PostNL « Terug naar discussie overzicht

PostNL december 2021 | Kerstmaand en/of Kretinskymaand?

4.095 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... 201 202 203 204 205 » | Laatste
SAHR-0310
0
quote:

Dick Schipper schreef op 16 december 2021 10:23:

[...]

Dank. De vraag is niet om verwijzingen maar een glashelder en onderbouwd verhaal alhier hetgeen wij dan
verder kunnen afstemmen in ons overleg met PostNL. In het kader van de transparantie;
wij zullen de terugkoppeling naar PostNL doen plaatsvinden nadat wij alhier de tekst voorgelegd
en door de hier aanwezige experts hebben laten editen.
Jezus man. Hebben jouw specialisten dat nog niet helder? Dacht dat jullie vermogen en kennis/expertise huge was. Ik geloof geen zak meer van dit account. Wat voor spelletje wordt hier gespeeld?
Dutch Navigator
0
keffertje
14
Ik heb me maar weer eens in post nl verdiept, nadat ik er een jaar of drie geleden de brui aan gaf, na overigens boeiende discussies hier in deze babbelbox, met Prinszicht (die er nog steeds is) en ene Martijn (die opeens verdwenen was).

Uiteraard heb ik niet de wijsheid in pacht, maar zie net als vele andere hier op het forum allerlei ongenuanceerde gedachten, die bijvoorbeeld aan de AFM worden voorgelegd, maar waar deze instantie niets mee kan. Dat geldt ook deels voor de zaken die Dick Schippers en de heer Schimmelpenninck aan de orde stellen, maar die zij hier al genoeg besproken.

Ik concentreer mij op de zaken waar ik een beetje verstand van denk te hebben en waar dan ook voor mij het probleem ligt en dat is de berichtgeving van het bedrijf zelf. Uiteraard heb ik ook geen inside informatie en levert de combinatie van alles wat we weten helaas niet meer op dan een aantal vragen, die toch wel van betekenis kunnen zijn bij de vraag wat er mogelijk aan de hand is bij postnl en of je in dit aandeel zou moeten zitten.

1. Elk bedrijf van deze omvang heeft enkele dagen na het verstrijken van de maand een inzicht in de financiële resultaten van de afgelopen maand (en van de operationele gang van zaken zelfs op dagbasis).
2. Bij de presentatie van de derde kwartaalcijfers hadden ze dus in ieder geval de resultaten van oktober al op hun netvlies.
3. Kennelijk waren die in combinatie met de verwachte resultaten van november en december, niet voldoende om de outlook (die overigens gedurende het jaar al verschillende malen was verhoogd) verder te verhogen, maar de laatst bekende te herbevestigen.
4. Gegeven de resultaten over de eerste drie kwartalen is dit ook voor mij 'onbegrijpelijk' en de rekensommetjes zijn hier al uitbundig gemaakt. Het heeft volgens mij weinig zin om hier allerlei gedachtenspinsels te ontwikkelen, maar er is dus kennelijk 'iets' dat er voor zorgt dat ondanks de uitbundige ontwikkelingen (volumestijging pakjes, meevallende ontwikkeling briefjes) er onder de streep feitelijk een teleurstellen vierde kwartaal zit aan te komen.

5. Tussenconclusie: ik vind het vreemd dat er tijdens de conference call geen analist is, die hierover opheldering heeft gevraagd en je zou het management kunnen verwijten dat ze hierover geen opheldering heeft verschaft

6. Inmiddels zijn we het jaar bijna uit en moet het management al veel meer informatie hebben over de operationele en financiële gang van zaken, die kennelijk geen aanleiding geeft om de prognose alsnog te herzien (hetgeen onverwijld zou moeten als het substantieel is, maar daar is dus kennelijk geen sprake van).

7. Dit verklaart volgens mij ook het uitblijven van ronkende berichten over recordaantallen etc. vanuit het management zelf, omdat de markt dit logischerwijs zou interpreteren als een aanleiding om te verwachten dat er ook beter dan gecommuniceerde resultaten zijn (waarvan ik dus vermoed dat die om - nog niet duidelijke redenen - niet zullen worden behaald.

Tussenconclusie: Vanwege de onduidelijkheid van nu nog onbekende eventuele 'tegenvallers', is het te begrijpen dat het management nu stil is (maar het verwijt uit de eerste conclusie blijft wel bestaan).

8. Er wordt hier veel gesproken over het dividendrendement en ik wil daar nog aan toevoegen dat het opmerkelijk is dat de CFO de 40 eurocent 'sustainable' noemt. Eigenlijk zegt hij dus daarbij ook voor de toekomst een structurele winstgevendheid te verwachten van - circa - € 0,60 per aandeel.

9. Als die verwachtingen ergens op gestoeld zijn, dan is de huidige koers natuurlijk een lachertje, maar er zijn twee overwegingen die tot voorzichtigheid manen. Allereerst heeft het management een zwakke reputatie op het gebied van communicatie, waarbij ik alleen al verwijs naar het 'progressieve dividendbeleid', dat nog geen jaar na de aankondiging in de ijskast werd gezet (en waarover hier al genoeg is geschreven). Daarnaast is het niet uit te sluiten dat de (onbekende) tegenvaller die het resultaat in het vierde kwartaal op tot nu toe onbegrijpelijke wijze drukt, gaat doorwerken in de komende jaren. Dat verklaart voor mij ook de scepsis van de analisten over de outlook, maar of die terecht is weten we pas als de q4 cijfers over 2021bekend zijn (en dus ook de oorzaak voor het kennelijk lagere resultaat dan in q4 2020).

Mijn vrijblijvende advies aan iedereen die iets juridisch op touw probeert te zetten of klachten wil indienen, is zich - mede - te baseren op de communicatie van het bedrijf zelf, want als ze nu op korte termijn hun expliciete dividendbelofte (en daarmee ook de winstverwachting) naar beneden moeten bijstellen, dan biedt dat volgens mij een betere basis dan allerlei andere vage veronderstellingen. Zoals ik het analyseer wist men dus al dat er iets speelde op het moment van de presentatie van de kwartaalcijfers. Als dit eenmalig is, kunnen ze het onder de pet houden, maar als er een uitstraling is naar de komende jaren dan hebben ze volgens mij wel een probleem (alleen als het dus erg genoeg is om in de toekomst geen wpa van 0,60 te maken en 0,40 dividend uit te keren).

Inhoudelijke reacties zijn altijd welkom op dit bericht.

Disclaimer: longpositie in Postnl
Xynix
2
quote:

Dick Schipper schreef op 16 december 2021 09:57:

Nogmaals onze oproep voor onderbouwde informatie.

Met regelmaat wordt hier gemeld dat PostNL de zogenoemde ACM-Claim nu eens moet indienen bij ACM.
Wij zien hier graag een duidelijk onderbouwde opgave inclusief alle relevante zaken die kunnen bijdragen tot
een gericht verzoek aan PostNL. Losse floders en algemeenheden graag achterwege laten.
Dank en een prettige dag gewenst.
Dick Schipper
Dick, zoals ik het heb begrepen heeft de rechtbank (welke precies weet Prinszicht wellicht) destijds geoordeeld dat de ACM PostNL ten onrechte als AMM (aanmerkelijke marktmacht) heeft aangemerkt in de postmarkt. PostNL is in het hoger beroep tegen dit ACM-besluit in het gelijk gesteld. Door die AMM-beoordeling werd PostNL destijds gedwongen om tegen niet commerciële tarieven diensten te verlenen aan Sandd voor poststukken die voor Sandd onrendabel waren om zelf te bezorgen. De door dwaling veroorzaakte kosten / misgelopen opbrengsten werden door PostNL geraamd op meerdere tientallen miljoenen per jaar.

De claim zou dan gaan over het aansprakelijk stellen van de ACM voor deze onterechte inkomstenderving.

Niet zo precies als je misschien zou willen. Maar daarmee zou Prinszicht wellicht kunnen helpen. Ik weet niet hoe goed zijn dossiervorming is.

Voor meelezers geldt: correct me if I'm wrong.

Gevonden relevante links:

www.acm.nl/sites/default/files/docume...
www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksov...

Ik hoop dat je hiermee geholpen bent.
SEVA_
0
Hi DeWalt, wellicht kun je de quotes van Pim meenemen in jouw journaal ter onderbouwing? :)

''And if you take that EUR 250 million to EUR 280 million and apply the dividend policy, you will get to a dividend per share of about EUR 0.40, a level at which we believe we will be able to pay out sustainably. I think this is a very nice dividend return on the back of a share price about the EUR 4.50 mark. Even with a bit of dilution, I would say that is an attractive return.

We are looking at a very strong half year result. We are looking at a step-up of profit for the full year, which turns into a higher comprehensive income and as such, leads to a dividend of about EUR0.40 per share. The underlying improvement of
performance very significantly if you compare that with 2020. From 2021 to 2022, there will be a small step down, basically half the size of the non-recurring Covid-19 part with a big step-up towards 2024 in terms of normalised EBIT, EBITDA, which for us is a very, very attractive perspective''
Mr_Market
1
quote:

Dick Schipper schreef op 16 december 2021 10:06:

[...]

Zeer veel dank en hetgeen u schrijft......dat is gemiddeld ook onze ervaring. Bij mijn correspondentie met o.a. PostNL zijn wij mede uitgegaan van (weliswaar door ons gewogen) informatie die alhier wordt gepost. Dat geldt tevens voor het verhaal rondom de ACM-claim. Nu vragen wij om onderbouwing en niemand geeft thuis. PostNL geeft zelf aan dat het een non-issue is (14.12.2021 van hen info daaromtrent ontvangen). Moeten wij tot de conclusie komen dat wij hier (IEX-Forum PostNL) op een verkeerde plek zitten en er meer wordt geroepetoeterd dan opgaven van werkelijk correcte informatie?????
google is your friend!

_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
PostNL 25 algemene vergadering van aandeelhouders 2019
16 april 2019

'Er is een nieuw concept AMM-besluit genomen in december, vlak voor de Kerst. Daar hebben
wij inmiddels onze zienswijze op ingediend. Dat hebben heel veel partijen gedaan. We
wachten op dit moment of en wanneer de ACM tot een finaal besluit komt op AMM. De reden
om dat hier nog een keer expliciet te zeggen, is dat we vorig jaar, nadat we de procedure bij
het CBb hadden gewonnen, hebben gezegd dat de impact van AMM tussen de EUR 40 miljoen
tot EUR 45 miljoen is. Als de ACM daadwerkelijk tot besluitvorming overgaat op het gebied
van AMM, gaat de impact weer terug naar de EUR 50 miljoen tot EUR 70 miljoen in het jaar
2021, zoals we eerder hebben aangegeven.'

'Hans Broekman: Ik ga even door, dan schiet het op. Ik sta ervan te kijken dat deze CEO zegt
dat ze nog vier jaar blijft. Ik begrijp dat er een hoop op tafel ligt, maar mijn vertrouwen in deze
CEO is gewoon weg. Zij zit er al heel lang. Er is geknokt met de post en met de werknemers,
mooi. Maar zij heeft niet in de gaten dat ze op de beurs genoteerd is. Als het aan mij ligt, gaat
het dus niet door. Maar het ligt helaas niet aan mij.
Het dividendbeleid. Waarom houdt u niet zo snel mogelijk op met de keuze stockdividend of
cash? Stockdividend is niet vol te houden als je niet af en toe aandelen terugkoopt. Het
verwatert, zeker bij deze koersen. Ik vind het absurd dat het nu weer mogelijk is. Die
verwatering is zo groot dat je het nooit voor elkaar krijgt dat het dividend progressief blijft. Je
kunt wel zeggen: we zien het wel zitten. Ik heb al vier jaar gezien dat u het allemaal ziet zitten,
maar dan blijkt dat het op de beurs überhaupt niet wordt ondersteund.
Over de claim bij de ACM is een vraag gesteld. Die heb ik ook al tien keer gesteld per mail. U
zegt jarenlang dat het probleem is veroorzaakt door de ACM en daar ben ik het voor een groot
deel mee eens. Als dat zo is, moet u daar gaan claimen. Dan moet je niet zeggen: ik ga erover
nadenken. U denkt er zes maanden over na. Dat vind ik wel heel erg lang. Het is duidelijk. De
ACM wilde iets. U bent in beroep gegaan, u hebt gewonnen, claim dan ook gewoon. Dat doet
u ook als uw jurkje stuk is.'

'Pim Berendsen – CFO PostNL: Ik wil graag een aantal vragen van de heer Van den Bos en
de heer Spanjer beantwoorden. In de eerste plaats over de intrinsieke waarde. Dat heeft weer
te maken met de waardering van mail investments op de enkelvoudige jaarrekening. Als je die
positie zou delen door het aantal uitstaande aandelen is het ongeveer EUR 469 miljoen, als ik
het goed heb en dan kom je inderdaad op ongeveer het dubbele van de huidige beurskoers
uit.
_____________________________________________________________________________________________________
PostNL 110 algemene vergadering van aandeelhouders 2019
16 april 2019
_________________________________________________________________________________
Het schadebegrip – misschien zijn het mijn woorden – en de eventueel mislukte liberalisering
op EUR 750 miljoen kan ik niet zomaar narekenen.
Als het gaat over het effect van regelgeving en het effect van ACM besluiten hebben wij eerder
aangegeven dat het EUR 50 miljoen tot EUR 70 miljoen per jaar is, maar wel oplopend en
zeker niet al 14 jaar lang maar die is ook zeker beïnvloed door een verschil aan liberalisering
van postwetgeving in de verschillende landen waarin we een marktpositie hebben kunnen
bewerkstelligen. Dat deel herken ik wel, maar de rekensom moet u mij nog maar een keer
voordoen. Die kan ik niet helemaal nadoen. '

'Herna Verhagen – CEO PostNL: Dan de schadevergoeding naar aanleiding van de gewonnen uitspraak bij het CBb. Wij hebben
tot nu toe niets gezegd over bedragen, dus waar de bedragen vandaan komen weet ik niet.
Wij berekenen hoe groot het bedrag zou kunnen zijn. De omvang van dat bedrag is nog wel
afhankelijk van verschillende aspecten. Het is belangrijk om te beseffen dat wij de claim
gedurende vijf jaar kunnen indienen. Daar zit dus een redelijk lange termijn op. Dat betekent
dat het voor ons cruciaal is om goed na te denken over het bedrag en het moment waarop je
het doet.
De vraag is gesteld of we in deze periode Sandd toegang hebben gegeven voor het bezorgen
met reductie. Zoals iedereen weet, geven wij toegang aan alle postvervoerders in Nederland.
Dat doen we tegen een gereduceerd tarief en dat betekent dat iedereen die in Nederland
geregistreerd staat als postvervoerder ook daadwerkelijk post bij ons kan aanbieden en wij
tegen een gereduceerd tarief hun post in Nederland rondbrengen. Dat is natuurlijk het gevolg
van de eerste uitspraak van de Aanmerkelijke Marktmacht en dat wij doen wij dus ook op dit
moment.'

www.postnl.nl/en/Images/notulen-avva-...

Ik denk dat je niet Prinszicht moet hebben, maar de heer Hans Broekman. Heeft er vragen over gesteld op de AvA en lijkt mij prima op de hoogte.

DeWalt
4
quote:

keffertje schreef op 16 december 2021 10:34:

Ik heb me maar weer eens in post nl verdiept, nadat ik er een jaar of drie geleden de brui aan gaf, na overigens boeiende discussies hier in deze babbelbox, met Prinszicht (die er nog steeds is) en ene Martijn (die opeens verdwenen was).

Uiteraard heb ik niet de wijsheid in pacht, maar zie net als vele andere hier op het forum allerlei ongenuanceerde gedachten, die bijvoorbeeld aan de AFM worden voorgelegd, maar waar deze instantie niets mee kan. Dat geldt ook deels voor de zaken die Dick Schippers en de heer Schimmelpenninck aan de orde stellen, maar die zij hier al genoeg besproken.

Ik concentreer mij op de zaken waar ik een beetje verstand van denk te hebben en waar dan ook voor mij het probleem ligt en dat is de berichtgeving van het bedrijf zelf. Uiteraard heb ik ook geen inside informatie en levert de combinatie van alles wat we weten helaas niet meer op dan een aantal vragen, die toch wel van betekenis kunnen zijn bij de vraag wat er mogelijk aan de hand is bij postnl en of je in dit aandeel zou moeten zitten.

1. Elk bedrijf van deze omvang heeft enkele dagen na het verstrijken van de maand een inzicht in de financiële resultaten van de afgelopen maand (en van de operationele gang van zaken zelfs op dagbasis).
2. Bij de presentatie van de derde kwartaalcijfers hadden ze dus in ieder geval de resultaten van oktober al op hun netvlies.
3. Kennelijk waren die in combinatie met de verwachte resultaten van november en december, niet voldoende om de outlook (die overigens gedurende het jaar al verschillende malen was verhoogd) verder te verhogen, maar de laatst bekende te herbevestigen.
4. Gegeven de resultaten over de eerste drie kwartalen is dit ook voor mij 'onbegrijpelijk' en de rekensommetjes zijn hier al uitbundig gemaakt. Het heeft volgens mij weinig zin om hier allerlei gedachtenspinsels te ontwikkelen, maar er is dus kennelijk 'iets' dat er voor zorgt dat ondanks de uitbundige ontwikkelingen (volumestijging pakjes, meevallende ontwikkeling briefjes) er onder de streep feitelijk een teleurstellen vierde kwartaal zit aan te komen.

5. Tussenconclusie: ik vind het vreemd dat er tijdens de conference call geen analist is, die hierover opheldering heeft gevraagd en je zou het management kunnen verwijten dat ze hierover geen opheldering heeft verschaft

6. Inmiddels zijn we het jaar bijna uit en moet het management al veel meer informatie hebben over de operationele en financiële gang van zaken, die kennelijk geen aanleiding geeft om de prognose alsnog te herzien (hetgeen onverwijld zou moeten als het substantieel is, maar daar is dus kennelijk geen sprake van).

7. Dit verklaart volgens mij ook het uitblijven van ronkende berichten over recordaantallen etc. vanuit het management zelf, omdat de markt dit logischerwijs zou interpreteren als een aanleiding om te verwachten dat er ook beter dan gecommuniceerde resultaten zijn (waarvan ik dus vermoed dat die om - nog niet duidelijke redenen - niet zullen worden behaald.

Tussenconclusie: Vanwege de onduidelijkheid van nu nog onbekende eventuele 'tegenvallers', is het te begrijpen dat het management nu stil is (maar het verwijt uit de eerste conclusie blijft wel bestaan).

8. Er wordt hier veel gesproken over het dividendrendement en ik wil daar nog aan toevoegen dat het opmerkelijk is dat de CFO de 40 eurocent 'sustainable' noemt. Eigenlijk zegt hij dus daarbij ook voor de toekomst een structurele winstgevendheid te verwachten van - circa - € 0,60 per aandeel.

9. Als die verwachtingen ergens op gestoeld zijn, dan is de huidige koers natuurlijk een lachertje, maar er zijn twee overwegingen die tot voorzichtigheid manen. Allereerst heeft het management een zwakke reputatie op het gebied van communicatie, waarbij ik alleen al verwijs naar het 'progressieve dividendbeleid', dat nog geen jaar na de aankondiging in de ijskast werd gezet (en waarover hier al genoeg is geschreven). Daarnaast is het niet uit te sluiten dat de (onbekende) tegenvaller die het resultaat in het vierde kwartaal op tot nu toe onbegrijpelijke wijze drukt, gaat doorwerken in de komende jaren. Dat verklaart voor mij ook de scepsis van de analisten over de outlook, maar of die terecht is weten we pas als de q4 cijfers over 2021bekend zijn (en dus ook de oorzaak voor het kennelijk lagere resultaat dan in q4 2020).

Mijn vrijblijvende advies aan iedereen die iets juridisch op touw probeert te zetten of klachten wil indienen, is zich - mede - te baseren op de communicatie van het bedrijf zelf, want als ze nu op korte termijn hun expliciete dividendbelofte (en daarmee ook de winstverwachting) naar beneden moeten bijstellen, dan biedt dat volgens mij een betere basis dan allerlei andere vage veronderstellingen. Zoals ik het analyseer wist men dus al dat er iets speelde op het moment van de presentatie van de kwartaalcijfers. Als dit eenmalig is, kunnen ze het onder de pet houden, maar als er een uitstraling is naar de komende jaren dan hebben ze volgens mij wel een probleem (alleen als het dus erg genoeg is om in de toekomst geen wpa van 0,60 te maken en 0,40 dividend uit te keren).

Inhoudelijke reacties zijn altijd welkom op dit bericht.

Disclaimer: longpositie in Postnl
Keffertje PostNL heeft vorig jaar tot eind januari volgehouden dat de Outlook (tenminste) 175mln was, het werd 245mln. Ook toen geen communicatie omdat MT met cao onderhandelingen met FNV bezig was. Dus dit is gewoon standaard gedrag bij PostNL om te sandbaggen, wellicht voor FNV onderhandelingen maar zeker ook om de eigen bonus veilig te stellen. In de analisten call is wel vastgesteld dat MT geen enkele rekening houdt met covid inkomsten in Q4, nou daar heb je alvast 1 verborgen winstpost in het vizier…

Mijn conclusie is dat MT sandbagged in aller belang om langere termijn. Ook al ben ik het niet eens met deze strategie.
BlueRock
0
SEVA_
0
quote:

Mr_Market schreef op 16 december 2021 10:40:

[...]

Ik denk dat je niet Prinszicht moet hebben, maar de heer Hans Broekman. Heeft er vragen over gesteld op de AvA en lijkt mij prima op de hoogte.

Hansbeleg vermoed ik.
DeWalt
0
quote:

SEVA_ schreef op 16 december 2021 10:39:

Hi DeWalt, wellicht kun je de quotes van Pim meenemen in jouw journaal ter onderbouwing? :)

''And if you take that EUR 250 million to EUR 280 million and apply the dividend policy, you will get to a dividend per share of about EUR 0.40, a level at which we believe we will be able to pay out sustainably. I think this is a very nice dividend return on the back of a share price about the EUR 4.50 mark. Even with a bit of dilution, I would say that is an attractive return.

We are looking at a very strong half year result. We are looking at a step-up of profit for the full year, which turns into a higher comprehensive income and as such, leads to a dividend of about EUR0.40 per share. The underlying improvement of
performance very significantly if you compare that with 2020. From 2021 to 2022, there will be a small step down, basically half the size of the non-recurring Covid-19 part with a big step-up towards 2024 in terms of normalised EBIT, EBITDA, which for us is a very, very attractive perspective''
Goed idee!
moneymaker_BX
0
Slot 3,65
Morgen Kretinsky met melding van 25% belang en koers op 4,05 het weekend in
Het is allemaal zo simpel
DeWalt
1
Het is gewoon lachwekkend dat de koers op 3,62 staat terwijl er een avondlockdown is tm midden januari en omikron op komst is wat Q1 wederom een boost gaat geven. Daarnaast is de 40 cent dividend nu wel erg zeker met zo’n lage Outlook 2021. 11% dividendrendement op komst.
HenkdeV
0
quote:

moneymaker_BX schreef op 16 december 2021 10:51:

Slot 3,65
Morgen Kretinsky met melding van 25% belang en koers op 4,05 het weekend in
Het is allemaal zo simpel
Te simpel zelfs.
SEVA_
1
quote:

DeWalt schreef op 16 december 2021 10:52:

Het is gewoon lachwekkend dat de koers op 3,62 staat terwijl er een avondlockdown is tm midden januari en omikron op komst is wa5 Q1 wederom een boost gaat geven. Daarnaast is de 40 cent dividend nu wel erg zeker met zo’n lage Outlook 2021. 11% dividendrendement op komst.
Pim kan niet meer om die buy-back heen met dat overtollige cash.

Doe maar 30 cent slot div + eenmalig superdividend + aandeleninkoop = me happy. RM style.
win some...
0
quote:

keffertje schreef op 16 december 2021 10:34:

[...]

5. Tussenconclusie: ik vind het vreemd dat er tijdens de conference call geen analist is, die hierover opheldering heeft gevraagd en je zou het management kunnen verwijten dat ze hierover geen opheldering heeft verschaft
[...]

Goed en genuanceerd betoog. Ter aanvullling: bij de laatste conference call is er wel expliciet gevraagd of Postnl ook marktaandeel bij de Pakketten is kwijtgeraakt. Tot tweemaal toe heeft Herna gesteld dat dit het afgelopen jaar niet het geval is geweest. Als er een tegenvaller is, dan zal dit wellicht op het gebied van kosten zijn.
Jalen
2
quote:

DeWalt schreef op 16 december 2021 10:52:

Het is gewoon lachwekkend dat de koers op 3,62 staat terwijl er een avondlockdown is tm midden januari en omikron op komst is wat Q1 wederom een boost gaat geven. Daarnaast is de 40 cent dividend nu wel erg zeker met zo’n lage Outlook 2021. 11% dividendrendement op komst.
En zo is het. Bijzonder hoe IEX er trouwens op inhakt.

www.iex.nl/Premium/Adviezen/735837/Ca...

Maar wel opmerkelijk. Met flinterdunne argumenten proberen ze ervaren beleggers ervan te overtuigen dat zij complottheoretici zijn. Het lijkt me eerder olie op het vuur. Misschien kan de AFM ook nog eens de beursbelangen van IEX-bestuurders onder de loep nemen, als ze toch bezig is..;-)
beetje meer
0
quote:

Dick Schipper schreef op 16 december 2021 10:06:

[...]

Zeer veel dank en hetgeen u schrijft......dat is gemiddeld ook onze ervaring. Bij mijn correspondentie met o.a. PostNL zijn wij mede uitgegaan van (weliswaar door ons gewogen) informatie die alhier wordt gepost. Dat geldt tevens voor het verhaal rondom de ACM-claim. Nu vragen wij om onderbouwing en niemand geeft thuis. PostNL geeft zelf aan dat het een non-issue is (14.12.2021 van hen info daaromtrent ontvangen). Moeten wij tot de conclusie komen dat wij hier (IEX-Forum PostNL) op een verkeerde plek zitten en er meer wordt geroepetoeterd dan opgaven van werkelijk correcte informatie?????
Wij... ons...
Beschuldiging van roeptoeterij....
Met wie allemaal hebben wij hier het genoegen dan?
[verwijderd]
0
Goed verhaal inzake de ACM-claim (notulen AvA): zou u uw complete posting willen doormailen aan:
y.de.jong@telegraaf.nl

Mevrouw Yteke de Jong heeft mij daar naar gevraagd opdat zij aandacht kan geven aan deze claim.
Helaas beschikten wij op dat moment niet over de gewenste informatie.
Verwijst u in uw mail naar Dick Schipper.
Dank en met groet.
gpjf
0
quote:

win some... schreef op 16 december 2021 11:03:

[...]

Goed en genuanceerd betoog. Ter aanvullling: bij de laatste conference call is er wel expliciet gevraagd of Postnl ook marktaandeel bij de Pakketten is kwijtgeraakt. Tot tweemaal toe heeft Herna gesteld dat dit het afgelopen jaar niet het geval is geweest. Als er een tegenvaller is, dan zal dit wellicht op het gebied van kosten zijn.
En waar is die 1 miljard dan ? Ze hebben genoeg achter de hand
4.095 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... 201 202 203 204 205 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 1 jun 2023 17:35
Koers 1,454
Verschil +0,004 (+0,28%)
Hoog 1,463
Laag 1,441
Volume 1.012.743
Volume gemiddeld 2.195.928
Volume gisteren 3.968.367

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront