Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Vers van de pers box 3: Dit gaat de Staat heel veel geld kosten:

90 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 » | Laatste
EersterangsDubbeltje
0
Nooit begrepen waarom we niet gewoon het systeem van Duitsland en vele andere landen kopiëren: 25% belasting over vermogentoename (bijv. Rente, dividenden of gerealiseerde winsten bij verkoop beleggingen).
De burger moet een kleine administratie bijhoudem en de fiscus controleert steeksproefsgewijs.
DurianCS
0
quote:

EersterangsDubbeltje schreef op 25 december 2021 18:00:

Nooit begrepen waarom we niet gewoon het systeem van Duitsland en vele andere landen kopiëren: 25% belasting over vermogentoename (bijv. Rente, dividenden of gerealiseerde winsten bij verkoop beleggingen).
De burger moet een kleine administratie bijhoudem en de fiscus controleert steeksproefsgewijs.
Dat zou mooi zijn, maar bij ons is het 30% en worden ook ongerealiseerde winsten (forfaitair) belast.
EersterangsDubbeltje
0
quote:

DurianCS schreef op 25 december 2021 18:58:

[...]
Dat zou mooi zijn, maar bij ons is het 30% en worden ook ongerealiseerde winsten (forfaitair) belast.
In NL is het 30% van 4% voor iedereen en dat is niet correct, vind ik (en de rechter dus ook niet)
Tony B
0
quote:

objectief schreef op 25 december 2021 17:26:

[...]

Dat ligt eraan of je veel spaargeld op de bank had staan. (dat is weinig relevant voor de meeste beleggers alhier)
Volgens mij heb jij niet de hele uitspraak gelezen. De kern van de uitspraak is dat er geheven dient te worden op de werkelijke inkomsten. Los van de vraag of dat sparen of beleggen was. Hoewel de aanleiding een casus was met alleen rente inkomsten gaat de Hoge Raad ditmaal veel verder in haar conclusies.

Deels ook uit ergernis omdat de overheid met eerdere veel algemenere uitspraken van de Hoge Raad niets heeft gedaan en gewoon maar door hobbelde op de ingeslagen weg. Conform regeerakkoord zelfs tot pas in /na 2025
Tony B
0
quote:

DurianCS schreef op 25 december 2021 18:58:

[...]
Dat zou mooi zijn, maar bij ons is het 30% en worden ook ongerealiseerde winsten (forfaitair) belast.
Voor dat laatste biedt de uitgangspunten voor de Nederlandse wet IB , zoals vastgelegd in de memorie van toelichting en de parlementaire bespreking in 2001 helemaal geen ruimte.

Vandaar dat de Hoge Raad nu heel hard en heel helder op de rem gaat staan.
objectief
0
quote:

Tony B schreef op 25 december 2021 22:46:

[...]

Volgens mij heb jij niet de hele uitspraak gelezen.

Jawel, het gaat enkel over een evt. aanpassing voor het spaargeld en niet voor beleggers.

De gemiddelde burger moet niet de rekeningen van de megawinsten van beleggers gaan betalen; de simpelste manier van beleggen is in de AEX (+20%) minus 4% VHR resteert nog altijd 16% na belastingen!!!
Portisch
5
wat is VHR fredje .
.
Als je 20% neemt en je haalt er 4% vanaf wat blijft er dan over fredje, 16%.

Lees je prutsstukjes eens door voordat je ze hier neerkwakt !
objectief
0
quote:

Portisch schreef op 26 december 2021 08:47:

wat is VHR fredje .
.
Als je 20% neemt en je haalt er 4% vanaf wat blijft er dan over fredje, 16%.

Speciaal voor jou Portisch heb ik de berekening nogmaals gedaan (tenslotte is rekenwerk niet ieders specialiteit) en kom dan voor de meest simpele vorm van beleggen in de AEX op 25% (790-631= 159/631) -4% VHR maakt een plus van 21% (netto na belastingen)!!!!

Dat er ook beleggers zijn die eigenwijs zijn en hun eigen keuzes maken (met gevolg meer of minder). ja dat is aan hen.
Ik doe niet mee aan dat kuddegedrag van IKKEN die altijd meer willen ten koste van anderen.
josti5
1
quote:

objectief schreef op 26 december 2021 09:54:

[...]

Speciaal voor jou Portisch heb ik de berekening nogmaals gedaan (tenslotte is rekenwerk niet ieders specialiteit) en kom dan voor de meest simpele vorm van beleggen in de AEX op 25% (790-631= 159/631) -4% VHR maakt een plus van 21% (netto na belastingen)!!!!

Dat er ook beleggers zijn die eigenwijs zijn en hun eigen keuzes maken (met gevolg meer of minder). ja dat is aan hen.
Ik doe niet mee aan dat kuddegedrag van IKKEN die altijd meer willen ten koste van anderen.
einde quote.

Fred toch weer...

Lees nou éérst dit ff:

Hoe berekenen wij het rendement over uw vermogen?
In schijf 1 berekenen wij over 67% van uw vermogen een rendement van 0,03%, en over de overige 33% berekenen wij een rendement van 5,69%.

In schijf 2 berekenen wij over 21% van uw vermogen een rendement van 0,03%, en over 79% van uw vermogen een rendement van 5,69%.

Valt een deel van uw vermogen in schijf 3?
Dan berekenen wij over dat volledige deel een rendement van 5,69%.

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connec...
alexnr75
0
quote:

objectief schreef op 26 december 2021 09:54:

[...]

Speciaal voor jou Portisch heb ik de berekening nogmaals gedaan (tenslotte is rekenwerk niet ieders specialiteit) en kom dan voor de meest simpele vorm van beleggen in de AEX op 25% (790-631= 159/631) -4% VHR maakt een plus van 21% (netto na belastingen)!!!!

Dat er ook beleggers zijn die eigenwijs zijn en hun eigen keuzes maken (met gevolg meer of minder). ja dat is aan hen.
Ik doe niet mee aan dat kuddegedrag van IKKEN die altijd meer willen ten koste van anderen.
Als je van deze "winst" niets realiseert heb je in je portemonnee dus een resultaat van ca. -1,70%
marique
7
quote:

objectief schreef op 26 december 2021 08:26:

[...]

Jawel, het gaat enkel over een evt. aanpassing voor het spaargeld en niet voor beleggers.

De gemiddelde burger moet niet de rekeningen van de megawinsten van beleggers gaan betalen; de simpelste manier van beleggen is in de AEX (+20%) minus 4% VHR resteert nog altijd 16% na belastingen!!!
Oh ja. En de jaren/perioden dat de AEX diep in het rood wegzakte, zoals 2000 - 2003, 2008, 2011, 2018 tellen natuurlijk niet mee. Jij hebt kennelijk niet door dat het bijvoorbeeld na 2003 enkele jaren duurde voordat het koersverlies van voorgaande periode werd goedgemaakt. Bovendien is het altijd nog zo dat beleggen in aandelen of AEX of beleggingsfonds in principe alleen verantwoord is met dat deel van het gespaard vermogen dat risicodragend mag zijn.

Maar we hebben het hier over VRH op het spaargeld. Het is ronduit schandalig dat de staat daar 4% forfaitaire opbrengst over berekent terwijl een spaarrente hoger dan 4% slechts bij uitzondering weleens een jaar of wat voorkomt.

Tony B
5
Fredje is doof en blind en kan geen wetstekst of memorie van toelichting lezen

Nogmaals Fred: De VRH is volgens de wet IB een inkomstenbelasting voor inkomsten uit sparen EN beleggen (Nog steeds doof?: INKOMSTEN UIT SPAREN EN BELEGGEN.)

Inkomsten zijn contante gelden die op op jouw bankrekening worden bijgeschreven.

Jouw berekening zou alleen kloppen als de AEX over 2021 ook een dividend rendement had van 20% ipv 3,2%. Dus je verhaal is verder totale lulkoek van iemand die zijn eigen feiten verzint om zijn eigen fictieve wereld op te bouwen.

Maar toch: ook jij fijne feestdagen. Ieder forum heeft zijn eigen dwarse clown nodig. "Boffen"wij even met jou.
Tony B
0
PS Hier zo maar even het totaal uitgekeerde dividend pro rato van de weging van elk AEX aandeel gedeeld door de stand van die AEX= gemiddelde dividend rendement dat jaar. Er is geen jaar bij wat ook maar in de buurt van die 4% laat staan 5,66% komt welke de fiscus nu hanteert.

2017 - 2,72%
2018 - 3,16%
2019 - 2,79%
objectief
0
quote:

Tony B schreef op 26 december 2021 11:26:

PS Hier zo maar even het totaal uitgekeerde dividend pro rato van de weging van elk AEX aandeel gedeeld door de stand van die AEX= gemiddelde dividend rendement dat jaar. Er is geen jaar bij wat ook maar in de buurt van die 4% laat staan 5,66% komt welke de fiscus nu hanteert.

2017 - 2,72%
2018 - 3,16%
2019 - 2,79%
Natuurlijk niet, maar wel 25% koersstijging dat is ook rendement. Het het niet voor niks VERMOGENSheffing.
Het verweer tegen die 4% is kuddegedrag van de IKKEN.
DurianCS
0
quote:

objectief schreef op 26 december 2021 14:25:

[...]

Natuurlijk niet, maar wel 25% koersstijging dat is ook rendement. Het het niet voor niks VERMOGENSheffing.
Het verweer tegen die 4% is kuddegedrag van de IKKEN.
Nee, het is inderdaad een vermogensheffing, maar het heet vermogensrendementsheffing.
Tony B
2
Moet je Fred maar niet kwalijk nemen. Al die verschillen zijn veel te moeilijk voor hem. (Wat hem overigens niet belet er maar op los te oreren.)
hirshi
0
De Hoge Raad heeft op vrijdag geoordeeld dat de vermogensrendementsheffing van box 3 juridisch niet door de beugel kan. Dat betekent dat vooral spaarders geld terug moeten krijgen.

Dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat uitsluitend diegenen die bezwaar hebben gemaakt tegen hun aanslagen van 2017 en 2018 recht gedaan wordt. Een nieuw aan te treden regering zal alle gedupeerden moeten compenseren.
marique
2
quote:

Tony B schreef op 26 december 2021 15:22:

Moet je Fred maar niet kwalijk nemen. Al die verschillen zijn veel te moeilijk voor hem. (Wat hem overigens niet belet er maar op los te oreren.)
Maar @objectief maakt toch ook wel ergens een punt. Want deze draad heet:
"Dit gaat de Staat heel veel geld kosten"

Nou vergeet het maar. Dit kost de staat niks, want alles wat de staat uitgeeft, moet worden opgebracht door belastingbetalers. Het enige effect zal zijn dat vermoedelijk (en te hopen) relatief kleine spaarders er voortaan beter vanaf komen en grotere spaarders en beleggers de rekening gepresenteerd krijgen in de vorm van een hoger rendementstarief.

Er wacht de miljonairs onder ons die nog niet naar Luxemburg zijn verhuisd zware jaren :-)

Tony B
0
Uit de Kamerstukken (26727) overlegd door Zalm in 1999 ter toelichting bij de invoering van het boxen systeem (memoriek van toelichting) blijkt overduidelijk dat de wetgever ook niet bedoeld heeft om bij het box3 systeem over te gaan tot een soort van vermogenaanwasbelasting , noch door dit mee te nemen in het forfaitaire tarief noch op andere wijze.

"3.3 Samenvatting

Resumerend kan worden gesteld dat een vermogenswinstbenadering niet onze voorkeur heeft. Ook in het verleden is invoering van een afzonderlijke vermogenswinstbelasting reeds diverse malen aan de orde geweest. Tot op heden is een dergelijke heffing voornamelijk afgewezen vanwege bezwaren op het vlak van invoering en uitvoering. Ook de gebrekkige rechtsgrond van een vermogenswinstbelasting is daarbij genoemd. Tezamen met het feit dat een vermogenswinstbelasting een relatief geringe en instabiele opbrengst heeft en het gegeven dat al deze kritische kanttekeningen door ervaringen uit het buitenland worden bevestigd, leidt dit ons tot de conclusie dat invoering van een vermogenswinstbelasting onvoldoende perspectief biedt om in de sfeer van de inkomsten uit vermogen vooruitgang te kunnen boeken. "

Voor de goede orde: zou men hier wel over geheven hebben. De AEX stond in 2001 net boven de 700 en het heeft precies 20 jaar geduurd voordat die stand weer bereikt werd. Dus over welke vermogenswinst in de afgelopen 20 jaar hebben we het dan?

Verder wordt in de memorie uit gegaan van :

6.3.7. Tegenbewijsregeling

In een globaal forfaitair heffingssysteem zoals het forfaitaire rendement past geen tegenbewijsregeling voor situaties waarin het werkelijk behaalde rendement lager is dan het forfaitaire rendement. Er is bewust voor gekozen om de hoogte van het forfaitaire rendement op een zodanig niveau vast te stellen (4%) dat iedereen in staat is om, zeker indien dit over een wat langere periode wordt bezien, dit rendement zonder risico te kunnen behalen. Vanuit dit perspectief bezien kan een tegenbewijsregeling achterwege worden gelaten.

Zou men dit principe van risicovrij later los willen laten, of het percentage daar toch op willen baseren, dan wel het tarief zo hoog maken dat de belastingplichtige overduidelijk geacht mag worden dit rendement niet meer te kunnen halen, dan volgt hier uit dat men gezien de eerdere motivatie dan ook een tegenbewijsregeling moet toelaten.

En dat laatste heeft de Hoge Raad nu vastgesteld. Iedereen die bezwaar gemaakt heeft en kan aantonen dat hij in het jaar 2017 of 2018 minder inkomen uitkomen heeft ontvangen dan waarvoor hij op basis van de 30% over het fictieve rendement is aangeslagen, moet door de Staat middels een nieuwe aanslag over die jaren worden gecompenseerd. En dat gaat (veel) geld kosten.

Mooi Kerstcadeau: gerechtigheid en het lid op de neus voor een sjoemelende overheid (alweer).
midjj
1
quote:

DurianCS schreef op 25 december 2021 18:58:

[...]
Dat zou mooi zijn, maar bij ons is het 30% en worden ook ongerealiseerde winsten (forfaitair) belast.
Inmiddels is het 31%, ruim 3% hoger dus. En uiteraard wordt dit sneaky opgevoerd de komende jaren richting 40% en verder. Geen haan die ernaar kraait of het doorheeft blijkt maar weer.
90 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 671,42 +14,71 +2,24% 18:05
AMX 904,23 +20,46 +2,32% 18:05
ASCX 1.264,12 +23,00 +1,85% 18:05
BEL 20 3.768,53 +56,82 +1,53% 18:05
Germany40^ 12.853,00 +258,48 +2,05% 19:02
US30^ 31.291,67 +235,57 +0,76% 19:02
US500^ 3.893,44 +44,16 +1,15% 19:02
Nasd100^ 12.074,14 +209,15 +1,76% 19:02
Japan225^ 26.663,53 +384,44 +1,46% 18:58
WTI 103,92 +5,39 +5,47% 19:02
Brent 105,66 +5,28 +5,26% 19:02
EUR/USD 1,0158 -0,0026 -0,25% 19:02
BTC/USD 21.029,87 +701,79 +3,45% 19:01
Gold spot 1.742,37 +3,60 +0,21% 19:02
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer
AdvertentiePlus500
Begin nu met handelen > 77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
PROSUS 71,570 +4,920 +7,38% 17:38
BESI 46,060 +2,460 +5,64% 17:35
ArcelorMittal 21,785 +1,135 +5,50% 17:37
Dalers Laatst +/- % tijd
Philips Koninklijke 20,455 -0,300 -1,45% 17:35
ADYEN NV 1.447,200 -17,000 -1,16% 17:35
JUST EAT TAKEAWAY 15,790 -0,070 -0,44% 17:39

Nieuws Forum

Campermaker Knaus Tabbert kondigt beu...
Han 2 op 28 jun 2022 16:34
16
Stap richting compensatie beleggers SNS
Demir op 7 jun 2022 04:35
8
Hof weigert bezegelen Fortis-schikking
Demir op 6 jun 2022 10:07
11
Akkoord over nieuwe Fortis-schikking
Demir op 6 jun 2022 10:06
2
'Uitkering Fortis-claim onder druk'
Demir op 5 jun 2022 06:56
15

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront