CM.com « Terug naar discussie overzicht

CM.COM 2023

1.274 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 60 61 62 63 64 » | Laatste
Bowski
3
quote:

Mattes93 schreef op 3 mei 2023 20:56:

[...]

Als ik een short-positie zou hebben, zou ik nog niet zo gekleurd schrijven als de mensen van dit artikel. Even de feiten op een rij:
1. De obligatie is voor 100 miljoen uitgegeven en de kas bevat daar nagenoeg de helft nog van;
2. Het bedrag aan salarissen en investeringen wordt de komende tijd verlaagd;
3. Eind dit jaar zal de EBITDA positief zijn, wat in het geval van CM.com betekent dat er geen tot nauwelijks meer kasgeld uit het bedrijf gaat;
4. Heel 2024 en 2025 kunnen dan gebruikt worden om 53 miljoen terug te verdienen (en niet 100);
5. Dat de obligatiekoers zakt is eenvoudig te verklaren: de nominale rente en inflatie waren tijdens de uitgifte lager dan de rente op de obligatie. Tegenwoordig is de reële rente van deze obligatie -10 procent. Mocht dit de gehele looptijd aanhouden, is het reële rendement -50%: verkopen.

Halfjaarcijfers zullen de verandering van de kasgelden tonen, dan is het eenvoudiger doorrekenen.
Volgens VEB: Er zit nog maar 47 miljoen euro in kas
Als ze dat nu steken in het zoveel mogelijk terugkopen van de obligatie is de schuld nog maar €13 miljoen...
Dat kasgeld hebben ze immers niet meer nodig omdat ze dit jaar al EBITDA positief zijn :))
Beter ten halve gekeerd... dan ten hel(l)e gedwaald.

Vervolgens stoppen met jubelverhalen, maar juist belichten dat het bedrijf aan een zijden draadje hangt. Want daarmee hou je de obigatiekoers laag: je wilt niet dat die resterende €13 miljoen weer meer wordt, voordat je ook die kan terugkopen.
Mattes93
0
youtube.com/watch?v=bPnNr38roLw&f...

Bij de laatste 10 minuten komt de uitleg over de obligatie en de strategie van het terugbetalen. Tipje van de sluier: Jeroen van Glabbeek houdt rekening met 5 scenario’s die terugbetalen mogelijk maken.
Geldput
0
aextracker
0
quote:

Geldput schreef op 6 mei 2023 22:55:

Heeft CM nog toekomst tussen al het AI geweld van de grote techreuzen?
Kan CM.Com juist veel baat bij hebben als ze het goed aanpakken.
max2
0
quote:

aextracker schreef op 7 mei 2023 12:38:

[...]

Kan CM.Com juist veel baat bij hebben als ze het goed aanpakken.
...en als ze het goed aanpakken worden ze voor een goede prijs "opgepakt" door een grote jongen.
Mattes93
0
quote:

Geldput schreef op 6 mei 2023 22:55:

Heeft CM nog toekomst tussen al het AI geweld van de grote techreuzen?
Dat is louter speculeren. De overname van BuildingBlocks is een zet in de juiste richting geweest. De klanten van CM zijn dusdanig trouw aan het bedrijf, dat het afnemen van diensten van bestaande klanten met tientallen procenten per jaar stijgt (zie interview in de link hierboven). Het implementeren van AI in de services is reeds opgestart en de bestaande klandizie zal dit positief ervaren. Klantenservice en contact wordt beter uitgevoerd door de software van BuildingBlocks, waardoor bestaande klanten niet eenvoudig overstappen en meer diensten afnemen. Mede hierdoor verwacht ik dat de groei in Azië en Amerika (die nu 60%+ omvat) doorzet. Een overname zal niet snel gebeuren om twee feitelijke redenen:
1. Gooijers en Glabbeek hebben geen interesse in verkoop. Hier zijn zij heel duidelijk over. Mocht er lichte twijfel zijn, was dit eerder eens uitgesproken of op de koers van €45,- zou een deel van de positie zijn verkocht;
2. AI staat in de kinderschoenen, waardoor het overnemen van een bedrijf dat hier enkele jaren mee werkt niet aannemelijk is.
DeZwarteRidder
0
Bij CM.com is het alle hens aan dek om een aandelenemissie te voorkomen
Datum
02 mei 2023
Er was genoeg te bespreken op de aandeelhoudersvergadering van CM.com. Zowel de koers van het aandeel als de financiële doelstellingen van een jaar geleden liggen in duigen. Ondertussen groeit de twijfel of de obligatie afgelost kan worden door. De druk is zo hoog dat zelfs Teslin zich liet verleiden tot een scherpe uitspraak tegen een eventuele aandelenemissie.

Zoals aangehaald in een eerder artikel, zorgden de omzetgroei en de winstontwikkeling van CM.com in 2022 voor teleurstelling op teleurstelling. Dat is vervelend voor het langetermijnperspectief van de aandelen, maar ook voor de obligatiehouders die hopen in 2026 volledig afgelost te worden.

De vrije kasstroom was vorig jaar circa 45 miljoen euro negatief en is daarmee een serieus probleem op de korte termijn. Er zit nog maar 47 miljoen euro in kas en de aflossing van de obligatie in 2026 komt al snel in gevaar zonder radicale koerswijziging of aandelenemissie. In de aandeelhoudersvergadering (ava) zocht de VEB naar het plan van het bestuur om het schip bij te sturen, voordat het op de klippen loopt.

De obligatie
Hoe zit het ook alweer met die obligatie? In september 2021, zo rond de tijd dat de koers van het aandeel CM.com op een hoogtepunt stond, gaf het bedrijf een vijfjarige obligatie uit van 100 miljoen euro. Daarop betaalt het bedrijf een rente van slechts 2 procent. De bedoeling was dat de opbrengsten zouden worden ingezet om te groeien.

De koers van de obligatie is sindsdien gestaag gezakt, net als de winstverwachtingen van CM.com. Het effectieve rendement is daarmee gestegen.

Koers omlaag, rendement omhoog

Converteerbare obligatie CM.com 2026. Bron: Bloomberg.

Obligatiebeleggers vrezen nu dat ze aan het einde van de looptijd in 2026 niet worden terugbetaald. Als CM.com de 100 miljoen euro dan niet in kas heeft, kan het een nieuwe lening afsluiten. Banken lijken echter niet happig om het bedrijf van krediet te voorzien; CM heeft geen bankleningen en ook geen (ongebruikte) kredietruimte, wat beursgenoteerde bedrijven normaal gesproken wel hebben.

Aandelenemissie als redding
Als CM de obligatielening niet kan terugbetalen, komt het bedrijf effectief in handen van de obligatiehouders. Zij hebben echter weinig vertrouwen in de verkoop van het bedrijf om hun inleg te redden, zo blijkt uit de koers van de obligatie. Die staat zo’n 35 procent onder de afloswaarde, wat laat zien dat beleggers er rekening mee houden dat een deel van hun inleg verloren kan gaan. Het bedrijf zou dan niet meer dan 100 miljoen euro waard zijn en dat is bijzonder, want de beurswaarde van CM is al 290 miljoen euro.

Aandeelhouders schatten de toekomst van CM.com dus rooskleuriger in dan obligatiehouders. Het lijkt daarom logisch om de obligatie af te lossen met nieuwe aandelen en zo te profiteren van de korting die in de obligatiekoers zit. Als CM.com de obligaties van 100 miljoen euro bijvoorbeeld voor 75 miljoen euro weet in te kopen, kan het 25 miljoen euro als winst bijschrijven.
DeZwarteRidder
1
De huidige aandeelhouders zijn echter niet happig op een aandelenuitgifte. Zo hebben de twee oprichters van CM.com (waaronder ceo Jeroen van Glabbeek) samen net meer dan de helft van de aandelen in handen. Die meerderheid raken ze bij een nieuwe emissie zeker kwijt.

Bovendien kwam Teslin (belang van 6 procent in CM) in de ava met een interessante uitspraak: de investeerder vond dat de obligatie met ‘andere middelen dan een aandelenuitgifte’ afgelost zou moeten worden. Zij zijn dus faliekant tegen een emissie.

De ervaring leert dat vooral bedrijven die aandelenemissies gebruiken om schulden af te lossen, het moeilijk hebben na de aankondiging van een dergelijke uitgifte. Nieuwe beleggers willen meestal niet tegen de volle prijs instappen, dus zal een korting nodig zijn. CM.com ziet dat niet zitten en zegt daarom vol in te zetten op het genereren van een positieve vrije kasstroom vanaf 2024.

Winstmarge richting een plus
De brutowinst moet dus omhoog en de kosten omlaag. De grote klapper moet komen van marge op de CPaaS-activiteiten, bestaande uit SMS’jes en andere vormen van klantcommunicatie. Die vormen bij CM.com meer dan vier vijfde van de omzet. Op dat gebied lijken stappen gezet te worden: in het eerste kwartaal van dit jaar steeg de brutomarge door prijsverhogingen. Dit moet ook z’n weerslag krijgen op de EBITDA-marge, waarvan het bedrijf verwacht dat die in de tweede helft van dit jaar naar positief terrein zal bewegen.

De intensiteit van de concurrentie in de markt is een goede indicator voor de haalbaarheid van verdere margeverbeteringen. Twilio, een belangrijke Amerikaanse tegenhanger, is onder druk van beleggers flink aan het bezuinigen en richt zich sinds dit jaar meer op winstgevendheid. Analisten verwachten daar een lagere omzetgroei en hogere marges. Uiteindelijk is dat zeer positief voor CM, omdat het de concurrentiedruk vermindert.

Dat Twilio op de rem gaat staan en marge boven groei stelt, zorgt ervoor dat analisten in 2023 voor het eerst in vijf jaar een positieve EBITDA verwachten bij de Amerikanen.

Verwachting EBITDA-marge Twilio schiet omhoog

EBITDA-marges Twilio en CM. Bron: analistentaxaties Bloomberg.

De door analisten verwachte margeverbetering bij CM.com is wat gematigder. Maar door de bezuinigingen en lagere prijsdruk vanuit concurrenten kan ook CM in de komende jaren makkelijker terugkeren naar de EBITDA-marge die het voorheen gewend was.

Daarnaast is CM.com ook zelf bezig met bezuinigen. Het aantal werknemers groeit niet meer en er is afscheid genomen van extern ingehuurde medewerkers. Dat moet tot kostenbesparingen leiden. Op de ava noemde het bestuur verder nog reiskosten als aandachtspunt, evenals de verlaging van de software-implementatiekosten.

Helaas kon cfo Jörg de Graaf geen concrete informatie geven over de omvang van de besparingen. Het gaf de indruk dat het bestuur zelf nog niet helemaal zeker was over de plannen. Daarnaast speelt mee dat het personeelsbestand vorig jaar tot en met de zomer wel groeide. Dat maakt het moeilijker om de kosten dit jaar substantieel te reduceren.

Volgens berekeningen van de VEB kan in 2025 een positieve vrije kasstroom worden gerealiseerd, als de kosten van CM dalen tot het niveau van 2019. Een nadeel is dat er relatief minder geïnvesteerd kan worden in de ontwikkeling van software, die weer hard nodig is om de brutowinst te laten groeien. Op de softwareomzet zit namelijk een hoge marge, van meer dan 80 procent. Het is ook een schaalbare activiteit, waarbij meer omzet niet automatisch tot veel hogere kosten leidt.

Kosten liepen hard op bij CM.com

Kostenprofiel CM.com als percentage van de omzet. Bron: berekeningen VEB.

In het licht van de bezuinigingen is het opvallend dat CM.com in het meest recente jaarverslag (pagina 154) zegt op middellange termijn een groeitempo van 45 procent te verwachten voor de software-tak. Dit zou een groeiversnelling betekenen, want vorig jaar werd een autonome groei van 27 procent behaald in SaaS (software as a service).

Nadat hij met deze feiten geconfronteerd werd, moest Van Glabbeek op de ava bekennen dat hij de komende jaren in dat segment een lagere groei verwacht dan 45 procent per jaar. Er zitten dus nog wel wat gaten in het plan.

Bezuinigingen en margeverbeteringen leiden uiteindelijk tot een positieve vrije kasstroom. Die is hard nodig om schuldeisers en banken te laten zien dat CM.com op lange termijn in staat is om aan de verplichtingen te voldoen. Er zijn hoopvolle ontwikkelingen, maar het bedrijf heeft de kosten de afgelopen jaren wel uit de hand laten lopen.

Het bestuur moet er nu alles aan doen om te voorkomen dat er later alsnog een aandelenemissie nodig is om de financiële gaten te vullen.

Balans is misleidend

CM.com heeft aan liquide middelen, oftewel cash & cash equivalents, zo’n 83 miljoen euro op de balans (ultimo 2022). Echter is maar 47 miljoen daarvan vrij besteedbaar. De overige 36 miljoen euro betreft geld op de rekening van Stichting Derdengelden, onderdeel van de betaaldienstverlening van CM.com (zie pagina 171 van het jaarverslag). Het bedrijf mag die 36 miljoen euro niet zelf gebruiken.

Het is wel ongelukkig dat een dergelijke post op de balans staat en door het kasstroomoverzicht heenloopt. Dat vertekent de financiële verslaggeving. Beleggerswebsites en zelfs betaalde platforms zoals Bloomberg nemen die vertekende cijfers over, waardoor beleggers op het verkeerde been gezet kunnen worden.

Jan Hendriks, namens Deloitte de accountant van CM.com, was het met de VEB eens dat die gelden van derden eigenlijk niet op de balans thuishoren. Echter kon het niet anders, omdat die stichting en de bankrekening daarvan geconsolideerd waren en daarom onderdeel vormen van het bedrijf. “Ik had het ook niet bedacht”, zei Hendriks nog.

De VEB moedigde de cfo aan om volgend jaar in de rapportage een duidelijkere scheiding aan te brengen tussen gelden die van CM.com zijn en gelden van derden. Hopelijk wordt daar vervolg aan gegeven.
Mattes93
1
Dat het hele "derdegelden-verhaal" zo wordt neergezet en wordt aangehaald als iets heel spannends zegt veel over de auteurs van het stuk. Op pagina 51 van het jaarverslag van 2022 staat de kaspositie gewoon helder aangegeven met €47 miljoen. In de eerste jaarverslagen staat stichting derdengelden ook aangegeven:

2020: pagina 110
2021: pagina 122

Dat hier ineens over gevallen wordt en groot wordt neergezet op Twitter als een verborgen iets wat de financiële stabiliteit van CM.com in twijfel trekt, vind ik op zijn minst "apart" te noemen.
Aangezien ik een "net-buyer" van aandelen ben, hoop ik op een koersdaling door deze berichtgeving. Zeker omdat het fundamenteel nietszeggend is. 47 miljoen in kas met een stabiele cashflow biedt over 3 jaar voldoende kansen om te herfinancieren (mocht de obligatie niet zijn terugbetaald).
Rasta
1
quote:

Mattes93 schreef op 9 mei 2023 09:36:

Dat het hele "derdegelden-verhaal" zo wordt neergezet en wordt aangehaald als iets heel spannends zegt veel over de auteurs van het stuk. Op pagina 51 van het jaarverslag van 2022 staat de kaspositie gewoon helder aangegeven met €47 miljoen. In de eerste jaarverslagen staat stichting derdengelden ook aangegeven:

2020: pagina 110
2021: pagina 122

Dat hier ineens over gevallen wordt en groot wordt neergezet op Twitter als een verborgen iets wat de financiële stabiliteit van CM.com in twijfel trekt, vind ik op zijn minst "apart" te noemen.
Aangezien ik een "net-buyer" van aandelen ben, hoop ik op een koersdaling door deze berichtgeving. Zeker omdat het fundamenteel nietszeggend is. 47 miljoen in kas met een stabiele cashflow biedt over 3 jaar voldoende kansen om te herfinancieren (mocht de obligatie niet zijn terugbetaald).
Het is wel degelijk relevant omdat over ongeveer 2,5 jaar 100 miljoen moet worden afgelost/geherfinanciert. CM.com heeft 47 miljoen in kas en draait nog steeds verlies. Op de huidige kapitaalmarkt 100 miljoen herfinancieren gaat heel erg lastig worden.
tmaster
0
ach er staan 28Miljoen aandelen uit.. Dan geven ze 10 Miljoen aandelen uit voor 10 euro. Dan ben je er toch ook?
1/3 verwatering, maar ach,, dat gebeurd toch altijd bij dit soort startups/groeibedrijven?
Ze hebben cash nodig en als de rente laag is gaan ze bij de bank leuren, als de rente hoog is is de aandeelhouder de sigaar.. Is nooit anders geweest.
Rasta
4
quote:

tmaster schreef op 9 mei 2023 12:12:

ach er staan 28Miljoen aandelen uit.. Dan geven ze 10 Miljoen aandelen uit voor 10 euro. Dan ben je er toch ook?
1/3 verwatering, maar ach,, dat gebeurd toch altijd bij dit soort startups/groeibedrijven?
Ze hebben cash nodig en als de rente laag is gaan ze bij de bank leuren, als de rente hoog is is de aandeelhouder de sigaar.. Is nooit anders geweest.
Jij denkt dat een eventuele emissie boven de huidige marktprijs gaat plaatsvinden? Laat mij uit je droom helpen: Ik denk dat de nieuwe emissie zo rond de 5 a 6 euro gaat plaatsvinden. Je hebt vrij weinig te willen als je met de rug tegen de muur staat.
Mattes93
0
quote:

Rasta schreef op 9 mei 2023 11:43:

[...]

Het is wel degelijk relevant omdat over ongeveer 2,5 jaar 100 miljoen moet worden afgelost/geherfinanciert. CM.com heeft 47 miljoen in kas en draait nog steeds verlies. Op de huidige kapitaalmarkt 100 miljoen herfinancieren gaat heel erg lastig worden.
Je leest niet goed. Dat het kasgeld 47 miljoen betreft is relevant, maar dat het nu wordt aangehaald is niet relevant. Het deel derdengelden staat al sinds de beursgang genoteerd. Verder hoeft er geen 100 miljoen opgehaald te worden, maar datgeen wat buiten cash overblijft. Op dit moment dus 53 miljoen. Daar gaat vanaf wat er wordt verdiend de komende 3 jaar na economisch herstel, dalende rente en afname van de kosten. Kortom: geen zorgen.
Beurzz
2
Aandeel is veel te duur en vertrouwen is weg. Kortom: kan alleen maar verder achteruit de komende tijd
Mattes93
0
quote:

Rasta schreef op 9 mei 2023 12:37:

[...]

Jij denkt dat een eventuele emissie boven de huidige marktprijs gaat plaatsvinden? Laat mij uit je droom helpen: Ik denk dat de nieuwe emissie zo rond de 5 a 6 euro gaat plaatsvinden. Je hebt vrij weinig te willen als je met de rug tegen de muur staat.
De obligatie handelt ook nog "maar" op 65 miljoen. Deze kan dus ook goedkoper worden teruggekocht.
Mattes93
0
quote:

Beurzz schreef op 9 mei 2023 14:45:

Aandeel is veel te duur en vertrouwen is weg. Kortom: kan alleen maar verder achteruit de komende tijd
Twee sterkte stellingen zonder feitelijke onderbouwing. Ik zie nu pas hoe de gemiddelde "belegger" redeneert.
Beurzz
1
quote:

Mattes93 schreef op 9 mei 2023 14:54:

[...]

Twee sterkte stellingen zonder feitelijke onderbouwing. Ik zie nu pas hoe de gemiddelde "belegger" redeneert.
Als ik dit echt nog moet gaan onderbouwen zegt dat vooral veel over jouw kennis over dit aandeel
1.274 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 60 61 62 63 64 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 1 dec 2023 17:35
Koers 8,660
Verschil -0,040 (-0,46%)
Hoog 8,850
Laag 8,600
Volume 17.441
Volume gemiddeld 22.576
Volume gisteren 29.304

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront