NSI Call-optie sep-2021 38,00

AEX:NSI
0,230 12:38
+0,080 (+53,33%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 89,0083,7282,8376,85
EBITDA (mln.) 107,71104,28206,66
Bedrijfs resultaat (mln.) 107,55104,06206,14-11,62
Resultaat voor belasting (mln.) 93,0391,55196,30-20,42
Netto winst (mln.) 91,6091,52196,30-20,41
Winst per aandeel 4,994,9310,57-1,07
Koers winst verhouding 6,976,924,11-30,65
Dividend per aandeel 2,162,162,162,16
Dividend rendement (%) 6,216,334,986,59

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 1.072,971.203,471.264,621,46
Immateriële activa 0,560,510,370,24
Financiële activa 1,160,321.241,85
Vaste activa 1.080,821.210,621.272,651.255,72
Debiteuren 1,831,761,100,61
Overige vorderingen 0,10
Liquide middelen 6,830,241,430,16
Vlottende activa 37,455,9418,482,38
Totaal activa 1.118,271.216,561.291,131.258,10
Gewoon kapitaal 672,69733,28903,31854,44
Preferent kapitaal -408,21-347,53-281,00-134,83
Langlopende schulden 409,96445,81325,11374,04
Kortlopende schulden 35,6237,4662,7229,63
Totaal passiva 1.118,271.216,561.291,131.258,10

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 81464755
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 18.36018.57018.57019.140
Cashflow per aandeel 2,882,842,112,09
Intrinsieke waarde per aandeel 34,4837,3346,4842,46
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,010,910,930,77
Rendement eigen vermogen (%) 13,6212,4821,73-2,39
Koers einde boekjaar 34,7734,1043,4032,80