Euronav Put-optie dec-2022 7,00

BFX:EUN
0,900 14:58
+0,040 (+4,65%)

Kerncijfers (USD)

  2017201820192020
Omzet (mln.) 554,81646,99957,351.240,86
EBITDA (mln.) 273,36238,25549,76854,07
Bedrijfs resultaat (mln.) 43,49-35,44212,06534,32
Resultaat voor belasting (mln.) 0,02-109,83112,83475,18
Netto winst (mln.) 1,38-110,07112,23473,24
Winst per aandeel 0,01-0,500,522,25
Koers winst verhouding 921,54-12,4421,122,93
Dividend per aandeel 0,120,120,351,40
Dividend rendement 1,30%1,93%3,19%21,21%

Balans (mln.) (USD)

  2017201820192020
Materiële activa 2.336,833.522,013.179,533.127,09
Immateriële activa 0,070,100,040,16
Financiële activa 30,6043,1850,3251,70
Vaste activa 2.530,343.606,213.362,593.235,37
Debiteuren 32,7664,92105,92169,89
Overige vorderingen 0,190,280,220,14
Liquide middelen 143,65173,13296,95161,48
Vlottende activa 280,64521,14802,25451,87
Totaal activa 2.810,974.127,354.164,843.687,24
Gewoon kapitaal 1.846,362.260,522.311,862.311,79
Preferent kapitaal 0,57-2,29-4,28-6,52
Langlopende schulden 805,871.579,711.536,941.171,86
Kortlopende schulden 158,74287,12316,05203,59
Totaal passiva 2.810,974.127,354.164,843.687,24

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 150162185186
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 159.210220.020220.020210.190
Cashflow per aandeel 1,331,244,61
Intrinsieke waarde per aandeel 11,4810,1510,179,66
Koers Intrinsieke waarde verhouding 0,800,611,080,68
Rendement eigen vermogen (%) 0,07-4,874,8520,47
Koers einde boekjaar 9,226,2210,986,60