Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Regering Rutte IV: wordt dit een succes of een ramp?

11.909 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... 592 593 594 595 596 » | Laatste
haas
1
quote:

rationeel schreef op 10 juli 2022 11:10:

De waarheid ligt op straat.

Zo voor het oprapen.
‘Onze dochters moeten weg uit Oekraïne, weten jullie een plek?’ Lang dachten Geja en Jan uit Heeten niet na
MET VIDEOGeja en Jan Bisschop uit Heeten vangen vier Oekraïense zussen op, van 23, 15, 13 en 10 jaar.
Al vier maanden hebben de ouders, die allebei gewonden verzorgen en voedsel uitdelen in Oekraïne, hun kinderen aan het Nederlandse echtpaar toevertrouwd. ,,Ze klampen zich aan ons vast.”

Phaedra Werkhoven 9 jul. 2022
3 REACTIES
Een kwartier was het, dat Jan en Geja Bisschop uit Heeten moesten nadenken toen het telefoontje van Vadim Vus uit Oekraïne kwam.
,,Onze dochters moeten hier weg, weten jullie een plek in Nederland waar ze kunnen verblijven?”
rationeel
2
quote:

Opus135 schreef op 9 juli 2022 09:01:

[...]

Tja, geen wetjes-Hillen meer.

Hoe dan ook, het tempo van dit soort veranderingen zal zoals altijd heel laag liggen. 500% omhoog in één beweging, vergeet het (gelukkig) maar. De soep zal dus niet zo heet worden gegeten als ze wordt opgediend. Wel is sprake van een ontwikkeling, die niet tegengehouden lijkt te worden. Zoals de uitholling van pensioenen de afgelopen tientallen jaren. Zelfs het meermalen afgeschoten rekeningrijden (auto) lijkt weer heel normaal op de agenda te staan.
Het gaat door net zolang als de BEVOLKING het door laat gaan.
rationeel
1
Was dit de eerste keer dat foto's en filmpjes beelden toonden van ONZE handhavers die hun boekje te buiten gingen?

Was dat inderdaad zo? Gingen ZIJ hun boekje te buiten?

Hoe moeten we dat zien in het licht van de ROMEO's die zomaar uit het niets opdoken, om vervolgens hun boekje verregaand te buiten te gaan?

Hoe de aanvallende honden, die zelfs zo "getraind" waren, dat ze niet meer los lieten.

En de paarden die over de mensen heen geleid werden.

De politie auto's die tegen mensen aanreden.

De water spuiten die mensen tegen muren drukten, waarbij verwondingen opgelopen werden.

Het slaan met wapenstokken op groepen mensen.

Allemaal handhaven volgens ONZE normen?

HANDHAVEN van wat?

In opdracht van WIE?
rationeel
1
Komende week stemt de Eerste Kamer over het #CETA-verdrag - een onzalig verdrag dat onze landbouw, maar ook onze economie als geheel en zelfs onze democratie, nóg verder onder druk zal zetten. In deze 1.5 uur durende speech leg ik het #FVD standpunt uit:

www.youtube.com/watch?v=Rlb4B_6l6yE&a...

Legendarische speech! Baudet sloopt CETA in anderhalf uur!

426.678 weergaven 13 feb. 2020 KIJKEN! In anderhalf uur sloopt Thierry Baudet #CETA vakkundig. Dit is géén gewoon handelsverdrag, maar de volgende stap in de uitholling van onze democratie. CETA-rechters gaan onze beleidsvrijheid inperken. Dit is schadelijk voor MKB, landbouw en onze soevereiniteit. Ook Rob Jetten had hier helemaal niets meer tegenin te brengen. STOP CETA! FVD.nl/ja
rationeel
1

Vragen worden overgeslagen (en verdwijnen in de prullenbak)

Geplaatst op 08 juli 2022 • Aanpassing 2 dagen geleden door corrector(R?)

Geschreven door Maurice de Hond

Samenvatting van het artikel

Terwijl sinds maart vrijwel alle maatregelen zijn opgeheven zijn er belangrijke onderwerpen rondom de mogelijke gevolgen van Corona en vaccinatie, die niet in de traditionele media aan de orde komen. Dat zorgt er mede voor dat er geen goede antwoorden komen op de belangrijke vragen die er zijn gerezen.

Maart 2020; het verandermoment
Vanaf maart 2020 zijn we in een nieuwe fase van de geschiedenis terecht gekomen in ons Nederland (en in vergelijkbare landen).

We woonden in een land waar vrijwel alles gezegd mocht worden. En waar over veel onderwerpen tegengesteld werd gedacht. In ons grote scala aan media werden deze tegengestelde meningen geuit. Ook machthebbers werden door de media kritisch benaderd. In de wetenschap dat juist via uitwisseling van kennis en het toetsen van hypotheses we elkaar verder brachten. Waarin we geen beroepsverboden kenden. En we ons laatdunkend konden uiten over landen, waar deze vrijheden veel minder het geval waren/leken te zijn.

Plotsklaps veranderde dat. De dreiging van Corona, zeer tastbaar gemaakt door de ontwikkelingen in het buitenland, en met name in en rondom ziekenhuizen in Bergamo, bracht een vorm van paniek in de samenleving. Er heerste plotseling angst voor ernstige ziekte en de dood, zoals we die – althans op het vlak van onze gezondheid – in ons leven nog nooit hadden meegemaakt.

In die paniek hingen we aan de lippen van de deskundigen die de indruk gaven te weten wat er aan de hand was en hoe dat gevaar te bestrijden was. En velen waren dankbaar voor de strenge maatregelen van de overheid, waarvan gepretendeerd werd dat die het gevaar fors zouden doen verminderen.

Vanaf dat moment was er in de traditionele media vrijwel alleen ruimte voor één verhaal over de dreiging van het virus en de mogelijke aanpak. Er werd geschreven/verteld dat we bepaalde geneesmiddelen off-label niet mochten gebruiken. Dat de vaccinatie nog de enige redding was. En je na die vaccinatie niet meer besmet kon raken. Toen dat in de praktijk anders bleek, werd er gezegd dat je door vaccinatie nauwelijks ernstig ziek zou worden en dat de kans om te overlijden duidelijk minder zou zijn.

Factcheckers corrigeerden degenen die afweken van dat dominante verhaal. En bij de sociale media werd steeds meer censuur toegepast op degenen met een zwaar afwijkend geluid.

Vrijheidsbeperkende maatregelen werden ingevoerd en door velen omarmd. En cijfers werden gepresenteerd als onderbouwing voor het gevaar en voor de redding die vaccinatie betekende.

Eigenlijk heeft het tot maart 2022 geduurd, voordat de maatregelen die de overheid had ingesteld geheel of vrijwel geheel weer waren verdwenen in Nederland, zoals de 1,5 meter samenleving die was ingevoerd en het dragen van mondkapjes op allerlei plekken. En het is op dit moment lang niet zeker of dat in het najaar zo zal blijven.

rationeel
1
Wat je zou hopen dat zou gebeuren, is dat er een vorm van snelle evaluatie zou komen vanuit verschillende instanties en beroepsgroepen op wat er tijdens deze crisis situatie heeft plaatsgevonden. Vooral om daar lessen uit te trekken voor de komende tijd, mochten zich toch weer bepaalde problemen voordoen. En je zou hopen dat daar waar we de grootste problemen hadden, we voorzorgsmaatregelen zouden nemen om die problemen zoveel mogelijk voor te zijn. Maar op dat punt lijkt de situatie sterk op wat zich nu afspeelt op Schiphol. Waar we nu dus al circa 2,5 maand grote problemen hebben t.a.v. de veiligheidscontroles en de kofferafhandeling en die alleen maar groter lijken te worden.

Weggehouden informatie
Maar er is een ander onderwerp dat me nog meer zorgen baart, en waar ik steeds ongeruster over word. En dat betreft belangwekkende en zorgwekkende informatie die vanuit nogal wat data-analyses wereldwijd naar voren komt, en die je vrijwel nergens in de traditionele media aantreft.

Degenen die mij volgen, weten dat ik vind dat bij data-analyses nogal gemakkelijk hele stevige conclusies worden getrokken over de mogelijke oorzaken. En dat gebeurt door alle partijen!

Terwijl er vaak forse problemen zijn met de kwaliteit van de data en het waarschijnlijk is dat een complex aan factoren ten grondslag ligt aan de data. Het lijkt er vaak op dat het eigenlijk niet uitmaakt welke cijfers het zijn en hoe ze tot stand zijn gekomen. Ze dienen vrijwel altijd tot onderbouwing van de positie, die men al van te voren heeft ingenomen.

Maar juist daarom zou je zo graag willen dat er open en transparant over dat soort onderwerpen wordt gepubliceerd en gediscussieerd, zodat we een beter inzicht kunnen krijgen in de kwaliteit van de informatie en de kwaliteit van de conclusies die er worden getrokken.

Maar dat zie je amper.

Maar wat nog erger is. Ik ben in de afgelopen maanden allerlei analyses tegengekomen van data, die soms zeer verontrustend zijn en die zijn uitgevoerd door mensen die duidelijk deskundig zijn op dat terrein. Maar vrijwel nergens vind je die in de traditionele media terug, waardoor ze wellicht mede daardoor ook niet inhoudelijk door andere deskundigen worden weersproken.

Dit zijn sommige van die analyses/onderwerpen, waarvan de data die ik zie plausibel lijken en ik naar goede inhoudelijke reacties van andere deskundigen smacht, zodat ik me een betere mening kan vormen over wat er dan aan de hand lijkt te zijn. Maar dat zijn dus de vragen die in de traditionele media worden overgeslagen. En als ze aan de orde komen, vaak al met een reactie van een expert, wordt er niet serieus op de informatie ingegaan of er volgt een neerbuigende kwalificatie over de mensen die de vragen aanhangig maken.

Plus dat ik dan ook nog zie dat sommigen (die één van deze onderwerpen aan de orde stellen) van sociale media worden verwijderd, ook als ze zich alleen beperkten tot hun analyses van data.

Dit zijn een aantal van die onderwerpen (en het is verre van volledig).

Een goede afweging van de risico’s, uitgesplitst naar leeftijdsgroep en naar vaccinatiestatus (hoe vaak gevaccineerd, wanneer voor het laatst, ongevaccineerd, en hoeveel maal geïnfecteerd te zijn geweest). Ik heb het dan over de risico’s om ernstig ziek te worden van Covid-19 bij de huidige variant en om ernstige gevolgen te hebben van de vaccinatie. Risico’s die verschillen per leeftijdsgroep en mede afhankelijk zijn van de dominante mutatie.
Een betere inschatting van de bescherming van de zoveelste booster tegen infectie, ernstige ziekte, hospitalisatie. Vanzelfsprekend ook naar leeftijdsklasse, maar ook naar die van de nieuwste mutaties.
Een uitgebreide analyse van de originele documenten rondom de Pfizer studie uit 2020, omdat de eerste analyses ervan zeer zorgwekkende signalen geven.
Een nadere studie van de vermeende forse effecten van het verschil in kwaliteit van diverse batches van de vaccinaties en de daarmee samenhangende omvang van de ernstige bijwerkingen.
Studie en verklaring van de ontwikkelingen in diverse landen waar sinds begin dit jaar een duidelijke daling van de geboortecijfers zich heeft voorgedaan.
Bij die onderwerpen kunnen vele vragen gesteld worden. En zie ik dat er nogal wat conclusies getrokken worden, waarbij ik met regelmaat denk dat die kort door de bocht zijn. Maar waarbij het ook niet gemakkelijk is de vinger er precies achter te krijgen.

Die onderwerpen dringen niet of amper door tot het brede publiek, mede omdat ze vrijwel genegeerd worden door de traditionele media. Terwijl die onderwerpen wel een grote relevantie hebben. En als het niet te maken zou hebben met Covid-19, dan zouden die onderwerpen ongetwijfeld wel in de traditionele media besproken zijn.

En bij al die onderwerpen heb ik gewoon de behoefte om van diverse deskundigen hun analyses te vernemen en te proberen die op waarde in te schatten. Want als bepaalde conclusies, die nu al getrokken worden, overeind blijven staan, dan zouden ze grote consequenties horen te hebben.

Daarom is het zo erg dat deze onderwerpen worden overgeslagen. Want pas als die onderwerpen wel weer normaal besproken kunnen worden, hebben we pas onze samenleving, zoals die voor maart 2020 was, teruggewonnen.

www.maurice.nl/2022/07/08/vragen-word...

rationeel
1
Een nadere studie van de vermeende forse effecten van het verschil in... kwaliteit... van diverse batches van de vaccinaties en de daarmee samenhangende omvang van de ernstige bijwerkingen.

Wat was de ...bedoeling... van deze verschillende batches?

Wat heeft de analyse ervan opgeleverd?

Is er een correlatie tussen bepaalde batches en de gevolgen, zoals die wel de media bereiken?
rationeel
0
www.youtube.com/watch?v=VIxYj8FEZ34&a...

LOSS

Living Without the One You Cannot Live Without - Research on Aging
456.206 weergaven 4 nov. 2014 Learn more about the various states of the grieving process and how men and women grieve and heal differently. Natasha Josefowitz, PhD, bestselling author and professor of management will use poems from her award-winning book, Living Without the One You Cannot Live Without (November 2013), to illustrate the emotional aftermath of loss and the changes that must take place in order for people to heal. [11/2014] [Show ID: 28363]

Zo 88 worden:)

haas
3
quote:

rene l schreef op 10 juli 2022 10:35:

Gistermiddag kwam onze dochter met het bericht dat er 240 Oekrainers bij ons in de wijk in de sporthal geplaatst worden.
Dit soort grappen dien je bij ons thuis niet te maken, zo hebben we je niet opgevoed, want dat is nepnieuws en dat is niet zo netjes, en ook mag je niet liegen tegen mij.

Maar serieus, ik heb het echt gehoord en het is waar.

geacht forumlid Rene l

De realiteit is dat ook NL in nu oorlog is (de 3e W.O.)
nog wel niet met leger soldaten+materiaal.
Maar wel economische oorlog etc.
Ook om oorlogsvluchtelingen op te vangen en onderdak te bieden.

De huidige toestand van vluchtelingen is te vergelijken met De Grote Wereldoorlog van 1914-1918( na 1945 genoemd de 1e W.O.)
Toen was weliswaar NL neutraal.

Maar er kwamen wel 1 miljoen vluchtelingen uit Belgie naar NL
Die schoven overal aan in o.a tentenkampen op de Veluwe:
Hielpen mee met aardappels schillen etc in de nabijgelegen kazernes
Of bij de Groninger boeren(slapen in de schuur, overdag arbeid verrichten,s'avonds aan het diner.)
Of ook heeel veel schoven aan bij NL gezinnen
En maakten gebruik van de toenmalige aanbouwkeukens/aardgas cv/doorspoeltoiletten/Douches met ligbad etc.
En toen ook van de toenmalige bijstandsuitkeringen/medische zorg/sporthallen etc

Ook toen Economisch oorlog : o.a.de Twentse textielindustrie viel stil: geen steenkool uit Duitsland.
(in de 3e W.O. geen gas /olie uit Rusland)
Ook geen duits bier meer etc.Geen export meer naar Duitsland.

nog kwamen er nog 40.000 Engelse soldaten uit Belgie vluchten naar NL
die zijn hier ook gebleven en hebben onderdak gekregen tot 1918 (vanweeg neutralitiet mocht NL die niet nr VK sturen)
De hoge VK militairen kregen afzonderlijk kampje op Urk

dus het is "gewoon"oorlog
tot zover.De NL burgers in NL e.o. zullen naar mijn verwachting nog veel moeten inleveren aan "luxe"" levensstijl
Veel jogeren beseffen weten niet eens wat het is om armoediger te leven.
Ook in Mei 1940-1945 gingen de inkomens niet omhoog,werd er veel voedsel schaars

PS: Het is maar MIJN schets,ik wil niet somber zijn want ik weet ook niet wat het gaat worden de komende "12 jaren"

www.iex.nl/Forum/Topic/1388839/Koffie...
Willempie3
6
Rutte heeft geschiedenis gestudeerd en is 1 keer per week leraar. Hij zou dus moeten weten dat oorlog met Rusland meestal het begin van het einde betekent. Europa pleegt economisch zelfmoord met deze onwinbare oorlog. De hele Duitse industrie gaat naar de haaien. Onze leiders zijn echt super dom en ook nog te eigenwijs om een verkeerde beslissing ooit terug te draaien.
objectief
0
quote:

Willempie3 schreef op 10 juli 2022 15:42:

Rutte heeft geschiedenis gestudeerd en is 1 keer per week leraar. Hij zou dus moeten weten dat oorlog met Rusland meestal het begin van het einde betekent.
"begin van het einde"' !! van wat?
rationeel
1
quote:

objectief schreef op 10 juli 2022 16:10:

[...]

"begin van het einde"' !! van wat?
Van ONZE vrijheid.
rationeel
6

Open samenleving wordt ondermijnd

LEON DE WINTER

digitalekrant.telegraaf.nl/static/cci...

Vorige week meldde de Britse krant The Guardian dat nieuwe schoolboeken in Hong Kong studenten zullen leren dat de stad ’nooit een Britse kolonie’ was. Voor de Chinese leiders geldt: feiten bestaan niet, alles gaat om perceptie. Vorige week meldde ik dat de Palestijnse Autoriteit van president Abbas, die zijn termijn van vier jaar heeft opgerekt tot inmiddels zeventien jaar, officieel de stelling uitdraagt dat in Jeruzalem nooit een Joodse tempel heeft gestaan. Recent was er een heuse Palestijnse conferentie aan dit thema gewijd, en wel op 8 juni. Abbas’ premier, Mohammad Shtayyeh, sprak er ook. Hij zei dat Israël archeologische vondsten vervalst om de islamitische geschiedenis van Jeruzalem te ondermijnen.

Het gaat Chinezen en Palestijnen uiteindelijk om het ’narratief’. Ze hebben een verhaal ontwikkeld dat hun agenda’s geloofwaardigheid moet geven, dus worden feiten aangepast of verdonkeremaand of gewoon verzonnen. Dat doen wij ook.

Biomassa verbranden is uitermate vervuilend voor de atmosfeer, erger dan steenkool. Maar je verdonkeremaant dat effect, en je sleept er iets anders bij, iets in de zin van: ’We planten er bomen bij en dan compenseren we met toekomstige CO2-opname de huidige CO2-uitstoot van het hout dat we vandaag verbranden.’ Vervolgens heb je een narratief dat past in jouw agenda.

Gewild narratief

Het stikstofverhaal past ook in de behoefte aan feiten die in een gewild narratief passen. Ik hoorde de minister die daarover gaat, vertellen dat het slecht gaat met de natuur. Ik heb geen idee hoe zij ’natuur’ definieert, maar als zij de aanwezigheid en groei, los van menselijk ingrijpen, van zowel flora en fauna bedoelt, dan verkoopt zij volstrekte onzin: sinds de late negentiende eeuw hebben we in Nederland dergelijke natuur niet meer.

We hebben parken, gekozen en beheerd door overheidsdiensten en landbouwers, en de stand van zaken in die parken wordt ten gevolge van het Brusselse Natura 2000-plan als heilig of kritiek beschouwd, met zware gevolgen voor de landbouw. De essentiële definitie van wat natuur is, komt nergens aan de orde, en hup, er is een narratief dat naadloos past in de klimaatagenda. Ook veel media doen heftig mee aan het verdonkeremanen van feiten. Maandagavond zag ik op tv een reportage over het schandaal rond het onderzoek naar de verrader van Anne Frank. De onderzoekers hadden de man die zij als verdachte beschouwden er met de haren bijgesleept, en met weglating van de broodnodige feiten verkondigden zij unverfroren dat een Jood het beroemdste slachtoffer van de Holocaust, de Joodse Anne Frank, had verraden.

Kritiekloos

Dat leidde ertoe dat enkele grote namen in het mediabedrijf, zoals de NOS, NRC en de Volkskrant, kritiekloos het neponderzoek als historisch belangrijk etiketteerden. Je krijgt die leugen niet meer ontkracht; de halve wereld gelooft nu dat de Joden zelf schuldig zijn aan Anne’s dood, en dat schijnt voor sommige media een aantrekkelijk narratief te zijn.

Jarenlang heb ik me verdiept in de methodes die de media, de Democratische Partij en overheidsdiensten als de FBI en de CIA zich gezamenlijk veroorloofden bij het ondermijnen van het presidentschap van Donald Trump. Het fictieve verradersnarratief over hem werd erin gehamerd. Wat je ook over Trump moge vinden, die methodes waren een belediging van de rechtsstaat. Elk aspect ervan was fake. In onze open samenlevingen gaat het om de neutraliteit van de instituten, en dus het vertrouwen daarin. Voor de gezondheid van een democratie zijn de middelen – waarmee ik bedoel: het zuivere functioneren van de instituten – net zo beslissend als het doel.

We weten inmiddels dat het RIVM, dat een enorm belangrijk onderzoeksinstituut is, aan de leiband loopt van de overheid. De adviezen van het RIVM over de pandemie werden door ambtenaren bekeken en zo nodig aangepast. Het kabinet heeft tijdens de pandemie geen respect gehad voor onafhankelijke feiten, maar was sterk bezig met narratieven, en dus waren adviezen kneedbaar. Het zijn akelige vaststellingen. De open samenleving wordt hierdoor ondermijnd, en ik heb het vermoeden dat dat onze politici geen moer meer interesseert.

Kleinhartige belangen

Het lijkt erop dat zij hun agenda’s belangrijker vinden dan die van de burgers, die kleinhartige belangen hebben terwijl de politici verheven globale visies koesteren. We hebben als burgers geen greep op de manier waarop dwingende politieke agenda’s tot stand komen, welke krachten er in Brussel, Davos, New York, invloed hebben op de bestuurlijke agenda’s; denk bijvoorbeeld aan de klimaattafels, waaraan niemand zat die geen direct of indirect belang had bij de bouw van windmolens en zonnepanelen. We weten ook niet waarom al in een vroeg stadium van de pandemie het wrede taboe op profylactische middelen tot stand kwam; alle overheidsinstituten stortten zich op het heil van vaccins, die veel beperkter blijken te werken dan beloofd.

De meerderheid van de bevolking – en niet alleen in Nederland – kijkt inmiddels met groeiend wantrouwen naar de narratieven die politici, met steun van veel media, ons opdringen. Dit is niet iets om over te juichen.
rene l
9
quote:

haas schreef op 10 juli 2022 15:24:

[...]

De realiteit is dat ook NL in nu oorlog is (de 3e W.O.)

PS: Het is maar MIJN schets,ik wil niet somber zijn want ik weet ook niet wat het gaat worden de komende "12 jaren"

Ik kan me wel bij je aansluiten haas, en waar het naar toe gaat, het zal er niet beter op worden.
Ik heb het wel eens vaker gezegd, zelf ben ik opgegroeid in eigenlijk de mooiste periode van na de 2e wereldoorlog, en hoe het afloopt, persoonlijk maak ik mij best wel zorgen hoe het met onze kinderen zal verlopen.
Niet meer die ongedwongenheid zoals ik meegemaakt heb.

We zitten in vele oorlogen, kijk eens hoe vaak onze militairen al uitgezonden zijn naar Afrika en Arabische landen, op voet van oorlog zou ik zeggen.
Modern Warfare, de digitale oorlog met o.a. China, maar je mag dit niet zo noemen.
Nu de Oekraine en Rusland, ik heb al vaak geschreven hoe ik daar over denk maar ik kan beter mijn mening niet meer geven.
Net als de VS, handelsverdragen zoals TTIP en CETA, ik zie dit ook als een bedreiging, ons wordt voorgeschreven van wat wij mogen.
Oorlogen tegen de maffia in Nederland die denken dat ze lakens uit kunnen delen en de baas zijn. Mijn persoonlijke oorlog tegen de Eurofielen, het WEF, en zo spelen er nog vele vormen van onderdrukking meer.
Rutte en Kaag, daarmee sta ik ook op voet van oorlog.

Veel zaken moeten wij nu blijkbaar oplossen door vele mensen op te nemen, als het voor tijdelijk is zie ik het niet als een groot probleem, velen zullen echter willen blijven, maar ons land zit al overvol.
Een groot dilemma.

Is er straks nog wel gas, hongersnoden die er overal aan staan te komen, het komt ook door de overbevolking van de wereld.

Ik hoorde Kaag vorige week ook nog bij RTL-Znep, als minister van financien voor het wekelijkse gesprek.
Deze mevrouw bralde diplomatieke wartaal uit, ze draaide om alles heen en gooide het steeds weer over een andere boeg en ontweek de realiteit op een heel subtiele wijzen, vele mensen zullen in haar mooie praatjes geloven.
Ik dacht nog, mevrouw, u heeft totaal geen verstand van de materie waarmee u zich bezighoud, en zeker niet van financien.
U heeft een dubbele agenda, ons land waar u zelf een hekel aan heeft aan de bedelstaf brengen.

Tja haas, een eigen huis die ook van jezelf is kan later wel handig zijn als beschutting, mits ze deze niet gaan onteigenen.

Want het is net zoals Klaas Schwalbe zegt, straks bezit je niks meer, wel ben je ontzettend gelukkig.
Hopelijk kunnen we over 12 jaar het er hier op het forum nog eens over hebben, ook ik ben benieuwd hoe we er dan voor staan, beter dan nu zullen we het in ieder geval niet hebben.

En de beurs, deze is ook niet te voorspellen en trekt haar eigen spoor.
Willempie3
6
quote:

objectief schreef op 10 juli 2022 16:10:

[...]

"begin van het einde"' !! van wat?
Heb je de beelden uit Sri Lanka gezien ? We zijn daar natuurlijk nog 100 stappen van verwijderd. Tot nu toe gelooft de meerderheid nog altijd in het verhaal dat de EU ons grote economische voordelen brengt. Dit kan heel snel omslaan als de koopkracht van de Euro nog veel verder gaat dalen en we weer een keer 100 miljard mogen bezuinigen om Zuid-Europa te ondersteunen. Ondertussen bedankt de EU ons met nog wat extra stikstofregels.
A Mao
3
Zolang de werkloosheid laag blijft , zal het misschien nog (even) loslopen.
Dat het de komende 2 jaar spannend word is een understatement.
objectief
0
quote:

Willempie3 schreef op 10 juli 2022 18:56:

[...]

Tot nu toe gelooft de meerderheid nog altijd in het verhaal dat de EU ons grote economische voordelen brengt.
Je hebt wel een punt.
Wij zijn stinkend rijk geworden door de EU dat kan natuurlijk niet blijven doorgaan; we lopen tegen een muur op.
Schiphol barst uit zijn voegen/huizenprijzen zijn in 10 jaar veelal 50/100% gestegen/we werken nauwelijks nog 30 uur per week/de Gezondheidszorg kost al 125 MILJARD/de boeren moeten tot in China exporteren om nog overeind te blijven.
Kortom: er is maar een weg; alles minder qua inkomen/vermogen.
marique
2
quote:

rationeel schreef op 10 juli 2022 17:10:

(...)
De meerderheid van de bevolking – en niet alleen in Nederland – kijkt inmiddels met groeiend wantrouwen naar de narratieven die politici, met steun van veel media, ons opdringen. Dit is niet iets om over te juichen.
Ik lees inmiddels met volgroeid wantrouwen het eigen narratief van Leon de Winter zelf.
jowi
1
BRON: NOS teletekst

??????????????????????????????????????
"Kroes lobbyde heimelijk voor Uber"

????????????????????????????????????????
?? Oud-Eurocommissaris Neelie Kroes
heeft in 2015 en 2016 heimelijk voor
het Amerikaanse bedrijf Uber gelobbyd.
Dat concludeert het Internationaal
Consortium van Onderzoeksjournalisten
ICIJ na bestudering van 124.000 interne
documenten van het bedrijf.

Kroes mocht in die periode niet voor
Uber werken,vanwege een afkoelperiode
die geldt voor oud-Eurocommissarissen.
Uber wilde via Kroes invloed uitoefenen
op de taxiwetgeving.Ze sprak onder meer
met premier Rutte en enkele ministers.

Direct nadat in 2016 de afkoelperiode
was verstreken trad Kroes toe tot de
adviesraad van Uber.

OPM: had haar hoog zitten, maar ja "van hetzelfde laken een pak".
11.909 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... 592 593 594 595 596 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 650,11 +9,70 +1,51% 09:39
AMX 865,17 +11,89 +1,39% 09:39
ASCX 1.157,22 +5,09 +0,44% 09:24
BEL 20 3.435,09 +46,05 +1,36% 09:39
Germany40^ 12.404,10 +176,18 +1,44% 09:39
US30^ 29.646,56 +389,30 +1,33% 09:39
US500^ 3.710,04 +56,72 +1,55% 09:39
Nasd100^ 11.438,02 +191,18 +1,70% 09:39
Japan225^ 26.676,64 +121,33 +0,46% 09:38
WTI 78,09 +1,43 +1,87% 09:39
Brent 84,23 +1,52 +1,84% 09:39
EUR/USD 0,9665 +0,0055 +0,57% 09:39
BTC/USD 20.254,54 +1.136,84 +5,95% 09:39
Gold spot 1.639,17 +17,07 +1,05% 09:39
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer
AdvertentiePlus500
Begin nu met handelen > 77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
ADYEN NV 1.308,200 +45,400 +3,60% 09:23
BESI 46,020 +1,520 +3,42% 09:23
JUST EAT TAKEAWAY 14,706 +0,366 +2,55% 09:23
Dalers Laatst +/- % tijd
Philips Koninklijke 15,910 -0,266 -1,64% 09:23
Akzo Nobel 56,760 -0,100 -0,18% 09:24
ING 9,208 +0,027 +0,29% 09:23

Nieuws Forum

Pharming koopt rechten op Novartis-me...
seveneleven op 4 sep 2022 10:47
10
Eerste verlies voor spelfabrikant Nin...
Da Freeze op 1 sep 2022 14:44
2
Campermaker Knaus Tabbert kondigt beu...
twinkletown op 25 aug 2022 10:42
23
Stap richting compensatie beleggers SNS
Demir op 7 jun 2022 04:35
8
Hof weigert bezegelen Fortis-schikking
Demir op 6 jun 2022 10:07
11

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront