Opinie: levert een belegging in water goud op?

Door Siegfried Kok op 13 juni 2024 11:25 | Views: 3.692

Opinie: levert een belegging in water goud op?
Beeld: iStock

De energietransitie krijgt zowel in de media als op de aandelenbeurs veel aandacht. Een andere transitie die veel minder aandacht krijgt, maar ook meer aan importantie wint, is de watertransitie.

De vraag naar schoon water neemt steeds meer toe, terwijl er wereldwijd steeds meer watertekorten zijn. De kans is aanwezig dat we straks veel meer voor ons water moeten gaan betalen. Water dreigt van een goedkope basisbehoefte in een waardevol goed te veranderen. Betekent dit dat water het nieuwe goud wordt? Wordt investeren in de watersector daardoor ook steeds aantrekkelijker?

Zoet water is schaars

Twee derde van de aarde is bedekt met water, maar slechts ongeveer 3% hiervan is drinkbaar zoet water, waar we ook deels niet bij kunnen, zoals bij gletsjers. Maar liefst 97% van het water op de aarde is zout dat economisch gezien te duur is om te ontzilten.

Wereldwijd zijn er al op veel plekken drinkwatertekorten. Ook in Nederland en België ontstaan regionaal de eerste watertekorten. Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kwam vorig jaar met een rapport dat er snel actie nodig is om een tekort aan drinkwater in 2030 te voorkomen.

Ook in de VS is de watersituatie nijpend. Er is in de VS een sterk verouderende infrastructuur, waarbij de gemiddelde leeftijd van waterleidingen is gestegen van 25 jaar in 1970 naar 45 jaar in 2020. 260.000 waterleidingen per jaar breken. Amerikaanse waterbedrijven naar schatting 5,5 miljard liter drinkwater per dag als gevolg van lekkages in leidingen en hoofdbreuken. Tenslotte staat ook nog de kwaliteit van het water onder druk als gevolg van vervuiling en verontreiniging door bijvoorbeeld PFAS.

Meer watervraag, minder wateraanbod

Wat zijn de oorzaken van watertekorten? Er is een stijgende vraag naar schone waterbronnen als gevolg van de groeiende wereldbevolking en urbanisatie. Naast de grote vraag naar water vanuit de landbouwindustrie, neemt de vraag vanuit datacenters ook toe.

Datacenters verbruiken gemiddeld zo’n 4-20 miljoen liter water per dag. Daarmee zijn datacenters grootverbruikers van water, voornamelijk voor koelingsdoeleinden. Op wereldwijde schaal valt dat nu nog mee. Echter het watergebruik in datacenters is een groeiend probleem, vooral in regio’s die met waterschaarste kampen. Datacenters worden namelijk steeds groter en talrijker als gevolg van de vraag naar kunstmatige intelligentie. 

Net zo belangrijk, is dat het aanbod van water steeds meer afneemt als gevolg van klimaatverandering, zoals droogte. Een groot deel van bijvoorbeeld Afrika en de VS heeft nu al te maken met droogte. Ook de kwaliteit van drinkwater neemt af als gevolg van verontreiniging en vervuiling. Hierdoor komt ook het aanbod onder druk.

Tenslotte leidt de sterk verouderde waterinfrastructuur in bijvoorbeeld de VS tot veel lekkages. Die infrastructuur is extra kwetsbaar als gevolg van een toegenomen frequentie van extreme klimaatgebeurtenissen.

Meer rendement verwacht

De mondiale watermarkt zal naar verwachting in 2025 een omvang van meer dan $1 biljoen bereiken. Een deel van de bedrijven in deze watermarkt zijn beursgenoteerd. Wanneer gekeken wordt naar het rendement van de 60 grootste beursgenoteerde waterbedrijven over de afgelopen 10 jaar, dan is dat ongeveer gelijk aan de wereldwijde aandelenindex (MSCI World All Countries) over dezelfde periode.

Echter, er zijn redenen aan te nemen waarom dit rendement de komende jaren wel eens hoger uit zou kunnen vallen. We verwachten namelijk dat de groei van de watersector de komende 10 jaar gaat versnellen als gevolg van hogere investeringen in deze sector om het aanbod en de kwaliteit van (drinkbaar) water te waarborgen.

Stijgende overheidsinvesteringen

Nu water steeds kostbaarder wordt, zullen bedrijven die innovatie en duurzaamheid op dit gebied stimuleren een cruciale rol spelen. Overheden beginnen wereldwijd al meer in de sector te investeren. Een voorbeeld daarvan in de Infrastructure Investment and Jobs Act (“Infrastructure Bill”), die in de VS op 15 november 2021 ondertekend is. Het omvat $55 miljard aan nieuwe financiering voor water-, afvalwater- en regenwaterinfrastructuur en $10 miljard om opkomende verontreinigingen (waaronder PFAS) aan te pakken.

Ook wet- en regelgeving rondom de kwaliteit van drinkwater wordt steeds meer aangepakt. Codificatie van de regelgeving inzake verontreinigende stoffen zou de innovatie rond het testen op en verwijderen van verontreinigende stoffen kunnen versnellen.

Een ander element waar beleggers van kunnen profiteren is dat waterbedrijven vaak worden geclassificeerd als ESG-beleggingen. Zonder water kunnen we immers niet leven.

Bedrijven met waterexposure

Bedrijven met exposure naar water zijn te vinden in de sector industrie, maar ook in de sectoren nutsbedrijven, materialen en technologie. De grootste groep zijn de water-nutsbedrijven. Dit zijn vaak door de overheid gereguleerde bedrijven die huishoudens en de industrie voorzien van water.

Daarnaast zijn er bedrijven op het gebied van waterzuiverings-, infrastructuur,- distributie- en beheeroplossingen. Ingenieursbureaus en technologiebedrijven zijn ook goed gepositioneerd om van deze trend te profiteren. Denk hierbij aan bedrijven die geavanceerde technologieën voor ontzilting, filtratie en recycling van afvalwater ontwikkelen.

Tenslotte zijn er nog interessante bedrijven te vinden op het gebied van slimme watermeters, wateranalyse- en monitoringsystemen.

Risico's?

Aandelen van waterbedrijven kunnen worden geraakt door verandering in de regelgeving, politieke instabiliteit en een zwak economisch klimaat waardoor deze bedrijven investeringen uitstellen. Ook moet bij nutsbedrijven veel geld van overheidsprogramma’s komen die bij overheidstekorten onder druk kunnen komen te staan.

Innovaties hebben vaak een lange doorlooptijd. De waterindustrie is namelijk erg conservatief en er wordt door overheidsinstanties weinig samengewerkt.

Zeker een interessante sector

Water als beleggingsthema begint aan importantie te winnen. Water met de juiste kwaliteit wordt steeds meer een schaars goed, maar het is vooralsnog wel lastig om water als een grondstof met goud te vergelijken. Je kunt immers niet in water als grondstof op de beurs handelen. De makkelijkste manier voor belegger is via beursgenoteerde aandelen van waterbedrijven.

De hogere groei voor deze sector zal naar verwachting leiden tot een hogere waardering op de beurs van waterbedrijven, aangezien investeringen in water steeds meer structureel en noodzakelijk worden. Dat maakt het tot een interessante sector om in te beleggen.

Lees ook: Topbeleggers wisselden Nvidia in voor deze 2 andere AI-aandelen

De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Meld u aan voor de Belegger.nl dagelijkse nieuwsbrief

en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!

 

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.