Tekst voor het schoolklasje?(blahblah.......slaan om de oren!). graag bij de les blijven.