Advanced Metallurgical Group Call-optie sep-2022 29,00

AEX:AMG
6,550 12:47
-0,400 (-5,76%)

Kerncijfers (USD)

  2017201820192020
Omzet (mln.) 1.059,651.310,291.188,57937,37
EBITDA (mln.) 110,65196,2916,2535,09
Bedrijfs resultaat (mln.) 79,75163,26-25,72-9,24
Resultaat voor belasting (mln.) 71,36139,75-53,70-31,28
Netto winst (mln.) 56,9694,62-48,28-41,69
Winst per aandeel 1,913,10-1,70-1,47
Koers winst verhouding 26,329,09-12,84-16,64
Dividend per aandeel 0,280,500,400,20
Dividend rendement 0,56%1,77%1,83%0,82%

Balans (mln.) (USD)

  2017201820192020
Materiële activa 298,54327,95429,99551,93
Immateriële activa 38,1135,1341,9243,21
Financiële activa 31,2029,0424,4927,53
Vaste activa 429,00439,22878,00900,05
Voorraden 162,50316,71204,15152,31
Debiteuren 137,17138,53119,0584,62
Overige vorderingen 5,11
Liquide middelen 178,80381,90226,22207,37
Vlottende activa 527,60881,72593,96538,94
Totaal activa 956,601.320,941.471,961.438,99
Gewoon kapitaal 257,96319,92160,51115,48
Preferent kapitaal -72,68-104,07-116,15-110,59
Aandeel van derden 24,6324,1223,8925,79
Langlopende schulden 368,77556,19933,06955,22
Kortlopende schulden 305,25420,70354,49342,50
Totaal passiva 956,601.320,941.471,961.438,99

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 3.1333.3293.3073.064
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 29.91030.57031.37028.430
Cashflow per aandeel 2,633,191,480,69
Intrinsieke waarde per aandeel 3,86
Koers Intrinsieke waarde verhouding 6,33
Rendement eigen vermogen (%) 22,0829,57-30,08-36,10
Koers einde boekjaar 50,2728,1821,8224,46