kan jij beter de boel verkopen en een andere business gaan zoeken beste Synopic.

Pak de grafieken van o.a. Novacyt, DBT, Neovacs en Biophytis er maar eens bij.
De aandelenmarkt is groter dan alleen postnl, of wist je dat niet?

Misschien ga jij voor minder winst, dat kan natuurlijk.
Dan heb je het goed gedaan met Postnl
[verwijderd]
0
Wat een coincidentie dat de daling is ingezet om 11:23, direkt na bekendmaking van de brief van MK!
[verwijderd]
1
quote:

pielsje schreef op 1 juli 2020 13:20:

[...]

Dan kan jij beter de boel verkopen en een andere business gaan zoeken beste Synopic.

Pak de grafieken van o.a. Novacyt, DBT, Neovacs en Biophytis er maar eens bij.
De aandelenmarkt is groter dan alleen postnl, of wist je dat niet?

Misschien ga jij voor minder winst, dat kan natuurlijk.
Dan heb je het goed gedaan met Postnl
Ik denk dat POSTNL niet te vergelijken valt met bedrijven in de biotech sector.
Er zijn trouwens genoeg voorbeelden dat het andersom uitdraait en dat je geld voor de zon verwijnt.
Post is een veiligere belegging die het op dit moment gewoon prima doet.
Raar argument hoor
Ampligen
0
Het wordt duidelijk dat meer en meer beleggers hier een fantastische kans zien om hun geld te laten 4 voudigen zoals ik eerder gezegd heb...Dit zijn weggeefprijzen...
pielsje
0
quote:

Synopic schreef op 1 juli 2020 13:40:

[...]

Ik denk dat POSTNL niet te vergelijken valt met bedrijven in de biotech sector.
Er zijn trouwens genoeg voorbeelden dat het andersom uitdraait en dat je geld voor de zon verwijnt.
Post is een veiligere belegging die het op dit moment gewoon prima doet.
Raar argument hoor
Veiliger dan?
Raar argument hoor
Poedeltje2
0
gezien de aantallen gok ik erop dat de laatste kleine shorters eruit gaan
dus heb bijgekocht
Hansbeleg
0
De post wet wordt waarschijnlijk na het zomerreces behandeld.

6.1 Voorgestelde wijziging van de Postwet

Op 30 maart 2020 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) het
wetsvoorstel tot wijziging van de Postwet 2009 aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze aanbieding volgde na een wetsvoorbereiding die enkele jaren geleden is gestart. Een concept van het wetsvoorstel tot wijziging van de Postwet is in het voorjaar van 2019 geconsulteerd. In juni 2019 heeft de ACM een uitvoerings- en handhavingstoets (UHT) aan EZK uitgebracht.

In het najaar van 2019 heeft ook de Raad van State haar advies uitgebracht. Met de wijziging wordt beoogd om de continuïteit van de postdienstverlening op de langere termijn te borgen in de transitie naar een brede bezorgmarkt.

Het voorstel van de Staatssecretaris tot wijziging van de Postwet bestaat uit vier onderdelen.

Ten eerste is volgens de staatssecretaris op enkele punten een wijziging van het wettelijk kader van de universele postdienst (hierna: UPD) nodig om mee te kunnen bewegen met groeiende behoeften van gebruikers en daarbij ook ruimte te laten voor technologische ontwikkelingen.

Ten tweede wordt voorzien in een wijziging van de huidige toegangsregulering. Deze aanpassing is volgens EZK gericht op het benutten van schaalvoordelen en niet langer op het verder stimuleren van concurrentie.

Ten derde heeft de wijziging van deze wet als doel de positie van werkenden met een arbeidsbeperking in de postsector te versterken.

Tot slot heeft de wijziging van deze wet betrekking op het borgen van de continuïteit van de UPD in geval van een buitenlandse overname van de uitvoerder van de UPD.

De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel vindt naar verwachting na het zomerreces van 2020 plaats. Voor de uitwerking van de wijziging van de Postwet voorziet EZK ook wijzigingen in de onderliggende regelgeving. In de komende periode zal hier door EZK verdere invulling aan worden gegeven.
[verwijderd]
1
quote:

wins schreef op 1 juli 2020 13:39:

Mona is goed bezig, ik beslis op eigen houtje
Behalve dat het weer een hoop gedoe wordt, zou ongedaan maken van de fusie niet nadelig zijn voor PostNL. PostNL krijgt de overname som plus gemaakte kosten vergoed van de Overheid. Wat resteert van Sandd is een failliete boedel en wat leegstaande gebouwen. Van mij mag het zo gaan!
[verwijderd]
0
quote:

pielsje schreef op 1 juli 2020 13:49:

[...]

Veiliger dan?
Raar argument hoor
Antwoord eens inhoudelijk man, indien jij een ander standpunt hebt bring it.
analyse_A3CD
0
quote:

pielsje schreef op 1 juli 2020 13:49:

[...]

Veiliger dan?
Raar argument hoor
"Je had meer kunnen verkopen als het had geklonken alsof je wist waar je het over had, ik zeg het alleen maar..”
pielsje
0
quote:

Synopic schreef op 1 juli 2020 13:57:

[...]

Antwoord eens inhoudelijk man, indien jij een ander standpunt hebt bring it.
Oh, net als jij?
Lees mijn bijdrage dan nog eens na, goed lezen is ook een vak beste Synopic
pielsje
0
quote:

analyse_A3CD schreef op 1 juli 2020 14:05:

[...]

"Je had meer kunnen verkopen als het had geklonken alsof je wist waar je het over had, ik zeg het alleen maar..”
Inderdaad Synopic snapt het niet
analyse_A3CD
0
[quote alias=pielsje id=12538895 date=202007011408]
[...]

Inderdaad Synopic snapt het niet
[/quote

" VERWIJTEN WORDEN GEMAAKT, DOOR MENSEN DIE ZELF VEEL TE VERBERGEN HEBBEN"
pielsje
0
quote:

analyse_A3CD schreef op 1 juli 2020 14:40:

[quote alias=pielsje id=12538895 date=202007011408]
[...]

Inderdaad Synopic snapt het niet
[/quote

" VERWIJTEN WORDEN GEMAAKT, DOOR MENSEN DIE ZELF VEEL TE VERBERGEN HEBBEN"
Daar ken ik hem niet goed genoeg voor
Hansbeleg
1
quote:

Ritageld schreef op 1 juli 2020 13:56:

[...]
Behalve dat het weer een hoop gedoe wordt, zou ongedaan maken van de fusie niet nadelig zijn voor PostNL. PostNL krijgt de overname som plus gemaakte kosten vergoed van de Overheid. Wat resteert van Sandd is een failliete boedel en wat leegstaande gebouwen. Van mij mag het zo gaan!
Ja zou het zo maar gaan, dan is Sandd meteen failliet. We kunnen alleen maar hopen dat er door deze uitspraak van de rechter er niet nog meer aanvullende voorwaarden gesteld gaan worden aan PostNL. Indien de voorwaarden aangescherpt gaan worden zou PostNL inderdaad moeten voor opbreken vd fusie moeten kiezen op kosten van de overheid. Maar zo zal het niet gaan PostNL speelt het nooit hard tegen de overheid, ze schikken zich meestal gedwee.
gpjf
0
De stijgende lijn is mooi maar ik had toch een iets hoger slot verwacht. 1.94 is niet verkeerd dan moeten we nog 6 cent deze week overbruggen om die 2 euro te pakken. Tsja een mens is niet gauw tevreden
1.234 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 58 59 60 61 62 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 8 dec 2023 17:35
Koers 1,435
Verschil +0,013 (+0,91%)
Hoog 1,435
Laag 1,411
Volume 1.397.201
Volume gemiddeld 1.643.859
Volume gisteren 2.466.178

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront